1990. október 3., szerda

Idézetek 2

IDÉZETEK
 1. "Politikai vagy mozgalmi szervezkedéseket az tette tönkre, hogy idealisták kezdték és politikai szélhámosok és reálisan gondolkodó bitangok fejezték be. Ezt a bitangolást, ezt a reálisan gondolkodó politikai pimaszt irtani fogjuk. Nem ismerünk kegyelmet ezek számára!" A NAP mozgalmi harcutasításából
 2. "Korábban az volt az antiszemita, aki gyűlölte a zsidókat, most az az antiszemita, akit a zsidók gyűlölnek." David Irving
 3. Teljes bizalommal állíthatjuk, hogy a legtöbb nemzet szívesebben néz fel az olyan diktátorra, aki rendet, biztonságot és kenyeret nyújt neki, mint egy úgynevezett demokratikus kormányrendszerre, amelynek sem ereje, sem bátorsága, sem hatalma nincs hozzá, hogy az ilyen gyorsan változó világban az elkerülhetetlenül szükséges reformokat megvalósítsa." 
  Polgár Lajos
 4. "Amíg a harc dúl, addig bizony mindenki kövesse a - hősi halottak példáját. Legalább is azok, akik annyira mellbeverően nagy nemzetfiak és hazafiak. Igaz viszont, hogy hősi halottakról beszélni sokkal hálásabb szerep, mint hősi halottnak lenni. Ez utóbbi különösen minálunk, a leghálátlanabb szerep. Talán ezért a sok "sirató" és "beszélő".Szálasi Ferenc
 5. "Minden vezér és államférfi pályája elején azért kapja a legtöbb támadást, amit később legfőbb érdemének emlegetnek." Csonka Emil
 6. "Az egy gyermek remegő gond, két gyermek külön-külön diplomata az anyai és apai szeretet kettéválasztásában, három gyermek öröm, sok gyermek pedig igazi boldogság. "Szálasi Ferenc
 7. "Nem toboroztuk a híveket, s azok mégis jöttek maguktól, hogy segítsék továbbvinni azt az eszmét, amelyet úgy a Horthy-korszak alatt, mint 1945 után csakis erőszakkal, börtönnel, kivégzésekkel lehetett elnémítani. "Fiala Ferenc 
 8. "A bárgyú fajankók akik úgy vélik, hogy ne tegyünk semmit, mert a hatalom úgy is ölünkbe hull, vegyék tudomásul, hogy a fáról mindig a beteg, romlott, rohadt gyümölcs hull le magától. Az egészségesért fel kell nyúlni a fára, le kell szakítani! És ugyancsak az a hatalom is mely csak úgy az ölbe pottyan, bizony beteg, romlott, rothadt hatalom melyből se nemzetünk, se mi nem kérünk. "Szálasi Ferenc
 9. "Nemzetünk akkor lesz boldog, nagy, ellenállóképes, ha a gyermeklármától nem halljuk meg a bölcs politikusok dörgő, honmentő szónoklatait."Szálasi Ferenc
 10. "Vannak népek, melyek nem tudnak olyan kisebbséghatalom ellen harcolni, mely nyomorúságukat okozza - erkölcsi-szellemi-anyagi romlásukat, és nem tudnak olyan kisebbséghatalom mellett harcolni, mely erkölcsi, szellemi, anyagi jólétüket akarja." Szálasi Ferenc
 11. "Ha egy egész nemzet gyávává vált, és csak ezer ember maradt, akik valami nagyot akarnak, és akiknek erejük van az állam átalakítására, akkor ez az ezer ember a nemzet." Adolf Hitler
 12. "Akár simogatják, akár verik a zsidót, mindig ordít. Hangosan jajveszékelve, üvöltve. Nem ismer skálát az ordításban; ordítását nem hozza viszonyba fájdalma nagyságával, hanem mindig egyforma magasságban, pimaszkodva ordít és üvölt. Következtetés: a zsidókérdést azonnal, gyökeresen meg kell oldani; az ordítás úgyis egyforma lesz. "Szálasi Ferenc
 13. "Ha egy faj magát tisztán akarja tartani, azzal bebizonyítja életerejét és élni akarását. Nekem normálisnak tűnik, hogy mindenki büszke a saját fajára, és ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy lenézi a többieket." Adolf Hitler
 14. "Számomra teljesen elegendő Isten kegyelme, amit határozottan érzek is. Tudom, hogy velem van és nem fog elhagyni utolsó óráimban sem, utolsó lépéseimnél sem, melyeket földi életemben fogok tenni és amelyek az első, kezdő lépések az öröklétbe, és vallom és tudom és hiszem: a halhatatlanságba. " Szálasi Ferenc
 15. "A Jobbik igenis megosztó. Van a magyarérzelmű állampolgár és van a hazaáruló mosottagyú, vagy agyamputált fityeszes, mszp-s buzi lmp-s takonycsürhe!" Youtube komment
 16. "A pénzből vallás lett. Vallási tétele: imádd istenedet, mint tenmagadat! A liberális gazdasági élet nem termel, hanem pénzt hajszol. Mindegy, honnan és hogyan jön, csak jöjjön! Nincs szaga."Szálasi Ferenc
 17. "A zsidó mindent ránkzúdít, ami undorító nekünk."Gaius Cornelius Tacitus
 18. "Hiszem, hogy egyszer egy olyan országban fogok élni, ahol tiszta szívű, igaz magyar emberek fogják alkotni a törvényeket, és irányítják mindennapjainkat!" Eszes Tamás
 19. "Meg vagyok győződve arról, hogy a régi világ a maga elavult ideológiai rendszerével romokban hever s ezt egy új világ fogja felváltani. A magyar nemzet az új világot csak a Hungarizmusban tudja megtalálni."Szálasi Ferenc
 20. "A zsidó a tolvaj, a liberális államhatalom az orgazda, a nép a meglopott, a liberális állam alkotmánya a szentesítő. És aki nem akar lopni, aki nem áll az orgazda szolgálatába, aki nem hagyja, hogy meglopják: az az alkotmányellenes!" Szálasi Ferenc
 21. "Számomra teljesen elegendő Isten kegyelme, amit határozottan érzek is. Tudom, hogy velem van és nem fog elhagyni utolsó óráimban sem, utolsó lépéseimnél sem, melyeket földi életemben fogok tenni és amelyek az első, kezdő lépések az öröklétbe, és vallom és tudom és hiszem: a halhatatlanságba."Szálasi Ferenc
 22. "Egy erős és ellenséges nemzet szivárog be Európába. Állandó hadiállapotban van, és a legtöbb országban szörnyűségesen elnyomja a polgárokat. Ez a zsidóság."Johann Gottlieb Fichte
 23. "Jaj annak a népnek, amelynek a történelmét az ellenség írja!"Gaius Cornelius Tacitus
 24. "Pótolhatatlan és nélkülözhetetlen nincs a világon. Minden nélülözhető és pótolható. A természet nagy rendjében a kiesés csupán csak átmeneti zűrzavart okoz. Rövidesen helyre igazít mindent és a kiesés helyébe újat, az életerőst, helyesebben azt állítja, ami az új életet elbírja, tudomásul veszi és parancsai szerint cselekszik."Szálasi Ferenc
 25. "Korábban az volt az antiszemita, aki gyűlölte a zsidókat, most az az antiszemita, akit a zsidók gyűlölnek."David Irving
 26. „A kommunizmus az én szememben és elképzelésemben csak a rablást, a gyilkosságot és mindenek előtt a teljes vallástalanságot és ezen túlmenően az erkölcsi fertőt jelentette.”  Hindy Iván tábornok
