2017. november 26., vasárnap

Evolúció vagy mégsem?!

A Youtube-on egy keresztény csoporthoz kapcsolódó videóban, ahol az egykor alvilági hátteréről ismert mára megtért és a Hit Gyülekezethez csatlakozó Száva Lajossal készült beszélgetést néztem meg. Ott szóba került az evolúció, igaz csak említésképpen, amivel kapcsolatban tettem egy tényszerű megjegyzést, amire az oldal tulajdonosától kaptam egy válaszkommentet, hogy nézzek meg egy korábbi videójukat, ami történetesen az evolúcióval foglalkozik. 

Ott megígértem, hogy megnézem és itt a blogomon írok ezzel kapcsolatba egy kritikát.

A videó itt megtekinthető, ha valakit érdekel.

Felvezetésként szeretném elmondani, hogy ostoba és tudománytalan dolognak tartom, ha valaki tudományt akar vallással- értsd: hittel - és vallást akar tudománnyal magyarázni. A vallás hiten alapszik, ezt mondjuk már ezer helyen elmondtam, leírtam, míg a tudomány az állításait bizonyítékokra, kutatásokra, forrásokra, mérésekre alapozza, vagyis nem hiten alapszik. Vagyis a hívő vagy hisz abban, amit az adott vallás tanít, vagy sem. Nem szükséges tudományosan bebizonyítani, mert a hangsúly tanításokon van. A vallásban természetesen fontos helyet kell kapnia a szimbólumoknak, amit a híveknek megfelelően a helyén kell tudni kezelni. Ellenben a tudomány máshogy működik. Nem lehet azt mondani, hogy a pitagorasz tétel elhiszem, hogy igaz, ahogy van, hanem alá is kell támasztani egy matematikai bizonyítással, enélkül nem több áltudományos hipotézisnél.

Azt is el kell mondanom, hogy nem vagyok természettudós én a társadalomtudományokban azon belül is a történelemben vagyok jártas, de ettől függetlenül, nem kérdőjelezem meg soha a tudomány hitelességét, pusztán elvi vagy vallási meggyőződésből. Természetesen kérdéseket lehet és kell is feltenni a tudományban, és a tudomány elvi kötelessége azokra választ adni, vagy legalább is megkeresni a válaszokat, hogy az emberiség még több ismeretre tehessen szert. Az én érveim az általam fellelhető forrásokon, könyveken és netes forrásokon alapszik. Aki bővebb felvlágosítást szeretne, annak érdemes felkeresni paleontológusokat, biológusokat és mindazokat, akik ennek a témának a szakértői. Én csak laikus szemszögből fogalmazok meg mindent, amit leírok. 

Tehát megnéztem az ajánlott videót. A videóban egy Dr. Adrian Bury tart előadást, természetesen magyar nyelven. Az nem derül ki a számomra, hogy kicsoda is ez a személy, ezért rákerestem a neten és ott is csak annyit találtam, hogy műfordító, és néhány cikket dobott ki a kereső, hogy éppen hol tartott előadást a dinoszauruszokról meg bibliáról vagyis nem igazán derült ki számomra az, hogy az illető milyen doktor is valójában és, hogy milyen alapon tart előadásokat a témában. 

Vagyis nem tudni, hogy mennyire is jártas ebben a témában, ami a hitelességét egyből megkérdőjelezi. De ne legyek gonosz elfogadom, hogy az illető mondjuk hobbi szinten az evolúció témájának autodidakta "kutatója", vagy ha pontosabb szeretnék lenni kontár. 

Egy biztos a fenitek tükrében elmondhatom az illetőtől, hogy erősen keresztény meggyőződésű, aki a tudomány állításait nem objektív szempontból közelíti meg, hanem szubjektív szempontból. Egy tudós ember soha nem alapozhatja az állításait szubjektív véleményére, hanem kizárólag objektív bizonyításokra alapozhat. 

És akkor a videó.

A videó az illető a dinoszauruszokkal indít, miközben a videó címe, és feltételezem az előadás is az, hogy Teremtés vs. evolúció, vagyis már az elején van némi manipuláció. Ugyanis az evolúció az nem a dinoszauruszokról szól, hanem az élővilág fejlődéstörténetéről, melyben a dinoszauruszok csak pár oldalt jelentenek, az tény, hogy az egész evolúciós biológia legérdekesebb és leglátványosabb részei, de ebből levezetni az evolúciót elég hibás gondolkodásra van, vagyis a végső cél, nem az objektív igazság, hanem az igazság manipulálása és a hittel összhangban lévő igazság alátámasztása. A videó célja az, hogy a dinókat a legendák sárkányaival azonosítja és megpróbálja közvetett bizonyítékokkal ezt alátámasztani. 

Majd nagyon helyesen elmondja, hogy a dinoszaurusz egy műszó, amit a XIX. században alkottak meg a dinoszauruszok elnevezésére, majd a sárkányokat - azokat, amik megtalálhatóak a történelmi forrásokban, a legendákban, a modern és a művészeti ábrázolásokban és persze a Bibliában - azonosítja a dinókkal, de konkrét bizonyítékot nem kapunk arra, hogy a 65 millió éve élt dinók és az emberi ábrázolásokban és forrásokban szereplő sárkányok ugyanazok lennének, pusztán egy feltételezés az egész, ez pedig közvetett és nem közvetlen bizonyítékok. 

Sorra is veszi a bizonyítékokat kezdve a történelmivel, de konkrét forrásokat egyik történelmi példára sem hoz. Még azt sem tudjuk meg, hogy pontosan hol olvasta azokat, csak tényként kezeli, hogy 400 éve agyonvertek valami sárkányt, ami egy meg nem nevezett múzeumba ki volt állítva és egy dinóval azonosítottak. A másik a kínai horoszkóp, amiben van sárkány, majd azt állítja, hogy a 12 kínai jegyből 11 létező állat, a 12 a sárkány miért ne lenne az, de ez megint csak közvetett bizonyíték, sőt inkább erős csúsztatás.

Aztán folytatja a legendákkal, de ezek sem bizonyítanak semmit, ezek is csak pusztán közvetett bizonyítékok. Legendák pedig pláne nem bizonyítanak semmit. Erre csak annyit mondanék, hogy az emberi fantáziában vannak griffek, unikornisok, pegazusok és több legendás fantasztikus lények, ilyenek a sárkányok is. A legendákkal az a probléma, hogy 2-3 ezer vagy még annál is régebben élt emberek babonás képzetein alapszik, akik olyan dolgoktól féltek, amit soha nem bizonyítottak a számukra és szájhagyomány útján terjesztett vagyis nem elsődleges forrásokon alapuló forrásokon alapulnak, aminek az eredeti történetét nem is ismerjük. Ez pedig megint megkérdőjelezi a hitelességet.

Majd jön a művészettel, ami ugyanaz mint a legendák, tehát szintén csak a csúsztatást támasztja alá konkrétumokat nem tartalmaz pusztán feltételezéseket. A modern ábrázolásokkal és a bibliaival ugyanez a helyzet. A Bibliáról kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a Biblia nem természettudományos mű, nem is annak készült, maga a történetek szájhagyomány útján maradtak fenn és jegyezték le ezeket a keletkezésük után több száz vagy ezer évvel, vagyis bármennyire is elfogadjuk igaznak nem lehet elsődleges forrásnak tekinteni. Ez persze nem zárja ki, hogy a Biblia az emberi kultúra és civilizáció egyik alapműve, de társadalomtudományi szempontból van tudományos értéke, vagyis természettudományos jelenségeket magyarázni vele merő ostobaság. Magát a Bibliát részben a zsidó vallásos iratokon és az apostolok és első keresztények írásain alapszik, amit az évszázadok alatt héberről görögre, majd görögről latinra, végül pedig latinról különböző nyelvekre fordítottak. Jelenleg az ószövetségnek a judaizmust is beleszámolva 9 féle verziója létezik. És azt sem szabad elfelejteni, hogy az idők folyamán a Biblia egyes részeit átszerkesztették, részeket töröltek vagy újabbakat toldottak be, és maga a mű egy megszerkesztett mű, sok un. apokrif irat kimaradt belőle, az egyes fejezetekben pedig sok a jövőre való utalás és feltételezés. Maga a Biblia a 3000 évvel ezelőtt élt babonás, írástudatlan, hiszékeny emberek világképét konzerválja. Vagyis a Bibliával való tudományos érvelést alapból ki is zárhatjuk a bizonyítékok közül, a fent említett okok miatt.

A Bibliában említett eseményeknél és azok elemzésénél a hitelesség szempontjából erős forráskritikát kell alkalmazni, mert sok történet nem teljesen támasztható alá régészeti és történeti forrásokkal. Azt is állítják, hogy az univerzum 6 ezer éves, ha ez így van, akkor egy egyszerű fizikai jelenségre kérnék választ, hogyan láthatjuk az egymillió fényévre lévő csillagokat, amikor onnan a fénynek egymillió évre van szüksége, hogy elérjen hozzánk, vagyis ha a mi napunk eltűnne, mivel a nap hét percre van fénysebességgel, csak az eltűnés után hét perccel érzékelnénk, hogy nincs nap. Vagy a fénysebességet is cáfolják? És akkor beszélhetnénk a vörös meg kék-eltolódásról, de ebbe nem akarok nagyon belemenni. Arról nem beszélve, hogy a régi csillagtérképeken nem is szerepelhettek volna azok a csillagok, amik 2-3 ezer fényévnél távolabb vannak. A bibliai érvek között szerepelt, hogy az Isten megteremtette a szárazföldi, vízi és repülő állatokat, és feltételezi az előadó - mert bizonyítani nem bizonyította -, hogy a dinoszauruszokat is. Majd Noé bárkájával példálózott, hogy mekkora is volt, és valószínűleg a dinók is rajta voltak, ez megint nem bizonyít semmit, csak feltételez, azt az apró tényt is elfelejti, hogy a ma élő állatok nagy részét a XX. századba fedezték fel, vagyis az ókori világban csak a ma élő állatok töredéke volt ismert, és ezek között nem volt ismert. Az egy más kérdés, hogy a vízözönre semmilyen geológiai, régészeti vagy történeti bizonyíték nincs. És két darab zebrából mondjuk nem igazán fejlődött volna ki, pár ezer év alatt egy több milliós populáció. De ez csak érdekesség, mivel a Vízözön nem történt meg, semmilyen forrással nem lehet alátámasztani.

Az előadó megemlít egy olyan eszmefuttatást is, hogy nem kell minden fajból két pár, elég egyet vinni, mondjuk a kutya, és abból lett a farkas, a róka, a prérifarkas. És ez nem evolúció, hanem variáció. Akkor pontosítanék, nem a kutyából lett a farkas, hanem a farkasból lett a kutya, a kutya tulajdonképpen farkas, vagyis annak egy mára kihalt alfajából lett háziasítva, és nem fordítva. A róka és a kutya két külön faj, sőt két külön nemzetség. A farkas és a kojot ugyanazon nemzetség tagja, de egy nemzetségen belül is az egyes fajoknál túl nagyok a különbségek. Az illető, nagyon félremagyarázza a biológiát. A variáció az egy fajon belül beszélhetünk, egy faj vagy alfaj variációi, de két különálló faj, nem lehet egymás variációja. Ez erős csúsztatás és a biológia félreértelmezése. Az illető nincs tisztában a rendszertani kategóriák meghatározásával, és semmiféle magyarázatot vagy bizonyítékot nem ad ezen kijelentése alátámasztására.

Jób könyvével kapcsolatba megemlíti, hogy nem tudja, melyik országba élt, de ott dinók éltek és ez lenne a bizonyíték, de ha még a földrajzi helyet sem tud biztosan, akkor ez így csak feltételezés. A tűzokádó sárkányra egy olyan dinót hoz példának, aki a szarvasmarhához hasonlóan a gyomrában metán képződik, ami ha begyullad, akkor begyullad, ha ezt elfogadnánk, akkor a szarvasmarhák tűzokádóak lennének, vagyis ez egy erős belemagyarázás a részéről.

