2021. június 15., kedd

Hazafias szervezetek közleménye: Üdvözöljük és támogatjuk a pedofilok és homoszexuálisok elleni törvényt (Vadhajtások)


Hazafias szervezetek támogatják a pedofil bűnelkövetőkkel, a homoszexuális propagandistákkal, valamint a gender-zsarnoksággal szembeni szigorúbb törvényt és fellépést, de további szigorításokat is sürgetnek az orosz modell szerint.

Alulírott hazafias szervezetek üdvözlik és a magyarság megmaradása, a jövendő magyar nemzedékek egészséges fejlődése, továbbá a normális, a természetes emberi, társadalmi kapcsolatok megőrzése érdekében szükségesnek és hasznosnak tartják, hogy az Országgyűlés a mai napon törvényt fogadott el a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni sokkal szigorúbb jogkövetkezményekről, a szexuális devianciák 18 év alattiak számára történő népszerűsítésének tilalmáról és ennek érdekében a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról (a törvényjavaslat száma: T/16365). Ugyanakkor további szigorításokat is elengedhetetlennek tartunk.

A nemzeti ellenállás képviselőiként hosszú évek óta küzdünk a szexuális deviánsok egyre agresszívabb társadalomromboló törekvései ellen. Ennek részeként évekkel korábban meghirdettük a gyermekeinket veszélyeztető LMBTQP+ propagandával szembeni zéró toleranciát, és követeltük a teljes törvényi tiltást. Az ellenállás jogát gyakorolva többször sikeresen léptünk fel a „Budapest Pride” közrendet fenyegető és szeméremsértő rendezvényei ellen. Javasoltuk, hogy az orosz modell szerint tiltsák be a Pride felvonulásokat: a most elfogadott törvény alapján az idénre tervezett deviáns menet már megtiltható volna, ezt sürgetjük. Tavaly novemberben – az Alaptörvény általunk szintén üdvözölt család- és gyermekvédő módosítása kapcsán – kezdeményeztük (http://njsz.hu/hazafias-szervezetek-az-alaptorveny-gyermekvedo-modositasa-helyes-de-a-devians-propagandat-tiltani-is-kell/), hogy az Alaptörvénybe egy keretjellegű felhatalmazó rendelkezés is kerüljön be, amelynek alapján elfogadandó sarkalatos törvény tiltaná és szankcionálná a szexuális devianciát vonzóvá tenni kívánó propagandát. Ezt most is szükségesnek tartjuk, mert e nélkül akár egy feles törvénnyel könnyedén megváltoztathatók a mostani helyes társadalom- és gyermekvédő rendelkezések.

Fontosnak tartjuk, hogy a megszavazott törvény szerint az alkotmányos feladatát e téren vállaló állam minden szerve sokkal hatékonyabban védje a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. Helyesnek tartjuk azt is, hogy legalább 18 éven aluliak számára tiltják a homoszexualitást népszerűsítő olyan tartalmak közzétételét, amelyek mára már végzetesen megroggyantották a nyugati társadalmak korábban még egészséges nemi identitását, mentalitását.

Ugyanakkor a szexuális deviáns propaganda visszaszorításához és tilalmának érvényesítéséhez elengedhetetlennek tartjuk, hogy a Büntető Törvénykönyv az orosz modell szerint szigorú büntetéssel sújtsa a tilalom megszegőit. Fontos lenne az is, hogy a szexuális deviáns propaganda ne csak a kiskorúak irányában, hanem a társadalom egésze tekintetében is legyen tiltott.

Évek óta képviseljük, hogy a szexualitás öncélú ábrázolása, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem „nemtelenné” változtatása egy beteg életfelfogás megjelenése, amellyel szemben minden, népének testi és lelki termékenysége fölött éberen vigyázó kormányzatnak őrködnie kell.

