2013. március 28., csütörtök

Bemutatták a lengyel Nemzeti Mozgalom fő ideológiai célkitűzéseit - identitás, szuverenitás, szabadság (Kurucinfó)


Szerdán Varsóban Robert Winnicki és Artur Zawisza, a lengyel Nemzeti Mozgalom, a Ruch Narodowy vezetői nagyszabású sajtótájékoztatón jelentették be mozgalmuk fő ideológiai célkitűzéseit. Ez az ideológiai deklaráció a 2012. november 11-i Függetlenség Menete óta eltelt időszak munkájának eredménye. 

A lengyel nemzetiek november 11-én a "Visszafoglaljuk Lengyelországot" jelszó alatt meghirdetett és 50.000 résztvevőt vonzó Függetlenségi Meneten jelentették be szándékukat egy új társadalmi mozgalom, a Ruch Narodowy létrehozására. Ennek köszönhetően az utóbbi hónapokban Lengyelország-szerte megalakultak a mozgalom helyi alapszervezetei, és felállt a mozgalom országos vezetése. 2013. január 19-én létrejött a mozgalom végrehajtó testülete megalkotta a mozgalom alapvetéseit. Ezeket a gondolatokat 9 pontban foglalták össze identitás, szuverenitás, szabadság cím alatt. 

A Ruch Narodowy ideológiai deklarációja: 

1. Nemzeti identitás. A Ruch Narodowy fő célkitűzése a lengyel nemzeti önazonosság védelme és erősítése. A lengyel nemzet fejlődésének legfőbb garanciája az a több tízmillió lengyel, akik Lengyelország jelenlegi határain belül, az elszakított keleti területeken (Ukrajnában, Belorussziában és Litvániában - a szerk.) és az emigrációban élnek. Az előttünk álló kihívás arról szól, hogy továbbörökítsük - a kereszténység alapjain nyugvó - lengyel identitásunkat, annak minden történelmi és regionális hagyományaival együtt. Azért, hogy ismét büszke és erős nemzet legyünk, harcot hirdetünk a kozmopolitizmus és a jelen kor újszerűnek nevezett trendjei ellen. 

2. A család identitása. A család a társadalom alappillére. A Ruch Narodowy védi a család intézményét. A család férfi és nő házasságából jön létre. Az élethez való jog a fogantatástól kezdődik. A mi feladatunk olyan társadalmi környezet megteremtése, mely biztosítja a család kiteljesedését, ezáltal biztosítva a nemzet demográfiai gyarapodását. A Ruch Narodowy védelmezni fogja a család autonómiáját és ellenzi mind az állam, mind az egyház beavatkozását a családi életbe. 

3. Az egyén identitása. Lengyelország olyan lesz, amilyenre a lengyel ifjúság formálni fogja. A gyermekeknek és az ifjaknak joguk van a hazafias szellemű neveltetéshez az iskolákban, hogy világképüket nemzeti értékek mentén alakíthassák ki. A Ruch Narodowy ellenez minden, oktatási reformnak keresztelt vagy álcázott gyermekkísérletet, melynek végső célja a balliberális paradigma elültetése az ifjúság fejében. Helyette a sportra alapozott életvitelt támogatjuk. 


Robert Winnicki és Artur Zawisza 

4. Az állam szuverenitása. Az állam a legfontosabb instrumentuma annak, hogy nemzeti érdekeinket érvényesítsük. A Ruch Narodowy szándéka, hogy kivegye az állam vezetését a jelenlegi korrupt politikai elit, az élősködő opportunisták, a pénzügyi oligarchák és az idegen érdekeket kiszolgálók kezéből. Visszavesszük a köztársaságot és a nemzet polgárainak szolgálatába állítjuk az államot. Megvédjük a nemzeti érdekeinket a nemzetközi befolyásoktól és a brüsszeli bürokráciától. Támogatjuk a független nemzetállamok Európáját, mely szabad országok önkéntes gazdasági együttműködésén alapul. A Ruch Narodowy újrateremti Lengyelország önvédelmi képességeit, hogy biztosítsa a haza biztonságát. 

5. A kultúra szuverenitása. Egy nemzet csak akkor független, ha elitjének gondolatai függetlenek a külföldi hatalmi centrumoktól és kollektív tudata saját történelmében gyökeredzik. A Ruch Narodowy az egyedi, a más nemzetektől megkülönböztetett, nemzeti alapokon nyugvó politikai gondolkodást kívánja fejleszti. Visszaállítjuk a lengyel kultúra nagyságát, hogy azzal más nemzetek elismerését is kivívjuk és hozzájáruljunk az univerzális kultúrkincshez. 

6. A gazdaság szuverenitása. Egy erős állam maga határozza meg saját gazdaságát. A Ruch Narodowy megvédi a lengyel złotyt, a nemzeti valutát. Egy nemzet saját pénzneme a gazdasági függetlenség egyik alappillére. Megállítjuk az ország nemzetközi eladósítását és a globális pénzügyi intézményektől való függőség elmélyülését. Lengyelország energetikai függetlenségéért fogunk harcolni minden fronton. 

7. A szólás szabadsága. Egy nemzetnek nemcsak gondolataiban, hanem azok kifejezésében is szabadnak kell lennie. A Ruch Narodowy meg kívánja szüntetni a '89-es kerekasztal elitjének egyeduralmát a médiában. Azoknak a társadalmi csoportoknak a védelmére kelünk, akiket támad a jelenlegi balliberális médiaelit és megfigyel a jelenlegi hatalom. Harcot hirdetünk az álszent politikai korrektség ellen és azok ellen, akik bezárják a nemzetiek előtt a média kapuit. Azokat sem kíméljük, akik a baloldaliság és a liberalizmus jegyében a degenerált értékeket propagálják a médiában. 

8. A vállalkozás szabadsága. Egy szabad nemzet polgárainak meg kell legyen az a lehetősége, hogy az élethez szükséges materiális javakat maga állítsa elő és munkája gyümölcsét saját maga élvezhesse. A jelenlegi állapot, melyben az óriásira duzzadt közszférát a kis keresetűek és a társadalom alsó rétegei tartják el - elfogadhatatlan. Ez a rendszer lengyelek millióit kényszeríti emigrációba. A Ruch Narodowy harcolni fog a bürokrácia és a jelenlegi gazdasági rendszert kiszolgáló fiskális politika ellen és végre az adót befizetők pártjára áll. Harcolni fogunk a szabad gazdálkodásért és az egyszerű hitelezésért. Átalakítjuk a szociális ellátórendszert és egy egyszerű, de igazságos nyugdíjrendszert hozunk létre. 

9. Az egyén szabadsága. Az egyén egyedül csak a közösségen belül lehet igazán szabad, ezért a Ruch Narodowy megvédi az egyének szabadságát a liberalizmustól. Nekünk, lengyeleknek saját tapasztalataink és gazdag tradícióink vannak a szabadság fogalmáról, mert nekünk évszázadokon keresztül kellett megküzdenünk érte. A leghatározottabban kijelentjük, hogy jogok kötelességek nélkül senki számára nem léteznek. Minden lengyel elsődleges kötelessége a nemzet közösségéhez való tartozás. Csak az egyén aktív részvétel építhető erős és rendezett nemzet. 

A Ruch Narodowy, melynek ereje a lengyel fiatalság tudatosságában és a tenni akarásában rejlik, a fentiekkel összhangban kívánja kifejteni jövőbeni tevékenységét. Célunk egy nemzeti szellemű rendszerváltás elérése. Szellemi gondolkodásunk centrumában a nemzet áll, mely alatt mi a múlt, a jelen és a jövő generációinak kulturális közösségét értjük. Ebben az értelemben nemzetünk az egyedüli gazdája országunknak. Ezért fogunk harcolni: egy büszke, erős, fejlődő és biztonságos Lengyelországért és lengyel nemzetért. 

Varsó, 2013. március 27. Forrás: narodowcy.net
Fordította: Szabó Balázs

vége

„Visszafoglaljuk Lengyelországot" (Szentkorona Rádió)


Szerdán Varsóban Robert Winnicki és Artur Zawisza, a lengyel Nemzeti Mozgalom, a Ruch Narodowy vezetői nagyszabású sajtótájékoztatón jelentették be mozgalmuk fő ideológiai célkitűzéseit. Ez az ideológiai deklaráció a 2012. november 11.-i Függetlenség Menete óta eltelt időszak munkájának eredménye.

A lengyel nemzetiek november 11.-én a "Visszafoglaljuk Lengyelországot" jelszó alatt meghirdetett és 50.000 résztvevőt vonzó Függetlenségi Meneten jelentették be szándékukat egy új társadalmi mozgalom, a Ruch Narodowy létrehozására. Ennek köszönhetően az utóbbi hónapokban Lengyelország-szerte megalakultak a mozgalom helyi alapszervezetei és felállt a mozgalom országos vezetése. 2013. január 19.-én létrejött a mozgalom végrehajtó testülete, mely megalkotta a mozgalom alapvetéseit. Ezeket a gondolatokat 9 pontban foglalták össze IDENTITÁS, SZUVERENITÁS, SZABADSÁG cím alatt. 

A Ruch Narodowy ideológiai deklarációja: 

1. Nemzeti identitás. A Ruch Narodowy fő célkitűzése a lengyel nemzeti önazonosság védelme és erősítése. A lengyel nemzet fejlődésének legfőbb garanciája az a több tízmillió lengyel, akik Lengyelország jelenlegi határain belül, az elszakított keleti területeken (Ukrajnában, Belorussziában és Litvániában - a szerk.) és az emigrációban élnek. Az előttünk álló kihívás arról szól, hogy továbbörökítsük - a kereszténység alapjain nyugvó - lengyel identitásunkat, annak minden történelmi és regionális hagyományaival együtt. Azért, hogy ismét büszke és erős nemzet legyünk, harcot hirdetünk a kozmopolitizmus és a jelen kor újszerűnek nevezett trendjei ellen. 

2. A család identitása. A család a társadalom alappillére. A Ruch Narodowy védi a család intézményét. A család férfi és nő házasságából jön létre. Az élethez való jog a fogantatástól kezdődik. A mi feladatunk olyan társadalmi környezet megteremtése, mely biztosítja a család kiteljesedését, ezáltal biztosítva a nemzet demográfiai gyarapodását. A Ruch Narodowy védelmezni fogja a család autonómiáját és ellenzi mind az állam, mind az egyház beavatkozását a családi életbe. 

3. Az egyén identitása. Lengyelország olyan lesz, amilyenre a lengyel ifjúság formálni fogja. A gyermekeknek és az ifjaknak joguk van a hazafias szellemű neveltetéshez az iskolákban, hogy világképüket nemzeti értékek mentén alakíthassák ki. A Ruch Narodowy ellenez minden, oktatási reformnak keresztelt vagy álcázott gyermekkísérletet, melynek végső célja a balliberális paradigma elültetése az ifjúság fejében. Helyette a sportra alapozott életvitelt támogatjuk. 