A Biblia és Darwin műve között az alapvető különbség az az, hogy a Biblia az nem egy tudományos igénnyel és tudományos módszerekkel írt könyv, ami egy elméletet magyaráz és ezt megfigyelésekkel alátámasztja. Míg a Biblia nem egy tudományos mű, nem is ezért írták, de erről feljebb már írtam.

Ezt követően jóslatokra és próféciákra hivatkozik, vagyis olyan dolgokra, amik még nem következtek be. A tudomány soha nem foglalkozik a jövővel, max csak feltételez, hanem a jelennel foglalkozik és a múlttal.

Ezután a Jézussal és hasonló példákkal jön, ezzel csak az a baj, hogy ez semmit nem cáfol és semmit nem bizonyít.

Mózes első könyve pedig nem hiteles forrás, nem is lehet annak tekinteni, mert ezt semmi nem támasztja alá, de a bibliáról feljebb írtam. És a többi bibliai magyarázat is csak feltételezés nem pedig bizonyíték, és bizonyítékként is csak közvetett bizonyítékként lehet elfogadni.

A vallási idézetek, a bibliai idézetek semmit sem bizonyítanak, semmit nem cáfolnak és semmit nem támasztanak alá.

Az történelmi tény, hogy élt egy Jézus és valószínűleg, mint minden ember meg is halt, arra viszont semmilyen forrás vagy bizonyíték nincs - a Bibliát leszámítva - hogy feltámadt és felment a mennybe, ez nem történelmi tény.

Az meg, hogy stilizált sárkányokat ábrázoltak Kínában, ez kicsit fordítva igaz észak vagy dél-amerikába is, ahol meg stilizált hüllők és kígyók kerültek ábrázolásra (vagy mégsem). Néhány ezer szobor nem közvetlen bizonyíték a sárkányok létezésére vagy arra, hogy dinoszauruszok léteztek volna ott pár ezer éve. 

Attól, hogy ezer éves egy szobor, nem lesz bizonyítva, hogy ezer éve ott dinók éltek, arról nem beszélve, hogy konkrétan csak szobrokat és nem élő dinókat találtak ott vagy azok maradványait. Persze lehet ezer, meg ezer ilyen művészeti alkotást találni, de ezek mind közvetett és nem közvetlen bizonyítékok. És persze utánanéztem a neten a felsorolt "bizonyítékoknak", furcsa módon az egyetlen "komolynak" nevezhető oldal, ami foglalkozik ezekkel az angol nyelvű wikipedia, a többi mind blog, ezoterikus, földönkivüliekkel, bibliával, hittel és összesküvéselméletekkel foglalkozó oldalak. Még Waldemar Julsrudról is kiderült, hogy nem is igazi régész hanem amatőr régész, tehát ez szakmaiságát és magát a hitelességet kérdőjelezi meg. Ha legalább egy a témában készült szakember által készített tanulmányt tudna forrásként megnevezni, így ez nem bizonyíték. Rejtélyek, amire ezer megoldás lehet. Nincsen abszolút bizonyíték, hogy élnek dinók, a feltételezés pedig nem bizonyíték. 

A legnevetségesebb, hogy látta a Lochnessi szörnyet vagy valamit, amit annak hitt, ezen jót nevettem ugye ez sem érv semmire. És ahogy Lochnessben sem látták, úgy máshol sem, csak mindenhol feltételezik, hogy él, mondjuk érdekelne, hogy miért mindig csak egy szörny él a tavakban, mert a fajfenntartáshoz az kevés, és a dinók sem éltek örökké?. 

A vizipéldáknál csak a szárazföldi példák voltak nevetségesebb, de ott sem láttak egyet sem, csak feltételezés, hogy létezik. A repülő példák iszonyat melléfogás, ott azon voltam nem nézem tovább, mert ez a videó igazából semmiről nem szól.

A kedvencem a dél-amerikai példa, ha elfogadnánk, hogy éltek dinók pár száz éve, ráadásul olyan hatalmas méretben, akkor miért nem az afrikaihoz hasonló a növényzet, ahol élnek nagytermetű növényevő állatok? Persze ehhez el kellene fogadni az evolúciót, ugyanis a növények is alkalmazkodnak. Tehát a biológiai logika egyből megdöntötte ezeket az érveket. 

Aztán jön a kedvencem, hogy vér és épp lágyszövetek maradtak fenn, és szerinte ennek az az oka, hogy pár ezer éves, de miért is nem lehet pár millió éves, mert erre vonatkozólag semmilyen érvet nem hallottunk, csak elmondta, hogy találtak, de ez nem bizonyítja azt, hogy pár ezer éve éltek dinók vagy "népiesen" sárkányok. 

És aztán ezen a szálon elérkeztünk a kedvenc részemhez a C14 es rádiókarbonos vizsgálathoz. Az evolúció ellenzői mindig ezzel jönnek, hogy ezzel nem lehet meghatározni csak max 50 ezer évig visszamenőleg a maradványok korát. Csak azt felejtik el, hogy nem csak karbonviszgálat létezik, elárulom, hogy több mint 40 féle elem izotópjait szokták vizsgálni, amelyek között nem egy olyan található, amelynek a felezési ideje egy-, tíz- vagy akár százmillió év is lehet, a lényeg, hogy egymástól eltérőek. A carbonviszgálatnak a régészetben - mármint a professzionális régészetben - van jelentősége. A geológiában és a többi természettudományban ezen módszer mellett más módszereket és más izotópos vizsgálatokat is alkalmaznak. Tehát ez az érvelés sem bizonyít semmit, csak azt, hogy aki ezt állította mennyire tájékozatlan. Legalább a neten nézzen már ennek utána. Amúgy a datálás problémájához ajánlom Colin Renfrew: A civilizáció előtt című kitűnő munkát. A kormeghatározás nem azt jelenti, hogy egy 100 milliós mintában ne lenne egy darab szénizotóp sem, hanem, hogy a számuk 37 ezer évenként csökken, vagyis minél régebbi egy minta, annál kevesebbet fogunk találni.

Volt egy olyan rész, amiben azt részletezi az előadó, hogy azokban a kőzetrétegekben, ahol dinókat találtak találtak más hüllőket, madarakat, emlősöket stb. Ezt nem nagyon értettem valószínűleg a nyelvi akadályok miatt, én azt vettem ki, hogy azt akarja mondani, hogy ezek az élőlények csak később alakultak ki az evolúció szerint. Azonban olyat senki nem állított, hogy ezek az élőlények később alakultak volna ki, ezek a dinókkal párhuzamosan fejlődtek, sőt a nagyméretű dinoszauruszok megjelenése előtt alakultak ki és terjedtek el, vagyis semmi furcsa sincs abban, hogy sok száz emlősfajt találtak. Az viszont inkább furcsa, hogy a különböző kőzetrétegekben a minél régebbiekben a mai élővilágtól nagyon eltérő élőlények őskövületei találhatóak, és kizárólag fejletlen egyszerű felépítésű élőlényeket. Ahogy haladunk az időben egyre bonyolultabb élőlények nyomaira lehet bukkani és a leletekben egyre jobban kirajzolódik a mai élővilág.

A filmben érvként hozzák fel azt, hogy több millió éves lábnyomokat találtak, ezzel megint csak az a baj, hogy közvetett és nem közvetlen bizonyítékok, mert nem emberi csontvázat, hanem az ember lábnyomához hasonló "lábnyomot" találtak, viszont emberi csontvázat nem. Ebben az esetben meg kell emílteni a paraidolia jelenségét.

De hoztak példát arra, hogy csontvázat is találtak a krétai kőzetrétegekben, amivel kapcsolatban csak annyi érdekes, hogy kizárólag összeesküvéssekkel foglalkozó oldalon találkoztam ezzel, szóval a hitelesség ebben az esetben is megkérdőjelezhető. Az sem derült ki, hogy a csontváz konkrétan - genetikailag egy ember - vagy csak egy emberre hasonlított, mert ez sem mindegy.

Ami Carl Werner hitelességét illeti a neten csak olyan linkeket találtam, ami a kreacionizmussal vagyis a teremtéstörténettel foglalkozik, ebből pedig az következik, hogy igencsak megkérdőjelezhető a hitelessége. Teszem hozzá nem ismerem az illető tudományos munkásságát csak érdekes, hogy a internet mit is dob ki a nevére.

Ha pedig ma is élnének, akkor miért nem látjuk őket, ahhoz túl nagyméretűek, hogy ne vegyék észre őket, azzal meg nem lehet érvelni, hogy mutálódott és összement, mert akkor az evolúciót ismernék el, azok akik az evolúciót tagadják. Tehát a nagyméretű állatok nehezen tudnak évmilliókig elrejtőzni, ha mondjuk kisméretűek lennének még feltételezhető, hogy elkerülte az emberiség figyelmét, de egy nagyméretű állaté biztosan nem. A másik, hogy ilyen nagyméretű állatok sokáig nem maradhatnak fent, ha csak kis létszámban fordulnak elő, egy faj megmaradásához szükség van bizonyos számú populációhoz, vagyis semmi nem indokolja az alacsony számukat, és nem bizonyítja a létezésüket.

A bizonyítékok pedig pusztán azt bizonyítják, hogy az emberi képzeletben léteztek mindig is, de azt nem bizonyítja, hogy tényleg léteztek, azt meg pláne nem, hogy azonosak lennének a dinókkal.

Egy tudományos állítás nem alapozhat feltételezésekre és félremagyarázásokra konkrétabb bizonyítékok kellenének, vagyis ez a videó nem bizonyított semmit, azt pláne nem, hogy a sárkányok és a dinók ugyanazok lennének, pusztán párhuzamot von köztük vagy létező hüllők és kígyók között. A legszomorúbb az, hogy azok, akik ezt az oldalt ajánlották még a fáradságot sem vették, hogy legalább a neten utánajárjanak a bizonyítékok valódiságának, mert akkor talán némi szkepticizmus bennük is felmerült volna. Ezt a videót is kár volt megcsinálni, mert igazából semmit nem bizonyít és semmit nem cáfol, pusztán egy szónoklat, ami feltételezésekre alapoz. 

vége

2017. november 25., szombat

Vita a youtubeon 555Dave-vel

A fenti link alatt egy kisebb vita alakult ki köztem és az egyik kommentelő között, amit három részletben leadok. A tanulság, hogyan kell lealázni egy okoskodó baromságokat irogató kommentelőt, aminek az lesz a vége, hogy gyáván megfutamodik. 

555 Dave 
Maradjunk annyiban, hogy ha Demszky ellopta volna a pénzt, akkor nem ilyen házban lakna. Pénztáros Lőrinc vagy Rogán Tóni valóban luxus ingatlanokban laknak, - azok vajon miből származnak??? - ez a ház azonban nem tűnik annak. Mondhattok, amit akartok, de a Budapestiek újra és újra megválasztották ezt a csávót, nyilván nem véletlenül. Ennyi. 

Norbert Vass 
te ennyire nem kell balosnak lenni 

Norbert Vass 
a viszkis sem rabolta ki a bankokat, hiszen egy putriban lakik, ez aztán a logikai következtetés 

555 Dave 
a viszkist börtönbe lehetett zárni, mert tudjuk, hogy lopott. Demszkyt pedig politikai okokból támadták, és nem tudjuk, hogy ő személyesen mennyire felelős. lehet, hogy ő is sáros, de nem száz százalék. nagy különbség. 

Norbert Vass 
a viszkis nem loptt, rabolt a kettő nem ugyanaz! másik a válasz nem erről szólt, mindenkit le lehet csukni, ez olcsó magyarázkodás a részedről, aki elfogult ezzel a hólyaggal szemben! :D :D :D Ennyi! Ezzel a logikával akkor Pénztáros Lőrincet és Rogán Tónit is politikai okokból támadják akkor ez patthelyzet! :D :D :D :D :D 

Norbert Vass 
Orbánt meg lassan negyedszerre fogják megválasztani, nyilván nem véletlenül! :D :D :D :D :D Nevetséges a kommented bűzlik az elfogultságtól! 

