2012. április 29., vasárnap

A varsói függetlenségi felvonulásra hívja a magyarokat több lengyel radikális szervezet (Kurucinfó) (videó)


Nemcsak a Fidesz hívott lengyeleket március 15-én, a nemzeti radikálisok meghívására is járt itt egy kisebb csoport - ezért mondanak köszönetet az alábbi meghívóban. A nemzeti ébredést az odáig elérő kormánypropaganda hatására a Fidesszel is összekötik a lenti szöveg szerint, de amúgy derék hazafiakról van szó. Az alábbi felvonulást az Összlengyel Ifjúság és a Nemzeti Radikális tábor tagjai, valamint hozzuk közel álló csoportok szervezik (a tervek szerint hamarosan belőlük fog megalakulni a "lengyel Jobbik"). A tavalyi, 25 000-es felvonulás oszlatásba torkollott, összecsaptak a rendőrökkel, és felgyújtották az egyik liberális tévé közvetítőkocsiját, ők égették az uniós zászlót.

Kedves Barátaim!

Nemzeteink nem most ismerték meg egymást. A történelem különböző utakon keresztezte már népeink életét. Mindig igyekeztünk kölcsönösen támogatni egymást a hazánk függetlenségéért vívott harcokban. A lengyelek és a magyarok együtt voltak, vannak és lesznek – erősebb kötelékekkel vagyunk összekötve, mint holmi alkalmi ügyek. A hiteles barátság és a közös történelem köt minket össze.

A közösség érzése számunka nem csak a történelmet, az emlékeket jelenti. Az utóbbi 20 évben sokkal jobban érezzük, mint valaha, hogy e két nép sorsa mennyire össze is van kötve. Egyrészt csodálattal tekintünk a nemzeti megújulásra, amely az elmúlt években ment végbe Magyarországon. Másrészt igyekszünk támogatni titeket, mert pont a magyar lélek megújulása az oka a Brüsszeli bürokrácia rendkívüli támadásainak és a különböző liberális, baloldali nemzetközi szervezetektől érkezett folyamatos agressziónak.

Nem csodálkozunk – a lengyel nemzeti ébredés folyamata, ami hazánkban történik, szintén ugyanezekkel a problémákkal találkozik. Tapasztaljuk ezt minden egyes nap. A közös értékeken, emlékeken és a régóta tisztelt barátságon túl a kommunizmus idejében megismert közös ellenségek is összekapcsolják a lengyeleket a magyarokkal. Ezekre a veszedelmekre együtt kell megoldást találnunk.

Nagyon szépen köszönjük nektek, Testvéreim, a meghívást a Ti függetlenségi ünnepetekre és köszönjük a nagyszerű vendégszereteteket. Szeretnénk viszonozni ugyanezt, ezért már most meghívunk titeket a lengyel szabadság megemlékezésére, a Függetlenségi Felvonulásra, amelyet november 11-én rendezünk meg Varsó utcáin. Szeretnénk, hogy legközelebb a lengyel fővárosban csendüljön fel a jelszó : „Budapest ,Varsó – közös ügy!”

A viszontlátásra Varsóban!


11.11.11 Marsz Niepodległości - zapis całości (HD)vége

A bendegúzos portál újabb hülyeségei

Az eredeti cikk itt megtekinthető

Érdekes cikket találtam a bendegúznak csúfolt álnemzeti, magyarellenes és a nemzeti oldalt bomlasztó portálon. Újabb példa arra, hogy inkább regős mint attila apja az az oldal. Arról ír, hogy a Jobbiknak vége. Ezt a megállapítását arra alapozza, ami az utóbbi hetekben történt. Gondolok itt a pőszei útra lépett Endrésik Zsoltra és társaira. Ha az ő logikájukat követem, akkor az MSZP-nek és a Fidesznek már évekkel korábban fel kellett volna bomlania, de ez a mai napig nem történt meg. Kizárásokra és kilépésekre mind a két pártnál tudnánk, nem kevés példát hozni mégis működnek. (Az MSZP esetében gondolok itt a Demokratikus Privátklub kiválására mégis tartja pozícióját az MSZP, pedig 10-en a parlamenti frakcióból is kiváltak.) Egy párt támogatottsága nem azon múlik hogy hányan lépnek ki és be, hanem a választások alkalmával mennyi jelöltet tud állítani és mennyien adják rájuk a szavazatukat és hány embert tudnak mozgósítani ennek érdekében. Azt is fontos megjegyezni, hogy az emberek - az átlag szavazópolgára gondolok itt - nagyon rövid memóriával rendelkeznek. Két év múlva már senki nem fog emlékezni arra, hogy ezekben a napokban mi történt vagy Endrésik Zsoltra és valószínűleg ő is a Jobbikra fog szavazni, ha más nemzeti vagy nemzeti radikális párt nem fog tudni jelöltet állítani.Szóval a hanyatlást nem igazán látom megalapozottnak, sőt az elkövetkező időkben - hála a kormány megszorításokra alapozott gazdaságpolitikájának - még tovább fog nőni a párt támogatottsága, és amíg lesz ember aki a Jobbikra húzza be az X-et addig nem kell tartani a Jobbik hanyatlásától belső feszültségek ide vagy oda.

De az ilyen jelentéktelen portálokkal és pártokkal nem kell foglalkozni, ők örülnek ha szerepelhetnek, 

A Nemzeti Őrsereg jelvénye


A Nemzeti Őrsereg Etikai Szabályzata

1. Elkötelezett vagyok a Nemzet sorsa, függetlensége iránt.
2. Tisztelem a Nemzeti kultúra értékeit, és a katonai hagyományokat.
3. Egyéni érdekeimet alárendelem a Nemzeti Őrsereg által támasztott követelményeknek.
4. Törekszem a feladatok legjobb tudásom szerinti végrehajtására.
5. A szolgálatomat a személyes példamutatás jellemzi.
6. Felelősséget érzek bajtársaim iránt.
7. Törekszem a Nemzeti Őrsereg hírnevének megőrzésére és megerősítésére.
8. Megvesztegethetetlen leszek.
9. Nem azonosulok Magyarellenes nézetekkel.
10. Szolgálatban nem adok hangot pártpolitikai nézeteimnek.
11. Törekszem mindazon követelmények teljesítésére, amelyeket a Nemzet védelme megkíván.
12. Megjelenésem legyen tiszteletet parancsoló, egyenruhám egységes, rendezett.
13. Hitelességem őszinteségemmel alapozom meg.
14. Szolgálatban fegyelmezett, megbízható vagyok.
15. Határozottan fellépek a rágalmazás és alaptalan híresztelések ellen.
16. Hangvételem kulturált, udvarias.
17. Minden helyzetben, tudatában vagyok annak, hogy személyemen keresztül ítélik meg az általam képviselt szervezetet.
18. Tartózkodom megjelenésemben és megnyilvánulásaimban az olyan formáktól, amelyek visszatetszésre adhatnak okot.
19. Kerülöm azokat a magatartásformákat, amelyek következtében befolyásolhatóvá válthatok.
20. Kerülöm az olyan élethelyzeteket, amelyekben kétes életvitelű, erkölcsi hitelüket vesztett személyekkel való megjelenésem miatt én is ilyen színben tűnnék fel.
21. Lehetőségeimet figyelembe véve, de a lehető legtöbbször részt veszek táborépítési, a kiképzési és egyéb feladatok végrehajtásában.
22. Az Etikai Szabályzat aláírásától kezdve havi rendszerességgel befizetem a megszavazott hozzájárulást, ezzel is igazolva az elkötelezettségemet.
23. Tudomásul veszem, hogy tilos nyilatkoznom a Nemzeti Őrsereget érintő kérdésekben, az esetleges érdeklődőt átirányítom a helyileg illetékes kommunikációs altiszthez.
24. Nem szervezek, és nem veszek részt magánakciókban.
25. Tudomásul veszem, hogy tilos a Nemzeti Őrsereggel kapcsolatos bármilyen információ távbeszélőn, drótpostán és egyéb elektronikus úton való közlése.