Helyesnek tartjuk, hogy a népegészségügyért is felelős, mindenkori magyar kormány az arra jogosultak számára elektronikus úton tegye megismerhetővé a gyermekeket sértő nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyek nyilvántartott adatait, illetve gondoskodjon arról is, hogy a gyermekek sérelmére vagy kihasználásával elkövetett pedofil bűncselekmények elkövetőinek kiléte – a bűnmegelőzési munka eredményes végzése érdekében is – könnyen beazonosítható legyen.

A gyermekeink békés, egészséges, nemi fejlődését is biztosító jogalkalmazási folyamat része kell legyen az is, hogy a sajtóban megjelenő közleményeket és műsorokat, a gyermekvédelem szempontjait döntései során preventív, illetve visszatartó jelleggel kísérje figyelemmel, és ha kell, szankcionálja a médiahatóság. Felügyeleti tervének elkészítésekor fordítson különös figyelmet a gyermekek és a kiskorúak védelmére vonatkozó előírások fokozott betartatására.

Tudatosítani szeretnénk minden honfitársunkban, hogy a fentiekben ismertetett lépéseket törvényhozóink szinte az utolsó pillanatban, de remélhetően még nem teljesen elkésve teszik meg. Oly korban élünk, amikor az életellenes, ún. Yogyakarta-alapelvekben található célkitűzéseket az egész világon, így hazánkban is bevezetendőnek tartja az LMBTQP+ mozgalom. Ez a normalitáspárti felfogással szemben annak az újmódi zsarnokságnak az elveit hirdeti, mely szerint az ember neme nem a biológiai, hormonális, idegi, társadalmi és pszichés ismertetőjegyektől függ, hanem önnön „belső és személyes érzésétől”. Ez a meghatározás semmilyen nemi vonzalmat vagy tevékenységet nem zár ki: sem a pedofíliát (gyermekekkel folytatott nemi viszonyt), sem a vérfertőzést (vérrokonokkal folytatott nemi viszonyt), sem a poligámiát (többnejűséget), sem a poliamóriát (több személlyel folytatott nemi viszonyt), sem a zoofíliát (állatokkal való fajtalankodást). Ez a beteg, immár egész földrészünk nemzeteit megfertőző mentalitás mutatkozik meg abban is, hogy a magát „Európai”-nak nevező Unió eddig ugyan „csak” 71 nemet sorolt fel, de a Facebook nyilvántartása szerint immár száznál is több „nemi” (mi mondjuk így: nemtelen!) identitás létezik. Ezek mindegyikét – a hagyományos, heteroszexuális (férfi-nő) kapcsolat és ezáltal a családok, őshonos európai nemzetek rovására – az EU teljes jogi védelemben igyekszik részesíteni, ezzel az abnormalitás oldalára állva.

A fenti, nemzetünk egészségét gyökerében támadó mozgalmakkal szemben évek óta fellépő alulírott személyek és hazafias mozgalmak nemes férfi és nemes nő tagjai továbbra is küzdenek a „nemtelenek” egészséges önazonosságunkat kétségbe vonó, mindannyiunk felett zsarnoki berendezkedésre törekvő megnyilvánulásai ellen. Együttműködésre készek vagyunk mindazokkal, akik pártpolitikai szempontokon felülemelkedve, létkérdésként megjelenő nemzetpolitikai küldetést látnak az efféle mentális – bármely vírusos dögvésznél veszélyesebb – fertőzéssel szembeni védekezésben.

Ennek jegyében tartottunk a most megszavazott törvény mellett tegnap sajtótájékoztatót ((videós összefoglaló)) a szexuális deviáns, liberális lobbi által szervezett Kossuth téri tüntetés helyszínének közelében. Jellemző, hogy a romboló céljaik érdekében a másság elfogadásáról szónokolók a Soros-zsoldban álló Amnesty International rendezői útján önkényesen akadályozni próbálták a normalitás védelmét célzó szabad vélemény-kifejtésünket, de ezt végül a rendőrség biztosításával megtettük.

