1998. július 10., péntek

Érvelési hibák


szerencsejátékosok tévedése
Mit tettél?
Azt állítottad, hogy egy esemény hamarosan be fog következni, mert már régóta nem fordult elő - vagy fordítva: azt, hogy egy esemény szinte biztosan nem következik be ismét belátható időn belül, hiszen éppen nem túl régen fordult elő.
Miért hibás az érvelésed?
Egy esemény valószínűsége nem függ a tőle független korábbi események kimenetelétől. Például egy érme feldobásakor éppen úgy 50% esély van arra, hogy fej vagy hogy írás jöjjön ki, akkor is, ha az előző dobások során sorozatosan fej vagy sorozatosan írás jött ki - mert hogy az előző dobások eredményei nincsenek hatással az újabb dobásokra. Hasonló módon pontosan ugyanakkora az esély arra, hogy a lottón újból ugyanazokat a számokat húzzák, mint a múlt héten, mint arra, hogy egy teljesen másik sort húzzanak.
Példa a hamis érvelésre
A villám nem csap be kétszer ugyanoda."te is" érvelés
Mit tettél?
A neked szánt kritikára nem a megfogalmazott vádak cáfolatával, hanem egy - magát a kritikát nem érintő, azt kvázi megválaszolatlanul hagyó - ellenkritikával válaszoltál.
Miért hibás az érvelésed?
Azzal, hogy megpróbáltad visszaterelni a szót az eredeti kritikát megfogalmazóra vagy átterelni a beszélgetést más vélt vagy valós hibákra egyrészt valójában nem cáfoltad a veled szemben megfogalmazott kritika megalapozottságát; másrészt erre a tényre ill. az érvelési hibádra rámutatással vitapartnered azonnal, "csipőből" visszaterelheti a szót feléd és rád, immár újabb ponton kritikát megfogalmazva veled szemben és ellened fordítva terelési kísérleted. (Lásd még lényegtelen konklúzió!)
Példa a hamis érvelésreszemélyes kétely
Mit tettél?
Azt mondtad, hogy egy állítás nem lehet igaz, mert te nem hiszel benne, nem tudod végigkövetni azt, vagy hogy egy jelenség nem létezhet vagy egy dolog nem valósítható meg, mert te nem tudod és látod át hogyan is működhetne.
Miért hibás az érvelésed?
Az, hogy a te ismereteid nem teszik lehetővé egy adott gondolatmenet vagy működési elv végigkövetését, megértését vagy átlátását nem jelenti azt, hogy az adott gondolatmenet vagy elv hibás. Az érvelés hamisságát kétségbe vonni hitelesen valójában csak akkor tudod, ha teljes mértékben megérted azt, és konkrét érvelési hibára, téves tényadatra vagy éppen utóbbiak hiányára tudsz rámutatni benne. (Lásd még: bizonyítási kényszer áthárítása!)
Példa a hamis érvelésre
Az, hogy a Föld, rajta az ember, valamint minden állat és növény evolúciós folyamatok eredményeként fejlődött ki évmilliárdok alatt, teljességgel hihetetlen és követhetetlen gondolat. Sokkal egyszerűbb és kézenfekvőbb a feltételezés, hogy a világot inkább megteremtette vagy megtervezte valaki.hamis kompozíció / felosztás
Mit tettél?
Azt mondtad egy összetett egész mindössze néhány részének vizsgálata alapján, hogy azok sajátosságai az általuk alkotott egészre is igazak, vagy az egész vizsgálata alapján azt, hogy annak jellemzői feltétlenül igazak minden részelemére is.
Miért hibás az érvelésed?
Az, hogy több rész egy nagyobb egészt alkot nem jelenti azt, hogy ezek a részek mind identikusak lennének - azt meg pláne nem, hogy halmozatuk is pontosan ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkezne, mint az egyes részek.
Példa a hamis érvelésre
·         A Világegyetem molekulákból áll össze, korát pedig 14 milliárd évre becsülik a tudósok. Tehát az Univerzumban minden molekula 14 milliárd éves.
·         Korrekt Károlyt, az IGAZ párt politikusát korrupció miatt jogerősen elítélték. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy az IGAZ párt korrupt politikusok gyülekezete.hamis dilemma
Mit tettél?
