1990. január 3., szerda

Google Általános Szerződési Feltételek

Google Általános Szerződési Feltételek

Utolsó módosítás: 2014. április 14. (archivált verziók megtekintése)

Üdvözli a Google!

Köszönjük, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat („Szolgáltatások”) használja! A Szolgáltatásokat a Google Inc. (“Google”) biztosítja; székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.
Szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket.
Szolgáltatásaink nagyon eltérők, így további feltételek vagy termékkövetelmények vonatkozhatnak rájuk (beleértve az életkori követelményeket is). A további feltételek az adott Szolgáltatásokon belül lesznek elérhetőek, és ezek a további feltételek a velünk kötött megállapodás részét képezik, amennyiben Ön igénybe veszi az adott Szolgáltatásokat.

Szolgáltatásaink használata

Önnek be kell tartania a Szolgáltatásokon belül elérhetővé tett irányelveket.
Ne éljen vissza Szolgáltatásainkkal. Például ne zavarja meg a Szolgáltatásainkat, illetve ne próbálja meg őket másképpen, mint az általunk biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni. Csak a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatásainkat – ideértve a vonatkozó export-ellenőrzési és az újrakivitel ellenőrzésére vonatkozó törvényeket és szabályokat is. Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Önnek nyújtott Szolgáltatást, amennyiben nem tesz eleget szerződési feltételeinknek vagy irányelveinknek, vagy ha valamely feltétetelezett visszaélést vizsgálunk ki.
Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhat fel a Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Ne távolítsa el, tegye olvashatatlanná vagy módosítsa a Szolgáltatásainkban vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket.
Szolgáltatásaink megjelenítenek nem a Google tulajdonában álló tartalmakat is. Az ilyen tartalomért egyedül az a szervezet felelős, aki azt elérhetővé tette. A tartalmakat felülvizsgálhatjuk annak megállapítására, hogy azok jogsértőek-e vagy sértik-e a mi irányelveinket; azokat a tartalmakat pedig eltávolíthatjuk, illetve a megjelenítésüket megtagadhatjuk, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy sértik irányelveinket vagy a törvényt. Ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a tartalmat ellenőrizzük, ezért, kérjük, ezt ne is feltételezze.
Az Ön Szolgáltatásokra vonatkozó használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldhetünk Önnek. Ezen kommunikációs formák némelyikét kikapcsolhatja.
Néhány Szolgáltatásunk elérhető mobileszközön. Ne használja az ilyen Szolgáltatásokat olyan módon, hogy az elvonja a figyelmét és megakadályozza abban, hogy betartsa a közlekedési vagy a biztonsági szabályokat.

Az Ön Google Fiókja

Előfordulhat, hogy egyes Szolgáltatásaink használatához Önnek Google Fiókra lesz szüksége. Google Fiókját létrehozhatja saját maga, illetve fiókját létrehozhatja az Ön számára egy rendszergazda is, például a munkáltatója vagy oktatási intézménye. Ha Ön egy rendszergazda által létrehozott Google Fiókot használ, arra eltérő vagy kiegészítő feltételek vonatkozhatnak, rendszergazdája pedig jogosult lehet a fiókjának elérésére és letiltására.
Google Fiókjának védelme érdekében tartsa titokban jelszavát. Ön felel a Google Fiókjában vagy azon keresztül történő tevékenységekért. Lehetőleg ne használja Google Fiókjának jelszavát harmadik féltől származó alkalmazásokhoz. Ha tudomására jut, hogy jelszavát vagy Google Fiókját illetéktelenül használták, kövesse ezeket az utasításokat.

Adatvédelem és a szerzői jog védelme

A Google adatvédelmi irányelvei adnak tájékoztatást arról, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat a Szolgáltatásaink használata során. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Google adatvédelmi irányelveivel összhangban felhasználhatjuk az ilyen adatokat.
A szerzői jog vélelmezett megsértéséről szóló bejelentésekre választ adunk, a visszaeső jogsértők fiókját pedig a Digital Millennium Copyright Actben (Digitális Évezred Szerzői Jogi Törvény) előírt eljárásnak megfelelően felfüggesztjük.
A szerzői jogi jogosultaknak információt szolgáltatunk abból a célból, hogy elősegítsük szellemi tulajdonuk online kezelését. Ha úgy véli, hogy valaki megsérti szerzői jogait, és erről értesíteni kíván bennünket, akkor a bejelentések megtételével és a Google-nak a bejelentésekre vonatkozó válaszadási irányelvével kapcsolatos tájékoztatót a Súgóban találja meg.

