2018. február 27., kedd

Így kell a bolsikkal: a NAP HÜLYÉIVEL - mszp, dk - bánni, csak semmi finomkodásAz mszpés aktivista rendkívül sötét alak, amint a videóban is látható. Azt hitte, hogy fideszes vagyok, pedig nem, mert őket sem tartom jobbnak az MSZP-DK pártoknál, de ő mégis azt hitte, mert a csökevényes agyával csak annyit tudott felfogni, hogy "aaaakiiiii, neeeeeemmmm szeeeereeeet miiiinkeeeet az fiiiiiiiideeeessz!" Szóval fogyatékos szegénykém. Az egészben a vicc, hogy van pofája nekem azt mondani, hogy szellemi fogyatékos, miközben ők és a bagázsa -10 fokban kint szóró-lapoznak, úgy, hogy alig vannak az utcán és aki kint van, annak a 90 % nem is foglalkozik velük és simán elmegy mellettük, annyi eszük sincs a balos aktivistáknak, hogy bemenjenek egy tízemeletesbe, ahol legalább meleg van, bekopogjanak emberekhez és úgy osztogassák a szarjukat, igaz akkor is a többség leszarná őket, de legalább nem fáznának szarrá, de ehhez ész kell ugye. Remélem kiesnek, mert öröm lesz nézni a búval baszott pofáját a sok balosnak, amikor végleg kivonul az mszp a parlamentből.

És a kedvencem, azt mondja ez a véglény nekem, hogy ne kamerázzam, mert börtönbe kerülök, pontosan miért is? Juhász Péter szavait idézzem, amikor egy biztonsági őrt videózott: " Mutassa meg nekem azt a Magyar Közlönyben megjelent határozatot, rendeletet, törvényt, ami tiltja, hogy közterületen kamerázzak?" Ezzel akartak fenyegetni, ahhoz képest, most kiraktam őket.

A másik, szerinte ő megszólíthat engem és én nem dönthetem el, hogy ki szóljon hozzám, hát ebben is téved, mert alkotmányos jogom eldönteni, hogy kis szólhat hózzám és ilyen vörös véglények, gerinctelen patkányok és emberi hulladékok nem, mint a videón szereplő nyugger kommandó.

MI VAN TILTOGATÓS KÖCSÖGÖK, ENNYIRE FÁJ AZ IGAZSÁG, NEM TETSZIK, HA VALAKI KI MERI MONDANI A BALOLDALI HULLADÉKOKRÓL AZ IGAZSÁGOT? EGYBŐL DEMOKRATIKUSAN LETILTJÁTOK? ÉS VAN POFÁTOK MAGATOKAT DEMOKRATIKUSNAK NEVEZNI, HA BAJOTOK VAN, AZT ITT KOMMENTBEN LEÍRHATJÁTOK, ÉN NEM FOGLAK TILTANI, NEM VAGYOK OLYAN GERINCTELEN MINT TE!! NEM KELL A SZOKÁSOS BALOS MÓDSZEREKHEZ NYÚLNI ÉS EGYBŐL BEFÚJNI A MÁSIKAT! SZÁNALMAS MINDEGYIK KÖCSÖG KIS BUZI MSZPÉS-DÉKÁS-BOLSI-KOMCSI CSAK ENNYIRE FUTJA, AMÚGY MÉG TÖBB HELYRE FEL FOGOM RAKNI A VIDEÓKAT, CSAKHOGY BOSSZANTSALAK BENNETEKET! 

2018. február 26., hétfő

Leoltottam és beégettem Kész Zoltánt (csak kép)


RETTEGETT IVÁN, AZ ELSŐ OROSZ CÁR (Töri Klub Blog)

(Ezt a posztot teljes egészében a Töri Klub Blogtól vettem át, a poszt nem a saját szerzeményem, hanem a posztban megjelölt úriemberé)
Szerző: Harmat Árpád Péter

IV. Iván az első olyan orosz uralkodó volt, aki a XVI. század második felében megvalósuló hosszú országlása alatt (1547 és 1584 közt), már bel- és külpolitikájában is használta a „cár” megszólítást. Igazi nagyhatalommá tette a frissen létrejövő Orosz Birodalmat, amikor annak határait messze keletre kitolva, sorra hódította meg az Ural környéki, Volgai és Nyugat-szibériai mongol kánságokat. Uralkodása alatt az Orosz Cárság területe megduplázódott. Ugyanakkor hatalmi időszakának második felében az őrültség jeleit mutatta: saját kezével ölte meg legidősebb fiát és egy egész orosz várost mészároltatott le katonáival, amikor a település (Novgorod) az Oroszországtól való elszakadást fontolgatta. (A városban 40 ezer polgárt mészároltak le.)


Ivánt az utókor a „rettegett” (groznij) jelzővel ruházta fel, melyet a történészek egy része negatív megítélésűnek tart, IV. Iván uralkodásának második felében megfigyelt rémuralomra gondolva, ám a kutatók másik fele szerint a nevéhez illesztett jelző inkább „hatalmasat” jelent, ami viszont pozitív megjelöléssel utal a cár időszakának kiemelkedő voltára és jelentős hódításaira. IV. Iván 37 évnyi uralkodásának első felét tehát a bölcs felvilágosultság, míg második részét az őrület és önkény jellemezte. A kettő közti fordulópontot az 1564-es esztendő jelentette, amikor elűzte udvarából korábbi bizalmasát és sikeres hadvezérét, Andrej Kurbszkij herceget és erőt vett rajta az üldözési mánia. Ekkor már nap, mint nap kínozta beteg gerince (közel két méteres termete volt) és fájdalmak gyötörték. Talán a fájdalom, talán az idegrendszeri gyengeség okozta, de 37 évnyi uralmának első és második felében, mintha két külön ember kezében lett volna Oroszország.
AZ ELSŐ URALKODÁSI IDŐSZAK (1547-1564)

IV. Ivánt 1547 január január 16 -án koronázták minden oroszok cárjává, mely szertartással a megszülető Orosz Birodalom a világ tudtára adta a "harmadik Róma" elmélet elfogadását. Eszerint a kereszténység első védelmezője Róma volt, második védelmezője Konstantinápoly lett, ám annak 1453-as bukása után (amikor az oszmánok bevették a várost) Moszkva lett az új világhatalmi központ, a görög-keleti vallás legfőbb székhelye. Az elméletet alátámasztotta (és törvényesítette) az a tény, hogy az utolsó bizánci császár, XI. Konsztantinosz unokahúga, Palaiologosz Zsófia feleségül ment III. Ivánhoz és ebből a frigyből született utód (unoka) volt IV. Iván. Ő már felmenői révén a bizánci császárok örökösének szerepében tüntethette fel magát.

Iván uralmának első felét, 1547 és 1564 közt pozitív intézkedések, döntések és törvények jellemezték, melyekben jelentős szerepe volt a cár józan gondolkodású feleségének is, aki az egyik legjelentősebb orosz bojárcsaládból származott, a Romanov dinasztiából. Ez a család, később Oroszország második cári dinasztiáját alkotta. Anasztaszija Romanovna azonban 1560 –ban elhunyt és ezzel IV. Iván társ nélkül maradt. Depressziójának kialakulásában valószínűleg komoly szerepe lehetett magányossá válásának. Ám ekkoriban ennek még csak halvány előjelei látszottak. Előremutató, felvilágosult rendeletek egész sorát hozta az 1550 –es és 1560 –as években: átalakította például a hadsereget és megteremtett egy cárokhoz hű, őket szolgáló, bojároktól független katonai réteget, a sztreleceket. Később megreformálta a földviszonyokat, amivel sikerült visszaszorítania a túlzott hatalomra szert tevő bojárokat (Opriscsina földek és zemscsina földek jöttek létre: előbbieket a hozzá hű, szolgáló nemeseknek adta, míg az utóbbiak - távolabb a fővárostól - a bojároké lettek.) Bár a reform mérsékelt sikert hozott – és így visszavonásra is került – a bojárok háttérbe szorítása, azért mégis csak megindult. IV. Iván 1550-ben egy új törvénykönyvet is alkotott (2. Szugyebnyik tv. könyv) mely több szakszerűséget tartalmazott, jobban szabályozta a büntetések kiszabását és bár röghöz kötötte a parasztságot, mégis haladónak számított, hiszen a bíráskodás nagyobb részét cári (központi) hivatalok kezébe helyezte.

kép forrása: ukrmap.su

Reformjai közben IV. Iván megszabadult az apja, III. Vaszilij idejéből „megörökölt” főemberektől, így például anyja, Jelena Glinszkaja bizalmasaitól: Alekszej Adasevtől és Szilveszter pópától (mindkettőt száműzette) és saját kezébe vett minden irányítást. A tetterős cár ezt követően már a korábbi évtizedekben különleges kiváltságokat kapott görög-keleti egyházzal is szembe mert szállni, erősen megkurtítva önállóságát és vagyonát. IV. Iván parancsára megszüntették az egyház adómentességét, bizonyos földjeit állami tulajdonba vették, sőt különadót vetettek ki az egyházi birtokokra.

