2013. december 31., kedd

"Itt az ideje, hogy felébredjetek alvásotokból!" - Csaba királyfi év végi levele (Kurucinfó)Jó Székelyeim, Kedves Magyarjaim!

Mivel oly sokszor emlegettek mostanság, kénytelen vagyok rovókésemhez nyúlni, illetve evvel az újmódi írásmódszerrel nektek üzenni.
Tudatom először is, hogy sóhajaitok — mikor jövök már vissza a csillagösvényen vágtatva húszezer vitézemmel — rendre fölérkeznek hozzánk ide, Arany Atyácska, más néven a Nagy Hadúr Felső Országába.

Mi sem kívánnánk semmit jobban, mint hogy eljöjjön ennek az ideje.

De, ehhez kedves magyarjaim, méltóképp elő kell készülnötök. Szomorúan látjuk, hogy a régi magyar vagy szittya virtus (ami ugyanaz) legtöbbetekből kiveszett. Megdöbbenve figyeljük, hogy népünk nagy többségén a közöny lett úrrá. Szinte be szeretnénk fogni szemünket, amikor látjuk, hogy a hívatlan barna bőrű népség hogyan viselkedik öregjeitekkel, és ti semmit nem tesztek ellene. Mellettetek bántják véreiteket, és ti elfordítjátok szemeiteket. Éjszakánként bemennek megvénült atyáitok, édes anyáitok házaiba, ellopják szegényes kis megélhetésük utolsó zálogait, sokszor meg is ölik őket, teljesen ok nélkül, csak úgy kedvtelésből. Néha még 14 év alatti purdéikat is magukkal viszik, hagy tanuljon a gyerek. És ti csak bámultok, és mentek dolgotok után, mintha ez volna az élet rendje?

Ha Atilla atyám udvarában, illetve vitézei között ilyen előfordult volna, az illetőnek nem lett volna maradása a soraink között. Önként elbujdosott volna, annyira szégyellte volna tettét, illetve tétlenségét a többiek előtt.

Ha nagyfejedelmet, gyulát és egyéb vezetőket mostanság négyévenként választotok, biztos kézzel adtok bizalmat azoknak a simaarcú csirkefogóknak, amelyek nagyobbakat hazudnak, szebbeket ígérnek, és azt sugallják, nektek az égvilágon semmi más dolgotok nem lesz, mint rájuk bízni életeteket, jövőtöket. És nem tudom, miféle vakság vert meg benneteket, de hiába telik el újra és újra az a négy év, és ezek a gyászhuszárok csak rontottak az ország helyzetén, ti újra és újra hatalmat adtok nekik.

Ha a belső őrség szálláshelyét (ti mostanság rendőrőrsnek mondjátok) Hatvanban ordítozva megtámadják a barna bőrűek, és a rendőrök semmit nem tesznek, akkor az ország népének egy emberként kellene azt mondania, elég volt, ez a kormány tovább nem kap bizalmat tőlünk. A rosszarcú milliomos paranoiásról és csapatáról most nem is beszélek, épelméjű magyar — gondolom — nagy ívben elkerüli őket.

Vegyétek észre, jó magyarjaim, hogy senki nem fogja kikaparni helyettetek a gesztenyét, illetve, hogy ezek a vezetők (ti mostanság politikusoknak mondjátok őket) a nyugati fejedelemségek és a talmudisták fizetett pojácái, akik eljátsszák, hogy a ti érdeketekben fáradoznak a nap huszonnégy órájában.

Sok jobb sorsra érdemes honfitársatoktól rendre hallom, hogy milyen igazságtalanság a világ.

"Azok a piszok románok, a szerbek, a szlovákok, az ilyen-olyan németek, az amerikaiak, a cigányok, az oroszok, a zsidók…" — ezt hallom nap mint nap. Rendben is van, ha elmondjátok véleményeteket azokról, akik galádul bánnak veletek. De ebben merül ki hazafiságotok! Elmondjátok mindennek azokat, akikkel valami bajotok van, aztán lehuppantok két kupa árpalével valami furcsa doboz elé, és ott órákon át mozgóképeket néztek. Ha nagyon megerőltetitek magatokat, hazafias jelvényeket tesztek ki önjáró kocsijaitokra és néha eléneklitek a Székely himnuszt. De ettől aztán végképp el vagytok magatoktól telve.

Cselekedni? Az már túlságosan megerőltető számotokra. Főleg az olyan cselekedetektől ódzkodtok, amelyeknek a legkisebb kockázata is van, amelyek egy cseppnyi kényelmetlenséggel is járhatnak számotokra. Nálunk, a Felső Országban van nemrég ideköltözött poétátok, Ady Bandi, ha jól tudom a nevét. Néha megiszunk egy kupa bort, jól elbeszélgetünk. "Hát nem igazam volt", — mondta jó múltkorában, — "amikor azt írtam":

"De ha a piszkos, gatyás, bamba
Társakra s a csordára nézett,
Eltemette rögtön a nótát:
Káromkodott vagy fütyörészett."
(A Hortobágy poétája)

Meg hogy:


"Ha van Isten, ne könyörüljön rajta:
Veréshez szokott fajta,
Cigány-népek langy szivű sihederje,
Verje csak, verje, verje.
Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem:
Én magyarnak születtem.
Szent galambja nehogy zöld ágat hozzon,
Üssön csak, ostorozzon.
Ha van Isten, földtől a fényes égig
Rángasson minket végig.
Ne legyen egy félpercnyi békességünk,
Mert akkor végünk, végünk."
(Nekünk Mohács kell)

Mi itt fenn összevonjuk szemöldökünket, amikor látjuk, kényelmes életetek miatt, meg hogy mindenféle távoli országba utazhassatok, alkímiai eszközöket, mérgeket használtok, hogy a fiatal anyákban ne foganjon meg az élet, sőt, még kimondani is szörnyű, sokszor meggyilkoljátok a megfogant életet.

Véreim, az élet szent, ha ti ezt megvetitek, előbb-utóbb visszahull rátok a vétek átka. Ugyancsak szent kellene hogy legyen körötökben a családi élet.

Tudom, hogy nagy a szegénység felétek, és óriási a hazugságözön, amely eláraszt benneteket. Soha annyi ellensége nem volt a magyarnak, mint ma. De az egyedül rajtatok múlik, hogy hagyjátok-e a hazugságot eluralkodni szíveteken. Egyedül rajtatok múlik, hajlandók vagytok-e a közönyös többséggel szemben valamit tenni hazátokért.

Fiaim, nehéz idők járnak. Látjuk, hogy munkahelyeiteket elvették, és idegenszívű vezetőitek asszisztáltak ehhez. Persze, hogy most nincsenek munkahelyeitek, mindent külországból kell behoznotok, és csak hitelből tudtok élni. Hát, ha Atilla apám országában valaki csak megemlített volna ilyesmit, azonnal lefejezték volna. Kereskedtünk mi Rusz népével, a rómaiakkal, a perzsákkal. Cobolybőrért íjakat, gabonáért ezüstkupákat. De ez a kereskedés mindig azt jelentette, hogy árut adtunk áruért cserébe. Ti pedig hisztek a mézes-mázos szavaknak, mely szavak elsősorban a talmudisták ajkairól fakadnak. Elhiszitek, hogy jó, vagy legalábbis elkerülhetetlen az eladósodás, a kamatrabszolgaság. Pedig nálunk a hun szállásokon egy 10 éves gyerek is kinevette volna ezt a gondolkodást. Ráadásul ti még azt is eltűrtétek birka módjára, hogy gyáraitokat lerombolják.

