2013. május 27., hétfő

Az árja mítosz (Alfahír)


A modern, 19. századi nyugat-európai nagyhatalmak megpróbáltak kialakítani egy nekik kedvező történelmi múltat, így a szakkönyvekben az eurázsiai sztyeppei térséget szkíták helyett árja népeket fedeztek fel. 

Rasszista elméletek

Ma már kevesen tudják, mert a nyugati kutatók nem szívesen emlegetik, hogy a ma rasszistának bélyegzett „fajelméleteket” a nyugati kutatók, elsősorban angolok és franciák találták ki, a németek később csak tőlük vették át. Nem titkolták, hogy faji alapon határozzák meg, hogy kik szerintük a felsőbbrendű nyelvek és népek, és kik az alsórendűek, utóbbiak szerintük arra valók, hogy uralkodjanak rajtuk. Az egyik ideológus, Ernest Renan még azt is tudni vélte, hogy az árjákra az egyén szabadsága és a társadalom javára való tevékenykedése jellemző, a sémi népekre (majd később ezt másokra is alkalmazták) pedig a véres despotizmus és totális anarchia, szerinte az árjákon kívüli emberek mindent csak a „fejlett” árjától, vagyis a görög-római civilizációtól vettek át. A „modern” indogermán nyelvtudomány képviselői, így például a német Budenz, tudni vélte, hogy vannak dinamikus fajok és vannak elmaradott nyelvek. Az indogermán nyelvcsaládba sorolt népek és nyelvek voltak a felsőbbrendűek, míg a kiötlött finnugor nyelvcsaládba csak a legszerencsétlenebb népek kerültek. Azért kellett oda besoroltatni bennünket, magyarokat, hogy ezzel is elvegyék nemzeti büszkeségünket.

Egy sohasem létezett egység

A politikai megrendelésre dolgózó kutatók azt próbálták bizonyítani, hogy Európa nyugati felétől egészen Indiáig terjedő hatalmas térséget „civilizált árják” népesítették be. A nyelvészek nem sokat bajlódtak a nyelvi különbségekkel, hanem találomra kiválasztották a legfejlettebbnek tekintett ókori népeket, akiket besoroltak maguk közé, ezzel is jelezve, hogy ők már az ókorban is felsőbbrendűek voltak és magas szintű kultúrát teremtettek. A történeti forrásokban hiába szerepelt az, hogy ezek közül sokan a szkíta civilizációhoz tartozott, például a kisázsiai hettiták, a belső-ázsiai tohárok, vagy éppen a médek és a lüdök. Volt azonban néhány nép és nyelv, ilyen a sumér és a hurri, melyeket sehogyan sem tudtak bepréselni a nyelvi keretek közé, ezért ezeket ismeretlen eredetűnek bélyegeztek és megpróbálták szerepüket bagatellizálni.

Szkíták, hunok kizárva

Az árja mítosz megteremtését nagyban segítette Auguste Comte által jegyzett pozitivista szemlélet, ennek követői nagyon sok ősi mondát és hagyományt hiteltelennek minősítettek. A 19. század második felében élt német, francia és angol kutatóknak az volt a feladatuk, hogy eltűntessék a szkíta és hun népeket a történelem színpadáról és helyette az árja népek ősi történelmét hirdessék. Nem véletlen tehát, hogy a nyugat-európai árja népek felsőbbségét hirdető kutatók rendre elutasították a szkíta és hun örökséget valló magyarok, bolgárok és törökök régi hagyományát. Azért, hogy még nagyobb zavart keltsenek a kutatók között, a régi népeket is elkezdték besorolni a fiktív nyelvcsaládokba, tették ezt annak ellenére, hogy sokuk után egyetelenegy nyelvemlék sem maradt fent.


A szkíták nyelvéről a német Müllenhof bizonyította be”, hogy iráni eredetű. Az akkori politikusok számára elegendő volt 25 százalékos bizonyság, melyet főleg személynevekből nyert. Miután a 19. században az észak-mezopotámiai, kaukázusontúli, valamint közép-ázsiai területek egy részét Irán birtokolta, mindenkinek természetes volt az, hogy régen is perzsa népek éltek ott. A nyugati kutatókat az sem zavarta, hogy olyan helyen is iráni népeket láttak, ahová sohasem terjedt ki a perzsák rövid, háromszáz éves uralma.

Kerülendő fajidegen szavak listája (Kitartás)Mi, nemzetiszocialisták, hungaristák sokszor gondoljuk, és ennek hangot is adunk, hogy többek vagyunk, mint a "szürke átlag". De valójában a mondandónkat sokszor az átvett, a magyar nyelvbe beépült fajidegen kifejezésekkel, szavakkal fejezzük ki a fehér kultúrkörben keletkezett szavak mellett. Ezeket az átvett, népünktől és fajunktól idegen szavakat kell teljes mértékben hanyagolnunk beszédeinkben, hiszen meg kell őriznünk kultúránkat, és a kultúra egyik legfontosabb része a nyelv.
Egy fehér nő és egy fekete férfi gyermekének ereiben ott csörgedezik az europid vér is, de ez a gyermek már nem fehér. Nyelvünk ugyanúgy megsemmisülhet a keveredés, "lezüllesztés" által, mint fajunk. Tehát minden magyar embernek alapvető kötelessége, hogy saját anyanyelvét ápolja, megőrizze , és azt tisztán adja tovább gyermekeinek.

