2012. május 30., szerda

Erdélyi induló (csak szöveg)


Elhangzott a szó
Zeng az induló
Győztesek megint régi zászlaink
Nézd a rút határt, széttiporva már
Várnak újra mind ősi bérceink

Édes Erdély itt vagyunk
Érted élünk és halunk
Győz a szittya fergeteg a rohanó sereg

Édes Erdély itt vagyunk
Érted élünk és halunk
Győz a szittya fergeteg a rohanó sereg

Lépteink nyomán, fenn a Hargitán
S völgyeinkben lenn büszke nóta cseng
Már semerre sincs, az átkozott bilincs
Hát énekeljetek, völgyek és hegyek

Édes Erdély itt vagyunk
Érted élünk és halunk
Győz a szittya fergeteg a rohanó sereg

Édes Erdély itt vagyunk
Érted élünk és halunk
Győz a szittya fergeteg a rohanó sereg

Édes Erdély itt vagyunk
Érted élünk és halunk
Győz a szittya fergeteg a rohanó sereg

vége

Testbeszéd Lázártól (csak kép)


Rákóczi nóta (csak szöveg)Jaj, régi szép magyar nép!
Az ellenség téged mikép
Szaggat és tép!
Mire jutott állapotod,
Romlandó cserép.
Mint egy kedves eleven kép,
Voltál olyan szép,
Magyar nép!
De a Sasnak körme között
Fonnyadsz mint a lép.
Szegény magyar nép,
Mikor lész már ép?
Megromlottál, mint cserép.
Jaj, hát szegény magyar nemzet
Jóra mikor lép?
Jaj, Rákóczi, Bercsényi
Magyarok híres vezéri,
Bezerédi!
Hová lettek magyar népnek
Vitéz vezéri,
Nemzetünknek hírszerzői,
Fényes csillagi,
Ocskai?
Az ellenség mindenfelől
Őket emíszti,
Űzi, kergeti,
Búval epeszti.
Közinkbe sem ereszti.
Jaj, hát szegény nemzetünket
Miképp mellyeszti!
Jaj, országunk, jószágunk,
De főképpen mi magunk
Mint nyavalygunk;
Az idegen nemzetségnek
Rabjai vagyunk.
Jaj, naponként mind elfogyunk,
Jót ne is várjunk,
Kívánjunk,
Mert hatalmas, diadalmas
Nemzet van rajtunk.
Jaj, meg kell halnunk,
Meg nem maradunk,
Nagy ellenség közt vagyunk,
Bizony méltán ezek miatt
Kesergünk, sírunk.
Országunknak, magunknak,
Jaj minden maradékinknak!
Mindazoknak,
Kik e földön nagy ínségben
Így nyomorkodnak.
Özvegyek panaszolkodnak,
Árvák zokognak;
Magoknak
Siralommal ártatlanok
Halált okoznak,
Úgy siránkoznak
És fohászkodnak.
Bánatjok nem apadnak,
Mert hazánkbul az ínségek
El nem távoznak.
Tenger rajtunk a fegyver,
Mert a német rajtunk hever,
S igen ver.
Mutogatja magát mint egy
Híres gavallér,
Nemzetünket hajtó pillér.
Nem szán, mint hóhér.
Akit ér,
Addig veri, meddig neki
Mindent nem ígér.
Látod mely kövér,
Bőrében sem fér,
De mégis mind többet kér,
Alig vagyon országunkban
Miatta kenyér.
Nézz reánk, Úr, a mennybül!
Ments meg, kérünk, minket ily csúf
Ellenségtül,
Ki a híres magyaroknak
Vérébül épül.
Ne hagyd ily dühös ínségtül
Rút ellenségtül,
Némettül
Gyaláztatni, mocskoltatni
Az írigyektül.
Ily dölyfös néptül,
Kínzó eszköztül,
Megfosztatni nevétül,
Mindenkoron győzedelmes

Dicsőségétül!

vége

Testbeszéd Lázártól (csak kép)


Testbeszéd Orbántól! (csak kép)