4. Az állam szuverenitása. Az állam a legfontosabb instrumentuma annak, hogy nemzeti érdekeinket érvényesítsük. A Ruch Narodowy szándéka, hogy kivegye az állam vezetését a jelenlegi korrupt politikai elit, az élősködő opportunisták, a pénzügyi oligarchák és az idegen érdekeket kiszolgálók kezéből. Visszavesszük a köztársaságot és a nemzet polgárainak szolgálatába állítjuk az államot. Megvédjük a nemzeti érdekeinket a nemzetközi befolyásoktól és a brüsszeli bürokráciától. Támogatjuk a független nemzetállamok Európáját, mely szabad országok önkéntes gazdasági együttműködésén alapul. A Ruch Narodowy újrateremti Lengyelország önvédelmi képességeit, hogy biztosítsa a haza biztonságát. 

5. A kultúra szuverenitása. Egy nemzet csak akkor független, ha elitjének gondolatai függetlenek a külföldi hatalmi centrumoktól és kollektív tudata saját történelmében gyökeredzik. A Ruch Narodowy az egyedi, a más nemzetektől megkülönböztetett, nemzeti alapokon nyugvó politikai gondolkodást kívánja fejleszti. Visszaállítjuk a lengyel kultúra nagyságát, hogy azzal más nemzetek elismerését is kivívjuk és hozzájáruljunk az univerzális kultúrkincshez. 

6. A gazdaság szuverenitása. Egy erős állam maga határozza meg saját gazdaságát. A Ruch Narodowy megvédi a lengyel złotyt, a nemzeti valutát. Egy nemzet saját pénzneme a gazdasági függetlenség egyik alappillére. Megállítjuk az ország nemzetközi eladósítását és a globális pénzügyi intézményektől való függőség elmélyülését. Lengyelország energetikai függetlenségéért fogunk harcolni minden fronton. 

7. A szólás szabadsága. Egy nemzetnek nem csak gondolataiban, hanem azok kifejezésében is szabadnak kell lennie. A Ruch Narodowy meg kívánja szüntetni a '89-es kerekasztal elitjének egyeduralmát a médiában. Azoknak a társadalmi csoportoknak a védelmére kelünk, akiket támad a jelenlegi balliberális médiaelit és megfigyel a jelenlegi hatalom. Harcot hirdetünk az álszent politikai korrektség ellen és azok ellen, akik bezárják a nemzetiek előtt a média kapuit. Azokat sem kíméljük, akik a baloldaliság és a liberalizmus jegyében a degenerált értékeket propagálják a médiában. 

8. A vállalkozás szabadsága. Egy szabad nemzet polgárainak meg kell legyen az a lehetősége, hogy az élethez szükséges materiális javakat maga állítsa elő és munkája gyümölcsét saját maga élvezhesse. A jelenlegi állapot, melyben az óriásira duzzadt közszférát a kis keresetűek és a társadalom alsó rétegei tartják el - elfogadhatatlan. Ez a rendszer lengyelek millióit kényszeríti emigrációba. A Ruch Narodowy harcolni fog a bürokrácia és a jelenlegi gazdasági rendszert kiszolgáló fiskális politika ellen és végre az adót befizetők pártjára áll. Harcolni fogunk a szabad gazdálkodásért és az egyszerű hitelezésért. Átalakítjuk a szociális ellátórendszert és egy egyszerű, de igazságos nyugdíjrendszert hozunk létre. 

9. Az egyén szabadsága. Az egyén egyedül csak a közösségen belül lehet igazán szabad, ezért a Ruch Narodowy megvédi az egyének szabadságát a liberalizmustól. Nekünk, lengyeleknek saját tapasztalataink és gazdag tradícióink vannak a szabadság fogalmáról, mert nekünk évszázadokon keresztül kellett megküzdenünk érte. A leghatározottabban kijelentjük, hogy jogok kötelességek nélkül senki számára nem léteznek. Minden lengyel elsődleges kötelessége a nemzet közösségéhez való tartozás. Csak az egyén aktív részvétel építhető erős és rendezett nemzet. 

A Ruch Narodowy, melynek ereje a lengyel fiatalság tudatosságában és a tenni akarásában rejlik, a fentiekkel összhangban kívánja kifejteni jövőbeni tevékenységét. Célunk egy nemzeti szellemű rendszerváltás elérése. Szellemi gondolkodásunk centrumában a nemzet áll, mely alatt mi a múlt, a jelen és a jövő generációinak kulturális közösségét értjük. Ebben az értelemben nemzetünk az egyedüli gazdája országunknak. Ezért fogunk harcolni: egy büszke, erős, fejlődő és biztonságos Lengyelországért és lengyel nemzetért. 

Varsó, 2013. március 27. 

(Fordítás: Szabó Balázs, Narodowcy.net nyomán Szent Korona Rádió)
vége

2013. március 27., szerda

II. Rákóczi Ferenc Magyarország Vezérlő Fejedelme (csak kép)


Egy kis helyreigazítás

összetört mszp_1.jpgA minap láttam egy youtube videót, ahol az N1 internetes televízió Képviselői Vágta riportere pártállástól függetlenül azt kérdezte az országgyűlési képviselőktől, hogy vajon neonáci párt-e a Jobbik. Válasz volt mindenféle, volt ilyen is, meg olyan is. De nem is ez a lényeg. Megkérdezték Molnár Csabát is, aki jelenleg a Degenerált Kamusok Pártjának a színeiben politizál, mint független országgyűlési képviselő. Ő határozottan azt mondta, hogy a Jobbik egy neonáci, fasiszta párt.  Az ő szájából ez nem számít sértésnek, sőt inkább dicséret, és ha szerinte a Jobbik fasiszta és mindenki, aki a Jobbikkal szimpatizál, akkor én büszkén vállalom azt, hogy fasiszta vagyok. Mondjuk Molnár Csaba sohasem tartozott az értelmes országgyűlési képviselők és politikusok közé. „Demokratának” csúfolja magát, csak nem sok köze van a demokráciához annak, amit ő képvisel. Ő és elvbarátai kicsit sajátosan értelmezik a demokráciát, és a demokráciának egy igencsak eltorzított változatát képviselik, ami kizárólag az idegen érdekek kiszolgálására törekszik, de ebbe most nem mennék bele. De azt se, felejtsük el, hogy tipikus álláshalmozóról van szó, aki az „elmúlt nyóc év” gyalázatos mszpés kormányainak a tagja volt, igencsak magas kormányzati pozícióban és annak egyik elsőszámú haszonélvezője. És azt se felejtsük el, hogy ezt az országot, nem a „fasiszták és neonácik” tették tönkre. Nem ők felelősek Trianonért és az ország kétharmadának a mai napig tartó megszállásáért, hanem az, akit ők „szellemi” elődjüknek és példaképüknek tekintenek a semmirekellő, tehetségtelen, hazaáruló, Sztálinnal és Benessel - a magyarok legnagyobb ellenségeivel - barátkozó Károlyi Mihály, aki ennek az országnak az egyik legnagyobb szégyene, parazitája és kártevője. 1100 év alatt összesen nem okoztak annyi kárt ennek az országnak, mint Károlyi Féreg Mihály egy maga. Ő volt az, aki egyik pillanatról a másikra átadta a hatalmat a Kun Béláéknak és ezzel mérhetetlen szenvedést, hoztak erre az országra. És azt se felejtsük el, hogy pont annak a pártnak volt a tagja és töltött be magas pozíciókat, amelyik felelős a kommunista rémtettekért, a borzalmas szovjet megszállásért, az igazságtalan államosításokért, azért, hogy több százezren elmenekültek ebből az országból, az igazságtalan rendszerváltásért, a nemzeti vagyon fillérekért, történő kiárusításáért, az ország „privatizáció” keretében történő kirablásért és kifosztásáért, a korrupciós ügyekért, ami manapság már mindennapos ebben az országban, milliók elszegényedésért, az óriási munkanélküliségért, a kirívóan magas államadósságért, a devizahitelekért, a kilakoltatásokért, az abortusznak nevezett törvényesített és liberális népirtásért. És ha már „fasizmus”, hogy témánál maradjunk, 2006-ban pont annak a kormánynak volt a tagja, amelyik a legbrutálisabb rendőrterrort alkalmazta a vele szemben elégedetlenkedő tüntetőkkel szemben. Szemkilövetések, brutális verések, viperahasználat, azonosítók hiánya a rendőrökről, a térdepeltetések a néhai Magyar Rádió udvarán és sorolhatnám. Persze tudjuk és megszokhattuk a Molnár Csaba féléktől és úgy általában a baloldaltól, hogy a múltra csak akkor szeretnek emlékezni, ha az nem róluk szól, a saját múltjukkal mind a mai napig nem hajlandók szembenézni, sőt ha kell, akkor még pofátlanul azt is ki merik jelenteni, hogy nem a múlttal kell foglalkozni, hanem a jelennel. Ezek után igencsak furcsa a fasiszta megjegyzése, és hogy pont ő és elvbarátai aggódnak a legjobban az „alkotmányosságért” és a „demokráciáért”. Mondjuk én, azt nem nevezném demokráciának, ahol előírják az embereknek, hogy miről, hogyan vélekedjenek, és akinek ez nem tetszik, azzal közlik „el lehet innen menni”.  És azt sem nevezném demokráciának, ahol nem fogadják el, sőt megbélyegzik azokat, akik az övéktől, a nagy „demokratáktól” eltérő véleményen van. Bár megmondom az őszintét, Csótány Fegyenc egyes számú klónján én igazából csak nevetni tudok, mert annyira nevetségesek a megjegyzései, amiből csak egy dolog következik, hogy mennyire is egy tudatlan és elvakult ember is Molnár Csaba. De nem ő az egyetlen ilyen agyilag károsult a parlamentben. Megemlíthetnénk az exlmpés Szabó Tímeát, aki időközben független országgyűlési képviselő lett. Neki is feltették ezt a kérdést és annyit mondott, hogy nem érti a kérdést. De ezen sincs mit csodálkozni, ők lmpésként antikapitalistának, meg forradalmárnak meg a kutya füle tudja, még minek vallották magukat, és furcsa, de pont ők azok, akik együtt parádéznak Gyurcsánnyal és Bajnaival az idegen és kapitalista érdekek első számú magyar képviselőivel. Szóval ez igencsak sok mindent elárul erről az emberről és pártjáról. A többi válasz adót pedig nem méltatnám, mert arra sem méltóak.   

