1992. november 4., szerda

magyar viccek

Olyan az idő mint a forintárfolyam, rossz és állandóan esik!:)

A paraszt bácsi elmegy Pestre egérfogót venni, mert sok az egér a házban. Ajánlanak neki egy faegeret, amit le kell tenni a földre és eltűnnek az egerek. Megveszi, majd otthon leteszi a padlóra. Reggel megdöbbenve látja, hogy a faegér mellett van egy kupac döglött egér. Megint felmegy Pestre a boltba.
- Miért jött bácsi, nem használt a faegér?
- De, nagyon jól működik.
Azt szeretném kérdezni, hogy facigányuk nincs-e?

Jézus sétál a Váci utcán. Köré gyűlnek az emberek és csodálják.
Jézus odalép egy vakhoz, ráteszi a kezét a vak szemeire, mire az rögtön látni kezd.
Odalép egy sükethez, ráteszi a kezét a süket füleire, az rögtön hallani kezd.
Odalép a cigányhoz... mire az rémülten hátrál:
- Hozzám ne nyúlj, rokkantnyugdíjas vagyok!

Vasile, a román hegyiparaszt holtrészegen hazatántorog a kocsmából.
Bemegy a fiához és megkérdi:
- Mircea fiam, mondd csak, hányadik osztályban is vagy te?
- Hát nem tudod, apu? Harmadikban!
- Hásze akkor ejsze tucc diktálásra írni?
- Há´ persze, hogy tudok!
- Na, akkor szedj csak elő egy új füzetet és írd belé: "Erdély a miénk!"
A gyerek előszed egy füzetet, beleírja, amit apja diktál.
- Leírtad?
- Le!
- Akkor írd le mégeccer: "Erdély a miénk!"
Leírja a gyerek mégegyszer.
- Kész vagy? Akkor írd le mégegyszer!
És így tovább, amíg a füzet tele van azzal, hogy "Erdély a miénk!"
Látja a paraszt, hogy megtelt a füzet, elégedetten visszatántorog a kocsmába.
A fiú pedig sírva felhívja anyukát a tanácsnál.
- Anyu, anyu, ilyen részegen aput még sohase láttam!
- Bántott, édes fiacskám?
- Nem bántott!
- Rendőrök hozták haza?
- Nem, egyedül jött!
- Mi van vele? Összeesett, kómában van?
- Nem, anyu, sokkal rosszabb!
- Mi van vele?
- Azt képzeli, hogy ő magyar!

Az öreg székelyhez egy újságíró látogat le falura, hogy riportot készítsen kisiskolások részére.
- Kérem mondja el egy napját!
- Hát édes fiam, reggel felkelek, megeszek egy fél oldal szalonnát. Megiszok rá 4-5 pálinkát...
- Na de bátyám, ezt így nem lehet, mondja inkább hogy könyvet olvas.
- Jól van fiam. Tehát felkelek reggel, megeszek egy fél oldal szalonnát. Elolvasok 4-5 könyvet, aztán addig dolgozok kinn a szántón, amíg olyannyira megnő a tudásszomjam, hogy 5-6 könyvet ismét el kell olvasnom. Bele is szédülök a sok olvasásba, ezért lefekszem, pihenek egyet. Mikor felébredek, megeszek egy jó nagy darab csülköt 1 vekni kenyérrel. Ebéd után elmegyek a könyvtárba. A Pista már rendszerint ott vár. Együtt elolvasunk vagy 12-t, egészen addig, amíg a könyvtár bezár. Utána meg átmegyünk a Józsihoz, mert neki meg nyomdája van!

Menekül a csiga az erdőből. Találkozik a rókával.
-Mi van csiga, miért tepersz ennyire?
-Itt az APEH, vagyonvizsgálat lesz.
-Na és?
...
-Hát tudod, nekem is saját házam van, az asszonynak is saját háza van, meg a gyereknek is. Sürgősen le kell innen lépnünk.
Elgondolkodik a róka, majd ő is futni kezd. Találkoznak a gólyával.
Megszólítja a kissé lemaradó ravaszdit:
-Mi van róka, hova futsz ilyen gyorsan?
-Nem hallottad? Kiszállt az APEH az erdőbe, vagyonvizsgálatra.
-És akkor mi van?
-Hát nekem is drága bundám van, az asszonynak is, a gyerekeknek is. Ezek minket lecsuknak!
A gólya nagyon csodálkozik, majd kis gondolkodás után magabiztosan rákezd:
-Hát, fiúk nekünk ezen a ronda fészken kívül aztán igazán semmink
sincs. Az is mindig össze van szarva, tehát csúnya is - szóra sem érdemes.
A csiga loholás közben kárörvendően visszaszól:
-Nana, gólya! Fél év itthon, fél év külföldön?!! Aztán miből??