A mi feladatunk az, hogy példát mutassunk , legyen az az iskolában, a munkahelyen, vagy az élet bármely más területén, de ne csak tetteink legyenek példaértékűek, hanem beszédünkkel is próbáljunk példát mutatni, és ezzel kiemelkedni a tömegből, hogy az átlagember ne a média által kreált "hungarista szörnyeteget" lássa bennünk, hanem olyan embert, akit követhet. Testvérek, biztatlak benneteket, hogy ezek szellemében próbáljatok cselekedni. A jövő a miénk!

Látjátok, hogy nyelvünk mennyire fertőzött, mennyire elterjedtek benne ezek az idegen szavak. Az emberek nem is tudják, hogy nem csodálatos, a világon szinte egyedülálló magyar nyelvünket beszélik, hanem nemzetünk ellenségeinek kifejezéseivel, szavaival keverik azt. Állítsuk meg nyelvünk ilyen módon való pusztítását! Használjunk magyar szavakat a jiddis, héber, illetve cigány jövevényszavak helyett!

Zsidó jövevényszavak és magyar megfelelőik:

balek - hiszékeny ember
balhé - botrány , verekedés
behemót - nagy, hatalmas
bóvli - értéktelen, olcsó áru
böhöm - hatalmas
brahi - vicc, tréfa
buherál - szerelget, barkácsol
buli - összejövetel, mulatság
cefet - rossz, beteg
córesz - szegénység, probléma
elpaterol - megszabadul valakitől
gajd, gajdol - zaj, hangosan, össze-vissza énekel
gebasz - baj, kellemetlen helyzet
gój - nem zsidó
hadova - üres beszéd
happol - megragad
hapsi - férfi
haver - barát , bűntárs
héderel - lustálkodik, eredeti héber jelentése: szoba
herót - félelem, gond
jatt - kéz
jubileum - évforduló
kajak - erős
kampec, kampecol - halál, meghal
kóser - tiszta, kiváló, helyes
lejmol - kéreget
lébecol - könnyedén él
majré - aggódás, félelem
mázli - szerencse
melák - hatalmas ember
meló - munka
mismás - bizonytalan egyveleg
mószerol - beárul
nebuló - kisdiák
pacák - férfi
rahedli - sok
séró (héber:se'ar) - haj
sisera, sisere-had - népes sereg
slamasztika - baj, kellemetlenség
smucig - irigy, fukar
snassz - szegényes, szánalmasan kisszerű
sóher - zsugori , fukar
spicli - besúgó, áruló
srác - kisfiú
stika, stikában - titok, titokban
stikli - trükk, darab
szajré - lopott dolog
tarhál - koldul, kéreget
tré - elnyűtt, értéktelen, használhatatlan
tróger - alkalmi munkás, becstelen ember, faragatlan
Cigány jövevényszavak és magyar megfelelőik:
ácsi - megállj
bazsevál - muzsikál, hegedül
biboldó - zsidó
benga - nagy , erős
bula - rossz életű nő, fenék, segg
csaj - cigánylány
csávó - cigányfiú
csecs/csöcs - női mell
csór - lop
csóró - szegény
csulázik - köp
dili, diló - bolond
dumál - beszél
dzsal - megy
dzsukel - kemény
dzsumbuj - lelakott környék
dzsuvás - tetves, piszkos
gagyi - hamis, béna
gádzsi - (nem cigány) nő, lány
gádzsó - (nem cigány) férfi
gógyi - ész
góré - főnök
habiszti - hazudós, nem megbízható, rossz hamisítvány, utánzat
kaja - étel
kéró - ház
koma - barát , cimbora ( a wikipédián azt írják , hogy cigány eredetű , de a magyar paraszti falusi társadalomban is jelentős a szerepe , tehát a cigány eredet igencsak kétséges, lásd Komaság)
komál - szeret
kufirc - közösülés
kula - ürülék, szar
lóvé, zsé, lé - pénz
manusz - férfi
megmurdel - meghal
muri - móka (valahol azt írják, hogy halált jelent)
pia/piál - innivaló/iszik
pisál - vizel, hugyozik
purdé - cigánygyerek
raj - úri
roma - cigány
séró (shero) - fej, haj
sukár - gyönyörű, szép
szusz - levegő
uzsgyi - eredeti jelentése feláll, a magyarban gyerünk!
zorall - félelmetes, erős
zord - rideg

"A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke...


A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét: .."

