2016. november 27., vasárnap

Kuba: a diktátor nélküli diktatúra

images.jpg
Olvasom az egyik hírportálon a vezető hírt, hogy meghalt Fidel Castro Kuba egykori "örökéltü" vezére, az egykori forradalmár, ágyban párnák közt halt meg, de halálával lezárult egy korszak, és talán elkezdődik egy új, legalábbis Kuba számára mindenképpen. Igaz a vezér meghalt, de a nevével fémjelzett diktatúra maradt a régi, bár a hatalmat már pár éve átengedte a "vezér", igaz csak a testvérének és teljesen sikerült a háttérbe vonulnia, de mégis szelleme hatással volt mind a kubai belpolitikára, mind a nemzetközi politikára. Személye haláláig - és talán még után is - állandó feszültség forrása volt Kuba és az Egyesült Államok között, bár pár éve némi enyhülés vette kezdetét a két ország kapcsolatában. 
Fidel Castronak sikerült az, ami sok kommunista vezérnek - főleg kelet és közép Európában - nem, túlélni a bolsevizmus őshazájában a Szovjetunióban, a  bolsevizmus bukását. A "nagy" és "legyőzhetetlen" Szovjetunió 1989-ben darabjaira hullott és úgy szűnt meg, hogy az utolsó szovjet államfő Gorbacsov a Szovjetunió utolsó tagállamának Oroszországnak a kiválásával már sem területtel és sem lakossággal nem rendelkezve szűnt meg végleg, igaz akkor már csak formálisan. Ez Kubában azonban nem történt meg, a vezető még 27 évvel később is rendszerének kulcsfigurája volt, igaz akkor már pár éve csak formálisan. Az egykori forradalmár igaz eléggé elszigetelődve, de gyakorlatilag legyőzhetetlen vezetőként kormányozta országát, nem engedve meg a kubai népnek, hogy szabaduljon a kommunista béklyó fogságából és a világ normálisabb részéhez hasonlóan szabadabb életet éljen, de talán eljön ez az idő is, igaz kicsit megkésve.
Kuba ma azon kevés országok közé tartozik, ahol mai napig a már a történelem szemétdombjára került és értelmetlen "kommunizmust" építik, az országban hivatalosan ma is "szocializmus" van, bármit is értsenek ez alatt, mondjuk nem annyira zsarnoki módon mint Észak- Korea és nem is olyan sajátságosan a kapitalizmussal vegyítve mint Kína vagy Vietnam, de azért építik. Kuba olyan ország, ahol az egzotikum keveredik a szegénységgel, a múlt a jelennel, a kommunizmus a kapitalizmussal, az amerika utálat az amerikába vágyódással. Ma is százezrek hagyják el az országot a jobb megélhetés reményében.

2016. november 23., szerda

Tyirityán Zsolt náci, vagy nem náci? (frissítve a folytatással)

