2016. augusztus 31., szerda

Migránsvadászat (csak kép)

Állandóan azt hallom a ballibbbancsoktól, hogy migránsok nincsenek is és aki idejön, az nem is akar ittmaradni, akkor ez a kannibál mit keres még Magyarországon? 
2016. augusztus 29., hétfő

Szar blogok

Többet itt!
Elindítom a szar blogok és oldalak listáját

A szar undorító baloldali blogok listája (folyamatosan frissül):http://kulsohaz.blog.hu/
http://kettosmerce.blog.hu/
https://vastagbor.atlatszo.hu/
http://vastagbor.blog.hu/
http://w.blog.hu/
http://alternativelnok.blog.hu/
http://b1.blog.hu/
http://berkeczbalazs.blog.hu/
http://pkpkozosseg.blog.hu/
http://egyenruhaspolgar.blog.hu/
http://varanus.blog.hu/
http://thinkingandrioting.blogger.hu/
http://huvos.blog.hu/
http://90es.blog.hu/
http://b-oldal.blog.hu/
http://vendeglatos.blog.hu/
http://labdabiztos.blog.hu/
http://ases.blog.hu/
http://modoros.blog.hu/
http://baloldaliliberalis.blog.hu/
http://europakavezo.blog.hu/
http://tuaregblog.blogspot.hu/
http://kapitalizmus.hvg.hu/

FOLYAMATOSAN FRISSÜL

Lerántjuk a leplet a plecsnivisszadó komcsi csűrhéről

A kitüntetések visszaadása egyet jelent, hogy a baloldali emberek számára soha nem is jelentett semmit. Számukra csak egy eszköz, ami jár, hogyha nekik tetsző kormányok vannak hatalmon, de teher, ha nekik nem tetsző kormány irányít. 
Én vettem a fáradságot és megnéztem, hogy pontosan kik is adták vissza nagy hirtelen a plecsnijüket, az eredmény nem meglepő a balos kötődésüek vannak többségben, egy-két kivételtől eltekintve. 
 A teljes lista itt:
Lista az érdemtelenül kitüntetetekről, akiknek megjött az esze és visszaadták azt, amit eleve meg sem érdemeltek (folyamatosan bővül):
 1. Kaltenbach Jenő, a kisebbségi jogok volt országgyűlési biztosa – nem mellesleg elkötelezett baoldali először az LMP majd annak szétszakadása után a Gyurcsánnyal is szövetkező PM tagja.
 2. Rózsa Péter televíziós, újságíró Klubrádiós, ez sokat elmond
 3. Polgár András közgazdász romák elleni szegregációért küzd, a romák fontosabbak neki, mint a többségi társadalom
 4. Krausz Tamás történész a legundorítóbb mind közül mint történész elbagatellizálja a sztálinizmus bűneit, közismert baloldali, őskommunista
 5. Erdélyi Ágnes filozófus Heller Ágnes nevű senkiházi jóbarátja
 6. Galkó Balázs színész aki erősen baloldali kötődésű, pl. az álcivil pedagógustüntetéseken is felszólalt
 7. Kertesi Gábor romapárti közgazdász, írásaiban a romákért aggódik
 8. Bruszt László szociológus a Soros Györgyhöz köthető CEU oktatója
 9. Varga Kálmán baloldali történész, a KÖH elnöke volt 2002 után a szocialista kormányok idején
 10. Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke, ezen nincs mit magyarázni
 11. Felcsuti Péter bankár, a Magyar Uzsoraszövetség elnöke volt, nem mellesleg felelős a devizahitelekért, korábban munkásőr
 12. Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere korábban az SZDSZ tagja
 13. Dióssy László, Veszprém volt szdsz-es polgármestere, 1994-1998 között az SZDSZ országgyűlési képviselője, 2006-2010 között a szocialista kormányok államtitkára
 14. Koncz E. Katalin, a Soros György nevéhez köthető Open Society Foundations budapesti igazgatója
 15. Hanti Vilmos, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének magyarellenes, kommunista elnöke, akinek szervezetét állami pénzből tartják fent
 16. Karsai László baloldali mindenkit lenácizó történész
 17. Rajk László építész, korábban az SZDSZ tagja Rajk László egykori kommunista fia
 18. Koltai Tamás színikritikus családja halott ember, hogy adhat vissza bármit is!
 19. Bernáth Gábor szociológus, a Roma Sajtóközpont egyik alapítója és volt igazgatója
 20. Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció alelnöke
 21. Németh Péter főszerkesztő, Népszava baloldali lap, tényleg hiteles
 22. Ripp Zoltán történész nem mellesleg a baloldal főideológusa
 23. Ranschburg Jenő pszichológus családja, aki már halott
 24. Tamás Gáspár Miklós filozófus SZDSZ tag jelenleg elkötelezett radikális baloldali
 25. Neményi Mária romapárti szociológus
 26. Tóth Mihály, Csepel volt szocialista polgármestere
 27. Kukorelly Endre író, költő korábban az LMP politikusa
 28. Iványi Gábor lelkész, volt SZDSZ-es parlamenti képviselő (ő 3 érdemrendet ajánlott fel aukcióra) hajléktalanokon élősködő pap, nem mellesleg Gyurcsány Ferenc elkötelezett híve, és egy metodista szekta vezetője
 29. Hodosán Róza korábban az SZDSZ tagja, és nem mellesleg Magyar Bálint felesége
 30. Tardos Márton özvegye, tehát még egy halott
 31. Heindl Péter jogász, egykori SZDSZ alapító tag

Találós kérdésÍgy a plecsnivisszaadás hevében. 