2013. május 26., vasárnap

A cionista birodalom célkitűzései (Kurucinfó)


A globális birodalmat irányító cionista elit három egyértelműen körülírható célt tűzött ki maga elé: a fajkeveredés biztosítása révén egy hagyomány nélküli, könnyen kezelhető, elbutított tömeg létrehozását, a gazdasági „versenyképesség” elérése érdekében a szociális és más „jóléti” kiadások csökkentését, végezetül pedig a Közel-Kelet, Közép-Ázsia és Afrika bizonyos energiaforrásokban gazdag és stratégiailag fontos térségeinek meghódítását. A hazug propaganda- és agymosó kampány és a holokauszt-vallás terjesztése mellett pedig az „oszd meg és uralkodj” elméletét is bevetik az őshonos európai népek félrevezetése és térdre kényszerítése céljából.

A fentiekben jelzett három alapvető célkitűzést a cionista propagandisták a „rasszizmus és az előítéletek leküzdése”, a „gazdasági válság”, illetve a „terrorizmus elleni háború” jelszavai mögé rejtik. Sajnos milliók dőlnek be a hazugságkampánynak – annak ellenére, hogy nem túlságosan bonyolult feladvány megérteni a hirdetett jelszavak mögötti valóságos törekvések lényegét. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a három célkitűzés megvalósításától függ a zsidó vezetés alatt álló globális birodalom hosszú távú fennmaradása, illetve további terjeszkedése. A folyamatok pedig – kisebb-nagyobb döccenőktől eltekintve – megfelelő ütemben haladnak: az úgynevezett „gazdasági válság” csak nem akar véget érni, a „multikulturalizmus” él és virul, a „terrorizmus elleni háború” pedig tovább szedi az áldozatait.

A valaha magas színvonalú szociális ellátórendszer (a „jóléti állam”) felszámolása és a kevert fajú népesség létrehozása teljes összhangban áll egymással, hiszen a harmadik világból származó bevándorlók nyilvánvalóan sokkal csekélyebb fizetéssel és a gyengébb színvonalú állami szolgáltatásokkal is beérik, mint a magasabb igényeket támasztó őshonos európaiak. Másrészt viszont a felületes szemlélő számára úgy tűnhet, hogy a „terrorellenes háború” hamis jelszava alatt folytatott újgyarmatosítás, valamint a multikulturalizmusnak az európai társadalmakra történő ráerőltetése nem áll összhangban egymással. Hiszen azok a térségek, amelyek meghódítását a Nyugat feltétlen szükségszerűnek tekinti, jelentős részben az iszlám befolyási övezetébe tartoznak. Viszont ha a cionista birodalom muzulmán országokat hódít meg, és muzulmánokat gyilkol, akkor számolhat az Európában megtelepedett muzulmán tömegek ellenállásával. Radikális nemzeti körökben régóta töprengenek azon a rejtélyen, hogy vajon miért erőlteti az Európát is uraló zsidó elit az iszlám vallású milliók beáramlását a kontinensre, amikor egyidejűleg iszlám államok térdre kényszerítése érdekében folytat háborúkat a Közel-Keleten?

A fajok és kultúrák tudatos összevegyítése kétféle haszonnal is jár a cionista oligarchia számára. Mert túl azon, hogy a „multikulti” révén megteremthető egy gyökereitől elszakított, csekély műveltségű, olcsó munkaerőnek és engedelmes fogyasztónak alkalmas, „kezelhető” tömeg, a bevándorlók segítségével az őshonos európaiak öntudatos, nacionalista erői is kiválóan sakkban tarthatók. (Nálunk egyelőre a cigánysággal tartják sakkban a magyarokat.) A bevándorló csürhe randalírozása leköti a nacionalisták energiáit, figyelmüket pedig a végzetes folyamatokat irányító cionista bankárelit elleni küzdelem helyett az ijesztő ütemben szaporodó idegenek megrendszabályozására irányítja.

Ma már egyértelműen kimondható, hogy a szemünk láttára kiépülő globális szörnyállam veszedelmesebb minden korábbi nagyhatalomnál, mivel történelmileg hihetetlenül rövid idő alatt az uralma alatt álló nemzeteket végképp felmorzsolhatja. Északnyugat-Európa valaha dicső népei vélhetően a még mindig viszonylag magas életszínvonalnak köszönhetően tűrik el az idegenek invázióját. Az cionista oligarchia az „oszd meg és uralkodj” elvét szem előtt tartva nem csupán az őslakosok és a muzulmán bevándorlók közötti ellentéteket használja ki a maga javára, de gondosan ügyel arra is, hogy a „válságtól” erőteljesebben sújtott dél- és kelet-európai tartományok népei a birodalom gazdagabb tagállamait okolják nehézségeikért. Nem csupán Görögországban, de másutt is hajlamosak az elkeseredett emberek a „németeket” okolni gazdasági bajaikért. Legutóbb Orbán Viktor is beszállt a hamis kórusba, amikor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a „németek küldtek már lovasságot Magyarországra”, de „nem volt jó ötlet, nem vált be”. Ugyanakkor teljesen érthető, hogy a globális birodalommal szembeni legerősebb ellenállás - vagyis az „antiszemitizmus” - éppen azokban a provinciákban alakul ki, melyekben sem a tisztességes életszínvonal eléréséhez szükséges lehetőségek, sem pedig a nemzeti lét megőrzésének alapfeltételei nincsenek biztosítva.