A központosítás 1560 után még nagyobb mértékben folytatódott: az orosz birtokosoknak minden 150 hektár földterület után egy lovas katonát kellett a cári seregnek kiállítania. Közben a cárhoz hűséges szolgáló nemesség pénztámogatásokban részesült. Ezekkel a rendelkezésekkel egy erős, megbízható támogatói kört és cári hadsereget nyert.
A MÁSODIK URALKODÁSI IDŐSZAK (1564-1584)

A fordulat, vagyis Kurbszkij herceg menesztése 1564-ben következett, melyet csapások egész sora követte: 1581-ben IV. Iván végzetesen összeveszett legidősebb fiával, akit éktelen dühében meg is ölt (a vita során a cár azzal vádolta meg fiát, hogy részese volt egy ellene szerveződő összeesküvésnek) Két évvel később Oroszország elvesztette a Livóniáért (ma Baltikum) folyó harcot és békére kényszerült a győztes svédekkel illetve lengyelekkel. Ennek a háborúnak magyar vonatkozása is volt, mivel éppen a Livóniai háború alatt (1558-1583) lett lengyel király Báthory István, erdélyi fejedelem. A koronázásra 1576 május 1-jén Krakkóban, a waweli székesegyházban került sor. A lengyelek a Jagellók kihalása után, szabad királyválasztó jogukat gyakorolva hívták meg trónjukra Báthoryt, akinek el kellett vennie az utolsó Jagelló király, II. Zsigmond Ágost húgát, Jagelló Annát. A magyar főúr megtartotta fejedelmi címét is, de Erdély igazgatását testvérére, Kristófra bízta, aki vajda címet kapott. Báthory jól vezette Lengyelországot és nagy szerepe volt abban, hogy a lengyel-erdélyi hadaknak sikerült megvernie IV. Iván hadseregét és megnyerni a livóniai háborút.

A vereséget követően Oroszország nem tudott tengeri kijáratot szerezni a Baltikumban és elveszett számukra Szmolenszk is. (Később, Nagy Péter cár az északi háborúban (1721) megszerzi majd a hőn áhított területet.) A vereséggel azonban még mindig pozitív IV. Iván "mérlege", hiszen keleten hatalmas régiókat hódított meg az oroszok számára. A livóniai vereség traumája mellett Ivánnak el kellett fogadnia azt a megalázó helyzetet is, hogy örököséül, gyengeelméjű második fiát Fjodort jelölje. (Fjodor lett a Rurikov dinasztia utolsó tagja, ám helyette Borisz Godunov uralkodott.) IV. Iván 1584 március 18 –án, 54 évesen halt meg. Zűrzavart hagyott maga után, pedig alapvetően nagy reformerként kezdte uralkodását. Ellentmondásos ember volt és az orosz történelem talán legvitatottabb alakja.

Harmat Árpád Péter

2018. február 25., vasárnap

Objektíven Hódmezővásárhelyről

Véget ért a Hódmezővásárhelyi választás és nyert a Mákri-Zacsi. A hódmezővásárhelyiek egy hazudozó politikai kalandort választottak polgármesternek, de ez legyen az ő bajuk. Igen hazudozó, mert minden nagyobb állításáról kiderült, hogy pitiáner hazugság. Bevallom engem is kicsit meglepett az eredmény, de csak kicsit, igazából borítékolható volt az eredmény, ha az ember a lelke mélyébe néz. Hiszen adott egy erősen jobboldali város, adott egy független konzervatív jelölt, aki mögé jobbszéltől balszélig mindenki felsorakozik, és sok fideszes is rá szavazott mivel mindenki számára vállalható volt még a baloldalon is, bár szerintem a többségnek fogalma sem volt, hogy kire vagy mire is voksolt. Ami pedig az ellenzék támogatását illeti némi pontosításra szorul, annyiról van szó, hogy nem indítanak jelöltet és szavakban őt támogatják. De mielőtt még örömtáncot járunk ideje jobban megvizsgálni a történteket.

Ugye holnaptól ő lesz hivatalosan Hódmezővásárhely polgármestere. Egy olyan város élén fog állni, ahol az önkormányzatban a többséget a kormánypárt adja. Vagyis ha sikeres akar lenni, akkor be kell nyalnia a kormánynak. Mert ugye az ő sikere is nagyban függ az áprilisi országos eredményektől, és attól, hogy ki alakít kormányt. Erre még mindig a jelenlegi kormánypártnak van a legnagyobb esélye a többieknek nem hiszem, talán még együtt sem. És a polgármesterség csak szűk másfél évre szól, nem öt évre, akkor pedig nagy esély van rá, hogy megy a levesbe, addig ugyanis le kellene tenni valamit az asztalra, amire én nem nagyon sok esélyt látok, főleg, hogy akkor nagyon valószínűsíthető, hogy nem fog minden ellenzéki párt beállni mögé. Ha én a Fidesz helyébe lennék, most gesztusokat tennék neki, hogy ők igenis együtt szeretnének működni vele, aztán az áprilisi eredmények tükrében majd lehet őt orrba-szájba szívatni, ami igazából az ellenzéknek is az érdeke. Bár gondolom Mákri-Zacsi azon lesz, hogy minél több fideszes mocskot kiteregessen, amivel azonban könnyen megeshet, hogy ellenzéki érdekeket is fog sérteni. Én így nem vállaltam volna be a polgármesterséget a helyébe. 

Fogalmazzunk úgy, hogy jelöltekkel és párttal a háta mögött kellene ugyanezt az eredményt megismételni. Vagyis Mákri-Zacsi győzelme pürroszi győzelem, túlnyerte magát. A polgármesterséget leszámítva nincs mögötte semmi. Bevállalt egy választást, amivel nem nyert semmit. Szép teljesítmény, de kevés ahhoz, hogy hosszú távon nyeregben maradjon. Előbb egy pártot kellene felépíteni, mert anélkül mások bábúja lesz, mint ahogy Karácsony Zuglóban, akiért oly sokan odavannak. De ez legyen a helyi erők problémája.

Persze ez a vereség, mint ahogy semmilyen vereség nem jött jól a Fidesznek, de talán felrázza a szavazótábort, főleg azokat, akik már eleve lefutottnak gondolják a választásokat. Szerintem áprilisban még többen fognak elmenni Hódmezővásárhelyen és azok többsége fideszes lesz. Mákri-Zacsi is komoly gondban lesz, hiszen, most ki mellé is álljon be, hogy azt a kevés hitelességét megtartsa, ugyanis ha egyik-vagy másik mögé beáll, akkor a többiek joggal besértődhetnek rá. Az ellenzéknek ez a győzelem jó jön, csak a dolog szépséghibája, hogy egyik sem könyvelheti el a saját győzelmeként, ugyanis tulajdonképpen egyik sem támogatta, csak egyszerűen nem indított saját jelöltet így erősítve a Mákri-Zacsi esélyeit. 

A másik, bárki is az áprilisi választási eredményeket akarja ebből megjósolni és egy esetleges fideszes összeomlást vizionálni, azért attól óva inteném. Itt helyi szinten az ellenzéknek külön-külön semmi esélye sem volt eleve, ezért az országos választások előtt nem igazán akarták az erőforrásaikat egy helyi eleve vesztes jelöltre pazarolni, főleg úgy, hogy valamelyik párt jelöltje mögé úgysem sorakozott volna fel a teljes ellenzék. Mert ha megtették volna, akkor sorra mindenki ráindított volna egy jelöltet. És már szétoszlottak volna a szavazatok. A fideszes így is szép eredményt hozott, ugyanis a lakosság 43 %-a a Fidesz mögött áll, a többi pedig az ellenzék jelöltjei között oszlik meg. Tulajdonképpen még mindig a Fidesz a legerősebb párt, egymaga ezzel az eredménnyel simán nyerné az országos választásokat. Vagyis ez inkább elszomorító az ellenzék számára. A másik, hogy javában folyik a kampány, gyűjtik az aláírásokat, ebben a Fidesz verte az összes pártot, mert rekordidő alatt sikerült összegyűjtenie, a többiek, meg még mindig csak bénáznak. Ez a tény így erősen árnyalja az áprilisi eredményeket. 

Ugye most visszalépni már igazán nagy felelőtlenség volna, főleg nagy hirtelen - felborítva az eddigi megállapodásokat - összefogni, hiszen azzal a saját esélyeiket rontanák. Tét nélkül lehet összefogni és látványos eredményt elérni, de ha tétje is van, akkor már máshogy néz ki a képlet. Az országoson, pedig minden szavazat számít, főleg a töredékszavazatok. És mindegyik pártnak más a létérdeke, elsősorban mindenki szeretne minél nagyobb frakciót, ezt pedig a koordinációval eléggé húzós, főleg, hogy nem mindegyik párt, tud minden körzetben jelölteket állítani, így az a kevés jelölt nagyon is felértékelődik a pártok számára. 

Persze van aki, azt vizionálja, hogy lesznek még visszalépések, de szerintem erre én nem nagyon látok olyan nagy esélyt, talán itt-ott helyi szinten, de tömeges visszalépésekre nem lesz példa, szépen így fog eltelni a hónap. Hóközepe hosszú hétvége, hó végén pedig húsvét, vagyis egy-két hét van arra, hogy valami nagyot durrantson az ellenzék. 

Ha összefognak, amire nem hiszen, hogy sok esély van, könnyen visszafelé sülhet el és egyes pártok totális vereségéhez fog vezetni, esetleg a parlamentből való kieséshez. Az MSZP nagyon esélyes erre, főleg, hogy a PM-mel indul, míg a DK nyugodtan hátradőlhet, mert ő simán bejut egyedül a parlamentbe és ha az MSZP kiesik, azzal tovább növelheti az erejét a baloldalon.

Szóval még nem dőlt el semmi, de ez a választás még nem egyenlő az országos választással, majd április 9-én lesz érdekes, amikor már tudni fogjuk a választások kimenetelének az eredményét.