A szóba jöhető alternatívák mesterséges leszűkítésén, bizonyos opciók elhallgatásán keresztül egy hamis választási dilemmát állítottál fel, hogy az általad favorizált alternatíva tűnjön a legelőnyösebbnek.
Miért hibás az érvelésed?
Egyes - potenciálisan az általad favorizáltnál jobb - alternatívák elhallgatásán keresztül megakadályoztad, hogy azok is mérlegelésre kerülhessenek, illetve, hogy valóban a legjobb, legelőnyösebb kerüljön kiválasztásra közülük. Erre - és a további alternatívákra - rámutatással vitapartnereid nyilvánvalóvá tehetik, hogy vagy fel sem tudtad helyesen mérni a lehetséges megoldások körét, vagy szándékosan akartad a vitát ill. a döntéshozókat manipulálni.
Példa a hamis érvelésre
·         Aki nincs velünk, ellenünk van.
·         Ön a drogok teljes legalizációját vagy teljes betiltását támogatja?tekintélyre hivatkozás
Mit tettél?
Azt mondtad, hogy egy állítás igaz/hamis, mert egy vagy több elismert vagy magas rangú személy vagy társaság ezt mondta.
Miért hibás az érvelésed?
Egy elismert tekintély véleménye önmagában nem bizonyíték egy állítás helyessége vagy helytelensége mellett, nem utolsó sorban azért, mert az elismert személy vagy szervezet is tévedhet: alakíthat ki álláspontot téves vagy hiányos adatok alapján ill. helytelen következtetések mentén. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy ez az érvelés nem fordítható a visszájára, azaz például egy szaktekintély állítása egy laikuséval szemben nem vonható kétségbe pusztán azon az alapon, hogy a szaktekintély is tévedhet.
Példa a hamis érvelésre
Tíz fogorvosból kilenc ezt a fogkrémet ajánlja.kétértelműség
Mit tettél?
Többféleképpen is értelmezhető szavakat használtál kijelentésedben azért, hogy így kelts hamis képzeteket másokban vagy hogy így tedd többféleképpen is magyarázhatóvá állításodat arra az esetre, ha az elsődleges értelmezés alapján hamisnak bizonyulna.
Miért hibás az érvelésed?
Ezzel a technikával kikezdted saját magad és álláspontod hitelességét is, hiszen megkérdőjelezhetővé tetted őszinteséged és szándékaid ill. azt, hogy pontos adatokkal, konkrétumokkal is alá tudnád támasztani érvelésed. Ezen kívül az alternatív - a számodra kedvezőtől eltérő - értelmezéseken keresztül közvetlenül is támadhatóvá tetted kijelentéseid.
Példa a hamis érvelésre
.állító kérdés
Mit tettél?
Olyan kérdést tettél fel, amiben egyben tényszerűnek és/vagy elfogadottnak állítottál be olyan dolgokat is, amik vagy nem bizonyítottak vagy amikben korábban nem volt megegyezés a vitafelek között.
Miért hibás az érvelésed?
Kérdésedben - annak eredeti szerepével szemben - nem a másik véleményét kérted ki és álláspontjának felvázolására kérted fel, hanem azt kijelentésre, megállapításra vagy következtetésre használtad fel. A kérdésedre nem várhatsz valódi választ, hiszen megakadályoztad, hogy a másik a kérdés megválaszolásával szuverén, a benne foglalt állításoknak potenciálisan ellentmondó véleményt fogalmazzon meg.
Példa a hamis érvelésre
·         - Ön abbahagyta már a felesége rendszeres verését?
·         - Tagadja, hogy ellopta a nyakláncot az öltözőből?hamis okozat
Mit tettél?
Feltételezted, hogy két látszólag együtt járó vagy együtt változó dolog közül az egyik okozza, váltja ki a másikat, vagy legalábbis az egyik hatással van a másikra, miközben nem ismerted vagy bizonyítottad, hogy ezt miként teszik.
Miért hibás az érvelésed?
Az, hogy két dolog változásai vagy előfordulásai egybeesnek, nem jelenti feltétlenül azt, hogy azok közül egyik a másikat okozza vagy akár csak elősegíti azt. Valójában az egybeesések lehetnek véletlenek is, vagy mindkét jelenséget okozhatja egy harmadik, akár ismeretlen és feltáratlan faktor is. Ok-okozati összefüggés csakis a kiváltó mechanizmusok és összefüggések pontos ismeretében és ellenőrzését követően állapítható meg.