2012. május 29., kedd

A régi új cigaretta (csak kép)

Akik supermannek képzelik magukat

superman-default-logo.jpg

Vannak olyan politikusuk, akik a semmitevést, amit évekig folytatnak vezető pozícióban, komoly nemzetmentő és kormányzati munkának próbálják meg feltüntetni. Ehhez nem kell szupermannek lennünk, hogy felismerjük ezt (persze vak és elvakult emberek mindig vannak, akik a fennálló hatalmat minden erővel képesek szolgálni). Ott van ugye - az elmúlt 8 év szánalmas kormányfője - Gyurcsány Ferenc - találóbb néven: Csótány Fegyenc -, aki annak idején azt mondta, hogy ő fogja megváltani ezt az országot, aztán mi is történt? Megmondom én, szégyenszemre lemondott a miniszterelnöki posztjáról és elkullogott vissza a második vagy harmadik sorba, nyalogatni a sebeit és ugatni hülyeségeket, mint egy veszett kutya. Ő volt az első igazi szuperman miniszterelnökünk, csak nem az ereje hanem a bukása volt látványos. De ő már a múlt. Mint, ahogy a múlt az őt követő kormányfő is a libákhoz különös vonzalmat tápláló Gordonka, aki a megamegszorításokkal és a haza IMF-nek való kiszolgálásával akarta megmenteni az országot, de csak még nagyobb lett az államadósság, majd erre azt mondták, hogy sikerült csökkenteni az államadósság növekedésének az ütemét, vagyis az államadósságot nem. Azt már régen megmondtam nem egy helyen, hogy adósságra nem lehet gazdaságot magyarul országot építeni, mint ahogy azzal sem, ha mindent ennek rendelnek alá. Fejlesztésre és munkahelyteremtésre lenne szükség. Milyen érdekes, hogy az Unió urai, csak most kezdenek erre rájönni. De ezt, hagyjuk. Folytassuk a jelenlegi vezetéssel, mert az sem jobb egy fikarcnyit sem az elődeinél, hiszen ők ott folytatták, ahol azok abbahagyták, amiben különböznek, azok csak technikai és nem ideológiai kérdések. Semmiben nem különböznek egymástól, akárhogy is próbálják ezt mindkét oldalon bizonyítani. Hiszen a fennálló rendet és az adósságra épülő gazdaságot, bármennyire is hangoztatják/hangoztatnák, de nem fogják sohasem megváltoztatni, mert nem fűződik hozzá semmilyen érdekük. Kicsit olyanok számomra mint a képregényhősök, akik mindig a nemes ügyért küzdenek és a jó oldalon állnak, na valami hasonlót gondolnak magukról az elmúlt 23 év vezetői. Egyik rosszabb ötlet követi a másikat és a mi a legszomorúbb, hogy mindig meg vannak győződve arról, hogy amit csinálnak az milyen jó. Csak egy gond van velük, nekik nincs szupererejük, hogy tényleg csodát tudjanak tenni, azt meg hogy az emberekből minél több mindent kisarcolnak meg kisajtolnak én nem nevezném művészetnek, mert arra egy hatéves gyerek is képes lenne. Bár a többfunkciós országgyűlési képviselőkből álló parlamenti frakcióknál nem igazán kell már semmin sem csodálkozni, és ez igaz a Zsideszre és a szocionistákra is. Ezeket az embereket örökre száműznie kell a hazafias erőknek, még a hatalom közeléből is, hogy többet ne tudjanak semmilyen kárt okozni ennek az országnak.