Csillagkapu jaffa tetoválások (csak kép)Hogyan ismerd fel az álhíreket (csak kép)


Mákri-Zacsi a politikai kalandor

A mai nap polgármesterválasztás van Hódmezővásárhelyen. Az ellenjelölt, akit nevezzünk csak Mákri-Zacsinak - mert inkább hasonlít egy herezacskóhoz a baloldal lábaközt, mint komoly politikus - egy politikai kalandor a semmiből feltűnő magát konzervatívnak beállító hazudozó jelölt, állítása szerint kiábrándult fideszes - akkor minek szavazott rájuk -, aki egymás után bukott be a legpitiánerebb hazugságaival. 

Remélem ez a választás egy hatalmas pofáraesés lesz a számára, mert az ilyen lufiemberekre végképp nincsen szüksége ennek az országnak, főleg, hogy hazugságokra épül egész eddigi tevékenysége, ami szégyen az ellenzék és támogatói számára. A választók ebben a helyzetben nem könnyű, hiszen nincs komoly jelölt, választhatnak egy hazudozó és a kormány jelöltje között, vajon melyik a kisebbik rossz, viszont az eredmény kihathat az áprilisi választásokra is, nagy befolyással lesz az elkövetkező egy hónap eseményeire.

A teljes hazai ellenzék egy emberként állt be mögé, beleértve a Jobbikot, vagyis tulajdonképpen nem is állt be mögé, csak egyszerűen nem indított ellene jelöltet, mégis a helyi választást úgy állítják be, mintha az áprilisi választások előválasztása volna, egyfajta tesztválasztás. Szégyen, hogy a Jobbik is beállt a sorba, inkább indított volna egy jelöltet és akkor ő maradhatott volna a legtisztességesebb ebben a történetben, de a párt inkább újból feladta önmaga korábban sokat hangoztatott elveit. Ezen semmi meglepő nincs.

Ugye kezdte azzal, hogy elkezdett politizálni a vallási közösségébe, ami azért is érdekes, mert a helyi katolikus közösségnek valamiféle civil vezetője. Erre válaszul a helyi plébános is megnyilvánult, akit országosan meghurcoltak, hogy a mise alatt politizál, pedig nem is a mise alatt és Mákri-Zacsi korábbi politikai megnyilvánulására reagált, persze az igazság, főleg a baloldalon senkit nem érdekel. Vagyis a kettős mérce a ferdítés és a balos hazugság működött. Utána Mákri-Zacsi előállt azzal a hipotézisével, hogy az ő utcájába direkt felszereltek egy köztéri kamerát, hogy őt figyeljék, az persze nem zavarta, hogy évek óta szerelnek fel kamerákat nemcsak az ő utcájában, de egész Hódmezővásárhelyen, sőt az egész országban. De a balos csürhe kanyar nélkül bevette ezt az egetrengetően hatalmas hülyeséget. A következő dobása, hogy azért rúgták ki, mert elindult a választáson, majd egy elszólásból kiderült, hogy már korábban eldőlt, hogy a munkahelyéről kirakják, vagyis hazudott újból. 

De a legnagyobb ferdítés a részéről, hogy az amúgy többlettel járó város vezetése az időseknek juttatott némi támogatást, ezt úgy állították, be mintha ezzel is a választókat akarnák megvenni és befolyásolni.

Persze a balos sajtót nem érdekli az igazság, és továbbra is kitart mindazok a hazugságok mellett, amikről már régen kiderült, hogy hazugság, attól függetlenül, ők továbbra is kész tényként kezelik, amivel igazából csak saját magukat járatják le nem is kicsit.

2018. február 22., csütörtök

Az demokratikus, ami nem demokratikus, avagy a gyurcsányi logika újabb gyöngyszeme

Pont ma olvastam valahol a neten, hogy Gyurcsány Ferenc és a köré szerveződő szektapártja és - nem éppen az intelligenciájukról híres - támogatói a neten mindenféle hazaárulónak minősítették Bokros Lajost - akit korábban olyan nagyra magasztaltak -, azért mert pártja a Modern Magyarországért Mozgalom több helyen is ráindít jelölteket a "baloldali-dk-mszp tudom is én milyen állítólag nagyon esélyes" jelöltekre. Tegyük, hozzá, hogy nem mintha nagyon sírnék Bokros Lajos - "hűdekonzervatív" vagyok a baltól a jobbig mindenholmegfordult - nevű politikusért nagyon aggódnék, vagy sajnálnám őt egy picit is a népszerűtlensége és sikertelensége miatt, de ettől függetlenül mindenkinek - bármennyire is szimpatikus vagy unszimpatikus az illető - joga van ahhoz, hogy elinduljon - ha az ehhez szükséges feltételeket teljesíti - a választásokon és ha megfelelő felhatalmazást kap a választóktól, akkor képviselje őket - lelkiismeretesen - a törvényhozásba, ez még Bokros "hűdekonzervatív vagyok" Lajosra is ugyanúgy igaz, mint a többségből csak undort és megvetést kiváltó Gyurcsány Ferencre.

Erről nekem - az örök kedvenc - a Tanú című négysikerű magyar rendszerkritikus filmszatíra jutott eszembe, amikor van az a jelenet ahol Pelikán József azon morfondírozik, hogy "az gyanús, aki nem gyanús" miközben elönti az ár az egész Dunát. Hogy mindenki számára érthető legyen megpróbálom lefordítani, tehát a baloldalon az demokratikus, aki nem demokratikus, miközben egyre mélyebbre sodródnak az árral és teljesen ellepi őket a szar, hogy finom legyek. Azon ugye már senki nem lepődik meg, hogy a legmagyarellenesebb és legrasszistább párt is Gyurcsány pártja. Hiszen az, amikor a határon túli magyar nemzettestvéreink ellen uszítanak, kizárólag politikai célból, akkor bőven kimerítik az uszítás, a gyűlöletkeltés és a sovinizmus fogalmát. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a leggusztustalanabb antiszemita kijelentés is az egyik párttagjuk Vágó István szájából hangzott el, aki a bocsánatkérés helyett kijelentette, hogy mivel az ő felmenői zsidók, így neki lehet szidni a zsidókat. És még ezt az embert tartjuk intelligensnek, persze ezen sem kell csodálkozni, ilyen a gyurcsányista szekta mentalitása.

A baloldal - ha nevezhetjük annak - számára csak az a demokratikus, amit ők annak mondanak, és ha ők úgy gondolják, hogy az a demokratikus, hogy csak és kizárólag az ő jelöltjeik indulhatnak, legyen ez bármennyire is antidemokratikus, az ő értelmezésük szerint, akkor is ez lesz demokratikus. Persze ezen a logikán nincs is mit nagyon csodálkozni, hiszen az MSZP - leánykori nevén KMP - a ploretárdiktatúrán és a demokratikus centralizmuson - legyen az bármi is - szocializálódott, és a vén kivénhedt komcsik ezt adják át az MSZP-ben villantani akaró ifjú generációnak. 

A baloldal számára a demokrácia - bármennyire is próbálják az emberek torkán az ellenkezőt lenyomni - nem jelent semmiféle értéket, számukra értelmezhetetlen és értéktelen rendszer, amit nagyon hasznosan fel tudnak használni a politikai céljaik érvényesítésére, és mindez hatványozottan igaz Gyurcsány Ferencre és párttá szerveződött fanatikus szektájára.

Persze ne keressünk logikát vagy hasonlót Gyurcsány Ferencnél és szervezeténél, mert azt nem találunk, vagyis egyfajta logikát fogunk találni, ami a hatalom megszerzéséről szól. Jelenleg Fleto azon van, hogy ő és pártja túléljen és a többi baloldali párt elhaljon így teljes egészében át tudja venni a baloldal feletti hatalmat és egyedüli kihívója lehet a jelenlegi kormánypártnak, és csak 100 % gyurcsányfan szektásokat indítanak majd a választásokon valamikor 2022-ben. Ferencünk nem tanult a múltból, neki egy célja van az pedig az, hogy bármilyen áron visszatérni a hatalomba, és nem érdekli, hogy ezért pártja vagy az ország milyen árat fog fizetni, ezért a tegnap barát Bokrost, aki mára inkább teherré vált egyszerűen meggyalázzák és eltapossák.

2018. február 21., szerda

Filmkritika: Gyilkosság az Orinet Expresszen

Megnéztem az új Poirot filmet, ami a Gyilkosság az Oriont expresszen című Agatha Christie krimijének a legújabb filmes feldolgozása. Ez immár a negyedik feldolgozása ennek a műnek, amiről tudok az elmúlt 40 évben. Az első 1974-es az Albert Finney főszerelésével készült, amit Sydney Lumet rendezett és az egyik legzseniálisabb feldolgozás, a második 2001-ben készült, de azt nem láttam így nem tudok róla véleményt mondani, a harmadik a Poirot sorozat keretében készült David Suchet főszereplésével 2010-ben és a negyedik a legutolsó a tavalyi 2017-es Kenneth Branagh főszereplésével leforgatott.

Ahogy a felsorolásban is írtam mind közül vitathatatlanul a legjobb az 1974-es Albert Finney, amiben feltűnik Ingrid Bergmann és Sean Connery. Ezt a verziót még a mű írónője Agatha Christie is pozitívan vélekedett és a legjobbnak minősítette, az összes Poirot feldolgozás közül. Mind a színészek, a díszlet, a zene, a történetvezetés, az operatőri munka, a vágás, a filmben megjelenített tájak, a történelmi háttér megjelenítése, a regényhez való hűség tökéletes összhangban vannak, nem beszélve a színészek játékáról, mimikájáról, mozdulatairól. Sőt még a film magyar szinkronja is tökéletes, nagyon odafigyeltek ezekre a részletekre is, vagy régen komolyabban is vették a szinkronizálást. 