2016. augusztus 28., vasárnap

David Lane: 88 tantétel

Amíg a fehér faj nem veszi észre, hogy csakis egyetlen forrásból juthat tartós igazságokhoz, nem lesz béke vagy stabilitás a Földön. A természet megváltoztathatatlan törvényeiben vannak az élet, a rend és a megértés kulcsai. Az emberek szavai, még azok is, melyeket a sugallat szült,másra fordíthatók, a szavaktól függnek, hozzájuk lehet adni és el lehet belőlük venni, és esendő halandók eltorzíthatják őket. Ezért minden írást vagy befolyást, régit vagy újat, át kell szűrni a természeti törvény szűrőjén. A Föld fehér embereinek meg kell érteniük, hogy éppen úgy alá vannak rendelve a természet vastörvényeinek, mint a teremtés más elemei, ellenkező esetben nem lesz biztonságuk és békéjük, mi több, puszta létük is ettől függ. A világ lángokban áll, mert fajokat, alfajokat, nemzeteket és kultúrákat arra kényszerítenek, hogy megsértsék saját természetadta ösztöneiket a fönnmaradásra. Sok jóindulatú, de kevés értelemmel bíró ember tünetek ellen harcol, amelyek a természet törvényeivel szembeni engedetlenség következményei. Mivel az emberi természet olyan, hogy keskeny, helyi álláspontokat formál a közvetlen környezetéből, a jelen körülményekből és a belenevelt dogmákból. Ezt bátorítja az az erős törzs, amely évszázadokon át irányította a világ eseményeit az emberiség legalapvetőbb ösztöneit használva ki. A tudatlanok közti harcok és konfliktusok az irányítók álarca. Az embereket irányító alapvető törvények mélyebb megértése szükséges, ha meg akarjuk védeni kultúránkat kizsákmányoló hóhérainktól. Ez a pár oldal nem mutatja be a kormány részletes működését, csak azokat az alapelveket, melyeket ha megértünk, segítenek a népnek egyénként és a nemzet részeként.
1. Minden olyan vallás hamis, amely tagadja a világmindenség természetes törvényeit.
2. Bárhogyan is fogjuk fel istent vagy az isteneket, a
világmindenség hatóerejét, aligha tagadható, hogy a
természet törvényei ennek az erőnek a munkája és célja.
3. Isten és a vallások egymástól különálló és gyakran
egymásnak ellentmondó elvek. A természet bizonyítja az
isteni tervet, hogy a természetes világ vagy az emberi
intelligencia isteni mű. A vallást halandók hozzák létre, ezért alapvetően esendő. A vallás megőrizhet vagy tönkretehet egy népet, az ősöktől kapott szerkezetétől, terjesztői szándékától és a történelmi körülmények szeszélyétől függően.
4. Az imádság legigazabb formája a természettel való mély kapcsolat. Ez nem beszédet jelent. Menjen egy magányos helyre, ha lehet, egy hegytetőre, egy világos, tiszta éjjelen, és gyönyörködjön a végtelen világegyetem méltóságában és rendjében. Fogja föl, hogy Ön egyrészt következetlen a dolgok nagyságának megítélésében, másfelől a mindenség láncában Ön értékes láncszemet képez. Ott kezd majd rájönni, hogy a büszkeség és az én hogyan tud együtt létezni tisztelettel és nagyrabecsüléssel. Ott megtaláljuk
az összhangot a természettel, és az összhanggal megjön az erő, béke és a biztonság.
5. A világi rendszerek védik és támogatják a vallásokat, melyek a túlvilági életről tanítanak. Így arra tanítják a népeket, hogy ebben az életben lemondjanak fegyvereikről a ragadozókkal szemben.
6. A világi és vallási történelem önkiszolgáló csalás
eredménye, amelyeket olyanok hirdetnek, akiknek ebből hasznuk van.
7. A vallás legelőnyösebb formájában a nép és kultúra
szimbolikája. Egy fajok közötti vallás megsemmisíti az
egyediség érzését, a különállást és azokat az értékeket, amelyek a faj túléléséhez szükségesek.
8. Az emberek azt nevezik természetfölöttinek, amit még nem értettek meg és nem fedeztek fel a maguk számára.
9. A törvények szaporodása egyidejűleg a szabadság
csökkenésével a nemzet lelki betegségének jele.
10. Ha egy nemzetnek nincs szellemi egészsége és erkölcse, akkor a kormány és elvtelen emberek töltik be az űrt. Ezért a szabadság erkölcsi értékekben él, a zsarnokság erkölcsi űrbe dönt.
11. Az igazságot nem kell hosszan magyarázni. Ezért óvakodj a hosszan magyarázott tantételektől. A nagy elveket röviden be lehet mutatni.
12. Az igazság nem fél a kutakodástól.
13. A megalapozatlan hit csapda. Aki nem vizsgálja meg
hitének érvényességét és hatásait, szenvedni és pusztulni fog.
14. A természettel összhangban semmi sem helyesebb, mint a saját fajunk megőrzése.
15. Nincs annál nagyobb hajtóerő, mint a biztos meggyőződés, hogy amit teszünk, az helyes.
16. Az egészséges emberek jellemzője a tisztánlátás. A beteg vagy halódó népeknél, kultúráknál vagy fajoknál a tartalmat külsőségek helyettesítik.
17. A tisztánlátás magába foglalja azt a képességet, hogy meg tudjuk különböztetni a hitet és a bemutatható valóságot.
18. A természet törvényei nem ismernek jogokat vagy
előjogokat. A szarvas, amelyet az éhes oroszlán