Az Ön tartalma a mi Szolgáltatásainkban

Egyes Szolgáltatásaink lehetővé teszik az Ön számára tartalmak feltöltését, beküldését, tárolását, küldését vagy fogadását. Az ilyen tartalmakra vonatkozó szellemi tulajdonjogoknak Ön marad a jogosultja. Azaz, ami az Öné volt, az az Öné is marad.
Amikor feltölt, beküld, tárol, elküld vagy fogad tartalmakat a Szolgáltatásainkba vagy azokon keresztül, világszerte érvényes engedélyt ad a Google-nak (és a Google-lal együttműködőknek) az ilyen tartalmak felhasználására, hosztolására, tárolására, reprodukálására, módosítására, származékos művek létrehozására (így olyan művekre, amelyek fordítás, adaptálás vagy más módon történő módosítás eredményeképpen jöttek létre annak érdekében, hogy az Ön tartalma jobban megfeleljen a Szolgáltatásainkkal történő használatnak), megosztására, közzétételére, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére és terjesztésére. Az ebben az engedélyben biztosított jogok korlátozottak: a Szolgáltatásaink üzemeltetésére, hirdetésére és javítására, illetve új Szolgáltatások fejlesztésére vonatkoznak. Ez az engedély abban az esetben is érvényben marad, ha felhagy Szolgáltatásaink használatával (például a Google Térképre felvett vállalkozási adatok vonatkozásában). Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy az Ön által az adott Szolgáltatásra vonatkozóan megadott tartalmakhoz hozzáférjen, és azokat eltávolítsa. Ezenkívül egyes Szolgáltatásainkra olyan feltételek, illetve beállítások vonatkoznak, amelyek korlátozzák a mi hatáskörünket az Ön által az adott Szolgáltatásba beküldött tartalmak használatával kapcsolatban. A Szolgáltatásainkba küldött összes tartalom esetében győződjön meg arról, hogy rendelkezik minden szükséges jogosultsággal ahhoz, hogy ezt az engedélyt megadja nekünk.
Automatizált rendszereink elemzik az Ön tartalmait (beleértve az e-maileket is), hogy személyre szabott termékfunkciókat kaphasson, például egyéni keresési eredményeket, testreszabott hirdetéseket, illetve a spamek és rosszindulatú programok észlelését. Ez az elemzés a tartalom elküldésekor, fogadásakor és tárolása során történik.
Ha rendelkezik Google Fiókkal, megjeleníthetjük a Szolgáltatásainkban a Profilnevét, a Profilképét, valamint Google vagy a Google Fiókjához kapcsolódó harmadik fél alkalmazásaival kapcsolatos tevékenységeit (például a +1-eket, az Ön által írt elemzéseket és közzétett megjegyzéseket), ideértve azok megjelenítését hirdetésekben és egyéb kereskedelmi vonatkozásokban. Tiszteletben fogjuk tartani azon beállításait, amelyeket Google Fiókjában a megosztás és láthatóság korlátozásának céljából megadott. Választhatja például azt, hogy neve és képe ne jelenjen meg hirdetésekben.
Az adatvédelmi irányelvekben vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó egyéb szolgáltatási feltételekben további információt találhat arra vonatkozóan, hogy a Google a tartalmat hogyan használja és tárolja. Ha Ön visszajelzést vagy javaslatot küld nekünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, a visszajelzést vagy a javaslatokat anélkül használhatjuk fel, hogy ezáltal bármiféle kötelezettségünk keletkezne Önnel szemben.

A Szolgáltatásainkban található szoftverekről

Ha egy Szolgáltatás letölthető szoftvert tartalmaz, vagy ahhoz ilyen szükséges, akkor ez a szoftver automatikusan frissülhet az eszközén, amikor annak egy új verziója vagy funkciója válik elérhetővé. Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik az automatikus frissítés beállításainak megadását.
A Google személyre szóló, világszerte érvényes, jogdíjmentes, nem átruházható és nem kizárólagos engedélyt ad Önnek a Google által a Szolgáltatások részeként biztosított szoftverek használatára. Ennek az engedélynek a kizárólagos célja az, hogy lehetővé tegye az Ön számára a Google által biztosított Szolgáltatások használatát és az általuk kínált előnyök élvezetét, a jelen feltételeknek megfelelő módon. Ön nem jogosult a Szolgáltatások egyes részeinek vagy a Szolgáltatáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá Ön nem jogosult a szoftverek visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha az ilyen korlátozást a jogszabály tiltja, vagy ha erre Ön írásos engedélyt kapott tőlünk.
A nyílt forráskódú szoftverek fontosak számunkra. A Szolgáltatásainkban használt egyes szoftvereket nyílt forráskódú licenc keretében biztosítjuk, amelyet az Ön rendelkezésére bocsátunk. A nyílt forráskódú licencben lehetnek olyan rendelkezések, amelyek kifejezetten felülírják a jelen feltételeket.