2013. március 20., szerda

Újabb mszpés ferdítés és hazugság

simong.jpgA Kurucinfón olvastam egy cikket, ami engem nagyon felháborított. A cikk az új alkotmánybíró kinevezésével foglalkozott, és megemlítik benne a különböző véleményeket. Ami igazából felháborít az az, hogy az egyik semmirekellő, pofátlan, alávaló, hazug, haszontalan, nyomorék mszpés; nevezetesen Simon Gábor gyökér, akinek a rühes pofájával volt tele 2010-ben az egész utca, ott ahol lakom, azt állítja, hogy az egyetlen hazafias párt a  Jobbik; a Fidesz-KDNP-vel alkot nagykoalíciót, ami persze nem igaz, hanem csak egy szemen szedett hazugság és az igazság elferdítése, mint ahogy ettől a féreg népségtől már megszokhattunk, mert ugyebár történt, hogy a Jobbik támogatja az egyik új alkotmánybíró Juhász Imre kinevezését. Aki mögött igen komoly jogi és egyetemi múlt van. Egyetlen dolog, amit felhoznak ellene érvként, hogy 2006-ban a nép és az emberek oldalára állt, a kormány és az általa akkoriban támogatott rendőrterrorral szemben. Vagyis egy olyan emberről beszélünk, aki egy nehéz történelmi pillanatban fellépett az elnyomás és az igazságtalanság ellen, kiállt az igazságért, amire egy mszpés és baloldali politikus sem volt képes mind a mai napig. Miközben pont ők azok, akik 2006-ban és utána egy sor törvénytelenséget elkövettek, szemkilövetés, rendőrterror, emberek elhurcolása, térdepeltetések stb. Nem beszélve a korrupciós ügyeikről, amiből van bőven és nincs ember, aki ezeknek végre-valahára utána járna. Ennél pofátlanabb már nem is lehet ez a román sovinisztákkal és rasszistákkal pacsizó párt. Szanyi romános megjegyzése, Mesterházy krokodilkönnyes bocsánatkérése - ami inkább röhögést mint szimpátiát váltott ki Erdélyben - Szanyi minapi bemutatása és most ez, sokat elárul az MSZP-ben uralkodó szellemi állapotokról. Mit is várunk egy olyan párt képviselőjétől, akinek a pártja a nyakunkba zúdította Fletot és nyomorúságos, álszent rablóbandáját? Azt persze elfelejti megemlíteni, hogy a Jobbik kezdettől fogva konstruktív ellenzéki pártnak vallja magát. Vagyis amivel egyetért, azt megszavazza, de amivel nem, azt nem. Ezzel szemben az MSZP, azon kívül, hogy az alkotmányosságért aggódik, gyakorlatilag már a parlament munkájában sem vesz részt, max csak beszólni, vagy bemutatni jár be, de komoly politikai tevékenységet az elmúlt években nem fejtett ki. Pedig az alkotmányosság azt is előírja, hogy az országgyűlés hozza a törvényeket és a képviselők részt vegyenek ebben a munkában. De, hogy vehet részt úgy, hogy mindenből kihúzza magát, és közben az alkotmányosságért aggódik, miközben pont ő okozza az alkotmányos válságot! Ez egy kétszínű, képmutató és cinikus hozzáállás, pont amilyen az MSZP és elődszervezetei voltak. És ha már nagykoalíció, akkor ne felejtsük el, de az MSZP volt az, aki néhány hónappal ezelőtt az Fidesszel tüntettet közösen egy olyan becsületes ember ellen, mint amilyen Gyöngyösi Márton is, pusztán azért, mert felhívta a figyelmet egy olyan problémára, amivel a világon - pl. USA, Izrael, Németország stb. - mindenhol foglalkoznak, csak pont Magyarországon nem illik. Az MSZP volt az a párt, ami megszavazta a Fidesszel közösen Izrael uniós társulási szerződését, a kommunista nyugdíjakat, az ügynöklisták eltitkolását, a földtörvényt, a víztörvényt, az ORTT-ben a rádiófrekvenciák elosztásánál, a Gárda ellen hozott törvényt, Románia EU csatlakozását és sorolhatnám, de nem hinném, hogy sok értelme lenne. A Jobbik annak idején pl. az egyetlen párt volt, ami nemmel szavazott a narancs alkotmányra, akkor hol voltak az mszpések? Megmondom, valahol távol a fővárostól hakniztak épp egy vidéki kisvárosban, és az alkotmányosságért siránkoztak, miközben alkotmányellenesen nem teljesítették a törvényi kötelességüket. A törvényeket a parlamentben kell hozni, nem az utcán. Ezt pont ők hirdették 2006 után, valahogy hamar elfelejtették. Ezzel a beszólásával is csak egy dolgot bizonyít az MSZP, hogy a lúzerek pártja. Simon Gábornak csak annyit üzennék még, inkább azon gondolkodjon el, hogy mennyi kárt és szenvedést hoztak erre az országra, amiből ő is kivette tevékenyen a részét, és nézzen nagyon mélyen magába és szégyellje el magát, de nagyon. Tehát megállapíthatjuk, hogy Simon Gábornak nagyon kihagy a memóriája, persze nincs min igazán csodálkozni.

Tisztelt MSZP! Mi magyar emberek nem kérünk abból, amit önök képviselnek: a gyűlöletből, a hazugságból, a korrupcióból, a népnyúzásból, a hozzá nemértésből és a sovinizmusból, amit önök képviselnek. Hagyják békén végre a magyar embereket, elég volt abból, amit önök műveltek ezzel az országgal 40 éven keresztül.


VERJÜK SZÉT KÖZÖS ERŐVEL A MAGYAR SZOCIONISTA PÁRTOT, ÉS KISTESTVÉRÉT A DEMOKRATIKUS KAMUPÁRTOT!

Válasz egy degenerált baromnak

szamár.jpg
Az egyik blogban találtam egy postot a devizahitelekről, ami nagyon gusztustalan dolgokat írt. Látszik, hogy az illető egy tudatlan, nagyképű paraszt, aki nem tud különbséget tenni a politikai fanatizmus és a emberi morál között. 

De róla ennyit, akit érdekel itt elolvashatja a postot

Ami felháborított engem az az egyik retardált kommentje volt, ami így hangzott: "én meg akkor a devizabetétesek fejét basznám szét, ha az én lekötött betétemet miattuk nem fizetné vissza a bankezek a szerencsétlenek mit gondolnak, kinek a pénzével szórakoznak?" - Normális épp elméjű ember, ilyen ocsmány gusztustalanságot, még akkor sem ír le, ha abszolút nem ért egyet az egész devizahitellel. De minden jóérzésű ember, tudja ma már Magyarországon, hogy a devizahitel egy hatalmas nagy átverés volt, amivel a bankok nem kevés pénzzel lehúzzták az embereket. Ezt a világon - IMF, Svájc, SNB, EKB stb. - már mindenki belátja, csak a felelősök próbálják másra kenni a felelősséget. de erről ennyit. Ami viszont a hozzászolót illeti, én a következőt üzenem neki:


Én meg az ilyen tudatlan barmokét, mint amilyen te is vagy, drága gyermekem! Magyarázd már el nekem, csak úgy mellékesen, hogy mi a fészkes fene köze van a te - nem létező - bankbetétednek a devizahitelekhez? Mert tudatom veled, hogy a betéted max takarékbankban vagy szövetkezetben kerül hitel formájában kihelyezésre, az meg nem adott nagyon kölcsön devizát, de ebbe meg nem mennék bele, hogy miért! Devizát kereskedelmi bankok folyósítottak! Tudod mi a kereskedelmi bank, te agyonművelt díszpinty? Na nézz utána! Ajánlom figyelmedbe Róna Pétert, őrá nem lehet azt mondani, hogy jobboldali vagy kormánypárti, de sok érdekeset elmond ezzel kapcsolatban! Majd ha a kellő tudással rendelkezel a témában, akkor majd jogod is lesz ebben nyilatkoznod! Addig meg szerintem kussolj. A devizahitelt rákényszerítették erre az országra, egyszerűen ha mondjuk lakást akartál venni csak devizában kaptál kölcsön! Urambocsá, lakni meg valahol kell! Azt ne várja már el a sok hozzád hasonló sötét alak, hogy az ember a híd alatt éljen!

2013. március 11., hétfő

Válasz egy idiótának a postjára

szamár.jpgTaláltam egy idióta blogot, a következő posttal:


Érdemes elolvasni és amire a következőt tudom neki válaszolni:

Miután elolvastam ezt a postot, gondolom hétfőn már be is bejelentik Pontáék, hogy Székelyföld autonómiát kap! Ugye vagy tévednék? Ekkorra baromságot már régen olvastam, a Jobbikot vádolni a románok magyarellenességéért. Úgy látom neked az elmúlt kb. 92 év kimaradt egy kicsit, mert különben nem írnál ekkorra ökörséget. De ez ellen lehet tenni, javaslom menj vissza az általános iskolába. Az meg, hogy Ponta népszerű Romániában, nem jelenti azt, hogy két-vagy három év múlva is az lesz, viszont a magyarok helyzete, két-három éven belül sem fog javulni a megszállt Erdélyben. A Jobbik csak annyit követel, amit más is megkap az Unióba vagy Európai Unión kívüli részén. Ők nem szeretnének mást, mint a területi autonómiát, amit még az Európa Tanács is elismert, nagy többséggel. Ettől függetlenül, a románok semmit nem tesznek ennek érdekében.

A kedvenc sorom ebben a postban meg az: "Igen, mert be kellett tömnie valamivel a saját szélsőségesei száját." Ezek alatt kiket ért? Mert, ha a román nemzeti-radikálisokat, nálunk 2006-ban az éppen kormányzó szocialista párt, szemkilövetés, meg brutális rendőr terrorban részesítette őket. Furcsa, hogy egy román politikusnak megbocsátható, hogy "magyarellenes", de egy magyarnak a legnagyobb bűn, ha "románellenes" jobban mondva kritikát fogalmaz meg Romániával szemben, pedig nem is mi loptuk el másnak a hazáját, de ez sem zavarjon. Nálunk mit kapott Gyöngyösi Márton, azért mert félreértelmezték a szavait, bezzeg Romániában teljesen normális, ha nyíltan a magyarok ellen uszítanak. Ez nekem kicsit zavaros. Az meg egyenesen röhejes, ahogy megmagyarázza, hogy mennyire igaza van, hogy utálja a magyarokat. Mindezt teszi annak fényében, hogy az ominózus blog, magát kereszténynek vallja. Én személy szerint például egy románt sem utálok. Soha nem is uszítottam vagy uszítanék a románság vagy a román emberek ellen, testvéremnek tekintem őket, viszont a magyarok ellen uszítóknak, nem fogok soha ezt megbocsátani. Most akkor az MSZP elutasítja a sovinizmust, meg a gyűlöletet, vagy ez csak akkor van így, ha cigányokról meg zsidókról van szó? A magyarokat utálni, gyűlölni teljesen normális dolog. Furcsa egy felfogás!