becserkészett, elvesztette jogát az életre. Az életre való jogot azonban megszerezheti, ha aláveti magát a természetnek - ösztönei intik óvatosságra és menekülésre. Hasonlóképpen, az embernek nincs joga életre, szabadságra vagy boldogságra. Ezeket megszerezheti családja, törzse vagy ősei által, de ezek csak szerzések, és nem jogok. E szerzések értékét csak óvatosan és a természeti törvényeknek való alávetéssel lehet biztosítani.
19. Azok a népek, amelyek nincsenek meggyőződve a saját egyediségükről és értékükről, el fognak pusztulni.
20. A fehér faj évezredek során szenvedett az ázsiai és afrikai fajok hódításától és kegyetlenségétől. Például Dzsingisz kán hódítása idején, majd a török megszállás idején. (Megjegyzendő, hogy az amerikai indiánok fajilag mongoloidok). A VIII. században, évszázadokkal a négerek Amerikába szállítása előtt, az észak-afrikai kevertfajú mórok megszállták és meghódították Spanyolországot, Portugáliát és
Franciaország egy részét. Így az a kísérlet, amely a
fehéreket bűnösnek akarja ábrázolni, érvénytelen mind a történelmi tényeket tekintve, mind a természet törvényeit, amelyek tagadják a fajok közötti szánalmat. Tény, hogy az összes faj mérhetetlenül sokat nyert az árja faj alkotóképességéből.
21. Az olyan népek, amelyek megengedik, hogy más fajok köztük éljenek, ki fognak pusztulni, mert ez a keveredés elkerülhetetlen következménye, mert megsemmisíti a befogadó faj jellegét és létezését.
Az erőltetett beilleszkedés szándékos és rosszindulatú népirtás, különösen a fehér faj számára, amely a világon apró kisebbséget tesz ki.
22. Végső soron egy fajt nem a teljesítménye alapján ítélik meg, hanem túlélési képessége alapján.
23. Politikai, gazdasági és vallási rendszereket meg lehet szüntetni és újra föltámasztani, de a faj halála visszafordíthatatlan.
24. Egyetlen faj vagy nép sem képes területi különállás nélkül létezni, mivel csak saját területén képes saját faját védeni, támogatni és fenntartani.
25. A kulturális különállás nélküli népek ki fognak halni.
26. Az antipátia fajok és egyedek között a természet
adománya az egyéniség és a megmaradás érdekében. Az említett természetes antipátia fenntartásához szükséges területi különállás elveinek megsértése vagy konfliktusokhoz vezet, vagy elkorcsosuláshoz.
27. Nem konstruktív más fajokat vagy akár keverékfajokat gyűlölni. De szét kell válni tőlük a saját faj túlélésének érdekében. Viszont szívből és energikusan kell gyűlölnünk a fajárulókat saját sorainkban. Gyűlölni kell mindazokat az embereket
és cselekedeteket, akik/amelyek népeket, kultúrákat pusztítanak vagy a területek faji különállását rombolják.
28. A többfajú társadalom ellentmond a fajmegtartás minden természeti törvényének.
29. Az egyenlőség elvét a természet minden törvénye cáfolja. Ez csak a legkisebb közös nevező keresése, célja pedig minden felsőbbrendű faj, nemzet és kultúra megsemmisítése. Ha azt akarjuk, hogy a igásló ugyanolyan gyors legyen, mint a versenyló, meg kell nyomorítani a versenylovat. Ha viszont azt akarjuk, ahogy a versenyló olyan teherbíró legyen, mint a szántóvető ló, akkor a szántóvető lovat kell
megnyomorítani. Mindkét esetben az egyenlősdi célja a
kiválóság megszüntetése.
30. A faji és egyedi megmaradási ösztönt a természet
adományozta.
31. Az ösztönök a természet tökéletes módszere a fajok és egyedek túlélésére. Az emberi gyengeséget a helyzetek magyarázatánál saját előrehaladás céljaira nem szabad megengedni, mert az elnyomja a természetes ösztönöket.
32. A fajkeveredés, az elkorcsosulás az árja faj
fönnmaradásának a legnagyobb veszélye volt, és ma is az.
33. A fajok közötti részvét ellentétes a természet
törvényeivel, és emiatt öngyilkosság. Ha a farkas meg akarná a bárányt szabadítani az oroszlántól, megölnék. Ma az történik, hogy a fehér ember adói olyan magasak, hogy nem tud gyerekeket fölnevelni. Ezeket az adókat arra használják, hogy nem fehérek tízezreit nevelik belőlük föl, akik közül sokan fehér asszonyokat vesznek partnerül. Az ember nyilvánvalóan a természet törvényeinek van alávetve. Ennek semmi köze nincs erkölcshöz, gyűlölethez, jóhoz vagy
rosszhoz. A természet nem ismeri a jó és rossz fogalmát, vagy a fajok közti kapcsolatokat. Ha az oroszlán megeszi a bárányt, az jó az oroszlánnak és rossz a báránynak. Ha a bárány megmenekül és az oroszlán éhenhal, az jó a báránynak és rossz az oroszlánnak. Tehát ugyanaz a tény rossz is és jó
is. A természet törvényei ellentmondásmentesek, ezért nem ismerik a jó és rossz fogalmát.
34. A nemi kapcsolatok ösztöne a természet tökéletes
mechanizmusa a fajmegőrzésre. Korán kezdődik és gyakran az élet végéig tart. Nem szabad elnyomni: célja a fajfenntartás, a szaporodást nem szabad korlátozni. Évezredeken keresztül a nők fiatalon szültek gyerekeket. Most egy idegen kultúra nyomására tagadni próbálják természetadta ösztöneiket és kötelességeiket. Taníts felelősséget, de légy
észnél! Egy faj élete a nők méhében van. Aki ítélni akar, annak először meg kell értenie, hogy mi a jó és mi a rossz.
