2012. január 31., kedd

Ki a valódi náci?

Ki is a valódi náci? Manapság elég sokat hallom, hogy egyes baloldali csoportok a másképpen gondolkodókat egyszerűen lenácizzák, lefasiztázzák. De ki is a valódi náci? Vajon náci- e az, aki tagadja a holokausztot? Szerintem nem, csupán nem ért egyet bizonyos történelmi eseményekkel, vagy másképp látja azt. Náci-e az, aki gyűlöli a kisebbségeket, a bevándorlókat, a zsidókat vagy a cigányokat? Erre csak annyit tudok mondani, hogy szép számmal vannak olyanok a baloldalon és a baloldali szimpatizánsok között, akik szintén gyűlölettel viseltetnek ezen csoportok ellen. Vagyis ha ebből indulok ki, akkor ők is nácik? Náci- e az, aki nem kedveli Izrael államot, és nem ért egyet annak politikájával? Szerintem még ezeket sem lehet nácinak tekinteni, hiszen nem egy faj vagy népcsoport ellen irányul a gyűlölete, hanem egy állam ellen, mely állam ha változtatna bizonyos kérdésekben a hozzáállásán sokkal kevesebben viseltetnének gyűlölettel vele szemben. De még azokat sem tekintem valóban nácinak vagy fasisztának, akik annak vallják magukat, hiszen általában ezek az emberek mindenkinél jobban betartják egy ultraliberális állam törvényeit. Viszont nácinak és fasisztának tekintem azt és azokat, akik az államigazgatási szerveket és hivatalokat politikai célokra használják, és a velük szemben demonstráló és másképpen gondolkodó csoportokat a legbrutálisabb terrorral szétveri, mint ahogy történt ez 2006-ban. De tovább mennék, attól még nem náci valaki, mert magát nemzeti radikálisnak mondja. A nemzeti radikális magát jobboldalinak, nacionalistának, konzervatívnak és radikálisnak mondja. Ez igaz. Jobboldali, mert elutasítja mindazt, amit a baloldali ideológiák képviselnek, ha ez bűn, akkor én is bűnös vagyok! Nacionalista, mert büszkén vállalja a magyarságát, erős nemzettudattal rendelkezik,  ha szimbolikusan is, de elutasítja a trianoni diktátumot és kiáll a nemzettől elszakított határontúli magyarságért is, ha ez bűn, akkor én is bűnös vagyok. Konzervatív, mert foggal- körömmel ragaszkodik a magyar hagyományokhoz, a keresztény gondolkodáshoz és a jó erkölcshöz, legyen szó államról, társadalomról, gazdaságról, kultúráról, politikáról vagy bármiről, ha ez bűn akkor én is bűnös vagyok. És igen radikális, mert a magyar társadalom égető problémáira radikális megoldásai vannak, nem fél cselekedni ha kell és nem hunyászkodik meg, nem hátrál meg, amit sokan - főleg a baloldalon - félreértelmeznek, de ha ez bűn, akkor én is bűnös vagyok.

Jó tanács Viktornak!

Senkit nem hagyunk az út szélén! (csak kép)

Viccek Orbánról
Lázár János és Orbán Viktor helikopteren utazik. Egy város fölött lepillantva, elégedetlen tömeget vesznek észre. Lázár megszólal:
– Tudod Viktor, ha én most kidobnék egy mázsa kenyeret, ezek a kezemet is megcsókolnák!
– Ha én kidobnék egymillió forintot, a lábamat is megcsókolnák! – így Orbán.
A pilóta rezzenéstelen arccal fordul hátra:
– Ha én meg kidobnám magukat, a seggem is kinyalnák!*


Orbán elmegy a jósnőhöz és megkérdi:
- Mikor fogok meghalni?
- A magyarok nemzeti ünnepén.
- Jó, de melyiken?
- Mindegy, nekik nemzeti ünnep lesz.

A magyar társadalom (csak kép)

A facebookról, a Tescoról!

Most találtam a facebookon! Nem mondom, hogy igaz, de azért érdemes rajta elgondolkodni, bár én az újmagyarokból sok mindent kinézek.
SOHA NE DOBD KI A BLOKKOT A BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT SZEMETESÉBE!!!
Újfajta barna ember bűnözői trükk!!!!
Megtörtént eset, szerencsére jól végződött, de csak a véletlen műve! Történt hogy egy ismerős, vásárolt kis városunk TESCO-jában. Megtöltötte a kocsit, kivárta a sorát, fizetett, majd a blokk ellenőrzése után, galacsinná gyűrve az első kukába dobta azt. Ekkor jött a barna ember, és kikukázta a blokkot a szemetesből. Beszaladt a biztonsági szolgálatra, a blokkot lobogtatva, miszerint az ismerős az Ő általa vásárolt árut lopja éppen és pakolja a kocsijába. Az őr rendőrt hívott. Az ismerősnek bizonygatni kellett, hogy a barna akarja meglopni őt és igen is itt Ő az áldozat, de mivel a barnánál volt a blokk így nem igazán tudott mit tenni. Aztán a tételes átnézésnél, ami ott a parkolóban volt, jött az isteni szikra! Az ismerős szólt a rendőrnek, hogy megmutatná a blokkon szereplő "kártyás" fizetési igazoláshoz tartozó bankkártyát. Természetesen ekkor a barna felkapta a nyúlcipőt. A tanulság: SOHA NE DOBD KI A BLOKKODAT NYILVÁNOSAN! HA MÉGIS, AKKOR A VÁSÁRLÁS HELYÉTŐL MINÉL MESSZEBB, ATOMMAL MEGSEMMISÍTVE, MERT A NEMLÉTEZŐ BARNA-BŰNÖZÉS A SZEMETED ALAPJÁN IS UTOL ÉR!

(Természetesen mindenki maga döntse el, hogy a történet mennyire is életszerű.) 

2012. január 29., vasárnap

Avasi Szent Ferenc


A legújabb szerzetesrend megalapítója már kisgyerekkorában megismerte a reakciós-katolikus ármánykodást, ugyanis éppen az egyház államfője nevét viselő városban látván meg a napvilágot predesztinálódott a kiszvagyon, a kádkő és rendőrattak büszke triumvirátusának védelmére. Gyerekkora sanyarúan telt. Dacára, hogy leendő szerzetestársai uralták a rendszert, szűkebb környezete csúfolta, lenézte. Ezért, fennsőbbségét érzekelve, különféle kísérleteket kezdett, például heavy metal zenére néptánclépéseket lejtett, illetve őmaga is segédkezett egy zenekarnál technikusi minőségben. Miután tehetségét nem értették meg, önszántából otthagyta a laikusok tömegét és világmegváltásba fogott, néha még kemény teológia vitákba is bocsájtkozott – egyik leghíresebb axiómája az istenléthez köthető, melyet „Függönyteorémának” is neveznek és röviden úgy lehet összefoglalni, hogy ha létezik Isten, akkor le kell esnie a függönyrámának. (Kísérleteiről és teorémájáról bővebben a Reform 2005 július 15-i 28-29-i összevont számában olvashatnak az érdeklődők)

Mivel egy ilyen fároszi képességű ember kizárólag a népért és a népből él, ezért korán politikusi pályára adta a fejét. Természetesen ehhez különféle próbákat kellett kiálljon és mint a mesebeli királyfi, hármas, házasságnak nevezett próbatétel után elnyerhette a bolgár királykisasszony kegyeit valamint annak Apró palotáját. Ezután küzdelmes élete kissé megnyugodott, ám mivel lelkében, mint az úttörők zászlajában, lobogott a pozitív gondolkodás, annak minden népjobbító hozadékával együtt, szétosztotta vagyonát megbízható hívei között, csupán annyit kérve, hogy néha – néha engedjék meg neki, hogy játszhasson a kincseskamra kulcsával. Természetesen egy ilyen nagy ember nem elégedhet meg csupán ennyivel, ezért, látván az ország sanyarú helyzetét, félredobta teológiai munkáit, többet nem bérmálkozott és odaszegődött egy jószándékú szuperkém mellé, hogy kirántsa az országot az idő vasfogából, hova a retrogád, antiszemét és hortifasiszta Orbán dobta bele, hogy taposson rajta. Szegődését siker koronázta, a szuperkém rántott a vasfogon és szétosztotta az ország pénzét a lelkes üdvözöltek között, ám annyira elhatalmasodott rajta a mesterségéből adódott ártalom, hogy egyik szövetségesét korrupcióval vádolván lemondásra kényszeredett. Ekkor jött el a pápai lovag ideje, ugyanis a szövetséges most őt kérte fel, adván néki szabadságát és demokráciáját, hogy ezentúl ő legyen az országépítő. Mivel a legyőzött ellenség tovább áskálódott, hősünknek egyre több és kellemetlenebb feladat jutott, melyeket, tehetségéből brilliánsan megoldott. Egyik ilyen volt az úgynevezett kaputörvény, melyet azért hozott, hogy megvédje országát a határon túl ácsingózó 23 millió koldustól, kik csak arra vártak, hogy leharapják ezt a tejjel – mézzel folyó Kánaánt, melyet véres veritékkel ő szántott fel. Megpróbáltatásai azonban nem értek végett, mivel a sötétben bujkáló ellenforradalmárok egy szenvedélyes époszát megszerezvén, kirobbantották az ellenforradalmat és szendviccsekben, meg tejesüvegekben, csecsemőknek álcázott nindzsák próbálkoztak a 3-ik köztársaság megdöntésével. Szerencsére, sikerült lebeszélnie az ellenzőket erről a próbálkozásról, kik annyira feldühödtek, hogy egy ünnepen irracionális módon fejjel nekirohantak a köztársaságot védelmező fekete seregnek, majd ezt követően aggresszióval vádolták meg a kormányt vezetőket. Hiába, hálátlan az emberi lélek, nem veszi észre a gondoskodást, pedig még füstfelhőket és lovasparádékat is igénybe vett a köztársaság hős védelmezője, hogy ezzel emelje az október 23-i emléknap fennségét, minthogy azt is figyelmen kívűl hagyták, hogy külön kormányzati jósdát állított fel, ezzel csökkentve azt a transzcendentális veszélyt, melyet a gonosz ellenzék követett el vihar formájában egy augusztus 20-i ünnepségen.