555 Dave 
Mi van? Miért lennék elfogult? Orbánt valóban nem véletlenül választják újra. Orbán és Habony zseniálisan működteti a propagandát. 

555 Dave 
És most ezzel mit akartál mondani, hogy nem lopott, hanem rabolt? Nem tök mindegy? Figyu, immáron nyolc éve Orbán rendszer van, orbánista ügyészséggel. Ha ezek nem tudtak rábizonyítani semmit, akkor senki se fog. Én egyáltalán nem akarom védeni Demszkyt, nem különösebben kedvelem, de amíg nem bizonyosodik be, hogy bűnös, addig ártatlan. Ez megvan? A viszkisnél azért más a helyzet, mert az ő tetteire egy csomó bizonyíték van, ráadásul nem is tagadta amit tett, sőt, büszke is volt rá. Azt meg hagyjuk már, hogy az egyik lopott, a másik meg rabolt, nem is értem ezt a hülyeséget, mindkettő bűncselekmény, csak az egyik bizonyítható, a másik meg nem. 

Norbert Vass 
Váó! Tehát az emberek a hülyék, csoda hogy nálad nem működik, akkor valamit nagyon szarul csinálnak! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D 

Norbert Vass 
1. Nincs Orbán rendszer, Harmadik Magyar Köztársaság van ami az 1989-es rendszerváltással jött létre, és annak van egy demokratikusan megválasztott parlamentje és kormánya, akit te történetesen nem kedvelsz, de ehhez jogod van, mert szabad véleménynyilvánítás van. 2. Nincs orbánista ügyészség! Ez akkora hülyeség a baloldal és a hozzád hasonlók részéről. Így akarják elbagatellizálni és felmenteni a saját szarjaikat. Rogán és Pénztáros Lőrinc ellen sem tudtak eddig semmit sem bizonyítani, mint ahogy 2010 előtt sem, vagy akkor is orbánista volt az ügyészség? Ezt úgy hívják ostobaság! 3. Őszintén a rendszerváltás óta megszokhattad volna, hogy senki nem akarja a másikra a szarjait rábizonyítani, ez igaz a fideszre és a baloldalra egyaránt, ebben semmi csoda nincs, az ok egyszerű mindketten nyakig sárosak. 4. Demszky annyira ártatlan mint Rogán meg Lőrincük, ugyanis róluk sem bizonyította senki még be, hogy bűnös, én még egy bizonyítékot sem láttam. :D :D :D 5. A viszkisnél látom nem érted az iróniát! Egy szóval sem tagadtam a bűnösségét, csak rávilágítottam a te érvelésed egyik sarkalatos hibájára. Attól még senki sem ártatlan/bűnös, hogy hol lakik, legalábbis mit enged meg belőle megmutatni! :D :D :D :D :D 6. Nem mindegy, hogy lopott vagy rabolt, ugyanis azt két külön kategória amit a btk. megkülönböztet, csak sok analfabéta szereti összekeverni. Természetesen a lopást és a rablást is lehet bizonyítani és cáfolni is, elkövetőtől függetlenül. A különbség, hogy a lopásnál nincs erőszak, tehát a dolog megszerzésénél az illető figyelmetlenségét használja ki az elkövető, a rablásnál erőszakot alkalmaznak, ezt persze lehet még fokozni! + 1. Gondold meg, hogy máskor mit nevezel hülyeségnek! :D :D 

Norbert Vass 
És még egy, ha Demszky bűnösségét nem lehetett bizonyítani a viszkisét meg igen, akkor csak halkan jegyzem meg, hogy ahogy Demszky ártatlan mert nem lehet bebizonyítani a bűnösséget, úgy Rogán meg Lőrinc is! 

555 Dave 
Nincs Orbán rendszer? Szerinted a Kádár rendszert a maga korában hivatalosan Kádár rendszernek hívták? Gondolkozz már el ezen egy kicsit! Hogyne lenne Orbán rendszer? Új alkotmányt hoztak, teljesen másképp működik a rendszer, mint korábban. Nincs orbánista ügyészség? Pont azért nem lehet Pénztáros Lőrincre rábizonyítani semmit, mert orbánista az ügyészség. Alapvető dolgokat nem értesz. Amit mondtál arról, hogy nem akarnak semmit a másik oldalra rábizonyítani, ez az MSZP-re és a DK-ra esetleg igaz, de az LMP-re, Jobbikra, Együtt-PM-re nem. És akár ők is feljelenthetnék Lőrinc barátot, és még sokakat, ha lenne értelme, mint ahogy meg is tették, csak valahogy sosem lesz belőle eljárás. Nagyon vicces, amiket írsz. Rogán ellen azért nem nyomoztak soha, mert Polt Péter a legfőbb ügyész. Tehát egyáltalán nem derülhetett ki semmi. Demszkyt simán lecsukhatták volna, ha akarják. Vagy nem akarták lecsukni, vagy nem tudták. De ettől még ez Orbán felelőssége, mert ők vannak hatalmon már nyolc éve. Képzeld, tudom, hogy a rablás és lopás nem ugyanaz, de itt és most ennek semmi jelentősége. 

Norbert Vass 
A Kádár rendszerhez hasonlítani igencsak erős csúsztatás. A Kádár rendszer egy diktatúra volt, amit nem a nép többsége választott meg. Az akkori alkotmány pedig egy oktrojált alkotmány, vagyis nem egy olyan törvényhozás hozta meg, amit a nép választott. A másik "új alkotmányt" pedig nem hoztak, mivel régi alkotmány sem volt. A 2012-es alkotmány az első irott alkotmány a magyar történelemben, mivel a korábbi történeti alkotmányt 1949-ben felszámolták. Tehát azt írni, hogy "új alkotmányt" hoztak, már eleve egy téves kifejezés a részedről. A 2012-es húsvéti alkotmányt a választók többsége által megválasztott törvényhozás hozta meg. Vagyis az érvelésed eleve hibás. 1944 után formálisan 2012ben állt helyre Magyarországon az alkotmányosság. Nincs orbánista ügyészség, na ez a vicc, hogy ezt a csúsztatást és mellébeszélést előadod nekem? Ezt, csak erős fantáziával rendelkező baloldal, akik félve attól, hogy a sok szarért felelősségre vonták kitalálták ezt a hülyeséget, mert ez egy hülyeség, és úgy tesznek, mintha ők ártatlanok lennének, és ha netán valaha valaki bűnösnek találná őket, akkor eleve úgy állítják be a dolgot mintha koncepciós per lenne. Ez ha kicsi eszed van magadtól is rájönnél, hogy ez mennyire egy erőltetett csúsztatás. Ha fideszest nem ítélnek el az azért van, mert orbánista az ügyészség, ha balos nem ítélnek el, azért mert ártatlan? Ez erős csúsztatás és kétmércés gondolkodás! Félreértés ne essék számomra Demszky-Rogán-Lőrinc egy kutya! :D :D :D :D Amit pedig Demszkyt illeti saját magadat cáfolod. Ugyanis az előző kommentekben azt bizonygattad, hogy azért nem ítélték el, mert nincs ellene bizonyíték, most meg azt mondod, ha akarják elítélik, de mivel nem akarják, azért nem fogják perbe. Tehát nem azért nem ítélték el mert nincs bizonyíték, hanem mert nem akarják!? ? Ez azért vicces! :D :D :D :D Saját magadat cáfolod. :D :D :D :D :D Igazából ez a vicces! Az LMPvel és a Jobbikkal kapcsolatban még igazad is van, de az Együtt-PM úgy lohol a DK-MSZP (nem véletlen a sorrend) után, mint a pincsikutya, szóval őket ne sorold ide, a bolhafasznyi támogatásukról pedig nem is beszélnék. Nem úgy tűnik mintha tudnád mi a különbség a lopás és a rablás mögött, és van jelentősége, mert nem mindegy, hogy valakire azt mondod lopott vagy rabolt! :D :D :D De örülök, ha érted a különbséget! 

555 Dave 
Nem attól diktatúra egy rendszer, hogy nem a nép választja, lásd Hitler! Az alkotmány pedig a teljes országé, ezért nem lett volna szabad fideszes alkotmányt hozni, az összes párt konszenzusa kellett volna hozzá. Eddig is azt mondtam, és most is, hogy ha lenne Demszky ellen bizonyíték, valószínűleg elítélték volna. Nem tudom, hol lohol az Együtt-PM, de nincs sötét múltjuk nekik sem, én így értettem. Bakker, hidd el, tudom mi lopás és rablás között a különbség, de mindkettő bűncselekmény, nemde? Akkor meg miről beszélünk? A rablás rendben van, a lopás nincs? Vagy fordítva? Nem is értem, hogy erről most miért kezdtünk vitát. Mindkettő gáz. 

Norbert Vass 
Nincs sötét múltja az Együtt-PM-nek, igazából múltjuk sincs, és a pártjuk is csak virtuálisan létezik, viszont nagyon szorgalmasan nyalogatják Gyurcsány hátsóját, ez az LMP-re és a Jobbikra nem igaz, ők senki seggét nem nyalják, na én meg így értettem. Amúgy az Együtt-PM két külön párt, de még együtt sincs komoly támogatottságuk. A másik, hogy jön ide Hitler? JELENLEG Magyarországon nincs diktatúra? Én alkotmányról beszéltem, nem diktatúráról, kevered a fogalmakat! Tudod létezik ideiglenes alkotmány, ideiglenes kormány és ideglenes törvényhozás, ami alatt a társadalomtudományok élén a történelemmel azt értik, hogy olyan kormány, alkotmány vagy törvényhozás, amit nem a nép választott. Ahhoz, hogy alkotmányról beszéljünk, meg kell választani egy törvényhozást. Ami konszenzust illeti, ebben részben igazad van, részben nem, mert egy sor ellenpéldát tudnék hozni, amikor nem volt konszenzus, és fogadni mernék, hogy azokat az országokat te nem neveznéd diktatúrának. Szóval megint a balos sablont lököd nekem. Az alkotmányhoz először is választás kell, ahol megválasztják a képviselőket és a képviselők a néptől kapott felhatalmazás alapján alkotmányoznak. Amúgy a konszenzus fel volt ajánlva, csak a többi párt tulajdonképpen dacból szándékosan kimaradt. ÉS NEM VOLT 2012 IG alkotmánya MAGYARORSZÁGNAK, csak egy ideiglenes alkotmány. Az ilyen fideszes alkotmány és hasonló sablonszar szövegekkel ha lehet ne fárassz, ezeket a paneleket már ezerszer hallottam, ezek nem érvek, és semmit nem bizonyítanak. Csak mellékesen kérdezem meg, hányszor olvastad el az első magyar alkotmányt? Ha már ennyire lehúzod? Csak kérdezem, mi vele a baj, mitől fideszes, mert a fidesz hozta, sorold fel mi az, ami szerinted nem demokratikus benne! :D :D :D Csak néhány példát, ja és kérlek a sablonokat kerüld én a te véleményedre vagyok kíváncsi nem arra, amit félresikerült ballibsi firkászok cikkeiben olvastál! :D :D :D Ami pedig Demszkyt illeti én úgy látom hatalmas nálad a sötétség vele kapcsolatba, elfogult vagy vele, ő ártatlan mert nem bizonyítottak semmit, meg putriban él - egyszerű tvés manipulációnak bedőltél - de aki villában él, az alapból bűnös, ez a te tantételed kettős mérce és sablonpanelek! Igen mindkettő bűncselekmény örülök, hogy végre rájöttél, csak kissé összekeverted, de ezek szerint ezt a hiányosságodat sikerült pótolnod, örülök neki! 