Példa a hamis érvelésre
·         A Föld átlaghőmérséklete az ipari forradalom megindulása óta folyamatosan nőtt, ezért egyértelmű, hogy a globális felmelegedést az ipari termelés növekedése okozza.
·         A mikrohullámú sütő használata meghosszabbítja az életet, mert egyértelmű összefüggés mutatható ki az egyes országokban várható átlagéletkor és az egy főre jutó mikrohullámú sütők száma között.szalmabáb
Mit tettél?
Eltúloztad, megváltoztattad vagy teljesen egy általad kitalálttal helyettesítetted a másik álláspontját azért, hogy könnyebben megtámadhasd, az övét helytelenebbnek, a sajátodat pedig helyesebbnek állíthasd be.
Miért hibás az érvelésed?
Ha nem a másik valódi, eredeti állításaival vitatkozol, akkor nem tudod azok helytelenségét bizonyítani. Az egyetlen amit be tudsz bizonyítani az, hogy az általad gyártott - a másikéval azonban nem egyező - álláspont vagy állítás nem igaz, ami azonban semmilyen módon és minőségben sem vonja kétségbe vitapartnered eredeti állításait és véleményét.
Példa a hamis érvelésre
József: - Javaslom, hogy a jövőben az enyhébb, a társadalomra kevésbé veszélyes bűncselekményeket ne feltétlenül mindig letöltendő börtönnel sújtsuk. Ferenc: - Ha megfogadnánk József tanácsát, és nem szabnánk ki letöltendő büntetéseket, az utcákat elárasztanák a gyilkosok. Ezért ne támogassák javaslatát!közvélekedésre hivatkozás
Mit tettél?
Azt mondtad, hogy egy állítás igaz vagy igazabb, mint egy másik, mert a benne foglaltak úgymond köztudottak, vagy mert többen értenek egyet vele, mint egy másikkal.
Miért hibás az érvelésed?
Egy objektív eldönthető, ellenőrizhető állítás igazságát vagy hamisságát semmilyen mértékben sem befolyásolja az, hogy hányan értenek egyet vele vagy hányan vitatják azt. Egy állítás tökéletesen igaz lehet akkor is, ha az emberek többségének - nem feltétlenül megalapozott - véleménye szerint az nem igaz; és ugyanígy lehet valójában teljesen hamis is az állítás, akkor is ha a legtöbb ember véleménye szerint igaz, ill. annak kellene lennie.
Példa a hamis érvelésre
·         Ezer évvel ezelőtt a legtöbb ember azt gondolta, hogy el lehet menni a Föld szélére és ott le lehet esni róla a semmibe. Tehát a Föld korábban még lapos volt.
·         Mindenki tudja, hogy a Windows instabil, a Linux pedig biztonságos operációs rendszer.bizonyítási kényszer áthárítása
Mit tettél?
Azt mondtad, hogy állításod mindaddig vitán felül áll, amíg valaki nem tudja kétséget kizáróan bizonyítani annak hamisságát.
Miért hibás az érvelésed?
Egy állítás helyességének bizonyítási kényszere mindig azon nyugszik, aki kijelenti azt. Az, hogy bizonyos jelenlévő személyek - vagy akár bárki más - nem tudnak megdönthetetlen ellenbizonyítékot vagy más módon cáfolatot szolgáltatni egy állításra, nem bizonyítja azt, hogy az adott állítás helytálló vagy tényszerűnek tekinthető. Valójában ez utóbbi csak akkor van így, ha te magad, a kijelentő viszont tudsz bizonyítékot szolgáltatni állításod megalapozottságára és helyességére, például azt alátámasztó tényadatok és/vagy a konklúziódhoz elvezető logikai érvláncolat révén.
Példa a hamis érvelésre
Állításom szerint a Föld és a Mars között valahol az űrben egy teáskanna lebeg, Nap körüli pályán. Ha nem tudsz egyértelmű bizonyítékot hozni ami cáfolná ezt, akkor nincs jogod vitatni ezt a tényt.személyeskedés
Mit tettél?