35. A homoszexualitás bűn a természet ellen. A természet azt mondja, hogy a nemi ösztön egyetlen célja a szaporodás, azaz a faj megőrzése. A férfiak nemi ösztönét a nők tulajdonlása irányítja, valamint területi és hatalmi ösztönök, melyek a fennmaradáshoz szükségesek.
36. A nemi pornográfia lefokoz minden benne résztvevőt. Egy szép meztelen nő művészet; a térde között levő fényképezőgép, amely másra nem tartozó részeit mutogatja, pornográfia.
37. Ha egy faj férfijai nem harcolnak nőik megtartásáért és az azokkal való egyesülésért, elpusztulnak. Minden egészséges ösztönű fehér férfiben undort és ellenérzést kelt, ha fajának egy nőjét másfajú férfival látja. Akik ma a médiumokat és a nyugati világ ügyeit ellenőrzik, azt tanítják, hogy ez rossz és szégyenletes. Rasszizmusnak nevezik. Mint az izmusok, ez általában csupán védelmet jelent, pl. a nacionalizmus a saját nemzet támogatását jelenti; a rasszizmus pedig a saját faj létének és életének
védelmét. Ez talán a létezés legbüszkébb szava. Aki nem engedelmeskedik ezeknek az alaptörvényeknek, természetellenes.
38. Egy beteg és halódó nemzet, kultúra, faj vagy
civilizáció esetén a politikai más véleményt és a
hagyományos értékeket bűnként bélyegzik meg nemzeti álruhába bújó inkvizítorok.
39. Az a nép, amely a múltját nem ismeri, bemocskolja a jelenét és tönkreteszi a jövőjét.
40. Egy fajnak elsősorban földi dolgokat kell becsülnie, és tisztelni azokat, akik életüket adták a szabadságért és a nép fennmaradásáért.
41. A nép, azaz a faj részei a nemzet. A faji hűségnek
mindig túl kell lépni a földrajzi és nemzeti határokon. Ha ezt megtanítják és megértik, ez megelőzi a testvérháborúkat. Más fajok javára nem szabad háborúzni.
42. A nemzet vezetői nem uralkodók, hanem szolgák és őrök. Nem saját személyes előnyökért szolgálnak. Csak olyan őröket válasszunk, akiket nem saját javaik növelése érdekel.
43. Így válasszuk és ítéljük meg vezetőinket, akik a nemzet őrei: akik a kormány hatalmát korlátozni akarják, azok öntudatos, jószívű emberek. Akik a kormány hatalmát növelni akarják, azokból lesznek a zsarnokok.
44. A kormány csak úgy ad, ha előtte valakitől elveszi azt. A kormány, természeténél fogva a törvényes elvétel eszköze. Bizonyos mennyiségű kormány szükséges a honvédelem és a belső rend fenntartására. Bármi, ami ezt meghaladja, a szabadság
szempontjából kontraproduktív.
45. Az alaptörvényt, azaz a nemzet alkotmányát nem
változtathatja meg semmi más, csakis minden résztvevő
egyhangú határozata, ahol minden résztvevő jelen van.
Másképp nyitva állnak a kapuk, hogy elkezdődjön a
legveszélyesebb halálos kormányzási forma, az ún. demokrácia.
46. A demokráciákban a médiumok irányítói irányítják a nép gondolkodását, hatalmukról nem is álmodtak a királyok és diktátorok.
47. A demokrácia legegyszerűbb leírása: három ember kormányt alapít, mindnek egy szavazata van. Ezután kettő elrabolja a harmadik javait.
48. A demokrácia utolsó szakaszait idegenekkel folytatott háborúk jellemzik, mert a csődbe ment rendszerek más nemzetek kirablásával szeretnék magukat fönntartani.
49. A demokráciában ritka az erkölcs, és ami erkölcsös, az gyakran tilos.
50. A demokrácia után mindig egy erős ember jön, akit némelyek diktátornak neveznek. Ez az egyetlen útja annak, hogy újra rendet teremtsünk a demokrácia káosza után. Válasszuk a diktátort bölcsen! Neki szívében védelmezőnek kell lennie. Olyannak, aki megmutatta, hogy egyetlen célja a nép megóvása. A végcéljának annak kell lennie, hogy újra olyan
rendet vezessen be, amely a természet tökéletes rendjén alapul. Ne a szavai alapján válaszd ki! Olyat válassz, aki mindenét feláldozta az elnyomás idején; olyat, aki elszánt és kitartó. Csak ez igazolja, hogy értékes és igaz szándékú.
51. Egy erős rendszer mindent megtesz, legyen az bármilyen korrupt vagy brutális, hogy megmaradjon.
52. A zsarnokságok csak erővel szüntethetők meg.
53. A fajárulók bűneiket hazafiaskodó nyilatkozatokkal
takargatják.
54. Minden vallási és világi hatalmi rendszer fő eszköze a propaganda. A hamis propaganda az elvtelen hatalmi rendszerek fő eszköze. Minden hatalmi rendszer arról akarja meggyőzni alattvalóit, hogy a rendszer jó, előnyös és nemes, és érdemes a továbbélésre és a megvédésre. Minél sovinisztább a propaganda, annál gyanakvóbbnak kell lennünk igazságában.
55. Politikai hatalmat véső soron erővel tartanak fönn.
56. Az olyan rendszer, világi vagy vallási, amely folyamatosan hazafias jelszavakat használ és szószátyár módon igazolja saját szükségességét, zsarnokságot takargat.
57. A propaganda szükséges és jogos fegyver minden harcban. A sikeres propaganda elemei: egyszerűség, érzelmek, ismétlés és rövidség. Mivel az emberek azt hiszik, amit hinni akarnak, és mivel azt akarják hinni, amiről úgy hiszik, hogy előnyös számukra, a sikeres propagandának figyelembe kell vennmi azok személyes érdekét, akiket meg akar győzni.