555 Dave 
Az LMP a fidesz, a jobbik Simicska seggét nyalogatja. Akkor melyik jobb? :) Az Együtt és a Pm most álltak össze megint egy választási szövetséggé, noha külön pártok, és valóban nem nagy a támogatottságuk. De egy párt nem attól jó vagy nem jó, hogy mekkora a támogatottsága. Sajnálom, de megint Hitlerre kell hivatkoznom, aki nagyon népszerű volt a saját korában - helyesbítek, a pártja szerzett magas támogatottságot, egyébként meg nagyon sok nem zsidó német is félt tőle, még azok is, akiknek semmi okuk nem lett volna rá -, de akár Kádárról is elmondhatjuk ezt. Mégis diktátoroknak tartjuk őket ma. Tehát óvnám magunkat attól, hogy mindent a népszerűségből vezessünk le. Az alkotmányt valóban nem szoktam olvasgatni, és valóban nem ismerem részletesen. De nem csak nekem van vele problémám, hanem a fidesznek is, mivel gránitszilárdsága ellenére már egy csomószor módosították. Komoly országokban ez nem szokás. Alapvetően egyébként az a baj vele, hogy egy konzervatív felfogást rögzít, például ami a családot illeti. Magyarországon nagyon sokféle ember él, vannak csonka családok, szinglik, melegek, elváltak, özvegyek, nagyszülők, akik az unokáikat nevelik, millió példa van, ami nem illik bele a klasszikus család fogalomba. De ez csak egy példa volt, a még alapvetőbb baj az az alaptörvénnyel, hogy igenis nemzeti konszenzus kellett volna hozzá, ez pedig egy párt alkotmánya. Az a baj, hogy a fidesz és a te demokrácia felfogásod is a többség zsarnokságára épül, miközben én például egészen másképp képzelem el a demokráciát. Szerintem éppen attól demokrácia a demokrácia, hogy mindenféle érdeknek van megfelelő képviselete, súlya. A demokrácia nem a kisebbség elnyomása a többség által. És ugyanezt gondoltam akkor is, amikor baloldali kormány volt hatalmon. Azt most hagyjuk, hogy ki milyen manipulációnak dőlt be. Én úgy érzékelem, hogy te nyomsz kormánypropaganda szöveget, de elfogadom, hogy te meg az én érveimet látod sablon szövegnek. Ezt elfogadom, csakhogy ez nem érv. Az, hogy sablon szöveget nyomsz, az nem érv. Akármilyen sablonszöveget nyomok, tessék rá válaszolni, nem pedig minősítgetni, ha lehet kérni. Köszönöm! Mit kevertem össze? Szerintem én semmit sem kevertem össze, mindig is azt állítottam, hogy a vita szempontjából semmi értelme a különbségtételnek rablás és lopás között. Érted ugye? Mindig is tudtam, hogy van különbség közöttük, és azt is, hogy nincs jelentősége ennek a különbségnek. Te erőltetted valamiért ezt a különbséget, miközben semmi jelentősége nem volt soha. Soha nem állítottam, hogy a kettő ugyanaz, ezt te mondogatod csak. Egyébként az én szemszögömből te vagy egy totál elfogult Orbán seggnyaló, már ne haragudj. Régen hallottam valakit ennyire védeni a NER-t, az alaptörvényt, és Polt Pétert. Ezek Magyarországon általában vállalhatatlan és védhetetlen dolgok, olyannyira, hogy már a fidesz sem tesz különösebb erőfeszítéseket a védelmükre, inkább nem kommunikálják. De attól, hogy a mainstream jobber médiában nem ez az álláspont jön le, amivel most találkoztál, attól még a normális emberek széles tömegei így gondolják. És hiába véded az Orbán rendszert, pontosan tudom, hogy az ország többsége normálisan gondolkodik, és nem dől be a propagandának. Tudom, mert köztük élek, és több helyen éltem már Mo-on, vidéken és Pesten is több helyen, úgyhogy elég jó rálátásom van a magyar társadalomra. Ezért tudom azt is, hogy nem lesz örök Orbán hatalma. Most ugyan nagyon úgy néz ki, de a helyzet meg fog változni. A mai 20-30 éves korosztály már nem fogadja el ezt a világképet. Ezért látni egyre több olyan videót, hogy Orbánt mindenhol nyuggerek fogadják, mint valami istenséget. Úgy látom te is azok közé tartozol, akik abból, hogy a Fidesz vezeti a népszerűség listákat, azt vezetik le, hogy a nép szereti a Viktort. Nos, nem ez a helyzet. A nép többsége rohadtul nem szereti a Viktort, csak úgy érzi, nincs kire szavaznia a Viktor helyett, és inkább nem szavaz senkire. Ha lenne erős ellenzék, Viktornak ennyi szavazóval esélye nem lenne nyerni. Csakhogy Viktorunk magasról leszarja a törvények szellemét, és csak a törvény betűjét tiszteli, vagy várjunk csak, még azt sem, hiszen a betűket is állandóan változtatgatja, ahogy neki éppen jó. Ezért érte el azt, hogy nem tud felépülni vele szemben (egyelőre) ütőképes ellenzék. És persze ha kíváncsi vagy a véleményemre, az ellenzékről sem gondolok sok jót, de ezt most hagyjuk. Valószínűleg egyébként én sem fogok elmenni szavazni jövőre, többek között azért sem, mert nekem személy szerint anyagilag teljesen bejött az Orbán rendszer, nem is magam miatt aggódom leginkább, vagy inkább úgy mondanám, nem a személyes anyagi jólétem és biztonságom miatt. És persze 2018 már eldőlt, ez nem kérdés. Orbán tehát manipulál, olyan eszközökhöz nyúl, amelyhez demokráciában nem szokás nyúlni, lásd kopaszok, lásd választási törvény, győztes kompenzáció, és sajnos a magyar nép értelmi szintje elégtelen ahhoz, hogy ezt átlássa. Ez a legnagyobb gond.

Norbert Vass
Az LMP senki seggét nem nyalja, látod ez egy igazi sablonpanel olcsó ballibancs propaganda, ami abból fakad, hogy nem akarnak a dk-mszp tandemmel összefogni és ettől ők már Orbán szekerét tolják, mint ahogy a Simicskázás meg kormánypárti propaganda, aminek bedőlsz az egyik legócskább lejáratási trükk, semmi több. Ez sablon, és nem egy bizonyítható tény! Ha valaki racionálisan közelíti meg a dolgot maga is belátja. Amúgy a paradoxon az egészben, hogy ezt még azok sem hiszik el teljesen, akik kitalálják és terjesztik. Esetleg konkrét példát is hoznál? Ez kb, olyan, mint hogy Vona a baloldallal akar szövetségre lépni, mert számít a baloldali szavazók szavazataira, ebből aztán levezeti a fidesz sajtó, hogy baloldallal akar szövetségre lépni, mikor ezerszer elmondták, hogy arra SOHA nem lesz példa, de mégis fújják, igen ezt hívják lejáratásnak ez a politikában mindennapos a cél a választók megtévesztése. Ez kb. akkora hülyeség, minthogy Molnár Zsolt mszpés képviselő fideszügynök, vagy hogy az MSZP-ét - Botka szerint - FIDESZ ÜGYNÖKÖK tették tönkre. A vereségük és a hanyatlásuk oka – ami egy mélyebb elemzést is megérne – az, hogy a párt kiüresedett, rosszul kommunikált, rossz szövetségeseket választ, rossz ügyeket vállal fel, destruktív minden tekintetben, nincs egy jól felépített karizmatikus vezetőjük, a pártelnökük gyakorlatilag ismeretlen, a párt meghatározó arcai sorra hagyják el a hajót, teret vesztettek, nincs megfelelő anyagi háttér, nincs programjuk és a legutóbbi Botka visszalépése, ami nagyon rossz üzenet a saját táboruknak, és még lehetne sorolni, de ebbe nem mennék bele. Együtt-PM. Nem is a támogatottságukkal van a baj, ezt igazából te erőlteted, te próbálod ezt beállítani úgy, mintha én ebből indulnék ki, mert igen persze az nem jelent semmit, nem is állítottam olyat. De akkor ne is osszák az észt, hogy ők mekkora tuti párt, és fikázzák mondjuk pont a Jobbikot, hogy identitászavaruk van, meg fidesztagozat, mert ez nem igaz. Ők most azon vannak, hogy minél több zsíros állást szerezzenek meg és nagyvonalúan lemondanak azokról a helyekről, ahol esélyük sincs, hogy egy-két biztos körzetet megszerezzenek, és ezért még Gyurcsit és lemélytorkozzák bő nyállal. Karácsonyéknak Gyurcsi seggébe van a fejük és ezen van a lényeg, pont ettől hiteltelenek. Karácsony a legtehetségtelenebb politikus, akit dróton rángatnak. Ez meg tény. (Mondjuk te jöttél pont azzal, hogy minél több érdek jelenjen meg a parlamentben, na ők pont azok, akik gyakorlatilag senkit nem képviselnek és csak egy nagyon szűk csoport áll mögöttük. Szerintem valós támogatottságú pártokra van szükség, de ezt majd a választók eldöntik.) Amúgy pont a Hitlerek miatt vezették be a bejutási küszöböt a németek, amit mi magyarok átvettünk. És ami erősen torzítja a végeredményt! :D :D :D :D Diktátorokról meg felesleges beszélni, mivel jelenleg nincs diktatúra (Tudom ma divat orbánt diktátornak tekinteni, de ez nem több piárfogásnál mint ténynél). Csak bevett szokás mindig az éppen hatalmon lévőt összemosni diktátorokkal. Ez hülyeség volt már Gyurcsány idejében is, ő sem volt diktátor, vagy amikor legitim-illegitim kérdéssel jönnek egyik vagy másik oldalon. ÉÉÉÉÉÉÉS pont! Az elég baj, ha nem olvasgatod az alkotmányt és nem is próbálod meg értelmezni. Mert így egy olyan dologról fogalmazol meg negatív kritikát, amit nem is ismersz, és az ismereteid is mások véleményén és írásain alapszik. Ez is egy tény és ezt úgy általánosságban is mondom. Én a saját véleményedre voltam kíváncsi, hogy mitől nem demokratikus és nem arra, hogy mit olvastál. Amit a családról írtál, annak semmi köze, ahhoz hogy demokratikus vagy sem az alkotmány, vagyis nem a kérdésre válaszoltál. Külön megkértelek, hogy mellőzd a sablont, lehetne ez egy érdekesebb beszélgetés is, de leragadtál a sablonoknál, ez nem sablon ez tény! És csak mellékesen jegyzem meg minden kérdésedre válaszoltam, arra viszont nem fogok, amit te állítasz, hogy mondtam vagy azt gondolod, hogy mondtam. Zsarnokságról nem beszéltem, ezt te képzelted ide, ez tény! Olyan meghogy konzervatív meg klasszikus család nincs család van. A család alapesetben – kb. 10 ezer ha nem több éve – apa, anya és gyermek egyes helyeken a nagyszülők is – és ebből se a szingli – egytagú család? :D :D – se az elvált, se a buzi nincs kizárva, mindenkinek meg van a lehetősége. És még házasságot sem ír elő. De ez nem fidesz dolog, ilyen a biológia, ahhoz, hogy gyermek legyen kell egy férfi, meg egy nő, innentől kezdve a többi nem más mint belemagyarázás. Amit leírtál az pont egy erős ferdítés a részedről, mert pont nincs szó arról, amit felvezettél nekem. Ha olvastad volna az alkotmányt, akkor tudnád és ehhez nem kell fideszesnek lenned. Értem én azt is, hogy ha valaki ballib vagy fideszes és nem vele értenek egyet, akkor egyből az ellenséghez sodorják, voltam én már gyurcsányista, liberális zsidó, náci, bolsi, fidesznyik, jobbikos, nyilas, szocialista, fanatikus keresztény – pedig fullateista vagyok - és sorolhatnám. Igen mindig az, akit épp az illető gyűlölt. Az meg hogy egy alkotmány konzervatív, szocialista, liberális vagy tudom is én milyen felfogást rögzít, attól még demokratikus és alkotmányos. Az max neked baj, a lényegen nem változtat. Az, meg hogy valamit módosítanak még nem baj. Az amerikai alkotmányt – amit 1789ben fogadtak el – az első öt évben 11 szer módosítottak, akkor most ott baj van? A franciáknál 200 év alatt az ötödik alkotmánynál tartanak, a csehek 1993-2013 között nyolcszor módosítottak, de kérdezem én az 1949.ben elfogadott sztálini alkotmányt szerinted 2012-g hányszor módosították? Mondjuk a rendszerváltás után? Ráadásul az egy ideiglenes alkotmány! De hozhatnám példának a német, lengyel, francia stb. alkotmányokat is. Amúgy összesen hatszor módosították. Ez tény! Az első egy technikai jellegű, a másodikat gyakorlatilag elkaszálták, de az is technikai jellegű, a harmadik a földről szólt, a negyedik a korábbi elkaszált részt akarta beemelni, az ötödik a nemzetközi kérésre a negyediket finomította és emelte bele a nemzetközi ajánlásokat, a hatodik a terrorveszélyről szólt, aminek megvolt/van az oka a hetediket meg nem fogadták el, így kár is beszélni róla! Amúgy a törvények ilyenek módosítgatják, újat hoznak nem örök érvényűek, üdvözöllek a demokráciában. Az alkotmányozásnak pedig nem feltétele, hogy nemzeti konszenzus legyen, attól az még demokratikus pl. Franciaország. :D :D Sőt van ahol nincs is kartális alkotmány mint Nagy Britannia vagy 1949-ig Magyarország, ahol történeti alkotmány volt/van érvényben. De ebbe sem mennék bele jobban. Olyan meg, hogy többség zsarnoksága nincs – a legszebb, hogy utána meg kisebbség elnyomásáról beszélsz, ugye feltűnt, hogy a kettő üti egymást, csak szólok - , egy baromság, már ne is haragudjál, a ballibancs médiában elmegy, mert jól hangzik, de ha megpróbálnád értelmezni rájössz mekkora baromság. A demokrácia úgy működik, hogy a választópolgárok megválasztják a képviselőiket akik ezáltal felhatalmazást kapnak, hogy törvényeket és jogszabályokat alkossanak és az választópolgár mindezt szabadon – van ahol kötelező, van ahol regisztrálni kell – gyakorolhatja és kifejtheti ezzel kapcsolatban a gondolatait és véleményét, tiszteletben tartva mások jogait, és vállalva a következményeket, ha esetleg azt megsérti. Ilyen egyszerű. Amit leírsz a sokféle érdek meg a többi az nem több szubjektív magánvéleménynél, attól annak a demokráciához semmi köze. De ebbe sem mennék bele, mert a demokráciáról is lehetne egy átfogó elemzést írni. Érdekes paradoxon ez, mert a ballib oldal folyamatosan diktatúrázik, miközben pont azzal, hogy minél hangosabban diktatúrázik, cáfolja azt, hogy diktatúra van, mert ahol a kormányt lehet diktatúrázni, ott nem beszélhetünk diktatúráról! :D :D :D :D A demokrácia nem attól lesz demokrácia, hogy te milyennek szeretnéd, persze mindenki másnak szeretné, hanem attól, hogy biztosítja számodra azt a jogot, hogy olyan demokráciáról álmodozzál, vagy gondolkozzál amilyenről akarsz vagy amilyet te szeretnél, és kritizálhatod azt, ami van! :D :D :D :D :D :D Az meg hogy az én alkotmányfelfogásom mire épül az a te véleményed, ehhez jogod van, csak egy hatalmas baromság, esetleg kifejtenéd? Egy szóval sem írtam zsarnokságról, tényeket írtam le neked, TÉNYEKET, nézz utána kérdezz meg jogászokat, politológusokat, történészeket, nemzetközi jogászokat, vagy olyat aki ebben a témában jártas engem fog igazolni, de olvass utána és ha úgy gondolod nincs igazam cáfold, de nem látom a cáfolatot, csak annyit, hogy fideszes meg seggnyaló vagyok, na ez az ami nem érv, mert ezt úgy hívják rágalom. Kormánypropaganda? Pontosan mi a kormánypropaganda? Sorold! Rablás és lopásról részben igaz, hogy tudod mi a különbség, mivel felvilágosítottalak, de te írtad, hogy a viszkis lopott én meg kijavítottalak, és igen azóta tudod a különbséget, legalább is a kommentjeidből ez jön le. De amúgy ezt a témát az előző kommentben azt hiszem lezártam, most perpillanat megint te hoztad fel! :D :D :D :D És de sok mindent összekevertél, alkotmányról beszéltem, erre diktatúrákkal jössz, ezt te minek neveznéd? Amúgy soha nem állítottam, hogy te ugyanannak gondoltad, csak azt, hogy van különbség! :D :D :D :D Olvasni magyar szöveg és értelmezni! :D :D :D :D


