1990. október 3., szerda

Idézetek 2

IDÉZETEK
 1. "Politikai vagy mozgalmi szervezkedéseket az tette tönkre, hogy idealisták kezdték és politikai szélhámosok és reálisan gondolkodó bitangok fejezték be. Ezt a bitangolást, ezt a reálisan gondolkodó politikai pimaszt irtani fogjuk. Nem ismerünk kegyelmet ezek számára!" A NAP mozgalmi harcutasításából
 2. "Korábban az volt az antiszemita, aki gyűlölte a zsidókat, most az az antiszemita, akit a zsidók gyűlölnek." David Irving
 3. Teljes bizalommal állíthatjuk, hogy a legtöbb nemzet szívesebben néz fel az olyan diktátorra, aki rendet, biztonságot és kenyeret nyújt neki, mint egy úgynevezett demokratikus kormányrendszerre, amelynek sem ereje, sem bátorsága, sem hatalma nincs hozzá, hogy az ilyen gyorsan változó világban az elkerülhetetlenül szükséges reformokat megvalósítsa." 
  Polgár Lajos
 4. "Amíg a harc dúl, addig bizony mindenki kövesse a - hősi halottak példáját. Legalább is azok, akik annyira mellbeverően nagy nemzetfiak és hazafiak. Igaz viszont, hogy hősi halottakról beszélni sokkal hálásabb szerep, mint hősi halottnak lenni. Ez utóbbi különösen minálunk, a leghálátlanabb szerep. Talán ezért a sok "sirató" és "beszélő".Szálasi Ferenc
 5. "Minden vezér és államférfi pályája elején azért kapja a legtöbb támadást, amit később legfőbb érdemének emlegetnek." Csonka Emil
 6. "Az egy gyermek remegő gond, két gyermek külön-külön diplomata az anyai és apai szeretet kettéválasztásában, három gyermek öröm, sok gyermek pedig igazi boldogság. "Szálasi Ferenc
 7. "Nem toboroztuk a híveket, s azok mégis jöttek maguktól, hogy segítsék továbbvinni azt az eszmét, amelyet úgy a Horthy-korszak alatt, mint 1945 után csakis erőszakkal, börtönnel, kivégzésekkel lehetett elnémítani. "Fiala Ferenc 
 8. "A bárgyú fajankók akik úgy vélik, hogy ne tegyünk semmit, mert a hatalom úgy is ölünkbe hull, vegyék tudomásul, hogy a fáról mindig a beteg, romlott, rohadt gyümölcs hull le magától. Az egészségesért fel kell nyúlni a fára, le kell szakítani! És ugyancsak az a hatalom is mely csak úgy az ölbe pottyan, bizony beteg, romlott, rothadt hatalom melyből se nemzetünk, se mi nem kérünk. "Szálasi Ferenc
 9. "Nemzetünk akkor lesz boldog, nagy, ellenállóképes, ha a gyermeklármától nem halljuk meg a bölcs politikusok dörgő, honmentő szónoklatait."Szálasi Ferenc
 10. "Vannak népek, melyek nem tudnak olyan kisebbséghatalom ellen harcolni, mely nyomorúságukat okozza - erkölcsi-szellemi-anyagi romlásukat, és nem tudnak olyan kisebbséghatalom mellett harcolni, mely erkölcsi, szellemi, anyagi jólétüket akarja." Szálasi Ferenc
 11. "Ha egy egész nemzet gyávává vált, és csak ezer ember maradt, akik valami nagyot akarnak, és akiknek erejük van az állam átalakítására, akkor ez az ezer ember a nemzet." Adolf Hitler
 12. "Akár simogatják, akár verik a zsidót, mindig ordít. Hangosan jajveszékelve, üvöltve. Nem ismer skálát az ordításban; ordítását nem hozza viszonyba fájdalma nagyságával, hanem mindig egyforma magasságban, pimaszkodva ordít és üvölt. Következtetés: a zsidókérdést azonnal, gyökeresen meg kell oldani; az ordítás úgyis egyforma lesz. "Szálasi Ferenc
 13. "Ha egy faj magát tisztán akarja tartani, azzal bebizonyítja életerejét és élni akarását. Nekem normálisnak tűnik, hogy mindenki büszke a saját fajára, és ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy lenézi a többieket." Adolf Hitler