Alfa Szövetség (dr. Téglásy Imre)
Budaházy György
European Patriots Unite (Walter Péter Pál)
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (Barcsa-Turner Gábor)
Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom (Budaházy Edda)
Mi Hazánk Mozgalom (Novák Előd)
Nemzeti Filmkészítők Egyesülete (Kelecsényi Nándor)
Nemzeti Jogvédő Szolgálat (dr. Gaudi-Nagy Tamás)

vége

2021. június 13., vasárnap

Ahogy egy klasszikus fogalmazott!!!

Ezt kiraktam a blogom bemutatkozó szövegébe is!

KARLENDÍTÉS ÉS TÉRDELÉS: VAN KÜLÖNBSÉG?


KARLENDÍTÉS ÉS TÉRDELÉS: VAN KÜLÖNBSÉG?

A 444 firkásza azon derpeg, hogy hogyan merészeli Hoppál Péter a karlendítéshez hasonlítani a térdelést, ami ugye "a rasszista rendőri erőszak elleni kiállás" gesztusa.
Ez nagyon szépen hangzik, nézzük, mi támogatja meg a haladók meghatottságtól csordogáló könnycsepjeit.

2021. június 12., szombat

Jobbik árulás: Budapest fővárosban (csak kép)

A korábban az azóta megszűnt Együtt színeiben, most a Momentumban - agyonfuttatott - politizáló Szabó Szabolcs mögé állt be Csepelen az áruló Jobbik Jakab Péter nevű szarevővel az élen.

Traktorok (csak kép)

Két darab MTZ traktor!

Jobbik árulás: Pest megye (csak kép)

Egy elmpéből kinőtt később a bajnaival majd az mszpvel lepaktáló párbeszédes, FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTESKÉNT MEGBUKOTT senkiházi Dorusz Dávid mögé áll be a Jobbik. Olyanokat támogat már megint ez a hazaáruló párt, akik anno még a Jobbik ellen tüntettek. SZÉGYEN, AMIT JAKAB PÉTER MŰVEL A PÁRTUNKKAL! 

Jobbik árulás: Budapest fővárosban (csak kép)

Ez már a legalja a Jobbikban. Az egyik leggusztustalanabb magyarellenes és magyargyűlölő baloldali globalista gyurcsány seggnyaló mögé is beálltak. Ez az a szint, ahonnan már tényleg nincs visszatérés, akiben maradt még szemernyi becsület az most feláll és otthagyja ezt a ganéj lealjasodott, jellemtelenné vált és köpönyegforgató pártot, mint a Jobbik! 

ENNÉL NAGYOBB SZÉGYENT ELKÉPZELNI SEM TUDOK! JAKAB PÉTER TE EGY GUSZTUSTALAN SENKIHÁZI VAGY, ROHADJÁL MEG TE SZAREVŐ MEGÉLHETÉSI SENKIHÁZI!!!!

Jobbik árulás: Pest megyében (csak kép)

Pest megyében a liberális hazudozó, buzipárti, magyarellenes, gyurcsányista Bősz Anett mögé állt be a töketlen és áruló Jobbik, ezzel tovább haladva az árulás útján. De ebben már semmi újdonság nincsen. Szégyen, hogy Jakab Péter vezette Jobbik hová süllyedt! Csak fogom a fejemet, hogy kik mögé áll be egyik napról a másikra.

Újabb bizonyíték a Jobbik árulására: egy képen a moslékkal (csak kép)

Ezen a képen a moslék fővezérei láthatóak. Ezekkel van közös nevezőn Jakab Péter. Gratulálok a szellemi szintjéhez ennek az áruló szarevő Jakab Péternek. Ott vigyorog ez a féreg a nemzet sírásóival egy képen. Milyen jövő vár ránk, ha ez a magyarellernes banda megszerezné a hatalmat? 

2021. június 11., péntek

Jobbik árulás: Vas megyében (csak kép)

Ezt is megéltük, hogy egy nyíltan és vállaltan buzi mögé felsorakozik a Jobbik. A PÁRT ugyanis beállt a parlament főbuzija - és Smidt Mária hülye kölyke -  mögé. Ha lehet még mélyebbre süllyedni, akkor ezzel most sikerült.