Rosszaljuk továbbá azt az általános rendetlenséget, utcai szemetelést, melyet nemcsak eltűrtök, hanem magatok is okoztok. Csóváljuk fejünket, amikor azt látjuk, hogy önjáró kocsijaitokat úgy parkoljátok le, hogy avval másik három ember útját akadályozzátok, mert lusták vagytok pár lépést gyalogolni.

Fiataljaitok amilyen gyorsan csak lehet, hátat fordítanak a hazának, és a nyugati népeket gazdagítják munkájukkal, tudásukkal.
Ifjú emberek! Nem baj, ha elmentek néhány évre világot látni, tanulni, dolgozni. De ha megállapodtok életetekben, házasságot köttök, akkor ezt már újra itthon tegyétek meg! Magyar lányok, magyar fiúk! Igyekezzetek egymás közt megtalálni életre szóló párotokat.

Gyermekeim, tanuljatok a szomszéd népektől, ami az okosságot, sok esetben ravaszságot és főleg a hazaszeretetet illet. Tanuljatok Albi bátyátoktól, aki már évtizedekkel ezelőtt fölismerte, mi húzódik a demokráciásdi, a pártoskodás mögött:

Wass Albert: Ébredj, magyar!
Országodon kufárok osztoznak,
rabtartóid leszármazottjai,
s kik raboltak, öltek, véredet vették,
ma mástól rabolt palotákban élnek.
Szétterelnének száz apróka pártba,
hogy szavazatod feldarabolódjon,
s egy kisebbség, fölzárkózva keményen,
uralkodhasson a többség felett.
Gyermekeid lelkéből már kiöltek
tisztességet, Istent és Hazát.
Volt kínzólegények demokráciára
tanítják ma az unokát.
Szabadságról rikácsol a lopó,
a fosztogató igazságról fecseg,
s aki kifosztott, ma igazságról kesereg.

Albi bátyátok egyébként itt van mellettem, és helyeslőleg bólogat, amikor olvassa soraimat.

A sok fölsorolt tünet csak kifejezője az általános közönynek, életuntságnak. Rázzátok meg tehát magatokat! Itt az ideje, hogy felébredjetek alvásotokból, és nekilássatok a kemény munkának, hogy aztán életetek alkonyán, mielőtt ide felköltöztök, elmondhassátok: ez jó mulatság, férfimunka volt. És ne feledjétek a köztetek élő vitéz költő, Siklósi András tömör összefoglalását:

"A haza mindenek előtt, Isten mindenek fölött."

Ne feledjétek: ebben a harcban csak magatokra és az égiekre számíthattok. Boldogasszony Anyánk egyébként igen szívesen segítene, csak illő módon kellene hozzá fordulnotok. Kicsit furcsálljuk ugyanis, hogy bármiféle szövetségi rendszertől várjátok sorsotok jobbra fordulását. Természetesen lehet ésszerű és célszerű szövetséget kötnötök, de soha ne feledjétek, ezek csak addig működnek, míg mindkét fél hasznot húz belőle. Végső soron, véreim, egyedül vagytok a világon.

De hogy ne csak rosszat szóljak: ez a Vona gyerek mindannyiunk szívét megmelengeti itt fönn. A nyugati fejedelemségek daliái, akik itt vannak, és akikkel rég megbékéltünk már, elismerőleg szólnak róla: ő Európának szinte egyetlen politikusa, aki nem hajtott fejet a talmudista ármány előtt. A magyar népet pedig dicsérik, hogy Európában egyedül itt van egy mag, amely komoly támogatást nyújt, és parlamenti munkát tesz lehetővé egy olyan mozgalomnak, amely köntörfalazás nélkül kimondja az igazságot. Fáj is ez az ármánynak és az annak zsoldjában álló hatalmaknak.

Tudatom továbbá veletek, hogy Árpád apátoknak, Estván királyotoknak és az összes idefenn lévő magyar vitéznek igen tetszik az, hogy fiataljaitok szervezetten, katonás rendben próbálnak segíteni véreiken, és igyekszenek felhívni a figyelmet a rettenetes közbiztonsági állapotokra.

Nimród ősatyátok, Atilla fejedelem, az összes megholt magyar uralkodó és vitéz nevében ígérem: ha megszívlelitek szavaimat, nem késlekedünk és eljövünk a csillagösvényen.

Addig is markoljátok meg a kardot is, munkát is, de kérjétek mindehhez az Atyaúristen, és az ő Szent fiának, Jézus Krisztusnak áldását, akit mi is imádunk és tisztelünk. Ne tántorítsanak el benneteket a csapások, sokszor olyan irányból, amit el sem tudtatok volna képzelni.

Búcsúzóul ajánlom figyelmetekbe Albi bácsi intését:

Wass Albert: A magyar nemzet hét parancsolata
1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdekimádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt.
2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek tengerében.
3. De ne gyűlöld azt, aki más nemzethez tartozik. A gyűlölet méreg, mely megmérgezi az elmét, és gyűlöletet terem. Rokonod minden isten-fia ember, bármely nyelvet beszéljen is.
4. Szeress minden magyart, mert testvéred Ő: nemzeted fia. Segítsd és támogasd, mert közös hazát adott nektek az Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát rövidíti meg ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s az Úr parancsa ellen vétkezik. Ki széthúzás magját veti el: romlást arat.
5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége a te veszteséged is.
6. Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken nemzeteknek, országoknak épülniök kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki csalásra épít: nyakát töri. A felelőtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél, és elmos az eső. A becsületesség olyan, mint a sziklakő: kemény és maradandó. Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövendő az igazaké. Haladj csak bátran a becsület és tisztesség útján, a jövendő az igazakkal van.
7. Legyetek bátrak és hűségesek egymáshoz és a magyar nemzethez, mert az Úr szereti a bátrakat és a hűségeseket, s megsegíti azokat, akik az igazság útjain járnak.
Őrizzétek szívetekben ezeket a parancsolatokat, s meglássátok: az Úr veletek lesz!

Eltávozásunk után tizenöt évszázaddal,
az Úr Jézus Krisztus születésének 2014. évében, Álom havának utolsó napján

Csaba

(Följegyezte: Bálint József)


vége

2013. december 30., hétfő

Indul az internetcenzúra - itt a Kuruc.info letilthatatlan elérési eszköze, töltse le! (Kurucinfó)A Fidesz-kormány 2014. január 1-jétől bevezeti a kínai kommunisták által gyakorolt internetcenzúrát, komoly költségekbe verve az internetszolgáltatókat (melyek rezsicsökkentés helyett előbb-utóbb áthárítják majd ezt a fogyasztókra), pedig az elvi alapon is elfogadhatatlan tiltás törvényesen kijátszható marad minden internetező számára. 

Törvénytelen tartalmat lehet találni minden médiumban, s ezért lehet helyreigazítással élni stb., azonban nem lehet "a múltat végképp eltörölni", elfogadhatatlan örökre blokkolni akár az egész Facebookot néhány jogsértő bejegyzés miatt. Nyilván nem is alkalmazzák majd az internetcenzúrát Zuckerbergékkel szemben, mint ahogy minden kis honlap, blog esetén sem, de Kim Dzsong Orbánék megpróbálják portálunkat egy az egyben kitörölni a magyar valóságból, a törvényt bevallottan ránk szabták. A cenzúrát azonban még a diktatúrákban is tömegesen kijátsszák, annak ellenére, hogy ott komoly büntetés jár ezért. 

