2019. április 30., kedd

Bangóné és a tükörképe (csak kép)


vége

Képek Ander Balázs valódi énjének a megértéséhez (csak kép)Balázska ott a Jobbikban vedd le szépen a lonsdales pulcsidat és vegyék fel egy mszp logósat vagy egy vörös kabátot, mert az való neked és az illik a pártocskád mostani szellemiségéhez. 

Egy kis Ander Balázs (csak kép)


Bálintka ott az Origónál, itt vagyok mszplógós pulóverben! Azért így helyesebb!


Amikor a jobbikos Ander Balázs hülyét csinál magából (csak kép)

Amikor a jobbikos országgylési képviselő leégeti saját magát ország világ előtt. Balázska a londsdale-s pulóveredet veheted lefelé és cserélheted mondjuk erre:


Balázska az ne játsza itt mindenki előtt a nemzeti kishőst, aki Vadai Ágikával meg a szaroldallal fog össze a nemzeti oldal képviseletében, szépen cseréld le a fenti kabátkára, az sokkal jobban illik hozzád és a jelenlegi pártodhoz.
vége

Buzi és genderzászlók (csak kép)


vége

Leoltottam a jobbikos szutykokat (csak kép)


vége

2019. április 29., hétfő

Nem árt ismételni százszor: Az „átkos Horthy rendszer…” (Vadhajtások)


SZÁMVETÉS – egy tanulságos összeállítás Horthy 17 évéről. Tizenhét év… Épp ennyi, tizenhét évünk adódott – hatalmas csapások sora után – végre újból egy független Magyarország felépítésére. Nem volt könnyű: infláció, munkanélküliség, válságok, kis háborúk, merényletek környékeztek bennünket, nagyhatalmak és kelletlen szomszédaink acsarkodtak ránk. De sikerült.

-Hazánk lakossága e rövid idő alatt 1.639.479 fővel növekedett. Alap- és középfokú iskoláink száma 7418-ról csaknem a duplájára: 13780-ra; óvodáinké 975-ről 1140-re emelkedett.

-Új kórházat 160-at is építettünk a kezdetekkor meglévő 187 mellé, s bennük megkétszereződött az orvosok száma.

-2628 km . elsőrendű országutat építettünk, vasútvonalaink hossza 8671 km-re nőtt, ebből 243 km-t villamosítottunk – magyar találmány alapján.

Dieselmozdonyok gyártásában pedig világelsők lettünk!

-Duna-tengerjáró flottánk összeköti vízi útjainkat a világtengerekkel.

-Államadósságunkat az időszak felére kifizettük, sőt el tudtuk engedni a gazdák összes tartozását.

-Megteremtettük a mindenkire egyaránt vonatkozó szociális ellátórendszert, biztonságos működéshez szükséges vagyonnal látva el a nyugdíj- és betegségbiztosítókat.
Ingyenes gyógyszert kaptak a növekvő számú cukorbetegek.

-Budapest(gyógy)fürdővárossá vált.

-Nyaralótelepeket építettünk a munkásoknak a Dunakanyarban, a Soroksári Dunaágban; a tisztviselőknek a hegyvidékeken és a Balatonnál.

-Filléres vonatok szolgálják a hétvégi kikapcsolódást.
A köz szolgáinak (közüzemek dolgozó, köztisztviselők, közalkalmazottak) vasúti, üdülési, biztosítási, közüzemi díjbéli és egyéb kedvezményekkel honoráltuk áldozatos munkáját.

-Mindehhez a világ egyik legértékállóbb valutájának megteremtése is járult.

-Politikai téren önállóságra törekedtünk.

Adataim pontosak. A boldog Kádár-korszak alatt kiadott enciklopédiafélékből szemelgettem őket, legfőképp az 1982-ben megjelent Magyar Történelmi Kronológiából (Akadémiai Kiadó).

Természetesen felhasználtam saját jegyzetanyagomat is.

Lássunk ezekből is egyet! Nagyanyám, Sárközy Istvánné, született Bleszkányi Irén – a Csobánc utcai elemi iskola tanítónője 275 pengő nyugdíjra volt jogosult.
Egy pengő ma 1200-1300 Ft-nak felel meg, (ez közel 400.000.-ft)
Unokája (kétszer hosszabb munkaviszonnyal, néhány diplomával és egy vasas szakmával) mintegy a negyedét- ötödét kapja ennek a nyugdíjnak.

És hogyan is állunk azzal a rémületes Horthy- fasizmussal? Mindenekelőtt szögezzük le: Horthy alatt nálunk se fasizmus, se nemzeti szocializmus nem volt! Nem uralta egy, egyetlenegy politikai irányzat a médiumokat, és hallatlan választék: 1500 lap, s ebből mintegy 400 politikai jellegű jelent meg e korban!
És bizony nem tartotta rettegésben semmiféle terrorrendszer a lakosságot.Barátaim!

Egyszer végre el kellett mondani mindezt.

(És még valami, mikor lemondatták, a Horthy család birtoka ugyanakkora volt, mint mikor kormányzóvá választották! )”Nemes Ágnes

vége

2019. április 28., vasárnap

Alföldi Géza: A patkányok dala

Alföldi Géza: A patkányok dala

Éljen a halál! Éljen a pusztulás!
Éljen a szenny, a mocsok, a szemét!
Piszokról, bűzről zengjen most dalunk,
Mert mi vagyunk a kiválasztott nép:
Mert mi a híres patkányok vagyunk!