Csak remélni lehet, hogy idővel egyre több, elsősorban dél- és kelet-európai polgár szeméről hullik le a hályog, melynek nyomán felteszik végre a nyugtalanító kérdést: mi értelme is van a világ több pontján is hódító, véres háborúkat folytató globális birodalom létének (EU-nak, NATO-nak, IMF-nek stb.), ha az alattvalók milliói számára sem a megfelelő megélhetési feltételek, sem nemzeti identitásuk megőrzésének lehetőségei nincsenek biztosítva?Bevándorlók Stockholmban


Bevándorlók Londonban


Bevándorlók Párizsban

vége

2013. május 22., szerda

Vagyonőröknek


Szerintem ebben az országban nincs olyan vagyonőr akit nem feketén dolgoztatnak. Tehát ha kirúgnak a munkaügyi bíróságra jelentsd fel a cégedet
és hajtsd be rajtuk az elmaradt túlórád, ledolgozott munkaszüneti napok, szabadságod 3 évig visszamenőleg.. Ez havi kb. 50000Ft (ennyivel csapnak be havi 240 órába.)
Alvállalkozást, vagy munkaerő kölcsönzést úgy vonhatnának be, ha a megrendelők írásban hozzájárulnak ahhoz, hogy egy másik vállalkozásnak adják tovább a megbízást, és ennek a dokumentumnak minden munkavégzési helyen ott kellene lennie, de ennek betartására egyelőre még nem volt példa előttünk. Mára a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a Nemzeti Adó és Vámhivatal is megerősítheti, hogy továbbra is elérhetetlen alvállalkozók vannak a fővállalkozások alatt, amelyek hol negyedévente cserélődnek, hol félévente, és felhalmozzák az adótartozásokat, valamint a hatósági bírságokat, majd becsődöltetik.
- A munkaerő kölcsönzők és alvállalkozók általában semmilyen vagyonvédelmi feladatokat nem látnak el érdemben, hiszen erre a fővállalkozó kapott megbízást a megrendelőtől. Így csak a munkaerő részére a munkabért fizetik ki (papíron). Néhány esetben ugyanazon tulajdonosi körhöz tartozó cégek végzik ezt a tevékenységet országosan. A dolgozók csak bérfizetés és munkaügyi szempontból papíron tartoznak a céghez. Sajnos sok esetben kiderült, hogy a munkavállalók után a járulékfizetés sem történik meg, néhány esetben még akkor sem, ha azt az esetleg megkapott bizonylat szerint a dolgozótól levonták.
-A munkaerő kölcsönzőkkel kapcsolatban már többször is tapasztaltuk, hogy olyan céghez jelentenek be vagyonőröket, amelyeknél nincsen hivatalos bejegyzés a személy- és vagyonvédelmi tevékenységre, és így rendőrhatósági engedélye sem lehet, és hol vagyonőr-, hol takarító (vagy más egyéb) munkakörbe jelentik be az alkalmazottakat, még a fegyveres szolgálatot ellátókat is.
-Találkoztam olyan esettel, amikor a fővállalkozó két féle munkaszerződést, és ezzel együtt két féle őrszolgálati dokumentumot vezettet a vagyonőrökkel, egyet a hatóságok számára, és egyet a megbízók számára az elszámolás miatt. Amely az alvállalkozás adataira szólt.
- Az is igencsak érdekes, hogy nagyon sok őrző-védő fővállalkozás 600-700 Ft-os vállalási árakkal dolgozik vagyonőrönként, és további alvállalkozások vannak alattuk. Ebből a megalázóan alacsony díjból hogyan lehet bármilyen adót is kifizetni a munkavállalók után? Egyáltalán mi haszna van az alvállalkozónak? Ebből még a mindenkori garantált bérminimumot sem lehet kifizetni! Sajnálatosan elég gyakran a megrendelők (megbízók) is beleviszik a vagyonvédelmi vállalkozásokat a törvénytelen foglalkoztatásba (pl. feketemunka), és a pénzügyi bűncselekményekbe (pl. adócsalás), mert abból a gyalázatosan kevés vállalási árból nem lehet törvényes és tisztességes munkabért adni a munkavállalóknak, és nem lehet a minimális adózási követelményeknek sem eleget tenni. A bűnrészesség a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerinti is megállja a helyét. Az nem mentség a törvénysértő foglalkoztatásra (pl. be nem jelentés, a törvényes munkabér mértékének a megsértése, stb.), hogy gazdasági válság van.
- Szeretném az alábbi észrevételt is jelezni Önök felé a készenléti jellegű munkakörrel kapcsolatban, ami valamennyi vagyonőr munkaszerződésében benne van. Ennek oka, hogy a vagyonvédelmi cégek a hatósági ellenőrzésnél és a bíróságon meg tudják indokolni, hogy miért nem fizetnek bérpótlékokat, de arra nem szoktak gondolni, hogy ennek meg is kéne valósulnia.

A Mt. 91. § szerint készenléti jellegű a munkakör, ha
a) a munkavállaló a feladatainak jellege miatt - hosszabb időszak alapulvételével - a rendes munkaidő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagy
b) a munkavégzés - különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel - a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár.