Egy álláspont vagy egy állítás helyességét a kijelentő személye, vélt vagy valós személyiségjegyei vagy feltételezett érdekei alapján próbáltad meg kétségbe vonni.
Miért hibás az érvelésed?
Egy objektív, eldönthető kijelentés helyességét nem befolyásolja az, hogy kitől származik ill. hogy az illető milyen személyiségjegyekkel, hibákkal vagy akár érdekekkel rendelkezik. Például attól, hogy valakinek érdekében áll mondani valamit, állítása nem lesz feltétlenül hamis. Ebből eredően önmagában azzal, hogy rámutatsz vitapartnered vélt vagy valós személyiségjegyeire, érdekeire, ténylegesen nem tudod állítása helyességét megkérdőjelezni.
Példa a hamis érvelésre
·         József téved, amikor azt állítja, hogy Isten nem létezik, mert ő egy elítélt bűnöző.
·         A gyártó hazudik amikor azt mondja, hogy az ő terméke a legjobb, mert ez az érdeke.nem igazi skót
Mit tettél?
Eredeti, általánosító kijelentésedet úgy próbáltad megvédeni egy azt cáfoló ellenpéldával szemben, hogy utóbbit egyszerűen kizártad állításod alanyai közül.
Miért hibás az érvelésed?
Azzal, hogy kizártál bizonyos alanyokat abból a halmazból, amelyre kijelentéseid igaznak tartod, valójában nem megvédted az eredeti állítást, hanem elismerted annak téves mivoltát, és helyette egy új, szűkebb érvényességű, tehát eltérő tartalmú állítást fogalmaztál meg. (Lásd még: mazsolázgatás!)
Példa a hamis érvelésre
A: - Minden skót szereti a haggist.
B: - Az én nagybácsim is skót, de ő nem szereti a haggist!
A: - Nos, akkor a nagybácsid nem is igazi skót.mazsolázgatás
Mit tettél?
Állításodat önkényesen, a cél érdekében összeválogatott vagy más módon túlságosan leszűkített mintahalmazzal próbáltad meg igazolni, amikből azonban a számodra nem kedvező vagy a következtetésednek potenciálisan ellentmondó elemeket, eseteket eleve kizártad, vagy legalábbis nem vetted figyelembe.
Miért hibás az érvelésed?
Azzal, hogy a vizsgált elemek halmazát önkényesen leszűkítetted, azt nem-reprezentatív részhalmazzá változtattad át. Nem reprezentatív részhalmazon megfigyelt sajátosságok és jellemzők alapján azonban már nem lehet a teljes halmazra érvényes kijelentéseket tenni. Így bármit is sikerül az összemazsolázgatott részhalmazról bebizonyítanod az nem lesz bizonyítottnak tekinthető az eredeti, kiindulási halmaz vonatkozásában.
Példa a hamis érvelésre
Telefonos közvéleménykutatásunk kimutatta, hogy a lakosságnak ma már 100%-a rendelkezik telefonnal.középutas érvelés
Mit tettél?
Azt állítottad, hogy az igazságnak valahol a két legszélsőségesebb végpont között kell lennie, vagy hogy egy probléma legjobb megoldása a kompromisszumos.
Miért hibás az érvelésed?
Bár a legtöbb esetben - pusztán statisztikai okoknál fogva is - a valóság tényleg a két elképzelhető legszélsőségesebb pont között helyezkedik el, ez önmagában nem jelenti azt, hogy ez minden esetben így lenne, vagy azt, hogy a prezentált álláspontok valamelyik vagy mindegyike a legextrémebb szélsőségeket testesítenék meg és ebből eredően egyikük se lehetne tökéletesen igaz.
Példa a hamis érvelésre
Az igazság és a hazugság között félúton van az igazság.anekdotikus érvelés
Mit tettél?
Saját példádon vagy mások, de elszigetelt - esetleg csak hallomásból, sokadkézből ismert - beszámolóin keresztül próbáltad meg igazolni egy általános érvényűnek szánt állításod igazságát, vagy kikezdeni egy nem általános érvényűnek szánt állítás helyességét.
Miért hibás az érvelésed?