26. Minden körülmények között betartom a szolgálati utat

A Nemzeti Őrsereg esküje

A Nemzeti Őrsereg esküjének szövege:

"Egy Igaz Teremtő Úr Isten!

Dicső őseink iránti tisztelettől és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, szabad akaratomból, én XY esküszöm, hogy életemet a Szent Korona által sugallt egyetemes és örök Isteni törvényekhez igazítom.

Fogadom, hogy szülőhazámat,az öröktől fogva létező Kárpát hazát, minden külső és belső ellenségtől megvédelmezem, ha kell életemet és véremet föláldozva is. De tiszteletben tartom az élet szentségét, földi élő környezetünket segítek megőrizni utódaink számára.
Fogadom, hogy békében a köz javát szolgálom, magyar testvéreim boldogulására, családom, nemzetem és az emberiség fölemelkedésén munkálkodom. Őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk élő műveltségét igyekszem megőrizni és gyermekeinknek átadni. Vállalásomban Jézus Urunk irgalma, a Boldog Asszonyunk szeretete, és a Szent Korona oltalma vezessen.


Isten engem úgy segéljen!

Az MSZP ünnepel (csak kép)


Csótány Fegyenc és példaképe (csak kép)


2012. április 28., szombat

Gyurcsány és Bajnai (csak kép)


Az orbáni politika lényege (csak kép)


Fizetésünkről....(csak kép)


Mi a közös? (csak kép)


2012. április 27., péntek

Magyarországi Munkáspárt 2006 és Vajnai Attila


Vajnai Attila a Magyarországi Munkáspárt 2006 elnöke. Tipikus példánya a feltörekvő de arra mégis képtelen politikusoknak. Azoknak akik különböző szervezetek módján, trükkökhöz folyamodva próbálnak érvényesülni, de akármit is csinálnak, valahogy mégsem sikerül. Cikkemben szeretném bemutatni azt a szellemszervezetet, amit Magyarországi Munkáspárt 2006-nak hívunk, és vezetőjének Vajnai Attilának, aki politikai sumákságok sorát követte el, csak azért, hogy kapjon 2 percet valamelyik televízióban, vagy öt sort valamelyik újságban.

A cikkben szereplő adatok, tények, vélemények jelentős részét egy a mai kommunista körökben is mozgó személy átfogó tanulmányából idézem, vagy használom fel. Előzetes levelezés során sikerült információkhoz jutni a Magyarországi Munkáspárt 2006 és annak vezetőjének politikai múltja és jelenével kapcsolatban.

A Magyarországi Munkáspárt 2006-ot a Magyar Kommunista Munkáspártból 2005 novemberében kizárt Vajnai Attila alapította. Vajnai 1994-től volt országos alelnöke a Thürmer-féle brigádnak. 2004 őszén először a Központi Bizottság zárta ki a pártból, amit végül a bíróság érvénytelenített. 500 napon keresztül harcolt Thürmerrel, és a 2005. évi kongresszuson a párt felmentette alelnöki tisztségéből, de már előtte kezdte el szervezni a saját pártját.

Az MM 2006 tehát 2005 novemberében alakult meg. 2004 és 2005 között a polgári sajtót Vajnai felhasználta, hogy Thürmert támadja. Ez persze egy alku részét képezte Vajnai és a MSZP között, azonban a mai napig Vajnai ezt tagadja, hogy bármiféle tárgyalás lett volna. A párton belül szintén aktív volt, folyamatosan támadta Thürmert, hogy tagokat toborozzon maga mellé vagy Thürmer ellen, így rendszeresen hangoztatta róla, hogy antidemokratikus, jogtalanul távolítatja el a belső ellenzéket, a Fidesz szekértolója stb.

Amikor már kiderült, hogy ki kivel van akkor megtörtént a szakadás, a Magyar Kommunista Munkáspártból (Vajnaiék állítása szerint) kétezer tagot választottak le az MM 2006 alakuló kongresszusára, ami azóta 500 főre zsugorodott (vagy kevesebb). Az elmúlt években, a kommunista körökben Vajnai szereti hangoztatni, hogy mindenki aki otthagyta Thürmert hozzájuk csatlakozott, azonban szokás szerint ez nem igaz. Akik kilépnek a Munkáspártból nem az MM 2006-ba mennek át, hanem örökre befejezik a politizálást, illetve inkább azok száma a nagyobb akik az MM 2006-ban jönnek rá, hogy milyen politikai szélhámosság folyik ott, és visszatérnek a Thürmeri munkáspártba, amire egy 2011-es KB határozat lehetőséget is ad.

Minden párt, aki megalakul öt év alatt képessé kell, hogy váljon arra, hogy bármilyen formában megmutassa, hogy életképes a magyar politikában. Az MM 2006 eddig két parlamenti, két önkormányzati és egy brüsszeli választáson indulhatott. Az illúzió, hogy ez a párt életképes már a 2006-os tavaszi választáson meglátszott. A Baranyában az 596 szavazókör közül, 325 szavazókörben egyetlen szavazatott sem kapott. 130 szavazókörben egy darab szavazatott kapott, 68 szavazókörben pedig kettőt. Ami azért is extrém, mert az MM 2006-nak Baranyában volt a legerősebb a bázisa, itt volt ugyanis a legnagyobb ellenszenv Thürmer iránt.

A következő önkormányzati választás egyik legszánalmasabb eredménye Komlón volt, ahol a jelölt mindössze egyetlen szavazatott kapott, vagyis saját magára szavazott. Persze Vajnaiék ekkortájt nagyon örültek, hogy Havránek Ferenc Hódmezővásárhelyen bejutott az önkormányzatba illetve harmadik lett a polgármesteri jelöltek közül, csak azt felejtették elmondani, hogy a Zöld Baloldal színeiben indult, és inkább személye, mint pártjai miatt kapott szavazatokat.

Vajnai politikai pályájának igazából két olyan húzása van, amivel fel kelltette a figyelmet magára. Az első a vörös csillag rehabilitálása, a második a Jobbik ellen gerjesztettet gyűlölet hadjárat. A vörös csillagos történet 2003 és 2009 között zajlott. A sajtóban megjelent cikkek alapján körülbelül 8 alkalommal viselte nyilvánosan a jelképet. Mivel ezzel megsértette az önkényuralmi jelképpel kapcsolatos törvényt, természetesen jogkövető állampolgárként azonnal a strasbourgi emberjogi bírósághoz fordult. Ahol 2008-ban úgy döntöttek, hogy a magyar állam megsértette az emberi jogokról szóló európai egyezmény 10. pontját, amely a szólásszabadságról szól.

Onnantól kezdve Vajnai büszkén hirdette, hogy mivel Strasbourg mellettük áll, bárki nyugodtan hordhatja a vörös csillagot. Szokás szerint ez így nem igaz. Strasbourg ugyanis elismerte, hogy Magyarországon nyugodtan tiltott lehet a vörös csillag, mivel saját állításuk szerint is, a vörös csillag sokakat érzékenyen érinthet. Stasbourg mindössze arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos az emberei jogok közül a szólásszabadság betartása, ami a politikai nézeteket illeti, de ettől függetlenül elfogadja, hogy Magyarországon a vörös csillag politikai felhasználása bűncselekmény.