A legújabb verzióról ez nem mondható el. Igaz a felvételek sokkal realisztikusabbak és látványosabbak, de ezzel gyakorlatilag minden pozitívumot elmondtam a filmről. A történet slampos, sablonos, a szerepeket eltúlozzák, túljátsszák és a karakterek egyes jellemzőit feleslegesen kihangsúlyozzák, ami szerintem teljesen felesleges, arról nem beszélve, hogy a történetet több ponton megváltoztatták, és a karaktereket is erősen megváltoztatták. Sőt odáig mentek a filmkészítői, hogy az egyes karakterek háttértörténettét is úgy átalakították, hogy az egyes párbeszédek a film szempontjából értelmüket veszítették. A mű egyik sarkalatos pontja a párbeszédek, azok adják meg a filmnek az értelmét és a kerettörténetét, a történetvezetés szempontjából pedig kulcsfontossággal bírnak, ahol minden egyes elhangzott szónak, mondatnak jelentősége van a történet végkifejlete szempontjából. Ezért a filmnek, ahogy a műben is erre kellett volna helyeznie a hangsúlyt. Ehelyett az új feldolgozásban telerakták értelmetlen akciójelenetekkel, karatézó mellékszereplőkkel, üldözéssel, ami miatt a film elvesztette számomra a komolyságát, és teljességgel értelmetlen is. A másik a karakterek kavarása, kutyulása, mint Arbuthnot ezredes és Konstantin doktor karakterének összeolvasztása a háttértörténetének a megváltoztatása egy felemelt néger orvos, háborús veterán személyében, akit szoros szerelmi szálak fűzik az egyik női mellékszereplőhöz. Ez a szerelmi szál a multikulturális töltete miatt erősen kihangsúlyozzák, amivel a toleráns-gender elveknek engednek teret, amivel teljesen irreálissá tették a történetet a számomra, sőt egyenesen nevetségessé is teszi.

A legnagyobb poén az a végén látható, és teljességgel irreálissá teszi a történetet, az pedig a néger jugoszláv rendőr, ami egyenesen röhejes is. Mert még a palesztin területen elmegy egy néger brit rendőr, bár nekem ez is valószerűtlen, de ott legyen így elmegy. Még Isztambulban is, de nem Jugoszláviában.

A helyszín is túlzás és pontatlan volt, ugyanis ha valaki veszi a fáradságot és megnézi, hogy Brod és Vinkovne hol is található, akkor hamar rájön, hogy Horvátországban található és egy dimbes-dombos sík vidéken található, de semmiképpen a magas alagutakkal tarkított magashegyekben. Tudom a többségnek ez fel sem tűnik és jelentéktelen apróságnak tartja, de nekem szúrja a szememet. Az pedig csak hab a tortán, hogy a vonatnak sem kellett volna kisiklania, ami szintén értelmetlen az eredeti történet szempontjából és nem több látványelemnél. 

Ha a 2010-es feldolgozást is veszem alapul, még az is ezerszer jobb a 2017-esnél, pedig az egy filmsorozat részeként készült kifejezetten tévéfilmnek. A 2001-es feldolgozást nem láttam úgyhogy ezt nem tudom összehasonlítási alapnak venni, ezzel ezért nem foglalkozom.

Minden korábbi Poirot történet csúcspontja a végkifejlet, a megoldás, amikor is részletesen, mindenre kiterjedően, fokozva minden egyes szóval-mondattal a drámai hangulatot, megoldják a történetet és minden részlet a helyére kerül és minden egyes apróság értelmet nyer. Ezt a 2017-es feldolgozásban teljességgel mellőztek, mondhatnám összecsapták a film egyik legfontosabb részét. Persze aki nem ismeri a Poirot történetet vagy a hagyományos angol krimit, azt megtévesztik a látványelemek, a táj és a bugyuta még látványosnak sem mondható akciójelenetek.

A vicc kategóriáját képviselte az, amikor a német náci professzorról - amivel azt akarták sulykolni, hogy az adott korban minden német náci és rasszista - kiderül, hogy zsidó - vagyis valójában önmagukat gyűlölik - menekült és ráadásként még nyomozó is egy magánügynökségnél, ami teljesen felesleges részlet volt ebben a feldolgozásban, mert semmivel sem vitte előrébb a történetet csak belecsempésztek némi zsidó sajnálatot és együttérzést, ezzel is megcsúfolva-e remek alkotást. Persze értem én, hogy az alkotók szembehelyezkednek a harmincas évek konzervativizmusával és a liberális világfelfogást erősítik és hangsúlyozzák, ami teljességgel abszurd, mert hamis képet fest le a nézőben a korról.

A film elejét is eltúlozták, teljesen átírták a történetet, és ebből a szempontból még a 2010-es feldolgozás eleje is ezerszer jobbnak mondható, az 1974-es pedig egyenesen zseniális. A történet kiindulópontja az 1974-es ben csak futólag volt említve, míg az 2017-esben egy látványos jelenettel indítanak, aminek a történet szempontjából semmi jelentősége csak töltelékjelenetek. Ahogy az eleje úgy a vége is el lett rontva, főleg amikor utalnak egy másik történetre a "Gyilkosság a Níluson"-ra, aminek semmi köze a feldolgozáshoz, még említés szintjén sem, vagy ezzel szerettek volna megágyazni a következő résznek, nem tudom, de mindegy is.

Persze láttunk már ilyet korábban az amerikai filmadoptációkban elég csak a Sherlock Holmes filmekre gondolni, ahol a békés és minden részletre odafigyelő, de alapvetően békés nyomozóból gátlástalan akcióhőst formáltak, teljesen irreális jelenetekkel, ezzel lerombolva azt a képet, azt az imázst, amit a regényekben az írók felépítettek, hosszú évek alatt. Pedig a két karakter nagyon hasonló, sok az átfedés a jellemükben és képességeikben.

Az új film, vagy legújabb verzió az eredeti történet és korábbi feldolgozások totális lebutítása, amit színes háttérrel és bugyuta akciójelenetekkel próbálnak meg ellensúlyozni, vagy inkább feldobni a filmet, kétes sikerrel. Nem tudom milyen közönségnek készült ez a film, valószínűleg azoknak, akik nem ismerik az eredeti történetet és nem foglalkoznak az apróbb részletekkel, csak a látványelemekre koncentrálnak, amiből van bőven a filmben. Aki ismeri és szereti ezt a történetet, az messze elkerüli ezt a filmet.

Egy tízes skálán egy erős hármast adnék a filmnek, mármint a 2017-esnek és akkor még nagyon nagylelkű voltam, sőt méltatlan az 1974-eshez, hogy ezzel a férc igénytelen művel egyáltalán összehasonlítják. Ha a rendezőnek az volt a célja, hogy meggyalázza e remek alkotást, akkor az igencsak sikerült neki.

2018. február 19., hétfő

Gyurcsányi logika (csak kép)


Gyurcsányisták helyreigazítása és alázása (csak kép)


Néha helyre kell rakni a baloldali kreténeket.Élvezem mikor totálisan hülyét lehet belőlük csinálni.

vége

Napi Fletó! (csak kép)


Leoltottam a magyarellenes uszítókat a Facebookon (csak kép)


2018. február 18., vasárnap

Ismerős: Ébresztő! (csak kép)


Hupikék törpikék! (csak kép)


Egy ország ameylik önmagával határos (csak kép)


Iszlám államok (csak kép)


2018. február 11., vasárnap

A választási rendszer átalakításáról

Sokak szerint a jelenlegi választási rendszer igazságtalan, igaz ezt főleg azok állítják, akik a jelenlegi rendszerben nem tudnak mandátumhoz jutni. Az igazság az, hogy a világon sehol sincs igazságos és mindenki számára jó választási rendszer. Ahány ország, annyi választási rendszer, amit más-más szempontok alapján definiálnak. Az egy közös pont, hogy a képviselőket a választópolgárok választják. 

Abban van igazság, hogy a jelenlegi rendszer nem jó, én is szívesen átalakítanám, de nem úgy, hogy visszatérek a 2010 előtti rendszerhez, mert az még a mostaninál is rosszabb volt. 

Én ott kezdeném, hogy megszüntetném a pártlistákat a választásokon, és kizárólag a többségi választási rendszer alapján választanánk, de azzal a megkötéssel, hogy egy képviselő támogatásához, a választópolgárok legalább felének meg kell jelennie és 50 % plusz 1 szavazatot be kell gyűjteni a jelöltnek, ahhoz, hogy mandátumhoz jusson, ha ez nem érvényesül, akkor második forduló, de ott már csak a választópolgárok egyharmadától kell begyűjteni a szavazatok 50 % + egy szavazatát. Amennyiben ez nem sikerül, akkor meg kell ismételni a szavazást, addig, amíg a szavazatok felét meg nem szerzi a jelölt. Azonban egy állampolgár csak négy évig lehessen képviselő, és maximum egyszer lehessen újraválasztani, de azt is csak nyolc évvel az első mandátumának lejárta után. Pártelnök, párt-tisztségviselő természetesen lehet és egyéb közhivatalt, vagy választott tisztséget betölthet, de meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy valaki gyakorlatilag megélhetésből legyen képviselő. Sőt az lenne a legjobb, ha a pártelnök nem is lenne a parlamenti frakció tagja. Az országgyűlés létszámát 201 főben határoznám meg és ennyi választókerületet jelölnék ki, amit tíz évente a népszámlálási eredmények fényében újra kell rajzolni, megtartva a választókerületekben a lakosság egyenlő számú arányát, vagyis minden kerületben kb. ugyanannyi választópolgárra jusson egy képviselő. A jelöltséghez elegendő lenne 500 támogató aláírás és egy ember több támogató listát is aláírhat.