Ahol rothad, erjed, gennyed, ami szép,
S a csatornákban szennyvíz possadoz, –
Vidám dalunkkal odarohanunk,
Hol dögöket az ár hulláma hoz:
Mert mi a híres patkányok vagyunk!

Megrágjuk mi az élőt is, hogyha rab,
Ha védelemre nincs már ereje.
A rothadásnak hű színt mi adunk,
Mert mi vagyunk a vége s kezdete:
Mert mi a híres patkányok vagyunk!

Hogyha új hajót épít a szorgalom,
Ki elsőnek ver benne új tanyát,
Mi vagyunk! Mi! Mind rája rohanunk,
S a korhadásig szétrágjuk falát:
Mert mi a híres patkányok vagyunk!

S ha málló roncs, mert szétrágta fogunk,
A süllyedést mi tudjuk legelébb,
El is hagyjuk, haj, futva rohanunk,
– Míg életet remél a kerge nép, –
Mert mi a híres patkányok vagyunk!

Ahová egyszer betettük a lábunk,
Minden szépet és jót szétrombolunk, –
Erre rendelt a sors, Dicső Fajunk! – 
Nincs, amit szét nem rág éles fogunk:
Mert mi a híres patkányok vagyunk!

Szétrágunk mi Istent, templomot, hazát,
Családot és a szent becsületet,
Szennyes a bőrünk, szabunk és szavunk, –
Mégis urak e nagy világ felett: –
Mert mi a híres patkányok vagyunk!

Átkoz, sároz, mocskol, hej a balga nép.
Kiirtana, de ki nem irtható,
Csak gyarapszunk, de ki nem halhatunk,
– A tisztaság is hiábavaló, –
Mert mi a híres patkányok vagyunk!

S míg a világ világ, mi csak leszünk!
Rombolunk, irtunk, rágunk, szennyezünk.
Mindig a világ réme maradunk,
Mert a sátán, a bűn, a szenny velünk:
Mert mi a híres patkányok vagyunk!

Te hülye, ki szebb jövőről álmodol,
Vedd le előttünk gyűrött kalapod,
Tedd Istenné rút, utált alakunk,
S tőlünk a hírt, a fényt is megkapod:
Mert mi a híres patkányok vagyunk!

Mert Isten nélkül felépülhet a világ,
De patkány nélkül nem élet a lét,
S mi kegyelmet az égne sem adunk,
Dalold hát hittel fajunk szent nevét:
Mert mi a híres patkányok vagyunk!

A szobrunk álljon minden utcasarkon,
Költő csak rólunk zengjen éneket!
Az ég üvöltse dicsérő dalunk,
Mert úr lettünk az ég s a föld felett:
Mert mi a híres patkányok vagyunk!

vége

2019. április 25., csütörtök

Minden kilencedik keresztény veszélyben van. (csak kép)


A vasárnapi Srí Lanka-i robbantássorozat sajnos nem az egyetlen olyan eset volt a világban, amely a keresztény hívek megfélemlítésére és megsemmisítésére irányult. A kereszténység napjainkban is a világ legüldözöttebb vallása, ezt bizonyítja az Open Doors civilszervezet által közzétett jelentés is.

Az Open Doors által közzétett adatok alapján sajnos azt látszik, hogy az üldözésnek még napjainkban is számos formája van. Keresztényüldözésnek nevezhetjük azt, ha valakit – azon oknál fogva, hogy Krisztussal azonosul – megfosztanak vagyonától, bebörtönöznek, kínzásnak vetnek alá, megerőszakolnak, vagy akár meg is ölnek.

Az Open Doors infografikája számokban is megmutatja, hogy hány embert érint keresztény hite miatt üldöztetés:A tavalyi évhez képest is nőtt azoknak a száma, akik üldözésnek vannak kitéve. Míg 2018-ban 215 millió főre becsülték számukat, 2019-ben mindez – a keresztényüldözés terjedése miatt – már 245 millió emberre, vagyis minden kilencedik keresztényre igaz.

Talán meglepő, de a keresztények számára – az Open Doors felmérése szerint – Észak-Korea a legveszélyesebb ország a világon. A kommunista diktatúra ugyanis az ateizmus talaján állva minden keresztény hívőre „veszélyes elemként” tekint a társadalomban. A jelentés szerint, akiről kiderül, hogy keresztény hívő, vagy elhurcolják a munkatáborokba, vagy a helyszínen megölik egész családjával együtt.

Észak-Korea után azonban a keresztények a muszlim-többségű országokban, Afganisztánban, Szomáliában, Líbiában, Pakisztánban, Szudánban, Yemenben és Iránban vannak a legnagyobb veszélyben. Az itt élő keresztények közül azok helyzete a legrosszabb, akik muszlim családban nőttek fel. A tíz legveszélyesebb ország közt van még a félig muszlim, félig keresztény Eritrea, illetve a hinduk által dominált India is.

Bár a legradikálisabb iszlám szervezetet, az ISIS-t nemrég a Közel-Keleten sikerült területi szempontból legyőzni, a szervezet harcosainak egy része Fekete-Afrika országaiba menekült. Ráadásul az itt található radikális szervezetekre – például a nigériai Boko Haramra is – egyre nagyobb befolyást gyakorol az ISIS ideológiája. Ebből kifolyólag fennáll annak veszélye, hogy az iszlám radikalizmus a szubszaharai országokban erősödni fog a közeljövőben.

