2017. február 26., vasárnap

Az erőszakmentes beavatkozás 198 módja - Hogyan destabilizáljunk bármely kormányzatot

Az alábbiakban 198-at sorolunk fel ezek közül, három fő kategóriába sorolva őket:

I. erőszakmentes tüntetés és meggyőzés
II. erőszakmentes együtt-nem-működés (a. társadalmi, b.1.+b.2. gazdasági, c. politikai)
III. erőszakmentes intervenció
I./III.: Az erőszakmentes tüntetés és meggyőzés módszerei
Formális nyilatkozatok
 1. Nyilvános beszéd
 2. Elutasításról vagy támogatásról biztosító levél
 3. Szervezetek és intézmények nyilatkozatai
 4. Közösségi nyilatkozatok aláírásokkal
 5. Vádirati és szándéknyilatkozatok
 6. Csoportos vagy tömeges petíciók
Széles közönségréteggel folytatott kommunikáció
 1. Szlogenek, karikatúrák, szimbólumok
 2. Bannerek, poszterek, és egyéb nagy felületen megjelenített kommunikációk
 3. Szórólapok, brosúrák és könyvek
 4. Újságok és folyóiratok
 5. Rádió- és televízió-felvételek
 6. Égre vagy a földre rajzolt feliratok
Csoportos képviseletek
 1. Küldöttségek
 2. Megszégyenítési céllal díjak, elismerések adományozása
 3. Csoportos lobbizás
 4. Bejárat-torlaszolás
 5. Megszégyenítési célú, hamis célú választások (Mock elections)
Nyilvánosság előtt történő szimbolikus cselekedetek
 1. Zászlók és szimbolikus színek közszemlére tétele
 2. Szimbólumok hordása
 3. Imádkozás és imádás
 4. Szimbolikus tárgyak kiszállítása
 5. Meztelen tüntetések
 6. Saját tulajdon rombolása
 7. Szimbolikus fények
 8. Portrék, ábrázolások közszemlére tétele
 9. Festmény mint tüntetési eszköz
 10. Új jelek és nevek
 11. Szimbolikus hangok
 12. Szimbolikus visszakövetelések
 13. Durva gesztusok
Egyénekre való nyomásgyakorlás
 1. „Vadászat” tisztviselőkre
 2. Tisztviselők felbőszítése
 3. Fraternizálás (ál-barátkozás, barátkozás színlelése)
 4. Virrasztás
Dráma és zene
 1. Humoros skiccek és csínytevések
 2. Filmszínházi, színházi, színházszerű műsor és koncert
 3. Dalok, éneklések
Körmenetek
 1. Menetelés
 2. Parádé
 3. Vallási, vallásos körmenet
 4. Zarándoklat
 5. Gépjármű-konvoj
Halottak tisztelete
 1. Politikusok általi gyász
 2. Áltemetések
 3. Demonstratív célzatú temetések
 4. Megemlékező beszéd temetkezési helyen
Közösségi összejövetelek
 1. Elutasító vagy támogató gyűlések
 2. Tüntetési céllal összehívott összejövetelek
 3. Álruhás tüntetési találkozó
 4. Be-tanítások (Teach-ins)
Visszavonulás és megtagadás
 1. Terem látványos elhagyása
 2. Tüntetőleges csend
 3. Kitüntetések visszautasítása vagy visszaadása
 4. Tüntetőleges hátat fordítás
II./III.a.: Társadalmi együtt-nem-működés módszerei
Személyek kiközösítése
 1. Társadalmi bojkott
 2. Szelektív társadalmi bojkott
 3. Lüszisztraté mintájú tétlenség (Lysistratic nonaction)
 4. Nyilvános kiközösítés
 5. Tilalmazás
Társadalmi eseményekkel, szokásokkal, intézményekkel való együtt-nem-működés
 1. Társadalmi és sporttevékenységek felfüggesztése
 2. Társadalmi ügyek bojkottja
 3. Diáktüntetés
 4. Társadalmi engedetlenség
 5. Visszavonulás társadalmi intézményekből
Visszavonulás a Társadalmi Rendszerből
 1. Otthonmaradás
 2. Totális személyi együtt-nem-működés
 3. Dolgozók kivonulása ("Flight" of workers)
 4. Menedék (Sanctuary)
 5. Kollektív eltűnés