2012. május 28., hétfő

Magyarország kitüntetéseinek viselési sorrendje (az 1944. évi állapotnak megfelelően)

800px-Weltliche_Schatzkammer_Wien_(144).JPG

A magyarországi rendjelek, kitüntetések, dísz- és emlékjelvények viselési sorrendje az 1944. évben a következő volt:

Aranygyapjas Rend (sorrenden kívül)

1. Katonai Mária Terézia-rend nagykeresztje
2. Katonai Mária Terézia-rend középkeresztje
3. Katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztje
4. Magyar Királyi Szent István-rend nagykeresztje
5. Magyar Érdemrend Szent Koronával ékesített nagykeresztje
6. Katonai Érdemkereszt 1. osztálya hadidíszítménnyel
7. Lipót Rend nagykeresztje
8. Magyar Érdemrend nagykeresztje
9. Lipót Rend I. osztálya
10. Vaskorona Rend 1. osztálya
11. Szent István Rend középkeresztje
12. Magyar Koronás Nagy Aranyérem (katonai)
13. Magyar Koronás Nagy Aranyérem (polgári)
14. Nagy Katona Érdemérem
15. Ferenc József Rend nagykeresztje
16. Polgári Hadi Érdemkereszt I. osztálya
17. Magyar Vöröskereszt érdemcsillaga
18. Vöröskereszt érdemcsillaga
19. „Pro Litteris et Artibus” osztrák-nagyar díszjelvény
20. Magyar Corvin-lánc
21. Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal
22. Lipót Rend középkeresztje
23. Katonai Érdemkereszt 2. osztálya hadidíszítménnyel
24. Szent István Rend kiskeresztje
25. Magyar Érdemrend középkeresztje
26. Vaskorona Rend 2. osztálya
27. Ferenc József Rend középkeresztje a csillaggal
28. Magyar Érdemrend tisztikeresztje
29. Lipót Rend lovagkeresztje
30. Ferenc József Rend középkeresztje
31. Corvin Koszorú
32. Polgári Hadi Érdemkereszt 2. osztálya
33. Ferenc József Rend tisztikeresztje
34. Vaskorona Rend 3. osztálya
35. Magyar Érdemrend lovagkeresztje
36. Ferenc József Rend lovagkeresztje
37. Magyar Arany Vitézségi Érem tisztek számára
38. Arany Vitézségi Érem tisztek számára
39. Polgári Hadi Érdemkereszt 3. osztálya
40. I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem tisztek számára
41. Ferenc József Kereszt
42. Katonai Érdemkereszt 3. osztálya
43. 1. osztályú Érdemkereszt lelkészek számára, fehér-piros szalagon
44. 2. osztályú Érdemkereszt lelkészek számára, fehér-piros szalagon
45. 1. osztályú Érdemkereszt lelkészek számára, fehér szalagon
46. 2. osztályú Érdemkereszt lelkészek számára, fehér szalagon
47. Ezüst Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt szalagján
48. Bronz Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt szalagján
49. Magyar Koronás Bronz Érdemérem, szalagján az elmaradt háborús kitüntetések kisebbített alakjával
50. Magyar Koronás Ezüst Érem (katonai)
51. Magyar Koronás Ezüst Érem (polgári)
52. Magyar Vörös Kereszt Érdemkeresztje
53. Ezüst Katonai Érdemérem piros szalagon
54. Magyar Koronás Bronz Érem (katonai)
55. Magyar Koronás Bronz Érem (polgári)