Ez érdekli a balliberális oldalt és mindenképpen próbálják a Betyársereg vezetőjével kimondatni, hogy “nácinak” vallja magát. Azonban nagyon pontosan, kimérten és intellektuálisan válaszol Tyirityán Zsolt. Érdemes elolvasni a vele készült interjút, amit a 24.hu készített és én változtatás nélkül közlöm.
Kimásoljuk ide az eredeti cikk felvezetőjét is, hogy érezzük, milyen jó “felütést” tudnak adni egy interjúnak a szenzációra éhes újságírók.
Tyirityán Zsolt azt mondja, erős rassztudattal rendelkezik és félti az életterét. Sokat tanult a Bőnyben rendőrt ölt Győrkös Istvántól, akit igazi hazafiként ismert meg, és akit provokáltak egy műbalhé kedvéért, ami végül súlyos tragédiába fulladt. De mikor kell meghúzni a gépkarabély elsütőbillentyűjét és az Alkotmányvédelmi Hivatalnál tényleg nettó idióták dolgoznak? Nagyinterjú, első rész.
Egyszer azt mondta, Vona Gábor a barátja, ön meg náci.
Ez így, ebben a formában nem hangzott el.
Ezt olvasni.
Elmondtam, hogy mit gondolok a világról. Elmondtam, hogy van rassztudatom, nemzeti öntudatom, elmondtam, hogy szociálisan érzékeny vagyok, hozzátettem azt is, hogy a deviáns magatartási formákat elutasítom, emellett nem vagyok ateista sem. Ezután a bemutatkozás után szoktam megkapni általában azonnal a náci jelzőt. Ez engem egyáltalán nem érdekel, ha a szélsőliberális szemléletben ez annak számít, hát legyek az!
Tehát nem náciként határozza meg magát?
Nem, mert a nácizmus 1945. május 9-én véget ért. Nem tudom magam így meghatározni, mivel a 20. századból nem emelek át olyan politikai ideológiát, mely a történelmi küldetését nagyon tragikus körülmények között már befejezte. Az Adolf Hitler által meghatározott politikai irányelveket ma már nem tudom gyakorlati realitásként értékelni.
Nyíltan vállalni a rassztudatot szintén a nácizmus része ma Magyarországon.
Én ezt nem így látom. A rassztudat a most kialakuló, új európai korszellemben igenis meghatározó lesz. A világ teljes egészében megváltozik. A liberális demokráciák bebizonyították az elmúlt 25 évben, hogy totálisan életképtelenek.
Ha nem a nácizmus, akkor mi az az ideológia, a keret, amiből merít?
Én egy erős rassztudattal rendelkező patriótának tartom magam.
De hogy mi lesz a 21. századnak az új ideológiája, azt még nem tudom. Nem tudom, mi lesz az új európai korszellemhez igazított ideológiai arculat. Egyelőre az általam meghatározott értékek szellemében, egy emberhez méltó, követendő értékrendben hiszek.
Egy korábbi Magyar Szigeten azt mondta, “el kell jutni oda, hogy a gépkarabély elsütő billentyűjét meghúzzuk, ha egy nálunk sötétebb bőrszínű embert látunk”.
Örülök, hogy felhozta ezt, mert ezt ebben a formában nem mondtam. Volt egy nézői kérdés, aminek a lényege az volt, hogyan gondolom, mikor van reális lehetőség arra, hogy faji háború, faji konfliktus alakuljon ki. Azt válaszoltam, akkor, ha az ember eljut arra a szintre, hogy a saját élettere védelmében kénytelen lesz meghúzni a gépkarabély elsütőbillentyűjét.
Vagyis ha más, téridegen kultúra, illetve faji entitás el akarja foglalni az életterét, ki akarja őt onnan szorítani.
Már csak azért is kérdeztem a gépkarabély elsütőbillentyűjét, mert sokan a szélsőjobbon apafiguraként tekintettek Győrkös Istvánra. A könyvében azt írja, sokat tanult tőle. Ő pedig meghúzta az elsütőbillentyűt. Nem a bőrszín miatt, egy rendőrt ölt meg. Ezek ellenére azt írja, értelmes, intelligens embernek tartja Győrkös Istvánt.
Abszolút.
Mi az, amit tanult tőle?
1995 őszétől 2000 novemberéig öt évig voltam az MNA tagja, akkor Győrkösben egy mélyen vallásos, a családját szerető, igazi hazafit ismertem meg, aki megtanított arra, hogy olvassak a sorok között, hogy bizonyos dolgok mögött keressek rejtett összefüggéseket. Megtanított arra, hogy megfelelő és követhető erkölcsi norma és értékrend szerint lássam a világot. Az akkori magatartásában nem láttam antiszociális viselkedést.
Milyen volt az akkori MNA?
A magyar szélsőjobbnak egy nagyon erős és szervezett formája volt. A valódi szélsőjobb onnan indult el. Nagyon sokan nyilatkoznak erről mostanában, akik akkor még azt sem tudták, hogy merre vannak arccal. Én lassan 23 éve vagyok a nemzeti radikális szélsőjobb élvonalában, kevesen vannak ebben az országban, akik jobban ismernék nálam ennek az oldalnak a természetrajzát. Az MNA-n belül semmi olyat nem tapasztaltam, ami gyűlöletorientált lett volna, ami más emberek, csoportok támadására buzdított vagy szólított volna fel.
A 90-es évek elején jött be Magyarországra a skinheadnek az angol irányzata, a “blood and honour”, ön is skinheadként került a mozgalomba. Mennyiben különbözött Győrkös mozgalma a bontakozó skinhead mozgalomtól?
Győrkös próbált a skinhead mozgalomra ráépíteni egy szervezett és fegyelmezett formát, mert maga a skinhead mozgalom szervezetlen volt. Egy szubkultúrából nőtte ki magát, aminek igazából nem voltak vezetői, nem volt meghatározott alapja, amire épülhetett volna. Érzelmi, indulati alapállása volt az egész mozgalomnak, megfelelő értékrenddel, de nagyon sok olyan probléma tartozott az akkori skinhead mozgalomhoz, ami nem a pozitív kiteljesülés érdekét szolgálta. Győrkös ezen akart változtatni.
Nem egy ideológiát akart adni első körben?
Fontos volt az ideológia is, de az alapszinten már megvolt. Győrkös egyfajta megreformált hungarizmust próbált képviselni, amit már a XX. század végéhez, XXI. század elejéhez próbált igazítani.
Alapvetően a blood and honour és hasonló mozgalmak harcosan bevándorlóellenesek voltak, Magyarországon a Győrkös-mozgalom pedig már antiszemitizmussal telítődött.
Az antiszemitizmus szerves része volt a blood and honour vonalnak, ez igaz. Akkoriban a baloldali, illetve a szélsőjobboldali eszmerendszer próbált nagyon agresszív eszközökkel teret nyerni, voltak olyan nyílt – én magyarellenes képződményeknek nevezem őket – próbálkozások, mint az SZDSZ és a hozzá csatlakozó hálózatrendszer, akik ebben az időben az ország közéletét egyértelműen uralták, terjedt az az eszmerendszer, ami ma Európát élhetetlenné és védhetetlenné tette. Ez ellen mi, az akkori lehetőségekhez mérten, igen komolyan fel is léptünk.
Azt mondta, Győrkös szellemi táplálékot tudott nyújtani.
Rajta keresztül ismertük meg azt a tiltott irodalmat, azokat a könyveket, írásokat, amihez nem tudtunk hozzájutni itt Magyarországon.
Hungaristának vallja magát?
Teljes mértékben. De hogyan definiáljuk ma a hungarizmust? Ez szintén érdekes kérdés, mert Szálasi Ferenc mozgalma már a múlté. Nem lehet politikai realitásként értékelni az ő ideáját, mert mozgalma a II. világháború során a magyar honvédelem utolsó hat hónapjában egy véres, pusztító háború kellős közepén feláldozta magát az Európába beözönlő bolsevista erőkkel szemben. Ezt igenis tisztelni kell, de politikai arculatként meghatározni, működő, államalkotó filozófiaként tekinti rá a XXI. században nem célszerű.
Azt mondja, azért nem náci, mert ’45-ben ez az egész megszűnt. Azért nem hungarista, mert Szálasi Ferenc eszméje is a múlté. Mi a jelen?
Henney Árpád meghatározása szerint a “hungarizmus a legmagasabb fokú magyarságtudat”. Vagy a Győrkös-féle definíció szerint: “a különböző sorskérdésekre adott magyar érdekű válaszok összessége”. Így ezeket fel tudom vállalni.
De ez nem jelen. Tehát a mai fogalmaink szerint, amit tudunk és használunk, a legközelebb a neonáci áll önhöz.
A neonácival az a baj, hogy az új náci, egyfajta párhuzamot von a II. világháború összes borzalmával, pedig ebben a kérdésben minden XX. századi ideológia érintett, lásd kommunizmus vagy kapitalizmus. Bár az én nézetem szerint az utóbbi két eszmerendszer sokkal jobban bűnös a háború kitörésében.
Most mondta, hogy ‘45-ben véget ért a nácizmus.
A nácizmus véget ért, tehát ezt egy új alá ne tegyük be – a 20. századi formájában ne is élesszük újjá –, az eszmei alapok azonban teljes mértékben megegyeznek mással, ezt mondja, nem?
Nem én mondom az eszmei alapokat, ön beszél egészséges rassztudatról, fajnemesítésről. Ez nácizmus.
Igen, ez így van. De nem biztos, hogy mindezt a náci szó keretén belül kell újraértékelnünk.
Vagyis nem találtak ki semmilyen új ideológiát vagy szót, ami alapján definiálják magukat?
Így van. A hetven éven keresztül démonizált gondolatokról először le kell tisztítanunk a rászáradt gyűlöletet.
Térjünk vissza az MNA-hoz. Győrkös a 90-es évek elején, közepén olvasztótégelynek tűnik a szélsőjobbon. Később mégis szakított a skinheadekkel.