Lényegében nincs különbség az előző Mt. definíciója és a jelenlegi Mt. fogalma között, mivel, ha nem tud a munkavállaló aktívan pihenni 8 órát a 24 órás szolgálata alatt, akkor már nem készenléti jellegű a munkakör, és pótlék köteles! A vagyonvédelemben sok munkaadó készenléti jellegűnek minősíti a nem 24 órás szolgálatot (pl. üzletekben, pénzintézetekben, áruházakban, stb.)
Amennyiben a munkáltató a munkaszerződésben részletesen nem határozta meg (általában nem is szokták), hogy a munkakör miért készenléti jellegű, valamint a munkavégzést szabályozó dokumentumokban (munkaköri leírás, őrutasítás) részletesen nem határozta meg a munkavégzés és a pihenőidő rendjét és időtartamát, a munkakör gyakorlatilag nem készenléti jellegű.

Készenléti jellegű munkaköröknél a munkavégzést nyilvántartó okmányokban minden esetben igazoltan dokumentálni kellene a munka- és pihenőidőt. Ez a gyakorlatban nem történik meg, mert a cégvezetők elmondása szerint a megbízók nem azért fizetnek őrzésre, hogy a vagyonőrök pihenjenek, hanem, hogy vigyázzanak az értékeikre. Mind ezt persze a legtöbbször egyetlen egy vagyonőrnek kell elvégeznie, holott legalább 2-3 embernek kellene az adott ponton dolgoznia, hogy a készenléti jellegű munkakör feltételei valóban fennállhassanak. Egy fő vagyonőrnél többet meg nem akarnak fizetni, és emiatt jellemzően alultervezett a munkavállalói létszám sok helyen. Általában 24 órás szolgálatokat látnak el a vagyonőrök, és, ha készenléti jellegű a munkakör, akkor 8 órát aktív pihenéssel kell töltenie a dolgozónak, viszont abban a 8 órában valaki másnak át kell vennie a helyét, hogy a megbízó ingósága, vagy ingatlana ne maradjon őrzés nélkül.

Nem tekinthető készenléti jellegűnek a munkakör abban az esetben sem, ha a munkavégzést nyilvántartó dokumentumokban (őrnapló, jelenléti ív) nincs igazoltan dokumentálva a munka- és a pihenőidők munkavégzést szabályozó dokumentumok szerinti teljesítése.A „készenléti jellegű munkakőr" fogalmának meghatározása szabad kezet ad a munkáltatóknak arra, hogy szinte bármely tevékenységet, munkakört ilyennek minősítsenek át (az irodai, adminisztrációs munkakörök is). A készenléti jellegű munkakörben akár másfélszeres—napi 8 óra helyett 12 órás is lehet a „törvényes" munkaidő, amelyet a munkáltatók napi 24, heti 72 órás határokkal oszthatnak be, így a havi munkaidő 240 óra is lehet. Megjegyzem, hogy a magánbiztonsági ágazatban nem ritka a havi 360 órás munkavégzés sem!
Az ilyen foglalkoztatás esetén a munkáltatók bármilyen munkakőrben 174 óra felett a munkavállalókat „törvényesen" ingyen foglalkoztatják, ami abszolút igazságtalan és elfogadhatatlan!
-Felhívom a figyelmüket, hogy a készenléti jellegű munkakör nem csak és kizárólag abból áll, hogy beleírják ezt a munkaszerződésbe, hanem meg is kell lennie a feltételeinek!
Pl. erre a célra kialakított pihenő helység, hiteles és érvényes dokumentumokban részletezve, hogy ki, mikor, hol, mettől, meddig tud 8 órát megszakítás nélkül aktívan pihenni. Amíg a vagyonőr pihen, addig meg kell valaki a helyére, aki ébren van, és dolgozik hiszen egy vagyonőrnél nem lehet készenléti jellegű a munkakör.
- A vagyonőrrel szembeni kifogásoknak valósnak és bizonyíthatónak kell lennie (különösen a Bíróság előtt).
-Az is egy nagyon fontos tényező, hogy, ha a megrendelőknek vagyonőrönként átlag havi 240 órát számolnak el, de a munkavállalóknak csak havi 174 órát a készenléti jellegű munkakörre hivatkozva, akkor az munkáltatással összefüggésben elkövetett adó és TB csalás!
- Ha az eseménynaplókban, jelenléti ívekben, és munkaidő-beosztásokban 24 óra van feltüntetve, és annyit is számláznak ki a megrendelőknek, de a vagyonőrök 240 órára is csak a bérminimumot kapják, akkor az jogsértés!

vége

2013. május 11., szombat

Gömbös és a legitimisták - lapszemle 1933-ból (Kurucinfó)London, 1933. május 18. (MTI)

A Daily Telegraph budapesti levelezője hosszasan idézi Gömbös miniszterelnök legutóbbi képviselőházi beszédét a királykérdésről, amely a levelező szerint nagyon elcsüggesztette a magyar legitimistákat, és súlyos csapást mért a fasiszta-klerikális osztrák kormányra.