56. Arany Toldi Miklós Érdemérem
57. Ezüst Toldi Miklós Érdemérem
58. Bronz Toldi Miklós Érdemérem
59. Ferenc József emlékjelvény 1. osztálya
61. Bátorsági Érem
62. Magyar Arany Vitézségi Érem
63. Arany Vitézségi Érem
64. Koronás Arany Érdemkereszt a Vitézségi Érem szalagján
65. Magyar Arany Érdemkereszt
66. Koronás Arany Érdemkereszt piros szalagon
67. Arany Érdemkereszt a Vitézségi Érem szalagján
68. Arany Érdemkereszt piros szalagon
69. Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érem
70. 1. osztályú Ezüst Vitézségi Érem
71. Magyar Vöröskereszt Érdemérem
72. Magyar Ezüst Érdemkereszt
73. Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem
74. 2. osztályú Ezüst Vitézségi Érem
75. Magyar Ezüst Érdemérem sötétsmaragdzöld szalagon
76. Koronás Ezüst Érdemkereszt a Vitézségi Érem szalagján
77. Koronás Ezüst Érdemkereszt piros szalagon
78. Ezüst Érdemkereszt a Vitézségi Érem szalagján
79. Ezüst Érdemkereszt piros szalagon
80. Magyar Bronz Érdemkereszt sötétsmaragdzöld szalagon
81. Magyar Bronz Érdemérem sötétsmaragdzöld szalagon
82. Magyar Bronz Vitézségi Érem
83. Bronz Vitézségi Érem
84. Koronás Vas Érdemkereszt a Vitézségi Érem szalagján
85. Koronás Vas Érdemkereszt piros szalagon
86. Vas Érdemkereszt a Vitézségi Érem szalagján
87. Vas Érdemkereszt piros szalagon
88. Tűzkereszt koszorúval és kardokkal
89. Tűzkereszt koszorúval
90. Károly Csapatkereszt
91. Polgári Hadi Érdemkereszt 4. osztálya
92. Ferenc József Emlékjelvény 2. osztálya
93. Sebesültek Érme
94. Nemzetvédelmi Kereszt
95. Tűzkereszt
96. Háborús Emlékérem a piros-fehér zöld színű hadiérem szalagján a kardokkal és a sisakkal díszítve
97. Háborús Emlékérem a piros-fehér zöld szegélyű szalagon, kardok és sisak nélkül
98. Hadiérem
99. 1. osztályú Tiszti Katonai Szolgálati Jel
100. Díszérem 40 évi hű szolgálatokért
101. Díszérem 35 évi hű szolgálatokért
102. 2. osztályú Tiszti Katonai Szolgálati Jel
103. 3. osztályú Tiszti Katonai Szolgálati Jel
104. Vöröskereszt 1. osztályú díszjelvénye
105. Vöröskereszt tiszti díszjelvénye
106. Vöröskereszt 2. osztályú díszjelvénye
107. Felvidéki Emlékérem
108. Erdélyi Emlékérem
109. Délvidéki Emlékérem
110. Vöröskereszt Ezüst Díszérme
111. Vöröskereszt Bronz Díszérme
112. 1. osztályú Legénységi Katonai Szolgálati Jel
113. 2. osztályú Legénységi Katonai Szolgálati Jel
114. 3. osztályú Legénységi Katonai Szolgálati Jel
115. Jubileumi Udvari Érem
116. Jubileumi Udvari emlékérem a fegyveres erő számára
117. Jubileumi Udvari emlékérem a polgári alkalmazottak számára
118. Jubileumi Udvari Kereszt
119. Katonai Jubileumi Kereszt
120. Jubileumi Kereszt polgári alkalmazottak számára
121. Bosznia-Hercegovinai Emlékérem
122. 1912-13. Emlékkereszt
123. Tűzoltó Érem
124. Külföldi rendjelek