Vajnai egyik legjobb ismérve politikai módszerei saját pártjában. Jó húzás volt a részéről a diktatórikus vezetés vádja a Magyar Kommunista Munkáspárt vezérkaráról (bár egy kommunista szervezet mióta demokratikus?), mert nagyon sok tagot csábított maga mellé mikor megalakult az MM 2006. Azonban gyorsan rájöttek (ezért is hozták 2011-ben Thürmerék a „visszavándorlás” határozatát), hogy Vajnai tényleg diktátor, sőt talán még rosszabb is mint Thürmer.

Elég csak néhány példát felhozni. T. József tagszervező munkáját Vajnai azzal gátolta meg, hogy létszámstopot hozatott érvénybe, majd etikai bizottság elé állította. A MIKSZ-et (MM 2006 ifjúsági szervezet) szabályosan szétverte. Annak akkori elnökét Vajnai szintén etikai bizottság elé állította, és a 2010. évi kongresszuson nyilvánosan sértegette és megalázta. Az akkori elnök Vajnait pedig azzal vádolta, hogy eladta az MM 2006-ot az MSZP-nek.

Másik érdekes húzása a Vörös csillag perről készült könyv, amit Nyári Zsolttal íratott, aki sokáig Gyurcsány Ferenc köreiben mozgolódott. Az információforrásom szerint a pénzt, amit a könyvre szántak annak nagy részét Vajnai zsebre tette, a többiből pedig megíratatta a könyvet. Dániel Péter facebookos oldalán kritizálta a könyvet, és Nyáriról is írt néhány sort idézem „Aztán egy szép napon az én barátom megbízást kapott egy könyv megírására, az egyik ilyen általunk addig meglehetőségen szélsőségesnek és demagógnak tartott szervezettről. A könyv elkészült, a barátom kapott is érte valamennyi pénzt. Ám innentől fogva minden megváltozott. Egykori barátom már csak „új barátaival” törődött és a tőlük tanult, demagóg szólamokat kezdte szajkózni. Többször is próbáltam vele erről beszélni, kértem, hogy induljon el ebbe az irányba. Ő mindig meg is ígérte, hogy erről szó sincs és mi továbbra is számíthatunk rá, ahogyan eddig is. De az oldalán csak szaporodtak a vörös csillagok és a szélsőséges, kommunista gondolatok, míg aztán egy szép napon azt láttam, hogy Guyrcsányék szerinte „neolib népnyúzók”, akik elárulják a hazai baloldaliságot…”

A másik nagy politikai húzása a Jobbik Magyarországért Mozgalom elleni gyűlölet hadjárat. 2011-ben kitalálták, hogy betiltják a szervezetett. Információforrásom szerint a következő írást fedezték fel részükről. Idézem: „Hónapokkal ezelőtt adtunk hírt arról, hogy Nyári Zsolt és Vajnai Attila felperesek – Dr. Kende Péter jogi képviseletével – pert indítottak annak érdekében, hogy bíróság ítélje meg: összefér-e Jobbik Magyarországért nevű párt léte a párizsi békeszerződéssel. Mindhárman sokáig húzódoztunk nyilvánossá tenni az eljárás részleteit. Kénytelenek vagyunk azonban belátni, tartozunk annyival mindazoknak, akik tüstént támogattak bennünket – például a Joggal a Jobbik ellen Facebook-csoportba belépéssel-, hogy végre szóljunk róla: hol is tartunk. A keresetet 2011. szeptember 20-án adtuk be. Arra a Pesti Központi Kerületi Bíróságon Dr. Haupt Egon bíró úr szeptember 27-én végzést hozott: a keresetlevelet idézés kibocsátás nélkül elutasította. Ezt hagytuk jogerőre emelkedni, majd időben újra beadtuk keresetünket, tavaly november 21-én. Dr. Haupt Egon bíró úr december 5-én végzésban a bíróság hatáskörének hiányát állapította meg, és keresetünket áttenni rendelte a Fővárosi Főügyészségre. Ez azonban már megfellebbeztük a törvényes határidőn belül, részletes indoklással együtt. Amit azt elbírálják másodfokon, ígérjük, tájékoztatjuk az érdeklődőket a továbbiakról. Dr. Kende Péter, Nyári Zsolt, Vajnai Attila”.

Vajnai Attila és az MM 2006 valójában szellempolitizálást csinálnak, nincs semmijük, és igazából semmit se tudnak felmutatni. A 2010-es országgyűlési választáson a Zöld Baloldallal közösen tokkal vonóval országszerte 1500 szavazott húztak be, ami nagyjából a teljes tagságuk és néhány rokont jelentettek. Információm szerint az MM 2006 összesen 30 alapszervezete van az országban, ami meg is látszik a kongresszusaikon ahol tényleg maximum 30-an vannak. Igazából olyan szervezetről mint a Magyarországi Munkáspárt 2006 nem is érdemes beszélni, mert lényegében meg sem ütik a mércét ahhoz, hogy szervezetként működjenek.

2012. április 26., csütörtök

Adrian Dietrich Lothar von Trotha német altábornagy (csak kép)

Az afrikai német gyarmati harcok hőse és legkiemelkedőbb alakja, egy igazi követendő példakép! Bátran szembeszállt és győzelmet aratott a barbár és ártatlanokat gyilkoló lázadókkal. Minden tiszteletem az övé.

2012. április 25., szerda

Endrésik Zsolt esküje! (csak kép)


Véreskezű román kommunista pribék menedéke volt Magyarország (Kitartás)

A rendszerváltás utáni Magyarország haláláig bújtatta a román kommunista rezsim egyik legkegyetlenebb alakját, "a román Péter Gábort". A mocskos és véreskezű Alexandru Draghici Antall Józsefnek és Boross Péternek köszönhetően halhatott meg ágyban, párnák közt - a román kormány 1992-ben hiába kérte Budapesttől a kiadatását.

Az antimagyar Boross Péter volt miniszterelnök szerint az állampárti titkosszolgálatok ügynökeit ma bolygatni nem más, mint "sérült lelkek" ambícióinak a megnyilvánulása. Ő ezt a kérdést különösen bonyolultnak látja. Igaza van. Tényleg bonyolult. A kommunista állambiztonsági szervek ugyanis hatalmas információmennyiséget gyűjtöttek össze; és együttműködtek egymással (pl. a román Securitate és magyar ÁVH 1956-ban). Hálózato(ka)t építettek és működtettek. Még ma is érdemes a mozaik darabjait apródonként összerakni, habár elborzasztó képet kapunk. Ebben az esetben is kiderült ugyanis, hogy a de facto antimagyar Boross Péter irányította magyar kormány annak idején egy prominens, véreskezű román kommunista pribéknek nyújtott menedéket, megmentve őt a román igazságszolgáltatás karmaiból.

A mocskos és véreskezű Alexandru Draghici (1913. szeptember 27. - 1993. december 12., Budapest) a tömeggyilkos Gheorghe Gheorghiu-Dej román kommunista pártvezető bizalmi embere és közvetlen munkatársa volt. 1952 és 1965 között belügyminiszterként - és az állambiztonsági erők (Securitate) irányítójaként - irányította a lakosság bestiális terrorizálását és a Román Kommunista Párt teljhatalmának megszilárdítását. Szerepe volt a vezető román kommunista, Lucretiu Patrascanu halálra ítéltetésében (1954).