 14. "Számomra teljesen elegendő Isten kegyelme, amit határozottan érzek is. Tudom, hogy velem van és nem fog elhagyni utolsó óráimban sem, utolsó lépéseimnél sem, melyeket földi életemben fogok tenni és amelyek az első, kezdő lépések az öröklétbe, és vallom és tudom és hiszem: a halhatatlanságba. " Szálasi Ferenc
 15. "A Jobbik igenis megosztó. Van a magyarérzelmű állampolgár és van a hazaáruló mosottagyú, vagy agyamputált fityeszes, mszp-s buzi lmp-s takonycsürhe!" Youtube komment
 16. "A pénzből vallás lett. Vallási tétele: imádd istenedet, mint tenmagadat! A liberális gazdasági élet nem termel, hanem pénzt hajszol. Mindegy, honnan és hogyan jön, csak jöjjön! Nincs szaga."Szálasi Ferenc
 17. "A zsidó mindent ránkzúdít, ami undorító nekünk."Gaius Cornelius Tacitus
 18. "Hiszem, hogy egyszer egy olyan országban fogok élni, ahol tiszta szívű, igaz magyar emberek fogják alkotni a törvényeket, és irányítják mindennapjainkat!" Eszes Tamás
 19. "Meg vagyok győződve arról, hogy a régi világ a maga elavult ideológiai rendszerével romokban hever s ezt egy új világ fogja felváltani. A magyar nemzet az új világot csak a Hungarizmusban tudja megtalálni."Szálasi Ferenc
 20. "A zsidó a tolvaj, a liberális államhatalom az orgazda, a nép a meglopott, a liberális állam alkotmánya a szentesítő. És aki nem akar lopni, aki nem áll az orgazda szolgálatába, aki nem hagyja, hogy meglopják: az az alkotmányellenes!" Szálasi Ferenc
 21. "Számomra teljesen elegendő Isten kegyelme, amit határozottan érzek is. Tudom, hogy velem van és nem fog elhagyni utolsó óráimban sem, utolsó lépéseimnél sem, melyeket földi életemben fogok tenni és amelyek az első, kezdő lépések az öröklétbe, és vallom és tudom és hiszem: a halhatatlanságba."Szálasi Ferenc
 22. "Egy erős és ellenséges nemzet szivárog be Európába. Állandó hadiállapotban van, és a legtöbb országban szörnyűségesen elnyomja a polgárokat. Ez a zsidóság."Johann Gottlieb Fichte
 23. "Jaj annak a népnek, amelynek a történelmét az ellenség írja!"Gaius Cornelius Tacitus
 24. "Pótolhatatlan és nélkülözhetetlen nincs a világon. Minden nélülözhető és pótolható. A természet nagy rendjében a kiesés csupán csak átmeneti zűrzavart okoz. Rövidesen helyre igazít mindent és a kiesés helyébe újat, az életerőst, helyesebben azt állítja, ami az új életet elbírja, tudomásul veszi és parancsai szerint cselekszik."Szálasi Ferenc
 25. "Korábban az volt az antiszemita, aki gyűlölte a zsidókat, most az az antiszemita, akit a zsidók gyűlölnek."David Irving
 26. „A kommunizmus az én szememben és elképzelésemben csak a rablást, a gyilkosságot és mindenek előtt a teljes vallástalanságot és ezen túlmenően az erkölcsi fertőt jelentette.”  Hindy Iván tábornok
 27. "A forradalmat mindig a bukó rendszer készíti elő és az új rendszer hajtja végre. A forradalomban tehát az új rendszer kiteljesíti és betetőzi a régi rendszer által kényszerűen beindított új politikai, gazdasági és társadalmi átalakítást. Rendszerváltozás nincs forradalom nélkül, mozogjon az akár szellemi, akár erkölcsi, akár anyagi síkon." Szálasi Ferenc