Mi 2000-ben jöttünk el, a klasszikus skinhead mozgalom akkor vált ki.
Mi volt a szakítás oka? Többen pénzekről beszélnek, Győrkös nagyon sok emigrációban élő hungaristával felvette a kapcsolatot, akik támogatták őt.
Erről nem nagyon tudok, nem hiszem, hogy óriási pénzek érkeztek volna, nem hiszem, hogy bármilyen formában is pénzt lopott volna.
Tehát mi volt a szakítás oka?
Konkrétan annyi, hogy 1999 februárjában volt egy Becsület napi rendezvény, ahol 13 ország nemzeti fiatalsága képviseltette magát. Utána volt az úgynevezett Viking klubos balhé, amikor bejöttek a készenléti rendőrök igazoltatni.
Sok embert bevittek.
Igen, volt egy hatalmas verekedés, a mai napig nem tudni, hogy ez provokáció volt-e vagy sem. De az biztos, hogy óriási volt a médiabotrány, iszonyatos pánikhangulat alakult ki. Ezek után nagy nyomás érte az MNA-t a Nemzetbiztonsági Hivatal részéről, ami miatt Győrkös úgy döntött, visszavonul a politizálástól és egy önszervező, önépítő kis közösségben folytatja. Le akart bennünket beszélni az utcai politizálásról, de mi tele voltunk indulattal, érzelemmel, én is fiatal srác voltam, minden erőmmel a világra akartam kiabálni a fájdalmamat. Mi mentünk az utcára, létrejött a blood and honour, létrejött ennek a hivatalos szervezeti formája, a Vér és Becsület Kulturális Egyesület, Győrkösék pedig visszavonultak az aktív közélettől.
A skinhed mozgalomnak sajátja a balhé.
Igen. Az életforma része volt a sport, az ivás és a verekedés, az utóbbi kettővel voltak a problémák. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem így volt. Győrkös teljes mértékben ellene volt ennek a viselkedési formának. Természetesen a későbbiekben mi is fegyelmezettebb életformát kezdtünk folytatni.
Lehiggadtak?
Abszolút. Volt egy jó mondás, hogy a szervezetlenség verekszik, a szervezett erő pedig harcol.
Mi az utóbbit képviseljük. Sokan voltunk az MNA-n belül, akik katonai pályáról jöttek, így a fegyelem fogalmával tisztában voltunk.
Ön is exkatona.
Az voltam, igen. Katonai iskolát végeztem, aztán a karrierem derékba tört.
Mi történt?
A NATO-tagság ellen gyűjtöttem aláírásokat, ezt akkor nagyon nem értékelték. Nyilvántartottak úgy is, mint a Magyar Nemzeti Arcvonal tagját és ez rohadtul nem volt jó pont. Tehát a rendszer nagyon odafigyelt.
Így ahelyett, hogy katona lett volna, megjárta a börtönt is.
2006 őszén szabadultam, egy évet és nyolc hónapot ültem rasszista indíttatásból elkövetett súlyos testi sértésért. Ott voltam a verekedésnél, de nem cselekvőként.
Igen, mind ezt mondják.
Egy barátom ütött meg egy roma származású embert. Én odaugrottam és szétválasztottam őket. A bíróságot az ártatlanságom nem érdekelte, mert akkorra már a Vér és Becsület vezető aktivistája voltam.
De előtte voltak olyan balhéi, amiért leültethették volna.
Igen.
A börtön után már nem volt köze az MNA-hoz, de arról mit gondol, hogy a Hídfő oroszbarát oldallá változott, és olyat is hallani, hogy 2-3 embert alkalmaztak főállásban, hogy híreket gyártsanak. Az oroszok használták a Hídfőt mint hivatkozást.
Ezt nem kétlem. Elképzelhető, hogy az oroszok megvették Győrköséktől a honlapot, de erről nincsenek konkrét információim. Nekünk 2000 novembere óta nem volt közvetlen kapcsolatunk. 2012 táján, mikor egy másik ág is leszakadt az MNA-ról, találkoztam olyanokkal, akik mondták, hogy Győrkös el akar indulni egy orosz irányba. Teljes mértékben magáévá tette az úgynevezett vörös-barna irányzatot, amit a politológia Rotbraun-jelenségnek nevez, amikor a szélsőjobb és a szélsőbal megpróbál együttműködni.
Semmit nem érzett az orosz közeledésből?
Amíg ott voltam, nem. Akkor ilyen nem volt. De ha az tényleg megtörtént, hogy FSZB-sek gyakorlatoztak Bőnyben, úgy, hogy erről a szakszolgálatok nem tudtak, akkor ki kell jelentsük azt, hogy például az Alkotmányvédelmi Hivatalnál nettó idióták dolgoznak.
Tessék?
Ha az orosz titkosszolgálat emberei ide járnak airsoftozni, és nekik erről fogalmuk sincs, akkor igen, dilettánsok. De én tudom, hogy ott vérprofik dolgoznak, ezért is sántít ez a történet.
Győrkös miért lőhetett le egy rendőrt?
Kezdjünk el konteózni. Ez most csak az én elméletem. A Nemzeti Nyomozó Irodán belül valakik önállóan, öncélúan provokálni akartak egy óriási műbalhét, ami egy nagyon durva és súlyos tragédiába fulladt.
De sikerült? Mármint a műbalhé.
Valami sikerült, csak ők ezt nem így tervezték.
Hol van itt a provokáció?
Mindenáron szerettek volna a fegyverkezés vádjával megbélyegezni és ellehetetleníteni radikális jobboldali szervezeteket, köztük természetesen a Betyársereget, de látjuk, a Jobbikot is próbálják belehúzni ebbe a rendkívül tragikus történetbe. De kérdem én, hol vannak a fegyverraktárak? Hol vannak a robbanóanyagok? Mert én csak légfegyvereket, airsoft puskákat és fegyverutánzatokat láttam a bemutatott felvételeken. Mindenki, aki valamennyire tisztában van a magyar állapotokkal, tudja, hogy lehetetlen manapság illegálisan fegyverkezni, a szakszolgálatok pláne tudják ezt. Én a Győrkös-ügyet az amerikai Randy Weaver esetéhez tudom hasonlítani. Bőny lett a magyar Ruby Ridge.
Látott valaha fegyvert a bőnyi táborban?
Éles fegyvert soha.
MÁSODIK RÉSZ
Van egy törés a nemzetközi skinhead mozgalomban Oroszországgal kapcsolatban. Mikael Skill, az egyik ismert svéd neonáci elment és beállt az ukrán szakadárokhoz. A skinhead mozgalom másik része meg csatlakozik a szeparatistákhoz és beáll Oroszország zászlaja alá. Mi a véleménye erről, a Betyársereg mennyiben oroszbarát?
Érdekes kérdés, és ilyenkor szembesülünk azzal, hogy nem lehet definiálni manapság, mit jelent az, hogy náci. Azok a skinheadek, akik most jelen pillanatban az ukrán oldalon harcolnak, lehet, hogy eszmeileg szembemennek egy agresszív orosz törekvéssel, de mégis az amerikai geopolitikai célok térnyerésének érdekében áldozzák az életüket, ami meg már egyértelműen szembemegy a nemzeti szocialista irányelvekkel. Miközben ott vannak az orosz felkelők, akik meg rendkívül keményen harcolnak a cionista, illetve az amerikai geopolitikai célok térnyerése ellen, és bár sarlókalapácsos zászló alatt teszik, de mégis sokkal jobban szimbiózisba kerülnek adott esetben magával a nemzetiszocialista ideával, hiszen maga az idea ezeket az irányzatokat, illetve törekvéseket tartotta a legfőbb ellenségének.
Inkább tartja vállalhatónak az oroszokat?
Így van.
Magyarországon is elég komoly most az orosz befolyás.
Ebből nem sokat észlelek. Nagyobb a hisztéria, ez igaz. Nekem is vannak orosz barátaim, akik kiváló sportolók és remek hazafik, most akkor ők mind FSZB-ügynökök? Idén meghívást kaptunk Szentpétervárra, egy küzdősportgálára, akkor már mi is orosz befolyás alatt állunk?
Az orosz befolyás része, mikor a jobbikos Gyöngyösi Márton a hídfős újságíróval találkozik, vagy amikor a Jobbik pártigazgatója Putyin tanácsadójától kér orosz vízumot saját magának.
A Jobbik belső életére nincs rálátásom, nem ismerem az ügy hátterét.
És mi van Kovács Bélával? Az nem hazaárulás, amit ő csinált?
Kovács Bélával még soha nem találkoztam, nem ismerem az ügy hátterét.
Hány tagja van jelenleg a Betyárseregnek?
Nagyjából négyszáz.
Egy két évvel ezelőtti interjújában kétszázat mondott.
Gyarapodunk. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ennek a négyszáz embernek családja, ismeretségi köre van.
Országos szinten több tízezres számban mérhető a támogatottságunk.
Igaz, hogy csak önön keresztül lehet csatlakozni a Betyársereghez?
Én mondom ki a végén az áment.
Hogy néz ki a csatlakozási folyamat?
Ha jelentkezik az illető, lehetőséget kap arra, hogy a közösségen belül hét hónapon keresztül bizonyítsa, mennyire hasznos tag tudna lenni. Utána, ha meg vagyunk elégedve a munkájával, a hozzáállásával, betyár lehet.
Mekkora a lemorzsolódás?
Minimális. Eleve olyanok jönnek, akik elhivatottak, és már egy-két hónap után látszik, hogy lesz belőlük valami.
Felmérést is csinálnak a jelentkezőnél, hogy milyen a fizikai erőnléte?
Háromhavonta van egy fizikai felmérőnk, hogy az állomány jó kondícióban tudja tartani magát és megőrizze az ütőképességét.
Azt mondta, négyszáz tag van és tízezres támogatottság. Információink szerint több titkosszolgálati tag is betyár. Ezt meg tudja erősíteni?
Elképzelhető. De jöjjenek csak, szeretettel várjuk őket, legalább tudják tanúsítani, hogy semmi olyan nem történik, ami bűncselekmény lenne.