Vége!

Mire jó az Erzsébet utalvány! (csak kép)


Az új pénznem (csak kép)


2012. május 27., vasárnap

A szovjet megszálló csapatokkal kollaboráló pártok 1944-1945


Most pedig soroljuk fel azokat a pártokat, amelyek a második világháború végén a megszálló szovjet Vörös Hadsereggel kollaboráltak, aminek az egyenes következménye lett a 1944-1991 közötti szovjet megszállás és elnyomás, valamint Rákosi Mátyás és Kádár János nevével fémjelzett, véres, brutális, kegyetlen és elnyomó diktatúrája.

A szovjet megszálló csapatokkal kollaboráló pártok a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörültek:


Magyar Kommunista Párt 
Független Kisgazdapárt 
Szociáldemokrata Párt 
Nemzeti Parasztpárt 
Polgári Demokrata Párt 

A sors fintora, hogy a kommunista szalámitaktika az összes kollaboráló pártot - kivétel a Magyar Kommunista Pártot - felszámolta és megszüntette, tagjait belekényszerítve mai szóval beintegrálta a kommunista pártba.

Az antidemokratikus és antimagyar "Demokratikus Charta" aláírói

2008. szeptember 6.-án, csótány fegyenc akkori illegitim magyarellenes magyar miniszterelnök vezetésével, azok az emberek, akiknek semmi sem szent, főleg nem a HAZA, amit bármikor képesek lennének elárulni idegen érdekekért életre hívta ezt az emberiségellenes, kirekesztő és gyűlöletkeltő szerveződést, amit cinikusan demokratikus chartának neveztek el. A NEMZET szó számukra nem jelent többet egy köpetnél, az ilyen emberek nem méltóak, hogy a magyar nemzet tagjai legyenek. A Demokratikus Charta nem szól másról, mint a demokrácia és a magyarság kigúnyolásáról, hazugságok gyártásáról, az igazság elferdítéséről, mellébeszélésről, félremagyarázásról, idegen érdekek - usa, eu, nato, izrael, magyarán a nemzetközi pénzkartell - kiszolgálásáról. Amit az aláírók lentebb feltüntetett listája is nagyon jól tükröz. Ha IGAZ HAZAFI vagy, akkor mondj nemet az elnyomásra, mondj nemet a kizsákmányolásra, mondj nemet a bolsevizmusra, mondj nemet a kirekesztésre vagyis mondj nemet a demokratikus - csürhére - chartára! Mivel a magyar igazságszolgáltatás nem képes és nem is akar a magyar nemzetnek igazságot szolgáltatni. Ezért én jelképesen megbüntetem őket. Nevüket az emberiség legyűlöltebb fajának színével írtam le - úgy is oda vannak érte - és kisbetűvel, mert nem érdemlik meg, hogy a magyar nyelv nagybetűvel írja ennek a sok semmirekellőnek a nevét. Akik ezt a borzalmat aláírták egytől-egyig hazaáruló!!!!!
Az aláírók:
ádám zoltán - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
agárdi péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
ágoston vilmos - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
almási miklós - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
alpár zsuzsa - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
andor mihály - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
andrassew iván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
angelusz róbert - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
antal lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
antos györgy - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
arató andrás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bacsó péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bak imre - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
balassa péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
balázs elemér - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bálint györgy - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
balla zsófia - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bán mariann - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bán zsófia - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bárándy péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bárdos judit - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
báthori csaba - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bauer tamás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
békés pál - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
békesi lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
béki gabriella - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
berényi ildikó - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bíró kriszta - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bitó lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bognár róbert - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bojár gábor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bojtár endre - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bolgár györgy - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
boros lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
böjte józsef - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
bródy jános - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
czeizel endre - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
csáki judit - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
csécsey béla - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
csehák judit - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
csengery adrienne - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
csillag györgy - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
csorba lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
dalos györgy - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
darvasi lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
deák péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
debreczeni józsef - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
dés lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
deutsch zsuzsa - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
diósi pál - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
donáth ferenc - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
donáth lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
dornbach alajos - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
dragomán györgy - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
eörsi anna - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
eörsi lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
erős ferenc - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
fábri péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
farkas zoltán - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
fehér lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
fencsik flóra - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
ferenczi attila - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
feuer mária - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
fischer iván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
fleck zoltán - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
forgács éva - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
föld s. péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
frőhlich róbert - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
furmann imre - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
gábor györgy - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
gács judit - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
galambos katalin - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
gálvölgyi jános - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
garai lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
garas dezső - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
gáspár istván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
gáspár vilmos - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
göbölyös n. lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
göczey zsuzsa - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
göllner andrás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
göncz árpád - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
görgey gábor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
gréczy zsolt - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
gusztos istván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
gyekiczki andrás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
györe balázs - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
győri sándor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
gyurcsány ferenc, AKINEK NEVE ÖRÖKRE LEGYEN ÁTKOZOTT!!! A MAGYAR POLITIKAI ELIT LEGALJASABB ALAKJA!!!! - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
halász tamás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
hámor szilvia - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
harasztÿ istván édeske - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
hegedüs d. géza - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
hegyesiné orsós éva - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
hell istván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
heller ágnes - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
hernádi miklós - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
hoffmann andrea - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
horn miklós - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
horváth ágnes - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
horváth aladár - MAGYARGYŰLÖLŐ ORK, A BALOLDAL EGYIK DÍSZCIGÁNYA - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
horváth dávid - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
huszár tibor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
husztiné péceli rita - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
inotai andrás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
iványi gábor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
iványi györgy - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
jánosi ferenc - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
jánosi katalin - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kállai ferenc - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kállai r. gábor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kálmán c. györgy - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kálmán lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kamarás istván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kamondi zoltán - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kapás irén - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
karafiáth orsolya - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kardos julianna - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kartal zsuzsa - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kelemen jános - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kende péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kertész ákos - MAGYARGYŰLÖLŐ BIBSI, ANTIMAGYAR ANTIGÓJ, AKI FOLYAMATOSAN OLYAN BŰNÖKÉRT SZIDALMAZZA A MAGYAR NEMZETET, AMELYEKÉRT, MA ÉLŐ TAGJAIT NEM LEHET FELELŐSSÉGRE VONNI - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kertész erzsébet - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kertész péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