Azt is előírnám, hogy országgyűlési képviselő ne lehessen a kormány tagja is. Vagyis aki a törvényhozásban tevékenykedik, ne vehessen részt a végrehajtásban. 

A választásokon való résztvételt kötelezővé tenném, aki nem megy el, annak egy kb. 5000 ft-os jelképes összeget kellene büntetésként befizetni, amivel a választás költségeit csökkentenék.

Bevezetném a visszahívhatóság intézményét, ami annyit tesz, hogy a választókerületben a választópolgárok egyötöde, de minimum 5000 ember aláírásával az illetőt meg lehessen fosztani a mandátumától,amennyiben méltatlanná vált rá. A mentelmi jogot is szigorítanám és az csak kizárólag a parlament üléseire vonatkozzon, vagyis senkit ne lehessen felelősségre vonni azért, amit a parlamentben szóban elmondott, legyen az egyesek számára bármennyire is sértő. 

Felállítanám a felsőházat, amiben a képviselőket 6 évente választanánk kétéves periódusonként, mint az USÁban. Ide minden megye, megyei jogú város egy jelöltet a főváros pedig 3 jelöltet választhat. Természetesen a felsőház tagjait is közvetlenül választanánk. Az összesen 45 főt jelentene és ugyanolyan feltételekkel választanák, mint az alsóházi képviselőket.

A köztársasági elnököt közvetlenül választanánk meg, természetesen 5-6 évre, és csak az lehet jelölt, aki büntetlen előéletű, Magyarországon született, magyar állampolgár, beszéli a magyar nyelvet, minimum nyolc éve nem tagja pártnak és nem tölt be semmilyen politikai funkciót. A jelöléshez 10 ezer támogató aláírás szükséges az egész országból. 

Baloldali gondolkodás!

Mindig csodálkozom azon, hogy egy ember, hogyan tud baloldali lenni és egy baloldali pártra szavazni. Megértem én azt, hogy az átlagember erősen szociálisan érzékenyek, főleg ha a saját jövedelmeikről van szó, de ez még akkor sem indokolja, hogy az ember elvetemült baloldali legyen. Persze már manapság semmin nem fogok meglepődni, vagyis azért meglepetést a tipikus baloldaliak nekem már nem tudnak újat mutatni. 

Mindig eszembe jut egy eset, ami nagyon tanulságos és persze nem egyedi. A történet valamikor tíz éve 2006-2007 táján történt, egy vidéki város környékén, amit nem neveznék meg, az akkori városvezetés, ami történetesen szocialista volt, akkoriban volt egy nagy projekt egy útépítés, amire szükség volt vagy sem teljesen mindegy, az döntse el mindenki maga. 

A lényeg, hogy az útépítésből amiből elég nagy balhé is volt akkoriban, mivel az építtető cég - erősen balos kötődésű és a helyi baloldali vezetéshez üzleti és családi szálak is fűztek - a valós piaci ár 5szöröséért építette meg, ami több milliárd forintot jelentett ebben az esetben, kb. dióhéjban. Komoly felelősségre vonás nem volt, érdekes módon. Mivel régen volt, így nem nagyon emlékszem már pontosan a részletekre. 

De ez nem is annyira érdekes, hanem volt/van egy ismerősöm, aki erősen balos meggyőződésű mind a mai napig. Ő elég érdekes módon viszonyul a baloldalhoz. Amikor  vitába keveredtem vele az útépítéssel kapcsolatban, ő azt mondta, hogy mit verem magamat, és mit veri magát az ellenzék, teljesen mindegy, hogy mennyiért építettek utat, a lényeg, hogy a baloldali párt megígérte, hogy lesz utunk és megépítette, örüljünk, hogy van egy utunk, amire nagy szükség volt. Tehát akkor nem érdekelte 

Na de most jön a lényeg, ugyanis 8 éve a város élére kormánypárti vezetés került, az akkori baloldali városvezetés megbukott. A kormánypárti városvezetés amelyik ugyanezt az utat, kénytelen volt kicsit felújítani pár tízmillióból, amit 10 éve milliárdokból építettek az akkori baloldali városvezetés, az ismerősöm teljesen ki van rájuk akadva, hogy micsoda korrupt pénzpazarlás, és amúgy is minek kell utakra költeni, miért nem kórházra, iskolára és hasonlókra. Amikor megkérdeztem tőle, hogy szerinte megérte megépíteni, azt mondta egy marhaság és pénzkidobás, amikor közöltem vele, hogy a balosok építették, akkor kikelt magából, hogy hazudok, ez is a Mészáros biznisze volt, és a többi fideszes is csak meggazdagodott róla. Mikor mondtam neki, anno mit mondott, ős soha nem mondana ilyet.

Persze ugyanez az ember helyeselte anno a vizitdíjat, a tandíjat, a kórházbezárást és a többi balos szart, most meg ugyanezeken van felháborodva. Nem érdekes?

2018. február 10., szombat

2018. február 5., hétfő

Szegény Zusi újra szív


Őszintén megmondom "szegény" Zuschlag Jánost kezdem sajnálni, mert már megint rájár a rúd. A minap olvastam, hogy újból megvádolták, amiért nagyon megütheti a bokáját.

Úgy néz ki, hogy lehet, hogy újból évekre börtönbe kell vonulni a 2014-es politikai szerepvállalása miatt, mivel akkor valami kamupárthoz adta a nevét, ami közpénzeket húzott le, amiért most felelnie kell. Elég pitiáner ügynek tűnik az én szememben. Bár a korábbi ügyei is elég pitiáner ügynek tűntek akkoriban.

Sok mindenre kötöttem volna fogadást az elmúlt 10 évben, de arra nem, hogy Zuschlag János, szabadulása után pár évvel újból börtönbe vonul, és újból közpénzek "elsikkasztása" miatt - de ezt nem részletezném, mert nincs jelentősége -, pedig még csak kormányzati pozícióba sincs. Ez persze viccesnek tűnik első hallásra, de nem az. Ez inkább szomorú, hogy egy ember az életébe kétszer belelép ugyanabba a szarba.  Ez persze kissé ironikus és paradox is egyben, de ebben talán - a hazai viszonyokat alaposan ismerve - semmi meglepő nincsen.


Ugye korábban ő volt az, aki szocialista színekben parlamenti képviselő volt, de volt egy nyelvbotlása és bukta az akkor éppen felívelőben lévő politikusi karrierjét a szocialista pártban, ahol igazi kis üdvöskének számított, majd mikor kirobbant a nevével fémjelzett ügy, akkor ő volt az a balek, aki elvitte a balhét. Amiről kiderült, hogy a teljes baloldali vezetés nyakig benne volt az ügyben. Ő le is ülte az éveket a nyakába vette a köztartozást és a milliókat. Szerencsétlen korábban is jól megszívatták, ugye mondák neki, "Janikám vidd el a balhét és majd kimosunk"- és ő elvitte és egyből rávertek mindent és elhatárolódtak tőle! 

Mikor kijött írt egy könyvet, amiben feltárta azt a korrupt-protekcionista rendszert, ami az MSZP-ben van. Persze egyből tagadnak mindent és úgy állítják be, mintha az egész csak az ő kitalációja lenne. Sokan úgy gondolták mind a jobboldalon mind a baloldalon, hogy az egészet csak bosszúból írta, amire végülis megvolt minden oka.

Persze nem azt mondom, hogy sajnálni kellene őt, hiszen mindent magának köszönhet, lehetett volna kicsit okosabb és taktikusabb is, de ő nem volt, de ettől függetlenül, akit ennyire megszívatnak az akár tetszik, akár nem az én szememben akkor is sajnálatra méltó. 

Persze ha börtönbe kell vonulnia mégis, akkor a börtönben már nem lesz neki semmi új, tudja hogy ott hogyan is működnek a dolgok, talán még otthon is fogja érezni magát, de akkor is egy szerencsétlen baleknek tartom őt, ő volt az, akit a saját pártja elég alaposan megszívatott csak azért, hogy a vezetőiknek tiszta maradjon a kezük.

2018. február 4., vasárnap

Demokratikus Koalíció választási plakátja, némi kiegészítéssel (csak kép)


A családi pótlék (csak kép)


A Degenerált Komcsik (DK) szánalmas országos bűnözői listája és egyéni jelöltjeik

Igen lesújtó és szánalmas lista a pernahajderekről, amit a Degenerált Kóklerek összedobtak nekünk, tele van az egykori Gyurcsány kormányok bukott tagjaival, Csótány Fegyenccel az élen. Szomorú, hogy a DK-nak csak arra futja, hogy senkiházi bűnözőket, bukott politikusokat, magyarellenes bűnözőket indítson a választásokon és egyetlen egy olyan jelöltet sem sikerült találni, aki a nemzetéért aggódna és megbecsült tagja a magyar társadalomnak. Aki ezekre szavaz, az elvakult, buta, agymosott és nem érdekli a hazája sorsa. Nem lehet egy politikai pártot egy személyre és a regnáló kormány gyűlöletére építeni, de ez úgy látszik Gyurcsótánynak sikerült. Nem igazán értem a DK-át, hogy miért ilyen leszerepelt neveket vonultatnak fel, de biztosan megvan rá az okuk, az egyetlen magyarázat a számomra, hogy őket nem érdekli más, csak a hatalom, így teljesen mindegy kit is juttatnak be, a lényeg, hogy a gurcsányista-kultusz követői ott lebzselhessenek 4 évig a parlamentbe a mi adóforintjainkból.