Szolgáltatásaink módosítása és megszüntetése

Folyamatosan javítjuk és módosítjuk a Szolgáltatásainkat. A Szolgáltatásainkat újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővíthetjük, de egy Szolgáltatást fel is függeszthetünk vagy azt teljesen meg is szüntethetjük.
A Szolgáltatás használatával bármikor felhagyhat, habár ha így dönt, sajnálni fogjuk távozását. Ezenkívül a Google is bármikor megszüntetheti a Szolgáltatások biztosítását az Ön számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat a Szolgáltatásokra vonatkozóan.
Úgy véljük, hogy adatai az Ön tulajdonát képezik, és ezen adatokhoz való hozzáférésének fenntartása fontos szempont. Ha egy Szolgáltatást megszüntetünk, akkor – ha ez ésszerű módon megoldható – erre Önt kellő időben figyelmeztetjük, és lehetőséget biztosítunk az adatok megszerzésére a Szolgáltatásból.

A Google által biztosított szavatosság, illetve a felelősség kizárása

Szolgáltatásainkat gazdaságilag ésszerű szakértelemmel és elővigyázatossággal biztosítjuk, és reméljük, hogy Ön örömét leli használatukban. Vannak azonban bizonyos dolgok, amelyeket nem ígérünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.
A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN VAGY A TOVÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN MEGÁLLAPÍTOTT FELTÉTELEKEN KÍVÜL SEM A GOOGLE, SEM PEDIG A GOOGLE BESZÁLLÍTÓI VAGY FORGALMAZÓI NEM TESZNEK SEMMILYEN KONKRÉT ÍGÉRETET A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN. PÉLDÁUL SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLALUNK A SZOLGÁLTATÁSOKON BELÜLI TARTALMAT, A SZOLGÁLTATÁSOK SAJÁTOS FUNKCIÓIT, VAGY A MEGBÍZHATÓSÁGUKAT, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSUKAT VAGY AZ ÖN IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁGUKAT ILLETŐEN. A SZOLGÁLTATÁST ÚGY BIZTOSÍTJUK „AHOGY VAN”.
EGYES JOGHATÓSÁGOK ELŐÍRNAK BIZONYOS SZAVATOSSÁGOKAT, PÉLDÁUL AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGSZERŰSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A SZAVATOSSÁG VALAMENNYI FORMÁJÁT KIZÁRJUK.

A Szolgáltatásainkért való felelősségünk

AMENNYIBEN A JOGSZABÁLY AZT LEHETŐVÉ TESZI, SEM A GOOGLE, SEM A GOOGLE BESZÁLLÍTÓI ÉS FORGALMAZÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET AZ ELMARADT HASZONÉRT, KIESETT BEVÉTELÉRT, AZ ELVESZETT ADATOKÉRT, A PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT, ILLETVE NEM NYÚJTANAK KÖZVETETT, RENDKÍVÜLI, KÖVETKEZMÉNYI, NEM VAGYONI VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉST.
A GOOGLE ÉS A GOOGLE BESZÁLLÍTÓINAK VAGY FORGALMAZÓINAK A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALAPJÁN TÁMASZTOTT BÁRMILYEN, ÍGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOKAT IS MAGÁBAN FOGLALÓ KÖVETELÉSSEL SZEMBENI TELJES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA – AMENNYIBEN A JOGSZABÁLY EZT LEHETŐVÉ TESZI – ARRA AZ ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, AMELYET ÖN A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁÉRT RÉSZÜNKRE KIFIZETETT (ILLETVE AMENNYIBEN ÍGY DÖNTÜNK, A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGISMÉTLÉSÉRE).
A GOOGLE ÉS A GOOGLE BESZÁLLÍTÓI, VALAMINT FORGALMAZÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐSEK AZ ÉSSZERŰ MÓDON ELŐRE NEM LÁTHATÓ VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT.

Szolgáltatásaink üzleti felhasználása

Ha Szolgáltatásainkat egy vállalkozás nevében használja, akkor az a vállalkozás elfogadja ezeket a feltételeket. Vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja a Google-t és leányvállalatait, tisztségviselőit, ügynökeit és alkalmazottait mindennemű olyan eljárással vagy keresettel szemben, – beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból eredő felelősséget és költségeket – amely a Szolgáltatások használata kapcsán, azzal összefüggésben vagy a jelen feltételek megsértése kapcsán merült fel.