Magyarországon jelenleg még nem büntetik azt, aki az államilag cenzúrázott világhálós tartalmakat alternatív módon éri el. Az internetcenzúra ellen az elmúlt években többször szót emeltek a szólás-, vélemény- és sajtószabadságban hívő honatyáink és a magunkfajta jogvédők is. Most rajtunk a sor, hogy kedves olvasóinknak tanácsokat adjunk, hogy a Kuruc.info egészének vagy egy részének esetleges jövőbeni letiltása után hogyan tudják továbbra is olvasni portálunkat. 

Két alternatív technikai megoldás 

A most közzétett megoldásokat egy régi olvasónk készítette számunkra, azt leteszteltük, semmilyen kártékony kódot nem tartalmaz, legális, és nem kell telepíteni sem, csak kicsomagolni egy könyvtárba, és onnan indítani. Windows operációs rendszeren működik csak. 

1. Ezt a torrent fájlt kell letölteni, majd bármilyen torrent kliens segítségével magát a csomagot is letölteni. Ha gépünkön nincs torrent kliens, és nem is akarunk telepíteni, akkor a csomag letölthető a https://kuruc.info/dokumentumok/KurucChrome.zip címről is, de ez sokkal tovább tart. Mindenkinek javasoljuk inkább a torrentes megoldást, amihez a klienst innen lehet letölteni: www.utorrent.com

Letöltés után, ha az operációs rendszer nem engedi futtatni, akkor jobb egérgombbal a tulajdonságai közt meg kell nyomni a "Tiltás feloldása" gombot, majd a csomag futtatható. Meg kell adni egy könyvtárat, ahova ki szeretnénk csomagolni a böngészőt, és ha ez megtörtént, a létrejött KurucChrome könyvtárban a Start KurucChrome.exe fájllal indítható. 

Indítás után felépít egy titkos kapcsolatot, majd utána elindít egy modern böngészőt. Ha ebben a böngészőben nyitja meg a Kuruc.info oldalt, az akkor is betölthető marad, ha a szolgáltatója a tartalmainkat cenzúrázná. Egyéb honlapokat ez a böngésző hagyományos, nem titkosított kapcsolaton keresztül tölt be, de a Kuruc.info a kerülő út miatt valamivel lassabban fog betöltődni így, tehát csak akkor célszerű ezen a böngészőn keresztül nézni, ha már máshogy nem megy, mert valóban életbe léptették a tiltást. 

2. Egy másik megoldás, az egy Google Chrome böngészőbe beépülő kisalkalmazás, aminek a telepítése ugyan egyszerűbb sokkal, ám néha a portálunk kicsit lassan töltődik be segítségével. Ez biztosabban működhet munkahelyi gépeken is, ráadásul egy bővítmény telepítéséhez admin jogok sem kellenek. Ennek működtetéséhez ezen a linken kell az Ingyenes telepítést választani. Ez csak Google Chrome böngészővel használható. 

Mindkét fenti lehetőség lépéseinek elvégzése kb. 5 perc. Bárki megteheti, és az internetes cenzúra már nem is probléma, a kormányunk erre fordított energiája, az NMHH-nak adott fejlesztési pénzek mind-mind eredménytelenek. Ha egy kormány nem érti a mai digitális világot, akkor az ne akarja azt megszabályozni, kisajátítani, és "nemzeti internetboltot" csinálni belőle... Mert nem az. 
vége

Magyarország ezeréves történelme (csak kép)


A jövőről (csak kép)


Egy nagy igazság! (csak kép)


Egy kis Fidesz! (csak kép)


2013. december 28., szombat

Maffia filmek

Egy általam készített, de folyamatosan bővülő lista a maffiáról, szervezett bűnözésről, alvilágról és gengszterekről szóló filmekből. A listában szereplő filmek és sorozatok a legkülönfélébb műfajú filmekből áll, és a világ különböző részein készítették. 

A Listát folyamatosan bővítem, a lenti linkre kattintva pdf-ben megtekinthető.  


vége

2013. december 18., szerda

A Kúria döntött, de minek

deviza kép.jpg
Tegnap a Kúrai döntött. De nem úgy ahogy vártuk. Meghozta azt a döntést, amit a társadalom az elmúlt években legjobban várt és végül úgy néz ki,hogy pontot tett egy régóta tartó vita végére. Döntésével viszont a magyarokat kizsákmányoló és kiszipolyozó uzsorás idegen kézben lévő nagybankok mellé állt. A magyar devizahitelesek számára az utolsó szalmaszál volt a Kúria, és joggal várta el, hogy felelős döntést hozzon. De a felelős döntést nem ez a jelenlegi összetételű Kúria fogja meghozni. 
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Kúria bíróit az adófizetők adójából tartják el, ezzel csak arra akarok célozni, hogy elsősorban a magyar nép felé tartozik felelősséggel és nem az idegen érdekek első számú magyarországi képviselőinek vagyis a kereskedelmi bankoknak, de ez az apróság sem zavarja őket. Soha nem is zavarta és nem is fogja zavarni. És nincs is mit ezen csodálkozni, én őszintén megmondom, hogy nem is vártam mást a magyar igazságszolgáltatástól. Furcsa is lett volna ha a bírák, akik az idegen érdekeket szolgáló mindenkori hatalom leghűségesebb bábui, másképp cselekedtek volna. A bankok soha semmilyen körülmények között, nem fognak lemondani az extraprofitból és az óriási és pofátlan nyereségükről. A bankokat csak egy dolog érdekel, hogy minél több pénz szipolyozzon ki az emberek zsebéből, és nem csak nálunk, hanem a világon mindenhol. Csak a mesében létezik olyan, hogy az igazságszolgáltatás végül a kisemberek oldalára álljon. Vagy még ott se! Ezen, azért érdemes elgondolkodni.
Az egészben az igazi nagy képmutatás, hogy azzal érvelnek, hogy ők csak a jogszerűséget állapították meg a hatályos törvények szerint. Ez maga a szemen szedett képmutatás. Hogyan lehet jogszerűségről beszélni egy olyan országban, ahol már régen nincsen jogszerűség és a fennálló törvények már hosszú ideje csak egy kisebbségben lévő csoport vagy inkább klikk érdekeit szolgálta/szolgálja. A kormány továbbra is tehetetlen, de az igazság az, hogy nem is igazán akar bármit is tenni, csak az ürügyet keresi, amire hivatkozva nem kell semmit tennie a kiszolgáltatott devizahitelesek érdekében. Vagyis elmondhatjuk, hogy a kormány újból - sokadjára - cserben hagyta a devizahiteleseket. 
Én személy szerint azt hittem, hogy az új alkotmánnyal felálló legfelsőbb bírói szerv a Kúria a magyar társadalmat szolgálja, de szomorúan kellett tudomásul vennem tegnap, hogy nem így van és csak a pénzügyi körök és a bankárok érdekeit szolgálja. 
Az egy nagyon érdekes apróság ebben az évek óta tartó hosszú történetben, hogy az első és másodfokon eljáró alacsonyabb szintű bírói szervek nem egy esetben döntöttek az uzsorás bankok ellen. Ahányféle bíróság annyiféle döntés született, az elmúlt években. Ezért is volt fontos, hogy végre pontot tegyenek ennek az egész ügynek a végére. Nagyon kellett egy hivatkozási alap, csak nem a kisemberek, hanem a bankok számára. Egy hivatkozási alap, amire hivatkozva ezek a pénznyelő uzsorás társaságok a jövőben még jobban kiszipolyozhatják a kisemberek utolsó tartalékait is. Ami pedig még fontosabb a bíróságokon az összes folyamatban lévő perben lesz mire hivatkozni az adósokkal szemben.