Norbert Vass 
Orbán seggnyaló vagyok, ezen már nem is csodálkozom, igen tudom, aki nem veled vagy a hozzád hasonlókkal ért egyet, esetleg megcáfol vagy eltérő állásponton van, az Orbán seggnyaló. Én nem tudom, hogy mi vagy, nem is izgat, mert a magánügyed, nem ettől lesz valaki jó vagy rossz, értelmes vagy bunkó, ettől még elbeszélgetek bármilyen pártállásúval is. Csak kiváncsiságból kérdezem, mitől is vagyok Orbán seggnyaló? Mert ha visszaolvasod, amiket írtam, egyszer sem vettem védelmemben Orbánt, nem írtam róla, semmit gyakorlatilag, amiket írtam tények, vagy szerinted mi nem igaz belőle? CÁFOLD MEG, ha tudod! Az, meg hogy szerinted védhetetlen, meg vállalhatatlan valami, ez a szubjektív magánvéleményed, szerint a baloldal vállalhatatlan ez meg az én véleményem, de én 

555 Dave 
az lmp-nek konkrétan segített a fidesz egy csomószor aláírást gyűjteni, hogy egyáltalán elinduljanak az ilyen-olyan választásokon, milyen furcsa, hogy az lmp általában éppen hogy eléri az öt százalékot, ugye-ugye, nem kell nekem elhinni, picit közel voltam a tűzhöz, legyen ennyi elég, és a veszprémi választás estéjén is látták a Schiffert a fideszesekkel, ez azért elég egyértelmű volt. Karácsony egyébként a legnépszerűbb politikus, ha már itt tartunk. Ha egy Karácsony Gergő vezetné az országot, nem lenne korrupció, mert arról az emberről elhiszem, hogy tiszta a keze. Nem is sikerült semmilyen korrupciós ügybe belekeverni, ellenben a fideszesekkel, akik a korrupciót rendszerré tették. Te egyáltalán ebben az országban élsz? Nem látod, hogyan gazdagodik az Orbán család? Nem látod, hogy mindent ellopnak, ami él és mozog? Totál reménytelen vagy öcsém. Nem kell ismernem az egész alkotmányt ahhoz, hogy a szellemiségét meg tudjam ítélni. Egyébként te sem vagy alkotmányjogász valószínűleg. Miért, te a szabadidődben az alkotmányt olvasgatod? Hát, nem irigyellek, érdekes életed lehet! :) Na, az a helyzet, hogy próbálom én olvasni amiket itt írsz, de olyan hosszasan tolod a hülyeséget, és annyi mindent nem értelmezel jól, hogy úgy döntöttem, fog a fa..om itt mindent megmagyarázni. Úgysem érted, vagy szándékosan nem akarod érteni, amit mondok, úgyhogy inkább hagyjuk az egészet. 

555 Dave 
Bazmeg hihetetlen egy csóka vagy! Nem csak az a szubjektív magánvélemény, amit én mondok, hanem az is, amit te. Képzeld, egy vitában általában szubjektív magánvélemények csapnak össze. Nem hiszem el, amiket itt összehordasz. Ahhoz meg nem kell Orbán nevét kimondani, hogy védd. Ember nincs, aki olyasmiket védene, mint te, például az ügyészséget. Úgy teszel, mintha a diktatúrának lenne egy konkrét határa, hogy ez már diktatúra, ez meg nem az. Nincs ilyen éles határ. Ráadásul nagyon sokféle diktatúra van. Aki diktatúráról beszél, az is egy szubjektív vélemény. Azzal azt állítja, hogy szerinte ez diktatúra. Szerinted meg nem, oké, rendben, akkor itt nem egyezik a véleményünk, ennyi, el kéne fogadni. Bizonyítsd te, hogy nem vagy Orbán seggnyaló! Mondj három negatívumot Orbán politikájáról! Mondj három dolgot, ami nem tetszik neked Orbán politikájában! Mert aki nem seggnyaló, annak látnia kell a pozitívumot is, és a negatívumot is. Én például tudok 3 pozitívat mondani Orbánról. 1. Végre valahára emelte a béreket nagyon fontos ágazatokban. 2. Gyors döntéseket hoz, hatékonyan kormányoz 3. Mindig is elítélte az antiszemitizmust, sőt, számos zsidóval dolgozik együtt és Izraellel barátkozik. (én ezt pozitívnak tekintem) Te jössz! 