1. Gyurcsány "Csótány Fegyenc" Ferenc közgazdász, a DK elnöke, országgyűlési képviselő, korábbi miniszterelnök, a szemkilövető, a 2006-os rendőrterror egyik fő felelőse
2. Dr. Molnár "Gyurcsány-klónja" Csaba jogász, a DK ügyvezető alelnöke, európai parlamenti képviselő, a Gyurcsány-kormány közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztere, a Bajnai-kormány kancelláriaminisztere
3. Dr. Vadai "Miss Röfi" Ágnes közgazdász, jogász, spanyol nyelvtanár, a DK alelnöke, országgyűlési képviselő, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány honvédelmi államtitkára
4. Niedermüller "Migránssimogató" Péter etnográfus, kulturális antropológus, a DK alelnöke, európai parlamenti képviselő (a Szocialisták és Demokraták EP-frakciójának alelnöke, kincstárnoka) nemzetköziszintű magyarellenes uszító
5. Varju László közgazdász, a DK alelnöke, országgyűlési képviselő, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány fejlesztési államtitkára, közismert demokrácia és magyarellenességről
6. Dr. Oláh Lajos jogász, Teréz- és Erzsébetváros egyéni országgyűlési képviselője, a Gyurcsány-kormány környezetvédelmi és vízügyi államtitkára, a Bajnai-kormány közlekedési, hírközlési és energiaügyi államtitkára, magyarellenes uszító, elég a facebook oldalát böngészni.
7. Székely Sándor külkereskedelmi technikus, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke, a Fővárosi Közgyűlés képviselője, ismert magyarellenes kirohanásairól, a Fővárosi Közgyűlésben képviseli a magyarellenes érdekeke.
8. Gréczy "Hazudozó" Zsolt bölcsész, újságíró, a DK szóvivője, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány kommunikációs tanácsadója, közismert magyarellenes uszító, hazaáruló és hazudozó
9. Ara-Kovács Attila filozófus, volt diplomata, a DK elnökségi tagja, a párt Külügyi kabinetjének vezetője, magyarellenes uszító, kimondottan a határon túliak nagy ellensége, pedig ő is erdélyi, szégyen
10. Dr. László Imre orvos, korábban több kórház igazgatója, a DK elnökségi tagja, a párt Egészségügyi kabinetjének vezetője
11. Arató Gergely tanár, korábbi országgyűlési képviselő, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány oktatási államtitkára, sokat tett a magyarság lejáratásáért és az ország deviáns oktatási politikájáért.
12. Sebián-Petrovszki László politológus, a DK pártigazgatója, a Gyurcsány-kormányban a Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa, a Bajnai-kormány szakállamtitkára
13. Gy. Németh Erzsébet tanár, a DK elnökségi tagja, a Fővárosi Közgyűlés képviselője, korábbi országgyűlési képviselő, korábban az MSZP színeiben fejtett ki országromboló tevékenységet, most a Fővárosi Közgyűlésben.
14. Varga Zoltán politológus, a DK polgármestereit és önkormányzati képviselőit tömörítő Demokrata Képviselők Közössége elnöke, debreceni önkormányzati képviselő
15. Debreczeni József tanár, közíró, a DK elnökségi tagja, korábbi országgyűlési képviselő, korábban jobboldali író, közember manapság magyarellenes uszító
16. Ráczné Földi Judit közgazdász, vállalkozó, a DK elnökségi tagja, székesfehérvári önkormányzati képviselő
17. Nagy-Huszein Tibor agrárközgazdász, vállalkozó, a DK alelnöke, az Agrárszövetség korábbi főtitkára, egy tipikus, már évekkel ezelőtt leszerepelt politikus, a neve is sokat elárul a jelleméről.
18. Dr. Konczer Erik jogász, közgazdász, projektvezető egy távközlési cégnél, a DK választókerületi elnöke, Komárom-Esztergom megyei önkormányzati képviselő
19. Dr. Binszki József ügyvéd, korábban bűnügyi nyomozó, a DK választókerületi elnöke, szegedi önkormányzati képviselő, magyerellenes, antidemokratikus uszító.
20. Nagy Zoltán vendéglátó-technikus, vállakozó, turisztikai szakértő, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének Zala megyei elnökségi tagja, Zala megyei önkormányzati képviselő
21. Mezei Zsolt ásványfeldolgozó, jelenleg exhaustor gépész, a DK választókerületi elnöke, Fejér megyei és baracsi önkormányzati képviselő
22. Kovács Viktória bányamérnök, közgazdász, a DK választókerületi elnöke, keszthelyi önkormányzati képviselő
23. Berényi Erzsébet nyugdíjas szakközgazda, a DK választókerületi elnöke, újpesti önkormányzati képviselő
24. Élő Norbert okleveles közgazda, vezérigazgató, a DK budapesti regionális koordinátora, a Magyar Darts Szövetség elnöke
25. Káposznyák István Szolidaritás – határrendészeti szervező, szolgálati nyugdíjas
26. Glázer Tímea andragógus, a DK választókerületi elnöke és regionális koordinátora, győri önkormányzati képviselő
27. Keszthelyi Dorottya művelődési menedzser, a Gyurcsány-kormányban a Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa, a DK választókerületi elnöke
28. Nagy Ferenc nyugdíjas minőségirányítási megbízott, a DK választókerületi elnöke
29. Rónai Sándor társadalomtudós, nemzetközi kapcsolattartó egy informatikai cégnél, a DK választókerületi elnöke, Pest megyei önkormányzati képviselő
30. Szedlák Sándor nyugdíjas, korábban személyzeti majd kereskedelmi vezető, a DK választókerületi elnöke, balassagyarmati önkormányzati képviselő

A Degenerált Kóklerek egyéni jelöltjei, a barmok

Bács-Kiskun megye 1. sz. választókerület - Kecskemét Szőkéné Kopping Rita

Bács-Kiskun megye 5. sz. választókerület - Kiskunhalas Molnár László
Baranya megye 2. sz. választókerület - Pécs Nagy Ferenc

Baranya megye 3. sz. választókerület - Mohács Lukács János

Békés megye 1. sz. választókerület - Békéscsaba Nagy-Huszein Tibor

Békés megye 2. sz. választókerület - Békés Dr. Kondé Gábor

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. sz. választókerület - Miskolc Debreczeni József

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. sz. választókerület - Ózd Varga Gergő

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5. sz. választókerület - Sátoraljaújhely Zaveczki Tibor

Budapest 2. sz. választókerület - XI. kerület Gy. Németh Erzsébet

Budapest 3. sz. választókerület - XII. kerület Bauer Tamás - Körmös Bauer, az egykori ávéhás kihallgatótiszt fia, no komment, ez mindent elmond róla, ő sem az a tipikus húzónév.

Budapest 4. sz. választókerület - II. kerület Niedermüller Péter - hazaáruló, migránssimogató

Budapest 5. sz. választókerület - VII. kerület Dr. Oláh Lajos

Budapest 6. sz. választókerület - VIII. kerület Ara-Kovács Attila -ez a figura a legvisszataszítóbb, mert Erdélyből települt át, most pedig a határon túli magyarok ellen kampányol, saját magát köpte szembe

Budapest 11. sz. választókerület - IV. kerület Varju László

Budapest 12. sz. választókerület - XV. kerület Hajdu László

Budapest 13. sz. választókerület - XVI. kerület Nemes Gábor

Csongrád megye 3. sz. választókerület - Szentes Dr. Eörsi Mátyás

Fejér megye 1. sz. választókerület - Székesfehérvár Ráczné Földi Judit

Fejér megye 4. sz. választókerület - Dunaújváros Mezei Zsolt

Fejér megye 5. sz. választókerület - Sárbogárd Szilveszterné Nyúli Ilona

Győr-Moson-Sopron megye 1. sz. választókerület - Győr Glázer Tímea

Győr-Moson-Sopron megye 3. sz. választókerület - Csorna Szabó Zoltán

Hajdú-Bihar megye 2. sz. választókerület - Debrecen Varga Zoltán

Hajdú-Bihar megye 3. sz. választókerület - Debrecen Káposznyák István

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2. sz. választókerület - Jászberény Gedei József

Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. sz. választókerület - Karcag Bodó Jánosné

Komárom-Esztergom megye 2. sz. választókerület - Esztergom Vadai Ágnes - ő lenne az esélyes jelölt? Esztergomban? Vicc az egész! Ha jól tudom ő valahonnan a Kunságról származik, nem ott kellene indulni? Miss Röfi, akinek mások véleménye nem számít, Gyurcsány első számú seggnyalója.