Jobbik árulás: Komárom- Esztergom megyében (csak kép)

Csak a szokásos újabb jobbikos szarkupac pózol Gyurcsánynés képpel!!!!

Potocskáné Kőrösi Anita neojobbikos ringyó a facebookon égeti magát (csak kép)

A JOBBIK ELSŐ SZÁMÚ KURVÁJA IS A MOSLÉKKAL ÉS AZ ŐSELLENSÉG LOGÓJÁVAL - MSZP=SZOCIONISTÁK - FUTTATJA MAGÁT!

Ennek a nőnek annyira gusztustalan a pofája, egy felkapaszkodott megélhetési politikus. SZÉGYEN, amihez a nevedet adod!

Vajon sokat térdelt azért, hogy ott legyen a jelöltek között? 

2021. június 10., csütörtök

Buzi propaganda (csak kép)

Úgy elnyom a rendszer! Azért ez a kép sokat elémond arról, hogy mennyire nyomják is el valójában a buzikat! 

Jobbik árulás: Heves megye (csak kép)

A rohadék szarevő Jakab Péter vezette Jobbik újabb árulása. Most Heves megyében köpték szembe magukat. Aljas és szégyen, amit művelnek.

Jobbik árulás: Fejér megyében (csak kép)

Újabb Jobbik-dk összeborulás! És a Jobbik árulásának az újabb szintje!  Szégyen, hogy napról-napra nekünk volt jobbikosoknak látni KELL, ahogy Jakab Péter pusztán egyéni érdekei és ambíciói miatt szétveri ezt az egykor erős, hazafias és büszke pártot. SZÉGYEN, AMIT MŰVEL! 

Jobbik árulás: Budapest fővárosban (csak kép)

Jobbik Budapesten egy őskomcsi-ősdékás mögé sorakozik fel. Aki indult polgármesternek a XVI-ik kerületben de elbukott, a kamugép Nemes Gábor mögé. Az árulás egyre mélyebb szintjeit éri el a Jobbik! Teljes egészében behódolt a DK-nak a "nemzeti" -nek már nem nevezhető Jobbik!

Mondjuk a zsidó mindig is a zsidóhoz húz, ezen meg nincs mit csodálkozni!

Jobbik árulás: Baranya megye (csak kép)

Ha már árulás, akkor abból Baranya megye sem maradhat ki, ott is beállt a moslék mögé a büdösbogár, áruló Jakab Péter és az általa vezetett csicskapárt a Jobbik.

Jobbik árulás: Békés megyében (csak kép)

A balos hulladékok és moslékosok beálltak Stummer János mögé, mert ő is a nevét adta az áruláshoz. Szégyen, hogy ehhez a nevét adja!

2021. június 9., szerda

Politikai facebook idióta: Fekete- Győr András (csak kép)

Bandi ma sem hagyta ki a lehetőséget, hogy hülyét csináljon magából a facebookon! Most a magyar-ír meccsel kapcsolatban azon háborgott, hogy a magyar szurkolók kifüttyülték az idióta ír játékosokat, mert bohóckodtak egyet és letérdepeltek. Mondjuk ezen én is jót nevetek, hogy mennyi megfelelési kényszerben szenvedő hülye van, de ezt most hagyjuk. És rögvest össze is mosta az egészet a kormánnyal. Az addig ok, hogy nem tetszik neki a fütty, de hogy ebből is kihozzon egy kis demagóg propagandát az igazi idiótára vall. Tehát ide való a facebook idióta rovatba!!!!

Piper Fawn cseh modell! (csak kép)

Piepr Fawn vagy Ariel vagy Gabriella Lupin cseh pornós!!! Egy kis buzihergelés.

2021. június 7., hétfő

Gyurcsányné megint nagyot mondott!!!!!