Ez a történet úgy ért véget, mint sok más történet ebben az országban,szomorúan és tragikusan és ki tudja,hogy az elkövetkező években milyen sors vár a devizahitelesek tömegeire,köszönhetően a Kúria döntésének.

2013. december 17., kedd

Mennyi? (csak kép)


Egy kis Karácsony Gergely (plakát)Ennyit a korszakváltóról!

Egy örök igazság (plakát)


A hitelcsapda (csak kép)


2013. december 16., hétfő

Amikor egy szélsőséges szélsőségesezik: Kálmán Olgica

24907_kalman-olga-250-d0001CE1206a08da66988.jpg
A minap a Magyar Narancs című szélsőségesen liberális lapban olvastam egy érdekes interjút. Az interjú alanya Kálmán Olga az ATV egyik hírhedt műsorvezetője, ha valaki nem tudná. Annak az ATV nek, aminek többségi tulajdonosa a szélsőséges zsidó és Izrael-imádó Hit Gyülekezete. Az interjúban a következőket mondta,amikor megkérdezte tőle a beszélgetőpartnere, hogy miért nincs Kálmán Olgica műsoraiba Vona Gábor vagy Morvai Krisztína és Olgica vita. Erre ez az idióta picsa, már bocsánat, de nem tudok rá szebb szót mondani -ha akarnék akkor sem -, azt a pofátlan hazugságot mondta, hogy ő és a tv szellemisége nem engedheti meg magának, hogy "szélsőségesek" teret kapjanak a műsoraikban.
Szélsőségesek? Nem tudtam eldönteni, hogy röhögjek, vagy sírjak ezen az idétlen kijelentésen. Már maga a cikk is inkább volt, egy hatalmas nyelvcsapás a baloldal irányába, mint kötetlen beszélgetés, de mindegy, viszont ennek a magyargyűlölő, álszent nőszemélynek ezt a pofátlan kijelentését nem tudom szó nélkül hagyni. De vegyük, csak szépen sorba a tényeket.
Először is, ez a kijelentése azért is fura nekem, mert ő személy szerint egy nagyon is szélsőséges televízióban dolgozik és nem mint takarító, mert azt még meg lehet érteni ebben a rossz gazdasági helyzetben, hanem mint a televízió egyik nagyon is meghatározó reklámarca, de erről fentebb pár sorral már írtam is. Mert tetszik vagy nem egyeseknek, de a Hit Gyülekezete maga a szélsőség, arról nem beszélve,hogy igencsak maffia módszerekkel működik, ahol a tagok kötelesek a jövedelmük nem kevés részét felajánlani az egyháznak, aki pedig nem tesz így azt megfélemlítik és zsarolják. Sőt ha valaki elhagyja az egyházat, élete hátralevő részét rettegésben töltheti, de erről a polkorrekt sajtónak és a lakájmédiának nem illik írni.
Másodszor amit meg kell jegyeznem vele kapcsolatban és a cikkben is elmondja, rendszeresen hív meg szélsőséges személyeket a műsoraiba. Gyurcsány, Molnár Csaba, Vadai Ágnes, Mesterházy, Török Zsolt, Bajnai, Szanyi kapitány, csak néhány név a teljesség igénye nélkül, akik világnézetük miatt bőven kimerítik a szélsőségesség fogalmát. Arról nem beszélve, hogy a műsorában annyira "egyenes a beszéd", hogy ha balos a vendég, akkor a seggnyalás és a reklámozás kap hangsúlyt, amikor az un. képmutató áljobboldali párt (Fidesz) valamelyik tagja a vendég vagy éppen nem megrögzött baloldali az illető, még a kötőszavakba is beleköt Olgica. Ennyire egyenes az ő beszéde, de ezzel nem szeretnék mélyebben foglalkozni, mert kamuműsorokat alapból nem nézek. Természetesen a polkorretség kedvéért van mikor teljesen hétköznapi embereket un. civileket hív meg, amikor éppen valamelyik szélsőséges magyargyűlölő hivatásos rettegő szuperdemokrata kedvenc éppen nem ér rá.
Harmadszor, én emlékeszem rá, amikor néhány éve valamikor 2010 végén, Pősze Lajost is meghívta a műsorába egy elbeszélgetésre, pont azután, hogy bomlasztó tevékenysége miatt eltávolították a Jobbikból és esküszegő módon még mind a mai napig a parlamentben csücsöl, természetesen nem kevés pénzért, de ez már nem lesz így sokáig, de ez most nem is tartozik ide. Tetszik vagy sem, de Pősze a Jobbik frakció tagja volt. Tehát ha valaki ki lép a Jobbikból, akkor nagy hirtelen már nem lesz szélsőséges, pedig Pősze állítólag ugyanazokat a nézeteket vallja, mint amikor tagja volt a frakciónak. De mindegy ezt most nem részletezném.
Negyedszer Kálmán Olgica honnan a fenéből gondolja, hogy egy magát igaz hazafinak és nemzeti radikálisnak gondoló személy egyáltalán betenné a lábát egy olyan hitvány televízióba, mint az ATV és szerepelne bármelyik méghitványabb műsorában? Tehát ezt mire alapozza? Persze egyszerűbb, azt mondani, hogy meg sem hívják őket, mert "szélsőségesek", mint kimondani a mindenki számára egyértelmű igazságot. Mert én nem tudok róla, hogy a jobbikosok nagyon tolonganának, azért hogy szerepeljenek, mondjuk Olgica műsorában.
Ötödször, Olgica figyelmébe ajánlom azokat a magyar bírósági ítéleteket, amik kimondják, hogy a Jobbikot nem lehet nácizni, fasisztázni, nyilasozni vagy egyéb hasonló jelzővel illetni. Ilyen írással Olgica egyik vendége sem rendelkezik. Talán nem véletlen. Szóval nagyon csínján bánni azzal a szélsőségesezéssel.
És akkor hatodszor legyen ez a ráadás, amin érdemes elgondolkozni, ha Olgicájék annyira elhatárolódnak az általuk annyira gyűlölt Jobbiktól, akkor miért van jelen az összes baloldali meg liberális sajtó és média képviselje, legyen az tv, rádió, újság vagy internetes portál, a Jobbik vagy bármelyik nemzeti radikális szervezet, valamennyi rendezvényén, és nem egyszer cikket, bejátszást közölnek a rendezvényekről? Példát pedig ezret tudnék mondani, csak így fejből. Arról nem beszélve,hogy míg a balos riportereket megtűrik a nemzeti radikálisok a rendezvényeiken és soha egyiknek sem esik baja, addig a balos rendezvényekre,eleve be sem engedik a nemzeti oldal sajtójának képviselőit, sőt ha kell biztonsági őrökkel és rendőri segítséggel távolítják el az illetőket. Na erre válaszoljon nekem Olgica!