De ez sem rossz, amikor ezt írja: "Victor Ponta meghívásával az MSZP rengeteget tett a határontúli magyarokért. Ellenzékből, a kormány helyett. Rengeteg erdélyi szavazatra számíthatnak cserébe." - Mit? Újból elárulta őket? Eladta őket a pillanatnyi népszerűségért? Azt meg honnan a fenéből veszi, hogy az erdélyi magyarság vagy a székelyeknek a jelentős része is így gondolná, mint ő? Szerintem egy dolgot ért el, most még többen utálják a megszállt Erdélyben az MSZP-ét, mint eddig és szépen lassan magával rántja a finoman szólva is baloldali fordulat előtt álló RMDSZ-t. Aminek népszerűsége már így is leáldozóban van. Az MSZP ugyanazt akarja a megszállt Erdéylben, mint az anyaországban megosztani és egymás ellen fordítani a magyarságot. Ezt pedig csak egy vak ember nem látja. Egy dolgot ért el tulajdonképpen, még jobban fogják őket utálni. Bár mondjuk én ezt személy szerint annyira nem is bánom. Ha meg tenni akartak volna a megszállt területeken élő nemzettestvéreinkért, akkor azt miért nem tették meg akkor, mikor hatalmon voltak? Például Románia euro-atlanti csatlakozásakor? Pl: 2005-ben, és nem megszavazni egyhangúlag az ellenzékkel az ország uniós felvételét.

Az egyik helyen meg ezt írja Pontáról: "egy felvilágosult vállalható európai politikust," meg "A román miniszterelnök közös ellenségüknek az intoleranciát nevezte" - majd a következő bejegyzésnél így folytatja: "Victor Ponta szereti a magyarokat? Nem. Nem is várható el tőle, hogy rajongjon értünk. Ő egy román politikus. Követett el hibákat, bűnöket ellenünk? Igen. Uszított a magyarok ellen? Igen, mert be kellett tömnie valamivel a saját szélsőségesei száját." - Ezzel saját magát megcáfolva. Az egyik kijelentés egyszerűen üti a másikat. Nekem ebből az jött le, hogy az a felvilágosult politikus, ma Európában, aki utál egy másik, netán szomszédos nemzetet? Mert ezt eddig nem tudtam! Tehát gyűlölni másokat európai viselkedés, jó tudni! És, hogy lehet toleráns az, aki a magyarokkal szemben meg intoleráns?

De ez is egy kicsit erős kijelentés: "Tárgyalni kell vele? Igen, ki mással? Talán a politikailag súlytalan Tőkés Lászlóval?" - Tőkés egy kisebbségi politikus, aki kivált az RMDSZ-ből, mert másképp képzeli el a magyarság képviseletét, vagyis nem egy román politikai vezető. Hülye a példád. Viszont rasszistákkal, sovinisztákkal és szélsőségesekkel, akkor sem kellene leülni tárgyalni, főleg nem úgy, hogy az MSZP nem egyszer kijelentette, hogy olyanokkal soha nem áll szóba, ezek szerint már saját magának is hazudik.

Itt már én is elveszítettem a fonalat, a nagy mellébeszélés közepette: "Ponta a Fideszt és a Jobbikot utálja, a magyarokkal viszont hajlandó együttműködni. És ez beszédes." - Tehát egyik percben a magyarokat utálja, másik percben két magyarországi pártot, mire hazamegy a végén már a románokat fogja utálni? Ez így nagyon zavaros nekem.

És ez sem rossz: "Egy olyan román, akire a magyar (szélső)jobboldal ellenségként tekint" - Nagy tévedésben vagy, nem a mesebeli és nem létező "szélsőjobb" tekint rá ellenségként, hanem minden jóérzésű ember, aki elítéli a sovinizmust és a gyűlöletet. Most kellene, a tavaly decemberi utcai rettegőknek a parlament elé vonulni és tiltakozni a magyarokkal szemben gyűlölködők ellen. Vagy a magyarokat lehet gyűlölni, a zsidókra meg csúnyán sem lehet nézni?

És a záróakkord: "Az MSZP székely zászlók színpadias kitűzögetése helyett egy konkrét és bátor húzással tört ki a karanténból." - Az MSZP ezzel a lépéssel végleg lehúzta magát, a politikai porondon. Aki ezek után is rájuk fog szavazni, az magukra vessen. Mondjuk én köpönyegforgatóknak alapból nem hiszek és soha nem is szavnék ilyen pártra.

Szerintem szálljon le a Földre az illető és kicsit gondolkodjon el mielőtt bármit is firkál a röhejes blogocskájába. Nem a Jobbikot kellene vádolni olyan valamivel, amiért nem ők a felelősek. A magyargyűlölet egyidős majdnem a magyarsággal, a Jobbik viszont kb. 15 éves múltra tekint vissza, csak egy ostoba ember próbálja rájuk kenni a magyarok gyűlöletét.


Ez az egész post nem más, mint mellébeszélés és félremagyarázás, az illető össze-vissza keveri a dolgokat, egymásnak ellenmondó kijelentéseket tesz. Victor Ponta az ég adta világon semmit sem fog a magyarok érdekében tenni, mint ahogy eddig sem tett. Magyarul ebből az egészből csak azok profitálnak, akik eddig is a megszállt területeken élő magyarság ellen voltak.

A kisfiúknak a játszótéren a helye, ne foglalkozzon politikával.

Tiltakozás a magyarellenesség és Victor Ponta ellen


victor-ponta3.jpgTegnap országunk fővárosában Budapesten voltam a Stadionoknál és részt vettem a Jobbik Magyarországért Mozgalom által szervezett tiltakozó demonstráción. A párt azért szervezte ezt a demonstrációt, mert a közeli Sportarénába tartotta a magyarellenes és izraelpárti Magyar Szocialista Párt évértékelő kongresszusát. A kongresszusról nem szeretnék sok szót ejteni, mert nem nagyon érdekel, hogy ott mi hangzik el, főleg akkor amikor a díszvendég a soviniszta és magyarellenes román miniszterelnök Victro Ponta. Kimentem, mert úgy érzem, hogy Székelyföldnek is kijár a területi autonómia. A székelyek pedig nem kérnek többet mint más. Európában sok példát lehetne, hozni, ahol egyik vagy másik kisebbség területi autonómiát kap. A székelyek területi autonómiáját, pedig az Európa Tanács is elismerte nagy többséggel. És ha másnak jár ez a kiváltság, akkor miért ne járna a székelyeknek. Európában számos kisebbség rendelkezik területi autonómiával, lehetne sorolni a példákat: a baszkok, a katalánok, a flamandok, a vallonok, a déltiroliak, szorbok vagy a finnországi svédek, de még lehetne példákat mondani. Egy normális államban alapból biztosítanák az egy tömbben élő kisebbség számára a területi autonómiát. Egyszerűen nem volna kérdés. De olyan soviniszta államokban mint Románia, - az éppen csak 16-17 éves - Szlovákiában, vagy Szerbiában, az éppen hatalmon lévő kormányok - természetesen oldaltól függetlenül - csak az ürügyet keresik, hogy megkeserítsék az ottani magyar kisebbség életét. Miközben a kisebbségben élő nemzettársaiknak, mindenféle jogokat és kiváltságokat biztosítanak, de ugyanezt megtagadják azonnal a magyaroktól. A területi autonómiát, annak idején a magyar kormánynak követelnie kellett volna Romániától, és nem azonnal, gyakorlatilag parancsszóra megszavazni Románia EU csatlakozását. Ezt az akkori parlament egyöntetűen megszavazta. Igen nyomott a parlament jobb és baloldala egyaránt. Sajnos akkor nem volt a nemzeti oldalnak képviselete a parlamentben, aki felemelte volna a szavát ez ellen. A magyar kormány, ha egy kicsit is hazafias lett volna akkor, ezt a feltételt szabhatta volna, hogy támogassa Románia uniós csatlakozását. Nem pedig egyből megszavazni. Ebben óriási felelősség terheli az akkori ellenzéket, az azóta kormánypárttá avanzsálódott Fidesznek. Bár a Fidesz minden csak nem nemzeti érzelmű párt. Egy álnemzeti hazugságokat terjesztő, magyarellenes liberális párt, akiben több közös van az MSZP-vel, mint a hazafiakkal.
Tulajdonképpen a tegnapi tiltakozáson is ugyanezek hangzottak el, mint amit fentebb leírtam, amivel én 100%-ban egyetértek. Véget kell vetni, annak a tendenciának, amikor anyaországi magyarok lerománozzák az erdélyi magyarokat és székelyeket. Ne sülyedjünk, olyan szellemi sötétségbe, mint Szanyi Tibor, aki arra vetemedett, hogy azt mondja, hogy a székelyeket az anyanyelvükön fogja köszönteni, vagyis románul. Ennél undorítóbb és szánalmasabb kijelentést politikus már régen tett. Ekkorra sértést a magyar nemzetre csak Gyurcsány Ferenc tett, amikor kijelentette 2004-ben, hogyha megszavazzák a kettős állampolgárságot, akkor 23 millió román fog Magyarországra jönni. Az ilyenek szégyelljék magukat és a minimum az lenne, hogy lemondjanak országgyűlési képviselői mandátumukról és bocsánatot kérjenek az ország és a világ magyarságjától.

Gyurcsány Feren után Szanyi Tibor is szégyenlje magát, nem méltó arra, hogy ennek a nagyszerű, de sokat szenvedett büszke ország állampolgárai legyenek.

Ma sajnos nem tudtam menni a román nagykövetség elé tüntetni, már elfoglaltságaim miatt, mivel elég későn szereztem tudomást, hogy ma meg oda szerveznek demonstrációt a nemzeti oldal pártjai. Természetesen március 15-én mint az elmúlt két évben, most is el fogok menni a Jobbik ünnepi rendezvényére, és remélem minimum annyian leszünk, mint tavaly októberben és a korábbi március 15ikéken.

Adjon az Isten, szebb Jövőt!

VERJÜK SZÉT KÖZÖS ERŐVEL A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRTOT ÉS MINDEN HASONLÓ PÁRTOT!

A tegnapi rendezvényen készült felvételek, ha valakit érdekel:


vége


2013. március 10., vasárnap

Vita egy idiótával III. rész


szamár.jpgFolytatás:


„és azért sem fogok a blogodra menni vitázni, mert láthatóan kétjegyű IQ-d van. minden egyes kérdés-válasznál 3 új marhasággal jössz elő, így a veled való vita a hülyeségek exponenciális robbanását jelenti. semmi értelme. egy hatalmas szeméthegy van az agyadban. foglalkozzon veled a pszichiáter!”