Beleunván az ellene indított hajszába, ez a jótét lélek végül lemondott, átadván a kormányrudat egyik hívének, aki azonban szintén nem tudta sikeresen védelmezni az eszméket, így 2010-ben a választáson ismét felülkerekedett az ellenség és rövidesen hajtóvadászatot intézet a leendő szerzetesrend alapítója ellen. Sajnos, sokan elpároltak tőle, ezért kénytelen volt egy Demokratikus Koaliciót létrehozni, hogy ezzel is növelje biztonságát, majd egy rövid, alig háromnapos meditálás után, a miskolci Avas lakótelepen megvilágosodott, elnyervén így az Avasi Szent Ferenc nevet. Szerencsére, két krónikása mindeddig kitartván mellette, sorra veri vissza a nemtelen támadásokat, ehhez szerencsére a művelt és felvilágosodott nyugat is mellette van, ki nem feledte el, mennyivel tartoznak ennek a nagy embernek. És a tartozás szent.

vége

Miért nem szeretem Gyurcsány Ferencet?

Először is unszinpatikus személy, nem őszinte, bár annak próbálja meg feltüntetni magát, hazug, képmutató, demagóg és a hazugságait tartja helyesnek, és azért sem szeretem Gyurcsány Ferencet mert egy hazug és álnok ember. Olyan ember aki a hazugságokat erénynek próbálja meg feltüntetni, a folyamatos hazudozást igazságbeszédnek, aki demokráciáról prédikál, de a hatalomban a legbrutálisabb antidemokráciát és elnyomást valósította meg, mindezt az Európai Unió támogatásával. Mert az államhatalom erőszakszervezeteit a rendőrséget és a nemzetbiztonsági szolgálatokat, becsületüket bemocskolva saját önző politikai céljaira használta fel, nem ítélte el a rendőri erőszakot, sőt még bátorította azt, mert morális válságba sodorta az országot. Mert kirekesztő a másképpen gondolkodókkal szemben. Mert igazságos oktatásról beszél, miközben az egyik legigazságtalanabb, gazdagpárti oktatást valósította meg, ami csak a széles tömegek ellenállásán bukott meg. Aki megosztja a magyarságot és kirekeszti a határon túli nemzettestvéreinket, egyszerűen csak lerománozza őket, mint 2004-ben. Aki szabadságról és köztársaságról beszél, miközben a nemzetközi pénzügyi kartell legmegbízhatóbb magyarországi ügynöke. Aki a szegények barátjának tünteti fel magát miközben milliárdos nagyvállalkozó, aki a Szemlőhegy egyik patináns villájában él, miközben azt hazudja az emberek pofájában, hogy az csak egy kislakás. A ki folyamatos hazugságainak a skandálásával nyert meg választást belehazudva az állampolgárok tízezreinek a pofájába mindezt önelégülten és mosolyogva. Egy olyan ember, aki a hatalomért bármire képes és bárkivel képes szövetkezni.

Egy kis Gyurcsány (csak kép)DKP - mozaik! (csak kép)


2012. január 28., szombat

(KBER) Központi Bankok Európai Rendszere (csak kép)


Áldjon vagy verjen sors keze (csak kép)


Európai demokrácia (csak kép)


Trianon - Mi lenne ha ... (Youtube)
Napjaink hősei: a betyárok! (csak kép)


2012. január 27., péntek

Hírek az Újbudai Trógerekről


Újbudai Trógerekről Az Újbudai Trógerek nevű facebookos csoport – vagy ahogy magukat álszent módon nevezik Újbudai Fiatalok – továbbra is folytatja rágalmazó, lejárató és hazugságkampányát a nemzeti erők ellen. Ha hazugságról van szó bármire képesek. Én korábban folytattam velük egy kisebb vitát sikerült lerántanom róluk a leplet. Én azt állítottam, hogy egy anarchista- felforgató csoport és gyurcsányista bábok, amit tagadtak, és azt mondták semmi közük a politikához, majd kiderült többükről, szépen sorba – amit, nem is nagyon rejtettek véka alá – hogy az MSZP oszlopos tagjai vagy szimpatizánsai. Azt is állítottam, hogy 2006-ban az utcák tele voltak a gyurcsányista provokátorokkal, erre azt mondták hazugság, nekik "nagyon sok barátjuk és ismerősük" volt az utcán akkoriban! Hoppá! Hogy van ez? Mit keresnek a gyurcsányista pribékek egy nemzeti radikális tüntetésen? Saját maguk támasztották alá az állításaimat, bizonyítva, hogy igenis tele volt az utca 2006-ban gyurcsányista provokátorokkal. Tévedésüket nem ismerték el személyeskedésen és sértegetésen kívül többre nem voltak képesek. Azt mondták nincs igazam, de a beszólásokat és sértegetéseket leszámítva értelmes válaszra nem voltak képesek, egy állításomat sem tudtak érdemben cáfolni, vagy a saját igazukat bizonyítani. A legutolsó pofátlanságuk az volt, hogy állításaikkal ellentétben töröltek minden hozzászólást az oldalukról. És még ezek nevezik magukat demokratáknak? Igazi csőcselék népség! Ha valami újat megtudok róluk azonnal megosztom itt.

2012. január 22., vasárnap

CBA-ban csalnak a hús kimérésénélA mai napon egy érdekes dolog történt, ugyanis a feleségem elment a CBA nevű üzletlánc egyik újhegyi lakótelepen található - feltehetőleg saját tulajdonú - nagyáruházába vásárolni. 


A hentespultnál fél kg csirkezuzát kért, amit szépen lemértek neki majd szintén szépen becsomagoltak neki, majd megkapta, a pénztárnál kifizette és hazahozta. 

Itthon, amikor kicsomagoltuk azért néztük egy kicsit, egyből gyanút fogtunk, mert láthatóan kevesebbnek tűnt mint fél kiló, ezért fogtunk egy egyszerű otthon található mérleget és lemértük mi is a saját mérlegünkkel itthon is, és ezután jött a feketeleves, amire álmunkban nem gondoltunk volna

Itthon már csak 0,35 kg volt. Azért ez valljuk be, kicsit megdöbbentő. És ki érti ezt? El nem párolgott a rövid hazaúton 15 deka?! Vagy mégis? Persze a kérdés csak költői a részemről. Sok rosszat el tudok képzelni boltokról, főleg a nagy kereskedelmi láncokról, az ember mindig hall mindenféle rémtörténetet, de megvonja a vállát és nem akarja komolyan venni, úgy látszik ezek után minden ilyen pletykának van némi alapja, nem véletlenül találják ki és terjesztik. Persze nem akarok rosszindulatú sem lenni, lehet hogy tényleg egy félreértés történt, vagy a hentes az eladó vagy bármi hasonló volt "egy" kicsit figyelmetlen.  

Mivel addigra már valószínűleg bezárt az üzlet és több mint 2 órája történt a vásárlás nem sok értelme lett volna visszamenni és reklamálni. Pedig nekeünk nem okoz gondot, hogy a legkisebb ok miatt is reklamáljunk, nem ez lett volna az első eset a részünkről. A tanulság, hogy ezek után érdemes alaposan odafigyelni vagy a zöldséges pultnál lévő - igaz az is cba-s - mérlegen is lemérni. 

Kérdezem én hová tűnt 0,15 kg zuza, amit mi kifizettünk? Tanulság legközelebb jobban odafigyelünk és ha észrevesszük, hogy csalnak azonnal beírunk a panaszkönyvbe vagy értesítjük a fogyasztóvédelmiseket. Tudom nem egy nagy összegről van szó, de az elv!

Még mindig aktuális (csak kép)


Cigányokat Izraelbe! (csak kép)


Börtönfrakció (csak kép)


2012. január 20., péntek

Pedofília (fogalom)


A pedofília görög eredetű szó, a jelentése gyermekszeretet.

Manapság felnőtt emberek nemileg éretlen gyermekek iránti szexuális vonzódását értjük rajta.

A pedofília a serdületlenekhez való vonzódást takarja, a serdülőkhöz való szexuális vonzódást pedig efebofiliának hívják, de a köznyelv nem tesz különbséget a kettő között.

Bár Magyarországon még nem voltak (?) ilyen irányú tudományos kutatások, a nemzetközi vélemények egyöntetűen hajlanak arra, hogy a pedofíliát betegségként kezeljék.

A Magyar nagylexikon szerint "személyiségzavar".

Az Egészségügyi Világszervezet a Betegségek Nemzetközi Osztályozása alkalmával pszichiátriai betegségként határozta meg.

Pedofília a múltban és a jelenben

A felnőtt-gyermek testi viszony korszakonként és kultúránként eltérő megítéléssel bírhat. Bizonyos kultúrákban ma is gyakori a gyermekanyaság vagy gyermek házasság (12 év környékén) és az ottani törvények nem tiltják, bár ma már egyre kevesebb az ilyen társadalom.

Napjainkban a nemi érés folyamata felgyorsult, a gyermekek jóval hamarabb jutnak részletes információkhoz a nemiségről, mint korábban. Azonban vita tárgya, hogy a felgyorsult nemi éréshez szellemi érés is társul-e.