Tehát megfigyelik a Betyársereget?
Abszolút. Teljesen naprakészek.
Bármilyen törvénytelen cselekményt követnék el, azonnal lecsapna ránk a TEK. De mi hazafiak vagyunk, nem bűnözők, nincs mitől tartanunk.
Felvesznek olyanokat a seregbe, akik köztörvényes bűncselekményeket követtek el?
Ha arra gondol, hogy vannak-e olyan srácok, akik verekedtek életük folyamán, vannak.
És azt meg tudja erősíteni, hogy több olyan Betyársereg-tag van, aki a titkosszolgálatoknál dolgozik?
Ilyen nincs.
Szóval nincsenek beépülve?
Kizárt.
Azt lehet tudni, hogy a seregben kik a beépített emberek?
Nem, de nem is akarom.
Olvastuk, hogy ellenőrzik a jelöltek faji származását. Hogyan lehetséges ez?
Ez túl van lihegve. Erős a faji öntudatunk és büszkék vagyunk a kulturális entitásunkra. Ha magyar tudattal rendelkező zsidó vagy cigány származású személy jelentkezne, akkor egy nagyon érdekes és elgondolkodtató helyzet állna elő. De megvallom őszintén, ilyen szituációval még nem volt dolgom. Szerintem ez egyszerű. Mi sem jelentkezünk a Tett és Védelem Alapítvány vagy a Roma Gárda állományába, ők sem jelentkeznek hozzánk.
Még mindig előfordul, hogy ha valaki hívja a Betyársereget, akkor 60-70 betyár megjelenik a helyszínen és megfélemlítik a helyieket?
Én nem rendelkezem rendvédelmi feladatok ellátására feljogosító jogkörrel.
Nem is ezt kérdeztük. Hanem a megfélemlítést.
Tegyük fel, egy család bajba kerül, mert konfliktusa támadt a helyi roma kisebbség antiszociális tagjaival és segítséget kér tőlünk. Mi mit csinálunk?
Minek mennek oda?
Nem megyünk le a helyi cigánytelepre, nem hőzöngünk, nem hőbörgünk, hanem odamegyünk és felvonulunk a bajba került család mellett és kiállásunkkal arról biztosítjuk őket, hogy nincsenek egyedül. Ezt én a magyar sorsközösség gyakorlati megnyilvánulásának hívom. Ilyenkor általában a rendvédelem olyan erőkkel vonul a helyszínre, mintha az Iszlám Állam menne oda.
A jelenlétünkkel motiválni tudjuk a rendvédelmet arra, hogy az adott problémával kiemelten foglalkozzon. Ettől kezdve a helyzet megoldásának kulcsa az ő kezükben van.
Ez erősen hasonlít az önbíráskodásra.
Ez nem önbíráskodás, csak erős alapokra helyezett tiltakozás, a társadalmunk életét megrontó jelenségekkel szemben.
A négyszáz betyár bármikor mozgósítható?
Igen, azonnal.
Akik felkészültek, sportolók, értenek a harcművészetekhez.
Így van. És ez adja a sereg komolyságát.
Egy korábbi interjúban azt mondta, hadnagyként tekint magára és az a cél, hogy a vezérnek adja át a sereget. Ki a vezér?
Jelenleg nincs vezér.
Ki lehet vezér?
Ez egy 2013-as beszélgetés volt, aminek ma nincsen olyan nagy realitása. Sok illúzióval leszámoltam azóta. Többek között azzal is, hogy forradalom vagy bármi más, radikális eszközzel jelentős változást lehet elérni. Nem lehet.
Csalódott?
Felelős és komoly tényezőként arra kell törekednem, hogy ebben az országban se anarchia, se olyan állapotok ne tudjanak eluralkodni, amelyek végveszélybe lökik a társadalmat. De jelen pillanatban nem látok vezért. Létrehoztam egy közösséget, ami az önépítés és az emberi értékek alapján próbál szerveződni, ami jövőképet ad egy elmagányosodott társadalomnak, és ami kellő mértékben tudja megmutatni, hogy adott esetben egymás védelmére is képesek vagyunk.
Mert azt látnunk kell, hogy a mai világunknak az alfája és ómegája az erőszak. Ez van, erre kell készülnünk.
A ’49-es, szovjet alapokon nyugvó korábbi alkotmányt elutasította, ahogy a parlamentáris demokráciát is. Mit szól a mostani Alaptörvényhez?
Nem egyszerű kérdés.
Azt mondta, önre nem vonatkozik az alkotmány.
Mondtam ilyet, valóban. De törvénytisztelő, jogkövető magatartást kell tanúsítanunk. Az, hogy nekem mi volt a véleményem a korábbi alkotmányról, az más kérdés. Nem értettem vele egyet. Ehhez jogom van. A mostaniban nagyon sok pozitív elem van, amit támogathatónak tartok, és remélem, hogy sikerül az Alaptörvényt a nemzetvédelem szempontjából sikeresen módosítani, mert ez a nemzetállami létezésünk létkérdése.
Ezt most épp a Jobbik akadályozta meg. Ugyanakkor ez a Fidesz alkotmánya. Korábban pedig azt mondta, azért nem mar a sereg a Fideszbe, mert egy alomból jönnek.
Nem is az alomról van itt szó elsősorban. Inkább arról, hogy
sokan megdöbbennének, mennyien szimpatizálnak a Betyársereggel a Fideszből.
Vannak fideszes betyárok?
Fideszes betyár nincs, de nem tartjuk Orbán Viktort közellenségnek. És akkor én ezt a témát itt be is fejezném.
Milyen a kapcsolat a Fidesszel?
Olyan személy van, nem egy, nem kettő a Fidesz padsoraiból, aki tiszteli, elismeri a munkánkat. Sőt, olyan is, aki már segített nekünk, és mi is segítünk neki.
Ki volt az és miben?
Kizárt, hogy elmondjam.
Miből él a mozgalom? Miből él a vezetője?
Én nagyon szerény, mások számára talán ingerszegénynek nevezhető környezetben élek, a hiteles mozgalmi küzdelem és az anyagi létbiztonság nem járnak kéz a kézben. Olyan helyen dolgozom, amit nem akarok nyilvánosságra hozni, mert félek, hogy bizonyos jogvédő szervezetek miatt elveszíteném. Hogy miből tartja fenn magát a Betyársereg? Teljesen önfenntartóak vagyunk.
Kaláka jellegű a mozgalom, mint a régi magyar társadalomban volt?
Ez nagyon jó megfogalmazás, teljesen így van.
Volt idő, amikor nem volt felhőtlen a viszonyuk a Jobbikkal, Novák Előddel is volt egy konfliktus, egy ütés. Azóta ő kikerült a pártvezetésből. Most milyen a viszony a Betyársereg és a párt között?
Jónak mondható, de konkrét kapcsolat nincs közöttünk, mert a Betyársereg egy civil mozgalom, konkrét társadalmi kérdésekben nyilvánítunk véleményt. Napi politikával nem foglalkozunk, a Jobbiktól teljesen független entitás vagyunk. A magyar honvédelem szellemében szerveződünk és jobboldali értékrend alapján építjük a közösségünket.
A serege hemzseg a Jobbik-tagoktól.
Sok tagunk jobbikos, de a pártnak szervezetileg semmi köze hozzánk.
A se kiköpni, se lenyelni tipikus esete?
Nem is tudnak velünk mit kezdeni. Azzal a képlettel, amiben mi meghatározzuk szervezeti keretünket, a napi politikai törekvéseknek, illetve pártpolitikai érdekeknek nincs helye.
A párt elkezdett lanyhulni. Most már csak Sneider Roy Tamás van, aki korábbi skinhead, illetve Toroczkai az első vonalban. Viszont nincs már ott Zagyva Gyula, akiről azt mondta, együtt húztak Martens bakancsot. Mi a véleménye, hová futhat ki a Jobbiknak a deradikalizálódása?
Nem hiszem, hogy lanyhult volna a Jobbik.
Deradikalizálódnak. Középre húznak.
Ezek a néppártosodás ismérvei.
Honnan ismerik egymást Vonával?
Különböző rendezvényekről. Először talán ő jött oda hozzám, mert elég sok őrültséget olvasott rólam és meg akart ismerni személyesen. Beszélgettünk, eszmét cseréltünk. Egy nagyon intelligens, értelmes és spirituálisan erős háttérrel rendelkező személyt ismertem meg benne. Sok mindenben nem értünk egyet, vannak nézetkülönbségek köztünk, de alapvetően tisztességes, becsületes embernek gondolom. Egy kölcsönös tiszteleten alapuló, baráti viszony jellemzi kapcsolatunkat.
Rendszeres a kapcsolat kettejük közt?
Nem, abszolút nem. De ha van valami kérdése, akkor odajön hozzám és megkérdezi. Ezzel a lehetőséggel én is élhetek.
Mondjuk Vona mára változott annyit, hogy például nem cigányozik.
Ettől függetlenül a problémát ugyanúgy kezeli. Inkább úgy fogalmazok, hogy kommunikációs szempontból próbálnak egy támadhatatlan formát felvenni. Ennek ellenére a társadalmat megosztó problémákra ugyanolyan erővel világítanak rá.
Meddig nőhet a Betyársereg és mi lehet ennek az egésznek a célja?
Társadalmi szinten kell választ adnunk a kor kihívásaira. Itt most nem a Fideszről vagy a Jobbikról beszélek. Hanem az országról, ami ha bajba kerül, nagy szüksége lesz egy önvédelmi mozgalomra, aminek a tagjai hadra foghatóak.
És ez a Betyársereg? Háborúra készülnek?
Mindenki arra készül.
Mi nem.
Jelenleg Európát és a világpolitikai folyamatokat tekintve a háború reális lehetőség. Én nem vettem észre, hogy kitört volna a világbéke.
Mi meg azt nem, hogy a világháború.
Pedig már zajlik. Mi a világháború definíciója? Három különböző kontinensre kiterjedő háborús konfliktus, ami összefüggésben van egymással. Szerintem Ukrajna, Oroszország, Szíria, Irak vagy az Iszlám Állam, illetve a migráció, ez mind egy összefüggő konfliktus. Itt nagyhatalmak csapnak össze. Amikor a NATO rakétapajzsot épít Lengyelországban vagy Romániában, az nem annak a jele, hogy jön a békegalamb.
(Szent Korona Rádió)