58. A zsarnokságok előírják, hogy mit gondoljunk; a szabad emberek gondolkozni tanulnak.
59. Óvakodjunk azoktól az emberektől, akik szavakkal növelik vagyonukat. Különösen óvakodjunk az olyan ügyvédektől és papoktól, akik tagadják a természet törvényeit.
60. Az a hazafit, akit az inkvizítor vagy a hóhér bárdja alá vezetnek, a leghangosabban régi barátai és szövetségesei ítélik el; így akarják sorsát elkerülni.
61. A béke édes istennője csak a háború harcrakész istenének védelme alatt élhet.
62. A nemzet alaptörvényének félreérthetetlenül és
visszavonhatatlanul meg kell határoznia azt a homogén faji, kulturális csoportot, amelynek a javára alkották, és hogy a nemzet további fennállása kizárólag annak a csoportnak a jólététől függ.
63. Amelyik kultúra vagy faj megengedi, hogy mások
irányítsák az alantiak egyikét, pusztulásra van ítélve:
- információs intézmények
- oktatási intézmények
- vallási intézmények
- politikai hivatalok
- pénzcsinálásuk
- jogrendszerük
- kulturális intézményeik
- gazdasági életük
64. A törvényekhez önmagukban kevés magyarázat kell.
Jelentésük megmásíthatatlan egyszerűségében és hatásában.
65. Az emberek érzelmeit a kimondott szó jobban megmozgatja, mint az írott. A hatalmon levő zsarnokság erőteljesebben tud máshitűek gyülekezetére reagálni, mint könyvekre vagy irományokra.
66. Egy nemzet szerves alaptörvénye vagy bármilyen törvény pontosan annyira maradandó, mint az akarat és az erő annak betartatására.
67. Fegyvertelen és nem harcias nép rabszolgává lesz.
68. Néhányan azt mondják, hogy a toll erősebb fegyver a kardnál. Lehet, hogy ez igaz. De a tollat kard nélkül nem tisztelik.
69. A zsarnokságokat lépésről lépésre hozzák létre, és nemes szóvirágokba burkolják.
70. A terrorista és a hazafi közötti különbséget a sajtó uralma teszi ki.
71. Az őrök, vezetők ítéletének a természet törvényeit kell tükröznie, és az értelemnek kell átitnia őket.
72. A materializmus alacsonyrendű és bomlasztó. A nemzet őreinek folyamatosan óvni kell a nemzetet és harcolni a nemzetben levő materialista szellem ellen. Ha valaki becsületes úton jut gazdagsághoz a saját és családja jóléte érdekében, ez nem kifogásolható. A kizsákmányolás, különösen az uzsora és spekuláció, pusztító a nemzetre.
73. A materializmus célja mesterséges állapot létrehozása gazdagság és tulajdon útján. Az igazi szociális állapotot a család, a faj és a nemzet szolgálata adja.
74. A materializmus nyilvánvaló szükségtelen fogyasztást eredményez, amely végül a természet megerőszakolását és a környezet pusztítását jelenti. Természetellenes. A nemzet igazi vezetőinek nem szabad a materializmustól szennyezetteknek
lenniük.
75. A kereskedő vagy eladó feladata a csere létrehozása. Olyan kereskedőket, akik szükségtelen fogyasztást vagy anyagiasságot hirdetnek, nem szabad eltűrni.
76. A pénz egyetlen megengedett használata az, hogy az
árucsere eszköze legyen, más használata, különösen az
uzsora, törvénytelen. A kamatszedés (uzsora) bármilyen
százalékban komoly bűn, amelyet nem szabad eltűrni.
77. Egy olyan nemzet, amelynek arisztokráciája a pénz,
ügyvédek és kereskedők, zsarnoksággá fog válni.
78. Az uzsorán alapuló központi bankrendszer legegyszerűbb leírása: a bankárok a nemzet vagyonát szeretnék kölcsöneik biztosítékaként. Több pénzük van a kamatokból, mint amit kiadnak kölcsönbe. Így végül a bankok bekebelezik a nemzetet.
79. Uzsora (kamat), infláció és nagy adók lopás, amelyet csalók hoznak létre, és ezek megsemmisítik a nemzet erkölcsét.
80. Az olyan gazdagságot, amely áldozatok vagy becsületes munka nélkül jött létre, általában rosszra használnak.
81. A természetben semmi sem állandó; vagy növekszik és fejlődik, vagy zsugorodik és eltűnik.
82. A tiszteletet meg kell szolgálni; nem lehet megkövetelni vagy feltételezni.
83. Kerülje el a gonosz embereket, mert mérgük önt is
megmérgezi.
84. A magasabbrendű ember jele az önfegyelem.
85. Az embert barátságosságán lehet mérni, amelyet baj esetén mutat.
86. Az ostoba az embereket szavaikon méri. A bölcs tetteiken és eredményeiken méri őket.
87. Kapcsolatainkban vagy kölcsönhatásainkban, mint
mindenütt a természetben minden akciónak, megvan a reakciója. Amit elvetünk, azt aratjuk le, ha nem mi, akkor mások.
88. Egy beteg és halódó fajnak következők a jelei. Ha bármelyiket észreveszi, védekeznie kell:
- az alapító faj keveredése és süllyedése
- a család lerombolása
- elnyomó adózás
- a törvényes szervek korrupciója
- terror és elnyomás azok ellen, akik óvnak a nemzet hibái ellen
- erkölcstelenség, iszákosság, kábítószerek stb...
- gyerekhalál (ma magzatelhajtásnak mondják)
- a pénz romlása (infláció vagy uzsora)
- idegenek beszivárgása az országba, idegen kultúra
- materializmus
- idegen háborúk
- olyan vezetők, akiknek csak a gazdagság és saját
dicsőségük számít
- homoszexualitás
- olyan vallás, amely nem a természeti alapokon nyugszik.
vége