A Szerződési Feltételekről

A jelen szerződési feltételeket vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó további szerződési feltételeket módosíthatjuk, például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, illetve Szolgáltatásunk esetleges változásának. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket. A feltételek módosításáról szóló értesítéseket ezen az oldalon tesszük közzé. A módosított további szerződési feltételekről szóló értesítést az adott Szolgáltatáson belül közöljük. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban egy Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.
Ha a jelen szerződési feltételek és a további szerződési feltételek ellentétesek egymással, a további szerződési feltételeket kell irányadónak tekinteni.
A jelen szerződési feltételek a Google és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen szerződési feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.
Amennyiben nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, és mi nem tesszük meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondanánk esetleges jogainkról (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).
Ha kiderül, hogy az adott szerződési feltétel nem végrehajtható, ez nem befolyásolja a többi szerződési feltétel érvényességét.
A jelen szerződési feltételekből eredő vagy az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogvitára Kalifornia (Amerikai Egyesült Államok) joga irányadó, kizárva Kalifornia állam kollíziós jogára vonatkozó normáit. A jelen szerződési feltételekből eredő vagy az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden követelés tárgyalására kizárólagosan a Santa Clara megyei (Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok) szövetségi vagy állami bíróságok jogosultak, és Ön és a Google alávetik magukat ezen bíróságok személyes joghatóságának.
A Google-lal való kapcsolatfelvétel módjairól a kapcsolatfelvételi oldalunkon tájékozódhat.

Nemzeti és hazafias zenekarok és zenészek gyüjteménye


 1. Adversor
 2. Archívum
 3. Astur
 4. Ballagó Idő
 5. Barbárok
 6. Barozda
 7. Chrome RT.
 8. Ciráda
 9. Cool Head Klan
 10. Csillagösvény
 11. Dalriada
 12. Divizíó 88
 13. Egészséges Fejbőr
 14. Elfojtott Szavak
 15. Erő és megtorlás
 16. Fankadeli
 17. Firkin
 18. Fúzió
 19. Független Adó
 20. H-599
 21. Hunor
 22. Hyde Park
 23. Ifjú Magyarok Egyesülete
 24. Kalamajka
 25. Kalapács József
 26. Karikás
 27. Kárpátia
 28. Kitörés
 29. KoporShow
 30. Kormorán
 31. Kugli
 32. Legeli László István
 33. Macskaszem
 34. Magna Hungária
 35. Muzsikás Együttes
 36. Nády Csongor
 37. Nagy Feró és a Beatrice
 38. Napvágás
 39. Napvágás Nemzeti Rockzenekar
 40. Nevergreen
 41. Nóka Út
 42. OI-kor
 43. Ossian
 44. P.Box
 45. P.Mobil
 46. Palmetta
 47. Parázsló hamvak
 48. Peat jr.
 49. Pokolgép
 50. Radical
 51. Révület
 52. Romantikus Erőszak
 53. Scivias
 54. Stampedli
 55. Stratégia
 56. Szebb Napok
 57. Szent Korona Rádió Dél
 58. Szkítia
 59. Titkolt Ellenállás
 60. Transylmania
 61. Tritónus
 62. Vágtázó Csodaszarvas
 63. Vágtázó Halott Kémek
 64. Vérszerződés
 65. Vozal
 66. Zorall

Nemzeti és hazafias oldalak gyüjteménye


 Weboldalak:
 1. http://kapitalistaordogrendszer.com/
 2. http://nyiregyhaza.jobbik.hu/
 3. http://nemzetifront.ning.com/
 4. http://www.jobbikit.hu/
 5. http://harcter.hu/news.php
 6. http://www.magyarfoldre.hu/hirek
 7. http://palocbetyar.com/
 8. http://www.hungariatv.hu/
 9. http://www.magyarhon.eu/
 10. http://antidogma.hu/
 11. http://www.freedom.hu/wassalbert/
 12. http://barikad.hu/
 13. http://betiltva.com/
 14. http://betyarsereg.hu/
 15. http://budahazy.org/
 16. http://drabikjanos.com/
 17. http://ellenkultura.info/
 18. http://fajszijobbik.mindenkilapja.hu/
 19. http://gyhsz.mindenkilapja.hu/html/
 20. http://hazateresradio.hu/
 21. http://hu.metapedia.org/wiki/Kezd%C5%91lap
 22. http://www.maghar.gportal.hu/
 23. http://hunhir.info/
 24. http://jobbik.com/
 25. http://kitartas.mozgalom.org/
 26. http://kuruc.info/
 27. http://nemnemsoha.gportal.hu/
 28. http://nemzeti-radikalis.linkpark.hu/
 29. http://nro.gportal.hu/
 30. http://szentkoronaradio.com/
 31. http://toroczkailaszlo.hu/
 32. http://vasihazafi.hu/
 33. http://www.fankadeli.hu/
 34. http://www.jobbik.hu/
 35. http://www.lakatospal.hu/
 36. http://www.nazi-lauck-nsdapao.com/
 37. http://www.nemenyi.net/
 38. http://www.nemzetihirhalo.hu/
 39. http://www.nemzetirock.hu/
 40. http://www.nfp.hu/
 41. http://www.szebbjovo-ert.com/index.php?q=content/Fooldal
 42. http://www.szittya.com/
 43. http://www.vedero.hu/
 44. http://www.vonagabor.hu/
 45. http://gaudi.jobbik.hu/
 46. http://www.becsuletnapja.hu/hu/
 47. http://www.nfp.hu/
 48. http://www.turania.org/
 49. http://www.sokkaljobb.hu/index.php
 50. http://www.jobbiktv.hu/
 51. http://durodora.jobbik.hu/
 52. http://antibolsevista.hu/
 53. http://szkszhu.szksz.com/
 54. http://www.nemzetifront.tk/
 55. http://deres.tv/
 56. http://nemzeti.net/
 57. http://www.althir.net/
 58. http://karpathazaorei.hu/
 59. http://nemenyi.net/
 60. http://jovonk.info/ 