A poszt címe tökéletesen visszaadja, amit a posztban akarok elmondani, történt a minap, hogy Dobrev Klárika - Gyurcsány Ferencné, ha már ezt a megnevezést annyira nem szereti - bejelentette turbódemagóg fokozatra kapcsolva, hogyha ők hatalomra kerülnek - amitől a jó Isten óvjon meg minket - újra törvényt hoznak az összeférhetetlenségről, aminek az lenne a célja, hogy a kormányzati tisztviselők rokonai s családtagjai nem indulhatnak közbeszerzéseken. Én alapvetően egy komolytalan ígéretnek tartom. 

Gyurcsány Feri gusztustalan seggnyalói Szentendréről (csak kép)

A képek Bede Zsolt videójából vannak, amit Szentzendrén csinált, ahol éppen Feri elment haknizni egyet. Így kell ezekkel mindig mindenhol szembesíteni kell őket a hazugságaikkal. A képeken Feri havíi láthatóak, akik még verték is a nyálukat, hogy ne vegye fel őket, akkor én meg ki is rakom ide mindet! Hadd nevessünk rajtuk, hogy milyen gusztustalanok is Feri nyuggerkommandósai. 

Facebook cenzúra (csak kép)

A képen a Mi Hazánk tagjai láthatóak Toroczkai Lászlóval középen, akinek a képét ki kell takarni, hogy fel lehessen tenni a Facebookra. A facebook gyakorlatilag kitiltotta őt a Fecbookról, úgy hogy még a fényképét sem rakhatják ki tiltás nélkül. 

Egy techóriás mindenféle indok nélkül gyakorlatilag kénye-kedve szerint tiltogathat oldalakat, szervezeteket, embereket, sőt még a fényképüket is. Kész vicc, hogy hová fejlődik a világ.

Igaz én is egy techóriás szolgáltatását használom, de kit tudja meddig, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor döntenek úgy, hogy letiltsanak és ezzel elhallgatassanak örökre.

A Magyar Országgyűlés bohócfrakciója (csak kép)

A parlament büszkesége a dilettánsok, idióták, hazugok, köpönyegforgatók és senkiháziak frakciója! És ezek a toprongyok akarnak kormányváltást Isten kegyelmezzen, akkor ennek az országnak. De én azért készülök az ellenállásra! 

2021. június 6., vasárnap

Politikai facebook idióta: Fekete- Győr András! (Csak kép)

Hogy értsük Kína, Oroszország és Belarusszia leveri a legkeményebben az ellene tüntetőket, addig Magyarországon a kutyát sem érdekelnek az ilyen megnyilvánulások és szabadon lehet tüntetni! De szerinte a kettő ugyanaz! Csak egy idióta tesz egyenlőséget a két jelenség közé, mint Fekete- Győr Bandi!!

A lényeget a kommentemben, amizt fegyőrnek írtam elmondtam, akit érdekel olvassa el!

Facebook idióta!


A mai napon én is elindítom a magam facebook idióta rovatát, mondjuk politikai facebook idióta címmel, amit egy külön fül alá is rendezek, ahová ismert politikusok és közéleti személyek facebookra kirakott baromságait rakom ki. A téma adott, mert a facebook tele van a baromságaikkal, főleg a baloldaliak hülyeségeivel, ahol turbófokozaton van a demagógia.

Jobbik árulás: Veszprém megyében (csak kép)

Veszprém és természetesen Siófok sem maradhat ki a Jobbik lassan már egész országra kiterjedő árulásából. Most már egyre jobban látszik, hogy mennyire csak a hatalom és a megszerezhető pozíció érdekli a Jobbikot, hogy bármlyen elvtelen alkura képes. A demagógia turbófokozaton van náluk is! Rig Lajos is egy ócska áruló lett, de remélem eljön a nap, amikor ezért a tettért, majd ő is megfizet.

Jobbik árulás: Budapest fővárosban (csak kép)

A szokásos napi seggnyalás a Jakab vezette Jobbik részéről a DK-nak! Úgy látszik, hogy minden napra jut egy jó kis kiadós árulás! 