 27. "A forradalmat mindig a bukó rendszer készíti elő és az új rendszer hajtja végre. A forradalomban tehát az új rendszer kiteljesíti és betetőzi a régi rendszer által kényszerűen beindított új politikai, gazdasági és társadalmi átalakítást. Rendszerváltozás nincs forradalom nélkül, mozogjon az akár szellemi, akár erkölcsi, akár anyagi síkon." Szálasi Ferenc
 28. "Aki ma azt hiszi, hogy a népi, nemzeti szocialista állam tisztán csak külsõleg, gazdasági életének jobb szerkezetében, a gazdagság és szegénység jobb kiegyensúlyozásában vagy a nép széles tömegének a gazdasági életbe való beleavatkozási jogában, a munkabérnek túlságos bérkülönbségek megszüntetése révén elérhetõ igazságos elosztásában különbözik más államoktól, annak a külsõségeken kívül halvány sejtelme sincs arról, amit mi e világnézet alatt értünk." Adolf Hitler
 29. "Ahol rendetlenség a törvény, a rendcsináló a lázadó. "Szálasi Ferenc
 30. "A határozottság nem azt jelenti, hogy egy dolgot mindenáron meg kell tenni. A határozottság: nem habozni megvalósítani valamit, amikor a belső meggyőződés szerint meg kell azt tenni." Adolf Hitler
 31. "A nemzetiszocialista rendszerben meghal a proletár és feltámad mint munkás, elpusztul a burzsuj és soha többé fel nem támad. "Szálasi Ferenc
 32. "A szellem mindig erősebb, mint bárki más. Ha az igazság az életet szolgálja, akkor az igazság fog győzni és nem átmeneti hangulatok. " Szálasi Ferenc
 33. "Legyen büszke az ember arra, hogy tanúja és bizonyos mértékben közreműködője lehet a mostani hatalmas drámának, amelyben a jó és a rossz küzd egymással emberfölötti harcban. Senkinek sincs joga a jelen órákban ahhoz, hogy középszerű legyen! " XI. Piusz pápa
 34. "A hazának joga van áldozatot követelni a polgáraitól. Ennélfogva parancsolom, hogy mindenkit, aki puskát tud fogni, sorozzanak be, és kortól, egészségi állapottól függetlenül, haladéktalanul küldjenek harcba az ellenség ellen!" Adolf Hitler
 35. "A zsidó nem más mint egy barbarisztikus és kegyetlen élősdi más népek nyakán. A legnagyobb ellensége minden fejlődésnek, visszakövetelöje minden rothadásnak. Egyetlen egy erő tartja össze őket: a mások iránti olthatatlan gyűlölete, a befogadó nemzetek nagylelkűsége ellenére! " Voltaire
 36. "Harcolni csak azért lehet amit szeretünk, szeretni csak azt lehet, amit tisztelünk, tisztelni pedig azt, amit legalábbis ismerünk." Adolf Hitler
 37. "Bennünk van a hiba, de bennünk van a feltámadáshoz szükséges erő is. " Széchenyi István
 38. "Mert éppen az adja meg a lét komolyságát, hogy egy olyan világban élsz, amelyben az a hang, amely az igaz útra hív, csak egészen halkan szól, ugyanakkor benned és körülötted ezernyi hangos szó mondja pontosan annak az ellenkezőjét. " II. Rákóczi Ferenc fejedelem
 39. "Legyen büszke az ember arra, hogy tanúja és bizonyos mértékben közreműködője lehet a mostani hatalmas drámának, amelyben a jó és a rossz küzd egymással emberfölötti harcban. Senkinek sincs joga a jelen órákban ahhoz, hogy középszerű legyen! " XI. Piusz pápa
 40. "Kötelességemnek tartom, hogy megmondjam: ha a visszás sors választás elé állítana, hogy válasszak alkotmány és nép, törvény és élet, jog és igazság között, mindenkor a népet, az életet és az igazságot fogom választani. A teremtő nem lehet alárendelve a teremtménynek. "Szálasi Ferenc
 41. "Ha egy egész nemzet gyávává vált, és csak ezer ember maradt, akik valami nagyot akarnak, és akiknek erejük van az állam átalakítására, akkor ez az ezer ember a nemzet." Adolf Hitler
 42. "Számomra teljesen elegendő Isten kegyelme, amit határozottan érzek is. Tudom, hogy velem van és nem fog elhagyni utolsó óráimban sem, utolsó lépéseimnél sem, melyeket földi életemben fogok tenni és amelyek az első, kezdő lépések az öröklétbe, és vallom és tudom és hiszem: a halhatatlanságba. " Szálasi Ferenc
 43. "A lelkébe akarom égetni a magyar nemzet minden parasztjának, munkásának, értelmiségének, nőjének, gyermekének, ifjának és katonájának, hogy nemzetünk szolgálatában meg lehet halni, de elfáradni soha! " Szálasi Ferenc
 44. Mi nem a titkos kabinettek nyelvén, hanem a nép nyelvén beszélünk és reméljük, hogy éppen ezért meg is ért bennünket a nép. Mi szerencsére nevén nevezhetjük a dolgokat. Ezt kötelességünknek is tartjuk; mert a világnak meg kell tanulnia látni. Mi nem hallgathatunk, nem szabad hallgatnunk az Európát fenyegető veszedelemmel szemben. " Joseph Göbbels
 45. "Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás. " Kossuth Lajos
 46. "Akit a nyilvánosság előtt gyaláztak meg, az a nyilvánosság előtt kapjon elégtételt. Nyilvánosság előtt gyalázni és bújtatott elégtétellel engesztelni: nagyobb gyalázat és becstelenség, mint a gyalázat, amelyért engesztelnek. De nem az engesztelő számára, hanem annak, aki ezt elfogadja. " Szálasi Ferenc
 47. "Az emberek széles tömegeit csakis a beszéd ereje képes megmozdítani. Minden nagy mozgalom népmozgalom, az emberi szenvedélyek és érzelmek vulkánkitörése, amelyet vagy a nyomorúság kegyetlen istennője, vagy a tömegek közé szórt szózsarátnokok váltanak ki, nem pedig az irodalmi esztéták és a szalonhősök limonádészerű ömlengései. " Adolf Hitler
 48. "Bármely országban, ahol a zsidók nagyszámban letelepedtek, hamarosan az erkölcsi züllésnek, anyagi romlásnak és a polgári rend megbomlásának jeleit láthattuk. Minden esetben az illetö ország vallását, kultúráját vették ostrom alá, leigázva, beszennyezve a keresztények életét." Benjamin Franklin
 49. "Minden vezér és államférfi pályája elején azért kapja a legtöbb támadást, amit később legfőbb érdemének emlegetnek." Csonka Emil
 50. "Nemzetünk akkor lesz boldog, nagy, ellenállóképes, ha a gyermeklármától nem halljuk meg a bölcs politikusok dörgő, honmentő szónoklatait. " Szálasi Ferenc
 51. "Legyen büszke az ember arra, hogy tanúja és bizonyos mértékben közreműködője lehet a mostani hatalmas drámának, amelyben a jó és a rossz küzd egymással emberfölötti harcban. Senkinek sincs joga a jelen órákban ahhoz, hogy középszerű legyen! " XI. Piusz pápa
 52. "Csak a gyávák hátrálnak meg a harcban. A bátrak mindent képesek feláldozni az igaz ügyért." Ismeretlen
 53. "Nem tudnak ők kitalálni annyi megpróbáltatást, amennyire mi el ne lennénk készülve. Mert számunkra nem fontos a nyugalom, nem fontos a biztonság és nem fontos az élet. Ezért vagyunk és ezért maradunk. És ezért győz rajtunk túl a hungarista eszme." Hubay Kálmán
vége