Norbert Vass 
1. Közel voltál a tűzhöz és nem égetted meg magad? 2. Te is egy hihetetlen csóka vagy, mert még olvasni sem tudsz, először is egy szót sem írtam Karácsony népszerűségéről, legalább pontosan idézz, a másodszor attól még senki sem lesz tehetséges, mert népszerű, ha így volna akkor a celebek űrkutatók volnának, harmadszor a legnépszerűbb ellenzéki körökben, pontosabban az mszp-dk-együtt-pm körben, negyedszer ha ő volna a miniszterelnök egyből kolbászból lenne a kerítés, csak kárhogy még Zuglóban is csak egy báb a kedves Tóth Bertalanka farka van a szájába, na ezt meg én tudom, mert ott meg én vagyok közel a tűzhöz. De mesélhetnék, hogy a weinek féle korrupt bagázs hogyan szivárgott vissza az önkormányzatba. 3. Nem vagyok fideszes, ezzel a demagóg nem látod lopnak, gazdagszik az orbán család dumával ne gyere, esetleg ott nem vagy közel a tűzhöz, hogy forrásokkal alátámaszd, csak megsúgom, 28 éve ezt csinálja mindegyik politikai garnitúra és a szentéletű Karácsony is ezt csinálná, ő személy szerint lehet nem, de akik mögötte felsorakoznának igen. Amúgy te vagy reménytelen ferdítesz, csúsztatsz, mellébeszélsz jössz a demagóg dumával. Bírom mikor felsorolnak nekem 5 még egyszer mondom 5 fideszes önkormányzatot, hogy micsoda korrupt a fidesz, mert az zuniós pénzt ilyen-olyan marhaságra költötték, ami igaz is, ne szépítsük és erre mondok 92 önkormányzatot, ahol független v. jobbikos. v baloldali v. egyéb vezetés van, és ugyanazt csinálják. Na erre varrjál gombot, csak véletlenül tájékozott vagyok ebben is. 4. Jól látod nem vagyok alkotmányjogász, igaz nem is állítottam olyat, hogy az lennék, ha jól emlékszem, de javíts ki ha igen, viszont mint jogot végzett embernek - aki nap mint nap ebből él, maradjunk ennyiben - illik ismerni a hatályos jogszabályokat, szóval semmi különös nincs abban, ha az ember elolvassa az alkotmányt és legfőképpen értelmezi a benne foglaltakat. 5. Pontosan milyen szellemiség? Na ez a rész érdekelne! Mert eddig csak a ballib oldalakon olvasható médiaszemetet hordat itt össze nekem, a tényeket pedig nagy ívben kerülöd. Új dolgot, új gondolatot nem mondtál egyet sem, amit sajnálok, mert őszintén kíváncsi voltam arra, hogy mi az álláspontod az új alkotmányról, de ezzel kapcsolatban csak a sablonpanaleket soroltad, amit innen-onnan összeolvastál és végeredményben még be is ismered, hogy nem ismered az alkotmányt és csak másodkézből vett információk alapján mondasz róla véleményt. 6. De hogy a kérdésedre válaszoljak, MARADJUNK AZ ALKOTMÁNYNÁL, hülyeségnek tartom, hogy annyi sok dolgot beletettek feleslegesen, véleményem szerint az amerikai alkotmányt kellett volna mintának venni, ami konkrétan csak az állam működését, a hatalmi ágak feladatait, és megválasztását, a közigazgatás feladatait és jogait tartalmazza. Olyan dolgokat belerakni, hogy mi a zászló, címer, himnusz, főváros, pénznem teljességgel felesleges. De teszem hozzá, ugyanez volt a baj a 89-es ideiglenes alkotmánnyal is. Tehát bőven megvan a három, ha tudsz számolni. 7. Vitában nem szubjektív magánvélemények csapnak össze hanem érvek és ellenérvek, és mindenki bizonyítja, alátámassza az igazát az igazát, és mindig a tényeknél maradnak. Te állítasz valamit, amit semmivel nem támasztasz alá. Én rákérdezek, erre besértődsz, hogy nem értem, de ha hülyeség, amit írtál, akkor ne várd, hogy megértsék. 8. Mondjuk ki, nem válaszolsz, mert nem tudsz, mivel amiket írok azok tények és tényeket elég nehéz megcáfolni. 9. Egy hülyeséget sem toltam, hozz egy példát és mond, hogy nem igaz? Bármikor bebizonyítom ezer forrással és érvvel, hogy igazam van! 10. Attól, hogy objektíven ítélek meg dolgokat és utánanézek annak, hogy egyesek amit állítanak mennyire állja meg a helyét, attól még nem védek senkit. A baj az, hogy a tefélék egy olyan elképzelt univerzumban élnek, ahol a középpontban Orbán van, és ha Orbán reggel lecsót eszik, akkor még a lecsó alapanyagát sem esztek, nehogy ugyanazt egyed, amit Orbán. Tipikus példa a foci, én például rühellem ezért nem is nézem nem is járok meccsre. Azt, hogy annyi stadiont építenek hülyeségnek tartom, bár az egészség alapja a sport, a sportot meg támogatni kell, de a sport nem csak a foci. Viszont ha azt mondod, hogy azért szar az egészségügy, mert stadiont építenek, ez baromság. Vagyhogy amit egy másik kommentelő mondott, 8 milliárd soros kampányra, sok gyereknek ezért nincs téli cipője, ez szintén egy baromság.Igaza van hülyeség ez a kampányos dolog, de nem ezért nincs cipőjük. Objektivitás. Igazad van abban is, hogy nem Polt Pétert kellett volna kinevezni főügyésznek, mert bármennyire is őszinte ember, bármennyire is ártatlan, kompromitlódott a politikai kötődése miatt, de azt állítani, hogy az egész ügyészség az utolsó portásig, meg takarítóig bezárólag orbánista egy baromság! Több ezer emberről beszélsz! Vagy ott van Schmitt Pali, akinek volt a doktori ügye, nagyon helyes, hogy kompromitálódott és lemondott, de helytelennek tartom, hogy 20 év után elvették a doktoriját, mert ezen az alapon a diplomák és érettségik 90 %-át vissza lehetne vonni. Vagy akkor téged is példának hozzalak, abban igazad van, hogy felesleges belerakni az alkotmányba, a család fogalmát, ennek nem kellene benne lennie, de ettől még demokratikus az alkotmány és a család az, ahol apa, anya és gyermek van. A kettő nem függ össze. De hozzak még ilyen példákat? Objektivitás! 11. A diktatúráról annyit, hogy nem attól diktatúra egy ország, hogy te vagy én, vagy mindenki diktatúrának mondja, hanem hogy megfelel annak a definíciónak, hogy diktatúra. A kádár rendszert azok, aik abban éltek a 90%-ban nem tekintik diktatúrának, akkor az nem volt diktatúra? A logikai vonalvezetésed kicsit érdekes. De, az, hogy te diktatúrának mondod, ez a magánvéleményed, jogod van hozzá, mert akkora diktatúra van, hogy ehhez neked jogot biztosítanak, ha nem biztosítanák ezt a jogot, akkor igazad lenne, de mivel biztosítják, így nincs, és ezt nem én mondom, hanem az ezt szabályozó törvények. Ez tény, vagy szerinted nem az ezt szabályozó törvények miatt mondhatod, hogy diktatúra van? Nálunk nincs diktatúra, de ha szerinted az van, akkor 1989 óta abban élünk. És igen sokféle diktatúra van, ebben igazad van, de te egyiket sem ismered, és kevered a fogalmakat ebben az esetben is. Az a baj, hogy te és a hozzád hasonlók összekeveritek a kétharmadot a diktatúrával, nem attól lesz demokrácia, ha senkinek nincs kormánytöbbsége és mindenki-mindenkivel koalícióra kell lépjen, azt nem demokráciának nevezik, hanem anarchiának. A demokrácia a többség akaratán alapszik, figyelembe véve a kisebbség álláspontját is, vagyis a kisebbség tiltakozhat, ellene lehet dolgoknak, de a többség akarata érvényesül. Vegyünk példának egy társasházat, ott is a lakók többsége dönt, mármint aki elmegy lakógyűlésre, persze aki el sem megy és így nem is szavaz, az háborog és elnyomottnak érzi magát, ha havi ezer forinttal többet kell fizetnie, de ez még nem diktatúra. 12. És még valamit én egy hülyeséget sem mondtam, ha mondtam volna akkor megpróbálnád megcáfolni, de egyiket sem cáfoltad, csak tolod a rizsát, hogy nem értem, meg rosszul értelmezem, de mit érvekkel felépítve, példákat hozva mond el, akkor hogyan is kell értenem. DE ERRE KÉPTELEN VAGY! NEM TUDOD EGY SZAVAMAT SEM MEGCÁFOLNI, HA HÜLYESÉG, AKKOR HALLJUK A TUTIT, DE CSAK A SZOKÁSOS SABLONMONOLÓGRA FUTJA. Az meg nem érv, hogy neked azért van igazad abban, hogy orbánista az ügyészség, mert ezt senki nem kérdőjelezi meg. Mert te gyakorlatilag ezt állítod, mert érvet nem mondtál még egyet sem, konkrét példákat hozva, hogy mitől is orbánista az ügyészség! Tudod milyen érdekes, amikor a magyar igazságszolgáltatás a baloldalnak kedvező döntést hoz, akkor micsoda demokratikus és fasza az igazságszolgáltatás, amikor elmarasztalja őket, akkor fúúúúúj, diktatúra, orbánista! Nem érdekes? És ez is egy tény, nem én találom meg, nézz utána az elmúlt 8 évben hozott politikusokat érintő bírósági ítéleteket. Nekem meg úgy tűnik, hogy te titokban Orbánista ügynök vagy, aki ezt nem meri felvállalni, mert manapság nem divat fideszesnek lenni, és nem szeretnél kilógni a sorból és lelked mélyén örülsz, hogy orbán mennyi jóval elhalmoz, de azért betanulod a sablonpaneleket, nehogy orbánistának mondjanak. Nem attól leszek orbánista, seggnyaló, fideszes, mert mondok három negatívumot, amúgy ha a korábbi kommentjeimet, vagy másoknak írt kommentjeimet megnézed, rengeteg kritikát megfogalmaztam velük szemben ebben a kommentben is és a korábbiban is, csak nem akartad észrevenni, mert ha egy hülyeséget állítasz, az attól hülyeség, mert éppen orbán ellen vagy mellett van. 

Norbert Vass 
De, hogy a kedvedben járjak: 1. Állandóan azt fújják, hogy Gyurcsány éjjel-nappal hazudott, mert az öszödi beszédben ez volt, ezt szerintem nem kellene erőltetni, mert ebben momentán ők sem különbek. 2. A sport: szerintem szép és jó, hogy a sportot államilag támogatják, ez nagyon helyes, de a sport nem csak fociból áll, ez rossz irány nem kellene ennyire erőltetni, ok, hogy a világ legnépszerűbb sportja, de pont azt kellene erősíteni, hogy minél több új sportágat megismerjenek, vagy azt támogatni amiben tényleg jók és sikeresek vagyunk, és ne a foci váljon a sport szinonimájává. 3. Az alkotmány tele van felesleges dolgokkal, de ezt fentebb kifejtettem. 4. Jó dolog, hogy tiltjuk a dohányzást, de ezt nem csak papíron kellene. Tilos a megállóban cigizni, mégis mindenki ott cigizik. 5. És a trafikok is szerintem melléfogás, én mondjuk azt csinálnám, hogy mindenki nyithasson trafikot, de ott csak tényleg a dohányzással kapcsolatos dolgokat lehessen árusítani, mást ne és egy vizsgához kötném, vagy testi és értelmi fogyatékosoknak biztosítanám a trafikozást mint anno a két vh. között. Akkor most már nem vagyok seggnyaló, jól fogok aludni! :D :D :D 

555 Dave 
na jó, belátom, hogy tényleg nincs értelme végigolvasni amiket írogatsz, mert logikátlan az egész. már ott lefagytam, amikor azt írod, hogy te nem beszéltél Karácsony népszerűségéről. tényleg? komolyan? és mi van, ha én nem azért írtam, hogy népszerű, mert te erről beszéltél? egyszerűen csak jeleztem, hogy a legnépszerűbb politikus. az a helyzet, hogy az egész gondolkodásod inkonzisztens és logikátlan. Nem szeretek az ilyen emberekkel vitatkozni, mert mondatról mondatra reagálnom kéne az érveiken kívül arra is, hogy miért nem értették meg, amit mondtam és hol tartalmaz ellentmondást a mondandójuk újra és újra. ehhez nekem se időm, se kedvem, ne haragudj. és egy jó tanács: próbálj meg rövidebben érvelni. ha regényt akarok olvasni, inkább leveszek a polcról egy Márait vagy egy Thomas Mannt, ne haragudj, rád nem fogok ennyi időt szánni, mert nem éri meg. Tudod, van az a mondás, hogy aki huszonnyolc szóban mondja el, amit tíz szóban is mondhatna, az egyéb aljasságokra is képes. 

555 Dave 
Na jó, ezek így ebben a formában elég komolytalanok. Tartom magam a fenti kijelentésemhez. Viszlát!

Norbert Vass
Megértem, hogy komolytalannak tartod, és meg is értem, hiszen ciki az valahol, hogy semmit nem tudsz megcáfolni, dehát ilyen az, amikor valaki a tényekhez ragaszkodik és nem szemellenzővel jár, mint te! :D :D :D :D :D :D :D :D :D Megszoktam azt is, hogy akik nem tudnak cáfolni, azok mindig elmenekülnek, mint most te is, de akkor minek jössz fel és miért nagy a pofád? :D :D :D :D :D :D Ha nem vagy tisztában dolgokkal, vagy tudatlan vagy, akkor szerintem több értelme van csendben lenni! :D :D :D