2021. június 5., szombat

2 x MTZ-80 (csak kép)

MTZ-80 mindkettő fűkaszával.

Jobbik árulás: Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében (csak kép)

A Jobbik árulása elérte Szabolcs- Szatmár- Bereg megyét is immár. Itt is összefogtak a posztkomcsik és szemkilövetők pártjával. Szégyen különösen azért, emrt ezt a Lengyel Mátét anno sokba néztem, hatalmas csalódás, hogy ehhez a hányingerhez adja a nevét. De az áruló az áruló, az árulás tényét már nem tudja - mert nem lehet - lemosni magáról.

Jobbik árulás: Borsod- Abaúj- Zemplén megyében (csak kép)

A Jobbik tovább halad az árulás és az ország tönkretételében. Borsod- Abaúj- Zemplén megyében is a baloldal mellé állt be, egy olyan körzetben, ahol maga Jakab Péter is lakik. Szégyen és gyalázat ez az ember meg az egész moslékkoalíció, várom a napot, amikor pofára estek, addig is egy újabb bizonyíték arra, hogyan árulja el a Jobbik a magyarságot.

Jobbik árulás: Budapesten (csak kép)

A Jobbik Budapesten beállt egy kivénhedt, bukott, leszerepelt őskövület komcsiivadék mellett. Nyíltan beállt az MSZPés Hiller István mögé.

Jakab Péter és a paradoxon (kép)

Néha komolyan nem tudom eldönteni, hogy Jakab Péter nem normális vagy csak megjátsza a hülyét. Az előbbit még érteném, mert az sok mindent megmagyarázna, de az utóbbit azt nem, csakha nem a megélhetése és a zsíros pozíció motiválná, mert akkor abban a kontextusban értelmezhetőek lennének a tettei. De ebbe most nem nagyon bonyolódnék bele. Ennyi felvezető után, akkor jöjjön a lényeg egy érdekes posztot találtam ennek a bohócnak a facebook oldalán. Egy népszavás cikket posztolt, amihez írt egy érdekes kommentet.

Leoltottam Zsiga- Kárpát Dánielt (csak kép)

A mai napon privátban írtam Zsiga- Kárpát Dánielnek, hogy kicsit szembesítsenm a valósággal, hátha megszólal a lelkiismerete, bár annak esélyét nem látom. De aki áruló, azt mindig szembesíteni kell az árulása tényével.

2021. június 4., péntek

Ragadós-mese (Tutiblog)


Egyszer volt, hol nem volt, a csüngőhasú diktátoron innen, a Gellérthegyen is innen, de mondjuk a Deák téren túl, volt egyszer egy Karácsony Gergely, egy kisebbecske király. Ez a Karácsony Gergely falusi szegénylegény volt, de ahogy ez annak rendje és módja szerint való, jött is, meg nem is, hozott is, meg nem is, így hát megválasztották királynak. Ennek volt egy kebelbéli jó barátja, a Tóth Csaba, akivel együtt szerettek kertészkedni, illetve Tóth Csaba szeretett ásni, a Karácsony Gergely meg nézni, közben gondosan ügyelve, hogy bele ne essen a gödörbe. Innen az országos jó barátság. Történt egyszer, hogy együtt mulattak valami bálon, ahol a Karácsony Gergely volt a választási bárány. Persze csak tréfából. Hétrét folyt a jóféle bor, édes volt az, mint a méz, aztán végtére úgy kapaszkodott egymásba a Karácsony Gergely, meg a Tóth Csaba, mint az édestestvérek. Készült is róluk fotográfia. De amint az elkészült, és a rettentő nagy kénköves vakufüst felszállott volna, egyszer csak azon kapták volt magukat, hogy összeragadtak.

Jobbik árulás: Borsod- Abaúj- Zemplén megyében (csak kép)

 Jobbik Borsod- Abaúj- Zemplén megyében sem hagyott fel az árulással.