Idézetek

 1. "A történelem olyan hazugság, amiben a történészek megegyeznek." metapedia
 2. "Könnyebb a tevének átmenni a tû fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába." Mt 19.25
 3. "A zsidó nem más mint egy barbarisztikus és kegyetlen élősdi más népek nyakán. A legnagyobb ellensége minden fejlődésnek, visszakövetelöje minden rothadásnak. Egyetlen egy erő tartja össze őket: a mások iránti olthatatlan gyűlölete, a befogadó nemzetek nagylelkűsége ellenére! " Voltaire 
 4. "Az emberek azért hiszik el olyan könnyen és szívesen a hazugságokat, hogy áldozatot ne kelljen hozniuk az eszméért, és ne kelljen szenvedniük az igazságért. " Szálasi Ferenc
 5. "Legyen büszke az ember arra, hogy tanúja és bizonyos mértékben közreműködője lehet a mostani hatalmas drámának, amelyben a jó és a rossz küzd egymással emberfölötti harcban. Senkinek sincs joga a jelen órákban ahhoz, hogy középszerű legyen! "XI. Piusz pápa
 6. Ha elbuknék e harcban, tapossatok rajtam keresztül és vigyétek győzelemre a zászlót. "Szálasi Ferenc
 7. "Legyen büszke az ember arra, hogy tanúja és bizonyos mértékben közreműködője lehet a mostani hatalmas drámának, amelyben a jó és a rossz küzd egymással emberfölötti harcban. Senkinek sincs joga a jelen órákban ahhoz, hogy középszerű legyen! "XI. Piusz pápa 
 8. "A hazának joga van áldozatot követelni a polgáraitól. Ennélfogva parancsolom, hogy mindenkit, aki puskát tud fogni, sorozzanak be, és kortól, egészségi állapottól függetlenül, haladéktalanul küldjenek harcba az ellenség ellen!" Adolf Hitler
 9. "A hungarizmus nem politikai eszköz és cél, hanem ideológia, új társadalmi, új állami, új népi, új gazdasági rendszer egyszóval új erkölcsi, szellemi és anyagi népnemzeti élet talpköve és szegletköve. " Szálasi Ferenc
 10. "Ez a rendszer csak a leghazugabb sötét bujkálónak lehet kedves és értékes, egyenes jellemű, becsületes és egyéni felelõsséget vállalni hajlandó egyén csak gyűlölheti azt. Ezért vált az ilyen demokrácia annak a fajnak az eszközévé, amely a maga belsõ célkitűzéseit most és a jövõben is mindenkor rejtegetni kénytelen. Csak a zsidó becsülheti azt az intézményt, amely éppen olyan kétszínű és hazug, mint õ maga. " Adolf Hitler
 11. "Az országnak három szerencsétlensége volt: legyőzték a tatárok, meghódították a törökök és felszabadították az oroszok." Ismeretlen (1956)
 12. "Az egy gyermek remegő gond, két gyermek külön-külön diplomata az anyai és apai szeretet kettéválasztásában, három gyermek öröm, sok gyermek pedig igazi boldogság." Szálasi Ferenc
 13. "Azok helyett, akik megfeledkeztek magukról az elmúltakban, én követem meg azokat, akik ellen vétettek. Miattuk, az elenyésző kis csoport miatt azonban nem bűnhődhetnek a többiek. Nem gúnyolhatók, nem ócsárolhatók és nem állíthatók úgy pellengérre, ahogyan teszik, azt ők semmiképpen sem érdemlik meg. " Szálasi Ferenc
 14. "Mi nem az idegen fajjal szemben követeljük a numerus clausust, hanem a saját fajunkkal szemben követeljük a numerus apertust, mert tébolyodott és öngyilkos nemzet az, amely az értelmiséget nem elsősorban a saját fajtájából akarja rekrutálni. " Tormay Cécile
 15. "A magyar nemzetiszocializmus magasztos elgondolásait továbbra is felvilágosító munkával fogjuk a gyakorlati átvalósulás számára éretté tenni. Azokkal szemben pedig, akiknek a felvilágosító munka nem használ, vagy akiknél a szocializmus hangoztatása arra jó, hogy ocsmány játékukat az öncélú zseb gazdasági elvének további duzzasztására használják fel, korbácsot fogunk alkalmazni. " Szálasi Ferenc
 16.  "Ma szabadnak - legalább a nyilvános rabszolgaság szempontjából - csak az érzi magát, kinek pénze van." Richard Wagner
 17. "Magyarország nem volt soha eddig haza a magyar nép számára, hanem eddig mindig idegen népek vagy idegen érdekek gyarmatterülete volt. Ezért: az egyik oldalon a legnagyobb, legmélyebb erkölcsi, szellemi, anyagi züllöttség, nyomor, a másik oldalon a legkíméletlenebb, legistentelenebb erkölcsi, szellemi, anyagi kizsákmányolás. " Szálasi Ferenc
 18. "Országhatár ott van, ahol a paraszt ekéje szánt, kaszája villan, kévéje földet borít, vére rögöt szentté tesz. Erőszakkal nem lehet növelni egy ország területét, mert a szurony megtörik az ekén, s a szerződés papírja elhamvad a rögre ömlött vér tüzében. " Szálasi Ferenc
 19. "Hiszem, hogy oly esetben, amidőn csupán a gyávaság és az erőszak közti választás maradna hátra, az erőszakot tanácsolnám. " Mahatma Gandhi
 20. "Nem lehet eléggé hangsúlyozni: minden népnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel. " Szálasi Ferenc
 21. "Élted minden órájában tisztelettel s szeretettel fordítsd az erény felé tekintetedet, soha ne mulassz el egy alkalmat is, melyben jót tehetsz s ha e tett némelykor pillanatnyi hasznoddal s kívánságoddal ellenkeznék is, szoktasd akaratodat, hogy rajtok győzedelmeskedjék (...), így fogsz olyan jellemre szert tenni, hogy egykor nagyot is művelj, korodra s a jövendőre munkálj és társaid körében tisztelet és szeretet jelenségei közt említtessél meg. " Kölcsey Ferenc
 22. "A mozgalom-szülte párt emészt mindig pénzt és nem a mozgalom. A mozgalom hit, akarat és cselekedet, nem pénzt követel, hanem személyes példaadást, személyes áldozatot. " Szálasi Ferenc
 23. "Ha egy faj magát tisztán akarja tartani, azzal bebizonyítja életerejét és élni akarását. Nekem normálisnak tűnik, hogy mindenki büszke a saját fajára, és ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy lenézi a többieket." Adolf Hitler 
 24. „… a cél: szabadság, s alkotmányos jog minden magyarnak; nemzeti jólét, mely a szabadság gyökeréből hajtson.” Kossuth Lajos 
 25. „A zsidóság fekélye csontvázzá rágta a keresztény magyar népe"  Prohászka Ottokár
 26. "Minden mozgalom olyan erős, amilyen ellenhatást tud önmaga ellen kiváltani. " Szálasi Ferenc
 27. "A zsidó szellemet szellemtelenségnek kell hívnom, mert tagadása az eszménynek, levigyorgása a fölségesnek. " Prohászka Ottokár
 28. "Mindnyájan meghalunk. Egy van maradandó a földön, ha tudunk érte bátran és igazan élni: a nemzet." Szálasi Ferenc
 29. "A liberalizmus nagy próba volt az emberiség boldogítására. És boldogította a zsidót és az egyént." Szálasi Ferenc
 30. "Tudjuk és érezzük, hogy véráldozat nélkül nem lehet új világot építeni, hogy új világot csak új emberek építhetnek és hogy ezt a harcot, a végső győzelemig kell folytatnunk! " Vajna Gábor
 31. "A fasiszta állameszme az emberi minőségre épít, ezért elveti a demokrácia többségi elvét, ami a mennyiséget helyezi a minőség fölé. A demokrácia (népuralom) a mai értelemben különben is hazugság, hiszen a nép nem uralkodik azáltal, ha négy évenként egyszer szavazás formájában a véleményét meghallgatják." Benito Mussolini
 32. "A jellem olyan, mint a fa, a hírnév pedig, mint az árnyéka. Az árnyékra gondolunk, pedig a fa a lényeg." Abraham Lincoln
 33. "A gyenge soha nem képes megbocsátani. A megbocsátás az erősek tulajdonsága. " Mahatma Gandhi