Érdekes kérdés még az, hogy a keresztényüldözésben érintett országok kormányai – akár aktivitásuk, akár passzivitásuk révén – mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy a keresztényeket üldözhessék.
Észak-Koreában például maga az állam a keresztényüldözés eredője, Indiában viszont az állam azáltal követ el mulasztást, hogy nem képes megfelelően szankcionálni a keresztények elleni támadásokat.

Az Open Doors jelentése arra is felhívta a figyelmet, hogy a legnagyobb veszélyben a keresztény nők vannak, mivel ők a vallásuk mellett a nemük miatt is hátrányos megkülönböztetésben részesülhetnek. És sajnos nagyon gyakran elő is fordul az, hogy a kisebbségben élő keresztény közösségek megsemmisítését éppen a nőkön keresztül próbálják megvalósítani.

34.000 Terrorista támadások az iszlám nevében - átlagosan öt (5) támadás naponta.

Ország - [Százalék] - [populáció muszlimok]
Afganisztánban [99,7%] [34.836.014]
Albánia [58,8%] [1.797.645]
Algéria [99%] [41.240.913]
Azerbajdzsán [96,9%] [9.735.074]
Bahrain [73,7%] [1.063.239]
Banglades [90,4%] [153.700.000]
Bosznia-Hercegovina [50,7%] [1.955.084]
Brunei [78,8%] [355.045]
Burkina [61,5%] [12.141.769]
Chad [58%] [9.183.207]
A Comore [98,3%] [807.204]
Dzsibuti [97%] [857.496]
Egyiptom [90,97%] [90.000.000]
Gambia [95,7%] [2.002.743]
Guinea [89,1%] [10.563.171]
Indonézia [87,2%] [229,000,000]
Iránban [99,4%] [82500000]
Irakban [95,7%] [38465864]
Jordan [97,2%] [10.165.577]
Kazahsztán [70,2%] [13.158.672]
Koszovó [95,6%] [1.823.657]
Kuwait [74,6%] [2.175.684]
Kirgizisztán [80%] [4.679.436]
Lebanon [57,7%] [3.519.743]
Líbia [97%] [6.551.871]
Malajziában [61,3%] [16.318.355]
Maldív [98,4%] [386.193]
Mali [95%] [17.508.398]
Mauritániában [100%] [3.840.429]
Mayotte [97%] [253.439]
Marokkó [99%] [37.930.989]
Niger [98,3%] [21.101.926]
Nigériai [51,6%] [103,000,000]
Oman [85,9%] [2.427.000]
Pakisztán [96,5%] [200.400.000]
Palesztina [97,5%] [4.298.000]
Katar [77,5%] [1.566.786]
Oroszország (nem iszlám ország) [17%] [25000000]
Szaúd-Arábia [97,1%] [31878000]
Szenegál [96,1%] [15.112.721]
Leone [78,6%] [6.067.706]
Szomáliában [99,8%] [10.978.000]
Sudan [97%] [39.585.777]
Szíriai [93%] [16.700.000]
Tádzsikisztán [96,7%] [7.621.700]
Tunézia [99,8%] [11.190.000]
Törökország [99,8%] [80.700.000]
Türkmenisztán [93,3%] [4.830.000]
Egyesült Arab [76%] [4.615.081]
Nagy-Britannia (nem iszlám ország) [6,3%] [4.130.000]
Üzbegisztán [96,5%] [26.550.000]
Nyugat-szaharai [99,4%] [599.633]
Jemen [99,1%] [27.784.498]
Népesség: 1.300.000.000
Muszlimok a felsoroltakon kívül 2017-es adatok szerint: 800.000

vége

2019. április 24., szerda

Egy retardált komcsi csicska gyalázása.

Szóval a youtube-on összefutottam minden idők egyik leggyávább és legbeszaribb kommenthuszárjával. Az illető

Valami ilyesmi kép van neki kirakva a nickjéhez:


Mondjuk magát a képet nem lértem, hiszen egy komcsi miért nem valami vörös csillagot vagy vörös zászlót rak ki, de ennek is van biztosan értelme. Ugyanis az illető egy komcsi így ez egy komcsibaszó POSZT lesz. 

Kezdeném azzal, hogy emberünk annyira "bátor", hogy minden kommentjét gyorsan törli is, ennek mi értelme azt nem tudom, de biztosan nem meri még a szavait sem felvállalni. Arra már nem is merek gondolni, hogy esetleg élőben vajon merne-e találkozni? Bár megszoktam már, hogy az ilyen nagypofájú nethősök élőben nem mernek soha találkozni, volt már hozzá hasonlóakban nem egyszer részem.

Emberünk, abba állt bele, hogy a neten a Kárpátia: Egyszerűen senkik vagytok című dala alá odaírtam a véleményemet, hogy mennyire igaz az, amiről énekelnek. Ami pedig egy tény. A Jobbik nevű egykori nemzeti és radikális párt gyakorlatilag feladta korábbi elveit és teljesen összeállt a baloldallal gyakorlatilag elárulta a nemzeti oldalt, aminek a következménye az lett, hogy a korábbi "hátország" és "holdudvar" szépen lassan faképnél kezdi hagyni a pártot. 