 28. "Aki ma azt hiszi, hogy a népi, nemzeti szocialista állam tisztán csak külsõleg, gazdasági életének jobb szerkezetében, a gazdagság és szegénység jobb kiegyensúlyozásában vagy a nép széles tömegének a gazdasági életbe való beleavatkozási jogában, a munkabérnek túlságos bérkülönbségek megszüntetése révén elérhetõ igazságos elosztásában különbözik más államoktól, annak a külsõségeken kívül halvány sejtelme sincs arról, amit mi e világnézet alatt értünk." Adolf Hitler
 29. "Ahol rendetlenség a törvény, a rendcsináló a lázadó. "Szálasi Ferenc
 30. "A határozottság nem azt jelenti, hogy egy dolgot mindenáron meg kell tenni. A határozottság: nem habozni megvalósítani valamit, amikor a belső meggyőződés szerint meg kell azt tenni." Adolf Hitler
 31. "A nemzetiszocialista rendszerben meghal a proletár és feltámad mint munkás, elpusztul a burzsuj és soha többé fel nem támad. "Szálasi Ferenc
 32. "A szellem mindig erősebb, mint bárki más. Ha az igazság az életet szolgálja, akkor az igazság fog győzni és nem átmeneti hangulatok. " Szálasi Ferenc
 33. "Legyen büszke az ember arra, hogy tanúja és bizonyos mértékben közreműködője lehet a mostani hatalmas drámának, amelyben a jó és a rossz küzd egymással emberfölötti harcban. Senkinek sincs joga a jelen órákban ahhoz, hogy középszerű legyen! " XI. Piusz pápa
 34. "A hazának joga van áldozatot követelni a polgáraitól. Ennélfogva parancsolom, hogy mindenkit, aki puskát tud fogni, sorozzanak be, és kortól, egészségi állapottól függetlenül, haladéktalanul küldjenek harcba az ellenség ellen!" Adolf Hitler
 35. "A zsidó nem más mint egy barbarisztikus és kegyetlen élősdi más népek nyakán. A legnagyobb ellensége minden fejlődésnek, visszakövetelöje minden rothadásnak. Egyetlen egy erő tartja össze őket: a mások iránti olthatatlan gyűlölete, a befogadó nemzetek nagylelkűsége ellenére! " Voltaire
 36. "Harcolni csak azért lehet amit szeretünk, szeretni csak azt lehet, amit tisztelünk, tisztelni pedig azt, amit legalábbis ismerünk." Adolf Hitler
 37. "Bennünk van a hiba, de bennünk van a feltámadáshoz szükséges erő is. " Széchenyi István
 38. "Mert éppen az adja meg a lét komolyságát, hogy egy olyan világban élsz, amelyben az a hang, amely az igaz útra hív, csak egészen halkan szól, ugyanakkor benned és körülötted ezernyi hangos szó mondja pontosan annak az ellenkezőjét. " II. Rákóczi Ferenc fejedelem
 39. "Legyen büszke az ember arra, hogy tanúja és bizonyos mértékben közreműködője lehet a mostani hatalmas drámának, amelyben a jó és a rossz küzd egymással emberfölötti harcban. Senkinek sincs joga a jelen órákban ahhoz, hogy középszerű legyen! " XI. Piusz pápa
 40. "Kötelességemnek tartom, hogy megmondjam: ha a visszás sors választás elé állítana, hogy válasszak alkotmány és nép, törvény és élet, jog és igazság között, mindenkor a népet, az életet és az igazságot fogom választani. A teremtő nem lehet alárendelve a teremtménynek. "Szálasi Ferenc
 41. "Ha egy egész nemzet gyávává vált, és csak ezer ember maradt, akik valami nagyot akarnak, és akiknek erejük van az állam átalakítására, akkor ez az ezer ember a nemzet." Adolf Hitler
 42. "Számomra teljesen elegendő Isten kegyelme, amit határozottan érzek is. Tudom, hogy velem van és nem fog elhagyni utolsó óráimban sem, utolsó lépéseimnél sem, melyeket földi életemben fogok tenni és amelyek az első, kezdő lépések az öröklétbe, és vallom és tudom és hiszem: a halhatatlanságba. " Szálasi Ferenc