 34. "Minden hivatott politikus, aki nagyra tör, a hatalom szerelmese. Ez nem bűne, hanem erénye a vezéreknek, enélkül nem hivatottak nagy szerepre. Aki kijelenti, hogy nem törekszik a hatalom átvételére, az nem államférfi, legfeljebb politikus, ellenzéki pártvezér." Csonka Emil
 35. "Egy mozgalom soha ne legyen szalonképes. Maradjon mindenkor egészségesen durva, erős, megnemalkuvó. Mozgalom indulhat ki szalonból, de sohase tér oda többé vissza. Megalkuvó mozgalom vagy forradalomba visz, vagy pedig kényelmes kormányellenzék lesz. "Szálasi Ferenc
 36. "Minden mozgalom olyan erős, amilyen ellenhatást tud önmaga ellen kiváltani. " Szálasi Ferenc
 37. "Aki szereti népét, szeretetét csupán az érte hozott áldozatok árán mutathatja ki." Adolf Hitler
 38. "Minden hivatott politikus, aki nagyra tör, a hatalom szerelmese. Ez nem bűne, hanem erénye a vezéreknek, enélkül nem hivatottak nagy szerepre. Aki kijelenti, hogy nem törekszik a hatalom átvételére, az nem államférfi, legfeljebb politikus, ellenzéki pártvezér." Csonka Emil
 39. "Országokat meghódítani kevés embernek adatik. Kevésnek homlokát díszíti királyi korona. De elfoglalni a lélek kincses birodalmát s homlokunkra tenni a férfiúi jellem koronáját, ez oly szent, fönséges feladat, amely minden emberre kivétel nélkül vár. " Tóth Tihamér püspök
 40. "Szálasi Ferenc nélkül nincs Hungarizmus, Hungarizmus nélkül nincs totális honvédelem, totális honvédelem nélkül nincs győzelem, győzelem nélkül nincs élet... " Gergely Gyula
 41. "Ha a letűnő rendszer már nem tudja megakadályozni a fejlődést jelentő új rendszer uralomra jutását, mint végső eszköz: a gyilokhoz fordul és az új eszme apostolait halomra gyilkoltatja. Ezzel szentté teszi az új eszme harcát és halhatatlanná azokat, akiket legyilkoltatott. " Szálasi Ferenc
 42. "A lelkébe akarom égetni a magyar nemzet minden parasztjának, munkásának, értelmiségének, nőjének, gyermekének, ifjának és katonájának, hogy nemzetünk szolgálatában meg lehet halni, de elfáradni soha! " Szálasi Ferenc
 43. "A zsidó szellemet szellemtelenségnek kell hívnom, mert tagadása az eszménynek, levigyorgása a fölségesnek. " Prohászka Ottokár
 44. " A zsidó-liberális párt fontolja meg, hogy a keresztény nép türelem-fonala már eddig is nagyon túl van feszítve, s hogy könnyen szétszakadhat, s hogy akkor bekövetkezhetnek események, melyeket nem akarok ecsetelni. Fata viam inventent (a sors utat fog találni magának), ha az illetők továbbra is megmaradnak azon a csapáson, melyen eddig haladtak. " Dr. Peter Reichensperger
 45. "Harcolni csak azért lehet amit szeretünk, szeretni csak azt lehet, amit tisztelünk, tisztelni pedig azt, amit legalábbis ismerünk." Adolf Hitler
 46. "Az országnak három szerencsétlensége volt: legyőzték a tatárok, meghódították a törökök és felszabadították az oroszok."Ismeretlen (1956)
 47. "A határozottság nem azt jelenti, hogy egy dolgot mindenáron meg kell tenni. A határozottság: nem habozni megvalósítani valamit, amikor a belső meggyőződés szerint meg kell azt tenni." Adolf Hitler
 48. "Mi nem a titkos kabinettek nyelvén, hanem a nép nyelvén beszélünk és reméljük, hogy éppen ezért meg is ért bennünket a nép. Mi szerencsére nevén nevezhetjük a dolgokat. Ezt kötelességünknek is tartjuk; mert a világnak meg kell tanulnia látni. Mi nem hallgathatunk, nem szabad hallgatnunk az Európát fenyegető veszedelemmel szemben. " 
  Joseph Göbbels
 49. "Még akkor is meggyőződésemből, lelkesen, minden erőmmel fogom nemzetemet és népemet szolgálni, ha népem és nemzetem elhagyna, és más útra tévedne. " Szálasi Ferenc
 50. "Ha egy faj magát tisztán akarja tartani, azzal bebizonyítja életerejét és élni akarását. Nekem normálisnak tűnik, hogy mindenki büszke a saját fajára, és ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy lenézi a többieket."
  Adolf Hitler
 51. "Mindnyájan meghalunk. Egy van maradandó a földön, ha tudunk érte bátran és igazan élni: a nemzet."
  Szálasi Ferenc
 52. "A liberalizmus nagy próba volt az emberiség boldogítására. És boldogította a zsidót és az egyént."Szálasi Ferenc
 53. "Az országnak három szerencsétlensége volt: legyőzték a tatárok, meghódították a törökök és felszabadították az oroszok."
  Ismeretlen (1956)
 54. "Egy mozgalom soha ne legyen szalonképes. Maradjon mindenkor egészségesen durva, erős, megnemalkuvó. Mozgalom indulhat ki szalonból, de sohase tér oda többé vissza. Megalkuvó mozgalom vagy forradalomba visz, vagy pedig kényelmes kormányellenzék lesz. "
  Szálasi Ferenc
 55. "Ha nincs eszmény, ami a politikust vezérli, ha nincs az eszményért lelkesítő érték, akkor a politikus önmagában elveszett, látszólag arathat sikereket, de totális sikert soha el nem érhet. Csak az eszménynek és annak erkölcsi értéktartalmának van a tömegekre kiható és cselekvésre ösztönző ereje." Csonka Emil
 56. "Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás. "Kossuth Lajos
 57. "Tudom és hiszem, hogy keresztutam végén, céljában, Magyarország és Nemzetem dicsősége, nagysága és boldogsága áll és hogy az új életét a Hungarizmussal és nevemmel fogják megszentelni. "Szálasi Ferenc
 58. "Az igazzal szemben kíméletlen, a gazzal szemben tehetetlen: ilyesvalami jellemzi jelenlegi rendszerünket. Valószínűnek tartom, hogy ez a jellemzés nagyon elnéző és már majdnem a gyengeséget érintően megértő."
 59. "A fasiszta állameszme az emberi minőségre épít, ezért elveti a demokrácia többségi elvét, ami a mennyiséget helyezi a minőség fölé. A demokrácia (népuralom) a mai értelemben különben is hazugság, hiszen a nép nem uralkodik azáltal, ha négy évenként egyszer szavazás formájában a véleményét meghallgatják." Benito Mussolini
 60. "Ha felismerjük, mit kell tenni, és nem tesszük meg, azt jelenti, hogy nem hiszünk önmagunkban! " Konfuciusz
 61. Teljes bizalommal állíthatjuk, hogy a legtöbb nemzet szívesebben néz fel az olyan diktátorra, aki rendet, biztonságot és kenyeret nyújt neki, mint egy úgynevezett demokratikus kormányrendszerre, amelynek sem ereje, sem bátorsága, sem hatalma nincs hozzá, hogy az ilyen gyorsan változó világban az elkerülhetetlenül szükséges reformokat megvalósítsa. " Polgár Lajos 
 62. Az ego az ő egoizmusával integrálódik a közösségben nacionalizmussá. [...] Az ő óhaja és vágya pedig, hogy viszonyba állíthassa önmagát az abszolúttal, a közösségben mint az ő erkölcsi felfogása nyilvánul meg. Ennek a három alaptényezőnek és alapténynek kell megjelennie minden egyes közösségben, ha az a közösség tényleg egészségesen akar élni, ha azt akarja, hogy tényleg szép, jó és igaz életet élhessen. "Szálasi Ferenc
 63. Az okokat kellene tudnunk, hogy minden egyes állam a múltban miért nem számolt le a polgári rend legelkötelezettebb ellenségeivel: a zsidókkal, mint a társadalom pestisével.George Washington
 64. "Érdekes: az egyház mindig akkor veszi elő Istent és törvényeit, valamint Isten kegyelmét, amikor nagy bajok vannak nem Isten, nem Krisztus, nem a kereszténység körül, hanem egyedül és kizáróan az egyház körül. "Szálasi Ferenc