Akkor jött ez a barom, hogy Kaposváron felléptek, Mákri Szart meg miért piszkáljál. Nem mellesleg jegyzem meg, hogy Mákri Szarnak papírja van arról - három is -, hogy hazudott, de ez a mi Tibinket nem zavarta. Persze közöltem vele, hogy ennek semmi köze a dal szövegéhez, mert az igaz. Jött mindenféle hülyeséggel, mint Szita Károly, Fidesz - a szokásos orbánfóbiás marhaságokok, mert ugye megszoktam már, hogyha valakivel nem értek egyet az illető észérvek helyett, elkezd fideszezni, mert aki nem vele ért egyet, az biztos fideszes, szegénykémnek annyi esze van, hogy nem képes felfogni, hogy a fideszen, a baloldalon és a jobbikon túl is van élet. De ez nem zavarta, elkezdte nekem bizonygatni, hogy a fidesz milyen szar, hogy komcsi, meg a Zétényi-Takács törvény és hasonlók, amit nem értek, mert ezeket szóba sem hoztam. 

Aztán jöttek a királyabb érvek. Bedobta, hogy ő szokott beszélgetni Petrással -biztosan nagy spanok - jött valami 20 évvel ezelőtti Cool Head Clanos klippel, amiben valami polón volt kiakadva. EGY 20 ÉVES KLIPPBEN! Normális az ilyen? De a legjobb csak ezután jött, hogy ő bizony az amerikai seregben szolgált - mint mi azt nem árulta el, de ha szolgált is biztosan a latrinát takarította vagy az ágytálat cserélte - persze egyből le is tagadta, hogy ő nem is mondott ilyet és hirtelen már a haditengerészetnél szolgált - azt várom mikor adja be, hogy ő valójában az amerikai légierő pilótája -, amiből szerintem max csak annyi igaz, hogy a csepeli szabadkikötőben volt segédmunkás. 

Miután ez sem jött be elkezdett személyeskedni és mocskolódni. Indított egy kiadós tirpákozással, amiből egyből látszik, hogy egy suttyó, akinek fogalma nincs kik azok a tirpákok, tipikus pesti idióta, aki úgy használ egy szót, hogy még a jelentésével sincs tisztában. Ezt elmagyaráztam neki, akkor jött a hebegés és habogás, hogy ő bizony tudja, aztán meg besértődött, hogy én hogy merek anyázni. Azt persze elfelejtette a szellemileg visszamaradott idióta, amikor ő anyázott. Az ilyeneket annyira bírom, hogy szabadon anyáznak, de ha nekik mondanak ilyet egyből vérig vannak sértve. 

Még a nevembe is belekötött, amiről ugyebár az ember nem tehet, hiszen a szüleitől kapja, és a legutolsó dolog, amibe egy normális ember beleköt az valakinek a neve, ez a ütődött ebbe is belekötött. Szerinte a Tibor a TIBERIUS görög névből ered, bezzeg a Norbert az micsoda szar név. Csak annyiban tévedett, hogy a TIBERIUS az római és nem görög és semmi köze a Tiborhoz, az egy magyar eredetű név és csak alakbeli hasonlóság van köztük tartalmilag semmi köze a két névnek egymáshoz. A Norbert pedig egy germán eredetű név, ami északot és fényt is jelent, de ez az apróság nem zavarta. Még annyi esze sem volt, hogy fellapozza az MTA utónévhatározóját és megnézze, hogy a szaros neve mit is jelent, ennyi esze van. És persze írkál mindenféle hülyeséget kamuangolul. Majd jött azzal, hogy akinek diplomája van, mint nekem, annak kell nyelveket beszélni. Ebből, neki az következik, hogy akkor tudnom kell angolul, az az eszébe sem jut, hogy nem angolul, hanem két élő beszélt nyelvből kell nyelvvizsga. Ezzel valami nagyon újat mondhattam az önjelölt "amerikai katonának".

A kamuangol szövegeit megmutattam a nővéremnek, aki perfekt angolból és szétröhögte magát, hogy ez az ember még angolul sem tud rendesen, nemhogy az amerikai seregben szolgált volna, ha ott is szolgált max valami wc pucolóinasként! :D :D :D

Mivel cáfolni nem tudott és a vitában gyakorlatilag a sárga földig döngöltem az önjelölt rambóját, most a blogjaimat kezdte el fikázni, mintha ez engem izgatna. 

Azt is bírom az ilyen hulladék nethuszárokban, hogy mindig előadják, hogy nem írnak többet - mivel nem tudnak cáfolni -, de mindig visszatérnek egy hatalmas pofonért.

És néhány gyöngyszem a kommentjeiből, mert azt hiszi azzal, hogy letörli, senki nem olvashatja, hát nem a kedvéért párat felrakok. Van bőven.
Újabb gyöngyszem a retardált komcsitól!


A csicska tibi képet cserélt, most ez van neki!


Csak azt nem értem, hogy egy olan komcsi gyökér, mint a tibi - aki nem TIBERIUS - minek rakja ki a magyarok nemzeti jelképét, aminek semmi köze a kommunizmushoz? 