És akkor a válaszom, szerintem az utolsó:

Témákat nem én hozok fel hanem te. Folyamatosan jössz a hülyeségeiddel. Te jöttél a hittannal, a fidesszel, a kdnpvel, a joggal, meg mit tudom én még mivel, én csak alátámasztottam érvekkel az állításaimat, amire te nem igazán voltál eddig képes. Te akarod a hitet tudománnyal magyarázni, ami már önmagában egy nagy marhaság. Próbáltam neked elmagyarázni a különbséget a tudomány és a hit között, erre hoztam fel a metafizika és fizika közötti különbséget, amire te vad bizonygatásba kezdtél, és úgy tettél, mintha én egy vallásos ember lennék és megpróbáltad megmagyarázni, hogy miért hülyeség a vallás, és ebbe fűt-fát belemagyarázol. Pedig nem egyszer elmondtam, nem vagyok buzgó keresztény, de e felett a tény felett egyszerűen elsiklottál, mintha nem is írtam volna le. A stílusodból és a hozzászólásaidból nekem az jött le, hogy egy arrogáns, nagyképű, beképzelt, kicsinyes, pökhendi ember vagy, aki magasan hordja az orrát és nem bírja elfogadni, hogy a világon az övén kívül is léteznek vélemények. Csak a saját igazadat akarod betegesen bizonygatni. Nem tudom mi bajod a vallással, meg miért gyűlölöd ennyire, talán gyerekkorodban a papok molesztáltak? Szerintem fogadd meg a saját tanácsodat és menj orvoshoz, mert rád inkább rád férne, mint rám. Amit te csinálsz az nem tudomány, bármennyire is álfilózófusnak és áltudósnak képzeled magad, amit pedig csinálsz nem tudomány, hanem csak áltudományos köntösbe bújtatott valláskritikai maszlag. Sok értelem nincs benne, ha ennyire zavar az egyház, és hülyeség a vallás, akkor minek foglalkozol vele? Sőt, külön blogot is csinálsz a dogmáidnak. Ugyanazt csinálsz, mint a fanatikus vallások, tiltod és üldözöd azokat, akik nem veled értenek egyet, sőt úgy teszel, mintha csak neked lenne igazad. Azt is félremagyarázod, mikor azt írom, hogy nálam válaszolhatsz. Hozzám ne is gyere, mert nem nagyon vagyok kíváncsi a röhejes valláskritikádra, amit tudományos magyarázatként próbálsz eladni, nekem, csak nem jön össze. De ha mégis akarnál válaszolni, azt megteheted, és nem fog téged ebben senki sem korlátozni. Mert veled ellentétben én nem tiltom az embereket, pusztán, azért mert másként gondolkozol. És ne hazudj, mert tegnap reggel le voltam tiltva, próbáltam írni és ezt írta ki, hogy tilás alatt állok, nem véletlen küldte el a válaszomat az egyik barátom. De ez az apróság ne zavarjon. Ha nem jössz, annak én külön örülök, nem sok kedvem lenne a beteges marhaságaidat hallgatni a blogomon.

Én csak annyit, mondok, hogy fogadd el, hogy mások másként látják a világot mint te, és ha ez nem tetszik neked, tiszteld mások véleményét, és ne tegyél úgy, mintha csak a te véleményed létezne ezen a bolygón. A világ nem körülötted forog. És ahogy leírtam, jogod van neked is és másnak is megválasztani a hitedet, te az ateista felfogásod dogmáihoz ragaszkodsz, rendben más meg egy vallás dogmáihoz. Ezt mondtam korábban is, amit elintézhettél volna, egy így vannal, ehelyett elkezdted bizonygatni, hogy mi a vallásszabadság, pedig én is pont azt mondtam, amit te, csak valami probléma lehet a szellemi felfogóképességeddel. De erről én már nem tehetek. Ha a Fidesszel, meg a KDNP-vel van bajod azt beszéld meg velem, mint ahogy mondtam már korábban is, és ne tegyél úgy, mintha ezt is én erőltetném rád. De ahogy elnézem mással is csak ilyen vitára vagy képes. Én meghallgattalak, válaszoltam és nem szeméplyeskedtem meg sértegettelek, ellentétben veled, aki lehülyézed azokat, akik másként gondolkodnak.

Ott van a dogmád, amit én megkérdőjelezek, erre te jössz azzal, hogy az így van és kész, azt nem lehet cáfolni. Pedig lehet, Azt sem értem, hogy minek szidod a Tóta W. amikor vele egy szellemi szinten vagy te is!


Miközben arról beszélsz mennyire rossz az egyház, azt elfelejted megemlíteni, hogy mennyi kórházat, árvaházat, óvodát, iskolát, szeretetotthont, idősotthont tart fent az egész világon. És mennyi adományt gyűjtenek, és ételt az osztanak szét az egyházak szerte a világon, a hívek adományaiból és az ateisták adóiból. Hasonlóról az ateistákról nem tudok. Ja és ne gyere azzal, hogy ezt az éppen aktuális kormány is támogatja, mert intézményeket az egyház a rendszerváltás óta tart fent, meg előtte is tartott.

Vita egy idiótával II. rész
„Holokauszttagadásból nincs több dobásod, a következőnél tiltva leszel. Nem fogok itt arról vitázni veled, vagy mással hogy a Föld miért nem lapos, és arról sem, hogy miért volt holokauszt. Aki ilyennel jön, az onnantól fogva bizonyítványt hozott, hogy szellemileg retardált. Ez itt pedig nem egy ilyeneknek fenntartott intézet.” – Én a holotagadást tiltó törvényről beszéltem, ami szerintem súlyos korlátozása a szabad szólás és véleménynyilvánítás szabadságának. Arról meg nem beszélve, hogy hogyan akarunk megismerni valamit, amiről törvény írja elő, hogy hogyan kell és szabad véleményt formálni! Ez egyenlő a vallások dogmáival, mert azok is előírják a tanaikat a híveiknek. Ha lehet bármelyik történelmi személyen gúnyolódni, vagy valláson, vagy háborún, akkor miért ne lehetne ezen. Az igazság szabaddá tesz, és az igazságot nem lehet, legfőképpen nem törvényekkel korlátozni. És teszik ezt úgy, hogy közben a magyarság holokausztjáról és az abortusz címén meggyilkolt milliók holokausztjáról néma csend van, sőt törvényekkel engedélyezik. A liberális törvényalkotók – így a Gyurcsány és Bajnai haverod, semmivel sem különb a náciknál, az ő lelkükön is milliók élete szárad, csak ezzel valamiért senki sem foglalkozik. A tiltásról meg annyit, létezik szabad véleménynyilvánítás, ami mindenki számára biztosított jog. Akár tetszik ez neked, akár nem.

De én sem hagyom magamat és válaszolok neki a saját blogomban:

Tiltasz?! Miért is? Mert nem fogadok el egy dogmát és ateista vagyok ebben a kérdésben, mert az igazsághoz, bizonyítható alátámasztható igazsághoz ragaszkodom? És ha lehet a szavaimat ne forgasd ki! ÉN OLYAT SOHA, DE SOHA NEM ÁLLÍTOTTAM, HOGY A TUDOMÁNY AZ HIT KÉRDÉSE, EZ KIMONDOTTAN RÁD JELLEMZŐ. A TUDOMÁNY AZ TUDOMÁNY, AZ BIZONYÍTHATÓ, IGAZLHATÓ STB. DOLGOKBÓL ÁLL, TE PRÓBÁLOD A VALLÁST TUDOMÁNNYAL MAGYARÁZNI, NEM ÉN ÉS EZT MÁR EGYFAJTA VALLÁSOS HÉVÜLETTEL TESZED. OLYAN DOLGOKAT PRÓBÁLSZ NEKEM BEBIZONYÍTANI, VAGY MEGCÁFOLNI, AMIKET ÉN SOH DE SOHA NEM ÁLLÍTOTTAM. IGAZÁBÓL TE SAJÁT MAGAD BETEG ELMÉJÉVEL VITATKOZOL. TITLHATSZ VÁLASZOLNI ÍGY IS ÚGY IS FOGOK ÉS TUDOMÁST IS SZEREZHETSZ RÓLA. A TILTÁSSAL pedig akkor csak magadról állítod ki a bizonyítványt, nem pedig rólam ez aztán "demokrata" hozzáállás, szidod a vallásokat, pedig ugyanúgy viselkedsz mint ők, aki nem ért veled egyet vagy a dogmáiddal, azt üldözöd elhallgatattod. Elnézést, hogy nem térdelek le, ha pedig ennyire fáj az igazság, vagy nem szereted mások véleményét, akkor javaslom ne csinálj blogot, vagy csak olyat csinálj ahol saját magaddal vitázhatsz. A holotagadást példaként hoztam fel, amivel a szabad gondolkodást és véleménynyilvánítást korlátozzák. De akkor mondok neked erre is egy példát. Az USÁ-ban a szuperdemokrata államban van holotagadás? Nincs! És tudod miért nincs? Na ezen gondolkozz  el. A holotagadásnál pedig az ezt tiltó törvényről beszéltem azt már te hozod szóba, hogy miért volt hollókoszt, nem én! És egy szóval sem tagadtam, csak egy törvénnyel nem értek egyet, de ahogy látom szellemileg annyira magas szinten képzeled magadat, hogy nem veszed észre a különbséget. 
Az érveidről! Milyen érvek? Én egy érvet sem láttam csak sablonos megjegyzéseket, amit minduntalan ismételsz és olyan dolgokat akarsz nekem görcsösen bizonygatni, amit vagy aminek az ellenkezőjét soha nem állítottam.

A vallás hülyeség, jogod van ezt mondani, ezt például soha nem vontam és nem is fogom kétségbe vonni. Kritizálod őket rendben, ehhez is jogod van, mint ahogy a saját véleményedhez, és ahogy nekem is jogom van a saját véleményemhez! TANULD MEG TISZTELNI ELŐBB MÁSOK VÉLEMÉNYÉT, ÉS CSAK UTÁNBA VITÁZZ. FOLYAMATOSAN HÜLYÉZEL AMI MÁR SÉRTŐ, ÉN SOHA EDDIG EGY SÉRTŐ MEGJEGYZÉST SEM TETTED RÁD! EBBŐL PEDIG CSAK AZ KÖVETKEZIK, HOGY GONDOLKOZZ EL AZON KI IS A SZELLEMILEG RETARDÁLT?

Ha a vallást ennyire nem szereted, akkor magyarázd már el nekem, miért foglalkozol vele? Mert, ahogy a blogocskádat olvasom, nagyon is elmélyültél ebbe a témába! KÜLÖN A VALLÁSTAGADÁSNAK CSINÁLTÁL EGY BLOGOT! Engem ha valami nem érdekel, vagy valamivel nem értek egyet, max leírom a véleményem és ennyi, de nem gyártok ennek egy blogot! Foglalkozz olyan dolgokkal amik érdekelnek. Az pedig már kimondottan beteges, hogy görcsösen, fenyegetéssel próbálod a magad véleményét másra ráerőszakolni. Nem vagyunk egyformák!
Az pedig, hogy kimazsolázol részeket egy szövegből, sokat elárul a szellemi képességeidről. Ráadásul úgy, hogy olyanokat cáfolsz, amit én soha nem állítottam.
De vettem a fáradságot és rád kerestem a neten. Gyurcsány meg Bajnai ez komoly? Ezeket véded? Orbánt lehet szidni – mondjuk én is ezt teszem -, a vallást is, a kereszténységet is stb!
De ha a zsidókról van szó, akkor egyből tilos! És Gyurcsányt vagy Bajnait lehet szidni? Vagy értük is tiltás jár? Kezdem érteni a te szellemi retardáltságodat és beteges vonzalmadat az ateizmushoz. De ha olyan nagy ateista vagy, mint állítod akkor ne légy kétmércés minden dogmát és vallást vagy ami annak látszik ítélj el, így a holotagadást tiltó törvényt is, ami a szabad gondolkodás és véleménynyilvánítás korlátozása. De azt tudod, hogy Gyurcsány ha legalább szóban, nincs ellene az egyháznak és elfogadja mások vallásos hitét. Te miért nem veszel példát a szellemi példaképesről?