 6. Tüntetőleges emigráció, hedzsra
II./III. b1.: Gazdasági együtt-nem-működés módszerei: Gazdasági Bojkottok
Fogyasztói műveletek
 1. Fogyasztói bojkott
 2. Bojkottált javak nem-fogyasztása
 3. Megszorítások politikája
 4. Bérleti díjak kifizetésének késleltetése
 5. Bérleti díjak kifizetésének megtagadása
 6. Fogyasztók nemzeti bojkottja
 7. Fogyasztók nemzetközi bojkottja
Munkások és termelők műveletei
 1. Munkások bojkottja
 2. Termelők bojkottja
Ipari közvetítők műveletei
 1. Szállítók és rakodók bojkottja
Tulajdonosok és menedzsment műveletei
 1. Kereskedők bojkottja
 2. Ingatlan eladásának vagy bérbeadásának visszautasítása
 3. Kizárás
 4. Ipari segítségnyújtás visszautasítása
 5. Kereskedők „általános” sztrájkja
Tőketulajdonosok és pénzügyi forrásokkal rendelkezők műveletei
 1. Bankbetétek visszatartása
 2. Díjak, illetékek és értékelések kifizetésének visszautasítása
 3. Adósságtörlesztés vagy kamat kifizetésének visszautasítása
 4. Tőke és hitel rendelkezésre bocsátásának beszüntetése
 5. Bevételek visszautasítása (Revenue refusal)
 6. Kormányzati pénz visszautasítása (Refusal of a government’s money)
Kormányzati műveletek
 1. Belföldi embargó
 2. Kereskedők feketelistára helyezése
 3. Nemzetközi eladók embargója
 4. Nemzetközi vásárlók embargója
 5. Nemzetközi kereskedelmi embargó
II./III. b2.: Gazdasági együtt-nem-működés módszerei: A Sztrájk
Szimbolikus sztrájkok
 1. Tüntetőleges sztrájk
 2. Azonnali „villámcsapásszerű” munkabeszüntetés (Quickie walkout (lightning strike))
Mezőgazdasági sztrájkok
 1. Földművelők sztrájkja
 2. Mezőgazdasági dolgozók sztrájkja
Speciális csoportok sztrájkja
 1. Kötelező katonai szolgálat megtagadása (Refusal of impressed labor)
 2. Végrehajtási szervek dolgozóinak sztrájkja
 3. Személyzeti sztrájk
 4. Szakmabeliek sztrájkja
Hagyományos ipari sztrájkok
 1. Súlyponti sztrájk (szakmabeli tekintélyemberek kollektívája)
 2. Iparági sztrájk
 3. Szimpátiatüntetés
Korlátozott sztrájkok
 1. Részleges sztrájk
 2. „Lökhárító” sztrájk (Bumper strike)
 3. Munkalassító sztrájk
 4. Csak a minimum ellátást teljesítő sztrájk (Working-to-rule strike)
112.„Beteget” jelenteni
 1. Lemondás általi sztrájk
 2. Korlátolt sztrájk
 3. Szelektív sztrájk
Iparágakat összefogó sztrájk
 1. Kiterjesztett sztrájk
 2. Általános sztrájk
Sztrájkok és gazdasági bojkottok kombinációi
 1. Hartal (az indiai függetlenségi mozgalomban alkalmazott mintára)
 2. Gazdasági leállás
II./III.c. Politikai együtt-nem-működés módszerei
Autoritás visszautasítása
 1. Lojalitás visszatartása vagy megvonása
 2. Lakossági támogatás megvonása
 3. Ellenállást pártoló irodalom és beszédek
Civilek együtt-nem-működése a Kormányzattal
 1. Törvényhozó szervek bojkottja
 2. Választások bojkottja
 3. Kormányzati alkalmazottak és tisztviselők bojkottja (Boycott of government employment and positions)
 4. Kormányzati részlegek, hatóságok és más testületek bojkottja
 5. Kivonulás a kormányzati oktatási intézményekből
 6. Kormány által támogatott szervezetek bojkottja
 7. Végrehajtó hatóságokkal való együttműködés visszautasítása
 8. Saját jelzések és helyjelzők eltüntetése
 9. Választott tisztviselők el nem ismerése
 10. Meglevő intézmények megszüntetésének megtagadása