 43. "A lelkébe akarom égetni a magyar nemzet minden parasztjának, munkásának, értelmiségének, nőjének, gyermekének, ifjának és katonájának, hogy nemzetünk szolgálatában meg lehet halni, de elfáradni soha! " Szálasi Ferenc
 44. Mi nem a titkos kabinettek nyelvén, hanem a nép nyelvén beszélünk és reméljük, hogy éppen ezért meg is ért bennünket a nép. Mi szerencsére nevén nevezhetjük a dolgokat. Ezt kötelességünknek is tartjuk; mert a világnak meg kell tanulnia látni. Mi nem hallgathatunk, nem szabad hallgatnunk az Európát fenyegető veszedelemmel szemben. " Joseph Göbbels
 45. "Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás. " Kossuth Lajos
 46. "Akit a nyilvánosság előtt gyaláztak meg, az a nyilvánosság előtt kapjon elégtételt. Nyilvánosság előtt gyalázni és bújtatott elégtétellel engesztelni: nagyobb gyalázat és becstelenség, mint a gyalázat, amelyért engesztelnek. De nem az engesztelő számára, hanem annak, aki ezt elfogadja. " Szálasi Ferenc
 47. "Az emberek széles tömegeit csakis a beszéd ereje képes megmozdítani. Minden nagy mozgalom népmozgalom, az emberi szenvedélyek és érzelmek vulkánkitörése, amelyet vagy a nyomorúság kegyetlen istennője, vagy a tömegek közé szórt szózsarátnokok váltanak ki, nem pedig az irodalmi esztéták és a szalonhősök limonádészerű ömlengései. " Adolf Hitler
 48. "Bármely országban, ahol a zsidók nagyszámban letelepedtek, hamarosan az erkölcsi züllésnek, anyagi romlásnak és a polgári rend megbomlásának jeleit láthattuk. Minden esetben az illetö ország vallását, kultúráját vették ostrom alá, leigázva, beszennyezve a keresztények életét." Benjamin Franklin
 49. "Minden vezér és államférfi pályája elején azért kapja a legtöbb támadást, amit később legfőbb érdemének emlegetnek." Csonka Emil
 50. "Nemzetünk akkor lesz boldog, nagy, ellenállóképes, ha a gyermeklármától nem halljuk meg a bölcs politikusok dörgő, honmentő szónoklatait. " Szálasi Ferenc
 51. "Legyen büszke az ember arra, hogy tanúja és bizonyos mértékben közreműködője lehet a mostani hatalmas drámának, amelyben a jó és a rossz küzd egymással emberfölötti harcban. Senkinek sincs joga a jelen órákban ahhoz, hogy középszerű legyen! " XI. Piusz pápa
 52. "Csak a gyávák hátrálnak meg a harcban. A bátrak mindent képesek feláldozni az igaz ügyért." Ismeretlen
 53. "Nem tudnak ők kitalálni annyi megpróbáltatást, amennyire mi el ne lennénk készülve. Mert számunkra nem fontos a nyugalom, nem fontos a biztonság és nem fontos az élet. Ezért vagyunk és ezért maradunk. És ezért győz rajtunk túl a hungarista eszme." Hubay Kálmán
vége

Idézetek

 1. "A történelem olyan hazugság, amiben a történészek megegyeznek." metapedia
 2. "Könnyebb a tevének átmenni a tû fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába." Mt 19.25
 3. "A zsidó nem más mint egy barbarisztikus és kegyetlen élősdi más népek nyakán. A legnagyobb ellensége minden fejlődésnek, visszakövetelöje minden rothadásnak. Egyetlen egy erő tartja össze őket: a mások iránti olthatatlan gyűlölete, a befogadó nemzetek nagylelkűsége ellenére! " Voltaire 
 4. "Az emberek azért hiszik el olyan könnyen és szívesen a hazugságokat, hogy áldozatot ne kelljen hozniuk az eszméért, és ne kelljen szenvedniük az igazságért. " Szálasi Ferenc
 5. "Legyen büszke az ember arra, hogy tanúja és bizonyos mértékben közreműködője lehet a mostani hatalmas drámának, amelyben a jó és a rossz küzd egymással emberfölötti harcban. Senkinek sincs joga a jelen órákban ahhoz, hogy középszerű legyen! "XI. Piusz pápa