De nézzük, mit is írtál és megpróbálok rá válaszolni a te kimazsolázós stílusodban!

„Továbbra is te kevered a dolgokat.” – Igen én próbálok, mindent belemagyarázni a mondandómba, csak hogy az igazamat igazoljam! Én beszélek itt föld laposságáról, meg hogy a vallás hülyeség meg, cáfolok olyat, amit nem is állított neked senki.

„1) A hitet, vallást tudománnyal magyarázni: elmagyaráztam neked, nem fogtad fel, elismételted a hülye dogmádat. Mást nem tettél. Az érveimet eleresztetted a füled mellett. Hülye vagy. Nem tudok vele mit kezdeni. Nem fogom neked újra leírni az érveimet.” – Keverni itt te keversz, már mindent belemagyarázol, csak hogy megcáfolj nekem valami, amit én soha nem állítottam. Először én nem hülyéztelek, úgyhogy megkérlek te sem tedd, mert ezzel csak a magadat minősíted. Ha nem tudsz értelmesen válaszolni és érvelni, akkor inkább ne tedd!

„2) Parlament: elmagyaráztam, itt is csak annyit mondasz, hogy nem érted. Hülye vagy. Nem tudok vele mit kezdeni. Nem fogom neked újra leírni az érveimet.” – Mit nem értek? Először a törvényhozás szóba sem került, te említetted meg, nem magyaráztál el semmit, csak bele akarsz magyarázni mindenféle hülyeséget. A törvényhozás törvényt alkot, te jössz a föld laposságával!

3) "A hit a vallás magánéleti dolog, igazából azt sem értem mit zavar téged, hogy valaki hisz egy vallásban vagy sem"

Például az, hogy ezt a Fidesz, a KDNP, az egyházak nem fogják fel, és nem e szerint cselekednek. Ld. egyházi iskolák nagyobb támogatása, ld. állami iskolák egyházi kézbe adása. Vannak helyiségek, ahol ma már nem lehet nem vallásos iskolát választani a gyerekeknek. ld. államilag támogatott hittantanítás. Ha a hit magánügy, miért fizetik a hittant az ateisták adópénzéből is? Az egyházak, a KDNP kifejezetten kifejtették, hogy a hit szerintük nem magánügy. És ennek jegyében nyomulnak ezerrel. És bizonyos egyházak milliárd forintokat kapnak az ateisták pénzéből. Ellenben semmiféle erős ateista intézmény nem kap állami támogatást az adófizetők pénzéből. Milliárd forintokról beszélünk. Ez neked smafu?! - Vagyis a KDNP már a spájzban van. :) Na ne nevetess!

Ez a magyar helyzet. Ha a világot megnézzük, akkor pedig a hitnek ezer káros hatása van, terrorizmus, őrült ámokfutók és hasonlók. Sajnos nem marad meg ott, hogy magánemberek magánhülyesége, és nem lehet ennyiben hagyni.” -  Először a Fideszhez vagy a KDNP-hez semmi közöm, ezt beszéld meg velük. Ne nekem gyere ezzel. Ha lóvét akarsz akkor alapíts egyházat, most már újra lehet, mondjuk Ateista Klub Felekezet vagy Gyülekezet vagy Ateista Egyház néven és aki felajánlja neked az 1%-át azt fordíthatod a beteges dogmáid terjesztésére. Csak akkor te sem lennél különb tőlük. A törvények – így az egyházak támogatására vonatkozó – rád is vonatkozik, de élhetsz vele. ÚJRA! Csinálj te is bizniszegyházat! Biztos mindenki téged fog támogatni. Másodszor az ateizmus is sok ezer káros hatása volt, háborúk, gyilkosság, terrorizmus. Elég csak a Nagy Francia Forradalomra gondolni, vagy a kommunizmusra, aminek 150 millió ember esett áldozatul. Ők is ateisták voltak! A vallás pedig nem egyenlő az egyházzal. Az két külön dolog, ezt „tudományfilozófusként” tudnod kellene. De mi az, hogy „tudományfilozófus”? Magyarul te vagy az, aki semmihez sem értesz, csak mindenbe beleokoskodsz? A kereszténységnek meg ezer meg ezer irányzata van. Te konkrétan csak a katolikus vagy minden vallás ellen vagy? Mert nekem ez sem tiszta!

4) "hogy bebizonyítsd valami tudományosnak álcázott maszlaggal, hogy neked mennyire igazad van meg mit tudom én, ez már egyenlő a fanatikus vallásos hittel."

A tudomány nem hit. Tudományfilozófus vagyok, ne gyere nekem ilyen bullshittel! – Furcsa ez a kijelentés tőled, pont te vagy az, aki a vallást tudománnyal magyarázod én pont én voltam az első perctől, aki azt mondom, hogy a TUDOMÁNY NEM HIT, A HIT PEDIG NEM TUDOMÁNY! És te jössz azzal, hogy a hit betegség, meg a skrizoféria is! És mi van a homoszexualitással? Az is egy betegség? Vagy a magyargyűlölet, az is egy betegség?

5) "Ha hasztalannak érzed a vallást, akkor minek szentelsz a témának egy egész blogot?"

„Itt keversz dolgokat. Ezt már Dawkins is elmagyarázta. Az, hogy valaki elkötelezett, netántán szenvedélyes, nem teszi őt vallásos fanatikussá. A vallásos fanatizmust egy elkötelezett tudóstól az különbözteti meg, hogy a vallásos fanatikus egy igazolatlan mesében hisz nagy elkötelezettséggel. A tudós viszont egy igazolt ismeret kidolgozásán dolgozik nagy szorgalommal. Ég és föld.” – Például ez is egy mese, amit most leírtál! Ragaszkodsz egy ember állításához! Tehát amit Dawkins mond az egy örök érvényű kinyilatkoztatás? Vagy Dawkins tévedhetetlen? Ugyanis a tudomány ott kezdődik, te nagy „álfilozófus”, hogy amit állítanak, azt meg lehet cáfolni, magyarán a tudományban nincsenek megdönthetetlen igazságok, mert valaki mindig felfedez, vagy megalkot vagy átír vagy mond valami újat, vagy észrevesz valamit, amivel más nem foglalkozott! A tudomány fejlődése pont abban áll, hogy folyamatosan megcáfolják egymást a tudósok, persze ez egy kicsit lesarkítás a dolgoknak, de ez által jutunk új imseretekhez. Pl: Maradjunk a földlapsságnál! Volt a geocentrikus világkép, ezt megcáfolták jött a heliocentrikus világkép, amit szintén megcáfoltak, mert az univerzmunak nincsen közepe, és így tovább! És ha már a vallás, pont a katolikus tudósok voltak azok, akik kutatásaikkal hozzájárultak ehhez. Mert furcsa, de a tudományt az egyház nem igazán üldözte. De mondjuk, amit te művelsz az ateista blogocskáddal az nem más mint áltudomány.

„Nem vallásos fanatikus egy szenvedélyes zenész. Még akkor sem, ha valami jelentéktelen dologban dolgozik szenvedélyesen. Nem vallásos fanatikus egy szenvedélyes tudós, még akkor sem, ha valami jelentéktelen dologban dolgozik.” – Ez így van, csak te sem zenész és sem tudós nem vagy, csak annak képzeled magad, amit te művelsz az áltudomány és fanatikus valláskritika, és nem tudomány, pusztán tudományosnak álcázott maszlag, de a tudománytól nagyon messze van!

„És nem vallásos fanatikus egy szenvedélyes ateista. Még akkor sem lenne az, ha a világunk messze jobb volna, és a vallásnak nem volna annyi bűne benne. De van. Nem jelentéktelen ügyben blogolok. De ha jelentéktelen ügyben blogolnék, akkor sem volnék vallásos fanatikus, mert a nézetem igazolható.” - Pontosan mivel? Azzal, mert te a TÉVEDHETETLEN ezt mondod?

„És azért sem, mert én nem szólítok fel papok megölésére, a vallás üldözésére, nem veszem el a hívőktől a vallásszabadság által biztosított lehetőségeket. A hívők veszik el az ateistáktól a lehetőségeket.” – Ha ez így lenne, akkor ezt a blogot sem írhatnád, de mivel írod és válaszolsz, most a saját magad állítását cáfoltad meg, pont annak az ellenkezőjével. Senki nem tiltja neked, hogy ateista légy! Én sem és más sem! Te viszont tiltod azt, aki a tiedtől ellenkező véleményt képvisel!

 „ld azok a magyar helyiségek, ahol már csak vallásos iskola van. Állami iskolákat vettek el az egyházak. Maliban iszlamisták akartak túszul ejteni egy országot. Iránban iszlám papok tartanak fent egy diktatúrát. A katolikus egyház tízezer számra molesztálja a gyerekeket, ezer számra tartottak fogva nőket, csak, mert megerőszakolták őket. Sokszor papok. Hadd ne soroljam a vallás bűneit!” – És az mennyivel jobb, amit Gyurcsány-Bajnai barátaid műveltek, amikor ezerszám zárták be az iskolákat? Ezzel én sem értek egyet, de azzal sem, hogy iskolákat zárjunk be! És nem minden egyház által átvett iskolában teszik kötelezővé a hittant. Tehát ez a megjegyzésed is bukta. A választás lehetősége mindenkinek adott, menjen másik iskolában! Azért a válság közepette – amire libsi elvbarátaid mindig hivatkoznak -  és csökkenő demográfiai mutatók mellett igencsak nagy luxus egy mondjuk pár ezer fős településen külön állami, külön egyházi és mondjuk még külön – ahány szakma létezik - szakiskolákat fenntartani. Sőt akkor már miért nincs minden településen egyetem meg főiskola? Ezzel is korlátozzák a tanulók szabad iskolaválasztását! És akkor mi van a legfőbb ateisták a kommunisták bűneivel? Vagy a zsidók bűneivel – ha már a holotéma annyira fáj? Persze erre azt mondanád, hogy az csak egy kisebbség a vallásos embereken belül. Na ugyan ez igaz a vallásos emberekre is. Te egy kisebbség bűneivel akarod bemagyarázni azt, hogy a vallásos emberek véreszájú gyilkosok. De mondok egy példát, nekem van muszlim ismerősöm és ő momentán elítél minden erőszakot és terrorizmus. És a Malis megjegyzésed kicsit túlzás, mert nem Maliban élünk és nem is annyira súlyos itt a probléma. Te egy kicsi egyszerű problémát akarsz egy naggyal alátámasztani ez nem érv ez mellébeszélés.

