2017. május 30., kedd

168 óra, baloldal, manipuláció

Ma bementem az egyik nagy kereskedelmi lánc egyik boltjába és az újságoknál belelapoztam a 168 órában, na nem azért, mert annyira oda vagyok ezért a lapért, csak szeretek tisztában lenni, hogy a baloldali sajtó éppen miben hazudik, csúsztat, magyaráz vagy beszél mellé. Ezeket a sajtótermékeket nem szabad soha komolyan venni, mert hiányzik belőlük az őszinteség, az elhivatottság és az objektivitás. A cél az ellenfelek lejáratása és az olvasók manipulálása. 

Olvastam az éppen aktuális 168 óra e heti számában egy cikket, ami a közvélemény-kutatásokról szól. Elég érdekes cikk volt, több közvéleménykutató cég szakértőjét kérdezték meg, hogy milyen módszerrel dolgoznak a mintafelvételkor. A cikk általános és szakmai módszereket, technikai részleteket tárgyalt. Választ próbáltak adni arra a kérdésre, hogy az egyes kutatóintézetek eredményei között miért lehetnek olyan nagyok az eltérések. Elsősorban a kormánypártok támogatottságát elemezték. Már a cikkben is voltak manipulatív elemek az egyik ilyen az volt, hogy a cikk írója hitetlenkedett azon, hogy miért olyan nagy még mindig a kormánypárt támogatottsága. Ez a rész nem nagyon érdekelt engem, mert nem tulajdonítok neki, olyan nagy jelentőséget.

A cikk végén volt egy melléklet, amiben három párbeszéd szerepelt, azt akarták bemutatni, hogy hogyan is történik egy mintafelvétel, milyen párbeszéd is zajlódik le ilyenkor.

Az egyik párbeszédben egy középfokú technikumot végzett emberrel készült, ő senkiben nem bízott. A második egy diplomás volt, aki fullbalosnak vallotta magát, míg a harmadik nyolc általánost végzett és fullfideszes volt. A cikk ezen része eléggé manipulatív, mert azt sugalja, hogy a legbutább emberek fideszesek, a középfokú végzettségűek apolitikusak, míg a diplomások balosok, én nem ezt tapasztaltam. A legprolibb legiskolázatlanabbak mindig balosok, a középfokúak eléggé megosztottak, kb. egyenlő arányban van fideszes, balos és jobbikos, a diplomások pedig inkább apolitikusak sok köztük a jobbikos, meg a fideszes és elenyésző a balos, azok is a diplomások legbutább részéből.

Sőt ha közvéleménykutatásokat nézek, ahol a végzettség, kor, foglalkozás alapján nézik a választópolgárokat még színesebb a kép, tehát a 168 óra kis melléklete eléggé egysikú és manipulatív, magyarán egy nagy hazugság, amiben a baloldalt próbálták intelektuálisabbnak feltüntetni. Persze van aki ezt beveszi, mondjuk aki 168 tórát olvas.

Persze a baloldali orgánomukon nincs mit csodálkozni mindig manipulálnak, hazudnak, csúsztatnak, félremagyaráznak.

Íratlan ALKOTMÁNYUNK alapelvei


Íratlan ALKOTMÁNYUNK (józan magyar paraszti ész szerinti „Szentkorona” Alkotmány) alapelvei:

1. Magyar emberek – a magyar nemzet, a MAG népének tagjai –, nem az anyag, hanem a szellem elsődlegességében hisznek. Mint az ősi égi szellem, a mindenhol jelenlévő energiák és a földi anyagi lét egységének lelkes megvalósítói, kifejezik a közösségalkotással kapcsolatos alábbi IGAZSÁGOS elveket, melyek generációról generációra szállóan: örök időkre meghatározzák létüket.

2. Szentkorona egy létező, örök-életű személyiség, s mint ilyen, a magyar emberek múlt, jelen és jövő generációit egyesíti magában nemzetté. Őfelsége a Magyar Szent Korona (mint beavató korona) Szentkorona uralmát jelképezi a Kárpát-medence felett. A jogok és kötelezettségek tekintetében Szentkorona minden tagja egy és ugyanazon szabadságban él; ahol lakik: lakhatási joga, megélhetési joga, és aktív képviseleti joga kell, hogy megvalósuljon. Jogai természetesen csak annak vannak, aki az igényelt jogokkal egyenes arányú kötelezettségeit is teljesíti Szentkorona (azaz sorsközösségű társai) felé.

3. Minden magyar közösség alapja a nő és férfi szeretetteljes együttélését, a generációk (Szentkorona) továbbélését megvalósító család. A számosabb közösségek együttélési feltételeiket, szabályaikat jelen elvek figyelembe vételével maguk határozzák meg. A Hétboldogasszony kegyelmi irányítása alatt, a hármas vezetés kialakításával biztosítják a közösségi vezetés igazságosságát!

4. Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, Szentkorona által jelképezett egyetemes generációk örök, elidegeníthetetlen tulajdona, s ekként Szentkorona testét alkotják. Ezeket csak Szentkorona tagjai, a közjó szolgálatukkal arányosan birtokolhatják. Az Ősten által teremtett és/vagy a természet méhében született anyagi és szellemi értékek, és a magyar generációk által létrehozott kultúra, mint az ősi magyar nyelv és írás, népművészeti értékek, termelési módszerek, nemesített növények, állatok Szentkorona védelmét élvezik. Szentkorona felvállalja a más embercsoportokkal, az élő és élettelen természettel szembeni felelősséget is.

5. A birtokos a birtokot nem semmisítheti meg, csak Szentkorona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot. A birtokos kötelezettsége a birtokot rendeltetésszerűen a helyi közösség érdekeivel összhangban, velük egyeztetett módon használni, működtetni és fejleszteni. A birtok hagyományos rendeltetése is csak az érintett helyi közösség egyetértésével módosítható. Az államot is korlátozza jelen íratlan Alkotmány, ezért maga az állam is Szentkorona tagjaként, csak birtokosként rendelkezhet Szentkorona tulajdonai felett.