 6. Ha elbuknék e harcban, tapossatok rajtam keresztül és vigyétek győzelemre a zászlót. "Szálasi Ferenc
 7. "Legyen büszke az ember arra, hogy tanúja és bizonyos mértékben közreműködője lehet a mostani hatalmas drámának, amelyben a jó és a rossz küzd egymással emberfölötti harcban. Senkinek sincs joga a jelen órákban ahhoz, hogy középszerű legyen! "XI. Piusz pápa 
 8. "A hazának joga van áldozatot követelni a polgáraitól. Ennélfogva parancsolom, hogy mindenkit, aki puskát tud fogni, sorozzanak be, és kortól, egészségi állapottól függetlenül, haladéktalanul küldjenek harcba az ellenség ellen!" Adolf Hitler
 9. "A hungarizmus nem politikai eszköz és cél, hanem ideológia, új társadalmi, új állami, új népi, új gazdasági rendszer egyszóval új erkölcsi, szellemi és anyagi népnemzeti élet talpköve és szegletköve. " Szálasi Ferenc
 10. "Ez a rendszer csak a leghazugabb sötét bujkálónak lehet kedves és értékes, egyenes jellemű, becsületes és egyéni felelõsséget vállalni hajlandó egyén csak gyűlölheti azt. Ezért vált az ilyen demokrácia annak a fajnak az eszközévé, amely a maga belsõ célkitűzéseit most és a jövõben is mindenkor rejtegetni kénytelen. Csak a zsidó becsülheti azt az intézményt, amely éppen olyan kétszínű és hazug, mint õ maga. " Adolf Hitler
 11. "Az országnak három szerencsétlensége volt: legyőzték a tatárok, meghódították a törökök és felszabadították az oroszok." Ismeretlen (1956)
 12. "Az egy gyermek remegő gond, két gyermek külön-külön diplomata az anyai és apai szeretet kettéválasztásában, három gyermek öröm, sok gyermek pedig igazi boldogság." Szálasi Ferenc
 13. "Azok helyett, akik megfeledkeztek magukról az elmúltakban, én követem meg azokat, akik ellen vétettek. Miattuk, az elenyésző kis csoport miatt azonban nem bűnhődhetnek a többiek. Nem gúnyolhatók, nem ócsárolhatók és nem állíthatók úgy pellengérre, ahogyan teszik, azt ők semmiképpen sem érdemlik meg. " Szálasi Ferenc
 14. "Mi nem az idegen fajjal szemben követeljük a numerus clausust, hanem a saját fajunkkal szemben követeljük a numerus apertust, mert tébolyodott és öngyilkos nemzet az, amely az értelmiséget nem elsősorban a saját fajtájából akarja rekrutálni. " Tormay Cécile
 15. "A magyar nemzetiszocializmus magasztos elgondolásait továbbra is felvilágosító munkával fogjuk a gyakorlati átvalósulás számára éretté tenni. Azokkal szemben pedig, akiknek a felvilágosító munka nem használ, vagy akiknél a szocializmus hangoztatása arra jó, hogy ocsmány játékukat az öncélú zseb gazdasági elvének további duzzasztására használják fel, korbácsot fogunk alkalmazni. " Szálasi Ferenc
 16.  "Ma szabadnak - legalább a nyilvános rabszolgaság szempontjából - csak az érzi magát, kinek pénze van." Richard Wagner
 17. "Magyarország nem volt soha eddig haza a magyar nép számára, hanem eddig mindig idegen népek vagy idegen érdekek gyarmatterülete volt. Ezért: az egyik oldalon a legnagyobb, legmélyebb erkölcsi, szellemi, anyagi züllöttség, nyomor, a másik oldalon a legkíméletlenebb, legistentelenebb erkölcsi, szellemi, anyagi kizsákmányolás. " Szálasi Ferenc
 18. "Országhatár ott van, ahol a paraszt ekéje szánt, kaszája villan, kévéje földet borít, vére rögöt szentté tesz. Erőszakkal nem lehet növelni egy ország területét, mert a szurony megtörik az ekén, s a szerződés papírja elhamvad a rögre ömlött vér tüzében. " Szálasi Ferenc