math.freeblog.hu/tags/b%C5%B1n%C3%B6k/
math.freeblog.hu/tags/b%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9s/

„Egyébként pont azért írok blogot, mert jönnek az ilyen hülyegyerekek, mint te, és jönnek ugyanazokkal a baromságokkal, és a pofájukba vágom a választ, amelyeket már megírtam. Így nem kell újra és újra szenvednem ugyanazzal a baromsággal, ami folyik belőletek.” – Látod megint személyeskedsz. Engem úgy próbálsz beállítani, mintha valami fenenagy vallásos ember lennék, és véres szájjal a vallást védeném. Pedig nem így van és ezt többször leírtam, Mint ahogy azt is, hogy jogod van a véleményedhez, az ateizmushoz, mint ahogy azoknak is joguk van a hithez akik vallásosak. Csak te ezt a világ valamennyi alkotmánya által biztosított jogot, nem akarod elismerni, mert úgy gondolod, hogy KIZÁRÓLAGOSAN csak neked van igazad és, TÉVEDHETETLENNEK képzeled magad. Na mondjuk ez kimondottan a vallásos emberekre igaz, még jó hogy én nem tartozok közétek. Az, meg hogy egy blog bejegyzést egy másik blog bejegyezéssel igazolsz már egyenesen szánalmas. Én egy dolgot kérdeznék tőled, ha a vallás hülyeség akkor gondolom, Iványi Gábor is hülye, a Hit Gyülekezete is hülye és hát akkor a zsidók is hülyék! Hiszen a zsidó is egy vallás! Ha meg annyira zavar, hogy ahogy te mint - civilizáltnak és intelligensnek nem mondható módon fogalmaztál -  mondtad „hülyegyerekek” zavarnak, akkor ne írj blogot és az égvilágon senki sem fog zavarni. Az meg egyenesen furcsa, hogy úgy viselkedsz, mint egy vallás, hogy akinek tiédtől eltérő a véleménye azt megsérted egyszerűen lehülyézed, majd tiltod, magyarán üldözöd, pusztán azért mert kétségbe vonja a te állításaidat. Szerintem ehhez kellene ész, hogy előbb tanulj meg civilizált emberhez méltóan viselkedni, utána elvárhatod ugyanezt mástól is!

„5) "A metafizika egyszerűen egy transzcendens túlvilági nem evilági dolog,"

math.freeblog.hu/archives/2006/02/25/Minden_l%C3%A9tez%C5%91_igazolhat%C3%B3/

megjegyzem, kiakadsz, amikor valaki evilági problémákról ír blogot, de semmi gondod nincs azzal, amikor valaki "túlvilági", igazolhatatlan, azaz a világunkra semmilyen hatással nem lévő mesékről ír blogot, szent könyvet, és erre még állami támogatást is kap.” – Nem azon akadok ki, hogy ezt minek írod nekem? Felőlem írhatsz blogot szived joga, ebben az állításaiddal ellentétben, senki de senki, így én sem foglak megakadályozni. Csak ha ennyire nem érdekel a vallás, akkor minek foglalkozol ennyit ezzel a témával? Azt nem értem! A metafizikáról meg annyit, hogy kösz, hogy engem ismételsz, de nem értem, hogy ennek mi értelme? Túlreagálsz és túldimenzionálod ezt az egészet. Görcsösen és betegesen ragaszkodsz az igazadhoz, és úgy teszel, mintha bárki is meg akarna gátolni téged ebben. Pedig pont arról beszélek, hogy ahogy neked úgy másnak is joga van eldönteni, hogy miben hisz vagy nem hisz. Csak te ezt nem akarod elfogadni. Miközben azt bizonygatod mennyire igazad van, és hogy hadd te döntsd már el, miben higgyél, másoktól ezt egyszerűen megtagadod, és elvárod, hogy KIZÁRÓLAGOSAN neked adjon igazat, mert te TÉVEDHETETLEN vagy! Azt se felejtsd el, hogy pont én mondtam azt, hogy nem létező, nem igazolható – a metafizika -, erre bizonygatod itt, nekem hogy a metafizika nem létező, nem bizonyítható. Tudom ezt mondom én is, ezzel nekem semmi újat nem mondtál. Ez olyan mintha azt mondanám, hogy az ég kék, erre te meg azt válaszolnád, hogy az ég nem kék, hanem kék! Ez értelmezhetetlen! Tehát zavaros!

„6) "A hittanról annyit, hogy a hangsúly, hogy választható vagyis nem kötelező"

államilag támogatott mese” – Neked igen, de van akinek nem. Nem nagyobb hülyeség, minthogy két férfi teljesen természetellenesen családnak nevezze magát. Miért nem fogadod el, hogy van aki számára fontos a vallás? Ha nem érdekel a te dolgod, de minek akarod betegesen és görcsösen a magad igazát bizonyítani? Úgy teszel, mintha csak az lenne igaz és helyes amit te mondasz, és mindenki más hülye, rajtad kívül! És légy szíves ne ragadj ki sorokat és mondatokat, amit utána tudatosan félremagyarázol, miért történetesen nem ert írtam a szövegkörnyezet is lényeges. Így olyat állítasz rólam ami nem igaz és amit soha nem állítottam.

7)

„"Ezzel az erővel az ének-zene, a rajz, a testnevelés és a történelem, sőt minden tantárgy is hülyeség"

Nem, ezzel az erővel nem. A testnevelés nem állít dolgokat, az ugye testgyakorlás. Nem teoretikus diszciplina, te hülye, hogy bírod ide keverni?! Az ének-zene félig készséget tanít, félig teoretikus. A teoretikus része leginkább zenetörténet, mi ebben a mese? A történelem tudomány, empirikusan igazolt, nem mese. Az ateisták adójából ne tanítsanak meséket a hívő vagy ateista szülők gyerekeinek!” – Egyszerűen megint kiragadsz pár sort abból a szövegkörnyezetből, amit írtam. Ez szerintem kimondottan bunkó dolog. Tanulj meg civilizált emberhez méltóan viselkedni és kommunikálni. Amúgy meg a hittan nem kötelező, bármennyire is be akarod ezt nekem bizonygatni. Lehet, hogy ez a kormány erőlteti, majd jön egy másik az meg nem fogja. Erről ennyit. Az előző kormány meg azt erőltette, hogy a gyereket nem kell a nemének megfelelően nevelni. Hanem a fiú lehet lány a lány meg fiú. Annak aztán sok értelme volt. Aktuálpolitikával meg ne igazold az állításaidat, mert a világon nem az az elterjedt – legalábbis a nyugati féltekén -, hogy a kormányok annyira erőltetnék a hittant. Sőt ha Kanát, Korát, Kubát és sok hasonló országot nézem kimondottan tiltják. És az oroszoknál sem annyira elterjedt a vallás. Ma már inkább az jellemző, hogy csökken a vallásos emberek száma a Nyugati világban.

„8)
" Sőt minek iskola, az is csak egy feudális csökevény mindenki tanuljon autodidakta módon, ha a te logikádat követem."

Mivel hülye vagy, nem tudod a logikámat követni.” – Egy nem is akarom. Kettő ahhoz olyan hülyének kellene lennem mint te is vagy. Három ha hülye lennék, akkor hozzád hasonló baromságokat állítanák. De nem teszem. Felőlem tagadhatod a vallást, csak szánalmas, hogy mennyire betegesen és görcsösen ragaszkodsz a szánalmas állításaidhoz és próbálod ráerőltetni mindenkire az igazad. Tanulj meg vitázni és érvelni, akkor nem égnél akkorát mint a reichstag. ÉRVEK ÉS BIZONYÍTS AZ ÁLLÍTÁSAIDAT, ÉS NE AZT ISMÉTELD, AMIT ÉN MONDOK, ÉS NE FORGASD KI A SZAVAIMAT, NE BESZÉLJ MELLÉ! MERT EDIG FOLYAMATOSAN EZT CSINÁLOD!

„9) "Neked lehet felesleges a vallás, ez a te véleményed de van rajtad kívül több millió, milliárd ember, akiknek nem és fontos"

A drog is fontos sok millió embernek, nem fontos sok milliárd embernek. Mivel emellett káros, ezért a mérleg nyelve a károsság felé billen. A nem szükségszerű, de káros dolgokat ésszerű kiküszöbölni. És ez ellen igen szánalmas érv, hogy de az a sok millió ember függő, és azt hiszi, nem tudna megélni vallás nélkül.” – Tehát tiltsuk be a vallást, mert neked nem tetszik! Ilyen erővel meg az ateizmust is be lehet tiltani, mert az meg sok embernek nem tetszik. Arról nem beszélve, hogy a drogos példád, nagyon gyenge. A drog, ha túlzásba viszik, komoly fizikai és mentális károkat okoz az emberis szervezetben, ami halállal jár. Arról nem hallottam, hogy valaki rákos lett vagy meghalt, mert túlzásba vitte a templomba járást. A káros nem az, hogy sokan hisznek, hanem az, hogy te meg akarod mondani, hogy az emberek miben higgyenek, miről hogyan gondolkodjon. Tudod, mi a szólás, gondolat és véleménynyilvánítás szabadsága? Ezen kellene elgondolkozni, azzal még senki sem ártott a másik embernek, hogy valamiben hitt, és ne gyere azzal, hogy az egyház, meg a fidesz, meg az állam, mert az nem egyenlő a hétköznapi emberrel és én róluk beszélek. Az egyház és az állam hibáit ne rajtam kérd számon, mert ettől még mindig nincsen igazad. A kormányok hibát hibára halmoznak, ez így volt a múltban és így lesz a jövőben is, de azokat ki lehet küszöbölni, de ettől még nincsen jogod előírni azt, hogy miben lehet hinni és miben nem, vagy hogy miről hogyan szabad vagy nem szabad gondolkodni. Mivel nem egy diktatúrában élünk, bármennyire is be akarják ezt nekünk a balos barátaid magyarázni, és ahogy te is elmondhatod a véleményed úgy mások is.
Ja és a blogodat dobom be a szar blogok közé. Természetesen veled ellentétben én megadom a lehetőséget, hogy válaszolj az én blogomon, anélkül hogy tiltanálak, Mert bár nem érdekel a véleményed, de senkit sem korlátozok abban soha, hogy elmondja, így téged sem foglak. Persze ha nem válaszolsz, az annyit tesz, hogy elismered nekem van igazad.
Valakit tiltani a véleménye miatt, mert nem a tieddel megegyező a világ legaljasabb ás legmocskosabb dolga. Nekem soha nem jutna eszembe valakit tiltani a véleménye miatt. Nem érdekel, de joga van elmondani!  Szégyelheted magad, hogy tiltasz másokat!


Vége! Egyenlőre!