2016. november 21., hétfő

Van, ami nem változik. Atillaság, avagy a 12 ősi férfi erény.


Forrás

Atilla, a hunok királya kiemelkedő alakja volt történelmünknek. Kora egyik leghatalmasabb birodalmát uralta 434-től haláláig. Bár ez a birodalom az ő halálával szétesett, mégis sikerült az európai történelem legendás figurájává válnia. Nyugat-Európában a vad barbárság szimbóluma lett és az „Isten ostora” névvel illették. Történetíróink azonban művelt, nemes, szelíd és végtelenül szerény uralkodóként számolnak be róla.
Bár azóta több mint 1500 év telt el, Atilla 12 fő erénye -melyeket Váradi Tibor vallásbölcsész gyűjtőnéven egyszerűen csak „Atillaság”-ként említ- máig is él és követendő példa korunk férfijai számára. Lássuk, melyek ezek!
1.Bátorság
Mind a hétköznapi mind az extrém helyzetekben való helytálláshoz. Egyfajta lélekjelenlét ez, önmagunkon átlépés.
2.Belső erő
Az önállósághoz, a szabadsághoz, ahhoz a tudathoz, hogy az ember saját magára támaszkodva
képes boldogulni az életben és nincs kiszolgáltatva másoknak, nem befolyásolható. Kitart, átvészel durvább helyzeteket is, ha kell.
3.Döntéshozó képesség
Rengetegen szenvednek döntésfóbiában, mert félnek a következményektől. Viszont az őrlődésben elfolyik az ember energiája. Ezért, amikor az ember dönt, vállalva annak minden következményét, valahogy megnyugszik, leküzdi a bizonytalanságot.
4.Előrelátás
Általában minden helyzetben fel lehet mérni józan ésszel egy tett, döntés, szituáció következményeit. Ez segít abban, hogy jól döntsünk és jól cselekedjünk.
5.Önbizalom
Elengedhetetlen a mai világban. Tudni kell bízni abban, hogy a kitűzött céljaink jók és mi képesek, méltók vagyunk arra, hogy elérjük azokat.
6.Felelősségérzet
A másikra ujjal mutogatás ellentéte. A hibáztatás, kibúvó keresés nagyon nem férfias. Elsőre nehéznek tűnhet, de ha az ember alaposan magába néz, minden bizonnyal meg fogja találni, hogy egy adott dologért hogyan és hány százalékban felelős.
7.Hitelesség
Fontos, hogy aki vizet prédikál, az ne igyon bort. Legyen összhangban egymással a szó és a tett.
8.Állhatatosság
Más szóval kitartás, a jó célokba vetett rendíthetetlen hit és eltántoríthatatlanság.
9.Megbízhatóság
Fontos, hogy egy férfira lehessen számítani, különösen a nehéz helyzetekben, továbbá, hogy szavahihető legyen és betartsa, amit ígér.
10.Bölcsesség
A bölcs férfinak van egy tudása az élet dolgaival kapcsolatban. A vele történt dolgok, az átélt nehézségek bölcsességgé formálódnak benne, ami segíti őt abban, hogy jó döntéseket hozzon és lámpásként világítson környezete számára.
11.Hűség
Nem csak a párkapcsolatban. Barát, munkahely, cél, eszme vagy vallás felé is lehet hűséges az ember.
12.Együttérzés
Sokan gondolhatják, hogy egy igazi férfinak nem szabad ellágyulnia, keménynek kell maradnia. Az együttérzés azonban nem ellágyulás, hanem inkább a belső erő és az emberségre nyitott szív kombinációja, amiből tud fakadni egy odafordulás a másik ember felé, empátia és segítő szándék.

2016. november 20., vasárnap

A magyar Soros-hálózat tagjai

A 2015-re datált támogatások alapján lássuk, melyek ezek:
A Korai gyermekkor és oktatás címen az alábbi tagok összesen 278 035 dollár, azaz 80 millió forintnyi támogatásban részesültek:
 • Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány,
 • a Zöld Pók alapítvány,
 • a Kompánia Alapítvány,
 • a Partners Hungary Alapítvány,
 • az Igazgyöngy Alapítvány,
 • a Közép-európai Egyetem,
 • a Te IS Alapítvány,
 • a Miradouro Kft.,
 • a NIOK Alapítvány,
 • a Szama da Noj – Vigyázz Reánk Egyesület,
 • az Élménylelő Ifjúsági Egyesület,
 • a Pressley Ridge Magyarország Alapítvány,
 • a Liget Műhely Alapítvány
 • és végül a Centrópia Alapítvány
Az Egyenlőség és antidiszkrimináció címszó alatt az alábbiak pedig összesen 643 915 dollár, azaz 186,7 millió forint támogatásban részesültek:
 • Másság alapítvány,
 • a Romédia Alapítvány,
 • az Európai Roma Jogvédő Központ,
 • az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány,
 • az Autonómia Alapítvány,
 • a Partners Hungary Alapítvány,
 • a PATENT Egyesület
 • és a Közép-európai Egyetem.
Mindezek az összegek azonban jelentős mértékben eltörpülnek az emberi jogokkal, a demokratikus gyakorlattal és a korrupcióval foglalkozó szervezeteknek nyújtott támogatások mellett. Ugyanis az Emberi jogi mozgalmak és intézmények címszó alatt szereplő, nyíltan politikai befolyást gyakorló tagok összesen 1,5 millió dollárral, közel 441 millió forinttal lettek gazdagabbak, hála Soros Györgynek:
 • Civil Rádiózásért Alapítvány,
 • a Magyar Szegénységellenes Alapítvány,
 • a Marom Klub Egyesület,
 • a Magyar Helsinki Bizottság,
 • a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete,
 • az Olaszliszka Roma Közhasznú Egyesület,
 • a Civil Művek Közművelődési Egyesület,
 • a Magyarországi Európa Társaság,
 • a Kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft.,
 • az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft.,
 • a Transparency International Magyarország Alapítvány,
 • az Akciókutatók a Fenntarthatóságért Egyesület,
 • az Életfa Segítő Szolgálat Egyesület,
 • a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület,
 • az Opera Közhasznú Kulturális Egyesület,
 • az Új Tér Alapítvány,
 • a Szivárvány Misszió Alapítvány,
 • a Társaság a Szabadságjogokért Egyesület (TASZ),
 • a Tilos Kulturális Alapítvány,
 • a Történelemtanárok Egylete,
 • a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület,
 • a Policy Solutions Politikai Elemző Kft.,
 • a Nyitott Európáért Egyesület,
 • a NIOK Alapítvány, 
 • és a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 
Továbbá demokratikus gyakorlat címen mintegy 1,1 millió dollárt, közel 320 millió forintotkapott a
 • a Közép-európai Egyetem,
 • a Társaság a Szabadságjogokért Egyesület (TASZ),
 • a Political Capital Kft.,
 • a Verzió Film Alapítvány,
 • az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület,
 • illetve a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.
Információs és digitális jogok címen 463 388 dollárt, azaz 134,3 millió forintot kapott többek között a
 • K-Monitor Közhasznú Egyesület,
 • a Független Újságírók Alapítványa,
 • és az Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 
Érdemes megjegyezni, hogy az Igazságügyi reform és a jogállamiság címen a Magyar Helsinki Bizottságnak újabb 105 ezer dollárt, 30,4 millió forintot kapott.