6. A magyar közösségek tagjai a közös feladatok szolgálatára, a közjó szolgálatára közmegegyezéssel államo(ka)t hozhatnak létre, mely(ek)nek Alaptörvényét közösen állapítják meg. Ilyen állam Magyarország, mely örökké szabad és területén minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. Az „IGAZSÁG szabaddá tesz” elvét az állam-működés minden területén alkalmazni kell!

7. Adott történelmi időszakban a magyarsággal együtt élő nemzetek tagjai is Szentkorona tagsággal bírhatnak a magyar nemzet közös döntése alapján, ha azok felvállalják e közös alapelveket, s ezek folyamatos védelmét. Államalkotó nemzet az, amely elfogadva Szentkorona értékrendjét, kultúrájának helyet talált Szentkorona Országainak területén.

8. Mindazzal szemben aki, vagy ami megsérti Szentkorona Alkotmányának az előző pontokban megfogalmazott értékrendjét, Szentkorona minden tagjának nem csak joga, hanem kötelezettsége: élete árán is ellentmondani és ellenállni!

vége

2017. május 29., hétfő

Hajléktalan sztorim és a baloldal

A baloldaliak mindig azzal jönnek, hogy amióta a Fidesz van hatalmon, az ország micsoda nagy elszegényedést szenvedett el. Persze nem Rolex Lacira alias Botka "fizessenek a gazdagok" Lászlóra gondolok. Ő nem tartozik ebbe a körbe, bár lehet, hogy egy-két kategóriával alacsonyabb terepjáróra és rolex karórára fussa már csak neki, de azért őt magát nem sorolnám a szegények közé. 

Ami az elszegényedést illeti, ez valahol lehet igaz, bár tegyük hozzá szegények mindenhol vannak a világon, tőlünk keletre és nyugatra egyaránt, és 2010 előtt is volt szegénység és lecsúszás, szóval sok esetben ez inkább csak manipuláció, aminek a célja a politikai tőke kovácsolása. 

Van is ezzel kapcsolatban egy érdekes történetem. Történt, hogy az egyik vidéki városban - szándékosan nem nevezem meg a helyet és nem nevezek nevén senkit, de ha az illetők elolvassák, akkor egyből magukra ismernek - a helyi baloldaliak - hogy melyik baloldali párt, azt mindenkinek a fantáziájára bízom - bizonyítva, hogy a Fidesz miatt mennyien elszegényedtek az elmúlt lóévekben az egyik helyi hajléktalannal példálóznak, őt hozzák fel példának minden rendezvényükön, amit helyben tartottak, sőt sokszor szerepeltetik is őket, például legutóbb május 1-én a szokásos évi majálisukon. Állításuk szerint, a helyi hajléktalan azóta került az utcára, hogy Orbán 2010-ben megszerezte a hatalmat. Micsoda mocsok kormányzást is folytat a Fidesz, hogy szerencsétlen emberek utcára kerülnek. 

Eddig a pontig szép is meg jó is a történet, szívszorító és tökéletes, amilyennek kell lennie, és tökéletes példa arra, hogy Orbán miatt mennyien elszegényedtek. És akkor tegyük hozzá gyorsan, hogy ez volt a mese része. 

Ugyanis a hajléktalant, aki kb. az ötvenes évei közepén járhat személyesen ismerem már vagy 25 éve. Én még középiskolába jártam, mikor megismerkedtem vele. Azt hiszem valami Józsefnek hívják, de ez most teljesen lényegtelen, úgyhogy nevezzük Józsinak. A kilencvenes évek közepén találkoztam vele először valamikor 1995 tájékán - szóval még jóval az első Orbán kormány előtt - ami Józsink már - és most kapaszkodjon meg mindenki - akkor hajléktalan volt, alkalmi munkákból, guberálásból és kéregetésből tartotta fel magát. Sokszor - mivel alapvetően jámbor volt - egyik másik lépcsőházba be is engedték éjszakára a pincébe, főleg, ha nagy hideg vagy eső volt. Amúgy ha arról volt szó, bármit megcsinált. 

Egyszer beszélgettem Józsival, elmesélte, hogy az apja nagy ember volt a tsz-be, az anyja meg valami gyárban volt irodavezető, szóval tipikus kádárista értelmiségi családból jött, neki is volt családja, két lánya, szép nagy háza, autója, meg ami kell. Csakhogy volt egy rossz szokása Józsinak, és ezt nem is titkolta, nagyon szeretett inni, és ha elkezdte, akkor nem tudta abbahagyni, mesélte hogy mikor jött a rendszerváltás elsők között repült, aztán jött a következő munkahely, ott is piált, majd a következő pár év alatt kb. egy tucat munkahelye volt, és mindenhonnan kirúgták, aztán ezt megunta az asszony, aki elvált, a házat kocsit eladták, hazament a szüleihez, az apja beteg volt, kölcsönöket vettek fel a szülei a házukra, majd az apja és az anyja is meghalt egy éven belül és a ház is eluszott, mivel nem tudták fizetni a hiteleket a szüleit is kölcsönből temette el és persze még a gyerekek után is fizetni kellett a gyerektartást, szóval egyik napról a másikra mindent el kellett adnia és az utcán találta magát és piált, igaz egyre silányabb piára futotta, de nem keseredett el, ahogy ő fogalmazott: " ez van, ezt dobta a gép". És mivel piált és hajléktalan semmi esélye a talpra állásra, mivel nem kap munkát így az ital az egyetlen vigasza. Valahol megértem és sajnálom őt.

De ami a lényeg ebből a történetből is jól látszik, hogy nem Orbán miatt jutott az utcára, mivel már az első Orbán kormány előtt is az utcán élt, számomra csoda, hogy még mindig életben van, igazi túlélő.

Azt is megértem, hogy a túlélésért a ballibekhez állt, akik etetik, segítik ha hasonló helyzetbe lennék én is ezt tenném, szóval őt magát nem ítélem el, csak a ballibeket, hogy ezzzel az emberrel manipulálnak.

Persze lehet mondani, hogy nem tudják, hogy biztosan hazudott a hajléktalan. Még ha így is lenne, a minimum, hogy utána járok a történetnek, de ebben az esetben még ez sem igaz. Ugyanis ismerem a helyi balost, aki a hajléktalannal roadshowzik, ráadásul ebből a korszakból, azokban az időkben elég nagyban nyomta magába a különböző drogokat, de ő is találkozott nem egyszer ezzel a hajléktalannal.