klimó ágnes - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
klimó károly - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
knopp jános - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
koltai róbert - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
koltai tamás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
komoróczy géza - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kósáné kovács magda - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kovács péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kovalovszky márta - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kováts kriszta - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kozák gyula - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kőrössi p. józsef - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
köteles györgy - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kulka jános - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
kun istván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
ladányi jános - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
lánczos veronika - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
lángh júlia - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
lantos péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
laurenszky ernő - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
lázár andrás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
lendvay kamilló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
lengyel péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
lévai katalin - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
litván györgyné - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
litván katalin - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
lugosi győző - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
lukáts andor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
malek zsuzsanna - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
marosán györgy - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
márton lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
mayer istván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
mécs imre - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
mélykuti ilona - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
méray tibor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
mérei anna - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
mészáros márta - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
mihancsik zsófia - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
miklós mák ibolya - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
mizsei béla - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
mohácsi viktória, AKI EGY MAGYARGYŰLÖLŐ ORK, AZ SZDSZ ÉS A LIBERÁLISOKOK DÍSZCIGÁNYA, AKI OLYAN KÉPTELENSÉGEKET TERJESZTETT SZERETETT HAZÁNKRÓL, HOGY ITT MINDEN NAP CIGÁNY PULYÁKAT ÖLNEK MEG, CSAK AZT NEM TUDOM, HOL ÉS MIKOR? - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
moldován domokos - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
molnár adrienne - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
molnár éva - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
molnár györgy - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
molnár kati - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
molnár piroska - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
montágh nelli - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
moór mariann - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
moskovits péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
mundruczó kornél - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
müller péter sziámi - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
nádasdy ádám - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
neményi mária - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
németh pál - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
németh péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
németh zsolt - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
novák péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
nyers rezső - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
orbán júlia - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
orbán katalin - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
ormos mária - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
orosz józsef - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
orsós istván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
ördögh csilla - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
pál lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
palánkai tibor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
palya bea - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
papp judit - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
papp oszkár - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
parti nagy lajos - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
pataki ferenc - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
péter vladimir - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
petőcz andrás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
pinczehelyi sándor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
pogány judit - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
pók attila - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
pomogáts béla - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
poszler györgy - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
p. szűcs julianna - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
rádai eszter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
radnóti sándor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
rainer m. jános - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
ranschburg jenő - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
réti ervin - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
ripp zoltán - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
roskó gábor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
salamon andrás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
sándor iván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
schiffer jános - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
selmeczi tibor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
seregil lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
simkó jános - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
simon zsuzsa - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
simonovits andrás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
somlai péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
somló tamás - AKINEK INNEN ÜZENEM, HOGY MEG KELLENE TANULNI, HOGY A KUTYÁIT NEM KELL ÉS LEHET BEVINNI MINDENHOVA, VAN OLYAN, HOGY ILLEM - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
somogyvári mari - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
soproni anna - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
surányi andrás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
sz. bíró zoltán - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szabó istván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szabó lászlóné - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szabó t. anna - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szalai júlia - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szalóki ágnes - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szász istván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szatmári marianna - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szegedi lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szekeres gábor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szekeres varsa vera - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szigeti tamás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szilágyi anna - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szilágyi péter - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szirányi jános - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szűcs katalin - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
szűcs miklós - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
tábor ádám - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
takács ferenc - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
tamás gáspár miklós - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
teleki lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
terebes mária - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
tétényi pál - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
till attila - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
tillmann j. a. - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
török andrás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
török ferenc - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
tverdota györgy - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
ungvári tamás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
ungváry rudolf - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
vágó istván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
valachi anna - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
valki lászló - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
vámos tibor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
váradi andrás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
váradi júlia - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
vásárhelyi júlia - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
vásárhelyi mária - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
vekerdy tamás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
vékony sándor - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
veress mariann - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
vígh tamás - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
virág zsolt - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
vitányi iván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
vojnich erzsébet - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
volosin hedvig - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
weiler árpád - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
zachár zsófia - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
zalai istván - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
závada pál - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
zelki jános - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!
zentai ágnes - HAZAÁRULÓ! TETTÉÉRT, SZÉGYELLJE MAGÁT!