Nemzeti és hazafias blogok gyűjteménye

Blogok:
 1. http://kapitalistaordogrendszer.com/
 2. http://antiszegedi.blog.com/
 3. http://jobbikmagyarorszagertmozgalom.network.hu/
 4. http://arvamagyar.blogter.hu/
 5. http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=zgfumag
 6. http://magyargarda.network.hu/
 7. http://ahogylatjuk.blog.hu/page/2
 8. http://fehersolyom.wordpress.com/
 9. http://sodika.tumblr.com/
 10. http://ajobbik.network.hu/
 11. http://archivum-h5n214.blogspot.com/
 12. http://bende.blogter.hu/
 13. http://csakajobbik.blog.hu/
 14. http://hazafias.wordpress.com/
 15. http://hungarblog.blogspot.com/
 16. http://internetfigyelo.wordpress.com/
 17. http://jobbik.blogter.hu/
 18. http://jobbikvalasztas.network.hu/blog
 19. http://magyarellenesseg.blogspot.com/
 20. http://mg.blogger.hu/
 21. http://mirkoczkiadam.blog.hu/
 22. http://mnb.freeblog.hu/
 23. http://nsstraightedge.blogspot.com/
 24. http://nyilasmisi.myip.hu/
 25. http://rabakalman.blogter.hu/
 26. http://radicalpuzzle.blogspot.com/
 27. http://radikalisviccek.blog.hu
 28. http://sasfeszek.blog.hu/
 29. http://sodiharc.wordpress.com/
 30. http://szittyatorveny.blogter.hu/
 31. http://tuzserradicals.blogspot.com/
 32. http://vilagunkma.blog.hu/
 33. http://www.hunniablog.org/
 34. http://www.nemzetikonyvesblog.hu/
 35. http://lelekgardrob.blog.hu/
 36. http://radagas.blogspot.com/
 37. http://jobbikamediaban.blogspot.com/
 38. http://avanti.blogter.hu/
 39. http://revoltns.blogspot.com/
 40. http://www.varosiellenallas.blogspot.com/
 41. http://antibokros.blog.hu/
 42. http://kkbk.blog.hu/
 43. http://identitesz.blog.hu/
 44. http://tuzfalcsoport.blogstar.hu/

Film, zene és könyvajánló

Ide megpróbálom összegyűjteni azokat a zenéket, együtteseket, filmeket, sorozatokat, könyveket, amiket szerintem érdemes megnézni, elolvasni, meghallgatni. Továbbá, feltüntetem azokat, a helyeket, éttermeket, kocsmákat és szórakozóhelyeket, ahová érdemes elmenni. A bejegyzést folyamatosan frissítem, bővítem, javítom. Várom a hozzászólásokat, véleményeket.
Könyv:
 1. Németh László: Utolsó kísérlet
 2. Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
 3. Shlomo Sand: Hogyan alkották meg a zsidó népet?
 4. Gárdonyi Géza: Egri csillagok
 5. Jókai Mór: Kőszívű ember fiai
 6. Szálasi Ferenc börtönnaplója 1938-1941
Film:
 1. A tanú - 1969, magyar film, rendezte: Bacsó Péter,
 2. Föltámadott a tenger
 3. A kőszívű ember fiai
 4. Egri csillagok
 5. A nagyrozsdási eset -
 6. Doktor Kovács István -
 7. Hülyék paradicsoma -
 8. Ketten a hadsereg ellen
 9. Keresztapa I.-től III.-ig
 10. Szellemkutya
 11. Halálsoron
 12. Remény rabjai
Sorozat:
 1. A Tenkes kapitánya
 2. Bors
 3. Egy óra múlva itt vagyok
 4. Babylon 5 - amerikai sorozat
 5. Polip - olasz sorozat
 6. Maffiózók - amerikai sorozat
 7. Egy rém rendes család - amerikai sorozat
 8. Csillagkapu - amerikai sorozat
 9. Csillagkapu: Atlantis - amerikai sorozat
 10. Family Guy - amerikai sorozat
 11. South Park - amerikai sorozat
 12. Amerikai Fater - amerikai sorozat
 13. Futurama - amerikai sorozat
 14. Két pasi meg egy kicsi - amerikai sorozat
 15. Simpson család - amerikai sorozat
Zene:
 1. Székely himnusz - Kárpátia
 2. Felvidéki induló- Kárpátia
Együttes, előadó:
 1. Kárpátia zenekar
 2. Romantikus Erőszak
 3. Fankadeli

