A budapesti Széchenyi lánchíd Magyarország első állandó kőhídja a Duna felett; építtetését heves vita előzte meg a reformkori Magyarországon, s a híd végül 1849-re készült el. A fővárosi turizmus egyik közkedvelt célpontja azonban az elmúlt bő egy évszázadban több jelentős felújításon is átesett. Cikkemben az 1914-1915-ös felújítás mellett az 1945-ös pusztulást követő 1947-1949-es újjáépítésről írók.
A Lánchíd terhelési próbája, 1949. UVATERV / FORTEPAN

Az első világháború előtt egy évvel, 1913-ban kezdődött meg a Lánchíd korrodálódott elemeinek a cseréje, illetve a híd korszerűsítése. Az átalakítás során előírták, hogy a híd felújítását csak úgy szabad elvégezni, hogy amellett, hogy teherbírása megnő, alakja és vonalazása nem változhat meg. A munkálatok jelentős késéssel kezdődtek csak el, ugyanis forgalmi okok miatt eleve meg kellett várni az Erzsébet-híd átadását, majd 1903 után csak 10 éves (!) csúszással kezdődhettek meg a munkálatok. A hidat 1914-ben kellett forgalom elől lezárni, és a 23 hónapnyi munkálatok 6,5 millió Forintba kerültek: a teljes forgalomnak való megnyitásra 1915. november 27-én került sor.
A Lánchíd átépítése. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény, 020328.
Az Erzsébet-híd megnyitásával kapcsolatban lásd korábbi írásomat:

EGY ELFELEDETT TERV: VILLAMOS A GELLÉRT-HEGY ALATT

Lánchíd az 1914-15. évi felújításakor. Háttérben a Gresham-palota.SCHMIDT ALBIN / FORTEPAN
 A Lánchíd átépítése 1914-1915-ben, a híd vasszerkezetének megerősítése a Dunáról nézve. MAGYAR BÁLINT / FORTEPAN

Néma filmhíradó az átépítés alatt álló Lánchídról. KINO RIPORT 1.1914, május.
lanchid1914.JPG
A vasszerkezet kicserélése 1914-1915-ben. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 023219
A híd felújítását végző bizottság szemlézi a munkálatokat, a kép jobb oldalán Eckermann Ede, a Budapesti m. kir. állami hidak igazgatóságának elnök igazgatója. FSZEK, 020327
A hidat úgy tervezték újjá, hogy az a jövő kihívásainak is megfeleljen, bár sajnos az új szerkezet, noha rendkívül modern technológiával készült el, a tervezett hosszú élettartamot nem szolgálhatta végig, ugyanis 1945. január 18-án német utászok felrobbantották.
A felrobbantott Lánchíd és a szétlőtt budai oldal. 1945. FORTEPAN
A hídfő romjai 1946-ban. BERKÓ PÁL / FORTEPAN
72985.jpg
A budai oldalhoz hasonlóan a pesti hídfő házai is jelentős károkat szenvedtek el. LISSÁK TIVADAR / FORTEPAN
A híd háború előtti forgalma nem indokolta a mihamarabbi újranyitást, a politikai vezetés mégis úgy döntött, hogy a 100. éves évfordulóra, 1949. november 20-ra újjányitja a lerombolt hidat. A munkálatok már 1947 második felében megindulhattak. Először a vízbe zuhant részek kiemelését kellett elvégezni, ugyanis úgy döntöttek, hogy az 1915-össel megegyező módon állítják helyre az átkelőt, s ehhez a lehető legtöbb eredeti elemet fel kívánták használni.
És hogy addig hogy közlekedtek Buda és Pest között? Kiderül korábbi írásunkból:

NÉHÁNY KÉP A BUDAPESTI KOSSUTH HÍDRÓL


Az újjáépítési munkálatok 1948-ban. MIHALIK ISTVÁN / FORTEPAN

A Lánchíd újjáépítésének megkezdése. Mafirt Krónika 91. 1947. október
A Lánchíd szerkezete a helyreállítás közben és a kiégett, beszakadt tetejű királyi palota, 1948. FORTEPAN
Sem a főváros, sem pedig a kormányzat nem rendelkezett elegendő kerettel a Lánchíd újjáépítéséhez, ezért a finanszírozás egy részét közadakozásból kívánták fedezni. Az 1946-1947-es állami zárszámadás tételeiből világosan látszik, hogy a jóval nagyobb kapacitású Margit-híd felújítására lényegesen nagyobb összeg állt rendelkezésre.
19461947.JPG
A Magyar Állam Zárszámadása, 1946-1947. Székesfővárosi hídalap. Az 1947: XIV. tc. 13. §-a alapján létesült. Rendeltetése: a Margithíd építési és a Lánchíd tervezési költségeinek fedezése. 302. o.
Az adományok gyűjtésének több külön útja volt, az egyik ilyen a támogatói emlékbélyeg kibocsátása volt, ezeket különböző címletben lehetett vásárolni.
1081.jpg
filatelia-belyeg015.jpg
Aszfaltozás 1949-ben. UVATERV / FORTEPAN
Avatási ünnep 1949. november 20-án. UVATERV / FORTEPAN
Széchenyi István (Roosevelt) tér. Az újjáépített Lánchíd átadási ünnepségének tribünje, középen Rákosi Mátyás, tőle balra Bebrits Lajos és Kádár János. UVATERV / FORTEPAN

Az átadó ünnepségről a Rákosi-rendszerre jellemző filmhíradóban. Magyar Filmhíradó 49. 1949. december
A híd újjáépítését követően Budapest egyesítésének 100. évfordulójára, 1973-ban végeztek el komolyabb felújítási munkálatokat a hídon. A '73-as munkálatok és a Clark Ádám tér átalakítása azonban már egy újabb cikk témáját szolgáltathatja.

Források és szakirodalom
Zsámboki Gábor: Acélszerkezetű közúti hidak építése hazánkban 1945-1969 között. Első Lánchíd, 2007 (1969). Biri
KINO RIPORT 1.1914, május.
Mafirt Krónika 91. 1947. október
Magyar Filmhíradó 49. 1949. december
A Magyar Állam Zárszámadása, 1946-1947. Székesfővárosi hídalap. Az 1947: XIV. tc. 13. §-a alapján létesült. Rendeltetése: a Margithíd építési és a Lánchíd tervezési költségeinek fedezése
Fényképek forrása: FSZEK Budapest Gyűjtemény, Fortepan
vége