Idézi a levelező Gömbösnek azt a kijelentését is, hogy a magyar békerevíziós követelések függetlenek Németország hasonló követeléseitől.

A levelező szerint ezeknek a kijelentéseknek az a magyarázata, hogy a magyar hatóságokat nyugtalanítja az a felfedezés, hogy a magyarországi német kisebbség körében nagyon hódít Hitlernek az a propagandája, amely Németország határait messze Magyarországba akarja előretolni. A magyarországi német nemzetiszocialisták titokban térképeket terjesztenek, amelyeken a német határok Győrig és a Balatonig terjednek. Sopronban és Szombathelyen alig van ház, amelyen ne volna látható a horogkereszt.

Ennek következtében erős mozgalom indult meg Ausztria és Magyarország zsidó lakosságának támogatásával, amelynek célja, hogy meggyőzzék Franciaországot, hogy Magyarország és Ausztria egységét csak úgy lehet a német hódítástól megmenteni, ha a két ország a Habsburgok alatt személyi unióban egyesül. Sixtus pármai herceg nemrég Budapesten járt, hogy Gömböst megnyerje a tervnek, és egyszersmind Horthyt igyekezett kibékíteni Zitával. De mindezeket a terveket és törekvéseket meghiúsította Gömbös beszéde.

vége

2013. május 8., szerda

A hét antiszemitája: Feldmájer Péter (Jobbegyenes Blog)A "hét antiszemitája" megtisztelő címet minden vitán felül Feldmájer Péter érdemelte ki. A MAZSIHISZ elnöke tegnap az ATV-ben előadott agymenésével többet tett sajátjai megutáltatásáért, mint Szabó Albert, Bácsfi Diána és a Magyar Nemzeti Arcvonal együttvéve. Nyilatkozatával sikerült briliáns módon visszaigazolnia a zsidó háttérhatalomról szóló legvadabb összeesküvés elméleteket is.

Emberünk úgy gondolta, hogy itt az ideje véget vetni a töketlen antifasiszta rinyálásnak, és támadásba átmenve világossá tenni, ki az úr a háznál. Hogy is hangzott az örök érvényű szentencia a „Kincs, ami nincs" című klasszikusban? „A chicagói seggfejek tanulják meg, hogy a Frisco dönti el, ki nyer, és ki veszít!". A magyar seggfejek meg tanulják meg, hogy a MAZSIHISZ mondja meg, mit szabad és mit nem. A Síp utcában most úgy döntöttek: jobbikosnak lenni nem szabad. Be kell tiltani a pártot, mert mégis hogy a francba képzelik ezek a hőbörgő nácikok, hogy egy demokráciában azt pofáznak, amit akarnak.

Hősünk így aztán erős felindulásból felkötötte legszebb piros csokornyakkendőjét (ami egyébként már a '91-es vállalkozók bálján is vérciki volt), berohant az ATV-be - és elkövette azt a mondatot, amit hosszú évekig fognak még idézni a vérgőzös antiszemiták. No, meg azok is, akikben egy cseppnyi józan ész és tartás maradt.

„Mi több lépést tettünk, hogy oszlassák fel a Magyar Gárdát. (..) Az ügyészség hallgatott ránk (!!!) elindították az eljárást, és végül egy kínkeservesen hosszú eljárás végén, de sikerült betiltani a Magyar Gárdát.".

Aham...Értjük. Tehát a független magyar igazságszolgáltatás nem azért oszlatott fel egy bejegyzett civil szervezetet, mert az törvénytelenül működött – hanem azért, mert „hallgattak" a zsidókra. Igen, így szó szerint. Hiszen, ha a hétköznapi szóhasználatban a Katolikus Egyház, „a" katolikusokat, a Református Egyház „a" reformátusokat, a Krisna-tudatú Hívők Szövetsége „a" krisnásokat fedi – nos, akkor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége meg értelemszerűen „a" zsidókat. Szó, ami szó, Goebbels mester mint a tíz ujját csontig nyalta volna, ha a németországi zsidóság vezetői közt talált volna ekkora kreténeket, mint a mi jó Péterünk.

A riporter különben megkérdezte Feldmájertől, hogy, ha már ekkora arca van, biztosan vannak hozzá érvei is. Voltak. Méghozzá olyan veretesek, hogy vétek volna nem idézni őket. Az elnök úr úgy véli, a radikális pártot azért kellene felszámolni, mert „társadalmi nyugtalanságot kelt, mivel az általa hangoztatott nézetek oly módon rongálják a magyarországi közéletet, ami azzal fenyeget, hogy hazánk visszafordíthatatlanul kettészakad." Azt is hozzátette, hogy Vonáék „rontják Magyarország jó hírnevét". Nos, valóban vitathatatlan: egy ilyen szervezetet be kell tiltani.