A tömeggyilkos Gheorghiu-Dej halála után és az emberi söpredék: Ceausescu hatalomra kerülésével azonban háttérbe szorult. Gyakorlatilag azonnal leváltották a BM éléről (1965). A Központi Bizottság titkára, majd a minisztertanács alelnöke lett. Amikor a Párt Patrascanut rehabilitálta (1968. áprilisában), a mocskos és véreskezű Draghici-ot minden funkciójától és rangjától megfosztották, kizárták a Pártból, és egyszerű közkatonaként helyezték tartalékba (1968. november 14.). 1969-ben egy állami gazdaság élére került, majd 1972-ben nyugdíjazták. Nyugdíjából, mondhatni, fényűzően élt, pazar villában. 1989-ben elutasította, hogy visszavételét kérje a Pártba.

1991-ben, amikor volt politikai foglyok a felelősségre vonását kezdeményezték, a mocskos és véreskezű Draghici a feleségével, Czikó Mártával, családegyesítés címén, a lányához menekült Magyarországra - miközben fia Romániában maradt.

1992-ben a román kormány kérte a kiadatását. A kérelmet a magyarellenes Antall-kormány azzal utasította el, hogy a magyar jog szerint a mocskos és véreskezű Draghici - többek között az erdélyi magyarság tagjai, intézményei, egyházai ellen is elkövetett - bűntettei elévültek.

Az antimagyar álnemzeti-álkeresztény kormány jóvoltából a mocskos és véreskezű Alexandru Draghici ágyban és párnák között halt meg Budapesten, 1993-ban, morbid módon ugyanazon a napon, mint Antall József. Tetteiért soha nem kellett felelnie. Halála után a felesége valamikor visszatért Romániába a fiához. A mocskos és véreskezű Draghici Magyarországon minden interjútól elzárkózott, és soha semmiféle jelét nem adta annak, hogy bármit is megbánt volna egykori tetteiből. A részletek iránt érdeklődő, románul tudó olvasó itt, itt és itt tájékozódhat.

Ami Romániában közismert tény, arról a magyarországi közvélemény gyakorlatilag semmit nem tud. Talán ideje lenne, hogy az újságírók kicsikét behatóbban érdeklődjenek.

Elképzelhető, hogy a mocskos és véreskezű Alexandru Draghici olyan titkok tudója volt, ami nem tartozik a pórnépre? Márpedig, aki idős korában joggal számíthat életfogytiglanra egy bíróság előtt, könnyen válhat bőbeszédűvé. Egy politikailag érzékeny tárgyalás - különösképpen, ha nyilvános - mindig kiszámíthatatlan. Jobb tehát nem kockáztatni.

Ki volt ebben az időszakban a magyar belügyminiszter? Az antimagyar Boross Péter (1990. december 21. - 1993. december 12). Külügyminiszter: Jeszenszky Géza (1990. május 23 - 1993. dec. 12). Igazságügyminiszter: Balsai István (1990. május 23. - 1993. december 12.).

Azt sem lenne érdektelen kideríteni, hogy a mocskos és véreskezű Alexandru Draghici lánya (Alexandra) mikor és miért költözött Magyarországra a Kádár-korszakban. Érdemes lenne tudni, hogy itt vajon milyen életpályát/karriert sikerült befutnia.

Érthető, hogy Boross Péter nem híve annak, hogy a kommunista közelmúlt aktáit turkálják. Ki tudja? Lehet, hogy a mocskos és véreskezű Draghici-ügyön kívül (amely gyakorlatilag a webről összeállítható) még más csontvázak is kiborulnának a szekrényből. Esetleg maga az egész szekrény a magyar nemzeti-keresztény politikai elitre borulhat.