Civilek alternatívái az engedelmességre
 1. Vonakodó vagy lassú teljesítés
 2. Közvetlen felügyelet hiányából fakadó engedetlenség
 3. Népi engedetlenség (Popular nonobedience)
 4. Álruhás engedetlenség
 5. Gyülekezés vagy találkozó feloszlatásának visszautasítása
 6. Ülősztrájk
 7. Hadkötelezettség vagy deportálással való együtt-nem-működés
 8. Rejtőzködés, elmenekülés vagy hamis személyazonosság
 9. „Illegitim” jogszabályokkal szembeni civil engedetlenség
Kormányzati alkalmazottak műveletei
 1. Kormányzati segélyek kiszolgáltatásának szelektív visszautasítása
 2. Információk és utasítások átadásának blokkolása
 3. Időhúzás és obstrukció
 4. Általános adminisztratív együtt-nem-működés
 5. Igazságszolgáltatási szervek együtt-nem-működése
 6. Szándékosan előidézett hatékonytalanság és szelektív együtt-nem-működés a végrehajtó szervekkel
 7. Lázadás
Belföldi Kormányzati Műveletek
 1. Jogszabályok kvázi-jogszerű kijátszása és késleltetése
 2. Alkotmányos kormányzati egységek együtt-nem-működése
Nemzetközi Kormányzati Műveletek
 1. Változtatások a diplomáciai és egyéb képviseletekben
 2. Diplomáciai események késleltetése és lemondása
 3. Diplomáciai elismerés visszatartása
 4. Diplomáciai viszonyok szigorítása
 5. Nemzetközi szervezetekből való kivonulás
 6. Nemzetközi szervezetekben való tagság megtagadása
 7. Nemzetközi szervezetekből való kiutasítás
III./III. Az Erőszakmentes Intervenció Módszerei
Pszichológiai intervenció
 1. A természet erőinek való ön-kitettség (Self-exposure to the elements)
 2. A böjtölés
 3. a) Morális nyomás elleni böjtölés (Fast of moral pressure)
 4. b) Éhségsztrájk
 5. c) Szatjagraha böjt (Satyagrahic fast)
 6. Fordított tárgyalás (Reverse trial)
 7. Erőszakmentes zaklatás
Fizikai intervenció
 1. Beülés
 2. Beállás
 3. Behajtás
 4. Belépés
 5. Beszórás (Mill-in)
 6. Beimádkozás (Pray-in)
 7. Erőszakmentes rajtaütések
 8. Erőszakmentes légi rajtaütések
 9. Erőszakmentes invázió
 10. Erőszakmentes behatolás
 11. Erőszakmentes elzárás
 12. Erőszakmentes megszállás
Társadalmi beavatkozás
 1. Új társadalmi minták bevezetése
 2. Létesítmények túlterhelése
 3. Betelepülés (Stall-in)
 4. Beszólás (Speak-in)
 5. Gerilla színház
 6. Alternatív társadalmi intézmények
 7. Alternatív kommunikációs rendszerek
Gazdasági beavatkozás
 1. Fordított sztrájk (Reverse strike)
 2. Ülősztrájk
 3. Erőszakmentes földfoglalás
 4. Blokádok nyílt megtagadása
 5. Politikai indíttatású hamisítás
 6. Kizárólagos beszerzések
 7. Vagyontárgyak lefoglalása
 8. Dömping
 9. Szelektív pénzügyi támogatás
 10. Alternatív piacok
 11. Alternatív közlekedési rendszerek
 12. Alternatív gazdasági intézmények
Politikai intervenció
 1. Adminisztratív rendszerek túlterhelése
 2. Titkosszolgálati ügynökök személyazonosságának felfedése
 3. Bebörtönzésre irányuló törekvés
 4. „Semleges” jogszabályokkal szembeni civil engedetlenség
 5. Együttműködés nélküli hatásgyakorlás (Work-on without collaboration)
 6. Kettős szuverenitás és párhuzamos kormányzás
Forrás: Sharp, Gene. The Politics of Nonviolent Action (3 Volumes), Boston: Porter Sargent, 1973. Provided courtesy of the Albert Einstein Institution, Könyvei: http://www.amazon.com/Gene-Sharp/e/B001JSC3EI
vége