2013. december 15., vasárnap

A sátán egyik arca, a fehérek mészárosa: Nelson Mandela

20131206nelsonmandela.jpgNapokban bejárta a világsajtót, hogy meghalt Nelson Mandela, a nagy forradalmár, az antirasszista, szabadságharcos és az első "fekete" dél-afrikai elnök, akinek a nevéhez fűződik, hogy 1994-ben Dél-Afrikában véget ért az Apartheid-rendszer, blablabla és folytathatnám a végtelenségig.
Persze még mielőtt végleg szentté avatná a nagyérdemű agymosott közönsége, és megjelennének a liberális megmondó-felszopó emberek szeretném leszögezni, hogy engem teljesen hidegen hagy ennek az embernek a sorsa. Az én szememben ez a hitvány alak nem volt és nem is lesz soha több egy terrorista tömeggyilkosnál.
Meggyőződésem, hogy minden normális és józan gondolkodású ember így van ezzel. Az, hogy meghalt rendben van, most ugye halottról jót vagy semmit. Viszont ha már dicshimnuszokat kezdenek zengeni róla, akkor én személy szerint nem tudok néma maradni, és nem árt tisztázni néhány alapvető dolgot, meg kell ismerni az érme másik oldalát is. Ismerje csak meg a világ Mandela másik sokkal igazabb arcát is. Hogy őszinte legyek, az én szememben - és ezzel sokan vannak így -  nem volt ő akkora hős, mint ahogy ezt próbálják most beállítani, bizonyos libsi-balos körök. Nem volt hős, ahhoz túlságosan jellemtelen és túlságosan sok vér tapad a kezéhez. Megmondom az őszintét - lehet, hogy ezen sokan felháborodnak - de ott van a legjobb helyen, ahol most van, pár lábbal a Föld alatt.
Ezután a kis bevezető után nézzük csak szépen sorban, hogy milyen ember is volt ez a Mandela. Antirasszista? Micsoda? Honnan nézve? A feketéket nem gyűlöli, a fehérek ellen uszítani meg nem rasszizmus, de ez mindenhol így van a világon. Színes nemzetet akart, "fehérekkel", csak fehérek nélkül. Mert a nagy antirasszista gyűlölte a fehéreket és többször tett a fehér kisebbségre nyomdafestéket nem türő megjegyzéseket még elnöksége idején. Mert attól a naptól, hogy véget ért az apartheid Dél-Afrikában kezdetét vette a fehérek üldözése és módszeres kiirtása. Ennek a következménye, hogy a fehér kisebbség tízezrei, ha nem százezrek, hagyták már el Dél-Afrikát 1994 óta. És megjegyzem ott sem látják őket szívesen, ahová kivándoroltak, hiszen ezzel megcáfolják azt a képet, amit a világ a szeretett Mandeláról és az ő Dél-Afrikájáról alkotott. Pedig mind egyetlen ok miatt, hagyták el hazájukat, egyszerűen mert fehérek. Ennyi a bőrszínük miatt, és mindehhez a Mandela-féle adminisztráció csendben asszisztált is. Persze a liberális világszemléletben ez nem illik bele, ez nem számít üldözésnek és rasszizmusnak. Sőt eleve ők a rasszisták, mert féltették az életüket és olyan helyre költöznek, ahol biztonságban érezhetik magukat és családjukat. De ezzel rosszat feltételeznek a szeretet és antirasszista Dél-Afrikáról és ez önmagában már maga a rasszizmus a libsi világnézetben. És akkor még csak nem is említettem, azoknak a fehérek farmereknek az ezreit, akiket a saját farmjukon gyilkoltak meg fekete banditák, akik abban lelik örömüket, hogy büntetlenül a rezsim hallgatólagos hozzájárulásával gyilkolhatnak meg bárkit az országban. Mert ki kell mondani, hogy Dél-Afrikában virágzik a fekete banditizmus, a fehérek elleni erőszakos támadások, kezdve a rablástól a nemi erőszakon át egészen a gyilkosságokig, ezek minden naposak Dél-Afrikában és az éppen aktuális kormányok nem tesznek semmit mindezt ölbe tett kézzel szemlélik. A törvény nem áll a fehérek mellé a rendőrség nem védi meg őket, pedig pontosan erre hivatottak. Persze erre is megvan a cinikus válasza, ahogy ők fogalmaznak: "megérdemlik, mert mennyi gazságot csináltak a fehérek". Igen azt mondják, hogy "gazságot", mert a libsi agymosott hullák szemében az, hogy civilizációt és fejlődést visznek egy civilizálatlan területre, hogy oázist teremtenek egy sivatagban, az gazság. Fura egy világ lehet az amiben ők élnek. Hiszen akkor minden egyes civilizált ember gazember és minden fejlett normális ország, ami modern az egy gaz ország. Ez aztán a civilizált gondolkodás. 
És még egy érdekes dolog, ahová a fehér ember betette a lábát, ott civilizációt hozott létre, ott fejlődés vette kezdetét, ott virágzásnak indult a gazdaság. Viszont, ahová a feketék tömegesen beteszik a lábukat, ott minden hanyatlásnak indul. A fehér ember szorgalommal és kitartással a legzordabb területeken is képes tejjel-mézzel folyó Kánaánt teremteni, viszont egy fekete, csak a romboláshoz ért. És ezt lehet rasszizmusnak mondani, de elég megnézni azokat a területeket és városrészeket, Európában, ahová nagy tömegekben érkeztek afrikaiak. Ezek pedig tények. Az is beszédes, hogy most már Dél-Afrikában a feketék egy jelentős része is visszasírja az Apartheid-rendszert, mert sokkal jobb volt "fehér elnyomás" alatt élni, mint a "díszletdemokrácia" fekete uralom alatt. Ahol már nagyobb az elnyomás, mint az Apartheid idején. Mert a terror már őket is elérte és a mindennapjaik részévé vált. Az átlagfekete ugyanúgy nincs biztonságban mint a fehér kisebbség.
Csak néhány szám a mandelai örökségből. A 6 milliós fehér kisebbség száma 3 és félmillióra csökkent. Aki teheti elhagyja ezt az országot, és főleg a magasan képzett fehér munkaerő tesz így, hátrahagyva őseik földjét. Ennél is aggasztóbb a munkanélküliség alakulása, ami az elmúlt két évtizedben 13%-ról 50%-ra nőtt, a gyilkosságok száma megtízszereződött és folyamatosan nő, a rablások és nemi erőszakok száma pedig sokszorosára. Az emberek gyakorlatilag erődökben élnek, és még a piros lámpánál is tövig nyomják a gázpedált. Az ország vidéki részeit fekete banditák uralják, a korrupció pedig olyan nagy, hogy azt már számokkal is nehéz lenne kifejezni. 
Tehát elmondhatjuk elmondhatjuk "szeretett" Mandelánkról, még ha közvetve is, de felelős a rasszista inditatású tömeggyilkosságokért. Mandela lelkén több ezer ember halála szárad. Ezt az aprócska tényt nem szabad elfelejteni róla. Azért arra kíváncsi lennék, hogy ezzel hogyan számolt el a lelkiismeretével. Bár tudjuk, az ő fajtájából a lelkiismeret valamiért hiányzik. Nem tudni pontosan mi ennek az oka.
Az az ember nem érdemel semmilyen tiszteletet, aki hatalomra kerülve teljesen szétrombolt egy addig fejlődő országot. Mert sokan elfelejtik, hogy Dél-Afrika óriási fejlődésen ment keresztül az apartheid rendszer idején. Gondoljunk csak bele, milyen fejlettséget ért el ez az állam úgy, hogy a fél világ alapból nem állt vele szóba, a másik fele meg embargót vezetett be ellene. És fejlődött. A bányák, a farmok a sok-sok vállalat, mindez miért mert volt egy fehér kisebbsége, amelyik dolgozni akart, aki szorgalmas volt és a semmiből is képes volt értéket előállítani. És nézzük meg most, amikor semmilyen akadály nincs az ország fejlődése előtt, és azt kell mondani, hogy tragédia, ami ebben az országban van. Az ország hanyatlik, mind gazdaságilag, mind politikailag és legfőképpen társadalmilag. Pedig még egyszer mondom, hogy jelenleg semmilyen akadály nincs az ország fejlődése előtt. Arról nem beszélve, hogy az un. demokrácia csak egy bohózat, a feketék hatalmának növekedésével pedig egyenes arányban nő a korrupció ebben az országban. És akkor az óriási méreteket öltő bűnözésről, már nem is beszélek. A nagy "szabadságharcos" aki elhozta a szabadságot Dél-Afrikában, hogy immár ez az ország is a "szeretet szabadság földje" legyen, elérte, hogy Dél-Afrika a bűnözés, a gyilkolás, a hanyatlás, a menekülés, a rasszizmus, a terror és a korrupció "szabadságának" országa lett. Van mire büszkének lennie. Ebben az egykor jobb napokat látott országban gyakorlatilag megállt az idő. Azért elgondolkodtató az a tény, hogy amíg a "gonosz" fehérek apartheid-rendszere volt hatalmon, addig az ország képes volt a gazdasági növekedésre, amióta a feketék kezében van a hatalom, csak a hanyatlás jelei látszanak. Az ország fokozatosan kezd hasonlítani a többi despotikusan kormányzott afrikai országra, olyanokra mint Zimbabwe - az országot gyakorlatilag csődbe kormányozta a fekete vezetés, és a fehérek elűzésével a gazdaság tetszhalott állapotba került, ugyanez megy most Dél-Afrikában is -, Sierra Leone, Angola vagy Ruanda, és lehet hosszan sorolni a sort. A hatalom fokozatosan egy szűk főleg feketékből álló politikai elit kezébe csúszik át, amit nyugodt szívvel nevezhetnénk juntának vagy klikknek. És mindenkit még tulajdon fajtársaikat is kiszorítják a hatalomból. Ennél a pontnál Orwell Állatfarmja jut eszembe, ami a jelenlegi állapotokra nagyon is igaz. 
Mandela pártja az ANC eredetileg egy terrorszervezet volt. Persze be lehet ezt úgy állítani, mint valami szabadságharcos mozgalmat, de nem volt az. Beszédes az is, hogy Mandela nevét csak 2008-ban vette le az Egyesült Államok arról a listáról, ahol a legveszélyesebb terroristákat tartották nyilván. De nem ő volt az egyetlen, aki terroristaként tartotta számon, hanem Izrael és Európa is így tett.