Ezek után gondolkozzon el mindenki, hogy mennyire veszi komolyan mindazt, amit egy magát baloldalinak nevező párt mond legyen szó bármilyen témáról.


Miért szavaztam a komcsikra?! Korábban! Egy kis magyarázat.


Egy nagyon régi - tulajdonképpen egyetemi - ismerősöm, vagy inkább jóbarátom - igaz több mint tíz éve nem találkoztunk és nem is beszéltünk - engem kommunistának tart, és nem is érti, hogy a különböző közösségi oldalakon én miért is likeolgatom a különböző jobboldali, keresztény vagy nemzeti érzelmű oldalakat, amit többször is a szememre vetett már, pedig mekkorát is téved, ugyanis sohasem voltam az, sőt magukat a baloldalinak nevező pártokra még sohasem szavaztam olyan választáson, aminek tétje volt. Itt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy aminek tétje volt, az országra, a hazára vagy a magyarságra nézve. 

Egyszerűen nem érti meg, hogy mit miért is teszek, aminek semmi köze nincs az ideológiához. Nem az ideológiai alap az, ami miatt rájuk szavaztam, hanem kizárólag a véleménynyilvánítás, az irónia és a cinizmus okán tettem ezt. Arról nem beszélve, hogy a hazai nemzeti radikálisok, akkori nevén MIÉP nem is indult az Uniós csatlakozás elleni tiltakozásul az EP választáson.

A jó barátom ettől függetlenül, ő a mai napig annak tart, pusztán azért, mert 2004-ben és 2009-ben az európai parlamenti képviselők választásakor én a Thürmer Gyula nevével fémjelzett Munkáspártra szavaztam és 2014-ben aláírtam az ajánlóívüket, hogy képviselőt indíthassanak a lakókörzetemben.  

Nem értette meg, hogy én - függetlenül attól, hogy valahol tisztelem Thürmer Gyulát, aki hű maradt az elveihez, még ha az a kommunizmus is, de ezt nem szeretném semmilyen formában sem részletezni, nem ez a célom ezzel a cikkel - nem vagyok, nem voltam és nem is leszek soha kommunista, és hogy soha semmilyen baloldali pártot nem kívánok komolyan támogatni. 

A Munkáspártra azért szavaztam, mert az volt a véleményem, és igazából ma is az, hogy az egész Európai Parlament nem több egy hatalmas szemfényvesztésnél, és hogy az egész EP képviselőválasztásoknak és az ezzel járó hajcihőnek kb. annyi értelme van, mint a totálesélytelen, fullkommunista ideológiát képviselő Thürmer Gyula vezette Munkáspártra leadni egy szavazatot, akinek - mindezek ellenére - semmi esélye nem volt arra, hogy bekerüljön az Európai Parlamentbe. Ez egy cinikus hozzáállás némi iróniával megfűszerezve, de ezt sohasem tagadtam, és nem is fogom. Na tehát én pontosan ezért szavaztam kétszer is az EP választásokon a Munkáspártra. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ez a véleménynyilvánításnak egy sajátos formája, de szerintem elég egyedi. A legutóbbin természetesen nem így tettem, de az már egy másik történet, egyszer talán azt is részletesen elmesélem.

Ami pedig a 2014-es támogató aláírásomat illeti, szerény véleményem szerint mindent meg kellett tenni akkoriban azért, hogy az összefogás-kormányváltók-ballibekkel szemben legyen egy választható alternatívájuk a baloldali-balliberális szavazóknak is. És ugye hála a választási reformnak, annyi képviselőt támogathatok az aláírásommal, amennyit csak akarok, ez ugyebár nincsen korlátozva 2014-től. 

2017. május 27., szombat

Nick Griffinről a modern boszorkányüldözés áldozata

Olvasom, hogy a Magyarországon letelepedni kívánó brit állapolgárságú - őshonos - angol egykori politikust a TEK javaslatára a Bevándorlási Hivatal kitiltotta az országból, mert szerinte nemzetbiztonsági kockázattal járna, ha engednék számára a letelepedést. Számomra talány, hogy egy teljesen hétköznapi, értelmiségi, tanult a politikától visszavonult európai ember milyen valós kockázatot jelent Magyarország számára?

Arról nem is beszélve, hogy soha nem is volt az angol/brit politika fősodrába, nem volt semmilyen paramilitáris szervezet tagja, nem vett részt terrorakcióban, nem követett el soha életében egy köztörvényes bűncselekményt sem, még szabálysértéséről sem tudni, nem ült börtönbe, ami sok migránsról és a hazai kisebbség tagjairól nem igazán mondható el. Ezt magyarázza már el nekem valaki! De komolyan! És ne jöjjenek azzal, hogy a "brit szélsőjobb vezére", mert ez önmagában nem bűn és semmilyen veszélyt nem jelent az országra, még akkor sem ha elindulna a magyar választásokon, valamelyik hazafias párt színeiben.

Szerintem a jelenlegi helyzetben örülnünk kellene annak, ha van olyan ember Európában főleg Nagy Britanniába, aki le szeretne telepedni Magyarországon és ráadásul még az illető tősgyökeres európai, aki valószínűleg tőkét és tudást is hozna az országba. Ő róla el lehet mondani, hogy nem megélhetési szándékkal érkezne az országba, és nem is pénzért vette a beutazást. Egy EP képviselő, az már nem is jó nekünk? Bezzeg Fekete Pákó az kell nekünk, pedig ő is egy bevándorló! Őt vajon megvizsgálta a terrorelhárítás.