vége

2012. április 23., hétfő

Az 1946-ban Budapesten kivégzett hazafiak névsora

vitéz BAKY László, ny. csendőrőrnagy, a Sztójay-kormány belügyi államtitkára. Meggyilkolták 1946. III. 27-én 8,15-kor, azonosítási száma a rákoskeresztúri tömegsírban: 216
BÁRDOSSY László, 1941. IV. 3-tól 1942. III. 9-ig Magyarország miniszterelnöke, Meggyilkolva golyó által 1946. I. 10-én 8 órakor, azonosítási száma a tömegsírban: 29
dr. BASCH Ferenc, 1938-tól 1944-ig a magyarországi Volksbund vezetője. Meggyilkolták 1946. IV. 26-án, 8.15-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 266
BEREGFFY Károly vezérezredes, a Szálasi-kormány honvédelmi minisztere, VK-főnök, meggyilkolták 1946. III. 12-én 15.00-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 178
dr. BUDINSZKY László, a Szálasi-kormány igazságügyminisztere, meggyilkolták 1946. III. 9-én 8.30-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 160
dr. CSIA Sándor, a Hungarista Állam kormányzó tanácsának tagja, meggyilkolták 1946. III. 19-én 9.45-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 186
v. ENDRE László dr., a Sztójay-kormány belügyi államtitkára, 1944. okt. 25-től a Hungarista Állam hadműveleti biztosa, meggyilkolták 1946. III. 29-én, 8.00-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 215
v. FERENCZY László, csendőralezredes, a Szálasi-kormány tárca nélküli minisztere, meggyilkolták 1946. május 31-én 16.00-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 338
GÁL Csaba, 1944. november 4-től a személyi ügyek kormánybiztosa, meggyilkolták 1946. VI. 25-én 8.00-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 372
dr. GERA József, a Szálasi-kormány tagja, meggyilkolták 1946. III. 12-én, 15.00-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 179
HINDY Iván, vezérezredes, a Budapesti I. Hadtest parancsnoka, a szovjet vörös horda elleni városvédelem vezetője. Meggyilkolták 1946. VIII. 29-én 15.00-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 464
HUBAY Kálmán, a Hungarista Mozgalom egyik megalapítója, parlamenti képviselő. Meggyilkolták 1946. VI. 22-én 9.00-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 367
IMRÉDY Béla, 1938. május 14. és 1939. február 26. között Magyarország miniszterelnöke. Meggyilkolták 1946. II. 28-án, 8 órakor, azonosítási száma a tömegsírban: 139
JAROSS Andor, a Sztójay-kormány belügyminisztere, meggyilkolva golyó által 1946. IV. 11-én 8.45-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 236
KASSAI (SCHALMAYER) Ferenc, radikális jobboldali ideológus, Szálasi kormányában tárca nélküli honvédelmi és propaganda miniszter. Meggyilkolták 1946. okt. 30-án 8.00-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 528
báró KEMÉNY Gábor dr., külügyminiszter Szálasi Ferenc kormányában. Meggyilkolták 1946. III. 19-én 8.30-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 285
KOLOSVÁRY-BORCSA Mihály publicista, 1944. október 31-től a sajtóügyek kormánybiztosa. Meggyilkolták 1946. XII. 6-án 9.00-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 591
OMELKA Ferenc, újságíró, a Számonkérő Szék vezetője, 1944. október 30-án a hungarista rabok kiszabadítója Vácott, meggyilkolták 1946. IX. 5- én 8,00-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 468
gróf PÁLFFY Fidél, a Szálasi-kormány földművelésügyi minisztere. Meggyilkolták 1946. III. 2-án 8.30-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 154
RADÓ Endre, csendőrszázados, 1944. november 15. után a Nemzeti Számonkérés Szervezete katonai nyomozó alosztályának parancsnoka. Meggyilkolták 1946. VI. 18-án 16.00-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 363
RAJNISS Ferenc, újságíró, vallás- és közoktatásügyi miniszter a Szálasi-kormányban, meggyilkolták 1946. III. 12-én 9.00-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 175
REMÉNYI-SCHNELLER Lajos, 1938. március 9-től 1945. március 27-ig pénzügyminiszter, meggyilkolták 1946. augusztus 24-én 8.00-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 457
RUSZKAY Jenő, nyugállományú altábornagy, 1940-től Szálasi segítője, 1945. március 1-től a magyar fegyveres kötelékek felügyelője, meggyilkolták 1946. II. 22-én 8.15-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 366
SZÁLASI Ferenc, Magyarország Nemzetvezetője, a Hungarista Mozgalom megalapítója, 1946. március 12-ig Magyarország miniszterelnöke. Meggyilkolva kötél által 1946. III. 12-én 15.30-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 180
dr. SZÁSZ Lajos, 1944. augusztus 7-től 1945. március 27-ig kereskedelmi- és közlekedésügyi miniszter. Meggyilkolták 1946. VII. 24-én 8.00-kor, azonosítási száma: 458
SZÖLLŐSI Jenő, a jobboldali parlamenti képviselőkből és felsőházi tagokból alakult Nemzeti Szövetség tagja, hungarista vezető, miniszterelnök-helyettes a Szálasi-kormányban. Meggyilkolták 1946. III. 19-én 8.15-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 184
SZTÓJAY Döme, altábornagy, 1944. március 22-től 1944. augusztus 29-ig miniszterelnök, meggyilkolva kötél által 1946. VIII 24-én 8.00-kor, azonosítási száma a tömegsírban: 456
VAJNA Gábor, a Szálasi-kormány belügyminisztere, meggyilkolták 1946. III 12-én 14.45-kor,azonosítási száma: 176
v. JÁNY Gusztáv vezérezredes, a 2. Magyar Hadsereg parancsnoka, 1945-ben Nyugatra távozott, 1947-ben hazatért, meggyilkolva golyó által 1947. november 26-án, azonosítási száma a rákoskeresztúri tömegsírban: 1069
A rákoskeresztúri temető jelenlegi 298-as, 300-as, 301-es és 295-ös számú parcellája helyén található hatalmas méretű tömegsírban — ahol 2-3, egyes helyeken 4 rétegben kaparták el a kivégzetteket — a felsoroltakon kívül az alábbi hungarista mártírok földi maradványai találhatók:
ANDREIKOVICS Béla, meggyilkolták 1946. IX. 26-án, azonosítási száma: 578
BALOGH István, meggyilkolták 1946. IX. 18-án, azonosítási száma: 485
BALOGH Sándor, meggyilkolták 1946. XII. 20-án, azonosítási száma: 617
BARNA István, meggyilkolták 1946. V. 18-án, azonosítási száma 323
BEDŐ László, meggyilkolva golyó által 1946. IV. 12-én; azonosítási száma: 243
BECKER Emil, meggyilkolták 1946. VII. 6-án, a. száma: 399
BINDER László, meggyilkolták 1946. I. 7-én, azonosítási. száma: 244
BOKSAY István, meggyilkolva golyó által 1946. IV. 12-én, azonosítási száma: 244
BÓTA Imre, meggyilkolták 1946. VII. 4-én, azonosítási száma: 393
BOTKA Márton, meggyilkolták 1946. XI. 8-án, azonosítási száma: 557
CSISZÁR Gábor, meggyilkolták 1946. X. 14-én, azonosítási száma: 513
CSORDÁS János, meggyilkolták 1946. IX. 18-án, azonosítási száma: 483
DUGOVICS József, meggyilkolták 1946. II. 8-án, azonosítási száma: 98
DUNKEL Károly, meggyilkolták 1946. IX. 3-án, azonosítási száma: 467
ENCSEY Pál, meggyilkolták 1946. XI. 8-án, azonosítási száma: 555
FEHÉRHEGYI János, meggyilkolták 1946. IX. 12-én, azonosítási száma: 476
F.-né PÁL Mária, meggyilkolták 1946. III. 13-án, azonosítási száma: 183
HADNATOVSZKY Ferenc, meggyilkolva golyó által 1946. II. 20-án, azonosítási száma: 130
HADON József, meggyilkolták 1946. V. 8-án, azonosítási száma: 296
HAIK József, meggyilkolták 1946. X. 14-én, azonosítási száma: 514
JÁKITY Károly, meggyilkolták 1946. III. 22-én, azonosítási száma: 198
JUHÁSZ István, meggyilkolták 1946. VIII. 24-én, azonosítási száma: 459
KACSMANN Baritz, meggyilkolták 1946. VII. 6-án, azonosítási száma: 397
KÉKKŐY Ferenc, meggyilkolva golyó által 1946. IV. 24-én, azonosítási száma: 264
KOLTAY László, meggyilkolták 1946. VII. 31-én, azonosítási száma: 436
dr. KONCZ József, meggyilkolták 1946. III. 9-én, azonosítási száma: 163
KOVÁCS Emil, meggyilkolva golyó által 1946. V. 2-án, azonosítási száma: 282
KOVÁCS Magdolna, meggyilkolták 1946. III. 23-án, azonosítási száma: 205
KRAUSZ KÉRI László, meggyilkolták 1946. III. 13-án, azonosítási száma: 181
LUKÁCS Ferenc, meggyilkolták 1946. XI. 8-án, azonosítási száma: 556
LUKÁCS József, meggyilkolták 1946. I. 2-án, azonosítási száma: 20
MALCSINER Gyula, meggyilkolták 1945. XII. 31-én, azonosítási száma: 19
MÁZLÓ Ferenc, meggyilkolták 1946. VI. 7-én, azonosítási száma: 355
MIKHÁZY István, meggyilkolták 1946. VI. 21-én, azonosítási száma: 365
MOLNÁR István, meggyilkolták 1946. I. 16-án, azonosítási száma: 51
MONOSTORI Sándor, meggyilkolták 1946. VII. 6-án, azonosítási száma: 400
NÉGYESSI József, meggyilkolták 1946. V. 8-án, azonosítási száma: 295
OLÁH János, meggyilkolták 1946. XI. 4-én, azonosítási száma: 540
ORENDY Norbert, meggyilkolták 1946. VI. 18-án, azonosítási száma: 364
OROSZ Sándor, meggyilkolták 1946. VII. 6-án, azonosítási száma: 398.
PÁL Gizella, meggyilkolták 1946. III. 13-án, azonosítási száma: 182
PETHŐ Elemér, meggyilkolták 1946. X. 31-én, azonosítási száma: 538
PETROVICS Ferenc, meggyilkolták 1946. IX. 18-án, azonosítási száma: 484
POLES István, meggyilkolták 1946. X. 14-én, azonosítási száma: 515
RIGÓ Mihály, meggyilkolva golyó által 1946. II. 20-án, azonosítási száma: 131
SCHRANK László, meggyilkolták 1946. III. 1-én, azonosítási száma: 155
SCHÜTZ József, meggyilkolták 1946. VII. 6-án, azonosítási száma: 401
SZ.-né SZABÓ Erzsébet, meggyilkolták 1946. III. 22-én, azonosítási száma: 199
T.-né DELY Piroska, meggyilkolták 1946. III. 23-án, azonosítási száma: 201
THÁL György, meggyilkolták 1946. X. 14-én, azonosítási száma: 516
TORMA György, meggyilkolták 1946. IX. 12-én, azonosítási száma: 472
TÓTH RUGGIERO Ödön, meggyilkolták 1946. V. 13-án, azonosítási száma: 317
VIDA János, meggyilkolva golyó által 1946. V. 6-án, azonosítási száma: 289
ZIGÓ Mihály, kiéheztetés, 1946. I. 23-án, azonosítási száma: 79

ZSIROS Mihály, meggyilkolva 1946. IX. 18-án, azonosítási száma: 486

vége

2012. április 21., szombat

Kik állnak a bendeguz.tk hírportál mögött?