Érdekes, azt állítja, hogy ferdítek mégsem tudja egy szavamat sem cáfolni! Akkor, hogy is van ez? Ha szerinte tévedek, akkor cáfoljon! Persze a tényeket nehéz cáfolni!-folyamatosan frissül!!!

vége

2019. április 22., hétfő

Húsvéti tál 2019-ben (csak kép)
vége

Demonstráció a devizahitelesekért (csa kép)


vége

Marschalkó Lajos: A csehek bestialitása példanélküli a történelemben (Kurucinfó)

Marschalkó Lajos: A csehek bestialitása példanélküli a történelemben Reklám 

A világ félrevezetett népei, főként az amerikai demokrácia szemében ma is úgy él a hajdanvaló “Csehszlovákia” , mint a “humanizmus és a becsület, a jólét ás szocialista igazságosság” hazája – Ezzel szemben persze a régi Magyarországot szeretik úgy feltüntetni a csehek, mint a feudalizmus, a reakció, túlzó sovinizmus földjét. 

Nem érdektelen megismerni ezt a cseh „humanizmust” . — 

A szudéta-németek, katolikus és protestáns lelkészek által felvett jegyzőkönyvek, cáfolhatatlan dokumentumok segítségével, — a magyarok helyett is, — igyekeztek bizonyítani azt a borzalmas és minden emberi elképzelést meghaladó kegyetlenséget, amellyel a csehek 1945 május 8-án szadista, vadállati módra 7-800 ezer németet és köztük sok magyart is lemészároltak. 

A tömegmészárlás, amelyhez hasonlót mindeddig nem tudott felmutatni a világtörténelem, a magyar Felvidék Szlovákiához csatolt részén, Glaserhauban, Üveghután kezdődött. A szerencsésebb németek időben elmenekültek otthonaikból, megúszva a lemészárlást 

A Szovjet által fellázított cseh partizánok megrohanták a magyarok és németek által lakott községet és pár perc alatt legyilkolták annak minden polgári lakósságát, 14 és 60 év között. 

Előzően, 1944 szeptember 21-én minden ok és értelem nélkül, — 226 polgári személyt: asszonyt és gyermeket, aggot öltek meg. 

A környező falvakból németeket és magyarokat a Slovenska Lupska elnevezésű táborba vitték, ahol hamarosan 3,000 asszonyt, gyereket éhenhalasztottak. — 

Kilencvenezer szovjet-szlovák partizán (akik a genfi egyezmény szerint semmiféle hadi jog alatt nem állottak, így közönséges banditáknak tekinthetők), — 55,000 német Wehrmacht-katonát ölt meg. — Nagyobbrészt álmukban. Ugyanígy legyilkolták a katolikus szlovákokból álló Blinka-gárda elérhető tagjait és azok hozzátartozóit 

A német Wehrmacht és kisrészben a m. kir. honvédség csapatainak sikerült elnyomni a szlovákiai kommunista lázadást. 

Nem sokkal ezután azonban vége felé közeledett a 2. világháború. 1945. május 8-án elhangzott Dönitz adminrális, az akkori német államfő megadási parancsa. 

Prágában erre kitört a „forradalom.” — 

Ennek részleteit kevesen ismerik és erről nem szívesen beszél az úgyneveztt demokratikus világ... A Nyugat által támogatott csehszlovák demokrácia és „humanizmus” levetette álarcát. — 

...A prágai Wenzel-téren a bevonuló „nagy filantróp”, Eduard Benes tiszteletére német egyetemi tanárok petróleummal leöntött eleven testéből gyújtottak fáklyákat. — 

Aussigban, a hídon áthaladó német anyákat gyermekkocsijukkal s gyermekeikkel együtt százával dobálták bele az Elba vizébe. 

A prágai kórházak német sebesültjeit kikergették ágyaikból és ezrével hajtották őket a cseh “partizánok” elé, akik azokat géppuskával és géppisztollyal lemészárolták. 

A német hadvezetés elkövette a szörnyű hibát, hogy nem várta be az amerikaiak megérkezését, — hanem vakon engedelmeskedett a fegyverletételi parancsnak. Így a német katonák nem az amerikaiak, s nem is az oroszok kezébe kerültek, hanem a csehekébe. Letették előttük a fegyvert és a csehek ugyanazokkal a fegyverekkel gyilkolták le őket... 

Egyetlen nép történelmében sem fordultak elő olyan bestialitások, mint amilyeneket a cseh demokrácia elkövetett. 

Benes Eduard híres kassai beszédében azt mondotta: 

— “A németeknek és a magyaroknak csak egyetlen zsebkendőt hagyjatok, hogy legyen mibe belesírni könnyeiket!” 

A zsidó származású cseh belügyminiszter, dr. Stranszky, a jogszolgáltatásban páratlanul álló törvényerejű rendeletet hirdetett ki, mely szerint “a németekkel, magyarokkal szemben elkövetett bűncselekmények: gyilkosság, agyonverés, rablás, fosztogatás, automatikusan amnesztia alá esnek, — ha azt cseh követi el.” 

A második világháború folyamán Lidicében, Heyndrich főkormányzó meggyilkolása miatt a németek a falu 150 férfi lakosát, — elrettentő példa céljából — legyilkolták. 

Előzőleg azonban a gyermekeket és asszonyokat eltávolították. 

A csehek sokszoros bosszút álltak Lidicéért. 

A prágai „forradalom” idején 300 ezer szudéta-németet öltek meg válogatás nélkül: férfiakat, aggokat gyermekeket és ezen felül 400 ezer már lefegyverzett német katonát öltek meg. Egyedül Budweisban 12 ezer súlyos sebesültet és katonát gyilkoltak le, mielőtt azoknak alkalmuk lett volna elérni az amerikai vonalakat. A szörnyű vérfürdőből csak 300 német menekült meg. 