Jobbik árulás: Jász- Nagykun- Szolnok megyében (csak kép)

A Jobbik tovább folytatja az árulást, amit elkezdett, most éppen Jász- Nagykun- Szolnok megyében.

Jobbik árulás: Komárom - Esztergom megyében (nunikovics) (csak kép)

Ezen a Nunkovicson vagy helyesebben Nunikovicson én már meg sem lepődöm, ő tipikusan a köpönyegforgató, elvtelen hazaáruló, aki elég jól mozog liberális berkekben is. Az illetővel pár éve volt egy netes vitám, ahol köpködte Budaházyt, a Gárdát, a cigánybűnözést, a nemzeti jelképeket stb., de akkor még nem tudtam, hogy kicsoda, amíg be nem rakhatta a seggét a parlamenben a Jobbik színeiben. Pont az a személy, akinek semmi keresnivalója sincsen abban a pártban, vagyis a korábbi pártban. De mégis ott van. És lám ne csodálkozzunk a lelkiismeretfurdalás nélküli köpönyegforgatáshoz egyből beáll a baloldal felszopásában és talpnyalásában. A lenti kép az Ő árulásának a bizonyítéka. Egy igazi gusztustalan féreg az illető, aki a nemzeti radikálosokon kapaszkodott fel a törvényhozásba, hogy ott a liberális nézeteit terjeszhesse. 

101 éve: 1920. június 04. trianoni békediktátum (csak kép)

Emlékezzünk a 101 éve ránk erőswzakolt trianoni békeszerződésre az alábbi képpel, ami szerintem nagyon találó!Nekem nem a nemzeti összetartozás napja, hanem a magyarság, a nemzet és Magyarország megalázásának a napja. Az örök nemzeti gyász napja.

2021. június 2., szerda

Jobbik árulás: Budapest fővárosban (csak kép)

Az egykor szurkolóvezér, majd nemzeti-radikális Szilágyi, aki anno ostorozta a baloldalt, most pont azok támogatásával indul az ellenzéki bohóckodás keretében. Szégyen, hogy ez az ember hová süllyedt, hogy milyen elvtelen alkukra képes a hatalomért és némi pozícióért. Még egyszer SZÉGYEN! 

2021. június 1., kedd

Idefigyeljetek jobbikos csicskák!


Idefigyeljetek jobbikos csicskák, mert ez nektek szól és nem kell megsértődni a megszólításon, de ahogy mostanában viselkedtek és, ahogy szembeköpitek magatokat és a múltatokat na meg a szavazóitokat arra csak a született csicskák képesek. Nem tűnt fel nektek, hogy a párt korábbi meghatározó arcai és elkötelezett nemzeti képviselői sorra hagyták ott a pártot és már csak a karrierista-technokrata elvtelen megélhetési politikusok maradtak? Akiknek nem okoz semmilyen lelkiismereti problémát, hogy egyik napról a másikra a leggusztustalanbabb módon köpönyeget forgatva totálisan hülyét csinálnak belőletek?

Jobbik árulás Budapesten (csak kép)

A Jobbik beállt Kálmán Olga mögé, aki korábban az ATV-n anno folyamatosan ekézte, szidta és nácizta a Jobbikot!

Jobbik árulás Budapesten (csak kép)

Újabb DK jelölt mögé állt be a Jobbik Budapesten és ezzel újabb szintet lépett az árulásuk. Most a bukott és levitézlett baloldali DK jelölt Gy. Németh Erzsébet mögé állt be Jakab Péter és biztosítja a jelöltet a támogatásáról. Szégyen, hogy ezt a napot meg kellett élnünk. De mindig van lejjebb a Jobbiknak!

Buzihergelés: posztszovjet lányok (CSAK KÉP)

Akkor ma is kicsit bosszantsam a buzikat, azzal, hogy ennél nincs is jobb a világon. Pár csaj a posztszovjet térségből!!

Elég a társadalom PROVOKÁLÁSÁBÓL! (csak kép)

Tegyünk meg mindent az LMBTQP propaganda ellen! Íme a HVIM felhívása!!!