Mert nyugtalanságot kelteni és megosztani, az tényleg megengedhetetlen: Például a 800 ezer meggyilkolt és GULAG-ra hurcolt ember, no, meg a több százezer megerőszakolt asszony országában a „felszabadító szovjet hadsereget" ajnározni. Vagy negyven év kommunista vallásüldözése után pofátlanul egy egykori munkásőrt, az ávós pribék Komlós János jobbkezét egy történelmi egyháznak számító szervezet vezetőjévé választani. Vagy belepofázni a magyar állam kitüntetési gyakorlatába, vagy épp az igazságszolgáltatás működésébe. Ezek bizony mind olyan dolgok, amelyek hazánkban piszkosul sok embert nyugtalanná tesznek, és alaposan megosztják a társadalmat.

Meg aztán az ország jó hírét rombolni is felettébb elfogadhatatlan dolog. Például átlag havonta lenyilatkozni a nemzetközi sajtóban, mennyire elviselhetetlen a zsidóság helyzete Magyarországon. Például nemzetközi hírű pogrommá maszturbálni azt a banális esetet, hogy egy idióta állítólag beszólt Schweitzer József főrabbinak, egy másik meg pofon vágott egy zsidót az utcán. Például a Zsidó Világkongresszus plénuma előtt elmondani ezt az ordenáré, aljas mondatot: „Önök egy olyan országba érkeztek, ahol a zsidó társadalmat ismét fenyegetik a középkorból és a holokauszt idejéből itt maradt ordas eszmék és tettek, ahol idős főrabbit támadnak meg az utcán, ahol a fasisztákat éltetik, ahol a bíróság a gyilkosokat állítja példaképül az ifjúság elé, lelkes antiszemitákról neveznek el tereket, és utcákat, a magyar nácik udvari költőinek műveit a nemzeti alap tanterv részévé tették, így mérgezik a tanulók lelkét."

Szóval nem is olyan buta ez a Péter bá'. A megosztó, meg a rossz hírt keltő szervezeteket valóban fel lehetne oszlatni. Kezdhetjük is a sort – mondjuk a MAZSIHISZ-szel...

Balogh Gábor

vége

2013. május 7., kedd

Egy Jónás Krisztián nevű réti nigger fenyegeti a gyerekeket Szombathelyen (Kurucinfó)


Olvasónk írja:

Szombathelyen a Paragvári utca 86-ban lakik a helyi bűnöző cigányok színe-java, aki teheti, jó messzire elkerüli ennek a társasháznak a környékét. Jónás Krisztián is ebben a lepusztult átmeneti otthonban él szüleivel és testvéreivel együtt. A cigány már elmúlt tizennyolc éves, de még egy percet sem dolgozott.

Néhány napja a fiatal purdé és másik két társa egy szombathelyi tizenhét éves lányt zaklatott, aki éppen a Paragvári úti hídon próbált meg átkelni. A lányt előbb lekurvázták, majd válogatott szidalmak közepette egészen hazáig kergették. A fiatalkorú édesanyja az eset után azonnal bejelentést tett a rendőrségen, ahol közölték vele: naponta több száz ilyen eset történik, ezek kivizsgálása meghaladja a rendvédelmi szervek kapacitását.

Másnap az anyuka a mamlasz rendőrség helyett egyenesen Jónás Krisztián szüleihez indult, hogy számon kérje a kislánya elleni támadást. Erre azonban nem volt módja, mert mielőtt szóba elegyedhetett volna az utcán támaszkodó cigány anyjával, több tucat retkes ugrott a neki. A cigányok többek között azzal fenyegették, hogy nyakon szúrják, majd kiirtják a családját, mert nekik nincs vesztenivalójuk.

A család azóta rettegésben él, nem mernek aludni, esetükben a rendőrség részéről semmilyen érdemi lépés nem történt. Az anyukának több kiskorú gyermeke van, attól fél, hogy valamelyik csemetén állnak majd bosszút a vérszomjas cigányok.

A megfenyegetett család egyik ismerőse

vége

2013. május 3., péntek

Pécs, zászló és igazság!