A blog.hu felhasználási feltételei

Blog.hu felhasználási feltételek
Szolgáltatás
A szolgáltatást az Inda-Labs Zrt. („Szolgáltató”) nyújtja az itt leírt feltételekkel. A belépéssel elfogadod ezeket.
A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”) 2.§ lc) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül (mindenki számára elérhető ingyenes tárhelyet biztosít).
Az Ekertv. 7.§ (3) bekezdése alapján a Szolgáltató nem köteles a blogok moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére, azaz a közvetítő szolgáltató nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, tehát nem köteles a felhasználók által feltöltött tartalmak előzetes ellenőrzésére vagy monitorozására.
Jogsértő tartalom bejelentésére használd a kapcsolat formot vagy a kifogas@blog.hu email-címet. Mielőtt írnál, kérjük olasd át az iránymuatatásokat itt.
A szolgáltatást csak saját felelősségedre használhatod. Felelős vagy a felhasználói neveddel végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszavad biztonságban tartásáért. A blogodra vonatkozó felületeken kívül nem módosíthatod a blog.hu rendszer megjelenését, működését. Az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.
Blogtulajdonos alatt a blogokban admin jogú tagként szereplő felhasználókat értjük (lehetnek többen is).
Tartalom
Tartalom alatt értjük a felhasználók által a szolgáltatásba felvitt összes adatot, beleértve a létrehozott blogokat, bejegyzéseket (kép, szöveg, hang, videó), blogsablonokat, kommenteket.
A blog.hu alatt megjelenő tartalmakat a felhasználók (bloggerek és kommentezők) töltik fel és azokért ők vállalják a felelősséget, a Szolgáltató nem.
A blog.hu alá csak olyan tartalmakat tölthetsz fel, amik nem sértik harmadik személy személyiségi jogait.
A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítod a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés – lehetőség szerint – a forrás megjelölésével történik.
A fenti jogosítványra azért van szükség, hogy Szolgáltató a blogokban megjelenő tartalmakat pl. különböző gyűjtőoldalakon, promóciós felületeken (pl. blogajánlókban), más, kapcsolódó szolgáltatásban – tehát nem az eredeti blogban – meg tudja jeleníteni. A Szolgáltató nem fogja a blogodat pl. könyv formájában kiadni beleegyezésed nélkül – erre a fenti pont alapján nincs is lehetősége.
Ha nem értesz egyet valamelyik konkrét tartalmad egyik felhasználásával, kérheted, hogy a Szolgáltató távolítsa azt el az adott felületről. A Szolgáltató ezt lehetőségei szerint megteszi, amennyiben ez technikailag lehetséges. A teljes blogtartalmadra nem kérhetsz ilyen kizárást.
Tartalmaidat alapesetben minden jog fenntartásával jelenítjük meg, ha azonban ennél megengedőbb felhasználási feltételeket adsz meg blogodban (pl. Creative Commons licenc vagy public domain), akkor természetesen azok lesznek érvényesek.
A fenti jogfenntartás téged véd, azt jelenti, hogy tartalmaidat akkor sem használhatja fel más, ha azok a szolgáltatás másodlagos felületein jelennek meg. A felhasználható Creative Commons licencekről itt tájékozódhatsz: www.creativecommons.hu – ezeket egyébként a blogod beállításainál, oldaldobozban is jelezheted.
A fent említett tartalmi jellegű felhasználásra vonatkozó feljogosításon túl bármilyen, a szerzői jogról szóló törvény értelmében szerzői jogi védelemben részesülő mű feltöltésével határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt adsz a Szolgáltatónak a tartalmak szolgáltatásban történő kezeléséhez szükséges műveletekre, azaz a művek tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására. Ezt az engedélyt Szolgáltató továbbadhatja a vele közvetlen vagy közvetett tulajdoni kapcsolatban lévő társvállalatai és szükségszerűen bevonandó alvállalkozói számára.
Enélkül nem tudnánk pl. biztonsági másolatot készíttetni a blogodról vagy posztjaidat RSS feedekben megjeleníteni.
A Felhasználó által a Szolgáltató részére a jelen Feltételek elfogadásával átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti, továbbá az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a szolgáltató által esetlegesen archivált tartalmakra is. Jelen feltételek elfogadásával tehát tudomásul veszed, hogy a blogod törlésekor biztonsági másolatokon, vagy egyéb helyeken –– maradhatnak tartalmaid, adataid.