 65. Vége

Egy szép idézet

„… mi töretlenül harcolunk tovább
egy szabad, erősebb Magyarországért –
mi igenis beszélünk Trianonról,
megcsonkításunkról, elnyomásunkról,
ha kell, fegyvert fogunk igazságunkért!!”
(Kovácsy József)

"Nemzetünk akkor lesz boldog, nagy, ellenállóképes, ha a gyermeklármától nem halljuk meg a bölcs politikusok dörgő, honmentő szónoklatait."

1990. március 8., csütörtök

A blogom ismertetője

"Ha egy egész nemzet gyávává vált, és csak ezer ember maradt, akik valami nagyot akarnak, és akiknek erejük van az állam átalakítására, akkor ez az ezer ember a nemzet." - Ez egy hagyományos értékeket képviselő blog. A blog jelszava: "Hit, haza, család, munka, becsület". 


Kérnék mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben, mikor a véleményének ad hangot! Előre is köszönöm! 

SZABAD SAJTÓT=KURUC.INFO-T!!!!

vége

1990. január 3., szerda

Google Általános Szerződési Feltételek

Google Általános Szerződési Feltételek

Utolsó módosítás: 2014. április 14. (archivált verziók megtekintése)

Üdvözli a Google!

Köszönjük, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat („Szolgáltatások”) használja! A Szolgáltatásokat a Google Inc. (“Google”) biztosítja; székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.
Szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket.
Szolgáltatásaink nagyon eltérők, így további feltételek vagy termékkövetelmények vonatkozhatnak rájuk (beleértve az életkori követelményeket is). A további feltételek az adott Szolgáltatásokon belül lesznek elérhetőek, és ezek a további feltételek a velünk kötött megállapodás részét képezik, amennyiben Ön igénybe veszi az adott Szolgáltatásokat.