Ma ott tartunk, hogy ha valaki nacionalista, vagy csak szereti a hazáját vagy népét, egyszerűen megbélyegzik, anélkül, hogy csinált volna valamit. Már a puszta tény, hogy kiáll a nemzetéért elég, hogy valaki ellen boszorkányüldözést folytassanak. Mert ma a keresztények, nacionalisták, hazafiak és nemzetükért aggódók ellen boszorkányüldözés folyik. Folyamatosan megbélyegzik őket, olyan bűnökkel és rendszerekkel mossák őket össze, amihez semmi közük, elég csak  náci Németországra gondolni, amit mindig felhoznak érvként, még egy brit ellen is úgy látszik. Az bezzeg, ha valakit filozófiai nézetei miatt utasítanak ki, nem számít diszkriminációnak. Ilyenkor hol vannak a jogvédők? Ha egy szomáliai lett volna, akkor már a balliberálisok az Origó meg a Pestisrácok irodáját kezdenék meg lebontani, és azt üvöltenék, hogy micsoda diktatúra van. Erről vajon Andy Vajna nem akar filmet forgatni? Egy ilyen filmre nem jutna a filmalapból, ez legalább a valóságról szól, nem a hülyeségről és a propagandáról, mint a korábbi filmek, amihez a nevét adta a Filmalap vezéreként.

Azért kíváncsi lennék, hogy a Magyarországon élő rengeteg afrikai közül, akik mondjuk nap, mint nap a Blahán lebzselnek, hányat vizsgált meg a TEK? Közülük, hány jelent nemzetbiztonsági kockázatot?! Egy sem? Vagy a korábbi francia robbantásokban részt vevő és korábban Magyarországot is megjárt migráns-menekült-terrorista Salah Abdelslam vajon ő nem jelentett nemzetbiztonsági kockázatot? Vagy kérdezem a sok agymosott balliberálist, hogy a két évvel ezelőtt - de még mai nap is - Magyarországra ellenőrizetlenül érkezett tömérdek migráns között hány potenciális terrorista van, aki kimondottan azért jött, hogy embereket gyilkoljon?

Vagy a manchesteri robbantó, ő milyen nemzetbiztonsági besorolást kapna a TEKtől? Mert ha egy ártalmatlan Nick Griffint nem engednek be, de mindenféle jöttmentet meg igen, akkor valami nagy baj van a magyar terrorelhárítással, teljesen mindegy, hogy TEK-nek vagy kutyafülének hívják, a baj nem kicsi.

Azért az is érdekes, hogy a ligeti huligánt megfenyegető hontalan csecsen nyugodtan éldegélhet Magyarországon, mert semmiféle kockázatot nem jelent, sőt fenyegetőzhet is. Ő nem jelent kockázatot?! Az ő esetében miért nem vizsgálódtak? Nem volt rá idő, vagy nem kérte meg a kedves szolgálatot senki?

Mondjuk ki, a magyar kormány beijedt. Félnek attól, hogy mit szólna a balliberális álomvilágba élő Nyugat-európa, akinek a seggét nap mint nap fényesre nyaljuk, mert abban az álomba ringatjuk magunkat, hogy milyen jó is az nyugatiak csicskásának lenni. Szégyen, hogy ez a XXI. századi Magyarországon, aki az Európai Unió tagállama, azé az Uniójé, amely úgy aposztroflja magát, hogy az emberek szabadon utazhatnak és letelepedhetnek az egész Unióba, de ezek szerint vannak kivételek, ezt már Orwell Állatfarmjából megtanulhattuk. Mindenki egyenlő, de vannak egyenlőbbek.

A baloldali szavazók! (csak kép)


2017. május 26., péntek

PAUL CRAIG ROBERTS: Washington és Izrael fenyegeti a békét

forrás:

/A cikk egy tízes skálán tízet érdemel/
Paul Craig Roberts professzor,  Ronald Reagan volt pénzügyi államtitkára, a Wall Street Journal egykori szerkesztője cikke elején leszögezi: „Washington és Izrael fenyegetést jelentenek a békére. Washington világhegemóniát akar és Izrael a Közel-Keleten akar hegemóniát.
Két ország áll Washington világhegemóniájának útjában: Oroszország és Kína”.
Emiatt Washingtonnak tervei vannak, hogy mindkét ország ellen megelőző atomcsapásokat hajtson végre. Nehéz elképzelni az emberiségre néző súlyosabb fenyegetést, miközben a kongresszusban, a szolgai médiában és az Egyesült Államok, illetőleg Washington európai vazallusai  nyilvánosságában ennek kifejeződésének nyoma nincs.
Két ország és egy harmadik egy része áll Nagy Izrael útjában. Izrael meg akarja szerezni Libanon déli részének vízforrásait, de ezt nem tudja. Ugyanis ennek ellenáll a libanoni Hezbollah milícia, amelyet Szíria és Irán segít. Ez az, amiért Szíria és Irán Washington célkeresztjében van. Washington a katonai biztonsági komplexumot, a Wall Streetet, a túlméretezett amerikai bankokat és Izraelt szolgálja.
Nem világos, vajon Oroszország és Kína megérti-e, hogy Washington velük szemben mutatott ellenségessége nem afféle félreértés, amelyet a diplomácia nem tud kiegyenesíteni.
Egyértelmű, hogy Oroszország nem avatkozott be az amerikai elnökválasztásba. Nem rohanta le Ukrajnát és nem akarja lerohanni Lengyelországot vagy a balti államokat.
Mintha Lavrov orosz külügyminiszter se értené teljesen Washington szándékát, hiszen folyamatosan dűlőre akar jutni Washingtonnal, amikor Washington uralkodni akar Oroszország fölött és azt el akarja szigetelni.
Mind Lavrov, mind az orosz média nem mindig mutatja azt, hogy megérti, Washington szándéka nem más nemzetek érdekeinek utat engedni.
A szerző később rátér a neokonokra. Így ír róluk: „A neokonzervatívok, akik mind az amerikai külpolitikát, mind pedig annak a nyugati médiában való tükröztetését a kezükben tartják, főként cionista meggyőződésű zsidók. Egyesek közülük kettős izraeli-amerikai állampolgárok”. Meg vannak győződve róla, hogy a történelem Amerikát választotta arra, hogy uralja a világot.
Mivel Izrael irányítja az USA közel-keleti politikáját, Izrael irányítását arra használja, hogy Washington eltávolítsa azon akadályokat, amelyek Izrael terjeszkedése előtt állnak.
Eddig Izraelnek sikerült Szaddam Husszein kormányának megdöntése, az iraki káosz létrehozása, Washington háborúja Szíriában és Irán amerikai démonizálása abban a reményben, hogy az elegendő démonizálás végül igazolja a háborút.
Abszurd az orosz  külügyminisztériumnak az a hite, hogy Washingtonnal meg lehet egyezni, ha az nem az orosz megadás.
A kínai kormány a jelek szerint azt hiszi, hogy a Wall Street és az amerikai nagyvállalatok túlzottan függenek az olcsó kínai munkaerőtől, ami az amerikai rendszernek profitot biztosít és ezért ezt a profitot nem fogják háborúval veszélybe sodorni.
Azzal, hogy Oroszország és Kína alábecsüli a háború kockázatát, nem tudják mozgósítani a világ ellenállását Washington vakmerő játéka ellen és ennek következtében lehetővé teszik azt, hogy az USA a háború felé mozduljon.
Az amerikai fősodratú szolgai sajtó ezt a mozgást olajozza és tüzeli. Méghozzá hihetetlen nonszenszek feltálalásával. Mint a Newsweek, amely legfrissebb számának /2017. május 26/ címlapján Putyin arcképe látható ezzel a szöveggel: „Az amerikai demokrácia szétverését célzó Putyin kampányából” és, csupa nagybetűkkel: „Az összeesküvés Amerika ellen”.
Ami mutatja, Amerikában a demokráciát az érdekcsoportok valóban elpusztították. És nem Putyin.
De az amerikai olvasók ezt elhiszik. Nem látják, hogy az amerikai katonai/biztonsági komplexumnak  nagy ellenségre van szüksége, és ezt az igényt most Oroszország szolgálja. Miközben Putyin demokrata.
Ha Washington békét kötne Oroszországgal és Kínával, aláaknázná annak igazolását, hogy évente 1000 milliárd dolláros katonai/biztonsági költségvetésre van szükség.
De az igazság kimondása Amerika-ellenes lett, és hiánycikk a nyugati világban. Egyre ritkább. De fürödjünk benne, míg legalább egy pici van belőle.
Ajánlja Paul Craig Roberts.