2016. november 14., hétfő

Üzenem a niggerszajháknak

wrong_location_nigger_exploitable.pngLehet sokan megsértődnek ezen a címen, de nem igazán érdekel a véleményük, nekem ez a véleményem a multikultiért rajongó nőkről. Mondhatnám azt is, hogy ők a női társadalom legalja. 
Félreértés ne essék azzal semmi baj nincs, ha egy nőnek - vagy férfinek - fehér ember létére a feketék - értsd: niggerek, négerek vagy pollkorrekten: afrikaiak - jönnek be. Ha annyira igénytelen, hogy egy mindenféle betegségektől hemzsegő kontinensről választ magának párt, ha nekik a ilyenek jönnek be egye fene, ENGEM NEM ZAVAR. Igazából, soha nem fogom megérteni, hogy mi szépet látnak is bennük. Hiszen fehér szemmel nézve igencsak rusnyák, nem éppen férfiideálok. 
Ha ilyenekkel akar együtt élni, akkor szépem fogja a ingóságait és vándoroljon ki szeretett párjával együtt Afrikában, és ott aztán kénye-kedve szerint az összes beteg, aidses őslakót úgy és annyiszor akarja orálisan-análisan vagy bármilyen módon elégíthet ki, teljesen kiélve ezen perverz hajlamait, ahányszor csak akarja és annak az őslakónak szül gyereket, amelyiknek csak akar, már bocsánat őszinte stílusért. Engem tényleg nem fog érdekelni, nem fog egy ilyen igénytelen nő - vagy férfi - sem hiányozni.
De ne a dolgozó fehér magyar emberek adóján élősködjön és neveljen fel egy selejtes embert, mert igen az ilyen emberek, egytől-egyig selejtesek. Hanem mennyen ki és a szeretett párja országának szociális juttatásaiból éljen meg és nevelje fel a gyermekét ne az értékes fehér emberek elől vegye el a forrásokat, hogy a társadalom számára teljesen értéktelen embereket neveljenek. Kulturálisan soha nem fognak beilleszkedni, hiszen erre genetikailag képtelenek. Az ilyen igénytelen fehér nők szüleit sem értem meg, akik még ráadásul asszisztálnak is ehhez a gusztustalansághoz, ahelyett, hogy jó elküldenék a kedves leányukat melegebb éghajlatra és örökre kitagadnák, ahogy azt egy normális kultúrember tenné. Ha az én lányom egyszer egy koszos niggerrel állítana be, akkor az volna az utolsó nap, amikor betette a lábát a házamba és örökre kitagadnám. Sőt inkább látnám holtan, minthogy egy ilyennel éljen együtt egy napot is, és hozzon szégyent a családjára a nemzetére a fajára. Remélem ezt a napot nekem soha nem kellesz megélnem, de mindent meg is teszek, hogy ezt megakadályozzam. 
Sohasem értettem meg az ilyen nőket, hogy annyira igénytelenek legyenek, hogy egy mosdatlan, mindenféle betegségeket hordozó, kulturálatlan "emberrel" összefeküdjenek, igaz megfigyeltem mindegyik ilyen "nő" nem éppen a leginteligensebb emberek közé való. A többségük kövér, szellemi fogyatékos, cigány, rusnya ÉS EGYÉB DEGENERÁLT tulajdonságokkal rendelkezik. Hiszen az aki, ennyire leadja, akinek ennyire semmilyen igényszintje nincs a párválasztást illetően, az ha tetszik, ha nem DEGENERÁLT. 
Sokuknál megfigyeltem, hogy még büszkék is a szégyenükre, hogy egy szellemileg degenerált és visszamaradott gyermeknek adnak életet. Pedig az ő gyerekük, soha nem lesz egyenértékű a többségi társadalom tagjaival, bármennyire is szeretnék ezt. Bármennyire s tesznek úgy, mintha az ő gyermekük egyenértékű lenne a többségi társadalom bármelyik tagjának a gyermekével, mert nem azok, SOHA NEM IS LESZNEK AZOK.
Arról nem beszélve, hogy a gyermekeik viselkedészavarosak, képtelenek beilleszkedni, már ha akarnak, követelőzök, szellemileg visszamaradottak, unintelligensek, hazugok, sunyik, erőszakosak. Persze ezen nincs min csodálkozni, hiszen a génjeikben van az ilyenfajta viselkedés. Abban a kulturális közegben, ahonnan az egyik szülője származik, ott ez teljesen természetes és képtelen beilleszkedni egy fejlett társadalomba és elsajátítani az itteni viselkedésmintákat, de általában ezt nem is akarják.
Megfigyeltem azt is, hogy az országunkban élő afrikaiak közül egyik sem dolgozik. Én nem nagyon láttam közülük sokat, hogy dolgozna, pedig igen szép számmal vannak jelen az országban. Komolyan érdekelne, hogy mit csinálnak, miből élnek, mit dolgoznak, ha egyáltalán dolgoznak, mert a többség csak élősködik valamylik fehér család nyakán, azok meg hagyják, ahelyett, hogy elzavarnék melegebb éghajlatra, de ez legyen az ő gondjuk, ha ennyi eszük van.
Az egyik idétlen ismerősöm, akinek valami unokahúga kiment Angliába és ott valami helyi küszöbmajommal él együtt, azt mondta, hogy milyen szép a bőrük, közben persze szidta nekem a cigányokat. Majd megkérdeztem, hogy mitől is olyan szép a bőrük, amikor sokuk olyan mint a cigányok, akiket meg ne kedvel? Nem hogy nem szépek, de egyenesen gusztustalanok. Nem kellene erősítenük bennük, azt, hogy ők mennyire különbek, mert nem azok, akkor is - bárki, bármit mond - nem többek koszos niggereknél.
Ha ezért az Index letilt, akkor egy külön blogot fogok csinálni, ahová minden nap legalább ezerszer ki fogom rakni ezt a posztot. 
AZTÁN LEHET TILTOGATNI, MEG JELENTGETNI!

2016. november 12., szombat

Niggerszajha leleplezése (csak kép)

Egy újabb igénytelen nőt sikerült lencsevégre kapni és leleplezni a kis undorító szégyenével. Furcsa, hogy játékboltokba háziállatot is beengednek, vagy összetévesztették a gyapotültetvénnyel? Az ilyen igáénytelen niggerszajhákat, ahol csak lehet le kell járatni, meg kell alázni, érezze, hogy nem egyenlő a normális emberekkel.


Migránsvadászat (csak kép)

Újabb bizonyíték a migránsokra, mert a ballibbbbbencsekszerint nem is élnek nálunk migránsok, akkor ezek mit csinálnak az egyik buszon, amelyiken lefotóztam!
2016. november 11., péntek