Ókori Róma és Görögország: teljesen természetes volt, hogy felnőtt szexuális kontaktusba lépjen nemileg éretlen, vagy alig érett fiatallal, de más országokból és kultúrákból is maradtak fenn ilyen tartalmú írásos emlékek.

Japán: a működő „bugyiautomaták” népszerűsége aggodalomra ad okot a társadalomkutatóknak. Közismert tény, hogy a japán férfiak bizonyos rétege szívesen fizet az (alig) használt lánykabugyik birtoklásáért. Szekai Hacu Siavasze Pancu Sókai Gentei magazin egy számához (2007. január) ilyen "promóciós" terméket csomagolt, amivel egyrészt általános felháborodást váltott ki, másrészt rekordmennyiségben kelt el. 

Egyházi személyek által kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélések: Németországi kutatások arról tanúskodnak, hogy öt esetből négy családon belül történt. Az összes elkövető 0,3 százaléka volt egyházi személy. Reinhard Haller törvényszéki pszichiáter is felhívja rá a figyelmet, hogy „a pedofil tettek elkövetőinek 99,7 százaléka nem egyházi személy”, „a legtöbb ilyen eset családban vagy zárt rendszerekben fordul elő, például egyesületekben.” Hasonló álláspontot képvisel Hans-Ludwig Kröber bűnügyi pszichiáter professzor, aki azt állítja, hogy „a szexuális zaklatásoknak több mint a fele a családban történik. Ez még inkább igaz az erőszakos cselekményekre." Becslések szerint az Egyesült Államokban mintegy 39 millió áldozata van a gyermekek elleni szexuális visszaéléseknek, amelyeket legnagyobb arányban családtagok követnek el. A John Jay Intézet jelentése szerint Amerikában a gyermekkori visszaélések 60 százalékát a családhoz közel álló rokonok, barátok, 30 százalékát közeli családtagok követik el.

Miért büntetik? 

A gyermek szellemileg éretlen, nemisége formálódó, szexualitása kialakulatlan, ezért nem képesek helyesen értékelni a szexualitást. Bármilyen módon (erőszak, késztetés) történő ráhatás testi és szellemi fejlődésüket negatívan befolyásolhatja. A védendő érték: a gyermek egészséges fejlődése a ma a köztudatban élő felfogás szerint.

A szakemberek egyetértenek, hogy a gyermekek (vagy emocionálisabb kifejezéssel élve „gyermekeink”) védelmében nem szabad következmények nélkül hagyni egyetlen pedofil jellegű bűncselekményt sem.

A pedofil álláspont


Ebben a szócikkben egyes szerkesztők szerint sérül a Wikipédia egyik alappillérének számító, úgynevezett semleges nézőpont elve, vagy egyes megfogalmazásai reklámízűek 

A jelenlegi elterjedt törvényi szabályozás szubjektív, kultúrafüggő, előítéletes és diszkriminatív. Meg kell különböztetni a gyermekek elleni nemi erőszakot (amit a pedofilok is határozottan elítélnek) a szabad elhatározáson alapuló felnőtt-gyerek kapcsolattól.

Amennyiben egy gyermeket valaki hízelgéssel (pl. „kapsz cukorkát”), vagy megfélemlítéssel rávesz az együttműködésre, attól még az nem lesz közös beleegyezés. Egy gyermek gondviselői a szülei, és ők hivatottak a meghatározó döntések meghozatalára, amivel kötelességük elősegíteni a gyermekük egészséges testi és lelki fejlődését. Ritka az olyan szülő, aki gyermeke fejlődéséhez elengedhetetlennek tartaná, hogy az adott gyermek egy idősebb partnerrel létesítsen nemi kapcsolatot, hacsak ő maga is nem érdekelt benne – de ebben az esetben ez már a „vérfertőzés” tárgykörébe esik. (Tény, hogy a gyerekek elleni szexuális bűncselekményeket legtöbbször családon belül követik el, ezért nehéz is különválasztani a kettőt.)

A legtöbb országban bevezetett 14 éves beleegyezési korhatár mesterkélt, nem tudományos alapokon nyugszik.

A korhatárt valahol meg kell húzni, ez norma és kultúrafüggő. (Lásd Magyar Törvényi Szabályozás.)

A pedofília nem betegség, hanem szexuális irányultság, tehát ugyanúgy törlendő a betegségek listájából, amint ahogy a homoszexualitás is törölve lett. A beleegyezésen alapuló felnőtt-gyerek nemi viszony nem károsítja semmilyen formában a gyermek egészséges fejlődését.

A gyermek testében és lelkében is súlyos károkat okozhat egy ilyen interakció; ami adott esetben akár halálhoz, vagy maradandó pszichés torzulásokhoz is vezethet.

A beleegyezési korhatár

A korábbi magyar törvényi szabályozás során a heteroszexuális kapcsolatokban a beleegyezési korhatár 14 év volt, míg a homoszexuális kapcsolatokban 18. Az Alkotmánybíróság diszkriminációra hivatkozva megváltoztatta a törvényt, így ma már a beleegyezési korhatár nem függ a partnerek nemétől.

A kifejezés megtévesztő, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy a törvény ilyen helyzetekben zsinórmértékként szolgál. A bíró mérlegelési jogkörébe esnek az olyan esetek, amikor az egyik fél még nem töltötte be a beleegyezési korhatárhoz szükséges életévet, míg a másik fél azt már átlépte. Az ilyen esetek gyakran jelen vannak, és mindig is jelen voltak a magyar bíráskodásban, de a legtöbb esetben az életkorbeli különbség elenyészően kicsi.

A pedofil bűncselekmény az, ha egy felnőtt személy közösül egy gyerekkorú személlyel. Ma Magyarországon a felnőttkor a 18. életév betöltésével kezdődik, a gyerekkor pedig a 14. életév betöltéséig tart. Vagyis a beleegyezési korhatárnak (a betöltött 14. életévnek) érzékelhetően semmi köze sincs a pedofíliához, mivel a megrontást minden esetben egy 18. életévét betöltött személy követi el egy 14. életévénél fiatalabb személlyel szemben.
A pedofília azonban továbbra sem valósít meg büntetőjogi tényállást, lásd még: „Jelenlegi magyar törvényi szabályozás”.

Homoszexualitás és pedofília 

A pedofília létezik mind heteroszexuális, mind homoszexuális változatban.

A homoszexualitás és a pedofilia nem feltételezi egymást. A homoszexuálisok többsége felháborodik azon, ha „egy kalap alá veszik” egy „gyermekmolesztálóval”.

George Alan Rekers, a Dél-Karolinai Egyetem Neuropszichiátriai és Viselkedéstudományi Intézetének professzora arra mutat rá, hogy "a homoszexuális pároknál jóval gyakrabban fordulnak elő pszichológiai és viselkedési problémák, válás, kábítószerfogyasztás, pedofília és öngyilkosság, mint a házasságban élőknél."

Ezt megerősítve Bill Donohue, A Katolikus Liga elnöke számos tudományos kutatási eredményt számba véve rámutat: a gyermekeket molesztálók között kiugró számban szerepelnek homoszexuálisok, ami a statisztikákból is egyértelmű. Egy amerikai tanulmány (K. Freund - R. I. Watson: The Proportions of Heterosexual and Homosexual Pedophiles Among Sex Offenders Against Children - An Exploratory Study, Journal of Sex and Marital Therapy 18) szerint homoszexuálisok körében háromszor nagyobb a hajlam a pedofíliára, és jóval nagyobb a hajlam a visszaeső magatartásra, mint a heteroszexuálisoknál. A további hivatkozott tanulmányok készítői: Roderick MacLeish Jr, Robert S. Bennett (a National Review Board vezetője), Richard Fitzgibbons pszichiáter és Leslie Lothstein pszichológus.

Az (általában) saját rokonságában elkövetett pedofil visszaélés leginkább annak tudható be, hogy az idősebb fél a lelepleződéstől tartva inkább a vele azonos nemű kiskorúval közösül és éli ki nemi vágyait – mivel a gyermek az ilyen közeledéssel szemben legtöbbször védtelen, nem mer szólni az ilyen esetről, vagy ha mégis megtenné, az esetek egy részében valószínűleg nem hinnének neki.

A pedofíliát a szakemberek többsége szerint nem szabadna „összemosni” a homoszexualitással, hiszen a pedofília jelenleg a parafíliák közé sorolandó, a homoszexualitás pedig a szexuális irányultságok közé.

Elnyomott szexualitás okozta személyiségi zavar! Az elnyomott szexuális igények, az elnyomott vágyak, az elnyomott emberi viselkedések okozhatnak súlyos problémákat.- Például: Munkás vagy földműves családokban a művészi hajlammal rendelkező emberek sokszor nyomták el a művészi hajlamukat, a közvetlen környezet negatív megítélésének elkerülése érdekében. De ennek az ára általában pszichés problémák kialakulása, például depresszió, skizofrénia, szexuális zavarok, öngyilkosság, erőszakos bűncselekmények, szexuális bűncselekmények. A homoszexualitás elnyomása vagy titkolása hasonló idegrendszeri, pszichés elváltozásokat okoz.