Szolgáltatásaink használata

Önnek be kell tartania a Szolgáltatásokon belül elérhetővé tett irányelveket.
Ne éljen vissza Szolgáltatásainkkal. Például ne zavarja meg a Szolgáltatásainkat, illetve ne próbálja meg őket másképpen, mint az általunk biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni. Csak a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatásainkat – ideértve a vonatkozó export-ellenőrzési és az újrakivitel ellenőrzésére vonatkozó törvényeket és szabályokat is. Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Önnek nyújtott Szolgáltatást, amennyiben nem tesz eleget szerződési feltételeinknek vagy irányelveinknek, vagy ha valamely feltétetelezett visszaélést vizsgálunk ki.
Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhat fel a Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Ne távolítsa el, tegye olvashatatlanná vagy módosítsa a Szolgáltatásainkban vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket.
Szolgáltatásaink megjelenítenek nem a Google tulajdonában álló tartalmakat is. Az ilyen tartalomért egyedül az a szervezet felelős, aki azt elérhetővé tette. A tartalmakat felülvizsgálhatjuk annak megállapítására, hogy azok jogsértőek-e vagy sértik-e a mi irányelveinket; azokat a tartalmakat pedig eltávolíthatjuk, illetve a megjelenítésüket megtagadhatjuk, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy sértik irányelveinket vagy a törvényt. Ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a tartalmat ellenőrizzük, ezért, kérjük, ezt ne is feltételezze.
Az Ön Szolgáltatásokra vonatkozó használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldhetünk Önnek. Ezen kommunikációs formák némelyikét kikapcsolhatja.
Néhány Szolgáltatásunk elérhető mobileszközön. Ne használja az ilyen Szolgáltatásokat olyan módon, hogy az elvonja a figyelmét és megakadályozza abban, hogy betartsa a közlekedési vagy a biztonsági szabályokat.

Az Ön Google Fiókja

Előfordulhat, hogy egyes Szolgáltatásaink használatához Önnek Google Fiókra lesz szüksége. Google Fiókját létrehozhatja saját maga, illetve fiókját létrehozhatja az Ön számára egy rendszergazda is, például a munkáltatója vagy oktatási intézménye. Ha Ön egy rendszergazda által létrehozott Google Fiókot használ, arra eltérő vagy kiegészítő feltételek vonatkozhatnak, rendszergazdája pedig jogosult lehet a fiókjának elérésére és letiltására.
Google Fiókjának védelme érdekében tartsa titokban jelszavát. Ön felel a Google Fiókjában vagy azon keresztül történő tevékenységekért. Lehetőleg ne használja Google Fiókjának jelszavát harmadik féltől származó alkalmazásokhoz. Ha tudomására jut, hogy jelszavát vagy Google Fiókját illetéktelenül használták, kövesse ezeket az utasításokat.

Adatvédelem és a szerzői jog védelme

A Google adatvédelmi irányelvei adnak tájékoztatást arról, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat a Szolgáltatásaink használata során. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Google adatvédelmi irányelveivel összhangban felhasználhatjuk az ilyen adatokat.
A szerzői jog vélelmezett megsértéséről szóló bejelentésekre választ adunk, a visszaeső jogsértők fiókját pedig a Digital Millennium Copyright Actben (Digitális Évezred Szerzői Jogi Törvény) előírt eljárásnak megfelelően felfüggesztjük.
A szerzői jogi jogosultaknak információt szolgáltatunk abból a célból, hogy elősegítsük szellemi tulajdonuk online kezelését. Ha úgy véli, hogy valaki megsérti szerzői jogait, és erről értesíteni kíván bennünket, akkor a bejelentések megtételével és a Google-nak a bejelentésekre vonatkozó válaszadási irányelvével kapcsolatos tájékoztatót a Súgóban találja meg.

Az Ön tartalma a mi Szolgáltatásainkban

Egyes Szolgáltatásaink lehetővé teszik az Ön számára tartalmak feltöltését, beküldését, tárolását, küldését vagy fogadását. Az ilyen tartalmakra vonatkozó szellemi tulajdonjogoknak Ön marad a jogosultja. Azaz, ami az Öné volt, az az Öné is marad.
Amikor feltölt, beküld, tárol, elküld vagy fogad tartalmakat a Szolgáltatásainkba vagy azokon keresztül, világszerte érvényes engedélyt ad a Google-nak (és a Google-lal együttműködőknek) az ilyen tartalmak felhasználására, hosztolására, tárolására, reprodukálására, módosítására, származékos művek létrehozására (így olyan művekre, amelyek fordítás, adaptálás vagy más módon történő módosítás eredményeképpen jöttek létre annak érdekében, hogy az Ön tartalma jobban megfeleljen a Szolgáltatásainkkal történő használatnak), megosztására, közzétételére, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére és terjesztésére. Az ebben az engedélyben biztosított jogok korlátozottak: a Szolgáltatásaink üzemeltetésére, hirdetésére és javítására, illetve új Szolgáltatások fejlesztésére vonatkoznak. Ez az engedély abban az esetben is érvényben marad, ha felhagy Szolgáltatásaink használatával (például a Google Térképre felvett vállalkozási adatok vonatkozásában). Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy az Ön által az adott Szolgáltatásra vonatkozóan megadott tartalmakhoz hozzáférjen, és azokat eltávolítsa. Ezenkívül egyes Szolgáltatásainkra olyan feltételek, illetve beállítások vonatkoznak, amelyek korlátozzák a mi hatáskörünket az Ön által az adott Szolgáltatásba beküldött tartalmak használatával kapcsolatban. A Szolgáltatásainkba küldött összes tartalom esetében győződjön meg arról, hogy rendelkezik minden szükséges jogosultsággal ahhoz, hogy ezt az engedélyt megadja nekünk.
Automatizált rendszereink elemzik az Ön tartalmait (beleértve az e-maileket is), hogy személyre szabott termékfunkciókat kaphasson, például egyéni keresési eredményeket, testreszabott hirdetéseket, illetve a spamek és rosszindulatú programok észlelését. Ez az elemzés a tartalom elküldésekor, fogadásakor és tárolása során történik.
Ha rendelkezik Google Fiókkal, megjeleníthetjük a Szolgáltatásainkban a Profilnevét, a Profilképét, valamint Google vagy a Google Fiókjához kapcsolódó harmadik fél alkalmazásaival kapcsolatos tevékenységeit (például a +1-eket, az Ön által írt elemzéseket és közzétett megjegyzéseket), ideértve azok megjelenítését hirdetésekben és egyéb kereskedelmi vonatkozásokban. Tiszteletben fogjuk tartani azon beállításait, amelyeket Google Fiókjában a megosztás és láthatóság korlátozásának céljából megadott. Választhatja például azt, hogy neve és képe ne jelenjen meg hirdetésekben.
Az adatvédelmi irányelvekben vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó egyéb szolgáltatási feltételekben további információt találhat arra vonatkozóan, hogy a Google a tartalmat hogyan használja és tárolja. Ha Ön visszajelzést vagy javaslatot küld nekünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, a visszajelzést vagy a javaslatokat anélkül használhatjuk fel, hogy ezáltal bármiféle kötelezettségünk keletkezne Önnel szemben.