2016. augusztus 26., péntek

Facebook oldal

A bloggal párhuzamosan elindult a blog facebookos oldala is, nem tudom meddig fog működni, mikor fogja szúrni a szemét a facebook mindenható urainak, akik mindenkit törölgethetnek kényük és kedvük szerint, de addig is van. 
Ezt azért mondom, mert volt korábban egy facebbokos oldalam a "Joggal a kommunista uszítók, a cigánybűnözés és az antigójizmus" ellen, ami 2011-2015 között működött, majd egyik napról a másikra törölték és még a korábban írt jegyzeteimet sem tudtam lementeni. Ezt aljas és gusztustalan dolognak tartottam ezért bojkottáltam és semmit nem osztottam meg a facebookon így tiltakozva, de most teszek egy újabb kísérletet.

A nagy magyar plecsniháborúúúúúúú, érdemtelenek vs. érdemtelenek

af8686.jpgHogy is van ez a Bayer dolog? Ahogy egyre jobban belemászok a témában egyre több az ellentmondás a történetben. Gyakorlatilag van egy plecsnikabaré, egy hecckampány, egy médiabotrány. A történet egyszerű a hatalmon lévők kitüntették az első számú talpnyalójukat. Ezen mit csodálkozunk, az elődeik is ezt tették 40 majd 20 éven át. 
Eredetileg nem akartam ezzel a témával foglalkozni, de miután annyian visszaadták a plecsnijüket egy kicsit elkezdtem kutakodni.
Azzal semmi gond, hogy valaki a szabad véleménynyilvánítás jogával élve, tiltakozásképpen visszaad egy kitüntetést, mert szerinte egy arra érdemtelen személy is megkapta, akivel ha csak formálisan és virtuálisan egy közösséghez tartozna. Ez természetesen mindenkinek a szuverén joga. Bár tegyük hozzá, visszaadni csak egy plecsnit lehet lehet, magát a tényen, hogy kitüntették, nem igazán lehet változtatni, ugyanis bármilyen kitüntetést és az ezzel járó kiváltságoktól, csak az adományozó - jelen esetben az állam - vonhatja vissza, vagy foszthatja meg az adományozottat. 
Azt sem vonom kétségbe, hogyha egy adományozónak a magyar államnak van egy kitüntetése, akkor az saját belátása szerint osztogathatja, még ha arra érdemteleneknek is adja, természetesen a felelősség is őt terheli, ha ebben hibát vét. A magyar állam élén pedig a mindenkori magyar kormány áll, vagyis minden felelősség az övék.
Ami Bayer Zsoltot illeti, nekem sem a szívem csücske, nem is volt és nem is lesz soha. Egy tahó paraszt, egy fideszes talpnyaló, egy igazi született köpönyegforgató túlélő, bár el kell ismerni sok igazság van az írásaiban, ezt ki merem jelenteni mivel elég sokat elolvastam belőle, de ettől mint írtam, nem tartozik a kedvenceim közé. Hogy rasszista lenne, vagy antiszemita ezt erős túlzásnak tartom, hogy elég erősen fogalmaz ez igaz, néha nyomdafestéket nem tűrő stílusban ez is igaz. (Csendben és zárójelben jegyzem meg, kapásból tudnék egy tucat balos újságírót, akik még minősíthetetlen stílust engednek meg maguknak - Fiala János, Tóta W(C) Árpád stb., és akkor még nem beszéltünk azokról a balhoz köthető blogoktól, ahol olyan stílust engednek meg maguknak, ami mellett elbújhat, ami kis Bayerünk. Vagyis tahókért egyik politikai oldalnak sem kell a szomszédba menni. Bezzeg mikor Fiala kapott elismerő díjat, ugyanezek az emberek némán hallgattak, sőt még gratuláltak is neki.) 
Az külön érdekesség, hogy Bayer nincs kormányzati pozícióban, nem kapott zsíros állami posztot, nem nyomják neki a közpénzeket, nincsenek korrupciós ügyei, nem mondhatjuk rá, hogy lop, csal, de hazudik mint a vízfolyás. Nem egy Simicska vagy egy Mészáros Lőrinc. Nem volt büntetve, nem követett el sem bűncselekményt, sem kihágást, de még egy szabálysértést sem és nem is folyik ellene semmilyen büntetőeljárás. Ettől persze még egy minősíthetetlen paraszt, de egy büntetlen paraszt, aki ha csinálna valamit a bíróság a bűntetlen előéletét enyhítő körülménynek értékelné.
Ami a történet pikantériája. Azok akik visszaadják a kitüntetésüket mind olyan ember, akik ugyanúgy érdemtelenül kapta, mint Bayer Zsolt. Vagyis az Orbánék kitüntettek egy érdemtelent, erre kapásból visszaadta 58 érdemtelen. Vagyis most 57 érdemtelenül kitüntetettel kevesebb van. Ez nem is rossz arány, ha cinikus akarok lenni. Ha adnak még neki egy-két díjat, akkor az összes érdemtelenül kitűntetettől egy-kettőre vissza lehet venni a díjakat, plecsniket. És az államnak ez nem kerül semmibe, nem kell törvényt módosítani, nem kell visszavonni, hanem eléri, hogy mindezt önként és dalolva tegyék. 
Eddig 93-an küldték vissza, remélem egy-két hét és jóval több lesz.
A vicc tehát az egészben, hogy van egy műbalhé, ahol egy érdemtelen kap egy plecsnit és a másik oldal érdemtelenei, egy-két kivételtől eltekintve gyorsan visszaadja tiltakozásképp, ami miatt a saját táborukban hirtelen ünnepelt hősök lettek. De nincs mit csodálkozni az agymosott baloldaliakon, hiszen nem az eszükért szeretjük. 
Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, hogy nézzen utána, hogy pontosan kik is adták vissza, aztán lehet méltatlankodni.
Ja és Bayer Zsolt egy paraszt.