Nógrád megye 1. sz. választókerület - Salgótarján Kovács Zsolt

Pest megye 2. sz. választókerület - Budakeszi Dr. Tóth Zoltán

Pest megye 3. sz. választókerület - Szentendre Király Miklós

Pest megye 4. sz. választókerület - Vác Krauze István

Pest megye 5. sz. választókerület - Dunakeszi Rónai Sándor

Pest megye 7. sz. választókerület - Vecsés Nyeste Andrea

Pest megye 12. sz. választókerület - Cegléd Szüdi János

Somogy megye 1. sz. választókerület - Kaposvár László Imre

Somogy megye 2. sz. választókerület - Barcs Remes Gábor

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2. sz. választókerület - Nyíregyháza Helmeczy László helyi keresztapa, maffiózó, és most komolyan Helmeczyt? Ennyire nem akartok nyerni Nyíregyházán? A Fidesznek elég lenne egy csimpánzt indítani akkor is nyerne fölényesen, az egyik legellenszenvesebb helyi ember Nyíregyházán én senkit nem ismerek aki szeretné, rühellik mindenhol, mint a szart. De ti tudjátok, egy egyéni körzetben már biztosan fog nyerni a Fidesz.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3. sz. választókerület - Kisvárda Rakóczki Dénesné - Egy öregasszony, akivel szintén nem fognak nagyot nyerni. Unszimpatikus tipikus előző rendszer kurvája, végiszopta a Kádár rendszert.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. sz. választókerület - Mátészalka Csomáliné Rácz Erika

Tolna megye 2. sz. választókerület - Dombóvár Gecséné Slárku Szilvia - megnéztem a Facebookon ,sok esélyt nem adok neki, az viszont érdekelne, hogy őt hogyan választották meg, fogtak egy kalapot beledobták a helyi dk-ból 5 nevet, akik elsőként bejöttek az ajtón és Fleto kihúzott egyet? Mert ennek sok esélye nincs.

Vas megye 3. sz. választókerület - Körmend Balogh Tibor

Veszprém megye 2. sz. választókerület - Balatonfüred Deák Istvánné

Zala megye 2. sz. választókerület - Keszthely Kovács Viktória

Zala megye 3. sz. választókerület - Nagykanizsa Horváth Jácint
- folyamatosan frissítve -

Torzsa Sándor Societas elnök beégetése (csak kép)

A Torzsa Sándor nevű szoci barom beégetése és szembesítése az igazsággal (csak kép)vége

Akik mindig hátat fordítanak a Magyar Nemzetnek


Iustitia vs. Torzsa Sándor, válasz az N1TV-ben Farkas Gergely vs. Torzsa Sándor vitáraKedves Torzsa Sándor bocsáss meg, hogy itt a blogomon válaszolok neked, vagy jobban mondva fogalmazom meg a véleményemet, de az elmúlt években a baloldali körökben nagyon nagy divat törölni és tiltani, azokat a véleményeket, amelyek eltérnek a baloldalétól, ettől függetlenül őszinte leszek veled, kezdeném azzal, hogy az Igazság vak, de nem hülye, és az átlagemberek nagy többsége sem az, attól, hogy te a pártod, a párttársaid és te annak nézed őket. Néha tényleg be kellene állni a tükör elé és bele kellene nézni, és nem attól félni, hogy összetörij, mert ha így is történne, az nem lenne véltelen és azért is csak magatokat okolhatnátok. 

De, hogy folytassam megnéztem a kis vitádat a youtube-on Farkas Gergellyel - és minden tiszteletem az övé, hogy képes volt ennyire türelmesen végighallgatni azt a sok sületlenséget és bugyuta magyarázatot (amiből nekem a sorosos volt a kedvencem), amit összehordtál -, az ott elhangzottakra kívánok csak reagálni, és nem akarlak megsérteni, fogd fel építő jellegű kritikaként, kicsit gondolkozz el és ha értelmes embernek érzed magad, akkor vond le a megfelelő konzekvenciákat, nézz magadba, gyakorolj önkritikát - bár ez a tefélédnek nehéz, hiszen akkor már rég nem lennél a pártban - és cselekedj helyesen. 

A videóban, amit szintén felraktam, azzal büszkélkedtél - elég demagóg módon -, hogy 2002-ben a te pártod 50 %kal emelte a béreket, tegyük hozzá, hogy a közszférában, mert a versenyszektorban élőknek nem volt 50 % emelés, még a 8 év alatt sem, de ez apróság, az elmondottak után akkor azt is tegyük hozzá, hogy a te pártod volt az, ami iskolákat zárt be - igen jó pár iskolát bezárt, voltam nem egynél tiltakozni is -, kórházakat zárt be - OPNI, Svábhegy -, vasúti-szárnyvonalakat zárt be, eltörölte a 13-ik havi fizetést, a 13ik havi nyugdíjat, emelte a közüzemi díjakat, imf hitelt vett fel, megnyirbálta a szociális kiadásokat, a gyest a gyedet, eltörölte a fészekrakó programot - 2003-ban -, végignézte a lakosság totális eladósodását devizában (2003-2008 között) és semmit nem volt hajlandó tenni az érdekükbe, eladta a MÁV egyetlen nyereséges üzletágát a MÁV Cargot, az államadósság 53 %ról 80 %ra ugrott a sok megszorítás után is, amit letoltatok a torkunkon, bérstopot vezettetek be a közszférában, emeltétek az ehót ezzel 3000 ft-ot vettetek ki havonta az emberek zsebéből, ami pedig a vasutas példádat illeti - az szintén röhej, főleg az ismerősöd aki Londonba él, és tíz évig vonatozott, ezek szerint a ti kormányzásotok alatt - ti sem tettek semmit a vasúti közlekedés fejlesztése érdekében, még egyszer SEMMIT, és akkor beszélhetnék még a nyugdíjas büntető adóról a vizitdíjról, a tandíjról - mert bevezettétek - a diákok utazási kedvezményének drasztikus csökkentéséről, és a kedvencem, hogy a nyugdíjkorhatár emelését is ti vezettétek be, ok ez uniós "direktíva", de a ti saratok. Ez persze csak néhány dolog sorolhatnám még a ti kormányzásotok "áldásos" eredményeit. Ha nevezhetjük eredményeknek. Ezekre is büszke vagy? Felemelték majd lecsövesítették.

A Jobbikkal kapcsolatban is szeretnék neked pár dolgot megjegyezni. Egy az, hogy a Jobbik nem a legnépszerűbb az Vona Gábor hibája, aki sok mindenben eltaktikázta magát. Érdekes, de a Jobbik zuhanásával nem beszélhetünk párhuzamosan az MSZP felemelkedésével, sőt sokszor a Jobbikkal párhuzamosan az MSZP is zuhan. Az MSZP is lejtmenetben van már jó ideje, és a legtöbb hónapban a Jobbik vezetett még a balos közvélemény-kutatóknál is.

Az is egy vicces megjegyzés, hogy arról beszélsz, hogy a Jobbik és az MSZP támogatottsága fej-fej mellett haladna, néha hol az egyiket, hol a másikat kihozva győztesnek, az igazság az, hogy 10-ből egyszer sikerült az MSZP-nek kicsit nőnie, a legtöbb esetben még a ZUHANÓ Jobbik is népszerűbb volt. És a legutóbbi Medián felmérés szerint a Jobbik támogatottsága kb. annyival nőtt, mint az MSZP támogatottsága. Vagyis még ilyen mélyponton is rendre több támogatót mérnek náluk, mint a jelenlegi MSZP-nél, annál az MSZP-nél, aki 2014-ben félve az előre borítékolható bukástól - ami be is következett - hirtelen összeállít mindenféle jött ment párttal és belement, hogy a "közös" listájukon mindenféle agyament, ágrólszakadt, bukott politikus megméretése magát, természetesen a vereség biztos tudatában, mindezt azért, hogy a bukás felelőssége vagy inkább szégyene ne csak az MSZP szégyene legyen, hanem a közös listán induló pártok szégyene, így tompítani tudta a saját felelősségét. A Jobbik 2014-ben is, 2018-ban és bármikor képes és hajlandó volt egyedül elindulni, még a vereség biztos tudatában is és nem azon dolgozott, hogy ne egyedüli legyen a vereség felelőssége a saját tábor irányában. És nem folyamodik semmilyen trükkökhöz, hogy betalicskázza magát néhány befutó helyen a parlamentbe. És miért is kellene megállapodni a DK-val vagy a Párbeszéddel, vagy bármelyik bolhafasznyi párttal? Ez gyávaság, mert az MSZP már annyira gyenge

Az MSZP a gyávák, bukottak és lúzerek pártja, még saját miniszterelnököt sem mertek indítani, mert féltek a szégyentől, amit a vereségből fakadna és ehelyett egy bolhafasznyi - bocsánat a kifejezésért - párt(cska) teljesen jelentéktelen vezére mögé beálltok, hogyha veszít az ő veresége az ő felelőssége legyen. A szövetségi politikátok, már akkor megbukott, amikor 2013-ban kitaláltátok, szar úgy indulni, hogy a választások előtt kell visszaléptetésekkel trükközni és nem utólag két választás között, amikor már a stabil eredmények láthatóak. Summa sumárum a Jobbik a 600 milliós büntetéssel a nyakukba is képesek egyedül nekivágni a választásoknak, ti meg még egy normális miniszterelnökjelöltet sem tudtok felmutatni, aki meg volt - értsd: Botka, aki valahol normálisnak mondható - inkább elüldöztétek és kicsináltátok, na nem mintha sajnálnám. A mai MSZP inkább hasonlít a lerágott csonton marakodó kutyákra, mint egy demokratikus pártra. Az meg nagyon ócska érvelés, hogy 2014-ben nem nyertek egy egyéni körzetben sem, azért az MSZP a teljes baloldali összefogással sem tudott olyan sok egyéni körzetet felmutatni, sőt 2015-ben Veszprémben még indulni sem mertek inkább beálltak Kész Zoltán mögé, akiről már most megjósolom, hogy óriási buktával ki fog kapni, de ez legalább nem a ti vereségetek lesz ugyebár. Ami pedig az összefogásotokat, meg a baloldali pártocskák harcát illeti az nem több cirkuszi bohóckodásnál. A visszaléptetésekkel csak a gyávaságotokról tesztek tanúbizonyságot, főleg ha ezt olyan helyeken teszitek, ahol eleve vereség van számotokra kilátásba helyezve. Féltek, hiszen tudjátok, hogy zsinórban három vereség a pártotok totális bukását fogja jelenteni és a választások után pár évvel le is húzhatjátok majd a rolót, de ezt magatoknak köszönhetitek, kellett nektek 2014-ben Gyurcsánnyal összeállni.