A Szolgáltatásainkban található szoftverekről

Ha egy Szolgáltatás letölthető szoftvert tartalmaz, vagy ahhoz ilyen szükséges, akkor ez a szoftver automatikusan frissülhet az eszközén, amikor annak egy új verziója vagy funkciója válik elérhetővé. Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik az automatikus frissítés beállításainak megadását.
A Google személyre szóló, világszerte érvényes, jogdíjmentes, nem átruházható és nem kizárólagos engedélyt ad Önnek a Google által a Szolgáltatások részeként biztosított szoftverek használatára. Ennek az engedélynek a kizárólagos célja az, hogy lehetővé tegye az Ön számára a Google által biztosított Szolgáltatások használatát és az általuk kínált előnyök élvezetét, a jelen feltételeknek megfelelő módon. Ön nem jogosult a Szolgáltatások egyes részeinek vagy a Szolgáltatáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá Ön nem jogosult a szoftverek visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha az ilyen korlátozást a jogszabály tiltja, vagy ha erre Ön írásos engedélyt kapott tőlünk.
A nyílt forráskódú szoftverek fontosak számunkra. A Szolgáltatásainkban használt egyes szoftvereket nyílt forráskódú licenc keretében biztosítjuk, amelyet az Ön rendelkezésére bocsátunk. A nyílt forráskódú licencben lehetnek olyan rendelkezések, amelyek kifejezetten felülírják a jelen feltételeket.

Szolgáltatásaink módosítása és megszüntetése

Folyamatosan javítjuk és módosítjuk a Szolgáltatásainkat. A Szolgáltatásainkat újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővíthetjük, de egy Szolgáltatást fel is függeszthetünk vagy azt teljesen meg is szüntethetjük.
A Szolgáltatás használatával bármikor felhagyhat, habár ha így dönt, sajnálni fogjuk távozását. Ezenkívül a Google is bármikor megszüntetheti a Szolgáltatások biztosítását az Ön számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat a Szolgáltatásokra vonatkozóan.
Úgy véljük, hogy adatai az Ön tulajdonát képezik, és ezen adatokhoz való hozzáférésének fenntartása fontos szempont. Ha egy Szolgáltatást megszüntetünk, akkor – ha ez ésszerű módon megoldható – erre Önt kellő időben figyelmeztetjük, és lehetőséget biztosítunk az adatok megszerzésére a Szolgáltatásból.

A Google által biztosított szavatosság, illetve a felelősség kizárása

Szolgáltatásainkat gazdaságilag ésszerű szakértelemmel és elővigyázatossággal biztosítjuk, és reméljük, hogy Ön örömét leli használatukban. Vannak azonban bizonyos dolgok, amelyeket nem ígérünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.
A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN VAGY A TOVÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN MEGÁLLAPÍTOTT FELTÉTELEKEN KÍVÜL SEM A GOOGLE, SEM PEDIG A GOOGLE BESZÁLLÍTÓI VAGY FORGALMAZÓI NEM TESZNEK SEMMILYEN KONKRÉT ÍGÉRETET A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN. PÉLDÁUL SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLALUNK A SZOLGÁLTATÁSOKON BELÜLI TARTALMAT, A SZOLGÁLTATÁSOK SAJÁTOS FUNKCIÓIT, VAGY A MEGBÍZHATÓSÁGUKAT, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSUKAT VAGY AZ ÖN IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁGUKAT ILLETŐEN. A SZOLGÁLTATÁST ÚGY BIZTOSÍTJUK „AHOGY VAN”.
EGYES JOGHATÓSÁGOK ELŐÍRNAK BIZONYOS SZAVATOSSÁGOKAT, PÉLDÁUL AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGSZERŰSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A SZAVATOSSÁG VALAMENNYI FORMÁJÁT KIZÁRJUK.

A Szolgáltatásainkért való felelősségünk

AMENNYIBEN A JOGSZABÁLY AZT LEHETŐVÉ TESZI, SEM A GOOGLE, SEM A GOOGLE BESZÁLLÍTÓI ÉS FORGALMAZÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET AZ ELMARADT HASZONÉRT, KIESETT BEVÉTELÉRT, AZ ELVESZETT ADATOKÉRT, A PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT, ILLETVE NEM NYÚJTANAK KÖZVETETT, RENDKÍVÜLI, KÖVETKEZMÉNYI, NEM VAGYONI VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉST.
A GOOGLE ÉS A GOOGLE BESZÁLLÍTÓINAK VAGY FORGALMAZÓINAK A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALAPJÁN TÁMASZTOTT BÁRMILYEN, ÍGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOKAT IS MAGÁBAN FOGLALÓ KÖVETELÉSSEL SZEMBENI TELJES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA – AMENNYIBEN A JOGSZABÁLY EZT LEHETŐVÉ TESZI – ARRA AZ ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, AMELYET ÖN A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁÉRT RÉSZÜNKRE KIFIZETETT (ILLETVE AMENNYIBEN ÍGY DÖNTÜNK, A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGISMÉTLÉSÉRE).
A GOOGLE ÉS A GOOGLE BESZÁLLÍTÓI, VALAMINT FORGALMAZÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐSEK AZ ÉSSZERŰ MÓDON ELŐRE NEM LÁTHATÓ VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT.

Szolgáltatásaink üzleti felhasználása

Ha Szolgáltatásainkat egy vállalkozás nevében használja, akkor az a vállalkozás elfogadja ezeket a feltételeket. Vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja a Google-t és leányvállalatait, tisztségviselőit, ügynökeit és alkalmazottait mindennemű olyan eljárással vagy keresettel szemben, – beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból eredő felelősséget és költségeket – amely a Szolgáltatások használata kapcsán, azzal összefüggésben vagy a jelen feltételek megsértése kapcsán merült fel.

A Szerződési Feltételekről

A jelen szerződési feltételeket vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó további szerződési feltételeket módosíthatjuk, például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, illetve Szolgáltatásunk esetleges változásának. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket. A feltételek módosításáról szóló értesítéseket ezen az oldalon tesszük közzé. A módosított további szerződési feltételekről szóló értesítést az adott Szolgáltatáson belül közöljük. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban egy Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.
Ha a jelen szerződési feltételek és a további szerződési feltételek ellentétesek egymással, a további szerződési feltételeket kell irányadónak tekinteni.
A jelen szerződési feltételek a Google és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen szerződési feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.
Amennyiben nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, és mi nem tesszük meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondanánk esetleges jogainkról (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).
Ha kiderül, hogy az adott szerződési feltétel nem végrehajtható, ez nem befolyásolja a többi szerződési feltétel érvényességét.
A jelen szerződési feltételekből eredő vagy az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogvitára Kalifornia (Amerikai Egyesült Államok) joga irányadó, kizárva Kalifornia állam kollíziós jogára vonatkozó normáit. A jelen szerződési feltételekből eredő vagy az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden követelés tárgyalására kizárólagosan a Santa Clara megyei (Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok) szövetségi vagy állami bíróságok jogosultak, és Ön és a Google alávetik magukat ezen bíróságok személyes joghatóságának.
A Google-lal való kapcsolatfelvétel módjairól a kapcsolatfelvételi oldalunkon tájékozódhat.