Norbert Vass 
Ok értem, tudattad velem, hogy a te univerzumodban Karácsony maga Superman ennek örülök, de én ebben az univerzumban élek, és ebben az univerzumban csak a saját térfelén bír valamiféle népszerűséggel, na és akkor mi van? Ok Népszerű! Tényleg? És akkor, most mi van! Elmondasz valamit, aminek semmi értelme sincs, na ez aztán tényleg logikus! :D :D :D :D :D :D És attól, hogy népszerű ez nem változtat azon a tényen, hogy gyurcsiék seggnyalója! :D :D :D :D :D :D :D :D Az én mondanivalómban ha találsz egy ellentmondást is, akkor írd meg, csak egyet, mert egyet sem voltál képes írni, de ha találsz egyet is várom! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Amúgy elmondom neked, hogy az a baj veled, és azért látod logikátlannak, amit írok, mert nem fogod fel, amit leírtam, hogy te abban a téveszmében vagy, hogy én valami orbánhű-fidesztagfan vagyok, te pedig a nem létező nerdiktatúra ellen harcoló netpartizán, csakhogy én NEM vagyok fideszes - ezt elmondtam, a te módszereddel bizonyítottam is, bár tudom nem ezt vártad -, egy kalap szar a fidesz (olyan szar, mint az elődei az MSZP, meg Gyurcsiék voltak), de ne tegyünk már úgy, hogy csak azóta szar minden mióta ők vannak hatalmon, vagy minden szar, amit csináltak, de ezt te magad is elismered. Tudom te azt várnád, hogy bayerzsóti stílusba védeni kezdem orbánt, és mikor nem ezt kapod nem tudsz mivel visszavágni! :D :D :D És neked ez a logikátlan! :D :D :D A logikátlan meg pont te vagy, mert vered a nyálad, hogy a fidesz milyen szar, közben meg beismered, hogy te a "NERdiktatúra" haszonélvezője vagy, és szavazni sem ész el, mert értelmetlen, szerintem nem véletlen, még akkor sem értelmetlen, ha én leszek ebben az országban, aki a fidesz ellen fog szavazni! És egy másik logikai bukfenced, hogy hogyan találnál logikát abban, amit írok, amikor el sem olvasod, amit írok? Gondolom, csak bele-bele olvasgatsz, és nem azt találod, amit szeretnél látni! Ha nem szeretsz kommentet olvasni, vagy zavar, ha megcáfolnak, akkor javaslom ne kommentelj, mert egyedül csak abba tudtál belekötni, hogy hosszan érvelek, látod én veled ellentétben alapos vagyok, nem ragadok le a felszínnél néhány üres jelmondatnál, meg szlogennél! :D :D :D :D Ja és te több mint 28 szót írtál az előző kommentedben, akkor te most mindenféle aljasságra képes vagy? :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Márait és Thomas Mannt nem szeretem, olvastam tőlük sok mindent, Feuctwangert, Krúdyt, Móriczot, Dosztojevszkijt, Puskint vagy Tolsztojn jobban szeretem! :D :D :D De nem vagyunk egyformák! :D :D :D :D :D :D Még ebből is kihozod, hogy fidesznyik geciorbánista vagyok! :D :D :D :D

Vége

2017. november 24., péntek

Egy gyurcsányista idióta: Márton Gold gyurcsányista seggnyalása és a cáfolat.

Gyurcsány kormány alatt! (Cáfolatok és megjegyzések vastagbetűkkel)

- Demokrácia volt, működőtt a fékek és ellensúlyok rendszere - Pl. 2006-ban, főleg szeptemberben és októberben.
- a világválság kitörése előtt volt mérhető gazdasági növekedés - Az van most is! Ajánlom a figyelmedbe a KSH adatait.
- az emberek fizetni tudták a devizahiteleiket - Csak kérdezem, miért is volt jó az embereknek a devizahitel? Amúgy az megvan, hogy mind a PSZÁF, mind az MNB, számos nemzetközi szervezet, de maga a Svájci Nemzeti Bank is többször figyelmeztette a magyar kormányt arra, hogy milyen veszélyeket rejt a devizahitelezés, de a szeretett baloldali kormányok nem tettek semmit. És az megvan, hogy volt egy euroválság és egy görögválság, ami miatt az euro és a frank paritásba került? Amúgy a devizahiteleket 2010 után vezették ki végleg.
- akkor még nem a sárgacsekket tették félre, hanem a fizetésük egy részét - Ez mikor volt? Én most például többet tudok félre rakni, mint 2006-ban? Ez nem több ócska demagóg dumánál.
- megteltek a kosarak a boltokban - Ezt milyen forrásra alapozod? Mert ez nem több ócska sablon demagógiánál.
- volt esély, hogy a gyerek bekerüljön az egyetemre - Hát kb. annyi mint most. Megvolt tandíj.
- volt tisztességes rokkantellátás - Az most is van. Ez megint ócska demagógia.

- kisebb volt a bűnözés - Forrás? Bűnügyi statisztika mellékelve? Amúgy pont a Fleto emelte fel a szabálysértési értékhatárt 10 ezerről 20 ezerre.
- több gyermek született - Mihez képest? Önmagában a gyerekszülés nem jelent semmit, de ha lehet nem tartanék erről demográfiai előadást. Erre én semmilyen statisztikát nem találtam, várom a forrást ehhez is. Amúgy 1981 óta fogy a népesség, tehát melyik gyurcsányi évben nem fogyott?
- ha nem volt munkád, kaptál segélyt - Kb. fél évig. De most is van segély 3 hónapig.
- megvolt a magánnyugdíjad és így is kisebb volt az államadósság - És ez kinek is volt jó?
- jöttek a külföldi befektetők (ma is azokból élünk...) - Akkor ma is jönnek? Mert a magyar államkötvényeket veszik, mint a cukrot és csökken az államadósság, ami Gyurcsánynak soha nem sikerült.
- idejárt a világ összes vezetője (Bush, Clinton, Putyin, Merkel, Sarkozy, Blair, Barroso) - Ez demagóg hülyeség szorozva nettó baromsággal.
- épült út, kórház, orvosi rendelő, híd, óvoda, egyetemi központ - Ja uniós pénzből, meg egy sor kórházat bezártak, rengeteg kórházi ágy megszűnt, egy sor elbocsátás volt az egészségügybe. Autópálya épült, amit már 90-ben elterveztek. És a ppp rendszernek hála az államadósság a csillagos égig emelkedett.
- a bankok még adtak hitelt a vállalkozóknak - Most is adnak.
- nem neveztek ki pártkatonákat elvileg független testületek élére - Mondj egy példát? Ők is mindenhová pártkatonát neveztek ki.
- a nyugdíjadból olykor a gyereknek, unokának is adni tudtál egy keveset - Ez megint ócska sablondemagógia, milyen kutatás alapozza vagy támasztja alá ezt?
- ha volt is korrupció (hol nincs?) ipari méretekben nem osztottak egymásnak cimborák földet, hűbéresi jogokat, üzleteket, uniós támogatásokat százmilliárdszám - Metro, BKV, Máv, Hét kerület, Hagyó, Hunvald, Juhász, ugyanezt csinálták. Amúgy szerintem fogalmad sincs a korrupcióról, és mindent az osztrák Strabag nyert. A többi meg ócska sablonhülyeség, senki nem kapott itt pl. hűbéresi jogokat, fogalmad sincs mit is jelent.
- nem üldözték a szegényt, a nincstelent, a hajléktalant - Ócska demagógia. Senki nem üldözi őket ma sem.
- nem bántak így közbeszéd szintjén sem a nőkkel - Hogyan? Öregedő feleségecske? Vagy mire is gondoltál?
- nem támogattak ordas eszméket közpénzből, képviselőiből nem lett tananyag, nem állítottak szobrokat rasszista, antiszemita alakoknak - Milyen ordas eszmékre gondolsz? Ki lett tananyag, történelmet tanultam az egyetemen, én nem találkoztam ilyennel, és ki volt antiszemita, akinek szobrot állítottak? Ez megint demagógia.
- nem verték szét korményzati akaratból a határontúli magyarság legitim szervezeteit - 23 millió román, a székelyek románok és a többi.

Aki ordas eszméket képvisel és terjeszt azt úgy hívják Gyurcsány Ferenc.

Egy gyurcsányista idióta: Márton Gold a youtube-ról
Sikerült a mai napon megtalálnom a nap hülyéjét. A tag vagy Márton Gold - ezek a Marcik - egy igazi buta és sötét gyurcsányfan, egy dk-troll, már-már azt hiszem, hogy fizetnek érte neki, vagy magával Gréczy Zsolttal beszélgetek, de aztán rá kellett jönnöm tényleg vannak ennyire elvakult és tájékozatlan emberek. Mert ennyi baromságot még Gréczy Zsoltról sem tudok elképzelni, annak legalább van annyi esze, hogy nem ír le olyant, amivel totál idiótának fog tűnni és a kommentvilág rajta fog nevetni oldaltól függetlenül.

Néha elgondolkodom, hogy ezek honnnan bújnak elő?. Sok barommal vitáztam már a különböző oldalakon, de ez az összesen üti. Ennyire sötét még egyik sem volt. Igaz mindegyik tolta nekem a betanult balos dumát, de ez a kommentelő mindet übereli. Én oda is ítélem neki az ÉV LEGHÜLYÉBB BALOLDALIJA címet, ugyanis kiérdemelte!

A lényeg, hogy "barátunk" mindenféle utánajárás és fenntartás nélkül benyeli a gyurcsányista propagandát. Elolvasom a bejegyzéseit de nem bírom röhögés nélkül.

Én mindig azt mondom, hogy az ember ne egy helyről tájékozódjon, hanem keressen fel minden fellelhető forrást egy adott témában és azok elolvasása, meghallgatása és megnézése után alakítsa ki a saját véleményét.

Még Gulyás Marcinak is több esze van. Azon kellene elgondolkodni, ha annyira ász ember a Fleto, akkor miért is utasítják el annyian?

Néhány bejegyzés tőle az utókornak:

A poszt

És itt csak azoknak, akik el tudják olvasni röhögés nélkül.

"Hogy merészeled az elnök úrat szarházizni? te vagy a szarházi biztos egy fidesznyik vagy!"

"Elgurult a gyógyszered amint látom kérjél kölcsön Orbántól mert ő is olyan elmebeteg közveszélyes mint te. Pont hogy Orbán dönti romba az országot, nem kicsit nagyon. "Az Orbán tervet nem olvastad amint látom DK felhívja figyelmet mi veszélyes terve Orbánnak Magyarországot illetően. Végig kell hallgatni az öszödi beszéádet hüülyegyerek és értelmezni ne ezzel a négy mondattal gyere, ez a legegyszerűbb nincs érvetek, dés inkább gyülölködtök, Ti mit csináltok Hazudtok, loptok gyülölködtök reggel délben este. Ő legalább bevallotta a hibáit de tett is az országért méghozzá nagyon sokat pozítiv értelembe soha nem ment olyan jól az országnak a sora mint az ö kormányzása alatt és a válságról nem ő tehet pont hogy ő húzta ki a válságból az országot. úgyhogy ne ugassál értve vagyok? Tájékozodni kéne hülyegyerek menj szopkodd Orbánc faszát élvezz bele látom rávagy izgulva megbuktuk kisbuzi te nemzetáruló."

"Idefigyellj? Gyurcsányról te így ne beszélj mert többet tett a hazáért és a népéért bármelyik poltikus! Aki itt hazaáruló az Orbán! mert elárulta Magyar Nép bizalmát amit feléje adtak és azt az esküt amit letett. Majd ha odajutsz ahová azok a bajbajutott menekültek jutottak nincs hol aludnod, nincs hol enned akkor pofázz addig kussolj. pluszba Orbán és az ország becsületét sárba taposta. Kicsit nézz utána mit tett az országért Gyurcsány Ferenc ne azt az állandó négy mondatott hajtogassátok az öszödi beszédből végig kéne hallgatni és felfogni a lényegét te idióta hülyegyerek, kihozol a sodrombol a marhaságaiddal. Mennyi mindent tett amíg nem jött a gazzdasági világválság és nézd végig hogyan rombolja le mindazt Orbán amit Gyurcsány felépített! Kíváncsi volnék hogy téged melyik Fideszes fizet hogy itt trollkodj tájékozodj kicsit. mert a butaságod és a tájékozatlanságod fájdalmas. Gyurcsány Ferenc a szarból húzta vissza az országot hidd el nem volt könnyű, köpköditek meg szarházizzátok mégis mit képzeltek? Neki lettem volna ti már rég ki lennétek toloncolva innén Magyarországrol. Arról pofázz mikor Orbán kilövette hány ember szemét! Szopkodd az antiszemita illiberális Orbán faszát a hazátok ellen fordultok nem szégyellitek magatok?"