Elárulom ugyan azok, akik Lévai György és az általa vezetett Nemzeti Értékelvű (ami inkább értéktelenség) Párt mögött, a mindent kizsákmányoló nemzetközi háttérhatalom és pénzügyi kartell, ami mindenhová befészkeli magát még a nemzeti oldalt sem kíméli. Az gondolom mindenki számára nyílt titok, hogy kapcsolat van a bendeguz.tk hírportál és Lévai György - a nemzeti oldal ellen forduló, azt korábban belülről rendszeresen rohasztó, jelenleg pedig minden eszközzel lejárató - között. A bendeguz.tk egy azon oldalak közül, amit Lévai és köre működtet, ehhez elég csak megnézni a címlapot, ahol első helyen reklámozzák a NÉP-et Lévai elvtárs – egykori kiszes – családi vállalkozásaként működő pártot. De nézzük meg közelebbről a bendeguz.tk nevű hírportált. A portált a Tokelau- szigeteken jegyezték be, erre nem nehéz rájönni, hiszen a .tk a Tokelau- szigetek legfelsőbb szintű internetes tartománya. Az oldal már 2010-ben az országgyűlési választások előtt is csak a Jobbik lejáratásán szorgoskodott. (Ezek után ne csodálkozunk azon, hogy Lévait nem látták szívesen a Jobbikban, arról meg pláne, hogy nem kapott pozíciót, amiért annyira megsértődött a Jobbikra, hogy alapított egy pártot, aminek legfőbb tevékenysége, hogy ahol csak lehet lejárassa a Jobbikot. Se egy programot se egy rendezvényt nem tud felmutatni, csak rágalmazni, vádaskodni és apró ügyeket felnagyítani, miközben ő is pont ugyanazt csinálja, mint amivel vádolja a Jobbikot. De ez most nem ide tartozik.) Ha megnézzük az oldal forrását, feltűnik egy név Regős Bendegúz, aki nem más mint az Indul a bakterház című „nagysikerű” magyar filmkomédia ifjú főhőse. A film Rideg Sándor azonos című regénye alapján készült. Ha nem tudná valaki kicsoda is Rideg Sándor akkor itt van néhány sor a wikipediáról: „Életpályája Öt elemit végzett, csikós volt. 1919-ben vöröskatonának állt. A Tanácsköztársaság bukása után Budapesten gyári munkás, később MÁV-altiszt volt, majd pékmesterséget tanult. 1925-ben az akkor alakult Magyarországi Szocialista Munkáspárt vezetőségi tagja. A munkásmozgalomban való részvétele során több ízben letartóztatták, 1927 júliusában a lakásán titkos nyomdát foglaltak le. 1944-ig állandó rendőri felügyelet alatt állt, majd koncentrációs táborba hurcolták. 1945-1947 között a csepeli Szabadkikötő üzemi bizottságának elnöke, azután több évig a néphadsereg írói csoportjának tagja volt. 1931-től jelentek meg novellái a Népszava, a Korunk, a Magyarország és a Híd című lapokban, illetve folyóiratokban. Első regényében, az Indul a bakterházban, amelyet 1939-ben a Népszava közölt folytatásokban, már megmutatkozott írói egyénisége: élénk mesélőkedve és szocialista szemlélettől áthatott eredeti humora. Író tehetsége csak 1945 után bontakozott ki teljesen.” De ajánlom mindenki figyelmébe a Tokelau szigetek zászlaját is:


A Zászló önmagáért beszél. A kék tudjuk kiknek a színe a sárgával vegyítve, máris megkapjuk ki áll ennek a "nép"es, bendeguzos és lévais csürhe mögött. Már csak egy hatágú csillag hiányzik.

Az csak mellékesen jegyzem meg, hogy az oldalon alig vagy egyáltalán nem található olyan cikk ami a baloldallal vagy a liberálisokkal esetleg csótány fegyenccel foglalkozna. A cikkek nagy része a Jobbikot veszi gorcső alá, sokszor olyan cikkekkel, amit korábban a kuruc.infó közölt. Ez is csak a baloldali és liberális kötődését bizonyítja ennek az oldalnak.

Ezek után mindenki elgondolkodhat ennek a portálnak és a mögötte álló személy(ek) és csoport(ok) a hitelességéről.

Richard Gatling (Honvédelem)


"Ha fel tudok találni egy olyan lőfegyvert, amely gyorsasága révén egy embert is képessé tenne arra, hogy száz helyett álljon helyt, nem lenne szükség ekkora hadseregekre, s jelentősen csökkenne a csatáknak és járványoknak kitett emberek száma" - írta az amerikai Richard Jordan Gatling, az első működőképes gépfegyver feltalálója találmányáról. Gatling százkilencven éve, 1818. szeptember 12-én született.

Volt halász, törvényszéki írnok, tanító és boltos. Huszonegy évesen gőzhajópropellert konstruált, de nagy csalódására hasonló találmányt már őelőtte szabadalmaztatott a svéd John Ericsson. Ezután az ültetvényes apja által tervezett gyapjúszedő gépet alakította úgy át, hogy az gabona betakarítására is alkalmassá vált. Egy himlőjárványt követően érdeklődése váratlanul a gyógyítás felé fordult, és orvosi diplomát szerzett. Az amerikai polgárháború kitörése után egy új fegyveren kezdett dolgozni, mert komolyan hitte: a szörnyű emberveszteségek lehetősége miatt azt soha nem használnák, és megszűnnének a háborúk.

Gatling hat, külön zárral és elsütő szerkezettel ellátott fegyvercsövet szerelt egy kézzel meghajtott tengelyre. A forgás során a lőszer a fegyver tetején elhelyezett tárból, felülről esett a csőbe, a kellő helyzetbe érve a cső elsült, majd tovább forogva kivetette a hüvelyt és a folyamat újra kezdődött. A megoldás újszerűsége nem a forgó mechanizmus volt (ezen alapult a Colt-féle revolver is), sem a tűzgyorsaságot növelő és a túlhevülést megelőző több fegyvercső, hanem a gravitációt kihasználó lőszeradagolás. A biztonságos fegyver az el nem sült töltényt is kivetette, s teljesen gyakorlatlan személyzet is kezelhette.

A faállványra szerelt, ló vontatta Gatling-puska 200 lövés/perc elméleti tűzerővel rendelkezett, ezt idővel 1200 lövés/percre tornázták fel. A katonai bürokrácia ennél lényegesebben lassabb volt, a fegyverből nem is rendeltek a polgárháború alatt, csak 1866-ban állították rendszerbe. A Gatling-fegyvert a 19. század végén kiszorította a használatból a teljesen automata, egycsöves Maxim-géppuska. A tetszhalálból a második világháború után támadt fel, amikor az amerikai légierő az addiginál gyorsabb és megbízhatóbb gépfegyverekre tartott igényt. A megoldás a Gatling-fegyver modern változata lett, amely hidraulikus vagy elektromos motor által meghajtva percenként 6-8000 lövés leadására képes, ráadásul hat csöve lévén a hagyományos gépfegyvernél hatszor nagyobb az élettartama.

Gatling békésebb találmányokkal is gazdagította az emberiséget: tökéletesítette az illemhelyet, a bicikliket, gyapjútisztító gőzgépet épített és kísérletezett a traktor elődjével. 1891-ben ő lett az amerikai feltalálók szövetségének első elnöke. A vagyonát rossz befektetései miatt többször elvesztő, majd újra meggazdagodó feltaláló 1903-ban halt meg, viszonylag tehetős emberként.
vége

2012. április 20., péntek

A köztársasági elnök utódja (csak kép)


vége

Vicc képekben Orbán-Gyurcsány vs. pilóta (csak kép)

Mindenki érdeme szerint (csak kép)


Európai unió (csak kép)


Nemzeti zászlók (csak kép)

Államadósság 2005-2012 között! (csak kép)


Ki nem való ide? (csak kép)


Magyarország 1945. január 1-jével bevezetett hungarista címere (csak kép)


2012. április 19., csütörtök

Elkészült a budapesti betöréstérkép (amivarosunk.info)
Forrás

A főváros II. kerületében, valamint Kőbányán és Soroksáron kifejezetten magas a lakásbetörések lakásállományhoz viszonyított száma – derül ki az FHB Bank otthontérképéből. A budapesti átlagnál kevesebb a betörés a XII. kerületben, Újpesten és Zuglóban.