A német kereső-szolgálatok már pontosan tudják, hogy — „Csehszlovákia” egykori német települési területén úgyszólván minden községben van egy-egy tömegsír... A kommunista „Csehszlovákia” területe százszoros Katyn-ok bűnjeleit rejti tömegsírok formájában. 

A német tudósok és újságírók ma már mindezzel kapcsolatban utalnak a cseh nép jellemére és történelmi tényekkel bizonyítják, hogy a cseh történelemnek mindig visszatérő jelenségei voltak a népgyilkosságok, tömegmészárlások... A huszita háborúk során ugyanígy gyilkoltak le egész német falvakat. A cseh nép szelleme mindig akkor mutatkozott meg legélesebben, amikor kockázatmentesen lehetett — „küzdeni”... 

A középkori törtémelemíróknál számtalan adat található arról, hogy 1164-ben és 1198-ban a Róma ellen vonuló német császár cseh zsoldosai követték el Itáliában a legborzalmasabb tömegmészárlásokat, irtották a nőket, gyermekeket, úgy, hogy a császárnak minden erejére szüksége volt, hogy a cseh rablóhordákat letörje és megtisztítsa tőlük seregét. — 

A csehek a második világháború során hűséges szolgái voltak Hitlernek! — ők volak a „Birodalom fegyverkovácsai” és ezért aztán kitűnő fizetést és ellátást kaptak. 

A második világháború végén, mikor Európa éhezett, Csehországban volt a legtöbb ennivaló és ott volt a legmagasabb az életszínvonal. — A csehek, mint született zsoldos nép, nem harcoltak és nem is szabotáltak. — Alázatosan kiszolgálták Hitlert! 

Mikor pedig a háború elbukott, olyan barbár mészárlással fizettek a németeknek és magyaroknak, — hogy az örök időkre szégyene marad az emberiség történelmének! 

(Magyarság [USA], 1968. június 28.)

Kuruc.info-kommentár: Amióta a szerző megírta a cikkét,sokat tisztult a téma, az elhallgattott szörnyűségekre fény derült, de mára kevesebbre teszik a történészek bizonyított német civil halálos áldozatok számát, mint akár csak pár évtizede is, mert például sokakat "csak" deportáltak. A véralgebrába nem megyünk bele, de örülünk annak, ha az események, számok felülvizsgálhatók büntetőjogi fenyegetettség nélkül. Igaz, a legyilkolt németek tragédiája nem sérti a világ érzékenységét, és iparág sem épül rá. Mivel azonban a csehországi bestiális események megtörténte nem kérdéses, az írás nem vesztette el érvenyességét, akkor sem (vagy éppen azért nem...), ha a németek tragédiáinak éppen úgy nincs minden nap világnapja, mint a magyarokéinak. 
vége

Népszokás, marketing, divatkövetés - a Kárpát-medence is a világhódító húsvéti nyúl lábai előtt hever (Kurucinfó)A színes tojást „tojó” húsvéti nyúl mindenki előtt ismerős, ott van a képeslapokon, őt formálják meg húsvéti édességként: a húsvéti marketingkampányok egyik legfontosabb szimbóluma. Pedig a régi magyar húsvéti szokásaink között hiába keressük. Hogyan került hozzánk, hogyan tört világuralomra? S mit szóljunk ahhoz, ha az ovisok azt beszélik egymás között, hogy mit fog vinni nekik a húsvéti nyuszi? Néprajzkutatót kérdezett a Székelyhon és a Liget.ro. Szász Cs. Emese interjúja. 


Az én gyerekkoromban csak a tévéből, meséből ismertük a húsvéti nyuszit övező szokásokat, s bár csokinyusziból nem volt hiány, még csak poénkodva jegyeztük meg a húsvétkor beszerzett új tévékészülékre, hogy azt a nyuszi hozta. Ezért is lepett meg nemrég az oviban, hogy az ovisok egymás közt azt beszélik, hogy mit hoz a nyuszi nekik, sőt, meglepődve láttam, hogy egyes házaknál még el is dug a nyuszi ezt-azt, hol húsvéti tojást, hol legót. De mikor tört világuralomra a húsvéti nyúl? S egyáltalán mi köze a húsvéthoz? Félrehallás eredménye lenne? A kérdések kavalkádjában Szabó Rita néprajzkutató segítségét kértem. 

Elmondása szerint ez is, mint sok minden más, német közvetítéssel került hozzánk, ráadásul egyes elméletek szerint egyszerű félrehallás, félrefordítás eredménye, hogy a nyuszi hozza, „tojja” a húsvéti tojást. 

„A magyar húsvéti szokáskörbe a nyugat-európai húsvéti hagyományokból elsősorban német közvetítéssel több elem is beépült, először a polgári réteg szokásai közé, amit idővel a falvak is átvettek: a tojásfa, a húsvéti koszorú, a kertekben eldugott húsvéti ajándékok, így a húsvéti tojáshozó nyúl is” – magyarázta a szakértő. Arra, hogy miképpen alakult ki a tojáshozó nyúl képe a német területeken, több magyarázat is van. Az egyik a félrehallás elmélete: a mai Németország egyes részein húsvétkor gyöngytyúkkal és annak tojásával ajándékozták meg egymást az emberek, a 16. században pedig egyes földesuraknál a nép kötelező húsvéti szolgáltatása a gyöngytyúk volt, tojásaival együtt. Más német földesuraknál viszont húsvétra nyulat kellett szolgáltatni. Tehát a népi gyakorlatban idővel az ajándékozás két formája összekeveredett, s a nyúlhoz került a tojás. 