 19. "Hiszem, hogy oly esetben, amidőn csupán a gyávaság és az erőszak közti választás maradna hátra, az erőszakot tanácsolnám. " Mahatma Gandhi
 20. "Nem lehet eléggé hangsúlyozni: minden népnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel. " Szálasi Ferenc
 21. "Élted minden órájában tisztelettel s szeretettel fordítsd az erény felé tekintetedet, soha ne mulassz el egy alkalmat is, melyben jót tehetsz s ha e tett némelykor pillanatnyi hasznoddal s kívánságoddal ellenkeznék is, szoktasd akaratodat, hogy rajtok győzedelmeskedjék (...), így fogsz olyan jellemre szert tenni, hogy egykor nagyot is művelj, korodra s a jövendőre munkálj és társaid körében tisztelet és szeretet jelenségei közt említtessél meg. " Kölcsey Ferenc
 22. "A mozgalom-szülte párt emészt mindig pénzt és nem a mozgalom. A mozgalom hit, akarat és cselekedet, nem pénzt követel, hanem személyes példaadást, személyes áldozatot. " Szálasi Ferenc
 23. "Ha egy faj magát tisztán akarja tartani, azzal bebizonyítja életerejét és élni akarását. Nekem normálisnak tűnik, hogy mindenki büszke a saját fajára, és ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy lenézi a többieket." Adolf Hitler 
 24. „… a cél: szabadság, s alkotmányos jog minden magyarnak; nemzeti jólét, mely a szabadság gyökeréből hajtson.” Kossuth Lajos 
 25. „A zsidóság fekélye csontvázzá rágta a keresztény magyar népe"  Prohászka Ottokár
 26. "Minden mozgalom olyan erős, amilyen ellenhatást tud önmaga ellen kiváltani. " Szálasi Ferenc
 27. "A zsidó szellemet szellemtelenségnek kell hívnom, mert tagadása az eszménynek, levigyorgása a fölségesnek. " Prohászka Ottokár
 28. "Mindnyájan meghalunk. Egy van maradandó a földön, ha tudunk érte bátran és igazan élni: a nemzet." Szálasi Ferenc
 29. "A liberalizmus nagy próba volt az emberiség boldogítására. És boldogította a zsidót és az egyént." Szálasi Ferenc
 30. "Tudjuk és érezzük, hogy véráldozat nélkül nem lehet új világot építeni, hogy új világot csak új emberek építhetnek és hogy ezt a harcot, a végső győzelemig kell folytatnunk! " Vajna Gábor
 31. "A fasiszta állameszme az emberi minőségre épít, ezért elveti a demokrácia többségi elvét, ami a mennyiséget helyezi a minőség fölé. A demokrácia (népuralom) a mai értelemben különben is hazugság, hiszen a nép nem uralkodik azáltal, ha négy évenként egyszer szavazás formájában a véleményét meghallgatják." Benito Mussolini
 32. "A jellem olyan, mint a fa, a hírnév pedig, mint az árnyéka. Az árnyékra gondolunk, pedig a fa a lényeg." Abraham Lincoln
 33. "A gyenge soha nem képes megbocsátani. A megbocsátás az erősek tulajdonsága. " Mahatma Gandhi
 34. "Minden hivatott politikus, aki nagyra tör, a hatalom szerelmese. Ez nem bűne, hanem erénye a vezéreknek, enélkül nem hivatottak nagy szerepre. Aki kijelenti, hogy nem törekszik a hatalom átvételére, az nem államférfi, legfeljebb politikus, ellenzéki pártvezér." Csonka Emil
 35. "Egy mozgalom soha ne legyen szalonképes. Maradjon mindenkor egészségesen durva, erős, megnemalkuvó. Mozgalom indulhat ki szalonból, de sohase tér oda többé vissza. Megalkuvó mozgalom vagy forradalomba visz, vagy pedig kényelmes kormányellenzék lesz. "Szálasi Ferenc