2017. május 24., szerda

Egy kis Tisza István gróf

Olvasom, hogy az MSZP nem vesz részt Tisza István szobrának avatásán, mert szerintük megosztó, meg tudom is én micsoda. Egyfelől nagyon jó dolog, hogy egy ilyen eseményen nem rontják a levegőt, hiszen pont a szellemi elődjük, sőt mondhatnám a pártjuk alapítói voltak, akik meggyilkolták korának egyik legtehetségesebb politikusát. 

Persze Tisza István sem volt tökéletes és órákig lehetne sorolni a hibáit, de melyik miniszterelnöknek nem? A mai kor embere számára sok olyan dolog van, ami ellenszenves, de nem szabad elfelejteni, hogy ami nálunk nem volt, vagy korlátozottan volt, máshol sem volt másképp. Tehát a maga korában a fősodratú politikai gondolkodást képviselte. De minden kormánynak megvannak a maga hibái, ami abban a korban hibának számított míg az utókor esetleg majd máshogyan fogja értékelni. De egy valamit el kell róla mondani, ő egy olyan történelmi személyiség, akit politikai oldaltól függetlenül minden magyar ember számára vállalható. 

Nem volt korrupt, talpig becsületes volt és kiállt az igazáért, manapság ezek az erények nem mondhatók el a politikai elit tagjairól. Arról nem beszélve, hogy egy olyan korban volt az ország vezetője, ami a magyar történelem egyik legnehezebb és legsötétebb pillanata volt. Azt kevesen tudják róla, hogy eleve ellenezte a háborút, de később kénytelen volt megváltoztatni az álláspontját, amit nem azért tett, mert hirtelen háborúpárti lett, hanem a történelmi és politikai körülmények erre kényszerítették. Azt mindig elfelejtik a balosok megemlíteni, hogy 1914-ben Magyarország nem volt szuverén ország, igaz széles körű - mai szóval élve - autonómiával rendelkezett a belső ügyek intézése terén, de a legfőbb ügyek a külügy és a hadügy meg a pénzügyek egy része az un. "közös" vagyis bécsi irányítás alatt volt, és minden esetben a császár akarata érvényesült. Azt se szabad elfelejteni, hogy a Császár a legfőbb hadúrként szabadon rendelkezhetett a haderővel és az akkori Honvédség nem igazán jelentett ütőképes haderőt, de ebbe most nem mennék bele, az egy külön történet, hogy hogyan is nézett ki a Monarchia hadereje. 

Persze a polkorrektnek nem mondható baloldal még azt is fel szokta hozni, hogy arisztokrata volt, mintha ennek bármilyen jelentősége is volna, úgy állítva be, mintha az arisztokrácia valami maradiságot vehemensen védelmező társadalmi csoport volna, csak azt felejtik el, hogy majd 1000 évig az ország meghatározó politikai erői voltak. És az arisztokrácia nem jelentette azt automatikusan, hogy az illető több ezer holdas nagybirtokos volna, ami megint nem igaz, ez a marxista trténetírás egyik nagy találmánya, hogy az arisztokráciát és a nagybirtokosokat szándékosan összemossa, erről a gyakorlatról a baloldal a mai napig nem szokott le.

Azt a bírálói mindig elfelejtik megemlíteni, hogy az első világháború idején politikai oldaltól függetlenül, mindenki háborúpárti volt. Németországban a szocdemek a császár mögé sorakoztak fel és nem volt ez másképpen Angliában, Franciaországban vagy a Monarchiában, de még az abszolutista Oroszországban sem. Mindenki akarta a háborút és a könnyű győzelmet, mert bedőltek a propagandának, aztán szörnyű csalódás lett a vége. Azt sem szabad elfelejteni, hogy 1918 tavaszán még nem dőlt el, ki nyeri meg a háborút, mindkét oldalnak igen nagy esélye volt a győzelemre, de végül az események az Antantnak kedveztek. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy az Antant képviselői értetlenül nézték, hogy az egyik legtehetségesebb politikusukat megölik a magyarok a legtehetségtelenebbet meg kinevezik miniszterelnöknek Károlyi Mihály személyében. 