Jelenlegi magyar törvényi szabályozás 

A büntetőjog nem használja a pedofília meghatározást. Nem a pedofil személyeket bünteti, hanem ha bűncselekménynek minősülő tettet követnek el, lásd:

Btk. 195.§ tiltott pornográf felvétellel való visszaélés
Btk. 197.§ (2). bekezdés /a. pontja – erőszakos nemi közösülés minősített esete, amikor a sértett 12 éven aluli személy, mivel őket a törvényi vélelem alapján védekezésre képtelennek kell tekinteni (Btk. 210.§)
Btk. 198.§ (2). bekezdés /a. pontja – szemérem elleni erőszak minősített esete szintén a fenti okból
Btk. 201.§ – megrontás bűntette
Btk. 205.§ (3). bekezdés a./ pontja – ha az elkövető által üzemeltettet bordélyházban 18 életévet be nem töltött személy folytat üzletszerű kéjelgést
Btk. 207.§ (3). bekezdés a./ pontja – ha a kerítést 18. életévét be nem töltött személy sérelmére követik el

Értelmező rendelkezés:

Btk 210. § A 197-198. § és a 200. § alkalmazásában a tizenkettedik életévét be nem töltött személyt védekezésre képtelennek kell tekinteni.
Btk 210/A. § (1) Üzletszerű kéjelgést folytat az, aki rendszeres haszonszerzésre törekedve közösül vagy fajtalankodik.

(2) E Cím alkalmazásában fajtalanság: a közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál.

Csoportok, akik legalizálni szeretnék a felnőtt–gyermek (szexuális) kapcsolatot

North American Man/Boy Love Association rövidítve NAMBLA – Logójukban az egymás mellett álló nagy M és a kis b szimbolizálja a felnőtt férfit és a serdülő fiút.
Vereniging MARTIJN vagy rövidítve MARTIJN egy holland szervezet, amely legalizálni szeretné a pedofíliát. 1982-ben alapították Hoogeveen-ben és 1987-től ismert a fenti néven. 1994-ben zárták ki az International Lesbian and Gay Association-ből (Nemzetközi Leszbikus és Meleg szövetség).

Napi bevásárlás a beton ABC-ből (csak kép)

No komment!

A KBER tagjai (Központi Bankok Európai Rendszere)

Ennyit az un. jegybanki függetlenségről. A KBER, de facto az unió központi bankjaként funkcionál, csak valahogy erről nem szívesen beszélnek.

A KBER tagjai
Eurozónán belül

Ausztria: Oesterreichische Nationalbank
Belgium: Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique
Európai Unió: Európai Központi BankFinnország: Suomen Pankki
Franciaország: Banque de France
Görögország: Bank of Greece
Hollandia: De Nederlandsche Bank
Írország: Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland
Luxemburg: Banque Centrale du Luxembourg
Németország: Deutsche Bundesbank
Olaszország: Banca d'Italia
Portugália: Banco de Portugal
Spanyolország: Banco de España
Szlovénia: Banka Slovenije

Eurozónán kívül


Ciprus: Kentrike Trapeza tis Kyprou
Csehország: Ceska Narodni Banka
Dánia: Danmarks Nationalbank
Egyesült Királyság: Bank of England
Észtország: Eesti Pank
Lettország: Latvijas Banka
Litvánia: Lietuvos Bankas
Lengyelország: Narodowy Bank Polski
Magyarország: Magyar Nemzeti Bank
Málta: Central Bank of Malta
Szlovákia: Národná banka Slovenska
Svédország: Sveriges Riksbank

vége

Rasszista közteresek és BKV- ellenőrök!

A mai nap pont dolgozni mentem. Mivel késésben voltam ezért nagyon siettem. Az egyik metrómegállónál leszálltam és siettem felfelé. Pont én voltam az első a mozgólépcsőnél is. A kijáratnál többen is álltak bkv- ellenőrök és közteresek - mind nő -, ahogy jöttem ki baloldalra elfordulva egy jó két métere rés volt, tehát ebből az következik, hogy nem jegyeket akartak kérni. Még a hangosbemondóba sem mondták be, majd mikor sietve kimegyek egyszerűen a közteresek rám támadtak mint valami bűnözőre. Annyi szerencséjük volt, hogy nők voltak amúgy egyet- kettőt biztosan szájba verek az ilyen magatartásáért. Bezzeg néhány hete mikor majdnem megkéseltek, akkor hol voltak a közteresek? Vagy mikor az embert csövesek és hajléktalanok zaklatják hol vannak a közteresek? Vagy mikor a fogatlan cigány nő, "adományt gyűjt" és miután elküldöm melegebb éghajlatra és elkezd velem az aluljáróban kiabálni, akkor miért fent állnak az aluljáró bejáratánál és cigarettáznak? Mikor meg szólsz nekik csak ennyi a válasz: "Majd elintézzük"! Hányszor láttam, mikor cigányokat jegy és bérlet nélkül a bkv ellenőrök leengedik a metróhoz, miközben ők hárman voltak a cigány meg egyedül? És mikor rákérdezel, hogy miért engedte le jegy nélkül, akkor csak vigyorognak, mintha olyan jó móka volna. Hogy van ez? Ez komolyan mondom a tisztességes magyar emberek megkülönböztetése, diszkriminálása pusztán azért, mert magyarok és úgy sem mernek balhézni! A mai esettel a problémám: 1, nem mondták be a hangosbemondóba, hogy ellenőrizik a jegyeket és bérleteket; 2, nem zárták le hermetikusan a kijáratot 2 méteres rést hagytak; 3, már nem tartózkodtam a metró területén mikor utánam jöttek és letámadtak, tehát nincsen joguk velem szemben intézkedni; 4, minek mutatom befelé a jegyemet, ha kifelé megint csak kérdezik, ennek így semmi értelme; 5, nem szólítottak fel, hogy mutassam az úti- okmányaimat, legalábbis én nem hallottam és nem is láttam ilyen vagy ehhez hasonló kiírást. Értem én ez arra megy ki, hogy a tisztességes embereket megalázzák és kötözködjenek velük. Gratulálok BKV!

2012. január 18., szerda

Ratyitérkép!

Bővebben ITT!


Hazafiak akcióban (csak kép)


Amerikai katona, a legmodernebb hadifelszereléssel ellátva (csak kép)


És akkor még egyszer.....MSZP! (csak kép)


2012. január 15., vasárnap

AMIKOR 8 ÉV UTÁN KÉT ÉV ALATT SEM LETT REND... vagy FERDÍTÉS?


Ágika újra alkotott, de megint sikerült lecsapnom a magas labdát, íme:


"Lassan két év és nem két hét telt el a kormányalakítás óta és még a statisztika, mint tudomány átértelmezése után sem sikerült javítani a bűnügyi helyzetet Magyarországon. Az emberek biztonságérzete pedig még a statisztikai adatoknál is rosszabb.

Mindent elmond az Orbán-kormányról az, hogy az országban feszülő szociális problémákat rendészeti eszközökkel kívánják megoldani. Megtalálták maguknak a bűnbakokat. Azt gondolják, hogy a hajléktalanok és a szegények elleni látványos rendőrségi fellépésekkel el lehet hitetni az emberekkel, hogy jobb ma a közbiztonság Magyarországon, mint 2010 előtt.

De nem jobb a helyzet az egyenruhás polgárok esetében sem. Csak néhány „gyöngyszem”:
 • 2011-ben a jelenlegi kormány kimondta a semmisségi törvényben, hogy a rendőrök hazudnak. 
 • Gyorstalpalón képzik ki az új rendőröket, mert csak a mennyiség számít, a szakma már nem. 
 • A rendvédelmi dolgozókat családtagjaikkal együtt folyamatosan ellenőrizi a Nemzeti Védelmi Szolgálat az ún. megbízhatósági vizsgálat keretében. Így épül a Nemzeti Besúgó Rendszer (NEBER). 
 • A TEK és a NVSZ vezetői az adófizető állampolgárok milliárdjaiból öntömjénező akciókkal és sajtótájékoztatókkal tették nevetségessé a rendvédelem ügyét. Előbbi (TEK) vezetői a titkosságra hivatkozva lényegében félrevezették a teljes magyar lakosságot akcióikkal kapcsolatban. Utóbbi (NVSZ) vezetői szintén titkosságra hivatkozva tönkretették a teljes magyar polgári titkosszolgálatokat (az ál-kém ügy). 
 • Felszámolták az érdekképviseletet, viszont fasiszta mintára sikerült létrehozni a Magyar Rendvédelmi Kart, amibe minden egyenruhásnak kötelező belépni. 
 • 16 %-os büntetőadót vetettek ki a nyugállományú rendvédelmi dolgozók juttatásaira.Arra azért kíváncsi lennék, hogy a bosszún kívül milyen erő hajtotta őket ebben az ámokfutásba. Anyagi haszon? Személyes becsvágy? Félreértett küldetéstudat?

Meg lehet fejteni, de azt hiszem, felesleges. Már valami újban, valami másban kell gondolkodni!"

És itt a válaszom:

Hát Ágikám ez egy igazi gyöngyszem a részedről! Amikor olvastam hirtelen, nem tudtam eldönteni, hogy most sírjak vagy röhögjem magam halálra, azon, amit idepiszkítottál (elnézést a kifejezésért). De igazából még most sem tudom eldönteni. A közbiztonság állapotáért többek között pont ti vagytok a felelősek. Csak egy apróság, volt egy (vagy talán még van igen korlátozott formában) egy Szebb Jövőért elnevezésű polgárőrszövetség. Amit ti – még mszpés korotokban – nem is olyan régen a Fidesszel és az új szadesszel alias LMP (Lehet Menni a Picsába) karöltve korlátoztatok, üldöztök. Pedig ők önzetlenül, önként, törvényes keretek között, a törvényeket betartva akartak tenni a közbiztonság érdekében, és történetesen Gyöngyöspatán sikereket is elértek, és élvezték a lakosság támogatását. Azt csak mellékesen jegyzem meg, hogy a legtöbb polgárőr szervezet mára inkább péntek esténként összeülő öregfiúk klubja lett – tisztelet a kivételnek – és sok polgárőr lépett átt azóta a Szebb Jóvőbe talán nem véletlenül, bár ti egyetlen tollvonással le egyenruhásbűnözőztétek. Pedig ők nem nyúltak le hatalmas pénzeket, nem nyertek „törvényesen” közbeszerzéseket, nem privatizáltak nagyvállalatokat, nincs libás ügyük, nincs sukorós ügyük meg hasonlók. De ezt hagyjuk. Mint, ahogy korábban írtam, ti (és persze fideszes barátaitok) vagytok a felelősek a közbiztonság romlásáért. Ti vagytok azok, akik tagadjátok a cigánybűnözést, miközben a társadalom nagy része nap mint nap elszenvedi, mint ahogy lassan a politikus bűnözést is letagadjátok. De ezt már megszoktuk tőletek.