 36. "Minden mozgalom olyan erős, amilyen ellenhatást tud önmaga ellen kiváltani. " Szálasi Ferenc
 37. "Aki szereti népét, szeretetét csupán az érte hozott áldozatok árán mutathatja ki." Adolf Hitler
 38. "Minden hivatott politikus, aki nagyra tör, a hatalom szerelmese. Ez nem bűne, hanem erénye a vezéreknek, enélkül nem hivatottak nagy szerepre. Aki kijelenti, hogy nem törekszik a hatalom átvételére, az nem államférfi, legfeljebb politikus, ellenzéki pártvezér." Csonka Emil
 39. "Országokat meghódítani kevés embernek adatik. Kevésnek homlokát díszíti királyi korona. De elfoglalni a lélek kincses birodalmát s homlokunkra tenni a férfiúi jellem koronáját, ez oly szent, fönséges feladat, amely minden emberre kivétel nélkül vár. " Tóth Tihamér püspök
 40. "Szálasi Ferenc nélkül nincs Hungarizmus, Hungarizmus nélkül nincs totális honvédelem, totális honvédelem nélkül nincs győzelem, győzelem nélkül nincs élet... " Gergely Gyula
 41. "Ha a letűnő rendszer már nem tudja megakadályozni a fejlődést jelentő új rendszer uralomra jutását, mint végső eszköz: a gyilokhoz fordul és az új eszme apostolait halomra gyilkoltatja. Ezzel szentté teszi az új eszme harcát és halhatatlanná azokat, akiket legyilkoltatott. " Szálasi Ferenc
 42. "A lelkébe akarom égetni a magyar nemzet minden parasztjának, munkásának, értelmiségének, nőjének, gyermekének, ifjának és katonájának, hogy nemzetünk szolgálatában meg lehet halni, de elfáradni soha! " Szálasi Ferenc
 43. "A zsidó szellemet szellemtelenségnek kell hívnom, mert tagadása az eszménynek, levigyorgása a fölségesnek. " Prohászka Ottokár
 44. " A zsidó-liberális párt fontolja meg, hogy a keresztény nép türelem-fonala már eddig is nagyon túl van feszítve, s hogy könnyen szétszakadhat, s hogy akkor bekövetkezhetnek események, melyeket nem akarok ecsetelni. Fata viam inventent (a sors utat fog találni magának), ha az illetők továbbra is megmaradnak azon a csapáson, melyen eddig haladtak. " Dr. Peter Reichensperger
 45. "Harcolni csak azért lehet amit szeretünk, szeretni csak azt lehet, amit tisztelünk, tisztelni pedig azt, amit legalábbis ismerünk." Adolf Hitler
 46. "Az országnak három szerencsétlensége volt: legyőzték a tatárok, meghódították a törökök és felszabadították az oroszok."Ismeretlen (1956)
 47. "A határozottság nem azt jelenti, hogy egy dolgot mindenáron meg kell tenni. A határozottság: nem habozni megvalósítani valamit, amikor a belső meggyőződés szerint meg kell azt tenni." Adolf Hitler
 48. "Mi nem a titkos kabinettek nyelvén, hanem a nép nyelvén beszélünk és reméljük, hogy éppen ezért meg is ért bennünket a nép. Mi szerencsére nevén nevezhetjük a dolgokat. Ezt kötelességünknek is tartjuk; mert a világnak meg kell tanulnia látni. Mi nem hallgathatunk, nem szabad hallgatnunk az Európát fenyegető veszedelemmel szemben. " 
  Joseph Göbbels
 49. "Még akkor is meggyőződésemből, lelkesen, minden erőmmel fogom nemzetemet és népemet szolgálni, ha népem és nemzetem elhagyna, és más útra tévedne. " Szálasi Ferenc
 50. "Ha egy faj magát tisztán akarja tartani, azzal bebizonyítja életerejét és élni akarását. Nekem normálisnak tűnik, hogy mindenki büszke a saját fajára, és ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy lenézi a többieket."
  Adolf Hitler
 51. "Mindnyájan meghalunk. Egy van maradandó a földön, ha tudunk érte bátran és igazan élni: a nemzet."