Ha a fegyverszünet idején egy Tisza állt volna az Ország élén, ma nem ott volnának az országhatárok, ahol a pökkhendi antant meghúzta, hanem jóval a magyarlakta területeken túl. Na ezen kellene elgondolkoni kedves ballibbancsok, ha nincs a pártalapítótok Kun Béla, akkor nem is kényszerítetek volna ránk egy olyan békét, mint a trianoni békeszerződés.

A terror hálójában

Egy újabb fejezethez ért az elmúlt évek iszlamista terrorhulláma Európában. Hol van már 2004 London vagy Madrid, már szinte senki nem emlékszik ezekre az eseményekre és lassan a mindennapok részévé válik a terror, az emberek többsége kezd immunis lenni rá. Pedig ez teljeséggel természetellenes, dehát a politikai sablonballiberális oldalnak, pont ez az érdeke. 

Már a sokadik robbantás Európában a tegnapi Manchesteri, de az európai balliberális oldal semmit nem tanul, és továbbra is ragaszkodik a már évek óta megbukott világnézetére és görcsösen próbálja ráerőltetni a teljes lakosságra a beteges és a történelem szemétdombjára való nézeteiket. Megint ugyanaz a színjáték játszódik le újra és újra. Csak a nevek, a helyszín, az időpont és az áldozatok száma változik, esetleg az elkövetés módja, de a lényegen nem változtat. Ez játszódott le a Charlie Hebdonal, a Párizsi, Marseillesi, Kölni és már ki tudja hány merényletnél. Robbantanak, rendkívüli állapot, nyomozás, hirtelen találnak egy tucat elkövetőt, virágok facebookon együtérző üzenetek milliói, meg a francia, német stb. zászlós képek, eltelik egy kis idő és a következő merényletig senki sem foglalkozik többet ezzel. Pedig megoldani kellene nem tolni magunk előtt a problémát. A probléma maga az illegális bevándorlás, ami tömeges bevándorlást jelent a világ iszlamista részéről, akik nem akarnak beilleszkedni, hanem az itteni jólétet akarják és a saját szokásaikat, legyenek azok bármennyire is idegenek a befogadók számára, már-már kötelező elfogadni és ha valaki szót emel, jön a balliberális oldal és kikiáltja rasszistának, nácinak vagy ki tudja minek. Hiszen ha valaki nem ért velük egyet, mindegy milyen politikai nézeteket vall, az egyből náci az ő szemükben és ezzel kizárják őket a politikai palettáról. Folyamatosan elbagatellizálva a bevándorlás okozta problémákat, pedig konstruktív javaslatokra és konszenzusra lenne szükség ebben a kérdésben, mert ez minden nemzet saját nemzeti létérdeke.

Mert tetszik vagy sem a bevándorlók, akik illegálisan jönnek Európában olyanok mint a sáskák, egyre csak többen lesznek egyre többe fog kerülni az eltartásuk, majd mikor mindent feléltek továbbállnak és kezdődik minden elölről. Igen sáskák, persze tudom ezzel egyből náci lettem a balliberálisok szemében, na akkor kedves ballibbancsok inkább vagyok náci, minthogy tétlenül nézzem, sőt tapsoljak is ahhoz, hogy az amit európai civilizációnak hívunk, hála nektek napról-napra oszlik semmivé.

És miközben a szemetekben kereszténynek lenni bűn, addig mindent megtesztek a muzulmánok jogainak az érvényesítése érdekében, úgy állítva be őket, mintha Európában a muszlimokat hátrányosan megkülönböztetnék, pedig a legjobban üldözött vallás a világon pont a kereszténység, akiknek az érdekében meg semmit nem tesztek, csak némán hallgattok, ez aztán a kétszínűség iskolapéldája.

A bevándorlók, akiket a balliberálisok beteges és görcsös módon védenek nem tisztelve a befogadók jogait, szokásait és a jóindulatukat egyszerűen terrorakciókat hajtanak végre. Bár ki tudja, lehet, hogy a balliberálisok pont ebben érdekeltek, mert így be lehet vezetni a kényszerintézkedéseket és a szükségállapotot, majd ha kell erővel ráerőltetni a többségre az akaratukat, mint amit tesznek már évtizedek óta. 

A nemi erőszakon, a garázdaságon vagy a no go zónákon már senki nem lepődik meg, szinte teljesen normális dolgok, és lassan a merényletek is azok lesznek, már nem is számít ki vagy kik az elkövetők, általában ugyanazok iszlamisták, fundamentalisták vagy terroristák ezek a szavak lassan egymás szinonimái lesznek. De mit csodálkozunk ballibek az elmúlt 50 év legnagyobb sikerének azt tartják, hogy Obamát elnöknek választották és ezzel ő lett az USA első szinesbőrű elnöke. Ez a fajta mentalitás pedig mindent elárul róluk. Ezek után nincs min csodálkozni.

2017. május 20., szombat

ELŐZETES - Csak a cigányt nem lakoltatják ki (youtube)


Kilenc hónapja fizet egy bérlő egy olyan önkormányzati bérlakásért, melyet elvett tőle egy cigány család. A lányával élő nőhöz egyszerűen beköltözött egy népes família, neki mennie kellett. Az önkormányzat nem segít, a rendőrség tehetetlen, a jogszabályok pedig nem a jogos bérlőt védik. Szomorú valóság a nyolcadik kerületből.

2017. május 11., csütörtök

10 ok, ami miatt a „melegházasság” veszélyes a társadalomra (Ellenforradalmár)

Forrás

1. A „melegházasság” nem házasság
Attól, mert valamit házasságnak hívunk még nem lesz az. A házasság mindig is férfi és nő szövetségét jelentette, amely természete szerint a gyermekek nemzésére, nevelésére valamint a házastársak egységére és jólétére rendeltetett.
Az úgynevezett „melegházasság” népszerűsítői valami teljesen mást kínálnak. Egy egységet két férfi vagy két nő között. Ez tagadja a magától értetődő biológiai, pszichológiai és fiziológiai különbségeket a két nem között, amelyek révén kölcsönösen kiegészítik egymást a házasságban. Tagadják továbbá a házasság egyik elsődleges célját: az emberi nem fennmaradását és a gyerekek nevelését. Két teljesen különböző dolgot nem vehetünk egy kalap alá.