 • „2011-ben a jelenlegi kormány kimondta a semmisségi törvényben, hogy a rendőrök hazudnak.” – Nem Ágika ez a ti hazugságaitokról rántotta le a leplet, egy demokráciában, amit annyira védtek, teljesen normális, hogy aki törvénytelenséget követ el, - mindegy, hogy parancsra tette – neki is és a parancsot adónak, felelnie kell a tetteiért. 
 • „Gyorstalpalón képzik ki az új rendőröket, mert csak a mennyiség számít, a szakma már nem.” – Erről az a vicc jut eszembe, amikor a nyuszikát elverik, mert van rajta sapka, meg elverik, mert nincs rajta sapka. Nem akarom védeni ezt a kormányt, de milyen szakma? Egy rendőr egy dolgot tanuljon meg, feladata a közrend fenntartása és nem az aktuális politikai érdekek kiszolgálása, és a törvények betartása és betartatása. Mondjuk egy rendőr nem használhat tömegoszlatásnál tiltott eszközt pl: vipera, vagy köteles jól látható helyen kirakni az azonosítószámát, de legfőképp tilos egy állami intézmény – magyar rádió – udvarán a fogvatartottak térdepeltetése, kínzása és verése. Ezek felett ti szemet hunytatok, tehát akkor ki is a fasiszta? Ti liberálfasiszta demokraták! Éljen a Galaktikus Köztársaság és a Jedi Rend, na ez jut rólatok eszembe! 
 • „A rendvédelmi dolgozókat családtagjaikkal együtt folyamatosan ellenőrizi a Nemzeti Védelmi Szolgálat az ún. megbízhatósági vizsgálat keretében. Így épül a Nemzeti Besúgó Rendszer (NEBER).” – Ebben mi az új? Eddig is figyelték őket, eddig is lenyomozták a családtagjaikat csak adtak neki egy nevet! 
 • „A TEK és a NVSZ vezetői az adófizető állampolgárok milliárdjaiból öntömjénező akciókkal és sajtótájékoztatókkal tették nevetségessé a rendvédelem ügyét. Előbbi (TEK) vezetői a titkosságra hivatkozva lényegében félrevezették a teljes magyar lakosságot akcióikkal kapcsolatban. Utóbbi (NVSZ) vezetői szintén titkosságra hivatkozva tönkretették a teljes magyar polgári titkosszolgálatokat (az ál-kém ügy).” – Blablabla erről ennyit! 
 • „Felszámolták az érdekképviseletet, viszont fasiszta mintára sikerült létrehozni a Magyar Rendvédelmi Kart, amibe minden egyenruhásnak kötelező belépni.” – Szakszervezetek most is működnek! Furcsa, amikor ti voltatok hatalmon sztrájkoltak vasutasok, bkvésok, malévosok stb. Na minegy! Ezt úgy nevezik képmutatás! 
 • „16 %-os büntetőadót vetettek ki a nyugállományú rendvédelmi dolgozók juttatásaira.” – Van egy katonaismerősöm ő 247ezer forintos nyúgdíjat kap, mellette vagyonőr, ahol mint váltásvezető kiemelt bért kap kb. 20ezerrel többet mint a hozzá beosztott emberek, és pofátlanul még a pluszórákat is elviszi! De ott egy másik rendőr kap több mint 150ezret, plusz 120ezret egyik 200ezre másik helyről és sorolhatnám hányan dolgoznak gyakorlatilag nyúgdíj mellett a vagyonvédelmi szakmában főállású őrként! Szóval nem tudom őket sajnálni. És az meg milyen hogy 20 év után nyugdíj én meg várhatok 62 éves koromig és akkor is fel kell majd mutatnom 40 évet ha nem akarom, hogy alamizsnát kapjak. Ja tudom öngondoskodás, hát kösz volt benne részem, de ezt hagyjuk.

Na ennyit erről, és még finom voltam!

Válasz a "nagy Dopeman-nek"!

"Elolvastam de nem találok benne érdemi logikát." 
- Megköszönöm, hogy legaláb vetted a fáradságot, hogy elolvastad, az meg külön köszönet, hogy válaszoltál is. De ettől függetlenül nagyon egyértelmű volt, amit írtam, talán rosszul közeliteted meg. :)

"Egyrészt nem álltam össze senkivel de ha adnak lét szívesen :D, hiszen én genszterrapper vagyok és nem rózsalovag.
Még a Fideszes pénzt is elveszem ha adják." 
- Ezt a szar dumát! :D Gengszterrapper, rózsalovag?Helyesebben gengszterrepper vagy gangsterrapper, de mindegy tehát valami, ami soha nem voltál, de mindig is szerettél volna lenni. Valaki bűnöző valaki meg majmolja őket. Persze, hogy ne! :) Te még mindig itt tartasz, leragadtál itt. Ennyi? Ezzel a szarral, már ne is haragudj, de etesd a tizenéves kölyköket, ők még talán benyalják szó nélkül! :) Én már kinőttem ebből régen. De szerinted valaki is elhiszi, hogy te pénzt kapsz azért, hogy az utcán bohóckodjál, vagy ezzel mire célzol, hogy "elveszed a pénzt"? Mert nem hinném, hogy bárki is adna neked. Vagy cáfolj meg? :DDDDDDDDDDDDDDD

"Az ilyen jellegű mondanivaló kezdetek óta a zeném része." 
- A zenédről én nem akartam beszélni, mert régen leszarom, de ha már felhoztad, akkor beszéljünk erről is. Az utolsó kazid, ami még hallgatható volt 2000-ben jelent meg. Régen azért hallgattunk, mert olyan jókat lehetett röhögni azon a sok marhaságon, amiket mindig összehordtatok. De utána! Zeneileg ott haltál meg, amit utána produkáltál, a mondanivalód teljesen kiüresedett mind tartalmilag, mind formailag sablonossá vált és "b" kategóriás lett, finoman szólva is egy nagy rakás szar, - bár hozzáteszem ez az én saját szubjektív véleményem - , akinek tetszik, az felőlem hallgathat, mert a szavaiddal élve; pont leszarom. Az utóbbi idők közszereplései is nagyjából arról szólnak, hogy a régen elveszett és megtépázott népszerüséged legalább egy piciny darabját visszaszerezd.

De ha gondolod, erről a hozzászólásomról is dobj gyorsan össze egy "fikázós" klippet otthon a konyhádba, vagy a budidba szarás közbe! :DDDDDDDDD

"Most még jobban rímel rá a történelem." 
- Ebben viszont meg én nem találok "logikát". Bár nem is agyon töröm magamat, hogy keressek. :DDDDDDDDDDDDD

"Soha nem dobáltak meg és szívesen haknizom lebujokban mert én leszarok mindent, nekem ez a mottóm." 
- Na ennek örülök, hogy így látod, bár én emlékszem, amikor egy- két sörös korsó repült felétek, még valamikor a kilencvenes évek végén a karteles korszakodban. Tudom nem ma volt, de én azért emlékszem rá. Sőt itt- ott azért néha egy- két pofont is kaptatok. Ebben nincs semmi szégyen, megesik az ilyen mással is, én is kaptam már nem egy pofont az életben, meg adtam is, de nem tagadom le, mert mára mondjuk ciki lett. Szóval ezzel ha lehet tényleg ne kábítsál engemet. Amiről beszélek azt én a saját szememmel láttam. Jó tudjuk, mindig is egy nagy kamugép voltál, szóval nem vagyok meglepődve semmin sem. :DDDDDDDDDDDDD

"Magam értem el mindent, mondtam A-t, B-t és ha kell C-t is...:D A szöveget meg értelmezd, mielőtt okoskodsz. Hol van itt Bajnai, Gyurcsány? Istenem..." 
- Magad értél el mindent? Erre, ha lehet nem is reagálnék, mert nem erről beszélgetünk, bár tudnék ehhez is egy- két érdekes megjegyzést fűzni, de még egyszer ez nem tartozik most ide és különösebben nem is érdekel. De azért itt- ott picit segítettek neked. De pontosan milyen szöveget is kell értelmeznem? Mert ha a legutóbbi kis klippedre gondolsz, akkor felhívom a figyelmedet, hogy én nem erről beszéltem, azt nagy ívben "leszarom". Nekem nem jött be, de akinek tetszik az hallgassa csak nyugodtan. Én az elmúlt hónapokban vállalt közszerepléseidről beszélek bizonyos politikai rendezvényeken, d-day, nem tetszik a faszom, operaházi csőcselék meg hasonlók. Persze ez így jobban hangzik tudom. De javaslom, te próbáld meg értelmezni, amit írok és ne ragadj le ennél a kis klippednél, mert azt még egyszer; régen leszarom. :DDDDDDDDDDDD

vége

Válasz a hazudozó környezettudatosnak


"Mivel te, mint nagy demokrata, letiltottál a blogodban, amire okot nem igen adtam, itt válaszolok, mert engedd meg, hogy válaszoljak:" 


- Ilyen ökörséget ne állítsál. Senki nem tiltott le ezt te is nagyon jól tudod. Egyetlen hozzászólásod került törlésre, aminek igencsak sértő volt a hangneme rá nézve, ezt ha lehet ne állítsd be úgy, hogy tiltva vagy.