  Szálasi Ferenc
 52. "A liberalizmus nagy próba volt az emberiség boldogítására. És boldogította a zsidót és az egyént."Szálasi Ferenc
 53. "Az országnak három szerencsétlensége volt: legyőzték a tatárok, meghódították a törökök és felszabadították az oroszok."
  Ismeretlen (1956)
 54. "Egy mozgalom soha ne legyen szalonképes. Maradjon mindenkor egészségesen durva, erős, megnemalkuvó. Mozgalom indulhat ki szalonból, de sohase tér oda többé vissza. Megalkuvó mozgalom vagy forradalomba visz, vagy pedig kényelmes kormányellenzék lesz. "
  Szálasi Ferenc
 55. "Ha nincs eszmény, ami a politikust vezérli, ha nincs az eszményért lelkesítő érték, akkor a politikus önmagában elveszett, látszólag arathat sikereket, de totális sikert soha el nem érhet. Csak az eszménynek és annak erkölcsi értéktartalmának van a tömegekre kiható és cselekvésre ösztönző ereje." Csonka Emil
 56. "Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás. "Kossuth Lajos
 57. "Tudom és hiszem, hogy keresztutam végén, céljában, Magyarország és Nemzetem dicsősége, nagysága és boldogsága áll és hogy az új életét a Hungarizmussal és nevemmel fogják megszentelni. "Szálasi Ferenc
 58. "Az igazzal szemben kíméletlen, a gazzal szemben tehetetlen: ilyesvalami jellemzi jelenlegi rendszerünket. Valószínűnek tartom, hogy ez a jellemzés nagyon elnéző és már majdnem a gyengeséget érintően megértő."
 59. "A fasiszta állameszme az emberi minőségre épít, ezért elveti a demokrácia többségi elvét, ami a mennyiséget helyezi a minőség fölé. A demokrácia (népuralom) a mai értelemben különben is hazugság, hiszen a nép nem uralkodik azáltal, ha négy évenként egyszer szavazás formájában a véleményét meghallgatják." Benito Mussolini
 60. "Ha felismerjük, mit kell tenni, és nem tesszük meg, azt jelenti, hogy nem hiszünk önmagunkban! " Konfuciusz
 61. Teljes bizalommal állíthatjuk, hogy a legtöbb nemzet szívesebben néz fel az olyan diktátorra, aki rendet, biztonságot és kenyeret nyújt neki, mint egy úgynevezett demokratikus kormányrendszerre, amelynek sem ereje, sem bátorsága, sem hatalma nincs hozzá, hogy az ilyen gyorsan változó világban az elkerülhetetlenül szükséges reformokat megvalósítsa. " Polgár Lajos 
 62. Az ego az ő egoizmusával integrálódik a közösségben nacionalizmussá. [...] Az ő óhaja és vágya pedig, hogy viszonyba állíthassa önmagát az abszolúttal, a közösségben mint az ő erkölcsi felfogása nyilvánul meg. Ennek a három alaptényezőnek és alapténynek kell megjelennie minden egyes közösségben, ha az a közösség tényleg egészségesen akar élni, ha azt akarja, hogy tényleg szép, jó és igaz életet élhessen. "Szálasi Ferenc
 63. Az okokat kellene tudnunk, hogy minden egyes állam a múltban miért nem számolt le a polgári rend legelkötelezettebb ellenségeivel: a zsidókkal, mint a társadalom pestisével.George Washington
 64. "Érdekes: az egyház mindig akkor veszi elő Istent és törvényeit, valamint Isten kegyelmét, amikor nagy bajok vannak nem Isten, nem Krisztus, nem a kereszténység körül, hanem egyedül és kizáróan az egyház körül. "Szálasi Ferenc


 65. Vége

Egy szép idézet

„… mi töretlenül harcolunk tovább
egy szabad, erősebb Magyarországért –
mi igenis beszélünk Trianonról,
megcsonkításunkról, elnyomásunkról,
ha kell, fegyvert fogunk igazságunkért!!”
(Kovácsy József)

"Nemzetünk akkor lesz boldog, nagy, ellenállóképes, ha a gyermeklármától nem halljuk meg a bölcs politikusok dörgő, honmentő szónoklatait."