"Az Igazi Soros terv!
- Az 1980-as évek óta tartó tevékenysége során körülbelül 350 millió euróval segítette hazánkat - Ezt a hatalmas összeget ösztöndíjakra, egészségügyi szolgáltatásokra és humanitárius erőfeszítésekre fordította - 1 millió eurót adományozott a 2010-ben bekövetkezett vörösiszap-katasztrófát követő újjáépítésre - Jelenleg hozzájárul a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlődéséhez, a hajléktalanság problémájának kezeléséhez és a vidéki Magyarország közlekedésének fejlesztéséhez Csak hogy tájékozodj. Mit fáj neked az ha segít a bajbajutott embereken tipikus gyülöletkeltő Fideszes nem szégyelled magad?"

"Engem te nem fogsz befolyásolni! mert mi baloldaliak az igazságért küzdünk közbe ti jobboldaliak leromboljátok Magyarországot! egyébként meg úgyanolyan hazaáruló vagy mint Orbán mivel pénzért ő engedi be és ő finanszirozza ellopott közpénzből azoknak a menekülteknek az utját, akikről te beszélsz mert azok a csöcselékek nem azok akik a kerítést átvágtak. csak ezt eltitkolja a magyarok elől, és a Brüsszeliek elől de most az EU végre rájuk piritott nagyon félnek, és van is mitől, mert érzik hogy szorul a nyakuk körül a hurok félnek hogy vége a lopásoknak, Nézd meg mivé tette Magyarországot és Gyurcsány Ferencről több tisztelettel beszélj ő a kétszeresen megválasztott DK pártelnöke értve vagyok? Arra sem vagy méltó hogy egyáltalán szóba álljak a magadfajta söpredékkel, mert ti fideszesek mind azok vagytok söpredék. szégyent hoztok a magyarságra.
Szégyen hogy Orbán még mindig a poltikában van és közben nyomorítja a népet közben rákos betegen spórol egyszóval már rég semmi keresnivalója nincs benne egy félkegyelmű bohóc akit a józan emberek nem vesznek komolyan. És úgyebár tudjuk megrágalmaztaa legbefolyásosabb üzletembert és egykori tanítóját Soros Györgyöt akit őt meg a bandáját kivakarta a szarból és hogy hálálja meg indit ellene egy lejárató kampányt, komolyan ez undorító. Amikor ez az öregember nagyon sok jót tett tesz a hazáért Vityának felkell kötnie a gatyáját, mert most magára haragitotta Soros úrat és persze a népnek is elege van Orbánból nekünk józan gondolkodásúaknak.tHAJRÁ DK! HAJRÁ GYURCSÁNY FERENC! Amint látom benned az emberség legcsekélyebb szikrája sincs a majd ha földönfutóvá válsz mind ők akkor járjon a szád, addig meg pofa be. Az pedig Orbán viziója hogy a migránsok okozzák a terrorcselekményt ez egy jó ürügy neki figyelemelterelés a nép felé mint ez az ál nemzeti konzultáció igaz az enyém már a kukába van oda ahová való. Bár amiket leírtam úgyse fogod felfogni mert elvakít a gyülölet Mert Orbán az akitől meg kell védeni az országot hogy ne döntsön több embert nyomorba legatyásitotta az egészségügytől kezdve az oktatásirendszerig soroljam, hosszú lenne a lista.ezért felesleges szaporítanom rád a szót Belőletek árad a gyülölet. Gyurcsány Ferenc is javasolta Orbánnak keressen fel egy szakorvost mert szüksége van rá.most hagy éljek az ő mondatával én javaslok most neked."

"Aki nincs felébredve az sajnos te vagy!
Itt van a Gyurcsány kormány! mi is volt ebbe olyan rossz? talán az hogy nem lopott, és nem vette fel a fizetését és nem verte át a népet folyamatosan ez és volt gerince ahhoz hogy bevallja a hibáit! vállalta az ezzel járó következményeket ez? Mert ez tiszteletre méltó tett és egyenes emberekre jellemző ezért tisztelnie kellene őt inkább ez volna a normális nem fogod fel hogy válság volt, ettől lett utána szarba az ország ő húzta vissza vagy már elfelejtetted? Most is neki kéne lennie a Miniszterelnöknek és remélem hogy 2018-ba ő lesz végre rendet rak amit Orbánék elkúrtak. Kicsit gondolkodj el mielőtt itélkezel. igaza volt az elöző hozzászólónak azt nyomod amit a fideszesek mondanak, ugyanazt a hazugsághalmazt..még ha nem is vagy az félrevagy tájékoztatva nagyon. Az hogy Gyurcsány némely emberek szemébe rosszul tűnik fel az is a Fidesz hibája mert kihasználták a helyzetet hogy lejárassák. Gyurcsány kormány alatt! - Demokrácia volt, működőtt a fékek és ellensúlyok rendszere - a világválság kitörése előtt volt mérhető gazdasági növekedés - az emberek fizetni tudták a devizahiteleiket - akkor még nem a sárgacsekket tették félre, hanem a fizetésük egy részét - megteltek a kosarak a boltokban - volt esély, hogy a gyerek bekerüljön az egyetemre - volt tisztességes rokkantellátás - kisebb volt a bűnözés - több gyermek született - ha nem volt munkád, kaptál segélyt - megvolt a magánnyugdíjad és így is kisebb volt az államadósság - jöttek a külföldi befektetők (ma is azokból élünk...) - idejárt a világ összes vezetője (Bush, Clinton, Putyin, Merkel, Sarkozy, Blair, Barroso) - épült út, kórház, orvosi rendelő, híd, óvoda, egyetemi központ - a bankok még adtak hitelt a vállalkozóknak - nem neveztek ki pártkatonákat elvileg független testületek élére - a nyugdíjadból olykor a gyereknek, unokának is adni tudtál egy keveset - ha volt is korrupció (hol nincs?) ipari méretekben nem osztottak egymásnak cimborák földet, hűbéresi jogokat, üzleteket, uniós támogatásokat százmilliárdszám - nem üldözték a szegényt, a nincstelent, a hajléktalant - nem bántak így közbeszéd szintjén sem a nőkkel - nem támogattak ordas eszméket közpénzből, képviselőiből nem lett tananyag, nem állítottak szobrokat rasszista, antiszemita alakoknak - nem verték szét korményzati akaratból a határontúli magyarság legitim szervezeteit"

"Csak az ilyen mocskos fideszes hazaárulók utálják Gyurcsány Ferencet! Mi bajod van a liberalizmussal? Hm Orbán diktatúrája nálad müködik , nyald ki a picsáját ha ennyire imádod imádd azt aki szétlopzta Magyarországot az egészségügyet meg az oktatási rendszert szétbaszta, aki miatt pedagógusok, orvosok mennek el innén hazánkból, Milyen jogon mered te Gyurcsány elnök úrat szídni? Tudod mennyi embert taszított Orbán a szegénységbe! Azt imádod aki rákos betegen sporol, imádd azt az elmebeteg diktis illiberális bohócot, nem tűnt fel hogy a nép jórésze már a pokolba kívánja?"

"Szánalmas beteg állat vagy! ha te nem érezted a Gyurcsány kormány alattt Magyarország erősődését akkor veled igen nagy probléma van! Gondolom arról is Gyurcsány tehet hogy kihaltak a dinoszauroszok mi? :-D Ritka nagy barom vagy élj csak abban a tudatban ami neked jólesik de nehogy azt hidd hogy ettől te egyenes ember vagy. Aki egy demokrata poltikust le szarháziz az azt se érdemli meg hogy emberszámba vegyék."

Tehát:

Gyurcsány kormány alatt! - Demokrácia volt, működőtt a fékek és ellensúlyok rendszere - Pl. 2006-ban, főleg szeptemberben és októberben.
- a világválság kitörése előtt volt mérhető gazdasági növekedés - Az van most is! Ajánlom a figyelmedbe a KSH adatait.
- az emberek fizetni tudták a devizahiteleiket - Csak kérdezem, miért is volt jó az embereknek a devizahitel? Amúgy az megvan, hogy mind a PSZÁF, mind az MNB, számos nemzetközi szervezet, de maga a Svájci Nemzeti Bank is többször figyelmeztette a magyar kormányt arra, hogy milyen veszélyeket rejt a devizahitelezés, de a szeretett baloldali kormányok nem tettek semmit. És az megvan, hogy volt egy euroválság és egy görögválság, ami miatt az euro és a frank paritásba került? Amúgy a devizahiteleket 2010 után vezették ki végleg.
- akkor még nem a sárgacsekket tették félre, hanem a fizetésük egy részét - Ez mikor volt? Én most például többet tudok félre rakni, mint 2006-ban? Ez nem több ócska demagóg dumánál.
- megteltek a kosarak a boltokban - Ezt milyen forrásra alapozod? Mert ez nem több ócska sablon demagógiánál.
- volt esély, hogy a gyerek bekerüljön az egyetemre - Hát kb. annyi mint most. Megvolt tandíj.
- volt tisztességes rokkantellátás - Az most is van. Ez megint ócska demagógia.

- kisebb volt a bűnözés - Forrás? Bűnügyi statisztika mellékelve? Amúgy pont a Fleto emelte fel a szabálysértési értékhatárt 10 ezerről 20 ezerre.
- több gyermek született - Mihez képest? Önmagában a gyerekszülés nem jelent semmit, de ha lehet nem tartanék erről demográfiai előadást. Erre én semmilyen statisztikát nem találtam, várom a forrást ehhez is. Amúgy 1981 óta fogy a népesség, tehát melyik gyurcsányi évben nem fogyott?
- ha nem volt munkád, kaptál segélyt - Kb. fél évig. De most is van segély 3 hónapig.
- megvolt a magánnyugdíjad és így is kisebb volt az államadósság - És ez kinek is volt jó?
- jöttek a külföldi befektetők (ma is azokból élünk...) - Akkor ma is jönnek? Mert a magyar államkötvényeket veszik, mint a cukrot és csökken az államadósság, ami Gyurcsánynak soha nem sikerült.
- idejárt a világ összes vezetője (Bush, Clinton, Putyin, Merkel, Sarkozy, Blair, Barroso) - Ez demagóg hülyeség szorozva nettó baromsággal.
- épült út, kórház, orvosi rendelő, híd, óvoda, egyetemi központ - Ja uniós pénzből, meg egy sor kórházat bezártak, rengeteg kórházi ágy megszűnt, egy sor elbocsátás volt az egészségügybe. Autópálya épült, amit már 90-ben elterveztek. És a ppp rendszernek hála az államadósság a csillagos égig emelkedett.
- a bankok még adtak hitelt a vállalkozóknak - Most is adnak.
- nem neveztek ki pártkatonákat elvileg független testületek élére - Mondj egy példát? Ők is mindenhová pártkatonát neveztek ki.
- a nyugdíjadból olykor a gyereknek, unokának is adni tudtál egy keveset - Ez megint ócska sablondemagógia, milyen kutatás alapozza vagy támasztja alá ezt?
- ha volt is korrupció (hol nincs?) ipari méretekben nem osztottak egymásnak cimborák földet, hűbéresi jogokat, üzleteket, uniós támogatásokat százmilliárdszám - Metro, BKV, Máv, Hét kerület, Hagyó, Hunvald, Juhász, ugyanezt csinálták. Amúgy szerintem fogalmad sincs a korrupcióról, és mindent az osztrák Strabag nyert. A többi meg ócska sablonhülyeség, senki nem kapott itt pl. hűbéresi jogokat, fogalmad sincs mit is jelent.
- nem üldözték a szegényt, a nincstelent, a hajléktalant - Ócska demagógia. Senki nem üldözi őket ma sem.
- nem bántak így közbeszéd szintjén sem a nőkkel - Hogyan? Öregedő feleségecske? Vagy mire is gondoltál?
- nem támogattak ordas eszméket közpénzből, képviselőiből nem lett tananyag, nem állítottak szobrokat rasszista, antiszemita alakoknak - Milyen ordas eszmékre gondolsz? Ki lett tananyag, történelmet tanultam az egyetemen, én nem találkoztam ilyennel, és ki volt antiszemita, akinek szobrot állítottak? Ez megint demagógia.
- nem verték szét korményzati akaratból a határontúli magyarság legitim szervezeteit - 23 millió román, a székelyek románok és a többi.

vége