_20111103183132.jpg

A baloldal újabb hazugsága Pécsett. Miközben a sajtó arról cikkezik, hogy néhány nemzeti érzelmű fiatal megtámadott és "elrabolt" egy vörös zászlót, addig szó sem esik arról, hogy ugyanezek a békés tüntetők rátámadtak két a vörös csillag használata eellen némán tiltakozó nemzeti érzelmű fiatalra. Akiknek a kezében két darab tábla volt, az egyikre az volr felírva, hogy "önkényuralom" a másikra meg az, hogy "kommunizmus". A vicces az egészben, hogy a hivatásos rettegőink, és szuperdemokratáink, ezen nagyon is felháborodtak. Ebből tehát az, következik, hogy ők, akik nagy demokraták, egyet értenek a kommunizmussal és az önkényuralommal. Erről természetesen felvételek is készültek. A szélsőbaloldali Vajnai Attila természetesen ezzel nem dicsekedett el, még csak meg sem próbálta leállítani a rendbontókat, hanem csak azon sajnálkozott, hogy szerinte "elraboltak" egy vörös zászlót az egyik "békés" tüntetőtől. Pedig nem történt más, mint hogy "erkölcsileg helyesen" cselekedve, bátor fiatalok egy önkényuralmi jelképet ábrázoló zászlót elvettek egy szélsőséges, a kommunista népirtást helyeslő agymosott tüntetőtől. Erre pedig maga a magyar igazságszolgáltatás teremtette meg a precedenst a "Dániel Péter kontra Horthy Miklós" ügyben, még tavaly szeptemberben. Mert ugye, ha erkölcsileg helyes leönteni vörös festékkel egy nemzeti hősnek és Magyarország kormányzójának a szobrát, mindezt történelmileg nem igazolható okból kifolyólag, akkor miért ne lenne erkölcsileg helyes egy olyan zászlót elvenni, amin egy olyan eszme jelképe van, ami bizonyítottan 150 millió ember haláláért - ha nem többért - felelős. Igaz ezt az esetet is lehet garázdaságnak minősíteni és "erkölcsileg elfogathatónak". Hiszen sokakban pontosan ez kelt félelmet. Azt meg csak mellékesen jegyzem meg, a tudatlan baloldali szélsőségeseknek, hogy a zászló "elrablása", max lopásnak minősül, sőt azon belül is csak szabálysértésnek - hála a liberális barátaik engedékeny hozzáállásának -, mert ugyebár az önkényuralmi jelképet ábrázoló zászló nem ér többet egy doboz gyufa áránál, továbbá nem erőszakkal vették el, hanem kikapták a kezéből - csakhogy a tényeknél maradjunk - és kis idő múltán vissza is kapta a gazdája, aki úgy visított mint a fába szorult féreg, vagy mint a disznó, amit épp le akarnak szúrni, annyira féltette a magyarság százezreit kiirtó eszme zászlaját. Szerintem egyenesen szánalmas, ez a visitozó illető, de ez legyen az én magánvéleményem. Az illető - és természetesen az elvbarátai, akik csendben és helyeslően nézték, amikor a nemzeti érzelmű fiatalokat zaklatták -  inkább ne rablásról beszéljenek, hanem szégyellje el magát, hogy közösséget vállal, egy olyan eszmével, ami 150 millió ember haláláért felelős. Az pedig egyenesen képmutatás Vajnai Attila részéről, hogy azzal érvelnek, hogy egy olyan önkényuralmi jelkép, mint a vörös csillag a nemzetközi munkásmozgalom jelképe, amit a világon mindenhol használnak és ezért teljesen szabályos, jogszerű és normális dolog, annak használata. Csak azt felejti el megemlíteni, hogy olyan országokban használják, ahol soha nem volt kommunizmus, vagy még kísérletet sem tettek annak bevezetésére. Ott, ahol kommunizmus volt, mindenhol a világon megvetés tárgya a vörös csillag és a sarló-kalapács. Nem beszélve arról, hogy van erkölcs és jó ízlés is a világon. Ha ők megbotránkoznak a nemzeti jelképek használatán, sőt egyenesen nácinak és fasisztának minősítik azt, aki ezt használni meri, akkor még megbotránkoztatóbb egy a magyarságtól és a magyar néplélektől teljesen idegen eszme és több évtizednyi elnyomás szimbólumának a használata. Amelyik ráadásul a több tízmillió ember haláláért is felelős sztálini Szovjetunió hivatalos állami jelképe is volt. Magyarán mondva egy idegen ország jelképeit használják, politikai céljaik igazolására. Ez mondjuk bőven kimeríti a hazaárulás fogalmát. A rendőrségnek pedig igenis kutya kötelessége lett volna, beavatkozni és előállítani ezeket az egyéneket szabálysértés elkövetése miatt. Mert ez igen is szabálysértés, akár tetszik az önkényuralmi jelképeket használó szélsőséges baloldaliaknak, akár nem. Ha bennük félelmet kelt a horogkereszt, akkor másokban meg a vörös csillag kelt ugyanilyen érzéseket. Mert bennem és szerintem hozzám hasonlóan sokakban mondjuk, igenis félelmet kelt a sarló-kalapács és a vörös csillag. De hogy a képmutatás teljes legyen, nekem az tetszik a legjobban, amikor a szélsőbaloldaliak és Nyári Zsolt-félék a facebookos oldalukon Orbánt "kurvanyázza", ami valahol még érthető is, majd a másik percben a milliárdos Bajnait kritizálja, ami szintén érthető, csak az már nekem érthetetlen, hogy akkor miért csinál vele közös rendezvényeket és miért nem határolódik el tőle 100 %-osan? Az is képmutatás, hogy miközben folyamatosan nácizza és fasisztázza a Jobbikot, a honlapjukon ott díszeleg a tömeggyilkos és terrorista Che Guevara képmása! Gondolom ez a tömeggyilkos is a nemzetközi munkásmozgalom jelképe, ezért teljesen normális ennek is a használata! A Jobbik csak és kizárólag a saját logóját és a nemzeti jelképeinket használja, idegen és tömeggyilkos emberek és eszmék jelképeit viszont nem és nem is használt soha. Ezek után el lehet gondolkodni sok mindenen. Például azon, hogy kik képviselik azt, amit mondanak és kik azok csak mellébeszélnek. Nyári Zsolról meg azt érdemes megjegyezni, mert ő azt mondja, hogy azért