"Ez került volna a válaszomba nálad: "Sok a vessző hiba, ezért 2-3 alkalommal el kellett olvasni, hogy minden a helyére kerüljön."


- Ahhoz igen komolyan le kellene jó mélyre süllyednem, egy olyan szintre, ahol te is vagy, hogy apró vesszőhibákon kelljen vitáznom valakivel. Ha nincs értelmes érved vagy mondanivalód, akkor inkább ne is írj. Ezzel szívességet teszel mindkettőnknek. Hidd el! Most én is elkezdhetném sorolni a helyesírási hibáidat!


"Nos, mivel az irományom lényege, hogy valami ellen vagy valami mellett is lehet protestálni, ezért nem tudok - logikailag kizárt - gerinctelen lenni, akkor sem, ha az, ami mellett most protestálok X nevéhez fűződik és az, ami ellen majd protestálok a jövőben, szintén. Ugyanis X-től függetlenül teszem meg a vélemény nyilvánítást mint olyat. Mifelénk ezt értik." 


- Tedd ezt! Mifelénk az ilyeneket mint te hívják félkegyelműnek! De mondom még egyszer, tégy, ahogy és amit akarsz!


"Mifelénk azt is értik, hogy a demokrácia maga a szólás- és gondolat szabadsága! Bizony! "" 


- Akkor tifelétek, nincsenek tisztába alapvető politikai fogalmakkal. Így semmi értelmét nem látom a magyarázatnak.


"Mondjuk szép, hogy oktatod itt a nagy demokráciát, a gerincesség mintapéldájaként maszturbálsz, miközben letiltod azt, aki nem úgy gondolkodik, mint te. Ha megengeded, röviden jellemeznélek:" 


- Én nem emlékszem, hogy sértő megjegyzéseket tettem volna neked, Ha ilyen hangnemben kommunikálsz emberekkel, akkor ne csodálkozz, ha egyszerűen letiltanak. Édesanyád ne tanított meg az illemre? Olyat meg ne hazudjál, hogy tiltottalak, mert töröltem egy hozzászólásodat. Tanulj meg kulturált formában vitázni és akkor nem leszel letiltva. Próbálj meg érvelni. Ja és én soha nem mondtam magamat demokratának, nem is hiszek a demokráciában, tehát ezt a megjegyzést is buktad. Ha pedig a demokráciánál tartunk, annak része az értelmes vita, ahol tiszteletben tartják a másikat. Szóval ne okoskodj.


"Te pont olyan vagy, mint akikre köpködsz, a politikusaink pártoktól függetlenül. Egy gerinctelen kis féreg, aki addig engedi mások mondandóját szélesebb közönség elé, amíg az neki tetszik. Egy paraszt vagy. Csókoltatom a drága édesanyádat! ;)" 


- Mint mondottam, én nem sértegettelek, nem személyeskedtem, ha képtelen vagy a legalapvetőbb civilizált kulturált viselkedésre is, akkor szerintem a jövőben semmilyen vitát ne folytassunk.

vége

2012. január 12., csütörtök

Merre tovább, Jobbik? - avagy: hogy is lesz itt szebb jövő?


Bő egy évvel ezelőtt hasonló címmel próbáltam elemezni a Jobbik eddigi pályáját, eredményeit, zsákutcáit, hibáit, tévedéseit és azokat a páratlan erényeit, amelyek üstökösszerű berobbanásunkat eredményezték a hazai langy-meleg politikai állóvízbe.

Természetesen lett is némi felbuzdulás a Jobbikon belül és kívül, viszont igazi áttörést, de még valamiféle együtt-gondolkodást sem nagyon indított el. Holott leginkább azt szerettem volna.

Még azt is megengedtem magamnak, hogy úgy írtam le véleményeket, hogy azoktól az enyém alapvetően eltért. Ugyanis tudtam, hogy számos bajtárs véleményét tolmácsolom. Természetesen arról van szó, ahogyan a Jobbik hozzáállni látszott a Magyar Gárdához és annak mindenféle oldalhajtásaihoz. Tudtam, hogy alaptalan az a vád, vagy akár csak visszafogott vélemény, hogy a Jobbik elhagyta volna a Gárdát, hiszen mindenkinek tudnia kell, hogy Gárda nélkül ma a Jobbik aligha, vagy jó, ha feleakkora frakcióval képviselhetné a nemzeti gondolatot az Ország Házában!

Tudván tudtam, hogy „elhagyásról” szó sem lehet, de a hatalom által vég nélkül vegzált gárdisták elkeseredését értenem, hallanom kellett. Ezért fogalmaztam sarkosan, akár igaztalanul, mert szerettem, szerettük volna látni azt a kemény hozzáállást, amely elveszettnek látszott.

Történt, ami történt, nem nagyon sikerült létrehozni a meghirdetett Gárda-összefogást, de soha nem adhatjuk fel. Legfeljebb azon gondolkozhatunk el, hogy a Gárda 2007-es osztódásán okulva nem lehetett volna-e előre látni, hogy a hazug – áljobb és álbal – hatalom megosztási igyekezete nem fog szűnni; vagyis meg lehetett volna előzni a bajt. És ez még akkor is igaz, ha belátjuk, hogy a Jobbik vezetői egy hihetetlenül felpörgetett parlamentben kezdték meg szinte reménytelen harcukat a kíméletlen kétharmados gőzhengerrel. Országos, megyei vezetői vég nélkül koptatták a parlamenti padokat, még a családjukra sem jutott idő, nemhogy a tagságra, választókra. És ez elégedetlenséget szült.

A további elemzést talán kezdjük is innen.

Sokaknak kissé csalódás volt a Jobbik országgyűlési szereplése is. Üdítő volt az az őszinte hang, amelyet bevittek a Nemzet Templomába, de az emberek nem igazán értették, hogy miért szavaz a Jobbik sok esetben együtt az amúgy is teljhatalmú kormánypártokkal? Nem jutottak el a szavazókhoz a Jobbik legfőbb üzenetei, a kormánypártok által szinte olvasatlanul lesöpört, majd sok esetben sajátjukként benyújtott és a média előtt látványosan elfogadott javaslatai, például a trianoni emlék-/gyásznap bevezetéséről szóló jobbikos javaslat, hogy csak egyet említsünk.

Azt is nyugodtan megállapíthatjuk, hogy ma Magyarországon elenyésző azok száma, akik parlamenti közvetítést néznek. A narancsos forradalmárok által megszállt médiumokban minden más párt több szereplést kapott, mint a Jobbik, így végképp lehetetlen feladatnak bizonyult a tevékenységükről szóló korrekt tájékoztatás. A „botrányok” mindig fontosabbak voltak.

A Jobbik természetesen megpróbálkozott saját média kiépítésével. Elindul a Barikád című lap, majd egyévnyi huzavona után a Hazai Pálya című nemzeti havilap is, amely óriási eredmény, még akkor is, ha sokkal jobb lett volna új helyi lapokat megjelentetni, a régieket megerősíteni. Kinevelni a saját újságírókat, média-szakembereket, felkészíteni a jövő politikusait. Bár jelen sorok írója is számtalanszor javasolta már, hogy a hirtelenjében önkormányzatokba beválasztott jobbikos képviselők kapjanak valamiféle képzést, szakmai segítséget, ez ezidáig elmaradt. Talán már nem is szükséges, hiszen saját keservünkön keresztül lassan megtanuljuk a „szakmát”, de amennyiben legközelebb sokkal nagyobb létszámmal, akár döntéshozói pozícióban kell szolgálni a nemzetet, akkor a jószándék bizony kevés lesz.

És el is jutottunk a talán legfontosabb részhez; a következő választásokhoz.

Egyből le kell szögeznünk, hogy a Jobbik azzal a taktikával veszíteni fog, amellyel a Fidesz nyert. Vagyis a semmittevés, a kormány hibáinak lagymatag emlegetése, és az „annál jobb, minél rosszabb” elv a Jobbik számára vesztes hozzáállás!

A mozgalmi vonal, vagyis az utcai politizálás háttérbe szorulása és az emberekkel való gyakori és közvetlen kapcsolat hiánya szintén kudarccal fenyeget. Jól látható, hogy más parlamenti és parlamenten kívüli pártok, egyéb, bizonytalan hátterű mozgalmak most éppen elfoglalják azt az üresen hagyott utcát, ahol pedig a Jobbiknak kellene demonstrálnia már hónapok óta! Vagyis haladéktalanul vissza kell térni az utcára és az emberek közé!

A Jobbik elképesztő kampányt folytatott 2010-ben. Ezerszám tartottak lakossági fórumokat, és egyértelmű, hogy az emberekkel való közvetlen találkozás egy média nélküli párt számára életfontosságú! Ennek folytatása most különösen fontos, ráadásul szinte egyetlen lehetőség annak bemutatására, hogy miért is más párt a Jobbik, mint a többi. Hogy nem csak akkor foglalkozik az emberekkel, amikor szavazni kell! Ettől jobbik a Jobbik! Ráadásul ezen alkalmak kiváló lehetőséget jelenthetnek a hiányzó tapasztalatok megszerzésére a Jobbik botcsinálta politikusai számára.

És míg a közös gyökerű parlamenti pártok két évtizede azon serénykednek, hogy egy általuk preferált szűk réteg kivételével mindenki más kedvét elvegyék a közélettől, addig a Jobbiknak valamennyi magyart meg kell szólítania, valamennyi magyart képviselnie kell! És nem azért, mert ez politikailag hasznos, hanem mert a jobbikosok valóban így éreznek, így gondolkoznak, így cselekszenek!