2. A „melegházasság” a természetjogba ütközik
A házasság nem csak egy kapcsolat emberi lények között. Az emberi természetben gyökerezik, ezért a természetjog által meghatározott. Bármilyen helyzet, ami intézményesült formában meghiúsítja a szexuális aktus alapvető célját, az a természetjogba ütközik és az erkölcs objektív normáit sérti.
Mivel a természetes erkölcsi törvény az emberi természetben gyökerezik, egyetemes és megváltoztathatatlan. Ez egységesen vonatkozik az egész emberi nemre. Parancsol és tilt, mindig és mindenhol. Szent Pál azt tanítja a rómaiakhoz írt levélben, hogy a természetes erkölcsi törvény minden ember szívébe van írva. (Róm. 2.14-15)

3. A „melegházasság” mindig megtagadja a gyermektől  vagy az édesapát vagy az édesanyát
A gyermek alapvető érdeke, hogy legyen édesapja és az édesanyja. Ezt az alapvető szabályt támasztja alá az a rengeteg nehézség, amellyel azok a gyermekek szembesülnek, akik árván nőnek föl, esetleg egyedülálló szülő, rokon vagy nevelőszülő neveli őket.
Ez a szerencsétlen helyzet intő jelként szolgál azonos nemű „szülők” által felnevelt gyermekek számára. Egy melegházasságba kényszerült gyerek mindig nélkülözi az édesanyja vagy az édesapja közelségét. Szükségképpen egy olyan fél neveli, aki nincs vele vérségi kapcsolatban. Meg van fosztva vagy az édesanya vagy az édesapa példájától. A „melegházasság” a gyerek legalapvetőbb érdekét hagyja figyelmen kívül.

4. A „melegházasság” szentesíti és támogatja a homoszexuális életstílust
Az új „család”-fogalom nevében a „melegházasság” nemcsak a homoszexuális kapcsolatokat szentesíti, hanem az egész homoszexuális életstílust, annak biszexuális és transzgender változataival együtt.
A polgárjogi törvények a társadalmi élet szabályait alapozzák meg. Nagyon fontos– néha döntő - szerepet játszanak az emberi gondolkodásmód és viselkedés befolyásolásában. Külsőleg formálják a társadalmi életet, de meghatározzák mindannyiunk percepcióit és viselkedésformáinak alakulását. A melegházasság jogi elismerése szükségképpen elhomályosít bizonyos alapvető erkölcsi értékeket. Lefokozza a hagyományos házasságot és meggyengíti a közerkölcsöt.

5. A „melegházasság” erkölcsi rosszat tesz polgárjoggá
A homoszexuális aktivisták állítása szerint a „melegházasság” egy polgárjogi kérdés, ami hasonló a ’60-as évek [amerikai] faji egyenjogúságért folytatott küzdelmeihez. Ez az állítás hamis. Először is a nem és a rassz két lényegileg különböző realitás. Egy házasulandó férfi és nő különböző jellegzetességekkel bír: elképzelhető, hogy különböző származásúak, lehet, hogy egyikük gazdag, másikuk szegény, az egyikük magas, másikuk alacsony. Ezek közül egyik tényező sem akadálya a házasságnak. A két egyén ettől függetlenül nő és férfi, így megfelelnek a természet adta feltételeknek.
A melegházasság viszont szemben áll a természettel. Két azonos nemű, függetlenül származásától, vagyoni helyzetétől, alkatától, műveltségétől sosem lesz képes a házasságra a leküzdhetetlen biológiai akadályok miatt. Másrészt az örökölt és megváltoztathatatlan származás nem hasonlítható össze egy nem genetikus és megváltoztatható viselkedéssel. Egyszerűen nem feleltethető meg a különböző származású férfi és nő házassága és két azonos nemű házasságának.

6. A „melegházasság” nem alkot családot, csak egy terméketlen kapcsolatot hoz létre
A hagyományos család általában annyira termékeny, hogy akik ennek gátat akarnak szabni, azoknak a természetbe beavatkozva fogamzásgátlót kell alkalmazniuk. A természetnek megfelelő házasság családot képez. Ezzel ellentétben a „melegházasság” lényegileg steril. Ha az úgynevezett „házastársak” gyereket szeretnének, meg kell kerülniük a természet rendjét egy drága és mesterséges eszközzel vagy béranyát kell alkalmazniuk. Az alapvető irányultsága ennek a kapcsolatnak nem a családteremtés. Ezért nem hívhatjuk az azonos neműek kapcsolatát házasságnak és nem biztosíthatjuk ugyanazokat az előnyöket számára, amikben az igazi házasság részesül.

7. A „melegházasság” visszaveti az állam házasságot támogató törekvését
Az egyik fő ok, amiért az állam a házasságot számos támogatásban részesíti az, hogy természeténél és megalkotottságánál fogva garantálja a normális feltételeket egy stabil, szerető és morális légkörhöz, ami segíti a gyermeknevelést. Biztosítja továbbá a szülők kölcsönös elköteleződését.
Ez hozzájárul a nemzet fennmaradásához és erősíti a társadalmat - ami létérdeke az államnak. A „melegházasság” nem biztosítja ezeket a feltételeket. Elsődleges célja – tárgyilagosan szólva – két egyén személyes kielégülése egy természeténél fogva steril kapcsolatban. Ezért nem formálhat jogot arra az állami védelemre, ami a valódi házasságnak jár.

8. A „melegházasság” rákényszeríti magát az egész társadalomra
A melegházasság legalizálása esetén az állam hivatalos és aktív támogatóvá válik. Kötelezi a köztisztviselőit, hogy vegyenek részt ebben az új polgári ceremóniában. Elrendeli, hogy ennek elfogadására tanítsák az állami iskolák diákjait. Szankcionálja azokat az állami alkalmazottakat, akik nemtetszésüket fejezik ki.
A gyerekek ki vannak szolgáltatva a magánszférába behatoló új moralitásnak. Az esküvőszervezéssel foglalkozó cégek arra kényszerülnek, hogy szolgáltatásaikat kiterjesszék az azonos neműek „esküvőire” is. A bérbeadóknak pedig el kell fogadniuk a homoszexuális párokat bérlőnek.
Az állam elvárja a keresztényektől és minden jószándékú embertől, hogy árulja el saját lelkiismeretét azzal, hogy szemet huny, hallgat arról, hogy ez egy támadás a természetes rend és a keresztény erkölcs ellen.