A budapesti lakásbetörések gyakorisága korántsem mutat egyenes összefüggést az ingatlanok értékével és a tulajdonosok vagyoni helyzetével – derült ki FHB Bank által (a Központi Statisztikai Hivatal és a Belügyminisztérium adatai alapján) összeállított otthontérképből, melyet a Magyar Nemzet ismertet.

Észak-Buda II. kerületi részein, valamint Kőbányán és Felsőrákoson, Kispesten és Soroksáron kifejezetten magas a lakásbetörések a lakásállományhoz viszonyított száma. Vagyis a budapesti ingatlantulajdonosoknak ezekben a városrészekben kell a legnagyobb eséllyel számítaniuk arra, hogy betörnek az otthonukba.

Míg a II. kerületben az ingatlanok értéke és az ott élők jövedelme nagyon magas - az ingatlanok négyzetméterára meghaladja a 380 ezer forintot, és az egy főre jutó jövedelem is kiemelkedő nagyságú -, addig a többi városrészre éppen ennek ellenkezője a helyzet. A fentebb említett négy másik területen mindenütt 220 ezer forint alatt jár a piacon kínált ingatlanok négyzetméterára, a lakók jövedelme pedig általában a budapesti átlagnál jóval alacsonyabb.

Ugyancsak ellentmond a sztereotípiának (miszerint a betörők a drága városrészek ingatlanjait részesítik előnyben), hogy a budai hegyvidék XII. kerületben lévő, értékes otthonokkal teletűzdelt részein viszont a budapesti átlagnál kevesebb a betörés. Pedig ez a terület közvetlen szomszédja a betörések magas számát tekintve a fővárosi élbolyba tartozó II. kerületi utcáknak, és a két városrész között a lakások árát, az itt élők jövedelmét tekintve sincs számottevő különbség.

A felmérésből az is kiderült, hogy a III. kerületben és a Várban élők is biztonságban érezhetik magukat. A budai oldal délebbre fekvő kerületeiben már összetettebb a kép. Az újbudaiaknak a budapesti átlagnál kisebb esélyük van arra, hogy otthonukba illetéktelenek jussanak be, de a délebbre fekvő XXII. kerületben már a fővárosi átlagnál több lakásbetörés történik.

A pesti oldalon Csepelen már kicsivel jobbak a kilátások, mint a kőbányai, felsőrákosi, kispesti és soroksári ingatlantulajdonosok esetében, de az átlagosnál azért többször kell tolvajok látogatásával szembesülniük. A ferencvárosiaknak, valamint az észak-pesti kerületekben lakóknak már az átlagosnál kevesebbszer kell betörésre hazaérkezniük, a legjobb helyzetben pedig egyértelműen az újpesti, káposztásmegyeri és zuglói lakástulajdonosok vannak.

A Magyarok Szövetsége is csatlakozik az otthonvédő tüntetéshez

Forrás

Eddig 14 szervezet csatlakozott

A Magyarok Szövetsége közleménye:

A Magyarok Szövetsége országos mozgalma felhívással fordul tagságához, szimpatizánsaihoz:
A Magyarok Szövetsége országos mozgalom egyetért a Koppány csoport által szervezett demonstrációval. Egyetért célkitűzéseivel, és arra kéri tagságát, szimpatizánsait, és minden tisztességes, hazájáért, nemzettársaiért, családjáért felelősen gondolkodó honfitársát, vegyen részt a 2012. április 19. 12 órakor a Budapest, XIV. ker., Cházár A u. 13. szám alatti, Végrehajtási Kamara Székháza előtt rendezett demonstráción. Mondjunk közösen nemet a kilakoltatásokra!

Kedves Társaim!
Hozzatok minél több szövetségest és támogatót a demonstrációra.
Pólóban gyertek!
Áldás
Teknyős László
A Szabad Riport további közleménye, a szervezők információi alapján:
Az otthonvédő tüntetéshez eddig 14 szervezet csatlakozott:
Koppány Csoport
Fehér Kéményseprők Országos Szövetsége,
Túlélés 98 Egyesülete
Magyar Nemzetért Mozgalom
Szabad Magyarországért Mozgalom
Magyarországért Párt
Nemzeti Civil Kontroll
MAREVOSZ
Egységes Magyarország Mozgalom Otthonvédők
Ultimátum Multimédia
Nemzeti Ellenállás Mozgalom
Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom
Magyarok Szövetsége
Nagybányai Horthy Miklós Század
A Lánchíd rádió18-án délután, külön riportban foglalkozott a holnapi otthonvédő tüntetéssel.
2012. április 18.
Szabad Riport Tudósító Iroda

2012. április 19. - 08:14


Az első blogom háttere

Ezt az általam készített hátteret, raktam be a korábbi blogomba (sajatgondolat.blog.hu). Aki érti, az érti, aki meg nem, az nem, de nem is igazán érdekel.

A háttér értelmezése, az én megfogalmazásom szerint a következő:

1. Az első pajzs: az államalapítást és a kereszténység felvételét szimbolizálja.
2.A második pajzs: az Árpádházi királyok dicsőséges korszakát szimbolizálja.
3. A harmadik pajzs: az Anjou királyok korának jelképe, amikor Magyarország partjait "három tenger" is mosta.
4. A negyedik pajzs: Erdély Magyarországhoz való tartozását szimbolizálja.
5. Az ötödik pajzs: az un. Kossuth címer, ami az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharcot szimbolizálja.
6. A hatodik pajzs: Magyar Szent Korona országait és Nagy- Magyarországot szimbolizálja.
7. A hetedik pajzs: az un. magyar kiscímer, mely a jelenlegi Magyarországot is szimbolizálja és a Szent- Koronával együtt a magyar állam hivatalos címere.

8. A nyolcadik pajzs: a modern magyar nemzeti radikalizmust és a hazafiságot akarja szimbolizálni és hivatalosan a Jobbik Magyarországért Mozgalom logója.

2012. április 17., kedd

A Nemzeti Összefogás kormányának (Szálasi-kormány) miniszterei

A Szálasi-kormány miniszterei

Képriport a Magyar Futár 1944-es évfolyamából.

Szálasi Ferenc Nemzetvezető,

Beregfy Károly Honvédelmi miniszter,
Jurcsek Béla Közellátási miniszter,
Kassai Ferenc Propaganda- és nemzetvédelmi miniszter,
báró Kemény Gábor Külügyminiszter,
Kovarcz Emil Országmozgósítási és hadfelszerelési miniszter,
gróf Pálffy Fidél Földművelésügyi miniszter,
Rajniss Ferenc Vallás- és közoktatásügyi miniszter,
Reményi Schneller Lajos Pénzügyminiszter,
Szakváry Emil Iparügyi miniszter,
Csia Sándor a Koronatanács tagja,
Szász Lajos Kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter,
Szőlősi Jenő Miniszterelnök-helyettes,
Vajna Gábor Belügyminiszter.

2012. április 13., péntek

Lévai hazugsága, és a valóság!