És miközben a Jobbik támogatottsága ígéretesen emelkedik, semmiképp ne becsüljük le a két évtizedes rafinériát magába gyűjtő Fideszt. Ők gond nélkül fogják alkalmazni a választások előtti bármi áron való osztogatást, az ígérgetést, a megfélemlítést, a dezinformálást, a lejáratást. Jó lecke kell legyen a Jobbiknak a Fidesz 2010-es tavaszi hadjárata, amelyben döbbenetes erővel mocskolták, rágalmazták a jobbikosokat. Az értők számára elgondolkodtató lehetett, hogy nem az MSZP volt a Fidesz legfőbb ellensége, hanem a lenácizott, lekicsinyelt, „erőtlen”, „álmodozó” Jobbik. Ettől függetlenül rengeteg – egyébként Jobbik-szimpatizáns – szavazott csak azért a Fideszre, mert szabadulni akarván a szociktól, abszolút biztosra akart menni. Most aztán ott is vakarják, ahol nem viszket, de egyrészt késő bánat, másrészt még mindig nem látják azt a pártot, azt az erőt, amelyikben bízhatnának.

És nem azért nem bíznak a Jobbikban, mert egyfolytában nácizzák, fasisztázzák őket; ez lassan már lejárt lemez, hanem azért, mert nem látják a kormányképességet! Nem látják a szakértelmet, nem látják azt a tudást, vagy bármiféle, megfoghatatlan képességet, amely hitük szerint alkalmassá és képessé tenné a jobbikosokat Magyarország kormányzására!

És itt találkozik a történet az előzőekben leírtakkal. A helyi önkormányzatokba becsöppent jobbikosok történetesen nagyszerű, igaz emberek, mélységesen magyarok, elszántak, elhivatottak, önzetlenek. Nem voltak részei a nemzetpusztító 20 évnek, sem az azt megelőzőnek; a magyar nép egyszerű, tiszta gyermekei. Ismerik őket a faluban, városban, megyében. De tapasztalatlanok! Mivel nem születtek politikusnak és egyikük sem kapott globalista kiképzést Soros-pénzen, külföldi egyetemeken, de még a Jobbikon belül sem, így könnyedén áldozataivá válnak az évtizedes tapasztalattal rendelkező öreg rókáknak. Mivel elenyésző helyen váltak meghatározóivá a helyi közéletnek, hangjuk elvész, tetteik homályban maradnak, hősies küzdelmeik nem jutnak el a választókhoz.

A lehető leghamarabb el kell kezdeni azon jobbikosok felkészítését, akik megfelelő módon el tudják majd mondani az egyre nyomorúságosabb helyzetbe kerülő magyaroknak, hogy a kétharmad sem tart örökké, és hogy a legjobb megoldás 2 év múlva a Jobbik lehet!

Régi dilemma a Jobbikon belül, hogy kiket és miért helyezzenek pozícióba. Az eltelt idő mindenki számára bizonyította, hogy a képviselők, képviselő-jelöltek kiválasztása nem volt megfelelő. És akkor is ez a véleményem, ha magamat kell elhelyeznem egy képzeletbeli ranglétrán. Megyei képviselőként azt mondom, hogy bár ötfős frakciónk fantasztikusan jól működik, valamennyien szervesen egészítjük ki egymást, nagyszerű csapatot alkotunk, mégis meggyőződésem, hogy sokkal többre lenne szükség, hogy még egy közel kétharmados Fidesz-többség árnyékában is látványosabban tudjunk tevékenykedni.

Jobbak kellenek. És vagy nekünk kell jobbá válnunk, vagy nálunknál kell jobbakat találnunk. De nem akárkiket, nem akárhogyan és semmiképpen nem bármi áron!

És ez lesz az a feladat, amelyet a Jobbiknak mindenképpen meg kell oldania; enélkül esélytelenként fognak nekivágni a kampánynak és a választásoknak. A személyi döntések, a kiválasztás felelőssége, a választottak felkészültsége, felkészítése, a párt kormányképessé tétele nélkül még a jelenlegi parlamenti frakció létszámának elérése is hiú ábrándnak bizonyulhat. És hiába fog a Jobbik vidéken megint jobban szerepelni, egy ellenséges kormány, egy kormányhű, tehát szintén legkevesebb barátságtalan kormányhivatal árnyékában, a valószínűleg még 5 évig sanyarú gazdasági viszonyok között, iszonyatosan nehéz lesz képviselni a jobbikos eszmét!

És végül beszélnünk kell a határontúli magyar testvéreinkről is, akik közül két év múlva több százezren szerezhetnek szavazati jogot, szavazhatnak az országos listákra.

Mi, jobbikosok valamiért mindig azt gondoltuk, hogy különösen Erdélyben, de másfelé is, jóval nagyobb a népszerűségünk. Erre egy most készült felmérés szerint, miközben nagyjából a szavazati joggal rendelkezők fele voksolna ténylegesen, a Fidesz népszerűsége elsöprő. Az igazán döbbenetes az, hogy a Jobbik 3 százaléknyi szavazatra számíthat a gúnyhatáron túlról! Elképesztő!

Frakciótársam, Kocsis Zsolt már egy ideje erről beszél, de nem akartam hinni neki.
És lám, sajna igaza lőn.

Persze mondhatjuk, hogy több mint 30% nem mondja meg kire szavazna, vagyis ők azért még lehetnek Jobbik-szavazók. De ez csak elmélet.

Számomra azért döbbenetes ezen eredmény, mert tudom, hogy évek óta mennyi segítséget nyújtottunk, mennyi adományt hordtunk elszakított véreinknek. És tudom, hogy a hála nem politikai fogalom, és azt is tudom, hogy soha nem azért adtuk, vittük, hogy ezért bárki is hálás legyen, de azt azért hittem, hogy legalább tudják, kiktől kapták. És hogy emlékeznek talán még arra, hogy Románia uniós csatlakozásának megszavazásakor a jobbikosok voltak azok, akik egyrészt rákényszerítették a Fideszt a színvallásra, másrészt mindvégig a székely autonómiához kötötték volna a parlamenti hozzájárulást.

Hogy a rövid politikai emlékezetet felfrissítsem, az akkori MSZP-s többségű parlament egyszerű többséggel kívánt erről szavazni. Akkortájt a Fideszből kilépett Körömi Attila volt az egyetlen jobbikos az Országházban. Ő volt az, aki felhívta a figyelmet, hogy bizony erről kétharmados többséggel kell szavazni. Ez a Fidesznek nagyon kellemetlen volt, mert kenyéradó gazdáik semmiféle autonómiáról nem akartak hallani, viszont az erdélyi haknikon előszeretettel döngették a mellüket, hogy ők aztán mennyire keményen is harcolnak a székely autonómiáért, és nemzetiszín krokodilkönnyeket hullattak elszakított testvéreikért. Így nagylelkűen odahagyták a szocialista-szabaddemokrata többségnek a döntést, amivel szemben aztán lehetett volna jókat tiltakozniuk. Viszont a kétharmados többséghez szükség volt az ő, a Fidesz szavazataira is.

Nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek. A szavazás napján jobbikosok „Ne legyetek hazaárulók!” feliratú transzparenssel, szórólapokkal próbálták jobb belátásra bírni különösen a fideszes képviselőket, de hiába. Orbán Viktor is bátran és szó nélkül nyomta meg az igen gombot. Még a Fidesz-alapító Bayer Zsolt is kőkemény írással küldte párttársait a fenébe emiatt. Persze erről később nem sok szó esett.

De azért furcsa, hogy ezt a Fideszt támogatja a székelység felének a fele, míg a Jobbik a fasorban sincs, még a szocik is megelőzik (4 %-kal)!

Erre is sürgősen ki kell találni valamit. Talán frakciótársam, Kocsis Zsolti nemes egyszerűségű javaslata a legjobb: ki kell menni oda is. Minél többször, minél több jobbikosnak.

Egy-kétszázezer szavazat az új választási rendszerben 3-4 mandátumot jelent. Viszont egy kiélezett, kivételesen szoros eredmény esetén ezen állhat vagy bukhat a szebb jövő!

És végezetül, bármi is történik addig, az bizonyos, hogy a Fidesz mindent meg fog tenni, hogy megtartsa a hatalmát. Azt már láthattuk, hogy bármire képesek. Tehát soha nem látott harcra kell számítani.

A jelölteket erre is fel kell készíteni. Szüleikről beszervezési papírok fognak „előkerülni”, róluk, feleségükről, gyerekeikről, bármiféle rokonságukról mindenféle disznóság fog „kiderülni”, és ha a máris gőzerővel kutakodók nem találnának ilyesmit, akkor majd kitalálnak néhány mocsokságot. Az sem lesz gond a számukra.

A Jobbik, ha mindent úgy cselekszik, ahogy kell, akkor sem számíthat könnyű győzelemre. Kemény, véres harc végén csekélyke többséggel veheti át az ország irányítását. Nem lehet próbálkozni. Pontosan tudni kell a megoldást mindenre. Ezt 2 év alatt ki kell találni, minden lépését ki kell dolgozni.

Mindenki ellenük lesz. Nem számíthatnak másra, mint magukra, elszántságukra, nemzetünkre és a magyarok istenére.

Ettől egyébként nem is kell több…

És arra a helyzetre is fel kell készülni, ha sem a Jobbiknak, sem a Fidesznek nem lesz meg a többsége. Akkor ki és kivel fog majd össze? Ez a nagy kérdés! A Fidesz-szimpatizánsok legtöbbje két évvel ezelőtt még támogatott volna egy Jobbik-Fidesz összefogást. Most ez már nem egyértelmű.