2016. augusztus 25., csütörtök

Párbeszéd @Hóhér az utolsó barátod-dal az alternatíva.blog.hu-n

Az eddigi beszélgetésünk:

ariskerase · http://fuggetlenseg.blog.hu/ 2016.08.24. 18:46:30

@vackor1: Mert a Balos oldalakon nem ezt csinálják? Ne legyél már ennyire naív! Mindenki törölgeti a nem tetsző megjegyzéseket és hozzászólásokat. Engem nem egy mszpés oldalról tiltottak, akkor ők is unortodox demokraták? :D :D :DHóhér az utolsó barátod · http://internetszemete.blog.hu 2016.08.24. 19:21:34

@ariskerase: nem egészen. Ú.n. balos oldalakon is van olyan, hogy a fideSSes trollokat, "nem"nácikat igyekeznek távol tartani. Viszonylag ritka, de van olyan is, hogy valóban cenzúrának nevezhető amit az adott oldalon művelnek. De... az, hogy mindenféle ellenvéleményt, kritikát, gondolkodás nélkül törölnek és tiltanak, az kifejezetten a "jobbos" oldalak jellemzője.
Említhetem a korábbi index fórumot (mostanában nem tudom, mi van ott, régebben egy fideSS-jobbikos csürhe uralta az egészet), a gondolát (létezik még?) vagy éppen az újpesti polgármester elvtárs blog.hu-s blogját vagy fészbúk oldalát (előbbi személyes tapasztalat, utóbbit csak hallomásból...)ariskerase · http://fuggetlenseg.blog.hu/ 2016.08.24. 22:40:46

@Hóhér az utolsó barátod: Hát ez nagyon gyenge magyarázat. Amit elmondtál az a balos oldalakra jellemző. Például a Jobbik oldalakon, bármelyik balos troll fröcsöghet én még egyet sem láttam, hogy töröltek volna! Tehát most egy büdös nagy pofonba rohantál, mert én meg ezt tapasztalom. Mondhatnám a kurucinfót, ahová bárki beírhat és még évekre visszamenőleg is ott lesz a megjegyzésed. Ugyanezt az mszpés és balos oldalakról nem mondható el. Az meg hogy ha valaki ellenvéleményt fogalmaz meg a balos oldalakon troll, a jobbos oldalakon meg gondolkodás nélkül törlik, bocs de ez nagyon szar kifogás. Ezt úgy hívják kettős mérce. A balos oldalakon sok helyen youtubeon százat találsz az mszpésekhez hozzá sem lehet szólni, nehogy "jó" véleményt mondjanak.

Tehát konklúzió: az abszolút nem oldalfüggő, hogy egy oldalon, törölgetnek, az a szerkesztők szubjektív döntése, törölgetés pedig nem oldalfüggő, bármennyire is ezt próbálod beállítani.

Ja csak egy példa. A tóta wc nevű blogger oldalára, ha nem a seggét nyalod két kurvaanyázással egybekötve, hanem felteszel egy kérdést, hogy ezt most miért kellett írni, szó nélkül törölnek, próbáld ki és ne csodálkozz!

Azt már meg sem kérdezem, hogy a fidesznek és a jobbiknak mi köze egymáshoz.Hóhér az utolsó barátod · http://internetszemete.blog.hu 2016.08.24. 23:28:50

@ariskerase:
tl;dr...

Hogy a fideSS-nek és a jobbiknak mi köze egymáshoz? Hát a plakátkampányuktól már a jobbikosok is sírva fakadnak, ez igaz... de ugyanaz a szenny árad mindkettőből: gyűlöletkeltés, rasszizmus, mocsok és mocsok...

Ja, hogy egy-két oldalon ezt látod, egy-két oldalon meg azt, az nem jelent semmit. Viszont a nagy átlag tényleg úgy néz ki, hogy a "balos" oldalakon viszonylag nyugodtan lehet társalogni, a "jobbos" oldalakon meg tűzzel-vassal irtják az ellenvéleményt.legitim puccsista 2016.08.25. 09:01:21

@Hóhér az utolsó barátod: Bocs, de kezdünk átmenni vicc kategóriába. Tehát néhányon így van, mert pont amire te felmentél, onnan elzavartak és balosokon meg, mint balos simán írhatsz, és te ebből levontál egy általánosítást. Hát én ugyanezt elmondhatom a balos oldalakról vagyis:

Ja, hogy egy-két oldalon ezt látod, egy-két oldalon meg azt, az nem jelent semmit. Viszont a nagy átlag tényleg úgy néz ki, hogy a "jobbos" oldalakon viszonylag nyugodtan lehet társalogni, a "balos" oldalakon meg tűzzel-vassal irtják az ellenvéleményt.

Mert én meg ezt tapasztaltam. Ez patthelyzet!

Gyűlöletkeltés? Esetleg konkrét példákat is tudsz hozni? Mert a gyűlöletkeltés és a rasszizmus ugyanúgy a balos oldalakon is rendre működik! Én csak azt olvasom, hogy a balos oldalak uszítanak a magyarság ellen ezerrel, kiszolgálják a az idegen érdekeket, ezer, meg ezer példát tudok rá hozni. Tehát elmondhatom én is:

a balos oldalakból ugyanaz a szenny árad mindkettőből: gyűlöletkeltés, magyarellenesség, mocsok és mocsok...

Vagyis itt is patthelyzet!

Ja és Fidesz nem FideSS! Mi az a FideSS, selypítesz? Mert tudok ajánlani egy jó logopédust. Vagy helyesírás? Tanulj már meg egy tulajdonnevet helyesen leírni!

Vagy MaSSop? Ez így helyes? Vagy akkor most én is selypítek? Elég nevetséges!

A Fideszről meg annyit, hogy a MaSSop testvérpártja, globalista mindkettő, és szarnak a magyarság érdekeire.

Konklúzió, semmivel sem tudtad alátámasztani, hogy a Jobbiknak és a Fidesznek - nem FideSS - bármi köze lenne egymáshoz, az állításod megalapozatlan és nem alátámasztott.