2021. május 30., vasárnap

Baloldaliaknak szeretettel (csak kép)

Ezzel a képpel szeretnék kedveskedni minden egyes balos ismerősömnek és ismeretlennek, na ezzel verjék szét egyszer a nagyon hülye agymosott fejeteket! SOK-SOK SZERETETTEL! 

Monarchia (csak kép)

Az Osztrák- Magyar Monarchia térképe és tartományai címerekkel!!!

Leoltottam Gyurcsány Ferencnét (csak kép)

Vettem a bátorságot és írtam pár "kedves" Gyurcsány Ferencnének az ország első számú bolgár kurvájának. Undorító és aljas nő személy. Szembesítettem a demagóg marhaságaikkal.

Jobbik árulás Békés megyében (csak kép)

A Jobbik és a DK összefonódása Békés megyét is elérte. A Jobbik itt is az árulást választotta a tiszta és igaz nemzeti út helyett és némi támogatásért eladta magát a baloldalnak. Hitványak voltak és hitványak is maradtak.

Jakab Péter az ATV-vel égette magát (csak kép)

Jakab Petra az ATV szereplését reklámozza a facebook oldalán, ide süllyedt a Jobbik a béka segge alá. A balliberális zsidó gyökerű hitgyülis TV-n oszthatta az észt és ezt még reklámozza is!

Jobbik árulása Tolna megyében (csak kép)

Jobbik már Tolna megyében is annyira meggyengült, hogy itt is a Momentum mögé kellett beállniuk, hogy elindíthassanak egy jelöltet. A Jobbik Jsksb Péter vezetésével Tolna megyében is az árulás útját választotta.

Jakab Péter nyalizása Kazincbarcikán (csak kép)

Íme egy kép a Jakab Péter jobbikos elnök facebook oldaláról, amint éppen Kazincbarcika baloldali polgármesteréneka  seggét nyalja. Természetesen bő nyállal! Természetesen ez is egy újabb bizonyíték a Jobbik árulására.

Jobbik árulás Budapesten (csak kép)

Budapesten a Momentum seggébe is belebújik a Jakab Péter vezette jobbik. Vagy nevezzük a nevén Gyurcsányné Jakab Petra!

Jobbik árulás Budapesten (csak kép)

A Jobbik árulás Budapesten, most egy gyurcsányista seggnyaló mögé állt be Jakab Péter vezette Jobbik, hogy tovább haladjanak az árulás és a szellemi mélység felé. Mindig van lejjebb, az a nagy tanulság a Jobbikkal kapcsolatban.

2021. május 28., péntek

Jobbik árulás: Székesfehérvár (csak kép)

Székesfehérváron a Jobbik egy gyurcsányista jelölt mőgé áll be az előválasztásnak nevezett bohockodás keretében. SZÉGYEN, hogy gyurcsányista jelölteket támogat egy Gyurcsánnyal szemben alakult nemzeti és hazafias érzelmű radikális párt!!

Jakab Péter (Petra), amikor Fleto seggét nyalja bő nyállal!

A nap, amikor az antigyurcsányista vonalon megerősödött Jobbik Gyurcsány Ferenc seggét nyalja bő nyállal! Igazi hardcore politikai pornó!!!

Jobbik árulás Pest megyében (csak kép)

Újabb bizonyíték a Jobbik árulására Pest megyében. Egy köpönyegforgató jobbikos mögé maga Gyurcsány Ferencné állt be! ÁRULÁS, ÁRULÁS, ÁRULÁS!

2021. május 26., szerda

Momentumos helyesírás! (csak kép)

Hol lehet a helyesírási hiba a momentumos csicska feliratában? Segítek a nyomtatott "I" betű! Mióta van rajta pont? 

Jobbik árulás Egerben (csak kép)

 Egerben is működött a Jobbik árulás Mirkóczi "Mirkóserczki" Ádámmal az élen! 

Reálkereset Magyarországon (csak kép)

A keresetek növekedése 1990 óta!