9. A „melegházasság” a szexuális forradalom trójai falova
A ’60-as években a társadalom elképesztő nyomás alá került. Mindenféle erkölcstelen szexuális kapcsolatot próbáltak meg elfogadtatni. Ma egy új szexuális forradalomnak vagyunk szemtanúi, amelyben a társadalom torkán a szodómiát és a „melegházasságot” akarják lenyomni.
Ha a „melegházasság” általánosan elfogadottá válik, mint a szexuális szabadság egy következő lépcsőfoka, akkor milyen logikai érvrendszer használható a következő lépések (vérfertőzés, pedofília, bestialitás és más természetellenes viselkedésformák) megállítására? Egyes „avant garde” szubkultúrák szélsőséges képviselői, már hasonló aberrációkat pártfogolnak.
Egy amerikai homoszexuális aktivista, Paul Warner ezt írta: „A melegmozgalom – akár tudomásul vesszük akár nem –, nem polgárjogi mozgalom és nem is egy szexuális felszabadítási mozgalom, hanem egy morális forradalom, amelynek célja az emberek homoszexuálitásról alkotott véleményének átformálása.”

10. A „melegházasság” kivívja Isten haragját
Ez a legfőbb ok. Ha valaki megsérti az Isten alkotta morális rendet, akkor bűnt követ el és megbántja Őt. A „melegházasság” éppen ezt teszi. Ennélfogva minden hívőnek ellen kell állnia. A házasság nem az állam találmánya. Ezt Isten hozta létre a paradicsomban ősszüleink, Ádám és Éva számára. Ahogy a Teremtés Könyvében olvassuk:
„Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá.” (Ter 1.28-29)
Ugyanezt tanította Megváltó Urunk Jézus Krisztus: „Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek.” (Márk 10.6-8) A teremtés könyve azt is megtanítja, hogyan büntette Isten Szodomát és Gomorrát a homoszexualitás bűne miatt: „Akkor Isten kén- és tűzesőt bocsátott az égből Szodomára és Gomorrára. Így pusztította el ezeket a városokat, az egész vidéket, a városok minden lakóját és a mező egész növényzetét.” (Ter 19.24-25)

Forrás:
TFP Student Action

vége

2017. május 8., hétfő

Macron és a pyrroszi győzeleme

A vasárnapi francia elnökválasztást a liberális beállítottságú a semmiből elugró Emmanual Macron nyerte elsöprő sikerrel. Vagyis csak látszólag elsöprő sikerrel, hiszen a valóságban a támogatóinak a száma nagyon alacsony, csak annak köszönhette győzelmét, hogy a hazai jobb és baloldal teljes mellszélességgel rá szavazott. Vagyis Macron valójában egy pyrroszi győzelmet aratott, ami inkább felér a számára egy vereséggel, minthogy győzelemnek nevezzük. Igaz nem nagyon vagyok jártas a francia demokrácia működésében, de a hatalom azért ott is a törvényhozás kezében van, amelyiknek meg lesz a hatásköre ahhoz, hogy akár korlátozza vagy teljesen jelentéktelenné tegye a francia köztársasági elnöki hivatalt. De ennyire azért nem szeretnék előre menni. A legszebb, hogy már fenyegetőzik is migráns meg uniós kérdésben, pedig odahaza, hatalmas pofonra számíthat ezekben a kérdésekben, a szkeptikusok és a kilépéspártiak tábora ott is nő napról napra. Nagyon sok embernek elege van az Unióból, a brexit pedig megmutatta, hogy az unió gyakorlatilag megbukott, csak a vezetői ezt nem akarjék beismerni. 

Macron azoknak a szavazatait tudta a második fordulóban begyűjteni, akik az első fordulóban nem Le Penre hanem másra szavaztak, és most jelölt híján, meg a favoritjuk támogatására inkább Macronra szavaztak, még a szélsőbalosok és a jobbközép konzervatívok, akik nem hinném, hogy annyira oda volnának Macron elképzeléseiért. Vagyis egymaga elég alacsony támogatottsággal rendelkezik, az összesen kb. annyi, amit az első fordulóban kapott. 

Ehhez képest Le Pen apja 2002-es eredményéhez képest megduplázta a támogatóinak a számát, és az egyik legerősebb párt lett Franciaországban. Igaz nem nyert, de növelte a támogatottságát, ez intő jel kéne, hogy legyen, de majd júniusban elválik, De ezen nincs mit csodálkozni, hiszen az országban a franciák körében egyre nagyobb az elégedetlenség az iszlám bevándorlókkal, akiknek köszönhető, hogy a mindennapok része lett az országban a terrorizmus. És Macron pont azok közé tartozik, akik a bevándorlás és a liberális agymenés elkötelezett hívei. 

Szép nagy szavakat fogalmazott meg Macron győzelmi beszédében, amire nem is térnék ki külön, mert nem sok értelme lenne, ráadásul azok nem többek üres szavaknál. Abból édeskeveset fog tudni megvalósítani köztársasági elnökként.

Vagyis a többi jelölt támogatójának köszönhette a sikereit, ráadásul egy olyan párt vagy mozgalom színeiben indult, amelyiknek nincs is parlamenti képviselete, tehát semmiféle parlamenti támogatottásggal nem rendelkezik. Én még abban sem vagyok biztos, hogy ki fogja húzni az 5 évet, ha igen elég kemény 5 évnek fog elébe nézni. A júniusban esedékes választásokon a legnagyobb támogatottságra a Nemzeti Front számíthat, vagyis azzal hogy itt nem nyertek a végén még jól is fognak járni. Ha Macron sikeres öt évet akar majd a háta mögött tudni, akkor le kellesz ülnie nem egyszer tárgyalni a Nemzeti Fronttal, ahhoz, hogy az elképzeléseit meg fogja tudni valósítani.