Hans Moser is ír történeti források alapján a húsvéti nyúlról és a színes tojásokról mint húsvéti adományról, és mutatja be a színes tojásokkal körülvett sült nyulat mint húsvéti szentelményt. A németek szerint innen indulhat a félreértés, és csupán az egybetűs különbségnek köszönhetően tojja a húsvéti tojást a nyuszi, mivelhogy a gyöngytyúkot, a Haselhuhnt röviden csak Haselnek hívják, a nyúl pedig németül Hase.

Nyúlfülű istennő madara

Ha nem elégszünk meg ezzel a „félrehallás” magyarázattal – folytatja a néprajzkutató –, akkor arra is találhatunk adatokat, miszerint a germán mitológiában a tavasz istennőjét Ostarának hívták, az ünnepe pedig Ostern volt (jelenleg a húsvét ünnepének német elnevezése az Ostern). Ennek a gyakran nyúlfüllel ábrázolt istennőnek volt a szent állata a nyúl, ami jelképe a szaporodásnak és a termékenységnek. A pogány istennő ünnepléséhez kapcsolódott a tűzgyújtás, továbbá a tojásfestés is, mint ünnepi tevékenység. Beda Venerabilis, egy középkori történetíró műve alapján a húsvéti nyúl a pogány istennőtől eredeztethető. (Azonban nem kizárt, hogy ez a történet csak utólag lett beleillesztve a könyvébe.) 

A középkori történetíró változata szerint az istennő a gyerekek szórakoztatására kedvenc madarát nyúllá változtatta, és az hamarosan színes tojásokat kezdett tojni, ezeket pedig az istenség a gyerekeknek ajándékozta. 

Nem tudni, hogy ez a történet éledt-e újjá, vagy élt tovább, és variálódott szájhagyomány útján, de német vidéken az 1500-as évekből már több feljegyzés is található a húsvéti nyúlról. Az egyik, hogy egy szegény asszony nem tudta megajándékozni gyermekeit húsvétkor, ezért befestett néhány tojást, és elrejtette egy fészekben. Másnap, amikor a gyerekek keresték a tojásokat, egy nyúl szökkent ki a fészekből, és elugrált. 

A tojást tojó nyúl ötlete az 1700-as években az Amerikai Egyesült Államokban bukkant fel újra. A pennsylvaniai holland telepesek az „Osterhase” vagy „Oschter Haws” (azaz a húsvéti nyúl) eljöveteléről meséltek gyerekeiknek. A Mikuláshoz hasonló ünnepi szokás szerint a jó gyerekek színesre festett tojásokat kaphattak a húsvéti nyúltól gondosan kikészített sapkáikba húsvétkor. Ez a szokás pedig a szintén a 18. században kialakult Halloweenhez és Valentin-naphoz hasonlóan rövid idő alatt elterjedt, a keresztény ünnepkörhöz szorosan kapcsolódva pedig széles körben népszerűvé vált. 

A nyuszi hozta ajándék pedig az ebből kifejlődött, még újabb szokásnak mondható, ami az iparosodás, az édességipar hatásának tudható be. A húsvéti nyuszi pedig pont olyan ajándékozó karakterré vált, mint a Mikulás, és erre a szerepére ráerősít a reklámipar, a kereskedelem és a média is.

Szokásátvétel helyett ma csak divatkövetés 

A néprajzkutató ugyanakkor nem gondolja, hogy értékítéletet kellene vagy lehetne megfogalmazni annak a kapcsán, hogy most jó-e vagy sem, hogy a nyúl bekerült a húsvéti szimbólumaink közé, és hogy mára szinte uralja az egész ünnepkört. A kultúrák, népek egymásmellettisége mindig is eredményezett átvételeket, így nem véletlen az sem, hogy a német nyelvterületen tojást hozó nyúl bekerült a magyar kultúrkörbe is. „Az, hogy régen bekerült valami egy nép szokásai közé, annak tudható be, hogy az adott közösség az átvétellel betöltött egy űrt, amire neki még nem volt gyakorlata. Esetleg átalakította a szomszédét a maga hite, világfelfogása szerint, beillesztve a saját hagyományainak világába, értelmet keresve annak a saját gondolkodása szerint. 
Korjelenség, hogy napjainkban már kevésbé beszélhetünk szokásátvételről, sokkal inkább divatkövetésről – magyarázta Szabó Rita. És hogy a kettő között mi a különbség? A szakértő szerint az, hogy míg egy szokás átvételekor fontos volt, hogy az beleilleszkedjen egy világképbe, amely az egész lényét áthatja egy közösségnek, és amelynek jelentését minden egyes tag ismeri, addig manapság erről szó sincs. Azért sem, mert nem beszélhetünk a klasszikus értelemben vett zárt közösségekről, amiket összekötnek a szokásaik, a hagyományaik, a hitük. Manapság sokkal inkább azért másolunk valamit, mert az tetszik, de az ritkán épül be a közösségi gyakorlatba úgy, hogy hagyománnyá is váljon, esetleg később is áthagyományozódjon. „Elkezdünk valamit csinálni, utánozni, mert valamiért megtetszik, de ha ismétlődően végzünk is évről évre egy cselekvést, mondhatni hagyományosan, ritkán töltjük fel mögöttes tartalommal. Míg régebben tudták, hogy mit miért tesznek, miért pont akkor, ha alaposan magunkba nézünk, akkor be kell látnunk, hogy gyakran még a saját szokásként őrzött hagyományainkkal sem vagyunk tisztában. Nem ismerjük, nem is gondolunk bele a mögöttes szimbolikus tartalmakba. Eltanultuk és tesszük, mert így szokták, de ha megkérdeznek, hogy miért, már kevesen tudnak válaszolni” – fejtette ki a néprajzkutató.