És ebben a konstellációban bizony a Fidesz rendelkezik több lehetőséggel. Hiszen az LMP-t még mindig könnyebben leerőltetik szavazóik torkán, semmint a főellenségnek kikiáltott, "szalonképtelen, szélsőséges" Jobbikot. És bár ettől mindig ódzkodtak, még egy MSZP-nagykoalíció sem kizárt, ezt még mindig meg lehet magyarázni. Néhány évvel ezelőtt már írtam erről a lehetőségről, bár akkor még azt gondoltam, hogy ez politikai öngyilkosság lenne a Fidesz részéről. Ma már nem vagyok ebben olyannyira bizonyos, hiszen minden nap láthatjuk, hogy zseniális kommunikációval mindent el tudnak adni a még két évtized múltán is mély mákonyos álomba merült magyar választóknak. Az MSZP-vel való – Gyurcsány nélküli – összefogást szintén bele lehetne illeszteni egy akkor éppen „fasisztaellenes forradalomba”.

Azt könnyű kijelenteni, hogy a Jobbik senkivel nem akar koalíciót. Egyrészt, mert nincs kivel, másrészt, mert akikkel lehetne, azokkal lehetetlen. A nemzetben gondolkozók hogyan is férnének meg a nemzetellenes erőkkel?

De mi a helyzet akkor, ha 2002-höz hasonlóan a Jobbik nyer, de egyedül nem lesz többsége? Ha – ne adj’ Isten – a Fidesz szövetséget ajánlana? Ne fogadjuk el, mert úgyis csapda? Miféle kompromisszumra lehet jutni a kompromisszumképtelen Fidesszel? Ha nincs megállapodás, akkor jön egy Fidesz-LMP kormány?

Ha a Jobbik komolyan veszi a nemzet képviseletét, akkor vajon egy nemzetellenes kormány hatalomra segítése – még ha minden szempontból indokolt – nemzeti elvű makacsság miatt is, szolgálja vajh a nemzet érdekét? Nem könnyű kérdések.

A megoldás persze nyilvánvaló: győzni kell és kész! De ha a nemzet és az Isten segítségével mégis a Jobbikra hárul lepusztított országunk kivezetése a szebb magyar jövőbe, akkor bizony program kell! Megbízható, tiszta szakemberek kellenek! Felkészült és felkészített képviselő-jelöltek, médiamunkások, erős, bölcs, önzetlen vezetők, összetartó, elhivatott tagság!

Tavaly küzdelemre buzdítottam. Most azt mondom, nem elég küzdeni; itt az ideje okosan tervezni, határozottan és bölcsen építkezni.

És akkor megvalósulhat a szebb jövő!

De addig is tartsuk szárazon a puskaport!Biró László
szebbjovo.hu

Egy jó tanács Dopeman-nek!

Dopman! Dopeman!
Szerintem, fogadj meg tőlem egy jó tanácsot! A politika nem a te világod. Nem is volt és nem is lesz az. A te világod a zene a rappelés, a színpad és úgy általában a showbiznisz. Valamikor szerettem a zenédet, sokat hallgattam, több kazid is meg van, de az utóbbi 8 vagy inkább 10 évben egyszerűen – és most ne sértődj meg – de nagyon kiüresedett. Most jópofa dolog tüntetgetni, tiltakozni ezzel semmi baj, mert a fennálló hatalommal én sem szimpatizálok, de akik most tüntetnek, holnap lehet ellenük fognak tüntetni. Akkor majd mit csinálsz? Átállsz, azzal lejáratod csak magad és köpönyegforgatónak fognak tartani téged. Hiszen kikkel is álltál össze? Gyurcsány, Bajnai, Bokros, Nagy- Navarró stb.? Az első háromnak oroszlánrésze volt abban, amiért most a Viktort szidjátok, az államadósságért a hiányért többek között ők is felelősek, Navarróról meg inkább ne is beszéljünk. Mi lesz ha ezek egyszer újból hatalomra kerülnek? És mondjuk fordul a kocka? Az ember nem lehet örökké ellenzékben.
Tényleg őszintén mondom, és a régi idők emlékére, a legnagyobb jóindulat vezérel irányodba, amikor ezeket a sorokat leírom, de ha tovább folytatod ezt a bohóckodást, akkor olyan irányban sodródhatsz, hogy annak óriási bukás lesz a vége és kiírod magad nem csak a közéletből, de a zene világából és mehetsz, vissza a füstös kocsmákba haknizni, és újból el kellesz majd viselned, hogy poharakkal és sörösüvegekkel dobáljanak meg, szidjanak, beszóljanak és sorolhatnám még, de ez még akkor is csak hab a tortán, mint régen a kezdet kezdetén.
De te tudod a döntés a te kezedben van, de utólag ne siránkozz, hiszen ismered a mondást, aki mond „Á”-t, AZ MONDJON „B”-t is.

Üdvözlettel egy volt rajongód!
 

Sírkő (csak kép)


Az Msz(M)P diszkrét bája. (csak kép)


Az Msz(M)P diszkrét bája. 

Van egy dolog amit a mostani és a régi balosok nem tudnak kezelni, az pedig a demokrácia. Mert ugye a mostaniak azt harsogják, hogy Ők a legdemokratikusabb és Náluk demokratikusabb nincs és nem is létezett. A régi meg azt mondta az a demokrácia amit mi csinálunk, a többieket akik másként látják bezárjuk, vagy felakasztjuk simán. 
Most épp azon méláztam el, hogy a vének tanácsával kiegészült kormányváltó erő, hogy képes még a saját baráti ballib sajtóját is elzavarni egy nyilvános kampányrendezvényről. 
nem kell, hozzá más mint Kéri ( tahó ) Lacika, Simon ( egykor balos ) Gábor és persze az örök és ÁLLANDÓ Lendvai ( czenzor ) Ildikó. 
Jó meg kell egy rakás volt munkásőr, és vagy mszmp nyugdíjas aki morogva néz mindenkire aki nem elég "demokratikus" és/vagy "jogállami" - megértő velük szemben. 
Nos, ha ez megvan, akkor jön a zavarjuk el előbb a jobboldali sajtót, utána meg mindenkit, mert csak bezárt ajtók mögött tudjuk elmondani azt a sok marhaságot, amit már csak a hirhatár.hu és népszabóságon nevelkedett népszavába csavart "zsirosdeszkás" agyhalottak értenek meg. Vagy azt sem. 
Vagyis nincs itt semmi keresni valója a sajtónak, mert az csak árthat nekünk akik velejéig tisztességes és igaz kampányt folyattunk ezidáig. Vagyis 1989-től ... 
Azt a kurva dvd-t is a szemét hvg.hu sózta ránk, mondjuk nem így, de fordítva, különben meg nem számít. 
Mondanivalónk egyébként meg nettó Orbánozás és semmi több, mert se elképzelés, se stratégia nincs arra, mit is akarnánk kezdeni 2014-ben. Egy lényeg van már csak, hogy legyen egy pár arc aki bejuthat újból a parlament meleg termeibe, mert ott legalább olcsóbb a büfé, meg van állami fizu. 
Ezért van az, hogy penetrancia az egész maszop úgy ahogy van. 
Hazudozás és egymás basz@atása megy, és csodálkoznak, hogy mára még kedvelt kategóriába se soroltan, tartanak a szakadékuk széle felé. ( Esnének is bele ) 
Mindegy, a folytatás sem lesz jobb, mert Ferencük a konyhában szorgoskodva, kifőzte a legújabb ultimátumukat és ha majd végre valamelyik "szocci potenta" megeszi a főztjét, majd gyomorrontással végzik úgyis. 
A többi meg maszlag, duma és semmi más. 
A demokrácia ott kezdődik, hogy legalább engedjük dolgozni a sajtót és hagyjuk, hogy az is tudósítson rólunk még az is, akik nem biztos, hogy barátian fogják tenni a dolgukat. 
De akik Lenin és Marx keblén nevelkedtek, nehezen fogják fel ezt. 
Ők a először lövetnek, majd utána kérdeznének. ( Kérdeztetnének ) 
A lényeg, hogy legalább tudja az index.hu is, azt mit mi már rég, hogy kommunista kutyából, nem lesz demokratikus szalonna ...

Utolsó válasz az Újbudai Trógereknek

Mivel bebizonyosodott a magukat Újbudai Fiataloknak /általam csak trógereknek) nevezett mszpés gyökerű anarchista- felforgató világmegváltó terveket dédelgető facebookos csoportosulás és azoknak a tagjai képtelenek bármiféle értelmes beszélgetésre és  állításaik igazolására semmilyen érveket nem tudnak felhozni nem tudják alátámasztani azt amit mondanak, ezért minden további vitának nem igazán látom az értelmét. Tagjaik csak személyeskedni, rasszista megjegyzéseket tenni és sértegetni tudnak, amit ők pofátlanul még viccesnek is találnak. Egyetlen érvelésük, hogy nincs igazam, de hogy miért ezt még egyetlen egy tagjuk sem volt képes nekem elmagyarázni, és hogy ne is kelljen egyszerűen ezt azzal magyarázzák, hogy nekik van igazuk és kész és, hogy a blogom mennyire rossz meg ilyenek. Ezek a megnyilvánulásaik is csak az intelligencia és intellektualitás hiányáról árulkodnak. Furcsa, hogy nem képesek meghallgatni azokat, akik tőlük egy picikét is másképp gondolkodnak. Azt persze észre sem veszik, hogy hazudozásaik közepette sorozatosan engem igazolnak és az én állításaimat támasztják alá. De ez az apróság sem nagyon érdekli őket. Folyamatosan olyan dolgokkal vádolnak meg amiket soha nem tettem, és soha nem mondtam, miközben a saját dolgaikat folyamatosan letagadják. De meg kell hogy valljam, hogy nem is vártam többet egy olyan csoportocskától, mely az MSZP szatelitcsoportja.