Alkotmánymódosítás és a Jobbik

A letelepedési kvótával kapcsolatos alkotmánymódosítással kapcsolatban a Jobbik igencsak eltaktikázta magát, két szék közül középre estek, mivel nem szavazta meg a kormány javaslatát. Igaz le sem szavazta és elvben egyet is ért a benne foglaltakkal, csak szeretnék mindezt kiterjeszteni a letelepedési kötvényekre is, és itt kezdődnek a gondok.
Akár tetszik, akár nem, de nem volt egy okos ötlet nem megszavazni az alkotmánymódosítást, bár maximálisan egyetértek a célkitűzéssel, hogy a letelepedési kötvényeket meg kell szüntetni, de most ott tartunk, hogy marad a letelepedési kötvény és nincs alkotmánymódosítás, pedig legalább az egyik kérdésben lehetett volna némi sikert elérni.
Az örvendetes, hogy megpróbálták a letelepedési kötvényeket is megszüntetni, de most ott tartunk, hogy semmit sem nyertek az egésszel. Ugyanis meglátásom szerint a kis siker is siker, jelen helyzetben, inkább fel kellett volna vállalni a kisebbik rosszat, vagyis megszavazni az alkotmánymódosítást és beletörődni a letelepedési kötvényekbe. Megmondom, az őszintét én sem repesek az örömtől, hogy vannak letelepedési kötvények, de legalább nem lehetne alkalmazni Magyarországgal szemben a kényszerbetelepítést.
Ezzel az egész szavazósdi cirkusszal a Jobbik ugyanis csak a kormány malmára hajtja a vizet, ugyanis ők nyugodt szívvel mondhatják - és fogják is mondani a szavazóiknak -, hogy a Jobbik miatt bukott el az alkotmánymódosítás és nem ő miattuk. Az igazság persze az szerintem, hogy a kormány abszolút nem is akarta megszavazni ezt az alkotmánymódosítást, csak egy jó ürügy egy jó kibúvó kellett nekik és ezt a Jobbik biztosította is a számukra. Ha a kormány komolyan gondolta volna ezt az egész alkotmánymódosítást, akkor egyszerűen belement volna a letelepedési kötvényekbe, amiről még ők is tudják, hogy úgy rossz az egész, ahogy van. Így is egy kellemetlen ügy a számukra és állandó céltáblául szolgál az ellenfelei számára, ez remek alkalom lehetett volna, hogy lezárják ezt a kényelmetlen kérdést.
A Jobbik taktikai töketlenségéhez még a saját tábor is értetlenül áll és erős kritikákra számíthat, és ha átmenetileg is – adja Isten, hogy csak átmenetileg –, de a párt gyengüléséhez fog vezetni. Nem beszélve az élesebb kritikákról, akik egyenesen a liberálisokkal fogja összemosni a pártot, vagy a "cukisággal", "pubisággal" vagy "néppártosodással" fogja a történteket megmagyarázni.
És nem csak a szavazók szemében erősödik ez által a kormány, hanem Brüsszel előtt sem kell kínosan magyarázkodni, hiszen nincs törvény így nincs mit megmagyarázni, két legyet ütöttek egy csapásra. És arra mérget merek venni, hogy a Fidesz médiagépezet ki is fogja használni az ebben rejlő propagandalehetőségeket.
Ami a kötvényeket illeti, ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy bár úgy ahogy van egy hatalmas nagy hülyeség, ettől függetlenül, akik milliókért állampolgárságot vesznek, azok nem azért teszik, mert minden vágyuk, hogy Magyarországon letelepedjenek, hanem csak pusztán a papírokra van szükségük. De ha le is telepednének, akkor lenne elég pénzük, hogy a legdrágább ingatlanokat vásárolják meg az országban, tehát tized vagy század akkora veszélyt sem jelentenek, mint mondjuk azok akik tömegesen érkeznek a zöldhatáron mindenféle papírok nélkül kizárólag Soros György és társainak a biztatására.
Azért ha más nem, de ez elgondolkoztató dolog, ezért is mondtam a poszt elején, hogy ez még mindig a kisebbik rossz.

Niggerszajhát fogtam (csak kép)

Méghogy nincsenek migránsok!

Egy undorító és igénytelen nőt sikerült lencsevégre kapni az egyik budapesti orvosi rendelőben, amint a gusztustalan kis szégyenével a normális magyar adófizetők pénzén fenntartott egészségügyet volt pofája igénybe venni a háziállata számára.Amerika, választás, Trumph

amerikai_cegalapitas.jpg
Véget ért a kampány lezajlott az amerikai elnökválasztás, amit a liberális-baloldali csürhe várakozásainak ellenére a republikánus jelölt Donald Trump nyert meg. Én személy szerint nem igazán érdekel az amerikai belpolitika, főleg egy olyan országban, ahol egy Barack Obama is nyerhet választást az amerikai fehér többségi társadalom igen jelentős támogatásával, de Obama már a múlt, neki már csak múltja van a Fehér Házban jövője viszont már nem. Sok ember számára hozott örömet, hogy Trump nyert, még itt Magyarországon is, és persze sokan csalódtak főleg a liberális-baloldalon, akik most szép nagy pofont kaptak az amerikai néptől. 
Kedves liberálisok a világ népei, főleg a fejlettebb régiókban kezdi kinyitni a szemét, nem lehet őket a libsi médiával örökre sötétségben tartani, eljön az idő, amikor elegük lesz mindabból, amit a mai modern liberalizmus képvisel, nemre, fajra, vallásra való tekintet nélkül. Az amerikai nép mindenképpen sokat nyert, egy új esélyt kapott, persze négy év múlva újabb választás, ami ki tudja milyen eredménnyel is fog zárulni, de ennek jelen pillanatban semmi jelentősége nincsen.
Az én véleményem szerint az amerikai elnökválasztáson két lehetőség közül lehetett választani: egy nagyon rossz és egy kicsi rossz között, és az amerikai nép a kicsi rosszat választotta. Személy szerint nekem Trump sem annyira szimpatikus, de még mindig jobban kedvelem - mérföldekkel - mint a demokraták jelöltjét Hillary Clintont. Kicsit öröm volt, november 9-én reggel olvasni a híreket. Régen volt már olyan, hogy olyan hírek érkeztek Amerikából, ami feldobta a napomat. Persze a liberális világnak ez a nap a fekete keddként fog bevonulni a történelembe, a nap amikor a legyőzhetetlennek hitt liberalizmus óriási vereséget szenvedett, olyat amire nem igazán számított. 
Kicsit humorosan megfogalmazva mondhatnám azt is ezt a két jelöltet dobta számukra a gép. Ez van, ezt kell szeretni. Akinek nem tetszik, az is törődjön ebbe bele. Én úgy gondolom, hogy egy új korszak nyitánya lesz Trump győzelmének a napja, a világ az elkövetkező években egy sokkal békésebb hely lesz a világon.
Nem állítom, hogy jobb vagy rossz elnöke lesz Amerikának, azt sem, hogy elődeinél valamivel sikeresebb, de még mindig ezerszer jobb a világnak, mint a velejéig romlott és bűnöző Hillary Clinton. Hillary Clinton a lehető legrosszabb választás lett volna Amerika számára, főleg itt a migráns válság közepén, amikor a jelenlegi amerikai kormányzat és a demokraták fő támogatója Soros György több tízmillió ha nem százmillió menekültnek álcázott migránssal akarja mindenáron elárasztani Európát és beleértve Magyarországot is. 
Persze a demokrata baloldal már a választás napján az első exitpoll adatok közzétételével egy időben tömegtüntetések sorozatába kezdett Trump ellen, ami utcai erőszakba ment át. A tüntetők persze a legnagyobb vesztesek az illegális bevándorlók - értsd: mexikói, kubai, kínai - soraiból kerültek ki. Nekik van igazán félni valójuk, de ha jobban belegondolunk egyszer el kellett jönni a napnak, amikor mindenkinek elege lett a nem kívánt bevándorlásból, mely a szegénységet, a bűnözést, a kábítószerezést hozta el Amerikának. Én azért kicsit visszább vennék a helyükbe, egyenlőre várjuk ki az egész történetnek a végét, ahhoz legalább egy év kell, hogy lássuk mire is képes igazából Trump. Még egy napot sem kormányzott, de már előre negatív színben tüntetik fel.  Még hivatalosan nem is elnökjelölt, de már egyből bírálják ellenfelei, a korábban tett nyilatkozatai miatt. 
Érdekesség. Érdekesség, hogy a magyar baloldal szekerét toló bizniszszekta a Hit Gyülekezete és annak vezére üdvözli Donald Trump és a republikánusok győzelmét. Ki érti ezt. Úgy látszik a Hit Gyülekezete szépen lassan kezd alaposan benáculni. Kezdődött ez az október 2.-ikai népszavazással és most folytatódik, az amerikai elnökválasztással.

2016. november 7., hétfő

Az éttermi étkezés íratlan illemszabályai – betartásuk nem kötelező, de az európai kultúrkörön belül erősen ajánlott.