A magyar húsvéti szimbólumok

A húsvéti ünnepkör magyar területen elterjedt szimbólumai közül van, aminek eredetét, illetve szimbólummá válásának történetét a történelem folyamán, történelmi források alapján egyszerűbb végigkövetni, míg másokét homály fedi, fogalmazott Szabó Rita. 

A bárány eredetét a keresztény kultúrkörben az ószövetségi előképpel magyarázzuk. A zsidók húsvéti áldozati állata volt a bárány. Az egyéves hibátlan bárány vérével megkent ajtófélfák miatt megmentette őket az Úr a tizedik egyiptomi csapástól. A bárány a jóság, a szelídség szimbóluma, a legkedvesebb, az elsőszülött feláldozása pedig az engesztelés kifejezője volt, nem csak a zsidóknál, hanem más népeknél is. A kereszténység ezt a gondolatmenetet vette át. 

A másik legrégebbi húsvéti szimbólumok egyike a tojás. A tojás a kereszténység előtti kultúrákban is a termékenység és az új élet szimbóluma volt. A tojásnak/írott tojásnak a halottkultuszban betöltött szerepét a sírokban talált tojásmaradványok igazolják. A tojások díszítését és kultikus felhasználását nem a kereszténység kezdeményezte; az egyház egy korábbi gyakorlat kereszténnyé tételére törekedett. A kereszténység a festett tojás szimbólumát a feltámadás és az örök élet keresztény fogalmaira terjesztette ki. A húsvéttal, mint egyházi ünneppel szoros kapcsolatban, az egyházi szimbolika szerint a sírjából feltámadó Krisztust jelképezi. Keresztény magyarázat szerint a húsvéti tojás piros színe Krisztusnak az emberiségért kiontott vérére emlékeztet, ezért festik sok helyen még mindig nagypéntek estéjén a tojásokat, mert a néphit szerint Jézus kiömlő vére festi pirosra azokat, mutatott rá a néprajzkutató.


A nyúl világuralomra tört (fotó: 123RF)


Az édességipar is hozzájárult a nyúl népszerűsítéséhez (fotó: 123RF) Egyfajta divatkövetés a húsvéti nyúl is (fotó: 123RF)

VÉGE

2019. április 13., szombat

Már 2000-ben el lett döntve hogy “kicserélik” Európa lakosságát? A szabadkőművesség Európáját építik? (Magyarok Vagyunk)
A cél 2025-ig elérni hogy a kontinens eredeti őslakossága kisebbségbe kerüljön? Megrázó dokumentumok láttak napvilágot. Végig el volt minden tervezve?!

2025-re szinte teljesen kicserélnék Európa lakosságát – áll egy 2000-es ENSZ jelentésben.

Az öregedő Európa lakosságához 159 millió migránst hoznának.

Az ENSZ 2050-es évre vonatkozó előrejelzései még rosszabbak, különösen Németország és Olaszország esetében – Michel de Jaeghere francia újságíró twitter bejegyzésében ír erről és tette közé cikkét erre vonatkozóan, mely elgondoltatásra adhat okot.

Az úgynevezett „szakértők” szerint ezzel megoldást találnának a vénülő Európa sorsára. S így helyettesítenék az európai őslakosokat.

A dokumentum címe is árulkodó már: „Helyettesítés: megoldás az idősödő európai népességcsökkenésre”.

Ezek a befogadott migránsok pedig a jövő munkaerői lennének, hiszen szerintük csak ez az egy megoldás van, hogy fizetni tudják a nyugdíjakat a jövőben.

A jelentés szerint „a nyugdíjasok és 4-5 munkavállaló jelenlegi egyensúlyának fenntartására 2025-ig 159 millió migráns munkavállalót kell behozni Európába.”

Sokak szerint ez az egész igen komoly összefüggésben van magával a Kalergi-tervvel is.

Richard Coudenhove-Kalergi gróf kicsavart világképét akarják valóra váltani….

Napjainkban Európa összeolvadása zajlik a harmadik világgal.

Kalergi egyik meggyőződése volt, hogy Európána jövőben népességcserét, vagyis minimum egy kulturális és ideológiai vérfrissítést kell végrehajtani a fennmaradása érdekében.

Ha pedig ennek következtében asszimilálódik vagy megsemmisól, az sem lényeges…

Az elit az Európai Unió megalapítójának tartja azt, aki a fenti durva mondatot kitalálta és vallotta, mint egyfajta eszmét. Így már sokak szerint kezd összeállni a kép.

Az ő Európája.

A szabadkőművesség Európája.

vége

Leoltottam Gyurcsány Ferencnét (csak kép)

Ma sikerült leoltanom Fleto feleségét a facebookon!
vége