Egy újabb Lévai Gyuris bejegyzés a facebookról. Megjegyezném, hogy attól, hogy valakit értek valós vagy inkább csak vélt sérelmek, még senkit sem jogosít fel a rágalmazásra és hazugságok terjesztésére. Lévai szokásához híven írt egy cikket arról, ami nincs és mindezt az általa működtetett oldalakra korábban felrakott postokkal kívánja majd bizonyítani. De nézzük, akkor  most meg mi is az igazság.

„Kaptunk mostanában pár bírálatot és sok szidalmazást ill. nyomdafestéket nem tűrő rágalmazásokat Jobbikosok részéről!” – Pontosan hol? Mert egyetlen egy hivatalosan a Jobbikhoz köthető portálon vagy újságban sem olvastam olyan cikket, megjegyzést, bejegyezést, lábjegyzetet, ahol ezt a pártnak nem nevezhető kis gyermeteg kezdeményezést, mint a Nemzeti Értéktelenség egyáltalán megemlítenék. Sőt még csak tudomást sem vesznek erről a szánalmas kis kezdeményezésről.  Azt, meg hogy kommentekben szidják ezt a nevetséges pártot, el kell viselni, de ez még nem jelenti egyértelműen azt, hogy a Jobbik állna a háttérben. Ellentétben Lévai Gyurival, akinek bármelyik általa működtetett oldalon, blogon, közösségi oldalon nem tesz mást mint jelentéktelen ügyeket felemlegetve és a sajtóból vett pletykákkal a Jobbikot támadja. Ráadásul olyan dolgokban és olyan hangnemben, ami bőven kimeríti a rágalmazás fogalmát. Tulajdonképpen Lévai eddigi teljesítménye nem áll másból, mint a Jobbik támadásából, elhallgatva azt a tényt, hogy valójában még sem ő, sem a kezdeményezése nem tett még le semmit az asztalra. Valahol, azt olvastam, hogy ő rakta le a Jobbik gazdasági alapjait, ha így van miért nem rakta még le a saját pártja gazdasági alapjait?

„Kifogásolják, hogy mi bíráljuk őket (no nem ilyen finoman fogalmaznak) és mi ezért, hogyan képzeljük velük az összefogást.” – Az igazság viszont az, hogy valaki bírálja ezt a pártot, ahhoz előbb tudomásul kellene venni, hogy ez a párt egyáltalán létezik, viszont a Jobbik annyira nem foglalkozik velük, hogy tudomásul sem veszi őket. Ez a bejegyzés is egy szánalmas próbálkozás, hogy valami minimális népszerűségre tegyen szert. De ahhoz előbb valamit le kellene tenni az asztalra, mondjuk egy választási programot vagy valami hasonlót, de azt eddig még nem hallottunk Lévai „elvtárstól”! Csak Závrieviczezést meg Jobbikosozást.

„Ezzel kapcsolatban számunkra van pár dolog, ami érthetetlen:
Hogyan képzelheti az összefogást a Jobbik, vagy képviselőik, amikor ők éveken keresztül (ma is) rágalmaznak és sarat dobálnak mindenkire, minden nemzeti erőre, vagy egy másik nemzeti erőt képviselő emberekre, így ránk is.”
– Számomra is van egy értelmetlen dolog, hogy pontosan kikre is dobál sarat? Mert a nemzeti értéktelenséget még csak meg sem említik hivatalosan. A Betyársereggel volt némi konfliktusuk, de azt sikerült rendezni és tudtommal Lévaiék nem igazán szimpatizálnak ezekkel a csoportokkal vagy Budaházyval. Akkor pontosan kiket is dobálnak sárral?

„A történethez hozzátartozik, hogy minden hazafit eltávolítottak a pártjukból.” – Kiket? Pőszét? Őt nem igazán tartom hazafinak, Lévai meg tudtommal, mint annyi helyen elmondta és leírta önként távozott a pártból 2010-ben. Tehát kikről is beszél?

„Mára a Jobbikban csak az "igénytelenebbje" maradt, akiknek tárgyi tudása, intelligenciája és értelmi színvonala elég alacsony, és sokan logikus gondolkodásra is képtelenek, mert egyszerűen képtelenek az ok és okozati összefüggések felismerésére.” – És pontosan milyen ok-okozati összefüggésre? Mert ez nem derült edig még ki Lévainál és a hasonlóknál. Érdekes dolog, hogy miközben szidja a Jobbikot, minden közösségi oldalra regisztrál és bejelöl egy sor olyan személyt és szervezetet, ami a Jobbikhoz köthető vagy vele szimpatizál és folyamatosan írja a hazugságait és provokál. Ezután elgondolkodok, hogy ki is támad kit? Kritizálja mindenért a Jobbikot, miközben ő maga semmit nem tud felmutatni, és annyira jelentéktelen, a pártja, hogy a tagságról még csak pontos fogalmaink sincsenek, mert egyszerűen mérhetetlen.
„ Azért tartanak ma ott, ahol.” – A Jobbik bent van és jelen van a törvényhozásban, a megyei közgyűlésekben,  a legjelentősebb települések önkormányzataiban és az európai parlamentben, továbbá folyamatosan nő a népszerűsége. Ez tény! Vagyis akkor hol is tartanak?

„Ráadásul én egyre inkább úgy látom, hogy a Jobbik nem véletlenül, hanem szándékosan "téveszti" el a célt, és ez mára már sorozatossá vált.”
– Milyen célt? Mert én egyről sem tudok, ahol eltévesztett volna bármit is! Legalább egy jelentős célt nevezzen már meg neki valaki is, amiben tévedett vagy mellényúlt a párt.
„Inkább támadnak neki egy vele "hasonlóan gondolkodó" nemzeti erőnek, mint a kizsákmányoló hatalomnak.” – Pontosan milyen nemzeti erőnek támadnak neki? A kormányt pedig eddig is a leghevesebben a Jobbik kritizálta és kritizálja a lévais különítményt még csak zárójelben sem említik meg.

„Persze tudjuk, hogy ez sem véletlen, mert így rendelték meg tőle a jobbiktól a hatalmak, hiszen ezért hozták létre a Jobbikot.”
– Ez annyira szánalmas megjegyzés, hogy arra sem méltó, hogy bárki reagáljon rá.
Amiket fentebb felsorolt és amikkel a Jobbikot vádolja Lévai Gyuri, az pontosan rá igazak. Ő az aki folyamatosan hazudozik meg rágalmaz. Mindezt azért mert nem jutott neki a húsos fazékból és most sértve érzi magát mint egy hatéves kisfiú, aki nem kapott csokit.
Természetesen, azért vannak, akik átlátnak az olyanokon mint Lévai, és hamar felfedezik az ilyen liberális provokátorokat. Az mennyire hiteles ember aki csak vádaskodni tud, de a problémák megoldására még egy valamire való programmal sem áll elő.
Egy érdekes dolog! Milyen párt az, amelyiknek a honlapján a vezetőség fül alatt egyetlen személy Lévai György található! Alelnökök, megyei, helyi vezetők stb. Miért nincs? Vagy miért csak egyetlen emberről tudunk, hogy ennek a pártnak a tagja? Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a párt nagyon minimális gyakorlatilag mérhetetlen népszerűsége is a Jobbik folyamatos támadásának köszönhető. Ha nem foglalkozna a Jobbikkal ennyit és az érdemi munkára koncentrálna sokkal sikeresebb erő lehetne.

Sok mindent hallunk Lévaitól és követőitől csak éppen azt nem hogy hogyan oldanák meg a problémákat és egyetlen egy állítását sem sikerült eddig bizonyítékokkal alátámasztani. Minden állítása légből kapott pletykákon alapul.