Nem tudjuk garantálni, hogy az összes másolatot megsemmisítjük, hiszen ehhez pl. a biztonsági másolatokról visszamenőleg szelektíven kellene törölnünk a tartalmaidat. Tartalmaid ideiglenesen fennmaradhatnak még pl. olyan, a szolgáltatás felületéről elérhető archívumokban vagy gyűjteményekben is, amik a tartalomelemek másolataival dolgoznak (pl. blogajánlók).
Nem tölthetsz fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat. Nem helyezhetsz el a blogodon az olvasó-, vagy a mi rendszerünk működését befolyásoló kódot.
A szolgáltató csak és kizárólag tárhelyet, felületet biztosít a tartalmak elhelyezésére, azaz a szolgáltató csak „az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás)”.
A szolgáltatás igénybevételével hozzájárulsz ahhoz, hogy amennyiben az általad elhelyezett tartalom - beleértve az általad elhelyezett hirdetéseket is - bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor Szolgáltató azt jogosult törölni, akár saját elhatározásából, akár a tartalommal kapcsolatban érdekeltek kérésére.
A fentiek miatt Szolgáltató fenntartja a jogot a feltöltött tartalmak módosítására, URLjének megváltoztatására, indokolt esetben teljes törlésére.
Neked, mint blogtulajdonosnak jogodban áll a blogodhoz fűzött hozzászólásokat moderálni, törölni, de ezzel kapcsolatban nincsenek kötelezettségeid, de a nyilvánvalóan jogsértő hozzászólások esetében ajánlott az önkéntes moderáció.
Reklámok
Feltöltött tartalmaidban, vagy ahhoz kapcsolódóan csak olyan reklám jellegű tartalmat helyezhetsz el, ami megfelel az itt megfogalmazott szabályozásnak. Ettől csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével térhetsz el.
A Szolgáltatás igénybevételekor hirdetési modellt kell választanod. A hirdetési modell határozza meg, hogy futhat-e általad illetve a Szolgáltató által elhelyezett hirdetés a blogodon vagy sem. Választhatsz a hirdetésmentes és a hirdetéses (megosztott felületes) blog lehetősége között, azonban a hirdetéses modell választása esetén is csak a blog.hu rendszer által erre a célra felajánlott felületeken helyezhetsz el reklámokat. Nem helyezhetsz el hirdetéseket például a bejegyzések szövegében, kommentjében, a sablonokban, a HTML vagy más, nem hirdetés típusú oldaldobozokban. A hirdetések megjelenítése a blogtulajdonos által beállított hirdetési modell aktuális szabályai szerint történik.
A reklámok elhelyezéséről, a hirdetéses rendszerrről a FAQ-ban találsz részletes információkat.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) 3.§ k) pontja értelmében az általad elhelyezett hirdetések tekintetében reklám-közzétevőnek minősülsz, és így a reklámtörvény 23.§ (1) értelmében felelős vagy a hirdetésekért. A törvényi rendelkezések megszegésével okozott kárért felelősséggel tartozol.
Azon hirdetésekkel kapcsolatban, amelyeket te helyezel el blogodon, a Reklámtv. értelmében nyilvántartást kell vezetned a reklámok megrendelőiről.
Ha olyan blogot akarsz indítani, ami nem tartalmaz explicit hirdetéseket, viszont tartalma révén önmaga hirdetésnek minősül, ehhez a Szolgáltatótól előzetesen írásos engedélyt kell kérned. Ha olyan blogot indítasz, ami saját tevékenységedet vagy vállalkozásodat hirdeti közvetlen vagy közvetett módon, ezt be kell jelentened a Szolgáltatónak.
A fentieken kívül a Szolgáltató elhelyezhet hirdetéseket a blog.hu központi felületein (pl. adminfelület, kommentform, stb.).
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nem kereskedelmi célú tartalmi ajánlókat futtasson bármilyen blog szabad hirdetési felületein.
Személyes adatok
A blog.hu rendszerébe történő regisztráláskor legalább az emailcímedet, valamint egy választott becenevet meg kell adnod. Emailcímedet nem jelenítjük meg, és harmadik félnek nem adjuk át előzetes hozzájárulásod nélkül.
Tehát pl. spamet nem küldünk, illetve másik felhasználó nem juthat hozzá az emailcímedhez.
Az emailcímedet leszámítva az összes, regisztráció során megadott adatodat jogodban áll bármikor megváltoztatni.
A blog.hu használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózzuk webes tevékenységeid. A naplókat csak statisztikai célokra használjuk fel, és csak mi férünk hozzájuk.
A blog.hu használata közben a böngésződ bezárásakor sem törlődő cookie fájlokkal azonosítunk, ezzel elkerülhető, hogy minden alkalommal be kelljen lépned a rendszerbe. Ha zavar ez a működés, belépéskor ne válaszd ki a „Jegyezz meg” opciót.
Egyebek
A jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges módosításokról értesítést kapsz a változtatás utáni első belépésedkor, illetve a blog.hu gépházának hírei közt.