Rendőrt faggatják az érettségin történelemből:
-Mondjon valamit Dózsa Györgyről
-....Dózsa György egy híres zsidó volt.
-???????? Miért lett volna zsidó!
-Hát nem ott van az őt ábrázoló kép alján, hogy "metszette Derkovics"?
-Nem zsidó volt, hanem egy parasztfelkelés vezetője. na mindegy, térjünk át az irodalomra, Mit tud Ady Endréről?
-....Ady Endre is egy híres zsidó volt.
-?????? Ne szórakozzon már, miért lett volna Ady zsidó????!!!!!!
-Miért, hát nem ő írta, hogy "Dózsa György unokája vagyok én"???

A róka éhesen csatangolt az erdőben, sehol sem talált élelmet.
Egyszer csak észrevett egy varjút a fán, csőrében egy nagy szelet kenyérrel. Ki akarta csalni tőle:
- Hé, varjú! Énekelj nekem valamit!
- Öhöm,öhöm - s a varjú még jobban szorította csőrében a kenyeret.
- Te varjú, - próbálkozott újra a róka - neked van a legszebb hangod a világon. Énekelj nekem valamit!
Csak nem nyitotta szét éneklésre csőrét a varjú. A róka szomorúan lemondott a szelet kenyérről. Csatangolt tovább az erdőben, ahol a tisztáson éppen párttitkárt választottak az erdei állatok. Csodák csodájára az egérke lett a párttitkár.
Rohant vissza a róka a varjúhoz,s elújságolta neki a hírt. A varjú elröhögte magát,s a kenyér kiesett a csőréből. A róka felkapta,s azt mondta:
- Na,varjú, mi ebből a tanulság? Aki kiröhögi a párttitkárt, az elveszti a kenyerét.

Egy politikus és egy választópolgár beszélget.
- Tudja, - mondja a választó, - a pénzszerzésnek rengeteg módja van, de csak egyetlen, ami igazán becsületes. 
- Melyik az? - kérdezi a politikus.
- Tudtam, hogy fogalmad sincs róla.

Ballag két székely Kolozsváron.
Loholva utóléri őket egy román és lihegve kérdi:
-Mindjárt megy a vonatom, merre van a vasútállomás?
Megszólal az egyik:
-Mi aztat nem tudjuk..
Román továbbszalad.
Mire magokra maradnak csak, kérdé az egyik:
-Komám, miért mondtat,hogy nem tudjuk, hisz tudjuk?
-Miért, miért? Nem azt hajtogatják, mindég, hogy előbb itt voltak mint mi, oszt még helyismeretük sincs?!

vége

1992. november 2., hétfő

zsidó viccek

Magyarország a virágok hazája:
- a kormány: mákvirág
- a nép: árvácska
- a zsidók: nebáncsvirág
Azóta is időszerű!


Idős zsidó néni nyer a lottón. Az újságírók le is csapnak rá interjút készítenek vele..
- Asszonyom elárulná, hogy mire fogja költeni ezt a rengeteg pénzt?
- Az unokáimnak veszek rajta egy-egy házat egy részét beteszem a banka a másik részéből pedig állíttatok Hitlernek egy hatalmas szobrot.
Az újságírónak kikerekedik a szeme:
- De hölgyem ön a világháborún is túl van sőt a lágert is megjárta. Elárulná miért akar Hitlernek szobrot állítani?
Erre a néni:
- az lehet b***za meg, (s mutat rá az alkarjára ) DE A SZÁMOK BEJÖTTEK!


A kis Grün gyerek hazajön az iskolából, és elmeséli az apjának, hogy a tanító ezt a mondatot írta a táblára: "A pénz nem boldogít."
- Én persze ezen a kijelentésen nagyon elcsodálkoztam - teszi hozzá.
- Pedig a tanítódnak igaza van - feleli Grün -, mert nem is a pénz boldogít, hanem a kamat.