Bár a tapasztalatok rendkívül fontosak lehetnek egy állítás igazságának eldöntésében, de önmagukban és kiragadott jelleggel nem bírnak általános bizonyító erővel, és nem zárják ki mások eltérő tapasztalatait. Ha nem tudod kétséget kizáróan bizonyítani, hogy mindenki más is mind ugyanazt tapasztalta mint te vagy akikre hivatkozol, akkor nem tehetsz általános érvényű kijelentést az adott kérdést illetően, és nem vonhatod kétsébe mások eltérő beszámolóit sem.
Példa a hamis érvelésre
Egyik ismerősömtől hallottam, hogy a munkatársa rokonának kisfia a védőoltást kapott, majd utána egy héttel lebénult. Ezért egyértelmű, hogy a védőoltások veszélyesek a gyerekekre.náci kártya
Mit tettél?
Azt mondtad, hogy a másiknak azért nincs igaza, mert az illető személy vagy az elv amit képvisel náci, kommunista, liberalista, ill. mert a nácik, a kommunisták, liberálisok is ezt csinálták.
Miért hibás az érvelésed?
Önmagában azzal, hogy párhuzamot vonsz egy állítás vagy egy személy és egy elítélt ideológiát magáénak valló társadalmi csoport között nem bizonyítod az állítás helytelenségét, sem logikai, sem morális értelemben. Így ha maga az általad felállított párhuzam még helytállónak és bizonyítottnak is tekinthető (azaz tényleg ugyanazt csinálták pl. a kommunisták is, mint amit mondjuk vitapartnered csinál vagy javasol, és a kommunistázás nem csak alaptalan érzelmi apelláta részedről), azzal sem tudod ténylegesen megkérdőjelezni az álláspontját.
Példa a hamis érvelésre
·         A nácik nagy figyelmet fordítottak a fiatalok testedzésére. Ezért a fiatalkori testedzés szorgalmazása elítélendő.
·         A kommunisták egyik célja az általános társadalmi jólét elérése volt. A jólétre történő törekvés ezért rossz dolog.lényegtelen konklúzió
Mit tettél?
Állításodat egy önmagában igaz, az általad korábban megfogalmazottakat azonban nem igazoló kijelentéssel próbáltad meg lezárni, vagy vitapartnered állításait hasonló, valójában az általa elmondottakhoz nem kapcsolódó kijelentéssel elvitatni.
Miért hibás az érvelésed?
Attól, hogy egy igaz, de irreleváns érvet vagy megállapítást is belefűztél mondanivalódba, az ahhoz nem kapcsolódó állításaidat még semmilyen mértékben sem igazoltad, ill. más állításait ezzel nem vitattad el.
Példa a hamis érvelésre
·         A miniszterelnök adóreformja lehet, hogy népszerű, ám szerintem házasságtörést követ el, miközben pénzzel vásárolja meg a nő hallgatását. A médiának inkább ezt kéne kivizsgálnia!
·         Az Egyesült Államok belvárosaiban gyakori az erőszak. Tehát szükséges a társadalombiztosítási juttatások növelése.csúszós lejtő
Mit tettél?
Azt mondtad, hogy ha A megtörténik, akkor B is meg fog történni, aztán C is... és végül Z is. Z-t pedig senki nem akarhatja, hogy bekövetkezzen - így A-t sem szabad engedni megtörténni.
Miért hibás az érvelésed?
Egy álláspont vagy stratégia helyességét nem maga a vitatott dolog közvetlen és bizonyított következményein, hanem az abból - szerinted - több áttételen keresztül eredő következmények súlyosságán ill. a helyzet feltételezett folyamatos súlyosbodásán keresztül próbáltad vitatni. Ezzel ugyanakkor sem az eredeti javaslat helytelenségét és veszélyességét nem bizonyítottad, sem azt, hogy belőle szükségszerűen B, C ... és Z is elkerülhetetlenül bekövetkezik majd.
Példa a hamis érvelésre

Aki húst eszik, nem tiszteli az állatokat. Aki nem tiszteli az állatokat, nem tisztel semmilyen élőlényt. Aki nem tisztel semmilyen élőlényt, előbb-utóbb gyilkolni kezdi az embertársait. Végül teljesen kiirtjuk egymást. Ezért nem szabadna senkinek húst ennie.