A blogról röviden, csak a tisztán látás érdekében

bloghu_logo.gif
A korábbi blogomról:

Az egyik blogon az egyik kommentelő igencsak erős kritikával illette a blogomat, hogy pontosan mit mondott most nem szeretném idézni. Az ezzel kapcsolatos álláspontomat még ott egy válaszkommentben ismertettem vele. Pont ebből kifolyólag szeretnék néhány dolgot tisztázni. Az elmúlt hetekben sor került a blog és a hozzá tartozó oldalak egységes arculatának a kialakítására, és az elmúlt napokban ért kritikák miatt elgondolkodtunk a tartalmi részen is és bevezettünk bizonyos változtatásokat. Ezekről többet az előző postban. A blogról néhány gondolat. Azt vetették a szememre, hogy mennyire sablonos a blog, hogy mennyire nincs benne semmi új stb. stb.

Először is a blog szerkesztése pusztán szabadidős tevékenység, nekem ebből pénzem nem származik és nem is akarom, hogy származzon, nem véletlen, hogy a reklámokat is száműztem a blogról. Amikor van egy kis időm, meg kedvem, akkor ezt azt csinálok rajta, kizárólag a magam örömére, nekem ez nem megélhetés, pénzem nem származik belőle hane csak szórakozás.

Másodszor, nekem nem célom, hogy itt embereket győzzek meg a magam igazáról, vagy bármiről. Mindenki maga dönti el, hogy miben akar hinni, ebben senkit nem szándékozom befolyásolni.Nekem megvan a magam meggyőződésem, aki osztja ezt, azzal szívesen beszélgetek, aki nem az meg hagyjon békén én is ezt teszem, de ha akarja mindenféle retorzíó nélkül leírhatja a véleményét. Ezt megteheti a blog.hu-n vagy a facebookon kersztül, ugyanis mind a kettő lehetőség biztosítva van ezen a blogon.

Harmadszor az sem célom, nem is volt korábban sem, hogy ezt a blogot százezrek olvassák és naponta ezrek fűzzenek kommenteket a postokhoz. A blog első postját ajánlom mindenki figyelmébe, ott világosan le vannak fektetve a blog szabályai.

A negyedszer a név a "sajátgondolat", elismerem ez ad némi okot a félreértésre, de akkor a tisztánlátás érdekében ez annyit jelent, hogy a saját gondolatvilágom, nézeteim és eszméim blogja, ami nem azt jelenti, hogy csak az kerülhet ide ki, amit kizárólag én állítok elő. Bőven belefér ebbe az is, hogy ezt azt átveszek másoktól, de a tartalmi megjelenéssel kapcsolatban mostanában vezettem be új szabályokat, erről is bővebben az előző postban.

Ötödször a blog deklaráltan, csak azoknak szól, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én és a társaim. Vagyis nem igazán érdekel mások véleménye, persze ez nem az jelenti, hogy nem mondhatja el más a véleményét. Ide bárki írhat én senkit sem tiltok, de a moderálási szabályokról, bővebben az előző postban.

Hatodszor több kritika is érte a kinézetet. Pedig szerintem azzal semmi gond. Mivel nincsen pénzem és nem is fogok erre költeni, csak a blog.hu adta sablonszerkesztés lehetőségeit használtam ki, mindezt úgy, hogy abszolút nem vagyok magasan képezve - sajnos - az informatika területén. Csak a blog és a net adta lehetőségeket használom ki, minden egyes változtatásnak alaposan utánanézek. A CSS vagy HTML szerkesztéshez nem értek, mégis rájöttem magamtól arra, hogy ezt vagy azt, hogyan lehet megváltoztatni. Szerintem ez inkább tiszteletreméltó és nem kritizálni való. A háttér és a szimbólumok csak a világnézetemet képviselik. Meg kell nézni egy-két olyan blogot, akiknek sokkalta jobbak az informatikai lehetőségeik, és mennyire igénytelen a bloguk kinézetük, nagyjából a blog.hu adta sablonok lehetőségeit használják ki, és semmi extra.


Remélem ez a post segített, hogy tisztábban lássanak az idelátogatók erről a blogról.

2013. március 9., szombat

Válasz egy bajnaista postra

bn.jpg


A fenti posthoz lenne néhány hozzászólásom. Ha valakit érdekel nézzen utána és olvassa el. Először is ez a post, egy Bajnai seggét nyaló post. Bajnai a lehető legkárosabb ember volt Magyarország 1100 éves történetében, és nem is lehet rosszabb döntés annál, minthogy újra megválasszák vezetőnek. Egy tehetségtelen offshore-kalandor! a MÁSIK DOLOG, AZ AZ, AMIT A JOBBIKRÓL ÍRT.

"A Jobbik egyszerűen képtelen túllépni a zsidó-cigány-buzi radikális szentháromságon és még ha korábban voltak olyan jelek is, hogy megpróbálják legalább a kormányképesség látszatát magukra erőltetni, ez az irányvonal meglehetősen hamar hamvába holt."

Kedves blogger, tudatom veled, hogy ha egy kicsit is elgondolkoznál azon, amit leírtál rájöhetnél, hogy mekkorra hülyeség az, amit írtál. Ma az egyetlen hiteles politikai párt a Jobbik. A Jobbik mivel nem volt hatalmon és képviselői a fiatalok köréből kerül ki, nem terheli felelősség az elmúlt 23 év búneiért, ami a Fideszről, az MSZP-ről és Bajnairól nem igazán mondható el. A Jobbik nem felelős a kormányzati korrupcióért, a privatizációért, a z emberek megnyomorításáért, a kárpótlásért, az elrabolt nemzeti vagyonért, az ország kifosztásáért, az abortusz keretében végrehajtott népirtásokért és sorolhatnám, viszont az egyetlen, aki a legkényesebb témákat is a közbeszéd részévé tette. Tette mindezt úgy, hogy sokszor komoly népszerűségvesztést kellett elszenvednie. És néhány apróság az izraelellenesség nem antiszemitizmus, a cigánybűnözés nem cigányozás, a buziság pedig nem kényszer azt mindenki maga választja, de senki se várja el, hogy ezt a társadalom tolerálja. A "buziság", ahogy ez a blog írja, magánügy vagyis nem az utcára való. Én sem megyek az utcára és hirdetem úton útfélen, hogy milyen jó a nőkkel. A libajnais seggnyalásra tudatosan nem vagyok hajlandó válaszolni, mert egy szót sem érdemel. 


A blog minden csak, ahogy magát is nevezi, nem konzervatív, hanem egy nagy rakás baromság és mellébeszélés. A kardblog tele van közhelyekkel és sablonokkal. "Reform meg demokrácia", na ja inkább sokkal találóbb lenne a "retardáltság és degeneráltság" 

2013. március 8., péntek

Amikor a hiénák tiltakoznak

hiénák.jpgMa a következőt olvastam az egyik portálon.

A balliberális-provokátor-komcsi-csűrhe behatolt a Fidesz Lendvay utcai székházába. Na nem mint ha narancsos-kétharmados Fideszt egy pillanatig is sajnálnám, csak valamit nem nagyon értek. Állítólag - legalábbis a baloldaliak szerint - Magyarországon diktatúra van, na meg faiszmus-antiszemitizmus és a mocskos "nácinyilasfasisztacsürhe" meg minden. Akkor hogy van az, hogy amikor állítólag "demokrácia" volt és a lassan már a balosok által "nemzeti hőssé" - és most hányok egy nagyot - avanzsált szuperdemokrata hivatásos rettegő Gyurcsány Ferenc (alias Csótány Fegyenc) volt a miniszterelnök, akkor miért lőtték ki a tüntetők szemét, verték, hurcoltak és kínoztak meg magyar állampolgárokat a Magyar Rádió udvarán pusztán azért mert demokratikus alapjogával élve tiltakozott az éppen hatalmon lévő kormány ellen, miért nyomozott és zaklatott embereket a titkosszolgálat - egyeseket évekig -, miért volt a brutális rendőrterror? És miért nincs most, amikor állítólag hatalmas elnyomás van? Mert ha akkorra elnyomás lenne mint a sok ütődött baloldali állítja, akkor ezeket el sem mondhatnák, vagy írhatnák. És az is milyen érdekes, hogy ők kényük-kedvük szerint, gyakorlatilag büntetlenül csak gondolnak egyet és épületeket foglalhatnak el, és a rendőrség semmit nem tesz. Pedig ugyanezek provokálták a törvényesen tiltakozó hazafias tömeget 2006-ban. Ők dobálták a rendőröket, borogatták a kukákat. A rendőrségnek a legnagyobb és legkeményebb szigorral kellett volna fellépni ezek ellen a léhütő álforradalmár társaság ellen. Csak meg kell nézni, hogy milyen célokért is tüntet ez a csőcselék társaság. Egytől-egyig haszontalan dolgokért, míg 2006-ban az emberek a megélhetésükért, a munkahelyeikért, a szegénység ellen tüntettek. Érdekes akkor a demokráciáért annyira aggódó emberek, hol voltak? Akkor miért nem álltak a hazafias tömegek mellé? 

"Tiltakozunk a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerének szétverése ellen! - Semmit nem veretk szét, ez nem több baloldali ferdítésnél, amit szétverhettek, azt már korábban a korábbi kormányok megtettek.

Tiltakozunk az ellen, hogy a Fidesz-KDNP képviselői az Alkotmánybíróság által már alkotmányellenesnek ítélt rendelkezéseket írnak az “Alaptörvénybe”! -  Ez is baromság, most vagy a parlament vagy az Alkotmánybíróság működése nem egyértelmű?

Tiltakozunk az egyetemek gazdasági autonómiájának felszámolása, és a hallgatók röghöz kötése ellen! Tiltakozunk a hajléktalan emberek hatósági üldözése ellen! - Ha valaki el akar menni külföldre, el lehet menni, ahogy Fleto fogalmazott, de ezt ne állítsuk be úgy, vagy annak, ami nem az.

Tiltakozunk a gyermektelen, az élettársként élő és az azonos nemű párok család fogalmából való kirekesztése ellen! - A család apából, anyából és gyerekből áll, minden más nem minősül családnak.

Tiltakozunk a szólásszabadság korlátozása ellen! -Ha annyira korlátoznák, akkor miért írhatnák mondhatnák el ezeket a sorokat? És miért nem tiltakoztak 2006-ban vagy amikor a holotagadásos törvényt fogadták el? Akkor miért hallgattak?

Tiltakozunk a független igazságszolgáltatás további korlátozása ellen! - Az igazságszolgáltatás, most is független.

Tiltakozunk az egyházak közötti diszkrimináció ellen! - Ennyire fáj, hogy a biznisz és üzleti alapon működő szervezeteket, amik az egyházak megcsúfolása, felszámolták? Ma Magyarországon minden normális egyház törvényesen működhet, ebben senki sem korlátozza őket. A bizniszegyházakra meg nincsen szükség.

Tiltakozunk a szabad választások korlátozása ellen! - Senki nem orlátozta a szabad választásokat.


Tiltakozunk az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítése és 22 év alkotmánybírósági döntéseinek érvénytelenítése ellen!" - Egy AB határozatot sem érvénytelenítettek.