Érkezés előtt Az étterembe érkezés előtt tanácsos asztalt foglalni. Egyfelől így elkerülhetők bizonyos kényelmetlen szituációk (ha például...
Érkezés előtt
 • Az étterembe érkezés előtt tanácsos asztalt foglalni. Egyfelől így elkerülhetők bizonyos kényelmetlen szituációk (ha például társasággal érkeznél, és a helyszínen derül ki, hogy nincs már szabad asztal), másfelől így jelezheted, hogy hova szeretnél majd ülni: egy csendes sarokba vágysz inkább, netán a kerthelyiségben foglalnál helyet. Ezen kívül, különösen a nagyobb presztízsű éttermek esetében, érdemes lehet rákérdezni a dress code-ra is.
 • Ha különleges alkalomról van szó, vagy üzleti vacsorára invitálsz valakit, szerencsésebb olyan éttermet választanod, amelyet már ismersz. Így, kvázi vendéglátóként, elkerülheted a kínos meglepetéseket.
 • Öltözz a célnak, az alkalomnak és a kiválasztott étterem színvonalának megfelelően. Egy kellemes nyáresti vacsora a pároddal egy bisztróban nyilván kényelmetlen, talán még kicsit vicces is lenne öltönyben és nyakkendőben, illetve estélyiben. Egy luxusétteremben ugyanakkor elvárás a decens megjelenés: rövidnadrágban akkor sem fognak beengedni, ha Tiéd minden pénz, hatalom és dicsőség. Kerüld a kihívó, “trendi”, túlcsicsázott öltözetet, de az ódivatú ruhákat se erőltesd – légy szimplán elegáns.
Megérkezés és helyfoglalás
 • Bár illemtani alaptétel, hogy a férfinek előre kell engednie a hölgyet, az éttermek, vendéglátóhelyek esetében ez éppenséggel nincs így, és ennek érdekes kultúrtörténeti okai vannak. A középkori vendégfogadókban, ivókban a napi repertoár része volt egy kis csetepaté – ököllel, bicskával és egyéb jeles aszeszoárokat bevetve. Mivel nem volt ritkaság, hogy egy repülő szék vagy söröskancsó fogadta a belépőket, előbb mindig a férfi lépett be ezekre a helyekre, hogy ellenőrizze, mennyire biztonságos. Manapság ugyan jóval civilizáltabbá vált társas életünk, ez a szokás mégis megmaradt. A helyes eljárás, ha a férfi belép, megtartja az ajtót a hölgynek és maga elé engedi őt. Ha esetleg dupla randi a vacsora apropója, akkor az egyik férfi megy előre, megtartja az ajtót a két hölgynek, a sort pedig a másik férfi zárja, mintegy utóvéd gyanánt.
 • A legtöbb helyen eleve vagy egy pincér vár bennünket a bejáratnál, vagy egy pultnál álló host vagy hostess (az úgynevezett maître d’), és ő rendezi el az asztalhoz kísérés feladatát. Kisebb éttermekben viszont előfordul, hogy oda ülhetünk, amit mi magunk kiválasztunk (az asztal kiválasztása a férfi dolga, de ha több szabad asztal is van, illik a hölgynek felkínálni a választást).
 • A kabátunkat akasszuk fogasra, de vigyázzunk, hogy más kabátjára ne tegyük rá. Ha a fogason nincs hely, tegyük a székünk támlájára.
Az asztalra ne pakoljuk ki a teljes kütyüarzenálunkat és a táskánkat.
Rendelés és étkezés
 • Helyfoglalás után nem szükséges hívni a pincért. Egy jó pincér megvárja, míg kényelmesen helyet foglalunk. Nem tolja egyből elénk az étlapot, de nem is várat meg vele. Itt érdemes megemlíteni, mennyire fontos erény a türelem mindkét részről: a vendég felé mindenkor tiszteletet kell tanúsítani, ugyanakkor a vendégnek is tudomásul kell vennie, ha az étterem épp tele van és a pincér éppen egy másik asztalnál szolgál fel.
 • Kezdjünk egy aperitivvel. Kerüljük az édes likőröket; egy rövidital vagy egy bor a legmegfelelőbb választás (hiszen az étvágyunkat szeretnénk meghozni). Ha valaki nem elkötelezett híve Bacchusnak és hidegen hagyja Baudelaire, egy ásványvíz vagy egy gyümölcslé is jó választás lehet.
 • Ha rendelni szeretnél, ne kiabálj, csettints vagy hadonássz a pincér felé. Intsünk diszkréten, esetleg kapjuk el a pillantását. Ha a nonverbális jelek nem működnek, mert mondjuk épp zsúfolt az étterem, az alábbi kifejezések használata javallott: “Legyen szíves”, “Uram”, “Kisasszony” (bár ez utóbbi kifejezés erősen idejétmúlt, az éttermi kultúrában még létezik és elfogadott), “Kérem”, “Elnézést”. Ne tegeződjünk és igyekezzünk diszkrétek maradni: mi sem szeretnénk úgy elkölteni a romantikus vacsoránkat életünk szerelmével, hogy közben fennhangon óbégatnak a másik asztalnál.
 • Ne kérdezgessük a szomszéd asztalnál ülőket, hogy ők mit esznek. Bár gyakran tűnhet úgy, hogy hasonszőrűekből áll a szomszéd társaság, akikkel érdemes szóba elegyednünk, sosem tudhatjuk, hogy ők mennyire érzik ezt kínosnak.
 • A pincért viszont nyugodtan faggathatjuk az étlapon szereplő tételekről. Nem szégyen, ha valamit nem tudunk (pl. miből, milyen eljárással készült).
 • A damaszt szalvétát ne a nyakunkba kössük, hanem tegyük az ölünkbe. Ne érezd magad kínosan, ha összekoszolod a damasztot, hiszen pont ez a szerepe, hogy megvédje a ruhánkat a szennyeződéstől. Ha végeztél és távoznál az asztaltól, ne hajtsd össze, csak helyezd a tányérod bal oldalára.
 • Az evőeszközökkel haladjunk kívülről befelé.
 • Ne nyúlkáljunk át az asztal felett és ne kóstolgassuk partnerünk ételét.
 • Rendeljünk ugyanannyi fogást, mint partnerünk. Egy “üresjárat” kínos lehet.
 • Esetenként, ha diszkréten tesszük, egy fotó készítése az ételről beleférhet (kivéve, ha ügyféllel vagyunk!).
 • Ha nem ízlik az étel, ne erőltesd magadba, küldd vissza nyugodtan. Természetesen módjával tedd ezt: az akadékoskodó, fontoskodó, szőrszálhasogató embereket senki sem szereti.
 • Ha végeztél a vacsoráddal, az evőeszközöket ne a tányér mellé helyezd, hanem a tányérba, jelezve ezzel a pincérnek, hogy jól laktál.
 • Ha netán összepiszkoltad az asztalt, ne kezdd el feltakarítani – ez a pincér dolga. Ugyanakkor köszönd meg neki, ha rendbe tette az asztalt.
Fizetés és távozás
 • Az kérje a számlát, aki fizetni fog.
 • A számlát egy számlatartó könyvben kapjuk. Diszkréten fussuk át a számlát, de semmiképpen se rendeljük magunk mellé a pincért, hogy egyesével magyarázza el a számla tételeit.
 • A pénzt tegyük a számlatartó könyvbe. Ha bankkártyával szeretnénk fizetni, azt is a könyvbe helyezzük. Utóbbi esetben jelezzük, ha a számla összegénél többet szeretnénk fizetni (azaz borravalót szeretnénk adni). Az is elfogadott, hogy bankkártyás fizetés mellett a borravalót készpénzben adjuk.
 • A borravaló mértéke tükrözze a felszolgálás színvonalát és azt, hogy mennyire voltunk elégedettek. Ha többet adunk, mint szokás, azzal kifejezhetjük hálánkat a minőségi vendéglátásért, de ha kevesebbet, adott esetben az is hasznos visszajelzés lehet az étterem felé, hogy érdemes még javulnia. A borravaló mértéke általában 5-15%. Figyeljünk azonban arra, hogy egyre több helyen a borravaló már eleve a számla részét képezi szervízdíj formájában (jellemzően 10-13%).
A fentiek természetesen csupán ajánlások. A vendég és a vendéglátó egymás iránti kölcsönös tisztelete, a(z inkább implicit, mint kinyilvánított) szabályok együttes követése az, amit mindenkor szem előtt kell tartanunk, és ami bízvást mindegyik fél megelégedésére fog szolgálni.
Forrás: www.quuub.com