Fontos és érdekes: emailcímem, weboldalak, blogok, linkek, kiadványok, újságok gyüjteménye, amit érdemes megnézni

Adok egy emailcímet ide várom azokat a leveleket, amelyeket érdemes megosztani a világgal, a legjobbakat és legérdekesebbeket felteszem: salvatti@citromail.husalvatti@freemail.hu, sixeol@indamail.hu
Bloggal és a blogolással kapcsolatos információk: http://hu.wikipedia.org/wiki/Blog
Egy hasznos oldal vagyonőröknek: http://www.voforum.co.cc/news.php - érdemes felregisztrálni és megosztani a tapasztalatokat.
Választási eredmények: 
 1. http://www.vokscentrum.hu/
 2. http://varosatyak.hu/
Egyéb blogajánló:
 1. http://www.felsofokon.hu/blog/a-koz-gazdasaga-blog
 2. http://kajapiazongora.blog.hu/
 3. http://torokgaborelemez.blog.hu/
 4. http://ketrecharc.blog.hu/
 5. http://outline.blog.hu/ - építészet ötletek
 6. http://prov.blog.hu/
 7. http://haztajidizajn.blog.hu/ - szerintem nagyon eredeti!
 8. http://gingergirls.blog.hu/ - ha szereted a vörös hajú lányokat
 9. http://hircsarda.blog.hu/
 10. http://individuum.freeblog.hu/
 11. http://failsite.blog.hu/
 12. http://tiboru.postr.hu/
 13. http://egyunkigyunk.postr.hu/
 14. http://tomakonyha.blogspot.com/
 15. http://latsiakonyhaja.blogspot.com/
 16. http://chiliesvanilia.blogspot.com/
 17. http://malackaraj.blog.hu/
 18. http://monarchista.blogspot.com/ - érdekes
 19. http://nivo.blog.hu/ - Érdekes!
 20. http://politologus.blog.hu/ - ha érdekel a politika
 21. http://segitseg.blog.hu/ - ha segítségre van szűkséged
 22. http://kkbk.blog.hu/ - vannak érdekes postjai! De azért vigyázni kell vele!
 23. http://matchboxzsolt.blog.hu/ - akit érdekelnek a matchboxok! :)
 24. http://kockagyar.blog.hu/ - akit érdekel a legózás! :)
 25. http://szlawirtus.blog.hu/ - orosz blog
Weblapajánló (egyéb érdekes oldalak):
 1. http://www.arcatlan.com/ - hírportál érdemes olvasgatni
 2. http://bestbankar.hu/ - érdemes olvasgatni
 3. http://www.1000ev.hu/
 4. http://parkocka.hu/ - humoros képregények
 5. http://oroszvilag.hu/ - oroszokról
 6. http://www.lengyelnet.hu/ - lengyelekről
 7. http://lemil.hu/
 8. http://www.myheritage.hu/
 9. http://hiteltarsulas.hu/ - devizahiteleseknek
 10. http://hitelkozosseg.hu/ - devizahiteleseknek
 11. http://www.istenivaros.hu/ - tradicionalista irodalom
Ajánlott folyóiratok, kiadványok, újságok, heti és napilapok:
 1. Rubicon történelmi folyóirat - évente 10. szám
 2. Barikád című hetilap
Ajánlott irodalom:
 1. Vona Gábor: Született augusztus 20.-án
 2.  

A blogomról


A blog a korábbi blogom a sajatgondolat.blog.hu utódja, azt a blogot egyenlőre nem szüntettem meg, de felszámolás alatt van, a számomra fontos posztokat átmentem ide, a jelenlegi blogom a puccsista.blog.hu ami egy NEMZETI RADIKÁLIS BLOG, ami pártoktól függetlenül működik! 
A blogot én indítottam ariskerase néven. A nemzeti Nem vagyok és nem is voltam soha semmilyen párt, csoport, egyesület vagy mozgalom tagja, és a jövőben sem leszek.
Ez egy nemzeti, radikális, konzervatív, antikommunista, jobboldali és egyéb gondolatokat, információkat, megjegyzéseket tartalmazó blog, az élet minden területéről, de elsősorban az én blogom! 
A blog jelszava: "Hit, haza, család, munka, becsület."
Egy fontos gondolat: "Ha egy egész nemzet gyávává vált, és csak ezer ember maradt, akik valami nagyot akarnak, és akiknek erejük van az állam átalakítására, akkor ez az ezer ember a nemzet."

Pár dolgot szeretnék az elején leszögezni: Ez a blog az én gondolataimat és a hozzám hasonlók nézeteit.
Kiegészítés, mivel az Index durván mindenféle valós jogalap nélkül beavatkozik a blog.hu-s blogok szerkesztésébe így az egész blogot átköltöztettem a blogspot.hu-ra. Az új blog címe: https://puccsista.blogspot.hu/

vége