És egy kis epilógus a végére: a magyar baloldal aktivizálta magát az ügy kapcsán, most azon vannak, hogy az országgyűlés soron következő ülésének elején, szenteljenek megemlékezést, sőt már tervbe vették, hogy Budapesten teret nevezzenek el erről a hitvány emberről, de nincs min csodálkozni, nem ő lenne az első tömeggyilkos terrorista, akiről teret akar elnevezni a magyar baloldal, ugyanezt szeretné elérni a pufajkás miniszterelnökkel is. 

2013. december 14., szombat

Ultimátum Dajcstominak

dr. dajcstomi - akkor és most.jpg
Dajcstomi ultimátumot adott az ügyészségnek, hogy 72 órán belül számolja fel a Kurucinfót. Bár ebből nem lett semmi.Én viszont ultimátumban megkérem ami tomcinkat, hogy vegye a sátorfáját és menjen haza, hagyja végre békén a magyarokat. Neki és a népének van saját hazája, ott szabhat feltételeket és ultimátumokat a saját fajtájának. 
Értem én, hogy nem tetszik neki és a népének, hogy van egy internetes portál, ami leközöl mindent pártoldaltól függetlenül és kimond olyan dolgokat, amit a libsik és szövetségesei pofátlanul letagadnak. Ha mondjuk dajcstomi és népe nem hazudna éjjel-nappal és nem akarná a hazugságait minden erővel rákényszeríteni a befogadó többségi nemzetre, pusztán azért, hogy a hazugságaikkal anyagi haszonra tegyenek szert, akkor olyan oldalakra sem lenne szükség mint a hazafias és nemzeti érzelmű Kurucinfó.
Dajcstominak nem a Kurucinfóval kellene foglalkoznia, hanem a saját maga és népe mocskos ügyeivel és itt lenne az ideje tisztázni azokat. Ő pont az a politikus, akire még a saját pártja sem tart igényt és jó távolra küldték, hogy a hazai ügyekbe ne legyen semmilyen beleszólása. Mert minden megnyilvánulásával csak árt a pártnak. Ha Tomci megszólal az minusz öt százalék a szeretett fidesznek. 
Miniszterként sem volt valami nagy tehetség, az ország undorodott tőle és a zavaros ügyeitől, a Fidesz és a narancsos front leggyűlöltebb személyiségeinek egyike. Ha a neve felmerül az egyből mínusz 5 százalékot jelent a pártjának, az Európai Parlamentben meg úgysem ismeri senki, meg nagy íveben tesznek rá.


2013. december 12., csütörtök

Egy gój ország meghódításának forgatókönyve (Facebook)


1. Létrehoztunk egy demokráciának elnevezett rendszert, amit az ostoba barmok szabadságnak hisznek. Nem ismerték fel, hogy a mindenkori elölőé a hatalom. Azé, aki megmondja, kire lehet szavazni. Folyamatosan biztosítani kell, hogy a pártok vezetését, a mi rendszerünkbe tartozó titkos szervezetbe tömörítsük. Csak olyanok kaphatnak meg kulcsszerepet, akik a mi irányításunkat elfogadják, és tudomásul veszik.

2. Ha a látókörünkbe kerülnek olyan egyedek, akik olyan szervezettekkel ápolnak kapcsolatot, amely nem a mi irányításunk alatt állnak, haladéktalanul likvidálni kell őket. Érdekeinket kevésbé veszélyeztető esetben, elég köztörvényes bűncselekménnyel megvádolni, és börtönbe zárni az illetőket.

3. Az általunk irányított pártjaink vezetését és tagságát, szigorú ellenőrzés alatt kell tartani. Az arra kiképzett szakértőink pontos választ adnak arról, hogy ki milyen mértékben megvesztegethető, ki milyen mértékben zsarolható, ki milyen módon fenyegethető, és ki az, aki teljesen a mi oldalunkra átállt egyén, aki élvezetből is elárulja sajátjait. Kinek mi jár, a szerint kell kezelni.