Nemzeti és hazafias zenekarok és zenészek gyüjteménye


 1. Adversor
 2. Archívum
 3. Astur
 4. Ballagó Idő
 5. Barbárok
 6. Barozda
 7. Chrome RT.
 8. Ciráda
 9. Cool Head Klan
 10. Csillagösvény
 11. Dalriada
 12. Divizíó 88
 13. Egészséges Fejbőr
 14. Elfojtott Szavak
 15. Erő és megtorlás
 16. Fankadeli
 17. Firkin
 18. Fúzió
 19. Független Adó
 20. H-599
 21. Hunor
 22. Hyde Park
 23. Ifjú Magyarok Egyesülete
 24. Kalamajka
 25. Kalapács József
 26. Karikás
 27. Kárpátia
 28. Kitörés
 29. KoporShow
 30. Kormorán
 31. Kugli
 32. Legeli László István
 33. Macskaszem
 34. Magna Hungária
 35. Muzsikás Együttes
 36. Nády Csongor
 37. Nagy Feró és a Beatrice
 38. Napvágás
 39. Napvágás Nemzeti Rockzenekar
 40. Nevergreen
 41. Nóka Út
 42. OI-kor
 43. Ossian
 44. P.Box
 45. P.Mobil
 46. Palmetta
 47. Parázsló hamvak
 48. Peat jr.
 49. Pokolgép
 50. Radical
 51. Révület
 52. Romantikus Erőszak
 53. Scivias
 54. Stampedli
 55. Stratégia
 56. Szebb Napok
 57. Szent Korona Rádió Dél
 58. Szkítia
 59. Titkolt Ellenállás
 60. Transylmania
 61. Tritónus
 62. Vágtázó Csodaszarvas
 63. Vágtázó Halott Kémek
 64. Vérszerződés
 65. Vozal
 66. Zorall

Nemzeti és hazafias oldalak gyüjteménye


 Weboldalak:
 1. http://kapitalistaordogrendszer.com/
 2. http://nyiregyhaza.jobbik.hu/
 3. http://nemzetifront.ning.com/
 4. http://www.jobbikit.hu/
 5. http://harcter.hu/news.php
 6. http://www.magyarfoldre.hu/hirek
 7. http://palocbetyar.com/
 8. http://www.hungariatv.hu/
 9. http://www.magyarhon.eu/
 10. http://antidogma.hu/
 11. http://www.freedom.hu/wassalbert/
 12. http://barikad.hu/
 13. http://betiltva.com/
 14. http://betyarsereg.hu/
 15. http://budahazy.org/
 16. http://drabikjanos.com/
 17. http://ellenkultura.info/
 18. http://fajszijobbik.mindenkilapja.hu/
 19. http://gyhsz.mindenkilapja.hu/html/
 20. http://hazateresradio.hu/
 21. http://hu.metapedia.org/wiki/Kezd%C5%91lap
 22. http://www.maghar.gportal.hu/
 23. http://hunhir.info/
 24. http://jobbik.com/
 25. http://kitartas.mozgalom.org/
 26. http://kuruc.info/
 27. http://nemnemsoha.gportal.hu/
 28. http://nemzeti-radikalis.linkpark.hu/
 29. http://nro.gportal.hu/
 30. http://szentkoronaradio.com/
 31. http://toroczkailaszlo.hu/
 32. http://vasihazafi.hu/
 33. http://www.fankadeli.hu/
 34. http://www.jobbik.hu/
 35. http://www.lakatospal.hu/
 36. http://www.nazi-lauck-nsdapao.com/
 37. http://www.nemenyi.net/
 38. http://www.nemzetihirhalo.hu/
 39. http://www.nemzetirock.hu/
 40. http://www.nfp.hu/
 41. http://www.szebbjovo-ert.com/index.php?q=content/Fooldal
 42. http://www.szittya.com/
 43. http://www.vedero.hu/
 44. http://www.vonagabor.hu/
 45. http://gaudi.jobbik.hu/
 46. http://www.becsuletnapja.hu/hu/
 47. http://www.nfp.hu/
 48. http://www.turania.org/
 49. http://www.sokkaljobb.hu/index.php
 50. http://www.jobbiktv.hu/
 51. http://durodora.jobbik.hu/
 52. http://antibolsevista.hu/
 53. http://szkszhu.szksz.com/
 54. http://www.nemzetifront.tk/
 55. http://deres.tv/
 56. http://nemzeti.net/
 57. http://www.althir.net/
 58. http://karpathazaorei.hu/
 59. http://nemenyi.net/
 60. http://jovonk.info/ 

Nemzeti és hazafias blogok gyűjteménye

Blogok:
 1. http://kapitalistaordogrendszer.com/
 2. http://antiszegedi.blog.com/
 3. http://jobbikmagyarorszagertmozgalom.network.hu/
 4. http://arvamagyar.blogter.hu/
 5. http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=zgfumag
 6. http://magyargarda.network.hu/
 7. http://ahogylatjuk.blog.hu/page/2
 8. http://fehersolyom.wordpress.com/
 9. http://sodika.tumblr.com/
 10. http://ajobbik.network.hu/
 11. http://archivum-h5n214.blogspot.com/
 12. http://bende.blogter.hu/
 13. http://csakajobbik.blog.hu/
 14. http://hazafias.wordpress.com/
 15. http://hungarblog.blogspot.com/
 16. http://internetfigyelo.wordpress.com/
 17. http://jobbik.blogter.hu/
 18. http://jobbikvalasztas.network.hu/blog
 19. http://magyarellenesseg.blogspot.com/
 20. http://mg.blogger.hu/
 21. http://mirkoczkiadam.blog.hu/
 22. http://mnb.freeblog.hu/
 23. http://nsstraightedge.blogspot.com/
 24. http://nyilasmisi.myip.hu/
 25. http://rabakalman.blogter.hu/
 26. http://radicalpuzzle.blogspot.com/
 27. http://radikalisviccek.blog.hu
 28. http://sasfeszek.blog.hu/
 29. http://sodiharc.wordpress.com/
 30. http://szittyatorveny.blogter.hu/
 31. http://tuzserradicals.blogspot.com/
 32. http://vilagunkma.blog.hu/
 33. http://www.hunniablog.org/
 34. http://www.nemzetikonyvesblog.hu/
 35. http://lelekgardrob.blog.hu/
 36. http://radagas.blogspot.com/
 37. http://jobbikamediaban.blogspot.com/
 38. http://avanti.blogter.hu/
 39. http://revoltns.blogspot.com/
 40. http://www.varosiellenallas.blogspot.com/
 41. http://antibokros.blog.hu/
 42. http://kkbk.blog.hu/
 43. http://identitesz.blog.hu/
 44. http://tuzfalcsoport.blogstar.hu/