Vége

2012. május 25., péntek

Példátlan hivatali visszaélés a dániel péter nevű zsidó előadását biztosító sintérség részéről (Szent Korona Rádió)


2012. május 20-án civil szerveződés keretében, több tucat felháborodott személy törvényes, bejelentett tüntetést tartott, a Budapest VI. ker. Andrássy út 45. sz. alatt lévő Liberális Klub előtt, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó szobrát meggyalázó dániel péter ellen.

A jelenlévők között szóváltás alakult ki, melynek során egy férfi, Dániel Péter hívei közül arcul ütötte a tüntetésen résztvevő T. Istvánné, amerikai–magyar állampolgárt. A helyszínen, a tüntetőkhöz képest túlméretezett létszámban jelenlévő rendőrök, az idős hölgyet megütő férfi cselekedetét becsületsértésként minősítve a helyszínről elengedték, aki így bejuthatott Dániel Péter rendezvényére. A bántalmazott idős hölgyet, aki a tömegben az ütés miatt elvesztette egyensúlyát és a kezében lévő magyar zászlóval - állítólag - megütötte az őt bántalmazó személyt, a VI. kerületi rendőrkapitányságra előállították és cselekményét garázdaság vétségének minősítették.

Az intézkedés kettős mércésnek minősül, mivel az eljáró rendőri szervek önkényesen és diszkriminatív módon csupán a megtámadott hölgyet állították elő, a kialakult konfliktus férfi szereplőjének, a hölggyel szembeni erőszakos cselekményét megengedhetetlen módon magánvádas ügynek minősítették, ugyanakkor a férfi által megtámadott nő magatartását hivatalból üldözendő garázdaság vétségének minősítették.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető elnök helyszíni jogvédő erőfeszítései ellenére megtörtént előállítás fogvatartási helyszínére, a VI. kerületi rendőrkapitányságra gyors riasztás alapján, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyeletes együttműködő ügyvédpartnere, dr. Novozánszky Ilona 19 óra után érkezett, ahol azonnal bejelentkezett az ügyeletes tisztnél és kérte, hogy - a jogszabályoknak megfelelően - tegyék lehetővé, hogy az előállított személlyel beszélhessen és meghatalmazását aláírathassa vele.

A VI. kerületi rendőrkapitányságon eljáró rendőrök példátlan módon akadályozták, megtagadták, hogy a védő kapcsolatba léphessen, az előállított T. Istvánnéval és elláthassa védelmét. Miközben a védelem ellátása céljából várakozó ügyvédet valótlan tájékoztatással távol tartották a gyanúsítottól, addig a hölgyet, védő távollétében törvénytelen módon kihallgatták és rabosították. A védőnek közel 3 órás várakoztatás után azt nyilatkozták, hogy az előállított jegyzőkönyvbe mondta, hogy nem kéri a jogvédő védelmét.