Az pedig egyenesen nevetséges, hogy a volt jobbikosok és Budaházy testvére ECHO tvés megjelenése között valamiféle párhuzamot próbáltok bemagyarázni az embereknek, attól, hogy valaki elmegy az ECHO tv-be még nem lesz fideszes, mint ahogy aki elmegy a Hír Tv-ben abból sem lesz baloldali vagy Simicska embere, és az ATV vendégei sem változnak zsidóvá, kommunistává vagy a Hit Gyülekezet tagjává. Az ilyenfajta érvelés a bugyuta ostoba emberek érvelése magára kicsit is adó politikus az ilyeneket nagy ívben kerüli. Amikor még Fideszes volt a Hír TV akkor is nagyon sok balos ment be oda vendégnek, de nem lettek fideszesek - vagy Botka róluk beszélt volna - ettőll a cselekedetüktől.

Ami Sorost illeti az totális beégés volt, nem tudni milyen szociáldemokrata pártra gondol? Komolyan? Ezt magad sem hiszed el! Nagyon jól tudod, hogy Gyuri bácsi rátok gondolt. De biztosan van olyan aki ezt benyeli. És hát persze, hogyne. Szarrá röhögtem magamat ezen. Biztos a Kistarcsai Szociáldemokrata Klubra gondolt? :D :D :D :D :D :D :D

A legszebb az lesz, amikor az MSZP-PM együtt nem fogja elérni a 10 %-ot és kibuktok a választásokon.

A baloldalnak hol van több száz éves hagyománya? Akárhogy számolom, kb. 150 éves múltja van. Tehát miről is beszéltél?

Botka László kiváló politikus és Szegedet kiválóan vezeti, mondjuk Szeviép, tényleg micsoda vezető.

Béruniót azért nem támogatják, mert szakmaiatlan, ez aztán az érv. Éljünk szarabbul gratulálok, sokat felfogtál belőle. A fiatalok azért mentek el, mert alacsonyabbak az életszínvonalak, amilyen a szoci kormányzása alatt is volt. Ez amúgy hülyeség, azért mentek el, mert többet lehet keresni, erről szól az unió, ehhez a többihez meg a vasutas példádnak semmi köze. Ha akkora nagy ötleted van a vasutra, akkor miért nem valósítottátok meg kormányon? 

Ami Romániát illeti, azzal példálózni elég nevetséges. Azt állítod, hogy nagyon sok mutatóban lemaradtunk, csakhogy ez nagyon demagóg. Romániában a Szocdem kormány most bukott meg. Egy olyan szocdem kormányról beszélünk, akik elzárkóznak mindenféle kisebbségi jogoktól vagy a székely autonómiáról. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az államadósság, ott fele a magyarnak a GDP-hez viszonyítva, az egy főre jutó jövedelem pedig jóval a magyar alatt van még mindig. Azt pedig ne felejtsük el, hogy a magyar államadósság az az MSZP kormányok alatt ugrott meg 53ról 80ra és a jelenlegi kormány alatt mérséklődött 73-74 %-ra.  Én 10 éve hallgatom ezt a sablont, hogy Románia le fog hagyni, ahhoz képest nem így van. Azért a kép elég árnyalt. 

Többre nem akarok reagálni.


A poszt linkje el is lett küldve, érdekelne, hogy vajon meddig lesz fent, mikor fogja törölni, válaszra nem számítok, az a baloldalon nem szokás.

vége

2018. február 2., péntek

Miért ne szavazzunk az elmebeteg Gyurcsányra alias Csótány Fegyencre!

Kezdeném azzal, hogy Gyurcsány Ferencről sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy hülye volt. Ő egy minden hájjal megkent, megalomán, hataloméhes a hatalomért mindenre képes bukott, kétszínű, hazug politikus, aki minden lehetőséget megragad, hogy önmagát fényezze. De erre még a legbutább emberek is rájöhettek volna már régen.

És akkor miért is ne szavazzunk Gyurcsányra, kezdeném azzal, hogy 2004-2009 között miniszterelnöksége bukással és totális katasztrófával végződött. Ezt sokan azzal magyarázzák, hogy akkor volt a válság, de hogy pontosítsunk a miniszterelnöksége utolsó kb. fél éve esett az un. válságra tehát ezzel nem igazán lehet vele kapcsolatban takarózni. Tehát mint miniszterelnök megbukott és ezt nem kenheti az ellenzékre, mert ezt kizárólag saját magának köszönheti csak. 

Emlékezzünk 2006-ra mikor a magát mindig a legdemokratikusabb politikusnak feltüntető Gyurcsány volt a miniszterelnök és a rendszerváltás utáni magyar demokrácia gyakorlatilag a mélypontra került, amikor - Sólyom László akkori köztársasági elnök szavaival élve - a kormány morális válságot idézett elő, aminek az egyedüli felelőse Gyurcsány Ferenc volt. Pedig akkor egy becsületes és tisztességes politikua, amilyennek képzeli magát, és amilyen nem lesz soha, fogja magát és a bitrány másnapján bejelenti lemondását és a politikától való végleges visszavonulását, akkor sok minden másképpen történt volna, de ezen már kár bánkódni, főleg az ő részéről.

És nem csak szimbolikusan, morálisan és politikailag döntötte válságba az országot, hanem gazdaságilag is mélypontra került többek között az ő kormányának az intézkedései miatt. A "devizahitelezés" elszállása is az ő kormányzásának idejére tehető. Nem beszélve a kórházak, iskolák bezárásról, az egész állami egészségügy bagóért történő eladásáról, a zavaros privatizációs ügyek - MÁV Cargo, Budapest Airport - a korrupció, a szabad rablás és sorolhatnám. Az egy külön fejezetet megérne az élettörténetében, hogy miből, mikor, hogyan és miképpen lett belőle egyik napról a másikra milliárdos sőt multimilliárdos. Mert sok mindent elmondhat, de azt nem, hogy ő keményen dolgozott és ezért gazdagodott meg, mindent a jó házasságának és a kapcsolatainak köszönhet. Tehát mitől is jobb ő vagy a pereputtya a Habony-Vajna-Mészáros triónál? Persze a kérdés csak költői volt a részemről.

De visszaemlékezhetünk 2004-re az ominózus népszavazásra, amikor a határon túli magyarok ellen kampányolt és a hazai magyarságot gyakorlatilag a legrasszistább módon uszította ellenük, ahelyett, hogy felkarolt volna egy nagyszerű kezdeményezést.Az erdélyi magyarságot egyszerűen lerománozta, ezzel mindent elmondtunk róla.

És ha valaki azt hinné, hogy Feri azóta magába szállt és megváltozott az téved. Önmagát mindig is a magyar Tony Blairnek gondolta/gondolja, pedig mérföldekre áll a brit politikustól, igaz nekem ő sem a kedvencem, de még mindig mérföldekkel jobb nála. Ő Tony Blairnek csak egy halvány utánzata vagy inkább paródiája.

Újabban ott folytatja, amit ahol miniszterelnökként anno abbahagyta. Kezdte azzal, hogy újból a határon túli magyarok ellen uszít, a szégyen nem ez, mert ő alapból egy szégyen, hanem az, hogy sokan, akik állítólag magyarok még egyet is értenek vele. Aztán megfenyegette a független bíróság és ügyészség tagjait - akik anno őt is kiszolgálták -, hogy aki nem azt teszi, ami neki tetszik az nagyon megjárja, ha ő hatalomra kerül, tiszta minisztálin vagy zsebrákosi. Aztán tovább ment, most már hatalomra kerülve a teljes közszférát átviszgálná - jelentsen is ez bámit is -, hogy ki cselekedett az alkotmány szerint, amire ő nem esküdött fel és ki volt Orbán csicskája itt kb. 600 ezere emberről beszélünk. És ne feledkezzünk meg az egyházakról és a papságról sem, Ferencünk szemében ők sem többek politikai eszközöknél.

És miután csúfosan megbukott és eltakarodott a hatalomból, még akkor sem volt semmi önkritikája, képes volt pusztán önzésből és féltékenységből szétverni a saját pártját az MSZPét, amit mondjuk én annyira nem sajnálnék, de ettől függetlenül ez így van.

A kedvencem, hogy szerinte diktatúra van és ő pedig valami képzeletbeli ellenálló, aki szembeszáll a nem létező diktatúrával, a vicc az egészben, hogy az ő kormányzása idején volt rendőrterror az akkori kormányellenes tüntetőkkel szemben, a jelenlegi vezetés, akik akkora diktatúrát csináltak érdekes módon egy fikarcnyit sem törődik a kormányellenes tüntetőkkel, és a rendőrséget arra használja, amire van a rend fenntartására, nem politikai célokra.

Mindezek fényében a szakdolgozata már csak egy jelentéktelen pitiáner ügy vele kapcsolatba, amivel tényleg nem érdemes semmenyit sem foglalkozni.