A kijelentéseid pedig a szubjektív tapasztalataidon alapszik, amit én is elmondhatok csak ellenkező előjellel.legitim puccsista 2016.08.25. 09:02:49

@Hóhér az utolsó barátod: Ha pedig internetszemét, ajánlhatok párat. mszp.hu, fidesz.hu, kdnp.hu, dk.hu, lmp.hu kapcsolat.hu, nol.hu, mno.hu, magyarhirlap.hu és ezek mindeféle klón és facebook, twitter és youtube oldalai.Hóhér az utolsó barátod · http://internetszemete.blog.hu 2016.08.25. 09:26:55

@legitim puccsista: kedvenc pártod bőven kiérdemelte a fideSS nevet, ha mással nem, a menekültek elleni uszító kampányával mindenképpen.Hóhér az utolsó barátod · http://internetszemete.blog.hu 2016.08.25. 09:28:40

@legitim puccsista: szubjektív? Lehet. Nem számolom hozzá azokat az oldalakat, ahol kifejezetten trollkodási céllal írtam. Csak azokat, ahol ellenvéleményt/kritikát fogalmaztam meg és pusztán emiatt törölték amit írtam, tiltottak ki.
E téren magasan vezettek...legitim puccsista 2016.08.25. 12:18:25

@Hóhér az utolsó barátod: FideSS nevű párt nincs Magyarországon, megnéztem a kedvedért a bejegyzett pártokat, jelenleg ilyen néven nem működik egy párt sem. Menekültekről sem tudok. Ukrajnában van egyedül konfliktus, akik meg onnan jönnek - elég kevesen -, azok ellen nem tudok, hogy uszítana bárki is, párdon bocsánat, kivétel a hiperdemokrata baloldal. Tehát milyen menekültekről is regélsz itt nekem? Vagyis megint beleszaladtál egy szép hatalmas pofonba. Ez kezd kicsit ciki lenni, de semmi baj, lökjed van még? :D :D :D :D :D :D :D :Dlegitim puccsista 2016.08.25. 12:21:56

@Hóhér az utolsó barátod: Tehát trollkodásért kitiltanak, és ezen meglepődsz?

Azt nem tudom hány oldalra írtál, azt meg pláne, hogy mit, ha részleteznéd, de ne számoljuk össze, mert én momentán soha nem trollkodok, csak a véleményemet és a tényeket írom le mindig, és lám mégis törölnek. De számolgathatunk én azt is eltudom mondani, hogy hová pontosan mit írtam, és miért töröltek! :D :D :D

Vagyis még mindig nem bizonyított, hogy a jobbosok a véleményedért, a balosok meg csak trollkodásért törölnek, ebben semmi különbség köztük, mindig a moderátorok szubjektív döntése, hogy kit törölnek.

De javaslom, hogy ezt ne itt beszéljük meg, nem erre az oldalra tartozik.

2016. augusztus 20., szombat

GUSZTUSTALANUL LEPAKTÁLT A FIDESSZEL A NYÍREGYHÁZI MSZP (Nyugati Fény)


Áll a bál Nyíregyházán: kilépett az Együtt és a DK abból a frakcióból, amelyet a helyi ellenzék hozott össze a 2014-es választások után. 

Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy a frakció szocialista tagja, Nagy László a többiek háta mögött egyedül zsírozta le a fideszes polgármesterrel, hogy a város díszpolgári címet adjon a helyi Fidesz-frakció elnökének (!), Adorján Gusztávnak.

Az aktus megtörtént: szoci segítséggel Nyíregyháza díszpolgára lett a fideszes Adorján. Nagy László (MSZP) személyesen is megszavazta, egy másik szocialista, Jeszenszki András pedig gyávaságból kiment a teremből a szavazás idejére. Nemmel szavazott a DK, az Együtt és a Jobbik.

(fotón balra: Nagy László, MSZP; jobbra: Adorján Gusztáv, Fidesz)

Mint említettük, ez csak az utolsó csepp volt a pohárban: a szocialistákkal korábban is rossz volt a többi ellenzéki párt viszonya. Helyi hírek szerint a szocialisták kifejezetten gátolták a DK és az Együtt munkáját a fideszes korrupció, például az egymilliárdos sóstófejlesztési mutyi leleplezésében.

Mivel a közös frakciónak pont a szocialista Nagy László volt a szóvivője, így végképp tarthatatlanná vált az ellenzéki szövetség. Nagy László többször homlokegyenest más véleményt fogalmazott meg a helyi sajtóban, mint ahogy arról a többi ellenzéki párt vélekedett.

A Gépnarancsnak helyi MSZP-s politikusok azt mondták: Nagyék eladták a pártjukat egy-két állásért és egy-két jól fizető felügyelőbizottsági tagságért, majd hozzátették: ha ez így marad, akkor 2018-ban az MSZP helyi szervezete megy a levesbe.

Veres János, korábbi pénzügyminiszter, az MSZP Szabolcs megyei elnöke még keményebben fogalmazott: „mindannyian megélhetési politikusok vagytok, és ez látszik is a munkátokon”

Gyönyörű történet, másfél évvel a választások előtt.

Kristálytisztán megmutatja: miért van pokolian nehéz a dolga a tisztességes ellenzéki pártoknak, akik kimaradnak a nagyok mutyijából.

Az ellenzéki választók összefogást akarnak látni, mert (helyesen) úgy érzik: az ellenzéknek csak együtt van esélye legyőzni a fideszes gőzhengert. De abba már nem fektetnek energiát, hogy szétszálazzák: konkrétan kik az akadályai ennek az összefogásnak.

Ha valamelyik ellenzéki párt korrupciógyanúba keveredik a Fidesszel, az összes többire is fröccsen a mocsokból. Rögtön megszületik az össznépi ítélet: „ezek ilyenek”, „pokolba az összessel”.

Ezért elképesztően kártékony, amikor a választók az látják, hogy MSZP-s percemberkék júdáspénzért összedolgoznak a fideszes maffiával.

Hiába végeznek tisztességes munkát a mutyikból kimaradó kisebb pártok, ha a Szili Katalinok, Steiner Pálok, Nagy Lászlók miatt az egész ellenzéktől elfordulnak a választók.

Az elkövetkező másfél év nagy feladata lesz a tisztességes ellenzéki szereplők számára, hogy világosan elmagyarázzák: miért kellett az MSZP-vel szemben új pártot alapítani.

Hogy miért nem lehet megalkuvó, gerinctelen kamuellenzékkel megbuktatni az Orbán-rezsimet.

vége