A rabosítás, majd szabadulás után jelentkezett az NJSZ ügyvezetőjénél, T.Istvánné és közölte, hogy „neki meg sem mondta a kihallgató rendőr, hogy a jogvédőktől valaki ott várakozik, hogy védelmét elláthassa, és ő kihallgatása során nem nyilatkozta, hogy nem kéri a jogvédő védelmét, hiszen az ügyvéd jelenlétéről nem is volt tudomása. ”A VI. kerületi rendőrkapitányság képviselője méltatlan módon hazudott a védőnek és megakadályozta őt abban, hogy a Büntető eljárásról szóló, 1998. évi XIX. sz. törvényben biztosított védői jogait gyakorolja, továbbá az előállított védelemhez való jogát súlyosan sértette azzal, hogy elhallgatta az előállított elől a védő jelenlétét.

Az Alaptörvény XXVIII. cikk 3. bekezdésben foglaltak biztosítják mindenkinek a védelemhez való jogot, az eljárás minden szakaszában. A NJSZ elnöksége és közreműködő ügyvéd partnerei felháborodva elutasítják és elítélik a VI. kerületi rendőrkapitányságnak, a védő jogait és a fogvatartott védelemhez való jogának súlyos megsértését megvalósító magatartását.

Példátlan a VI. kerületi rendőrkapitányság magatartása, a védő több órán át tartó várakoztatása, majd valótlan tartalmú állítással a védő eltávolítása a kapitányságról. Az NJSZ elnöksége a jogsértések miatt panaszt terjeszt elő a Független Rendészeti Panasztestülethez.

http://www.youtube.com/watch?v=PKa8_NgB10w&feature=player_embeddedvége

Akik lepipálták Kádárt (Index)

Volt, ahol bajban voltunk, honnan is számítsunk a hatalom kezdetét. Mao Ce-tungnál (aki már 1945-től a kommunista párt első embere volt) például azt vettük figyelembe, amikor a polgárháborút megnyerve a kommunisták 1949 október elsején kikiálltották a Kínai Népköztársaságot. Gustav Husáknál viszont a párt irányításának átvételénél indult a számlálónk (1969. április 17.), és nem 1975. május 29-én, amikor Csehszlovákia elnöke lett. Brezsnyev 1960-ban lett a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, de mi 1964. október 14-ét számítjuk, amikor a hatalom valódi birtoksa, azaz a párt első titkára lett.
Megnéztük egy másik szempontból is a hosszú ideig hatalmon lévő kommunista diktátorokat: ki hány évesen lett az országa rettegett ura és ki bírta legtovább. A lengyel Gomulka például 65 évesen, a többiekhez képest ereje teljében távozott, mégha a gdanski lázadás miatt végül is megrendült egészségi állapotára hivatkozva állították félre. Honecker hozzá képest már öreg veterán volt, mire Brezsnyev támogatásával sikerült kifúrnia Ulbrichtot, szintén egészségügyi kényszernyugdíjazással. A kései indulás ellenére csak 1989 söpörte el Honeckert, aki még öt évvel élte túl a nem csak számára végzetes évet.
Megjegyzésem a cikkhez: Érdekes kis cikk.
2 grafikon:
Kommunista vezetők, akik Kádárt is lepipáltákelső emberként a hatalomban töltött napok számaFidel Castro (1959-2008)Kim Ir Szen (1948-1994)Enver Hoxha (1944-85)Tito (1943-1980)Todor Zsivkov (1954-1989)Kádár János (1956-1988)Mao Ce-tung (1949-1976)Nicolae Ceausescu (1965-1989)Walter Ulbricht (1950-1971)Gustav Husak (1969-1989)Erich Honecker (1971-1989)Leonyid Brezsnyev (1964-1982)Władysław Gomułka (1956-1970)2 5005 0007 50010 00012 50015 00017 50020 000

Hány évesen lettek országuk urai a kommunista pártvezérek?És hány évesen távoztak?CastroEnver HoxhaKim Ir SzenZsivkovKádárCeausescuTitoGomulkaMao Ce-tungHusakUlbrichtBrezsnyevHonecker30405060708090