2017. február 24., péntek

Egy hónapot ingyen dolgozunk


A minap azt olvastam, hogy a kormány nagypénteket munkaszüneti nappá akarja nyilvánítani. Ami szerintem egy nagyon jó ötlet, megérdemelnek az emberek még egy munkaszüneti napot. Tudom nem nagydolog, de akár tetszik, akár nem ez jó dolog, hogy egy napot otthon lehetnek az emberek a családjukkal és nem kell a munkahelyi gondokkal bajlódni, persze az is igaz, hogy nem lehet leugrani a tescoba nagybevásárolni. Persze van aki háborog, mert így az emberek mindent felvásárolnak a boltokban a húsvét miatt, amit amúgy is megtennének, tehát ami kiesett a kereskedelemben nagypénteken annak a triplája jön vissza nagyszombaton és az előtte lévő nagyhéten. Tehát milyen veszteségről is beszélünk, mert akkor pro és kontra mondjuk el ezt is.

Eddig nem is volna baj, de erre a hírre egyből beindult a balos mémmédia, akike csak a pillanatnyi hatalmi érdekeik vezérelnek és ebből is megpróbálnak politikai tőkét kovácsolni maguknak, jönnek azzal hogy micsoda kiszúrás az emberekkel és miért inkább nem szentestét nyilvánítják munkaszüneti nappá. Kérdezem én, amikor a balosok hatalmon voltak miért nem fordult meg a fejükbe, hogy szenteste munkaszüneti nap legyen? Mert nem emlékszem, hogy a nyolc évük alatt akár egyszer is felmerült volna ez a kérdés náluk. Akkor ezek után miért is követelőznek?

Az egyik balos oldalon azzal érvelnek, hogy ez micsoda kiesés a kereskedelemnek, a gyáraknak, hogy péntek ünnep szombat nem, és micsoda veszteség a vállalatoknak a kieső bevétel miatt. Csak azt felejtik el ezek a troll hőbörgők, hogy a munkavállalók gyakorlatilag egy hónapot ingyen dolgoznak a munkáltatóknak. Ugyanis ha heti fizetés volna ugyanezekkel a számokkal, akkor évente egy hónapnyi fizetéssel többet keresnének a munkavállalók, tessék utána számolni, de köszönhetően a kedves balos Bajnai „Liba” Gordonnak 2009-ben elvették a 13 havi fizetéseket és nyugdíjakat és semmit nem kaptunk cserébe, vagyis most úgy néz ki, hogy a kedves nagyvállalatoknak a magyar munkavállalók egy hónapot ingyen robotolnak, ebből évente menni extraprofitra is tesznek szert? Akkor most hogy is van ez, egy napért cserébe kapnak egy hónapnyi ingyenmunkát! Nézzük már meg, hogy még mindig ki jön ki ebből győztesen?


Az én véleményem és álláspontom nagyon egyszerű ebben a kérdésben mind nagypénteket, mind a szentestét a kormánynak munkaszüneti nappá kellene nyilvánítani, mivel egy keresztény országban élünk és ezek a keresztény kultúrkörhöz kapcsolódó ünnepek, igenis fontos, hogy ezek a napok a családé legyenek függetlenül attól, hogy valaki keresztény vagy nem.

2017. február 3., péntek

ELŐZETES - Kedvtelésből verte szét osztálytársa fejét egy cigány (Youtube)


Száva Benjamin először egy szoláriumot rabolt ki késsel, majd viperával támadt osztálytársára. A fiú iPhone-ját csak szórakozásból vette el, nem a szükség motiválta. Az első fegyveres rablása után még a gimnáziumból sem tették ki, a megtámadott fiú szülei szerint azért, mert az iskola vezetése félt Száva Benjamin családjától.