2009. január 23., péntek

Magyar hétparancsolat

602107_549439091753842_808227703_n.jpg

Magyar hétparancsolat

1. Sohase felejtkezz meg arról, hogy Magyarország erkölcsi és anyagi rontását a zsidóság idézte elő.

2. Minden erőddel és tehetségeddel akadályozd meg a zsidóság érvényesülését.

3. Ne szegődj zsidó szolgálatába, sem háztartásában, sem üzletében, sem gazdaságában, sem semmiféle minőségben, - de ne is alkalmazz zsidót semmiféle minőségben.

4. Semmit se adj el zsidónak, - csak végső szükség esetén vásárolj zsidónál.

5. Soha és sehol se szavazz zsidóra.

6. Ápold magyar keresztény öntudatodat keresztény újságok és könyvek olvasása által, s ne tűrj meg otthonodban zsidó szennylapot.

7. Teljesítsd híven és önzetlenül kötelességedet. Légy kitartó a jelen nehéz küzdelmeiben és szenvedéseiben s fölvirul újra a Haza.

vége

A 64 magyar vármegye

A Magyar Királyság vármegyéi, vármegyeszékhellyel:


Székesfőváros: Budapest

1.                  Abaúj- Torna vármegye – Kassa, 3317 km2
2.                  Alsó- Fehér vármegye - Nagyenyed, 3580 km2
3.                  Arad vármegye - Arad, 6048 km2
4.                  Árva vármegye - Alsókubin, 2019 km2
5.                  Bács- Bodrog vármegye - Zombor, 11079,4 km2
6.                  Baranya vármegye - Pécs, 5176 km2
7.                  Bars vármegye - Aranyosmarót, 2724 km2
8.                  Békés vármegye - Gyula, 3670 km2
9.                  Bereg vármegye - Beregszász, 3786 km2
10.              Beszterce- Naszód vármegye - Beszterce, 4167 km2
11.              Bihar vármegye - Nagyvárad, 10657 km2
12.              Borsod vármegye - Miskolc, 3629 km2
13.              Brassó vármegye - Brassó, 1803,63 km2
14.              Csanád vármegye - Makó, 1715 km2
15.              Csík vármegye - Csíkszereda, 4859 km2
16.              Csongrád vármegye - Szentes, 3569 km2
17.              Esztergom vármegye - Esztergom, 1076 km2
18.              Fejér vármegye - Székesfehérvár, 4129 km2
19.              Fogaras vármegye - Fogaras, 2433 km2
20.              Gömör és Kis-Hont vármegye - Rimaszombat, 4279 km2
21.              Győr vármegye - Győr, 1534 km2
22.              Hajdú  vármegye - Debrecen, 3343 km2
23.              Háromszék vármegye - Sepsiszentgyörgy, 3889 km2
24.              Heves vármegye - Eger, 3761 km2
25.              Hont vármegye - Ipolyság, 2333 km2
26.              Hunyad vármegye - Déva, 7809 km2
27.              Jász- Nagykun- Szolnok vármegye - Szolnok, 5251 km2
28.              Kis- Küküllő vármegye - Dicsőszentmárton, 1724 km2
29.              Kolozs vármegye - Kolozsvár, 5006 km2
30.              Komárom vármegye - Komárom, 2834 km2
31.              Krassó- Szörény vármegye - Lugos, 11032 km2
32.              Liptó vármegye - Liptószentmiklós, 2246 km2
33.              Máramaros vármegye - Máramarossziget, 9716 km2
34.              Maros- Torda vármegye - Marosvásárhely, 4203 km2
35.              Moson vármegye - Magyaróvár, 2013 km2
36.              Nagy- Küküllő vármegye - Segesvár 3337 km2
37.              Nógrád vármegye - Balassagyarmat, 4133 km2
38.              Nyitra vármegye - Nyitra 5551 km2
39.              Pest- Pilis- Solt- Kiskun vármegye - Budapest, 13168 km2
40.              Pozsony vármegye - Pozsony 4370 km2
41.              Sáros vármegye - Eperjes, 3652 km2
42.              Somogy vármegye - Kaposvár, 6675 km2
43.              Sopron vármegye - Sopron, 3256 km2
44.              Szabolcs vármegye - Nyíregyháza, 4637 km2
45.              Szatmár vármegye - Nagykároly, 6257 km2
46.              Szeben vármegye - Nagyszeben, 3619 km2
47.              Szepes vármegye - Lőcse, 3654 km2
48.              Szilágy vármegye - Zilah, 3815 km2
49.              Szolnok- Doboka vármegye - Dés, 4786 km2
50.              Temes vármegye - Temesvár, 7110 km2
51.              Tolna vármegye - Szekszárd, 3537 km2
52.              Torda- Aranyos vármegye - Torda, 3514 km2
53.              Torontál vármegye - Nagybecskerek, 10042 km2
54.              Trencsén vármegye - Trencsén, 4456 km2
55.              Turóc vármegye - Turócszentmárton, 1123 km2
56.              Udvarhely vármegye - Székelyudvarhely, 2938 km2
57.              Ugocsa vármegye - Nagyszőlős, 1213 km2
58.              Ung vármegye - Ungvár, 3230 km2
59.              Vas vármegye - Szombathely, 5474 km2
60.              Veszprém vármegye - Veszprém, 3953 km2
61.              Zala vármegye - Zalaegerszeg, 5995 km2
62.              Zemplén vármegye - Sátoraljaújhely, 6282 km2
63.              Zólyom vármegye - Besztercebánya, 2634 km2
64.              Fiume - 44 km2

Horvát- Szlavónország vármegyéi:

65.              Belovár- Kőrös vármegye - Belovár, 5048 km2
66.              Lika- Korbava vármegye - Gospić, 6211 km2
67.              Modrus- Fiume vármegye - Ogulin, 4879 km2
68.              Pozsega vármegye - Pozsega, 4933 km2
69.              Szerém vármegye - Vukovár, 6866 km2
70.              Varasd vármegye - Varasd, 2521 km2
71.              Verőce vármegye - Eszék, 4867 km2
72.              Zágráb vármegye - Zágráb, 7210 km2

A Magyar Szent Korona országai:

Magyarország
Horvátország
Erdély
Fiume
Szlavónia
Dalmácia

Bosznia- Hercegovina

vége