4. Különös figyelmet kell szentelni, a saját fajtája iránt elkötelezett, tehetséges, népszerű emberek irányába. A likvidálás nem minden esetben célra vezető, mert könnyen mártírrá válhat az illető, ami részünkről nem megengedhető. Az ilyen embereknek állami megbízást kell adni, mégpedig úgy, hogy amit ellenünk tesz, azt a mi utasításunkra, a mi igényeinknek megfelelő módon tegye.Ügyelni kell, hogy az illető száját, mindig a víz közelében kell tartani, hogy szükség esetén bármikor le lehessen nyomni a víz alá. Lehet, sőt kötelező ősi történelmi alapokon nyugvó társadalmi szerveződések életre hívása, de nem vezethet a magyarok hőn áhított egységéhez. Össze kell egy csokorba gyűjteni a hőzöngő hazafiakat, de megfelelő vezetés mellett, egy helyben topogásra kell kárhoztatni őket. Ha valami véletlen folytán mégis összeverődne egy - nem mi általunk vezérelt - csoportosulás, akkor azonnal rágalomhadjáratot kell indítani ellenük, mégpedig úgy, hogy a saját sírhelyeinket, emlékműv einket gyalázzuk meg. Ezután erre való hivatkozással, bíróság elé citálunk valakit közülük, akit a mi bíróságunk, megfelelő médiatámogatással, jogerősen elítél.

5. Ügyelni kell arra, hogy az általunk megalkotott törvények, rendeletek, határozatok megfelelően pontatlanok legyenek, egymásnak ellentmondjanak. Ennek okán, a kizárólagosan közülünk kikerülő ügyvédi kart folyamatosan eltartatjuk mert állandóan szükség lesz munkájukra. Továbbá pontosan informálódhatunk ügyvédeink védenceiről. 6. A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül, minden gazdasági és stratégiai pozícióba, saját jól kiképzett csatlósainkat kell helyezni. Csatlós csak ott foglalhat el tiszti pozíciót, ahol a beépített embereink már jelen vannak.

7. A rendfenntartó erők vezetőinek megengedett bárminemű bűnszervezet fenntartása, és működtetése, csak tudj róla, és vedd el a haszon nagyobb részét.

8. Fontos, hogy az egészségügyben, az oktatásban, a közművelődésben ne legyenek megfizetve az alkalmazottak. Így biztosíthatod, hogy az elsilányodjon. Eredeti történelmüket el kell venni. Az annak valódiságát hirdető tanokat nevetségessé kell tenni, tudománytalannak titulálni. Hitvány bűnös nemzet tudatát kell beléjük nevelni. A szakrális királyságok tényét tagadni kell. A királyok zsarnokságára és kegyetlenkedéseire kell fektetni a hangsúlyt. Nem szabad engedni, hogy a közgondolkodás eljusson a királyság, mint intézmény, vágyáig.

9. A közhivatalokban elbutult, ostoba, rosszindulatú személyeket kell pozíciókkal ellátni. Egyes ügyekkel, több osztálynak, alosztálynak és csoportnak kelljen foglalkozni, de döntést egyik se tudjon hozni a másik jóváhagyása nélkül. Semmiképpen nem engedhető meg normális működésük. Így el lehet érni, hogy semmi ne működjön, ami nem a mi fajtánk érdeke.

10. Csak azokat a csatlósokat szabad kitüntetéssel ellátni, akik nem akarnak túl látni egy-egy problémakörön, és nem fognak annak analizálásába.

11. Minden határon belüli termelést vissza kell szorítani. A mezőgazdaság tevékenységét veszteségessé kell tenni, így az magától, szin te észrevétlenül, kihalásos módon elsorvad. Az ipart, ha már tönkretettük, nem szabad hagyni, hogy ismét talpra álljon. Mesterségesen ki kell vonni a pénzt a gazdaság vérkeringéséből. Jogos járandóságok kifizetését meg kell tagadni, a vállalkozókat el kell lehetetleníteni, ki kell véreztetni. Amennyiben perre kerül sor, úgy ügyvédeink megint jól járnak. Hirdetni kell a fizikai munka alantas jellegét. Csak a szolgáltató ipar működjön kedvünkre, mert így mi dönthetjük el, kinek adjunk munkát, ezáltal megélhetést. A nem zsidó származásúak között a cserekereskedelem szigorúan tiltott. Ez a tevékenység kieshet az ellenőrzésünk alól, és így elmarad a jogos hasznunk.

12. Mondanom sem kell, annyira természetes, hogy az írott és elektronikus média minden jelenleg ismert formáját, tulajdonosi szinten ellenőrizni kell.

13. Minden tudományos kutatóintézet fokozott felügyeletet igényel. Minden egyes találmány kizárólag a zsidó nemzet fejéből pattanhat ki. Ha nem lehetséges az eltulajdonítás, az ötletgazdát örökre el kell némítani.

14. A megélhetéshez szükséges valamennyi közmű, így az ivóvíz, energia, szennyvízelvezetés, saját tulajdonlásban tartása. A szolgáltatás ellenértékének mértékét, állandóan az elviselhetetlenség határán kell tartani. A felhasználó így kénytelen állandóan rettegni attól, mit hoz a holnap. A létbizonytalanság, a rabszolgasorsban tartás eszköze. Ezért az egyénnek, a közműhálózat bármely rendszeréről való lekapcsolódás nem megengedhető.

15. A gyógyítás természet adta módszereit szigorúan tiltani kell. Kizárólag a tulajdonunkban lévő orvosságok nyújthatnak átmeneti javulást állapotukban. A mellékhatások kiküszöbölésére megvásároltatott újabb, és újabb gyógyszerek úgyis biztosítják a folyamatos árbevételt, és a megfelelő hasznot. Ki kell fejleszteni olyan vírusokat, aminek az ellenszerét csak a mi fajtánk ismerheti, és használhatja. Másik megoldásként úgy kell ezeket a bakteriális törzseket megalkotni, hogy a mi génállományunkban ne tehessenek maradandó károkat. Az élelmiszerüket olyan módon kell az asztalukra tenni, hogy az soha ne lehessen friss. Hirdetni kell a konzerv és a fagyasztott áruk nagyszerűségét, így kellő mennyiségű mérgező vegyi anyagot juttathatunk tartósítószer címén a szervezetükbe. Ezáltal ismételten, jelentősen növelhetjük gyógyszergyártó iparunk hasznát.

16. Tűzzel, vassal irtani kell a többszöri élet valóságába vetett hitet. Porból lettünk, porrá leszünk: ez legyen a hittétel. Nem kell, hogy átlássák, hogy minden cselekedetüknek súlya van. Éljék le csak úgy az életüket, abban hitben, hogy nincs több esélyük. Költsenek, szórakozzanak, éljenek csak egészségtelen életet a mi hasznunkra. 17. Az ellenőrző szervek ellenőrzésének az ellenőrzését is ki kell megfelelő besúgó, és fizetett hálózattal építeni.

18. Az államigazgatást és a magánszemélyeket visszafizethetetlen kölcsönökbe kell csalogatni. Amikor ez megtörtént, olyan gazdasági helyzetet kell teremteni, hogy képtelenek legyenek a kölcsönüket visszafizetni. Ezáltal az erősebbek, bérlőkké válhatnak saját otthonukban, a gyengébbek mehetnek az utcára. A felszabadult ingatlanok kisajátíthatók a világ más részein élő, fajta testvéreink számára.

19. A semmire való cigányokat ragyogóan fel lehet használni a magyarok ellehetetlenítésére. Adj nekik jogokat, kötelezettségek nélkül. Megfelelő rendeletekkel szaporítsd fel állományukat, majd a jog szerint járó segélyek terheit rakd a magyarok vállára. A nációk között biztosan felmerülő vitás jogi kérdésekben, minden esetben a cigányt részesítsd előnyben.

20. A család szentségét tedd tönkre. Tedd divatossá az egyedüllétet, és az egyneműek párkapcsolatát. Engedd, sőt támogasd a magzat elvételét.

21. Utoljára, de nem utolsó sorban termőföldjeik tulajdonjogát mindenáron meg kell szerezni. Nem baj, ha nem művelteted. A lényeg, hogy a magyar se tehesse. Az utolsó lehetősége lenne az életben maradásukra. Nem engedheted!

(Cion bölcsei nyomán.) 2011/07/29 Szabad Riport

vége

Egy kis Deutsch (csak kép)


2013. december 10., kedd

A szemét egy rakáson (csak kép)Íme egy csokorba szedve azok a pártok, akik a magyarság ellen vannak. Már csak a Fidesz és a KDNP hiányzik erről a képről.

2013. november 28., csütörtök

A magyar baloldal és 1956.

összetört mszp_1.jpg
Az igazság az, hogy én sohasem értettem, hogy október 23-án  a Magyar Szocialista Pát vagy úgy általában a baloldal valójában mit is ünnepel?! Hiszen ne felejtsük el, hogy pont ők - vagyis az ő elődpártjuk volt az - voltak azok, akik 1956-ban szovjet segítséggel, kegyetlenül vérbe fojtották a forradalmat s az azt követő években kegyetlen bosszút álltak a szabadságharcosokon. Tetszik vagy nem tetszik, de így volt, az is igaz, hogy ez ma már csak történelem. Persze ők mindent megtesznek, hogy letagadják, félremagyarázzák és elbagatellizálják a történteket és a felelősségüket. Sokszor úgy tesznek mintha a korábbi állampárthoz gyakorlatilag semmi közük nem lenne. 
A legszebb az egészben, hogy a Jobbikot sz egyetlen magyar hazafias és nemzeti érzelmű pártot folyamatosan nácizzák, fasisztázzák és nyilasozzák, miközben a magyar bíróság kimondta, hogy tilos a pártot ilyen jelzőkkel illetni, arról nem beszélve, hogy sem térben és sem időben semmilyen kapcsolat nincs a német párt és a magyar párt között, de ez nem zavarja őket. Miközben az ő pártjuk fojtotta vérbe a magyar forradalmat. Arról nem beszélve, hogy bizonyított a kapcsolat az MSZP és az állampárt között, amit még ők maguk is elismernek. De erre most nem térnék ki, mert ez a történet mindenki által ismert és köztudott.
Persze minderre van szocionista cáfolat is. Azzal érvelnek, hogy a korábbi állampárt az MSZMP 1989. végén feloszlott és ezzel gyakorlatilag megszűnt, ez igaz is meg nem is. Attól függ, hogy honnan is nézzük ezt a dolgot. Mert néhány apró dolgot, azért nem árt észben tartani. Az igaz, hogy a tagság kimondta az önfeloszlatást, de ugyanaz a tagság - legalábbis annak igencsak befolyásos és vezető része-, aki kimondta a párt feloszlatását abban a pillanatban megalapították az MSZP. Aminek elnevezése pusztán egy betűvel tér el a korábbi állampárt nevétől, jobban mondva elvetek egy szót jobban mondva egy betűt a korábbi elnevezésből és láss csodát megalakult egy új párt. Valójában pedig nem történt más, csak annyi, hogy a régi leharcolt pártot új köntösbe öltöztettek, és kijelentették, hogy a korábbi állampárthoz attól a pillanathoz semmi közük. Arról nem beszélve, hogy az új párt megkapta a korábbi állampárt tagságát - legalábbis annak vezető és befolyásos részét -, és ami fontosabb a vagyonát, és azt sem szabad elfelejteni, hogy maga is elismerte, hogy a korábbi állampárt utódpártja. 
De ez teljesen mindegy, pusztán csak formaság, mert ha a jogi részt vennénk alapul, akkor a kommunista párt csak 1945-ben alakult volna meg, ami természetesen nem igaz, hiszen 1918-ban hozták létre Kun Béláék, és onnatól kezdve különböző formákban, de létezett. Az is igaz, hogy a baloldal zászlóshajó pártja természetesen a XX. század folyamán többször komoly változáson és átalakuláson ment keresztül, sőt megy még ma is napjainkban. 
Természetesen ők folyamatosan azzal érvelnek, hogy az ideológiához semmi közük és, hogy ezáltal az állampárt és a kommunizmus bűneihez sem. Formálisan lehet, de csak formálisan. A magyar baloldal bűnei soha nem fognak elévülni. Apropó, erről nekem az jut eszembe, hogy mi lett volna, hogyha a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt - közismertebb néven náci párt - tagsága - mondjuk 1945 április utolsó napján - kimondja a párt önfeloszlatását, majd abban a pillanatban megalakítottak volna egy új pártot. Az új párt elnevezése pedig csak abban különbözött volna a régitől, hogy elvették volna a nevéből nemzeti jelzőt és a továbbiakban Szocialista Német Munkáspárt néven működött volna tovább, megtagadva a korábbi hitleri ideológiát és onnantól kezdve, azt mondták volna, hogy semmi közük a holokauszthoz. Vajon ezt mindenki elfogadta volna? És onnantól kezdve mindenki demokrata pártként tekintett volna rá? Mert az MSZP most gyakorlatilag ezt csinálja, sőt már eljutottunk oda, hogy kizárólag magát és klónjait - DK, Együtt a semmiért - tekinti kizárólag demokratának. Az csak a jéghegy csúcsa, hogy minden eszközzel azon vannak, hogy elnémítsák a másképpen gondolkodókat, jobban mondva, akik tőlük másképpen gondolkodik. Ez aztán az igazi demokrata felfogás. Elég csak a neten valamelyik baloldali oldalhoz - facebook, youtube stb. - hozzászólni nem tellik el sok idő, de törlik a hozzászólást és tiltják a hozzászólót.
Az is fura, hogy amikor az állampárt bűnei kerülnek előtérben, ők soha nem állnak ki az igazságért, pl: ügynöklista, Biszku-üy, komcsi nyugdíjak sorolhatnám. Bár ez érthető is, hiszen nem hozhatják kellemetlen helyzetbe a korábbi tanítómestereit. De említhetném a holokauszttagadását tiltó törvényt, míg a kommunizmus bűneinek tagadása még csak említésre sem került. Mert csak a holokauszt bűn, a malenkij robot, a gulag, a magyarok népirtása nem. Bár e tekintetben semmiben sem különbözik a jobboldali ikerpártja a Fidesz. Amit szintén joggal lehetne nevezni a korábbi állampárt egyik utódpártjának.

Lényeg a lényegben, hogy semmi joga az MSZP-nek vagy a magyar baloldalnak úgy általában, hogy 1956-ra emlékezzen, inkább szégyenkeznie és bocsánatot kellene kérni az akkori szerepvállalása és tevékenysége miatt, amit a mai napig nem tett meg.